Gel gönül gurbete gitme

Gel gönül gurbete gitme
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Şam-ı Şeriftir zatımız
Yöğrüktür bizim atımız
Gurbet ilde kıymatımız
Ya bilinir ya bilinmez
Karac'oğlan düşse yola
Hızır yardım etse bile
Yar dediğin demir kale
Ya alınır ya alınmaz