Gazel (Gerçi gencîne-i âlemde cevahir bulunur)

Gerçi gencîne-i âlemde cevahir bulunur
Cevher-î zât ile ârâste nâdir bulunur

Hünerin var ise bir şehrde bir ârif bul
Yoksa her karyede bir nice bahâdır bulunur

Saha-i sîne bir endîşeden olmaz halî
Tekyedir tekyede elbette misafir bulunur

Her zaman hâtıra, endîşe-i rahat gelmez
Adet-i şehr budur mü'min ü kâfir bulunur

Güç neşâtın kademin kalbe alıştırmaktır
Yoksa gam her ne zaman istese hâzır bulunur

Yağsa bârân gibi gökten katarât-ı âmâl
Yine bed tâli’ olan hâib-ü hâsir bulunur

Destres ma'ni-i nâgüfteye müşkil yoksa
Nâbiyâ köhne suhan bizde de hâzır bulunur