Gazel (Gül gül-şeni terk eyledi sohbet sana kaldı)

Gül gül-şeni terk eyledi sohbet sana kaldı
Bülbül yine meydân-ı mahabbet sana kaldı

Ferhâd ile Kays eyledi ber-çîde metâın
Ey dil ser-i bâzâr-ı melâmet sana kaldı

Biz dâiye-i vuslat ile hâki reh olduk
Ey bâdı sabâ lûtf u mürüvvet sana kaldı

Târîki-i isyana esiriz bize çâre
Ey âh-ı seher-gâh nedamet sana kaldı

Mest eylemeğe âlemi sahbâ-yı suhandan
Ey hâme-i Nâbî yine himmet sana kaldı