Eyledi yar beni derdiyle avare meded

Feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün

Eyledi yār beni derdiyle āvāre meded
Ölürem etmezise ḥasret(i)le çāre meded

Öldürürdüm dirimiş zülfüñe çeşmüñ beni yār
Virme cellād eline aṣ beni ol dāre meded

Çeşm·i mestüñ yine nā-ḥaḳ yere ḳan eylemesün
Ṣuçını bildüre ḳatlin sene bir pāre meded

Şerbet·i laʿlüñ imiş ẖaste dile dōst şifā
Demidir eyle devā bu dil·i bīmāre meded

Bir nefes ḳaldı ki Mihrī vire cān firḳat ile
Çıḳmasun ḥasret(i)le hey meded ol yāre meded