Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM V ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 14-ŞÜPHELİ ERGÜN POYRAZ :

14-ŞÜPHELİ ERGÜN POYRAZ :

a-Şüpheli emniyet beyanındaDüzenle

Kendisinin (içinde gizli bilgi ve belgeler bulunan) CD.' lerin içeriklerini hatırlamadığını, bu CD.' lerin kendisinde olmaması gerektiğini ve bir anlam veremediğini, CD. içerisindeki verileri hatırlamadığını, nereden aldığını hatırlamadığını, kendisi ile alakasının olmadığını, kendisine ait laptop bilgisayardaki bu bilgilerin bilgisayanna nasıl girdiğini bilmediğini ve kimseye kopya vermediğini, Mülkiye Baş Müfettişliği tarafından hazırlanan raporu Mehmet BÖLÜK isimli rapor arkadaşından aldığını ve "Patlak Ampul" isimli kitabında yer verdiğini, Nesim MALKİ soruşturması ile alakalı bilgileri de yine Mehmet BÖLÜK' den aldığını, Oktay YILDIRIM ile bir yıl önce Ankara' da Oktay YILDIRIM ' m yazacağı kitap ile alakalı olarak görüştüğü ve bilgi alış verişinde bulunduğu, kendisinin 19 mayıs adlı internet sitesindeki yazılarının kuvvaimilliye sitesinde yayınlanması sebebi ile Oktay YILDIRIM ile yine görüştüğünü ve bu yazılan kaldırttırdığını, el bombalan ile alakasının olmadığını, BÜLENT (kod) İsmail YILDIZ' ı sesar adlı siteden tanıdığını, Tayyip ERDOĞAN' m masonluğu ile alakalı yazdığı yazıdan ötürü kendisi ile telefonla ve yüz yüze görüştüğünü ve bu yazıyı da kendi kitabına aldığını, bir daha da kendisi ile hiç görüşmediğini, ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN ' i tanımadığını, hiçbir şekilde kendisi ile görüşmediğini, MİLLİ IRGAT(KOD) Kuddusi OKKIR' ı da tanımadığını, Ergenekon belgesi ile her hangi bir alakasının olmadığını, Halil Behiç GÜRCİHAN' ı, Sevgi ERENEROL' u basın sözcüsü olduğu Hıristiyanlar için özel bir günde kilisedeki davette kalabalık bir ortamda tanıdığı, kendi sitesinde yazı yazmasını teklif ettiğini, kendisinin kabul etmediğini, Halil Behiç GÜRCİHAN' m kendi tanıdığı yayınevinde kitabını bastırabileceğini söylediği, kitabının ismi "Tarikat, Siyaset, Ticaret ve Cinayet" olduğu, o günden beri kendisi ile görüşmediğini beyan etmiş,

b-Şüpheli Ergün POYRAZ savcılık beyanında;Düzenle

Hastaneden isteği ile ayrıldığını bu sebeple hastaneden çıkarken rapor verildiğinden ötürü darp cebir raporunu aldırtmadığım, kendisine Emniyette herhangi bir işkence ve darp ve cebir olmadığını,

Emniyet ifadesini tekrar ettiğini, şüphelilerden OKTAY YILDIRIM, ve İSMAİL YILDIZ'I tanıdığını, ZAFER (KOD) MUZAFFER TEKİN ve diğerlerini tanımadığını, evinde çıkan dokümanlann araştırmacı yazar olduğundan ötürü zamanla biriktirmiş olduğu arşivi olduğunu, kendisinde bulunan bazı bilgi ve belgelerin Ankara' da ki Fethullah Gülen ve örgütü davasında delil olarak kullanıldığını, hatta o davada müdahillik talebinde bulunduğunu, tanık olarak ifade verdiğini, ve dosyayı da temyiz edenin kendisi olduğunu,

Diğer şüphelilerden KEMAL ŞAHİN, REFİK NUHOĞLU ve MURAT YÜCEL'İ tanımadığını, arama tutanağındaki dokümanlar, bilgisayar ve diğer cd lerin kendi evinden alındığını, ancak bu bilgilerin bilgisayanna nasıl girdiğini bilmediğini, yazar olduğu için birçok bilgi ve belgenin tarafına çeşitli zamanlarda geldiğini, bunlann nasıl ve ne zaman geldiklerini hatırlamasının mümkün olmadığını, ancak kendisinden elde edildiği belirtilen cd deki bilgilerin güncelliğini yitirmiş daha önce patlak ampul kitabındaki bilgilerden daha değersiz bilgiler olduğunu, bunlann daha ağırlannı daha gelişmişlerini kitabında yazdığını, ancak bu cd lerin kendisine geldiğini, içindeki bilgileri önemsemediği veya bakmadığı için kendisinde kalmış olabileceğini, Genel Kurmay' a ait gizlilik ibareli belge ve pover point formatmdaki dosyalann bilgisayanna nasıl geldiklerini hatırlamadığını, incelemek amacıyla bilgisayanna yükleyip daha sonrada bakamayıp veya silmeyi unuttuğu bilgiler olabileceğini, bu bilgilerin gizlilik içeren belgeler olmadığını, bir çoğunun da aleniyet kazandığının ortada olduğunu, bilgisayannda çıktığı belirtilen ERCÜMENT başlıklı trafik ve hava limanı müdürlüğü yapan şahsın özel hayatına ilişkin bilgilerin ve daha başka birçok şahsa ait özel hayatlanna ilişkin bilgilerin bilgisayanna nasıl geldiğini bilmediğini, İSMAİL YILDIZ ile birbuçuk senedir görüşmediğini, OKTAY YILDIRIM ile yaklaşık bir senedir görüşmediğini, İSMAİL YILDIZ ' m Merkez Valisi olarak kendisini tanıttığını bilmediğini, aynca Devletin yeniden yapılandınlması belgesi ile ve diğer şüpheliler de ele geçirilen dokümanlarla alakasının olmadığını, içeriklerini kabul etmediğini, suçlamalan kabul etmediğini, beyan etmiştir.

b-2 24/04/2008 tarihli ek ifadesinde

30.07.2007 tarihinde savcılıkta ifade verdiğini, O ifadesinin doğru olduğunu ve tekrar ettiğini,

Halil Behiç GÜRCİHAN' da bulunan itaf bölümünde "Kemal'in askerleri, Dr. Necip HABLEMİTOĞLU ve binbaşı İhsan GÜVEN' e" diye başlayan ve içinde Hablemitoğlunun şehit edilmesi ve ihsan GÜVEN cinayetine ilişkin kitabın kendisine ait olduğunu, daha öne yayınlandığını, Kitabının adının "Tarikat, Siyaset,Ticaret ve Cinayet" olduğunu,

Halil Behiç GÜRCİHAN'ı tanıdığını, Bir iki kez telefonda görüştüklerini, Her hangi bir kitap çalışmasının Behiç GÜRCİHA'a vermediğini, kendisine ait olan bu kitabın word belgesi olarak Halil Behiç GÜRCİHAN' a nasıl gittiğini bilmediğini,

Kitabında yayınladığı tarikatlarla alakalı bölümün CD ile geldiğini, Beşiktaş'dan postalandığını ancak kimin postaladığını bilmediğini, bunun Genel Kurmay Başkanlığı arşivinde bulunan irtica örgütlerin iç tehdit değerlendirmesi olduğunu bilmediğini, O dönem bunların birçok gazete ve kitaplara konu olduğunu,

Atilla UĞUR sorulduğunda; Necip HABLEMİTOĞLU şehit edildikten sonra jandarma bölgesinde oturduğundan ötürü koruma talebinde bulunduğunu, Atilla UĞUR ile koruma temini için görüştüklerini, bunun dışında her hangi bir görüşme ve ilişkisinin olmadığını,

Levent ERSÖZ sorulduğunda; Levent ERSÖZ ile de koruma konusu ile alakalı olarak görüştüğünü, Levent ERSÖZ ile daha sonra görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını,

Şüpheli avukatının bahsettiği kitabın temin edilmesi üzerine incelenmiş, kitabın 291. sayfasında Genel Kurmay Belgelerinde Nurculuk başlıklı 24 Mayıs 2002 tarihinde "Genel Kurmay İstihbarat Başkanlığı", "İrticai Örgütlerin Tehdit Değerlendirmesi" başlığı altında irticai unsurların Mayıs 2001 tarihinden Mayıs 2002 tarihine kadar olan dönemlerdeki faaliyetlerini de kapsayacak şekilde "İrticai Örgütlerin Tehdit Değerlendirmesi adı ile kapsamlı bir doküman hazırlıyor, bu hazırladığı belge ve bilgileri tüm birimlerine gönderiyordu" ile başlayan yazıda 1. Genel: A. Tarihi Gelişimi diye başlayan yazıların dosyada mevcut yazılara benzer içerikli tarikatlarla alakalı yazının olduğu anlaşıldığı, kitap delil olması için dosyasına konulduğu.

Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Savcılığının 04.12.2007 tarihli yazısı ekinde bulunan,

Bl bölümünde bulunan Ergün POYRAZ 49 nolu CD. başlıklı listede bulunan "yıkıcı bölücü faaliyetler konferansı 2003" isimli klasörün içerisindeki bilgilerden haberinim olmadığını, CD nin kendisine ait olmadığını,

Bilgsayarmda bulunan "Notlar" isimli 7 sayfalık doküman sorulduğunda; notlann ana hatları ile kendisine ait olduğunu ama kelimesi kelimesine hatırlayamadığını, Son bölümdeki Levent ERSÖZ ile alakalı notlan hatırlamadığını,

Oğuzcan HANLI diye birini tanımadığını, Oğuzhan ŞANLI diye bir korumasının olduğunu, Belki soyismini yanlış hatırlamış olabileceğini,

Notlar bölümünde geçen "Ercüment Mitçi" başlıklı İhsan GÜVEN cinayeti ile alakalı olan "İ.Güven Oğuzcan Hanlı' nm telkinleri ile öldürüldü. Erken dönmeseydim ben de İ. Güven ile birlikte öldürülecektim. Ankara' da beni tuvalete bile yalnız göndermeyen korumalar Tuzla' da yanıma gelmemek için binbir numara çektiler." Şeklindeki bölümün kendisine ait olmadığını, gerçekleri kitabında yazdığını, gerçek olsaydı kitabına yazacağını,

Notlar' m 7. sayfasında bulunan "Levent ERSÖZ Jandarma İstihbarat Başkanı emekliliğinin ardmdan Kayseri grubu AKP'liler ile diyaloga giriyor, MİT müsteşarlığı için tavasutta bulunmalarını istiyordu. Öyleki emekli olur olmaz bana söz verdiği kitap yazım işini unuttuğu gibi uzun bir süre telefonlarada çıkmıyordu. 2007 Ocağında piyasaya çıkıyor, daha önce Aslan Bulut ve Emin Şirin " verdiği bunlar tarafından açıkça yazılamayan Aksu'nun Ermenilik belgesini yazmamı istiyordu.Celal Yarbay ve ekibinin İhsan GÜVEN' in öldürülmesi olayında beni de satmalarının ardındaki sırda aralanıyordu" şeklindeki not sorulduğunda; Celal Yarbay! soyadı olmadığı için bilemediğini,

İhsan GÜVEN ile çeşitli tarihlerde görüştüğünü,

İhsan GÜVEN ile yaptığım görüşmeleri kayda alıp Atilla Albaya götürmediğini, İhsan GÜVEN' in konuşmalarını kitapta yayınlanan MKG genel sekreterinin o tarihte sanırsa emekli olduğunu, Ancak nereden aldığını söylemek zorunda olmadığını,

Koruma notlan gösterildiğinde; gösterilen koruma notlarının fotokopisinin yazarının ve içeriğinin belli olmadığını, ne olduğu belirsiz, terör örgütleri de hiç bir ilgisi olmayan saçma sapan kağıtlar manzumesi olduğunu, Bu fotokopi kağıtları ile hiç bir ilgisinin olmadığını, Tutanaklardaki imzalı bölüm okunup o bölümde bulunan 09.02.2003 tarihli Aydın Turizm biletinin fotokopisinin üstünde teslim eden Tuncay KAHRAMAN, Oğuzcan HANLI, teslim alan Ergün DEMİRCİ, Mümtaz ARIKAN, Mustafa YILDIZ isimli askeri şahısların imzalannm bulunduğu bölüm sorulduğunda; 5 sene önceki bir olayı hatırlamasının mümkün olmadığını Ancak tutanakta ismi geçen Tuncay KAHRAMAN ve Oğuzcan HANLI'nın kendisinin korumalığını yaptıklannı, Tutanaktan hariç diğer tarihler ve saatlere göre yazılmış şeyleri kabul etmediğini, Onların da tutanak ile alakasının olmadığını,

İhsan GÜVEN ile fırsat buldukça her zaman görüştüğünü, Ancak kendisinden her hangi bir bilgi belge almadığını, İhsan GÜVEN'in kendisine bazı konularda anlattığı şeyler olduğunu, Onun dışında her hangi bir belge vermediğini, bilgisayarında çıkan İhsan GÜVEN ile alakalı belgelerin ölümünden sonra tanıyan biri tarafından kendisine verildiğini, verinin ismini açıklamak zorunda olmadığını, Nusret SENEM' den elde edilen CD içerisinde bulunan tutanaklar gösterildiğinde; bu tutanaklarla alakasının olmadığını, Bu tutanaklann word belgesi olduğunu, Bunlarda hiç bir imzanın olmadığını, Bilinen birer fotokopi kağıttan olduğunu, Bunlarla ilgili konuşmanın zaten abesle iştigal olacağını ve Bu belgeleri kabul etmediğini, Emniyet ifadesi okunduğunda doğru olduğunu ve aynen tekrar ettiğini, Sevgi ERENEROL' u rahmetli Necip HABLEMİTOĞLU vasıtası ile tanıdığını, Seminer ve toplantılanna katılmadığını, Böyle bir konudan da haberinin olmadığını, Sadece bir kere kokteyle katıldığını, Onun dışında da Sevgi Hanım ile karşılaştığında konuşup ve görüştüklerini, Sevgi Hanım ile kitabının yazılması ve basılmasına dair bilgi alış verişi yaptığını hatırlamadığını, Vedat YENERER'i tanımadığını, Muammer KARABULUT'u tanımadığını, Muammer KARABULUT'un araştırmacı yazar olduğunu, kendine kitap gönderdiğini ve öyle tanıştıklarını, kitabının yazdırılması ve basılması ile her hangi bir alakasının olmadığını, Bu konuda böyle bir talebinin olmadığını, Zaten cezaevinde belge ve bilgi alış verişi yapmanın kesinlikle mümkün olmadığını, Sevgi ERENEROL ile de kendisini ziyaret ettiği dönemde kitabının yazdırılması ve bastırılaması konusunda hiç bir diyaloglarının olmadığını, Muzaffer TEKİN, Bekir ÖZTÜRK, Veli KÜÇÜK ve Doğu PERİNÇEK'i tanımadığını, Sadece Ayasofya Derneğini üyesi olduğunu, Ayasofya'nm tekrar kilise yapılması çalışmalanna karşı olduğunun, Tuncer KILIÇ' ve Şener ERUYGUR'la İlişkilerinin gazeteci ve subay ilişkisinden öteye geçmediğini, Alman Vakıflan davasına müdahillik talebinin olduğunu, Alman Vakıflarının Türkiye üzerinden yasadışı faaliyetleri olan ve Türkiye' de bazı vakıflarla yasadışı, hukuk dışı ilişkileri olan ve Türkiye' nin kötülüğüne çalıştığına inandığı vakıflar olduğunu, Bu nedenle sorumlu bir Türk ferdi olarak bu vakıflarla ilgili çalışmalar yaptığını ve bu çalışmalannm da kitaplaştığım, Gülseven YAŞER ile tanıştıklannı, karşılaştıklarında görüştüklerini,

Necip HABLEMITOGLU'nun MİT Müsteşarlığına adının geçmesi ile alakalı bilgiler sorulduğunda; Emniyet içindeki fethullahçı örgüt tarafından şehit edildiği çok açık olan HABLEMITOGLU'nun MİT Müsteşarlığına adaylığının bizzat kendisi tarafından çok sayıda bir arkadaş grubu arasında söylendiğini, HABLEMITOGLU'nun MİT Müsteşarlığına adaylığını babası, kız kardeşleri ve yakın akrabaları yine Hablemitoğlu'dan duyarak bildiklerini, Emin GÜRSES'i tanımadığını, hayatında bir kez gördüğünü, Sevgi ERENEROL'un kokteylinde ayaküzeri yaklaşık yarım dakikalık bir konuşmaları olduğunu, Sadece ayaküstü selamlaştıklarmı iddia ettiği gibi belgeleri jandarmadan aldığını söylemediğini, Bu konudaki beyanlarını kabul etmediğini, gerçek dışı olduğunu, Bunun dışında ne telefon, ne e-mail hiç bir şekilde görüşmesinin olmadığını,

c-Elde edilen delilerDüzenle

Ergün POYRAZ'm ikametinin ikinci katından elde edilen, (1) adet T0624-02 TE000345 seri nolu, Yavuz 16 marka Compact model tabanca, (13) adet fişek ve (1) adet numarasız, 9 mm çaplı ses ve gaz fişeği istimal eden, Almanya yapımı, RÖHM marka RG99 model toplu tabanca, incelenmek üzere ilimiz Kriminal Polis Laboratuarına gönderilmiş, alman 2007/11801 sayılı ekspertiz raporunda:

- (1) adet T0624-02 TE000345 seri nolu, Yavuz 16 marka Compact model tabancanın; ateşlemeye mani bir engelinin bulunmadığı, gönderilen fişeklerle yapılan deneme atışlarında fişekleri patlattığı, bu haliyle 6136 sayılı yasada belirtilen yasak silahlardan olduğu, faili meçhul olaylarla alakasının bulunmadığı,

- (1) adet numarasız, 9 mm çaplı ses ve gaz fişeği istimal eden, Almanya yapımı, RÖHM marka RG99 model toplu tabancanın; gaz ve ses fişeği patlattığı, 6136 sayılı yasada belirtilen yasak silahlardan olmadığı ancak ebat ve görünüş itibari ile gerçek silahlardan ayırt edilemeyecek tarza olduğundan iğfal kabiliyetine haiz olduğu, faili meçhul olaylarla alakasının bulunmadığı,

- (13) adet fişeğin, 6136 sayılı yasada belirtilen yasak fişeklerden olduğu bildirilmiş olup söz konusu ekspertiz raporu dosya içerisine eklenmiştir Şüphelinin evinde ve bilgisayarlarında ele geçirilen belgelerin incelenmesinde şüphelinin evinde ele geçirilen 2 adet CD.' lerden birinde KK Arşivi adı altında Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli zamanlarda yapmış olduğu gizli istihbari çalışmalar, kamu kurumlarında çalışan üst düzey görevliler ve bürokratlar hakkında yapılan fişleme ve istihbari notlar, yine üzerinde gizlilik ibaresi bulunan baş emir yazılı gizli iç yazışmalar, Genel Kurmay İstihbarat Dairesi Başkanlığının yapılanma ve teşkilatına ilişkin gizlilik içeren yazı ve power point sunumlarının bulunduğu,

Batı Çalışma Grubu (BÇG) tarafından hazırlanan bir çok gizli dosya, yazışma ve bilginin bulunduğu,

AKP yolsuzluklar isimli dosyanın bulunduğu, yine bu dosyanın da daha önceden ZAFER (kod) Muzaffer TEKİN ' in masasından çıkan dosya ile benzer olduğu, hükümetler tarafından yapılan atamaların tarihleri ve atanan kişilere ilişkin kayıtlar ve bu kişilerle alakalı fişlemelerin bulunduğu listelerin olduğu,

1. grup dış tehdit ve iç tehdit başlıklı gizlilik ibareli askeri belgeler, resimli bilgisayar dosyalarmm bulunduğu, içerikleri ve gizli olmaları sebebi ile bu bilgilerin dosyaya yansıtılmadığı, ancak bu bilgi ve belgelerin bilgisayar kayıtlarında özellikler bölümüne girildiğinde en son kaydeden Kara Kuvvetleri Komutanlığı, şirket, Genel Kurmay Başkanlığı, TSK, KKK gibi ibarelerin olduğu, buradan da bu bilgilerin şüpheli tarafından Genel Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bilgisayarlardan kanunsuz olrak alındıklarının anlaşıldığı.

Şüphelinin evinde ele geçirilen ve muhtemelen şüpheli ile birlikte yanında koruma amaçlı olarak bulunan askeri görevlilerce yazıldığı anlaşılan "3 Ocak 2003 Cuma" diye başlayan 36 sayfalık el yazısı günlük şüphelinin yaptığı işleri ve konuşup görüştüğü kişileri ayrıntılı anlatan notların fotokopisi, ile aynı notların içinde 2 adet kroki, 1 adet de Kılıç Zeki ERGEZEN' in çiftlik evinde bir piknikte Abdullah GÜL, Salih KAPUSUZ ve emniyetin ünlü istinbaratçılardan Emniyet Genel Müdürlüğü APK uzmanı Hanefi AVCI ile birlikte yazan ve 10 kişinin bulunduğu bir fotoğrafın fotokopisinin bulunduğu,

36 sayfalık bu belgenin yapılan incelemesinde;

Şüphelinin Necip HABLEMİTOĞLU ve Fetulllah GÜLEN davası ile alakalı olarak DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete YÜKSEL, Hamza KELEŞ ve daha bir çok şahıs ile görüştüğü, Milli Savunma Bakanlığında görevli Erdal Paşa' ya 15 adet "Patlak Ampul " isimli kitabı bıraktığı, emniyet müdür yardımcısı Osman AK ile görüştüğü, Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR ile görüştüğü, MGK kurulunda Tuncer KILIÇ Paşa ile görüştüğü, Aydın' a gittiğinde İl J.K. Ferid SUCUKA ile görüştüğü, oluşturulan koruma ekibine tutanak ile teslim edildiği, jandarma tarafından korunması için ilçe komutanlıkları ile görüşmeler yapıldığı, mülkiye müfettişi Candan EREN ile görüştüğü, Teknik İstihbarat Komutanı Atilla Albay ile görüştüğü, Yargıtay üyesi Mustafa K... ile görüştüğü, yine şüphelinin 09.02.2003 tarihinde korumalı şahıs Ergün POYRAZ'm 9 Şubat 2003 tarihinde Aydın iline getirildiği, Aydın İl Jandarma Komutanlığına gelinerek korunan şahsın koruma yapacak personele teslim edildiğine dair tutanağın uzman çavuş ve üst çavuşlarca imzalandığı, tutanağın altında 9 Şubat 2003 tarihli Ankara, Aydın 36 YTL' lik biletin fotokopisinin olduğu, Koçarlı ilçesi Jandarma Bölük Komutanı Yüksel SEYHAN' m da telefon numarasının bulunduğu,

Muzaffer SERAÇ isimli şahısla yapmış olduğu görüşmeyi üzerindeki dinleme cihazı ile kaydederek daha sonra Atilla Albay' a verdiği, DGM' ye gidip Alman Vakıfları ile ilgili müdahil dilekçesini verdiği,

havaalanına Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven YAŞER'in alınmaya gidildiği, Av. Hüseyin Bey, Av. Neşet Bey, C. Savcısı N.Mete YÜKSEL, Ank. Eski Em. Müd. Yrd. Osman AK, ÇEV Başkanı Gülseven (YAŞER), Ank.Eski Em.Müd. Cevdet SARAL ile birlikte Defne Restorantta yemek yenildiği, Gülseven Hanım ile MGK ' ya gidildiği, daha sonra Gülseven YAŞER ile tekrar görüşüldüğü, eski özel hareket şube müdürü İbrahim ŞAHİN ile telefonda görüşüp yüz yüze Danış Halkla İlişkiler Şirketinde görüşme yaptığı ve bunu teybe kaydettiği,

DGM Başkanı Orhan KARADENİZ ile Fetullah GÜLEN ile ilgili davanın sonucu ile ilgili görüşmede bulunulduğu, Alman Vakıftan ile ilgili DGM' de duruşmaya girildiği, müdahillik taleplerinin reddedildiği, ajanlık yapan kişilerin beraatine karar verildiği, Yargıtay' da misyonerlerle ilgili duruşmaya girdiği, Dr. Servet UNSAL ile beraber Yargıtay' da 8 kadar hakim ile görüşerek misyoner davasında olumlu oy kullanmaları için kuliste bulunduğu, 3 saat Yargıtay' da kalındığı, İstanbul Tuzla' da asteğmen adayı Hurşit CANLI ile Necip HABLEMİTOĞLU cinayeti ile ilgili VİP önemli olduğuna inandığı bilgileri aldığı, Tv. ve yazılı basında dost tarikatı olarak bilinen emekli İstihkam Kıdemli Binbaşı İhsan GÜVEN' in evinde 3,5 saat görüşüldüğü, daha sonra Atilla Albay ile görüşüldüğü şeklinde notlar bulunduğu,

Notların değerlendirilmesinde şüphelinin sürekli kısa süre aralıklarla yeni telefon ve kart aldığı, araştırmacı yazar olmasına rağmen devletin en üst birimleri ile görüştüğü gibi daha sonra cinayet sonucu öldürülen İhsan GÜVEN ile görüşmüş olması ve yine suikast sonucu öldürülen Necip HABLEMİTOĞLU konusu ile yakından ilgilenmesi, son zamanlarda meydana gelen misyonerlere yönelik saldırılar ve Malatya' daki cinayet olayı, Rahip Santora ve Hrant Dink olaylarının olması açısından şüphelinin o tarihlerde Yargıtay' da görülen misyonerlik davası ile alakalı kulis yapıp hakimlerin misyonerler aleyhine oy kullanması şeklinde telkinlerde bulunduğu, şüphelinin avukat, cumhuriyet savcısı olmadığı halde hem Alman Vakıfları davası hem de misyonerlik davası gibi davalara müdahil olarak katılıp takip etmesi de belirtilen cinayetler açısından düşündürücü olmaktadır.

Şüphelinin devletin üst düzey görevlileri ile HİÇ BİR RESMİ Görevi olmaksızın sürekli makamlarında görüşüp değişik kişi ve kurum temsilcileriyle bir araya gelip misafirlerini havaalanından aldırması ve lüks restaurantlarda bu misafirlere yemek yedirmesi husulanda sadece araştırmacı yazır olan şüphelinin gelir ve harcama durumuyla orantılı gözükmediği şüphelinin bu tür işler için yaptığı masrafların kendi gelirinden karşılamasının da mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Notlara bakıldığında

1. 11 OCAK 2003 Av. Neşet Bey bürosunda buluştukları, 07 ŞUBAT 2003 Günü Neşet beyin bürosunda Osman AK a 4 adet köstebek kitabı bırakıldığı

2. 17 Şubat 2003 günü OSMAN AK ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Candan EREN'İN birlikte POYRAZ'I Hüseyin BUZOĞLU'NUN ofisinde ziyaret ettikleri,

3. 28 Şubat 2003 günü Av. Neşet ait büroda Poyraz ve Av. Neşet ile beraber yemek yedikleri,

4. Mart 2003 başlarında 2 kez Av. Hüseyinin bürosunda POYRAZ ile bir araya geldikleri, 22 Şubat 2003 günü Av Hüseyin'in bürosunda Osman AK ve iki kişiyle toplantı yaptığı,

5. 19 Şubat 2003 günü ,Ergün POYRAZ, Av. Hüseyin BUZOĞLU Av Neşet, Nuh Mete YÜKSEL, Osman AK,. Gülseven YAŞER, Ank. Eski Emn. Müd. Cevdet S ARAL'İN Güven Cad. Karyağdı Sok. bulunan Defne Restoran da yemek yedikleri

6. 11 Mart 2003 günü POYRAZ ve Osman AK'IN ERDAL ŞENEL'İ makamında ziyaret ettikleri,

7. 05 Mart 2003 günü Gülseven YAŞER VE Osman AK'IN POYRAZ'LA Av. Hüseyinin bürosunda bir araya geldikleri ve sonrasında Şahısların YAŞER'İ Havalimanından İstanbul'a gitmek üzere uğurladıkları,

8. 07 mart 2003 günü Nuh Mete Yüksel ve Poyrazm TUNCER KILIÇ'I makamında ziyaret ettikleri ve Osman AK'IN MGK'YA tayin hususunu konuştukları,

9. 04 mart 2003 günü Av.Hüseyin, Av Neşet, Osman AK, Necip HABLEMİTOĞLU'nun eşi Şengül HABLEMİTOĞLU ve iki çocuğu, Çağdaş Eğt. Vkf. Bşk. Gülseven YAŞER birlikte (yazı okunmuyor - yemek yemiş olabilecekleri) MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer KILIÇla Ergün POYRAZ 'in 02 ocak 2003 günü MGK ya giderek MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer KILIÇla görüştüğü, yine Ergün POYRAZ ve C. Savcısı Nuh Mete YÜKSEL'İN şahsın makamında 25 OCAK 2003 bir araya geldikleri, daha sonra 20 Şubat 2003 günü YAŞER'in Otel'den alındığı ve Kılmç ile görüşmeye gittikleri. 07 Mart 2003 günü Nuh Mete Yüksel ve Poyraz'm KILIÇT makamında ziyaret ettikleri ve Osman AK'IN MGK'YA tayin hususunu konuştukları, şüpheli Ergün POYRAZ yazar olmasına rağmen ve sırf araştırma maksatlı olarak çok kısa süre içnde MGK genel sekretiriyle görüşüp Osman AK m tayin işini dahi halletmeye kalkması da araştırmacı yazarlıkla alakalı bir iş olsa gerektir.

İNCELEME SONUÇ RAPORU

İLGİ : (a) Gnkur. As. Sav. lığının 16 EKİM 2007 tarih ve SAYI: 2007 / 581 - 425 Y.Y. / 915/5323 sayılı yazısı.

(b) Gnkur. As. Sav. lığının 28 AĞUSTOS 2007 tarih ve SAYI: 2007 / 581 - 425 Y.Y. / 915 /4971 sayılı yazısı.

(c) Gnkur. Bşk.lığımn 07 EYLÜL 2007 tarih ve İSTH: 3500 - 45935- 07 / İKK ve Güv. D. 3. İçTİŞ. (2) (655) 2261155 sayılı yazısı.

1. KONU

İlgi (a) yazı gereği, 12. 06. 2006 tarihinde Ümraniye'de ele geçen bombalarla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ergün POYRAZ ve BÜLENT (kod) İsmail YILDIZ isimli şahıslardan ele geçirilen "CD-1 Ergün Poyraz", "Ergün Poyraz 49 Nu.lı CD Kopyası" isimli iki adet CD ile "Ergün POYRAZ Savcılık" ve "BÜLENT (kod) İsmail YILDIZ" isimli harddisklerin incelenmesi.

2. İNCELEME :

"CD-1 Ergün Poyraz", "Ergün Poyraz 49 Nu.lı CD Kopyası" isimli iki adet CD ile "Ergün POYRAZ Savcılık" ve "BÜLENT (kod) İsmail YILDIZ" isimli harddisklerdeki tüm bilgi ve belgeler incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda;

a. "CD-1 Ergün Poyraz" isimli CD içinde; "KK İSTH ARŞİVİ" ve "Sevgi Erenerol Misyonerlik Konferansı 2006" isimli iki adet klasörün olduğu görülmüştür. Bu CD'nin içeriğine ait bilgilerden;

(1) "KK İSTH ARŞİVİ" isimli klasör içinde yer alan ve EK-A'da listesi sunulan bilgilerin bir kısmı; yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kurum/kuruluşlardan intikal eden ve akademik çalışmalarda istifade edilen dokümanlardır. Söz konusu bilgiler; "Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgiler" kapsamındadır.

(2) CD-l'de yer alan diğer belgeler, kayıt ve dokümanlarda mevcut değildir. Yapılan teknik inceleme neticesinde, bu belgelerin bir bölümünde, TSK'ya ait olduğu izlenimi verecek emarelerin bulunduğu görülmüştür. Söz konusu belgelerin; TSK'ya ait belgelerin yazım tekniklerinin taklit edilerek veya bilgisayar dosyasına ait teknik özelliklerinin kurgulanarak oluşturulabileceği değerlendirilmektedir.

(3) "Sevgi Erenerol Misyonerlik Konferansı 2006" klasöründe yer alan görüntü ve bilgiler TSK'ya aittir. Söz konusu belgeler; TSK'nın kendi içinde yapmış olduğu akademik bir çalışmadır. b. "Ergün Poyraz 49 Nu.lı CD Kopyası" isimli CD içinde; "yıkıcı bölücü faaliyetler konferansı 2003" isimli ihtiva ettiği belgeler (EK-B) TSK'nın görevleri gereği hazırlanan yurt içi ve yurt dışından kişi ve kurum/kuruluşlardan intikal eden ve akademik çalışmalarda istifade edilen dokümanlardır.

EK-B çizelgede sunulan bilgiler; "Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgiler" ile"Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgilerdir.

c. "Ergün POYRAZ Savcılık" isimli harddisk içinde yer alan klasörlerde; farklı bilgisayarlara ait dört adet harddiskin kopyasının olduğu tespit edilmiştir. Bu harddiskin içeriğine ait bilgiler EK-C'dedir. Hardiskin muhteviyatı ile ilgili olarak;

(1) Hardisk içindeki söz konusu klasörlerden; "F:\ERGUNJPOYRAZ_CASPER_LAPTOP_FUJITSU_ NN7LT4113B54_ 40GB" isimli klasörle, "F:\ERGUN_ POYRAZ_ COMPAQ_SEAGATEA 3KC0V7X7_ 60GB" isimli klasörde 49 Nu.lı CD'de yer alan belgelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu belgeler için 2.b. maddesinde yapılan değerlendirmeler geçerlidir. "CD-1 Ergün Poyraz" ve "Ergün Poyraz 49 Nu.lı CD Kopyası" isimli CD'ler içinde yer alan ve TSK ile ilgisi olduğu değerlendirilen bilgilerin büyük bir kısmının güncelliğini yitirmesi dolayısıyla kayıtlarımızda bulunmadığı tespit edilmiştir.

d-Diğer şüpheli beyanları ve örgütselDüzenle

Şüpheli Ali KUTLU

Emniyet ifadesinde

Tape:0375 de kayıtlı 27.07.2007 günü X Şahıs ile yaptıkları görüşme ile ilgili olarak: Görüşmeyi yaptığı şahsın Şerafettin GÖZÜKELEŞ olduğunu, Şerafettin ile Mersinden Dergi temsilcisi olduğu dönemden tanıştığını, Şerafettin'in dergi sattığı şahıslardan biri olduğunu, Şerafettin'in Mersinde yem ticareti yaptığını,

Görüşmede Şerafettin'in yardımcı olmalarını istediği şahısların, Emin ŞİRİN, Ergün POYRAZ ve milliyetçi çizgide olan ve o dönemde Polis tarafından gözaltına alınan şahıslar olduğunu, Kuvayi Milliye derneği olarak bu şahıslara yardımcı olmasını istediğini,

Şerafettin'in aynı zamanda yerel gazetelere, dergilere ve AYDINLIK dergisine yazılar yazdığını, Ekipten kastının Dernek üyeleri olduğunu,

"Bir hamle yapacağız" derken yakında dernek olarak bir miting yapacaklarım, bunu gazetecilerden ve basından ses getirebileceğini ima ettiğini, İllegal bir şey ima etmediğini,

"Telefonda olmaz tamam" derken, dernek dışındaki insanların derneğe karşı bir saygısı ve beklentisi olduğunu bildiği için ve derneğe yeni girdiği için, çok şey bilmediğinden telefonda konuşmak istemediğini söylediğini, yasa dışı herhangi bir şeyi saklamak gibi bir amacının olmadığını,

Hesap sorma söyleminin Kuvayi Milliyenin her toplantıda dile getirdiği bir söylem olduğunu, buna kulak aşinası olduğu için o anki coşku ile boş bulunup söylediğini, ama Mehmet Fikri KARADAĞ imzalı her bildiride bu hesap sorma söyleminin geçtiğini,

Şüpheli Hikmet ÇİÇEK Emniyet İfadesinde;

Ergün POYRAZ'ı tanımadığını, ancak yazar olarak bildiğini, hazırlamakta olduğu bir kitapla ilgili olarak Ankara ilinde kendisiyle bir defa yüz yüze görüştüğünü,

Ergün POYRAZ'ı bir yazar olarak tanıdığını, Ankara'da Çayyolunda ikamet ettiği adrese bir haber nedeniyle görüşmek üzere bir kez gittiğini, o dönemde Cüneyt ZAPSU hakkında bir kitap hazırlığı içersinde olduğunu, Cüneyt ZAPSU'yu tanıdığını düşündüğü insanlardan kitabı için bilgiler aldığını, Ergün POYRAZın da kitabında Cüneyt ZAPSU ile ilgili konulardan bahsettiğini gördüğü için bilgi almak amacıyla evine gittiğini, ancak kitaptaki bilgilerden öte bilgiler edinemediğini, bir daha da görüşmediğini,

Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in Savcılık İfadesinde

Bir seferde kitap hazırlığı için ERGİN POYRAZ' m evine gidip görüştüğünü, Kitabın konusunun CÜNEYT ZAPSU ile alakalı olduğunu, CÜNEYT ZAPSU Ak partiden ayrılınca kitap yazmaktan vazgeçtiğini,

ELBA HIGH QUALITY CD" yazan M4-C524-B-R2-09:40 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde; "Yargı-Nusret Senemden" isimli klasör içersinde "Yargıtay ile ilgili notlarım" isimli Word sayfası incelendiğinde, içeriğinde;

Yarg. 8 H. Y. A'a teşekkür edelim.(Tv için Danıştaydaki çabalanna)Ancak Baskınla, Kaboğluyla iyi görüşüyor.

Gümüşhane Baro başkanının cinayet davasına bakılacak. İ.Selçuk'un yemeği en son ne zaman oldu.Silahçıoğlu en son ne zaman katıldı.Sabih bey, Yarsav başkanı katılıyor. Murat Özdil iş arıyor. Bakılsın, sıcak yaklaşalım. Yalova Adliyeden Ünal Karabeyoğlu ile görüşelim.

AKP dosyasını Eminağaoğluna iletelim, görüşünü alalım. Limandaki yemeğe yetiştirelim. Yemeğe Eminağaoğlu dışında E.Poyrazla Levent Ersöz Paşa da gelecek. Adliyeden Mahmut Kayaya fazla uğranılmasın. Başsavcı A. Y.babasmm durumunabakılsm.acil .... şeklindeki belge sorulduğunda; Kendisinin bu belgeden haberinin olmadığını, "ELBA HIGH QUALITY CD" yazan M4-C524-B-R2-09:40 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde; "Ergün POYRAZ'm - Jitem'ten aldığı para" isimli klasör içersinde (5) adet Word belgesinin olduğu, bu belgeler ayn ayn incelendiğinde Ergin POYRAZ'm değişik tarihlerde ve değişik miktarlarda Jandarma İstihbarat Başkanlığı kasasından paralar aldığına dair tutanaklann olduğu, tutanak içersinde İstihbarat Başkanlığı kasasından verilen paranın miktan ve tarihinin olduğu, alt kısmında teslim eden, hazır bulunan ve onaylayan Jandarma görevlilerinin isimlerinin olduğu, aynca teslim alan bölümünde Ergün POYRAZ araştırmacı -yazar yazdığı görülmüştür. Belge sorulduğunda; Söz konusu belgeler hakkında bilgisinin olmadığını, İşçi Partisine nereden ve ne şekilde getirildiğini bilmediğini,

Şüpheli Mehmet Adnan AKFIRAT Emniyet İfadesinde

Ergün POYRAZ'ı basından ve kitaplanndan tanıdığını, Savcılık İfadesinde;

Ergün POYRAZ'ı basından ve kitaplanndan tanıdığını, İkametinden elde edilen l'den 10'a kadar numaralandırılan Başbuğdan mektup var ile başlayıp, para kazanıyor ile biten doküman incelendiğinde; 10. sayfasında: "...Ergün POYRAZ Gündemdeki Tayyip Erdoğan kasetini ve geçen seneki Fethullah Gülen kasetini güzide medyamıza pazarlayan kaset bezirganı. Klasik bir istihbarat ayakçısı. Gazeteci Tuncay Özkan bu arkadaşımızı sosyal demokrat sanıyormuş..." şeklinde ibareleri bulunduğu,

Şüpheli DOĞU PERİNÇEK

Emniyet İfadesinde Ergün POYRAZ'ı kitaplanndan dolayı tanıdığını, ancak görüşmediklerini, İşçi Partisi Genel Merkezinde yapılan aramada; Girişin karşısındaki sekreter odasının sağ tarafında bulunan masa üzerinde çok sayıda CD bulunarak el konulmuştur. Bu CD'lerle ilgili yapılan ön incelemede, üzerinde "CD 3 PRINCO" yazılı P420281107130821 seri numaralı CD'nin yapılan incelemesinde;

"Ergin POYRAZ'm - JİTEM'den aldığı para" isimli klasör içersinde (5) adet Word belgesinin olduğu, bu belgeler ayn ayn incelendiğinde Ergin POYRAZ'm değişik tarihlerde ve değişik miktarlarda Jandarma İstihbarat Başkanlığı kasasından paralar aldığına dair tutanaklann olduğu, tutanak içersinde İstihbarat Başkanlığı kasasından .verilen paranın miktan ve tarihinin olduğu, alt kısmında teslim eden, hazır bulunan ve onaylayan Jandarma görevlilerinin isimlerinin olduğu, ayrıca teslim alan bölümünde Ergün POYRAZ araştırmacı -yazar yazdığı görülmüştür. Belge sorulduğunda;

Ergün POYRAZ'ı gazetelerden tanıdığını, belgeyi görmediğini, doğruluğu hakkında bir şey söyleyemeyeceğini, yayın organlan bulunduğu için her türlü istihbaratın toplandığını, bunlann tasnif edildiğini, doğruluklan gündeme geldiği zaman araştınldığım, bunlann bir kısmının yalan olduğunu, çoğu bilginin kirletici haberler olduğunu, önemli olanın kullanılan bilgiler olduğunu, yaymlamadıklan bilgilerin gerçekliği konusunda bir güvence veremeyeceğini, Savcılık İfadesinde;

Kemal Kerinçsiz'i tanımadığını, Muzaffer TEKİN'in bir kez ziyaretine geldiğini, Ergün POYRAZ'ı tanımadığını, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün kışkırtıcı bir ajan olduğunu,

Ergün Poyraz'a para verildiğini gösteren bilgisayar çıktısının, Jandarma Genel Komutanlığından sorulması gerektiğini, İşçi Partisine her türlü belgenin geldiğini, bazen de Jandarmayı, Emniyeti, Savcılığı yıpratmak amaçlı bu tür bellerin geldiğini, sözü edilen CD yi görmediğini, her an her türlü CD'nin değiştirilebileceğini, kopyalanırken içine yeni dosyalar atılabileceğini, üstünde Hayati Özcan tarafından yazdığını, aceleyle ortaya böyle bir iddia sürülmesi hukuka aykın olduğunu,

Elde edilen Deliler

1-Ankara İli Çankaya İlçesi Maltepe Eti Mahallesi Toros Sokak No:9 Sayılı Yerde Faaliyet Gösteren İp Genel Merkezi, Aydınlık Dergisi Genel Merkezi Ve Ulusal Kanal Merkezinde; Ankara İli Çankaya İlçesi Maltepe Semti Eti Mahallesi Toros Sokak No:9 sayılı adreste faaliyet gösteren İşçi Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Doğu PERİNÇEK'in istirahat ettiği (2) oda ve (2) salondan ibaret dairede;

(1) adet Şüpheli İfade Tutanağı ibaresi ile başlayıp Ergün POYRAZ ile biten (10) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı,

(1) adet Şüpheli İfade Tutanağı ibaresi ile başlayan İfade Sahibi Ergün POYRAZ ile biten (10) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı,

2-Şüpheli DOĞU PERİNÇEK'in Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Ayazma Deresi Sokak Çobanoğlu Apartmanı No:17 D:10 sayılı ikametinde yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;

(50) Sayfa üzerinde Fikret KAZANCI imzalı 27.04.2004 tarihli T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazılmış, İşçi Partisinin Ak Partiyi kapatma dilekçesine eklenmek üzere gönderilmiş yazı olduğu, yazıda "Dosyanın Takviyesini Teminen: Ergün POYRAZ'm 28. Mart 2004 seçimlerinden önce yazdığı ve satışa sunduğu Patlak Ampul Kitabından 09-10-11-12-13-78-79 maddelerinin içeriğini teşkil eden sayfaların kitabın kapağının fotokopisi ile birlikte ekte takdim kılıyorum ve ayrıca gazeteci yazar (Cumhuriyet Gazetesi) Sn. İlhan SELÇUK'un 17.07.2007 tarihli köşesindeki yazılarını birlikte sunuyorum" şeklinde yazılann olduğu,

3-Ankara İli Çankaya İlçesi Maltepe Eti Mahallesi Toros Sokak No:9 Sayılı Yerde Faaliyet Gösteren İşçi Partisi Genel Merkezi, Aydınlık Dergisi Genel Merkezi Ve Ulusal Kanal Merkezlerinde elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;

(1) adet Şüpheli İfade Tutanağı ibaresi ile başlayıp Ergün POYRAZ ile biten (10) sayfadan oluşan bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde; Ergün POYRAZ isimli şahsın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 30.07.2007 tarihinde alman şüpheli ifade tutanağı olduğu, tutanak üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce vurulmuş olan 070744 güvenlik numarasının olduğu,

(1) adet T.C.Yargıtay Başsavcılığı ibaresi ile başlayıp Erkan BUYRUK ibaresi ile son bulan (20) sayfalık bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde; Tebliğ name 2006/206179 Yargıtay 9. Ceza Daire Yüksek Başkanlığına sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı tarafından imzalanmış müşteki Ergün POYRAZ Sanık Fetullah GÜLEN hakkındaki 28.05.2007 tarihli kamu davasının Düşürülmesi talep yazısı olduğu,

Beyoğlu İlçesi Aşmalı Mescit Mahallesi Deva Çıkmazı No:7 sayılı adreste bulunan Ulusal KANAL'da yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;

Kaynağın özel istihbaratı içeriğinde; AK Parti Milletvekilleri hakkında bazı iddiaların bulunduğu ayrıca Kemal YAVUZ Tuncer KILINÇ'ı etkiliyor başlığı altında, Ergün POYRAZ isimli şahsın Kemal YAVUZ ile sık sık görüştüğünü POYRAZ'm ilişkilerinin ilginç olduğu, hem Fethullah'a karşı kitap yazdığı hem de Nuh Mete YÜKSEL'i otele götüren Ankara Terörle Mücadeleden gizli FethuUahçı Hüseyin AKTAŞ ile çok yakın olduğuna dair bilgilerin bulunduğu

-Şüpheli Emin GÜRSES

Emniyet ifadesinde

Ergün POYRAZ isimli şahsı bir defa Sevgi ERENEROL'un Patrikhanesinde gördüğününü Muzaffer TEKİN'i Kıbrıs'taki kahramanlığından dolayı vatansever bir asker olarak bildiğini Bıçaklanması olayından sonra Kadıköy'de bir yerde görüştüklerini kendisinde iyi bir izlenim bıraktığını, kendisini Sevgi'nin görevli olduğu Patrikhane'de bir kokteylde Ergün POYRAZ'ı gördüğü gün gördüğünü,

Savcılık ifadesinde:

Ümit SAYIN'm kendisini bir sefer aradığını, Kendisinin ise onu aramadığını, ÜMİT SAYIN ile olan 11.01.2008 tarihli olan görüşmesinin; konunun FATİH ALT AYLI' nın Teketek programına daveti ile ilgili olduğunu, O görüşmede geçen "Muzaffer Yüzbaşı niye içerde, Ergün Poyraz niye içerde, bunlar hep yıldırmak için" şeklindeki sözü mutlaka bana sormuşturda söylemişimdir dediği, 28.01.2008 tarihli (saat 20.59) görüşme, görüştüğü MUSTAFA isimli şahısın Adapazarmda yarbay olduğunu, ancak daha sonra Ankara' ya tayin olduğunu. ŞENER ERUYGUR ile alakalı dosya hazırlandığını basından duyduğunu, ERGÜN POYRAZ' da bulunan belgeler ve arşivlerin Şener Paşanın verdiğini duyduğunu. Bunu da ERGÜN POYRAZ ile SEVGİ' nin kilisesinde tanıştığım zamanda kendinde bazı dosyaların nereden aldığını sorduğumda Jandarmadan aldığını söyledi dediğini,

Tapeler

Tape :1540'de kayıtlı, 11.01.2008 günü saat : 21.51'de Emin GÜRSES ile Ümit SAYIN arasındaki telefon görüşmesinde özetle; ....Emin'in "BAKSANA MEHMET MEHMET GÜLÜ' NİYE ALIYORLAR İÇERİYE. YANİ ADAMLAR YILDIRMAK İÇİN YAPIYORLAR BUNU. ŞİMDİ MUZAFFER YÜZBAŞI NİYE İÇERİDE." Dediği, Ümit'in "Evet evet ya da Ergün Poyraz." "Evet yani bu ben de dahilim o saldırdıkları insanlar grubuna Tape :1554'de kayıtlı, 22.01.2008 günü saat: 17.25'te Emin GÜRSES ile Erol...? (MÜTERCİMLER) arasındaki telefon görüşmesinde o/etle; „ Bir süre Veli KÜÇÜK ve diğer şahısların yakalanması ile ilgili görüştükten sonra "...Ben Veli küçüğe pek rastlamadım. Ben kilisede Veli KÜÇÜK'e hemen hemen hiç rastlamadım." "Burda rastladığım insanlar daha ziyade bu şuanda cezaevinde Muzaffer yüzbaşıyla beraber var ya bir çocuk." Dediği, Erol'un "Anladım Ergün POYRAZ." Dediği, Emin'in "Ergün Poyraz'a rastladım. Ergün Poyraz da zaten Jandarma genel komutanlığından aldığı bilgilerle o kitapları yazıyordu eski komutan." "Sonra bunu teslim ettiler biliyorsun.

Tape :1561'de kayıtlı, 28.01.2008 günü saat : 20.59'da Emin GÜRSES ile Mustafa...? arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

....Emin'in "...Öcalan'm bize söylediği Kürtler nasıl tepki verirler. Öcalan içerde bize şöyle önce bir yavaş yavaş itelersin diyor. Baktın tepki yok ha bunlar korkuyorlar üzerine daha çok gidersin. Şimdi aynısı yöntemi bize uyguluyorlar. Diyorlar ki üzerlerine mi gidelim bakalım tepki var mı tepki yoksa daha ileri gideriz. Onun için Jandarma Genel komutanlığına bu haberi ben söyledim. İletsinler diye hem de ilginç yani adam ADD Genel Başkanıya şimdi." "Ha ADD genel başkanı olduğu için ADD genel başkanlığına biz fezleke hazırlıyoruz. Jandarma genel komutanlığı diye hazırlıyor demiycek tabi." "Bu da çetenin içinde çetenin bir ucu şeyde kitap yazmış hapiste. Bu çeteye bu bilgileri sağlayan jandarma eski genel komutanı. Sevgi hanımla bağlantılı. Ergün Poyraz her gün Sevgi hanımın yanında, her gün onunla konuşuyor. Sevgi hanımda Chat den dolayı hapiste olduğu için bu bağlamda Jandarma genel komutanlığına gidiyor diye bir açıklama çıkabilir." "...Yıllardır yani fikir öğrendiğimiz bir insan diyor ki, ya komutan artık emekli paşalar mı ... darbe yapıyor diyor yani herkes tiye alıyor artık yani şeyleri." "Hocam asker yapmayacak. Asker mesela PERİNÇEK'TEN hep uzak durdu. KARDEŞİM PERİNÇEK GİBİ BU KONULARDA PROFESYONEL BİR ADAM BU İŞTE BU ÖRGÜTLENMEDE ... OY VERECEKSİN. Ben niye bu böyle adamları harcayayım. Ben işin içinde olmam ama bu işte önünü açarım. Öyle bir sürü örgütlenmeler var. Türkiye de silah üzerine o tür yemin edenler değil PERİNÇEK gibi Örgütlenmesi güçlü tavrı da sert." "Onların üzerine gelemiyorlar. PERİNÇEK dün meydan okudu. Dedi ki burda İstihbaratçılar var dedi. Onlardan rica ediyorum, bizden birini tutuklasınlar da göreyim dedi. Onlara zindan ederim İstanbul'u diyor, bak böyle konuşuyor."

Şüpheli Habib Ümit SAYIN Emniyet İfadesinde Ergün POYRAZ"ı iki yıl kadar önce Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseren YAŞER'e yazmış olduğu kitaplannı hediye etmek için gittiğinde, bu kitaplardan Ergün POYRAZ'a da hediye edebileceğini söyleyerek Ergün POYRAZ"m telefon numarasını verdiğini, Ergün POYRAZ ile iki buçuk yıl kadar önce Karaköyde bir börekçide on dakika görüşerek kitaplannı hediye ettiğini,

Savcılık İfadesinde

ERGÜN POYRAZ ile her hangi bir tanışıklığının ve irtibatının olmadığını, Tapeler Tape : 1540'de kayıtlı, 11.01.2008 günü saat: 21.51'de Emin GÜRSES ile Ümit SAYIN arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Emin'in "BAKSANA MEHMET MEHMET GÜLÜ' NİYE ALIYORLAR İÇERİYE. YANİ ADAMLAR YILDIRMAK İÇİN YAPIYORLAR BUNU. ŞİMDİ MUZAFFER YÜZBAŞI NİYE İÇERİDE." Dediği, Ümit'in "Evet evet ya da Ergün Poyraz." "Evet, yani bu ben de dâhilim o saldırdıklan insanlar grubuna..." Dediği, bir süre daha konuştuktan sonra Ümit'in "VALLA, YANİ BİR DE REİSİN PEŞİNDELER SANIRIM." Dediği, Emin'in "Doğru" diyerek onayladığı, Ümit'in "Reisin peşindeler yani. Gerçeği sa..cıları şeyler bulurlar bu konuda çalışan uzmanlar. Adli tıp kurumu bir kere bu konuda şey ama onlar da çok bilgili değil ya söyliyim size bu konuda bilgili değiller." dediği,

Muammer KARBULUT Emniyet İfadesinde Ergün POYRAZ 2006 yılında Antalya Valiliğinde tanıdığı ve şu an ismini hatırlamadığı Ergün POYRAZ"m eniştesinin kendisine Ergün POYRAZ hakkında bilgi verdiğini, sonrasında Taç Vakfı ile alakalı bir tazminat davası olduğunu, Konu Yargıtay da iken icra geldiğini, Yargıtay da bulunan dosyası ile ilgilenmesi konusunda yardımcı olması için Sevgi ERENEROL"dan Ergün POYRAZ"m telefonunu alarak Ergün POYRAZ"ı aradığını, Konuştuklarını ancak yardımcı olamadığını, Bu konuşmadan 2 ay sonra Ergün POYRAZ"m bir kitabında yolladığı Noel Baba Vakfı ve Taç Vakfı sorunları hakkında yazı yazdığını, Hatta bu yazının bir kitabında ve Kuvvai Milliye"nin internet sitesinde yayınlandığını, Sonra ki dönemde sık sık telefonla görüştüklerini ve dost olduklarını, Birer kez olmak üzere Antalya, İstanbul ve Ankara"da kendisi ile görüştüğünü, Bu görüşmelerinin genelde kendi yazdığı kitaplar ve internet sitesi kullanımı ile alakalı olduğun, Bu görüşmelerinde Ergün POYRAZ"m yazmış olduğu kitapların kaynağı konusunda herhangi bir konuşma geçmediğini, Kendisi ile genelde telefonla olma üzere entelektüel konularda sohbet ettiklerini,

Ayrıca Ergün POYRAZ cezaevine girdikten sonra Kandıra cezaevine giderek 3 kez görüştüğünü, Bu gitmelerim sebebinin dostu olmasından dolayı olduğunu, İlk görüşmesinde de yapmış olduğum ziyaret ile alakalı "Genel Kurmay ve Jandarma istihbaratı Çete mi?" başlıklı bir yazı yazdığını ve internette yayınlandığını, Hatta bu konu ile Genel Kurmay"a yazı yazdığını, Ayrıca bu konu ile alakalı Ergün POYRAZ"m avukatının bir basın açıklaması yayınladığını, Ergün POYRAZ asker tarafından korunan bir şahıs olduğunu, Bu konu ile alakalı www.tepkimiz.net isimli sitede Hakan ARIKAN "30 asker tarafından evi-kendisi korunan Ergün POYRAZ nasıl bir suça karışır" konulu bir yazı yazdığını,

22 Temmuz 2006 yılında Türk Ortodoks Patrikhanesinin üç dört bina ön tarafında yazmış olduğu "Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletini Patrikhaneye"mi yıktıracaklar" isimli kitabının kokteyli ve imza günü olduğunu, Bu şahıs ile burada tanıştığını, Herhangi birisinin aracı olmadığını, Bu olaydan ya önce ya da sonrasında Oktay YILDIRIM isimli şahsı Kemal KERİNÇSİZ"in Fatih"te bulunan ofisine gittiğinde gördüğünü, Sohbet ettiklerini, Muhtemelen Kemal KERİNÇSİZ"in de bu şahsı tanıdığını, Bu ortamda o esnada kendisi, Oktay YILDIRIM, Sevgi ERENEROL, Ergün POYRAZ ve avukatlık bürosunda çalışanların bulunduğunu, Aynı gün Kendisi, Kemal KERİNÇSİZ, Sevgi ERENEROL, Ergün POYRAZ ve aileleri ile birlikte yemeğe gittiklerini, Hatta Ortaköy Polis Lokantasına gittiklerini, Savcılık İfadesinde:

Oktay YILDIRIM'ı Sevgi ERENEROL, Ergün POYRAZ ve Kemal KERİNÇSİZ ile katıldığı bir yemekte gördüğünü, Ergün POYRAZ'ı Sevgi ERENEROL'un tanıştırmasıyla tanıdığını, Antalya'da Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkili olarak faaliyet yürüten TAÇ vakfı hakkındaki beyanlarından dolayı tazminata mahkum edildiğini, Dosyanın Yargıtayda olduğunu, Bu aşamada Sevgi ERENEROL Yargıtay'da birçok davası bulunan Ergün POYRAZ'm telefonunu vererek avukatı aracılığıyla kendisine yardımcı olabileceğini söylediğini, Bundan sonra Ergün POYRAZ ile görüşmelerinin devam ettiğini, Ergün POYRAZ'm Yargıtay'daki davası konusunda bir katkıda bulunmadığını, Ancak mahkumiyet kararının bozulduğunu, Ergün POYRAZ"m daha sonra cezaevine girince arkadaş olarak 3 sefer ziyaret ettiğini, Bu görüşmelerinde kendisine anlattığı şeylerden dolayı "Genel Kurmay ve Jandarma istihbaratı çete mi" şeklinde bir yazı yazdığım, Yazısının tepkimiz.net sitesinde yayınlandığını, Bu konularda bilgi sahibi olmamasına rağmen Ergün POYRAZ'm anlattıklarından yola çıkarak yazı kaleme aldığını,

Tapeler:

Tape :3471'de kayıtlı, 28.08.2007 günü saat: 13.01'de Muammer KARABULUT ile Sevgi ERENEROL arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Yazılan bir yazı - haberle ilgili eksiklikleri konuştukları, Sevgi ERENEROL'un "Okudum yazıyı yalnız sana iki şey soracağım. Soruşturmasın da anlaşılan birincisi demişsin tamam bir soru sormuşsun ikincisi başka sorum yok dedi. Üçüncüsü bu soruya ivedi olarak yanıt verecek ne demek o yani ikincisi başka sorum yok" "İkincisi başka sorum yok diye bitmiş. Nokta konmuş sonra üçüncüsü diye geçmiş" dediği, Muammer KARABULUT'un "Ayrıca Genel Kurmay Başkanlığı konuyu değerlendirerek kendisine bağlı kuruluşların Çete olmadığını da açıklamalıdır" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Açıklamalıdır tamam şimdi burda ne demek istiyorsun ayrıca Ergün'ün tutuklanması ile diğer bir kaygısı da yazdığı kitaplar olduğunu söylemesidir" "Ayrıca Ergün'ün tutuklanmasında kaygısı yazdığı kitaplardır. Belki öyle yapmalıydın cümleyi" dediği, Muammer KARABULUT'un "Tamam öyle yapayım cümleyi o zaman yazdığı kitaplardır. Yazdığı kitaplardır. O kitapların başta Musa'nın çocukları olmak üzere ve diğerlerinin Musa'nın gülü ve Mücahitleri ve AKP olduğu biliniyor diyorum" "üçüncüyü kaldırıyoruz kalktı şu anda evet bu soruyu ivedi olarak yanıt verecek T.C.Başbakanlığı olduğunu biliyorum diyorum. Ayrıca Genel Kurmay Başkanlığı kendisine bağlı kuruluşların çete olmadığını açıklayacaktır diyorum. Ayrıca tutuklamasını" dediği, devamında bahsi geçen yazıyla ilgili konuşmaya devam ettikleri,

Şüpheli Muammer KARBULUT Emniyette Alman İfadesinde; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Muhtemelen Ergün POYRAZ ile cezaevinde yapmış olduğu görüşme sonrası yaptığını, Rutin sohbet olduğunu, Yazmış olduğu yazı ve internet sitesi ile alakalı olduğunu, Ergün POYRAZ"m tutuklanması ile ilgili sorulara Başbakanlık cevap vermelidir derken, konu ile alakalı cevap verecek resmi kurumun başbakanlık olmasından dolayı böyle bir cümle kullanmış olduğunu,

Tape : 3472'de kayıtlı, 03.09.2007 günü saat: 12.19'de Muammer KARABULUT ile Sevgi ERENEROL arasındaki telefon görüşmesinde özetle; Ergun POYRAZ'm ceza evinde olması ve yazdığı kitapla ilgili konuştukları, Sevgi ERENEROL'un ".... sana çok çok selam gönderdi" "iyi bol bol kitap okuyorum diyor" "Yazmaya da başlamış zaten ama tabi elle" "Leptop olayını halledebilirse Hüseyin bey" dediği, Muammer KARABULUT'un "Peki edebilecek miymiş" diye sorduğu, Sevgi ERENEROL'un "He onu edebileceğim diyor o şey yapıyor zaten haftada iki kere galibe ona yazmasına müsaade ediyorlarmıymış öyle bir şey dedi" dediği, Muammer KARABULUT'un "Peki şey konuştunuz mu o Protestan kur-an olayını" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Konuştum o dedi ki bana gelmesi lazımdı Hüseyin beye değil şimdi Hüseyin bey lede görüştüm dedi bende ben daha okuyamadım cumaya kadar okuyayım şey yaparım dedi muammere gönderirim dedi yok dedi muammere göndermeyeceksin aslında onu Ergün e götürmeniz lazım dedi" dediği,

Tape : 3473'de kayıtlı, 06.09.2007 günü saat: 17.29'de Muammer KARABULUT ile Sevgi ERENEROL arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

İnternet sitesinde yayınlanan bir haberden bahsettikleri, Muammer KARABULUT'un "Vallaha iyidir ee şey yazısını koyduk geldi" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Geldi mi e şeye siteye girilemiyor paşa açamıyor" dediği, ilerleyen konuşmada, muhtemelen kitap dağıtım şirketi Alfa dan bahsederek Ergun POYRAZ'm kitaplarının dağıtımından bahsettikleri, Sevgi ERENEROL'un "şey Muzaffer beye götürdük ya kitabı" dediği, Muammer KARABULUT'un ".. Kolayı" diye sorduğu, Sevgi ERENEROL'un "Tabi götürdük ee sen bana getirmiştin de ona götürdük ya verdik Ergünle birlikte" "... Ergün e götürmedik Ergün e de büyük ihtimalle Hüseyin bey kitap götürecek çünkü onun istediği bir sürü kitap var çoğunu da Gürkan bulamadı dedim bulduklarını hiç olmasa götür şeye ver" dediği, devamında Yeniçağ Televizyonunda Kemal KERINÇSIZ ve Erol BİLBİLİK in yapacağı programdan bahsettikleri,

Tape : 3477'de kayıtlı, 16.12.2007 günü saat: 14.13'de Muammer KARABULUT ile Kemal KERİNÇSİZ arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Kemal KERİNÇSİZ'in "abi.... "Davalarına girmiş çıkmış ki en yakm dostlarından bir tanesi Ergün anlatabildim mi bu Ümraniye operasyonundan dolayı adam tutuklu yani düşüne biliyormusun yani kimler suçlanmaya çalışılıyor o yüzden bizim buna bir müdahale etmemiz lazım"... Muammer KARABULUT'un "Şimdi bende diyorum ki o konuyla ilgili çok temkinli düzgün bir açıklama yapmamız gerekiyor tamam mı" dediği, Kemal KERİNÇSİZ'in "Sen yaz abi bana bi gönder ben bi bakayım huhuki bir sakıncasının olup olmadığına bi bakayım" dediği, Muammer KARABULUT'un.." "Yani şimdi Egun'la HABLEMİTOĞLU'nun ilişkisini bilmiyor mu ondan sonra o öldürülen Deniz Subayı var bitane Petrolle ilgilenen biyorsun biliyorsun değimli onu" "Orda hedef HABLEMİTOGLU'n dan sonda Ergun biliyorsun" ".... Ergun üç Dakka geç çıkmasa o evde onla birlikte o da öldürülecekti" dediği, Kemal KERİNÇSİZ'in "Tabi şuanda örgütlü mücadele yapılamıyor mümkün değil sağlanamıyor ilerde sağlanacak o ayrı daha da sıkışacağız daha çok problem doğacak Türkiye 0 noktasına gelecek dibe vuracağız ondan sonra örgütlenmelerle ayağa kalkacağız şimdi bireysel mücadele hayırlısı Allahtan" dediği,

Şüpheli Muammer KARBULUT Emniyette Alman İfadesinde; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını,

Şüpheli Sevgi ERENEROL

Emniyet İfadesinde;

İşyerinde yapılan aramada ele geçen ve "3. sayfasında Amaç Necip'in bıraktığı yerden onun mücadelesini devam ettiren bağımsız Türkiye için aynı fedakarlık ve cesaretle mücadele eden arkadaşı, dostu, kardeşi ERGÜN POYRAZ'ı da susturmaktır,3 sayfalık el yazması imzasız yazı". İbareleri bulunan doküman ile ilgili olarak;

Bu yazıyı kendisinin yazdığını, içeriğinin 18 Aralık 2007 günü İstanbul Adliyesi önünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan basın açıklaması olduğunu, Ümraniye Soruşturmasının amacının Ergün POYRAZ'ı susturmak olduğunu düşündüğünü, Necip HABLEMİTOĞLU cinayetinin de Oktay YILDIRIM'dan çıkan bombalar ile ilişkîlendirerek Ergün POYRAZ'ın susturulmasını sağlamak için üretilmiş senaryodan bahsetmek için böyle bir ifade kullandığını, Ulusal Güç Birliği Hareketi hakkında bir bilgisinin olmadığını, kendilerinin Milli Güç Birliği Platformu isimli bir oluşumu olduğunu ve daha sonra bu oluşumu dernekleştirerek Büyük Güç Birliği Derneğini kurduklarını,

Ergün POYRAZ Tanıdığını, aile dostu olduğunu, Necip HABLEMİTOĞLU'nun cenaze töreninde tanıştıklarını, O gün bugündür çok sık görüştüklerini ve kendisini cezaevine ziyarete gittiğini, Savcılık ifadesinde;

Soruşturma kapsamındaki kişilerden Muzaffer TEKİN ve Ergün POYRAZ'ın aile dostu olduğunu Ergün POYRAZ' da ele geçirilen "Sevgi ERENEROL Misyonerlik Konferansı" isimli CD' deki görüntülerin kendisine ait olduğunu, metni kendisinin yazdığını, bu konferans metnini Türkiye' nin bir çok yerinde konferanslarda anlattığını, aynı konferansı Balıkesir ilinde de verdiğini, kendisinin misyonerleri ajanlıkla suçlamasının tarihi ve kültürel gerçekliğe dayandığını, Omanlı Devletinin yıkılmasının, Ermeni meselesinin soykırım olarak dayatılmasmm en önemli sebeplerinden birisinin misyonerlik faaliyetleri olduğunu, bu sebeple konferanslannda misyonerlik faaliyetlerini ajanlık olarak değerlendirdiğini, Afrika'ya giden misyonerlerin oradaki insanların ellerine incil verip topraklarını alması örneğinde olduğu gibi misyonerlik faaliyetlerinin dinsel amaçlı olmadığını seminerlerinde anlattığını,

Üzerinde Jane-John Reel Tekstil ibareleri yazılı bulunan (19) sayfalık el yazısı ile yazılmış not defterinin;

4. sayfasının sol orta kısmında "İmza Kampanyası Ergun POYRAZ" şeklinde yazı, sağ tarafında Hrant DİNK suikastı ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı ve Ermenistan Savunma Bakanına ait olan açıklamalar bulunduğu,

Ayasofya Derneği'nin 2007 yılı içersinde yapılan genel kurulu sonucu bildiriminde "Sevgi ERENEROL Başkan, Burak GÜNEŞ, Ergün POYRAZ Cancan ERENEROL, Recep AKKUŞ, Gökhan AYGÜN, Ramazan SELÇUK, Sabri AVCI, Hacı Eyüp GÜLTEK, Necip YENİŞAN, Mehmet DEMİRLER, Turgay TÜFEKÇİOĞLU, Hüseyin Mümtaz BEYAZITOĞLU, Muammer KARABULUT, Erkan AKBULUT ve Erol ŞAHİNGİL'in isimlerinin yazılı olduğu,

Adı geçen şahıslardan, Recep AKKUŞ, Erkan AKBULUT isimli şahısların derneğe müracaat formlarında aynı zamanda Büyük Hukukçular Birliği üyesi oldukları ve derneğe ait tüzüğünde yer aldığı,

Aziz Türk Milleti, Bu gün burada, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde kurulan pusuda kahpece katledilen Milli şehidimiz Türk varlığının yılmaz savunucusu, Kemal'in askeri ve öğretmeni rahmetli Necip HABLEMİTOGLU'nun aziz hatırasını yad için ibareleri ile başlayan ve 2. sayfasında Değerli arkadaşlar Rahmetli Dr. Necip HABLEMİTOĞLU Türk milletinin milli şehididir ibareleri ile devam eden ve 3. sayfasında Amaç Necip'in bıraktığı yerden onun mücadelesini devam ettiren bağımsız Türkiye için aynı fedakarlık ve cesaretle mücadele eden arkadaşı, dostu, kardeşi ERGÜN POYRAZ'ıda susturmaktır, Böylelikle bir yiğit Türk evladı daha harcanmaktadır ibareleri ile devam eden ve Türk Ölür Türklük Ebedidir, ibaresi ile son bulan sayfaların arka tarafında Msn Hotmail ibaresi ve küçük yazıların bulunduğu 3 sayfalık el yazması yazı,

Tapeler

Tape : 1208'de kayıtlı, 14.12.2007 günü saat : 21.42'de Sevgi ERENEROL ile Banu AV AR arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Banu AVAR'ın ".. dün Nuriye ile konuşuyordum ART' de, .. Ergün POYRAZ olayı ile ilgili soruyodumda, nasıl diye sen biliyormuşun galiba" dediği, Sevgi ERENEROL'un "... ziyaretine gidiyorum devamlı" "... bir kitap daha yazdı Unakıtanla ilgili olarak" dediği, Banu AVAR'ın ".. hangisi o Musanın AKP sini okuyorum şu anda ..." dediği, Sevgi ERENEROL'un "Şimdi yeni bir tane yazdı o daha yayınlanmadı" dediği, Banu AVAR'ın Kanal B ve ART de programa çıktığını anlatarak, bu konulardan bahsedilmediğini anlattığı, Sevgi ERENEROL'un "... malesef her ikisininde, hem Muzaffer TEKİN' in, hem Ergün POYRAZ' in ismi geçirilmiyor artık alehte çok oldu..." dediği, bir süre şahıslarla ilgili açılan davalardan bahsettikleri, Segi ERENEROL'un, her iki şahısla ilgili Savcının iddianame hazırlamadığını, sürekli oyaladıklarını, psikolojik baskı yapıldığını anlattığı,

Tape :1234'de kayıtlı, 22.12.2007 günü saat : 11.39'de Sevgi ERENEROL ile Bahadır BERK arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Bahadır BERK'in "Ben Askeri Savcı Bahadır yarbay" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Nice mutlu güzel bayramlara" "Daha güzel bir Türkiyede inşallah kutlarız" dediği, Bahadır BERK'in "İnşallah, Ergün beyden hiç haber alryomusunuz çıkmadı değilmi daha ..." dediği, Sevgi ERENEROL'un "Ben her pazartesi onu ziyarete gidiyorum" dediği, Bahadır BERK'in "Selamımı söyler misiniz" "Hangisinde şimdi hangi Cezaevinde?" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Şeyde Kandıra F Tipinde" dediği ve ceza evi ziyaretlerine herkezin alınmadığından bahsettiği, Bahadır BERK'in de Savcı olarak kendisinin girebileceğini ancak yanlış anlaşılma olmasın diye gitmediğini anlattığı, devamında "Siz yürekten yanında olduğumuzu söyler misiniz ben onunla çıkışta zaten görüşücem" dediği, ilerleyen konuşmalarda Sevgi ERENEROL'un da Noel Bayramı için davet ettiği, Bahadır BERK'in de Sevgiyi bir davete çağırarak "27 Aralıkta Profesör Doktor Aygün AKTAR'la beraber" "... Dumlupınar Üniversitesindeydi" "Şimdi ordan kovdular KTÜ'ye geçti Giresun Eğitim Fakültesinde ..." "Yani canmı kurtardı diyelim Azeriydi Profesörümüz" dediği, Tape : 1239'de kayıtlı, 23.12.2007 günü saat : 11.29'de Sevgi ERENEROL ile Orhan....? arasındaki telefon görüşmesinde özetle;

Orhan'ın "... ŞEYİ TAKİP EDİYORSUNUZ TABİ MUZAFFER'!" dediği, Sevgi ERENEROL'un ..."... ŞİMDİ ERGÜN'ÜN ÜSTÜNDE OYUNLAR OYNANIYOR ORADAN ACABA YAKALARMIYIZ MAKALARMIYIZ DİYE UZATIP DURUYORLAR TABİ ERGÜN'DE DE BİR ŞEY YOK YAZARIN NE OLACAK BÜTÜN ARŞİVİ NORMAL OLARAK ETRAFTA BULUNAN HABERLERDEN OLUŞUYOR" dediği, Türkiye'nin iyi yolda olmadığından bahsederek, Orhan'ın ... Dün baktım Bahçeli kükrüyor neyi kükrüyorsun" ".... soytarı neyi kükrüyorsun" dediği, bir süre gündemi değerlendirerek laiklik üzerine sohbet ettikleri,

  • Tape: 3113 24.08.2007 tarihinde, saat: 13:40 sıralarında, Sevgi ERENEROL

isimli şahsın, Çetin ELMAS isimli şahıs ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde; Sevgi ERENEROL'un "....TEK SORUNUMUZ İŞTE BİLİYORSUNUZ ARKADAŞLARIMIZI TOPLAYIP DURUYORLAR YİNE ÖYLE TÜRK OLUNCA KİTAPTA YAZSAN HAPSE ATILIRSIN KONUŞSAN DA ATILIRSIN SADECE MİLLETİ İZLEYİP MİTİNGLEREDE KATILSAN ATILIRSIN ÖBÜRKÜLER SAYIP SÖVERLER BÜTÜN DÜNYA SENİN TEPENE BİNER..." diyerek Ümraniye soruşturması çerçevesinde tutuklanan şahısların haksız yere tutuklandıklarını ve ülkemiz içerisinde sanki bir kesimin diğer kesime karşı baskı uyguladığı, bağımsız mahkemelerin vermiş olduğu kararlan saptırarak kendi görüş ve düşüncesine göre yorumladığı. Çetin ELMAS isimli şahsın da "DOĞRU DOĞRU DEVLET HAİNİ OLUP ÇIKIPTA HEPİMİZ ERMENİYİZ, ERMENİ OĞLU ERMENİYİZ DİYİNCE BİR ŞEY YOK" diyerek, dinlenen şahsın kendisine vermiş olduğu saptırma haberlerden ülkemizde bir etnik aynmcılık olduğu şeklinde beyanda anlaşılmaktadır. Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak;Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuştuğu şahsın Gazi Üniversitesinde öğretim üyesi olan Çetin ELMAS olduğunu, Çetin ELMAS'm evlendiği müjdesini aldığını ve onun için konuştuğunu, arkadaşlarımızı toplayıp duruyorlar derken Muzaffer TEKİN ve Ergün POYRAZ'ı kast ettiğini,

  • Tape: 3120 30.08.2007 tarihinde, saat: 13:37 sıralarında yapmış oldukları telefon görüşmesinde; Sevgi ERENEROL'un Orhan…… isimli şahıs ile yaptığı görüşmede; Orhan.... isimli şahsın; "O ZAMAN HERKESİ TEVKİF ET, İLERDE

NASILSA BİR SUÇ İŞLER..." şeklinde konuşmasına istinaden, Sevgi ERENEROL'un "...ÖYLE ÖYLE ERGÜN'ü de O ŞEKİLDE ALDILAR, ÇETE METE DEDİLER, ONDAN SONRA DEDİLER Kİ, ŞAYET GENEL KURMAY İSTİHBARATI VEYA JANDARMA İSTİHBARATINDA ÇALIŞTIĞINI SÖYLE, SENİ SERBEST BIRAKALIM. DÜŞÜNEBİLİYORMUSUNUZ RESMEN AÇIK SEÇİK PAZARLIK YAPMIŞLAR BÖYLE ...." Diyerek, Ümraniye soruşturması sonucu tutuklanan Ergun POYRAZ' m haksız yere tutuklandığını ve soruşturmayı yürütenlerce asılsız isnatlarda bulunulduğu şeklinde görüşmeler yaparak, bu konuyu sürekli olarak gündem tuttuğu,

Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuştuğum şahsın 0535 928 30 62 numaralı hattı kullanan Orhan ÇETİNKOL isimli bir dostu olduğunu, bu şahsın Muzaffer TEKİN'in de bir arkadaşı olduğunu, konuştuğu konunun Ergun POYRAZ'a gözaltında yapılan teklif konusu olduğunu ve sonrasında siyasi partiler ile alakalı konuştuklarını,

  • Tape: 3136 02.10.2007 tarihinde, saat: 18:32 sıralarında, Sevgi ERENEROL'un Kemal KERİNÇSİZ isimli şahısla yapmış oldukları görüşme; Kemal KERİNÇSİZ'in Sevgi ERENEROL'a "YANİ STRATEJİDİR BU." dediği Sevgi ERENEROL'unda "HI HI İYİ İYİ ZATEN ONUN İÇİN BENDE BÖYLE BİR

TEKLİFTE BULUNMUŞTUM SİZE ..." diyerek, Muzaffer TEKİN VE Ergun POYRAZ ile alakalı olarak yeni stratejiler belirlemeleri gerektiğini, bunun bir milli mesele olduğu söyleyerek konuya ne kadar önem verdiklerini, tutuklu bulunan şahısların milli dava için tutuklandıklarını kamuoyuna lanse ederek milliyetçilerin bu ülkede tutuklandıkları şeklinde beyanlarda bulundukları, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak;

Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Muzaffer TEKİN'in avukatlarının Ümraniye dosyasını incelediklerini, bu konu ile alakalı konuşma olduğunu, Tolga isimli şahsın Kemal KERİNÇSİZ'in bir avukat arkadaşı olduğunu, Tv programına kendisini davet edecek olduğunu, Mustafa ERKAL"m da TV programına davet edilecek kişi olduğunu,

  • Tape: 3200 28.11.2007 tarihinde, saat: 16:30 sıralarında, Sevgi ERENEROL'un Kemal KERİNÇSİZ ile Ergun POYRAZ' ı cezaevinde ziyareti ile alakalı olarak yapmış olduğu görüşmede; Kemal KERİNÇSİZ in Sevgi ERENEROL' a hitaben "....ONUNDA BİZE TEKLİFİ VAR DİYOR Kİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI OLARAK BANA BİR ÖDÜL VERİLSİN DİYO ...." Sevgi ERENEROL' da "TAMAM" diyerek, konuyu onayladığı,

Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak;

Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Kemal Kerinçsiz"in Ergün Poyraz cezaevinde iken sivil toplum kuruluşları olarak 0"na bir plaket vermeyi teklif ettiğini, sonrasında telefonun kesildiğini, başka bir konuymayla alakalı olarak da, Kemal Kerinçsiz"in Ergün Poyraz"a plaket verilmesi konusunu Ülker Salman"a da soralım dediğini,

Şüpheli Hakan ŞANLI

Emniyet İfadesinde Ergün POYRAZ isimli şahsı 2002 veya 2003 yıllarında yine bir resepsiyon veya yemekte tanıdığını, Ergun POYRAZ'a kartvisitini verdiğini, 'Bu resepsiyondan üç-dört hafta geçtikten sonra Ergun POYRAZ'ın kendisini telefonla arayarak on-onbeş dakika ziyarette bulunup bulunamayacağını sorduğunu ve kabul ettiğini, Ergun POYRAZ'm işyerine geldiğini, maksimum onbeş dakikalık bir görüşmelerinin olduğunu, Görüşmelerinin konusunun genel konular olduğunu, Daha sonrasında bu tarihe kadar kendisini ne gördüğünü ne de bir konuşmalarının olduğunu, Kendisini yazar olarak tanıttığını, Kartvisitini de mesleğinden dolayı verdiğini, En son olarak basından tutuklandığını duyduğunu,

Savcılık İfadesinde: Ergün POYRAZ'ı da 2002-2003 yıllarında bir resepsiyonda tanıdığını, daha sonra iş yerine bir kere geldiğini, Kendisi ile onbeş dakika görüştüklerini, Daha sonra bir daha hiç görüşmediklerini, Emin ŞİRİN Emniyet İfadesinde; 17.08.2007 GÜN VE SORUŞTURMA NO 2007/1536 SAYILI TALİMATI İLE DETAYLI ARAŞTIRILMASI İSTENİLEN SAVCILIĞA HİTABEN "SAYIN SAVCIM" İLE BAŞLAYAN VE SİZE ŞU AN TAMAMI OKUNAN İHBAR MEKTUBUNDA GEÇEN KONULAR HAKKINDA sorulduğunda; İsmail YILDIZ ve Ergün POYRAZ isimli şahıslarla yüzyüze görüştüğünü, Eğer fotoğrafı çekilmiş ise bunun normal herkesin bulunabileceği bir ortamda çekildiğini, Bir gizli toplantıda çekilmesinin mümkün olmadığını, Atila UĞUR'un verdiği hiçbir gizli bilgi ve belge olmadığını, Ergün POYRAZ ile ilişkisi varsa onu bilmediğini, Savcılık İfadesinde;

14-15 numaralı fotoğraf sorulduğunda; bu resimlerin de yine bir pastanede ERGUN POYRAZ' m talebi üzerine onun seçtiği yerde yapmış olduğu görüşme ile alakalı olduğunu, Her iki görüşme talebinin de bu şahıslardan geldiğini, fotoğrafların çekildiğinden haberinin olmadığını, Ancak her iki şahsında kendisini kendi belirledikleri yerlere çağırdıklarına göre fotoğrafları da bu şahısların çekmiş olduklarını düşündüğünü,

Kendisini telefonlarının 0 532 262 68 84, meclis telefonunun 0 312 420 63 04 veya 05 olduğunu, ERGÜN POYRAZ ile HAKAN ŞANLI vasıtası ile tanıştığını, Kendisi ile daha önce bir kaç sefer görüştüğünü, Ancak İSMAİL YILDIZ ile görüşmemden kısa bir süre sonra ERGÜN POYRAZ'nın kendisini telefonla arayarak randevu istediğini ve fotoğrafın bulunduğu pastaneye çağırdığını, Maddi durumunun iyi olmadığını, kitap yazdığını, parasız kaldığını ve memleketi Aydın' a gitmek istediğini anlattığını Daha sonra da kendisi ile 3 yıldır görüşmediğini, Bundan önce kendisi ile bir kaç sefer HAKAN ŞANLI'nın bürosunda ve mecliste görüştüğünü,

HAKAN ŞANLI'yı 2001 senesinden beri tanıdığını, kendisini KARADAYI'nın yeğeni olarak tanıtan, sempatik, yedek parça işleri ile uğraşan bir kişi olduğunu, Kendisini 2001 senesinde Caddebostanda klasik arabalar satan bir galeri sahibi arkadaşı vasıtası ile tanıdığını, Ankara' ya gittiğimde dostluk gösterdiğini, ERGÜN POYRAZ meselesine gelince bir gün kendisine ERGÜN POYRAZ'ı şikayet ettiğini, Zira ERGÜN POYRAZ yazmış olduğu bir kitapta ismimi TAYYİP ERDOĞAN'm belediye ihale yolsuzluklarında çiçek ihale yolsuzluğuna karıştığımı ifade ettiğini, kendisini tanımadığı halde bu nedenle kızgın olduğunu, HAKAN ŞANLI'nın "ERGÜN POYRAZ'ı ben tanırım, iyi çocuktur, kendisi ile seni tanıştırayım" dediğini, Tanıştıklarında kendisine neden böyle yazdığını sorduğunu, Zira bahsettiği davada hakkımda takipsizlik karan verildiğini, Ergün POYRAZ'm da kendisine sürecin DGM' de başladığını, ancak değişen kanun ile Ağır Cezaya intikal ettiğini ve o sırada ek takipsizlik aldığını söylediğini, Bunun için beni kitabında bu şekilde suçlaş olduğunu, Kendisinin de Ergün POYRAZ'a hata ettiğini, çünkü takipsizlik aldığımı, yazı şeklinin rendice edecek mahiyette olduğunu söylediğini, Sonraki görüşmelerinde de AKP hakkında bilgi verip veremeyeceğimi sorduğunu, kendisine "benden fazla bilgi senin kitaplarında var" dediğini, Bu anlattığı hadisenin millet vekili olduğu dönemde olduğunu, HAKAN ŞANLPnm bildiğim kadarı ile ERGUN POYROZ ile görüşüp dost olduğunu, HAKAN ŞANLI ile son 3 senedir görüşmediğini,

Şüpheli Hayrullah Mahmut Özgür

Emniyet İfadesinde Ergün POYRAZ ile 2006 Nisan Mayıs aylarında bir lokantada buluştuklarını, internet ortamında Emin ÇÖLAŞAN aleyhine yazılar yazdığını, Ergün POYRAZ'm da Emin ÇÖLAŞAN'm samimi arkadaşı olduğunu, Emin ÇÖLAŞAN'm muhtemelen Ergün POYRAZ'ı bir bakıma aramızı bulmak amacıyla kendisine gönderdiğini, Ergün POYRAZ ile buluşmalannda Medya, YAŞ, vb. konularda konuşup aynldıklanm, Bu konuşmanın detaylanm internette yayınladığını, Bir daha ne telefon nede yüz yüze görüşmediklerini,

Şüpheli Kemal KERİNÇSİZ Savcılık İfadesinde: Şüpheli Ergün POYRAZ ile yaklaşık 1,5 yıl kadar önce İstanbul'da bir konferansta tanıştığını, İstanbul'a geldiğinde görüşmüş olabileceğini, Danıştay davası ile ilgili olarak Ankara'ya gittiğinde evinde bir defa görüştüklerini, bir de telefonla birkaç defa konuşmalarının olduğunu, Ümraniye davasında tutuklandıktan sonra kendisinin vekilliğini aldığını, İstanbul' da başka tanıdığının olmadığını ve sevdiği bir yazar olduğu için avukatlığını aldığını, 3005 sayılı tape okunup sorulduğunda; Görüşmede belirtilen kitabın "MUSANIN ÇOCUKLARI" isimli kitap olduğunu, yazannm şüpheli Ergün POYRAZ olduğunu, Abdullah GÜL'ün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine toplatılması konusunda başvurmuş olduğunu ancak talebinin reddedilmiş olduğunu, konuşmada geçen Emin HOCA'nm şüpheli Emin GÜRSES olduğunu, 3042 sayılı tape okunup sorulduğunda; Ergün POYRAZ'm cezaevinde yeni bir kitap yazdığmı bu kitaptan dolayı da kendisine düzenlenecek olan gıyabmda bir törenle ödül verilmesi ve bu yolla da kitabının tanıtılmasını istediğini, kendisine söylemiş olduğunu, kendisinin de bunu Sevgi hanıma aktardığını, ancak böyle bir ödül verilmediğini, Şüphelinin ikametinden elde edilen tarafımızdan (5) numara ile numaralandmlan Cd'nin yapılan çözümünde; 21.04.2007 tarihinde Yeniçağ Tv'de "Medeniyet Dediğin" isimli programda Kemal KERİNÇSİZ'in program sunuculuğunu yaptığı, Program konuklannm Erol BİLBİLİK, Emekli Bir Paşa, ve Ergün POYRAZ isimli şahıslar olduğu görülmüş, program katılımcılannm yapmış olduğu konuşmalardan bölümler aşağıya çıkartılmıştır. Ergün POYRAZ: Abdullah GÜL geçmişine baktığımızda sayın hocamın dediği gibi Milli Türk Talebe Birliğinden bu yana gelen yetiştirilme tarzı ve yine Yahudi Örgütleri ile AKP'yi ilk buluşturan biri olması ile dikkat çekiyor AKP kapatılmayı bin defa hak eden Yaşamaması Gereken Bir Parti Kemal KERİNÇSİZ: Sayın Ergün POYRAZ'm "Musa'nın Çocukları Tayyip ve Emine' diye bir kitabı "Musa'nın Çocukları" birkaç günlük süre içerisinde 23. baskıya ulaştı. Şeklinde kitabı tanıttığı .... Ergün POYRAZ: ciddi bir araştırma yapıldığında ciddi bir teftiş yapıldığında görülecektir ki halkımız devlet soyula soyula hiçbir kalmadı, Kemal KERİNÇSİZ: Sayın Paşam diye konuşmaya başlayıp iktidar alehine konuştuğu Emekli Paşa: Askerler yan gelip yatmıyor şeklinde konuşma yaptığı

Kemal KERINÇSIZ: Zahide UÇAR Internet Ajansa Yazan Sayın Zahide Hanım konumuz Cumhurbaşkanlığı, adayları tek tek tartışıyoruz tabi bizim için önemli olan siyasal geçmişleri ve istikbalde görev aldıkları takdirde yapabilecekleri, şeklinde konuşma yaptığı Telefon ile Bağlana Zahide UÇAR: Programın akışını destekleyen konuşmalar yaptığı, Erol BİLBİLİK: Ya bunlar cemaat partileri tamam da iktidarı gasp ettikleri için mutlak suretle kapatılması lazım bu partiyi bu güne kadar kapatmayan bütün Cumhuriyet Başsavcıları vatan hainidir. Açık kapat Vural SAVAŞ yüz kere söyledi yüz kere kapatınm dedi kapattı zaten adam kapattı zaten ya bunlarla mı uğraşacağız satmışlar gidiyorlar ya sahipsiz mi? şeklinde kelimeler kullandığı devam eden konuşmasında Türkiye'yi uçuruyor, yani burada meclise bakamayız meclis hain dolu kardeşim şeklinde konuşmalann devam ettiği, Program sunucusu Kemal KERENÇSIZ'in konuşmacılann konuşmalannı destekleyici, yönlendirici ve örnekler ile programının tansiyonunu yükseltici müdahalelerde bulunduğu görülmüştür. Şüphelini Kemal KERİNÇSİZ'in iş yerinden elde edilen SAMSUNG marka olan bilgisayar hard diskinin yapılan incelemede; 1-"AYASOFYA.doc" isimli dosyada; Ayasofya Derneğinin tüzüğü olduğu görülmüştür. Derneğin kuruculan olarak Sevgi ERENEROL (Türk Ortodoks Patrikhanesi Sözcüsü), Cancan ERENEROL, Ergun POYRAZ (Yazar), Kemal KERİNÇSİZ (Avukat), Muammer KARABULUT (YAZAR), Turgay TÜFEKÇİOĞLU (Yazar-Sanayici), Erol ŞAHİNGİL, Hanifı ALTAŞ (Avukat), Gökhan AYGÜN (Yönetici), Burak GÜNEŞ (Avukat) ve Hüseyin Mümtaz BAYAZITOĞLU (YAZAR)'nun belirlendiği görülmüştür. Şüpheli Kemal KERİNÇSİZ'in iş yerinden elde edilen, WESTERN DIGITAL marka, seri numarası WCAM9C643632 olan bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede; l-"20 EKİM 2006 CUMA TOPLANTI TUTANAGI.doc" isimli dosyada; 20 Ekim 2006 tarihinde kimliği belirlenemeyen bir şahsın Başkanlığında gerçekleştirilen bir toplantıda alman kararlar olduğu, alman notlardan toplantıda Levent TEMİZ, Hüsnü CANGİL Ahmet PULATOGLU, Necip, Ülger, Demirlek, Necdet, İnan, Eyüp, Yüksekdağ, Cevat, Burak, Yıldınm, ERGENEKON Terör Örgütü operasyonu kapsamında göz altına alınarak mahkemeden serbest bırakılan Atilla AKSU ve ERGENEKON Terör Örgütü operasyonu kapsamında göz altına alınarak tutuklanan Sevgi ERENOL'un da bulunduğu, toplantıda alman kararlar ve bu kararlan kimlerin uygulayacağı hakkında görev dağılımı yapıldığı, Toplantıda alman kararlara EREGENEKON operasyonu kapsamında yakalanarak tutuklanan Ergun POYRAZ ve soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Kemal ALEMDAROĞLU'nun da konu edildiği anlaşılmıştır. 2-"DİVANll.doc" isimli dosyada; Ayasofya Derneğinin 18.04.2007 tarihli Divan Tutanağı olduğu görülmüştür. Tutanakta Divan Heyeti Başkanlığı'na Sevgi ERENEROL, yardımcılığına Cancan ERENEROL, katipliğe Burak GÜNEŞ'in getirildiği, asil yönetimin Burak GÜNEŞ, ERGENEKON operasyonu kapsamında halen tutuklu bulunan Sevgi ERENEROL ve Ergun POYRAZ'dan oluştuğu, ERGENEKON operasyonu kapsamında halen tutuklu bulunan Muammer KARABULUT'un ise yedek Denetim Kurulu üyeliğine seçildiği anlaşılmıştır. 3-"ÖZEL TELEFONLAR-l.doc" isimli dosyada; ERGENEKON operasyonu kapsamında göz altına alınarak tutuklanan Kemal KERİNÇSİZ'e ait 333 adet (şahıs ve kurumlar) telefon listesi olduğu görülmüştür.


Söz konusu listede ERGENEKON operasyonu kapsamında göz altına alman Ergun POYRAZ, Veli KÜÇÜK, Muzaffer TEKİN, Muammer KARABULUT, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK ve Rıfat YÜZBAŞIOĞLU'nun da bulunduğu anlaşılmıştır. TAPELER: Tape No: 3123 03.09.2007 tarihinde, saat: 12:04 sıralarında yapmış oldukları telefon görüşmesinde; Sevgi ERENEROL'un Kemal KERİNÇSİZ isimli şahıs ile yaptığı görüşmede; Kemal KERİNÇSİZ'in " ŞÖYLE DİYORUM BEN ŞEY YAPALIM BU CUMHURBAŞKANI MESELESİNİ İŞLEYELİM BU HAFTADA , BOL BOL ERGÜN'ÜN KİTABINDAN EEE GÜL MESELESİNE DOKUNALIM. EVET HI HI... EEE TAM ZAMANIDIR ÇÜNKÜ BU ADAMIN NİTELİKLERİNİ SAYIP DÖKMEK, EE BÖYLEDE ERGÜN MESELESİNE DE DOKUNMUŞ OLURUZ ORDA ..." diyerek, Yeniçağ Televizyonunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile alakalı yapacakları programda Ümraniye soruşturmasında tutuklanan Ergun POYRAZ' ı da kamuoyu gündemine taşıyarak, gündem oluşturmaya çalıştıkları, Tape No: 3136 02.10.2007 tarihinde, saat: 18:32 sıralarında, Sevgi ERENEROL'un Kemal KERİNÇSİZ isimli şahısla yapmış oldukları görüşme; Kemal KERİNÇSİZ'in Sevgi ERENEROL'a "YANİ STRATEJİDİR BU." dediği Sevgi ERENEROL'unda "HI HI İYİ İYİ ZATEN ONUN İÇİN BENDE BÖYLE BİR TEKLİFTE BULUNMUŞTUM SİZE ..." dediği, KEMAL KERİNÇSİZ'de; "mecburen böyle yapıcağız artık, dedim ki bakın şimdiden çalışmaya lazım işte çalışmak gerekir ben dökümlerin tahlillerini yapacağım hukuki tahlillerini sizde mastır planın tahlillerini yapın onu bitirdikten siz bana verin benimkini ben size vereyim, karşılıklı karşılaştıralım, arkasından diğer ifadelerin tahlillerine geçelim tek tek böylelikle bir ana çatıyı kuralım üç bölümden ibaret bir tane cd diğeri mastır planı diğeri de efendime söyleyeyim ifadelerin tahlilleri olsun yani tam hazırlıklı olalım iddianame yazılır yazılmaz hemen itirazımızı yapalım", "bu bir müvekkilin değil ki senin bu milli bir mesele" diyerek, Muzaffer TEKİN VE Ergun POYRAZ ile alakalı olarak yeni stratejiler belirlemeleri gerektiğini, bunun bir milli mesele olduğu söyleyerek konuya ne kadar önem verdiklerini, tutuklu bulunan şahısların milli dava için tutuklandıklarını kamuoyuna lanse ederek milliyetçilerin bu ülkede tutuklandıkları şeklinde beyanlarda bulundukları, Tape No: 3200 28.11.2007 tarihinde, saat: 16:30 sıralarında, Sevgi ERENEROL'un Kemal KERİNÇSİZ ile Ergun POYRAZ' ı cezaevinde ziyareti ile alakalı olarak yapmış olduğu görüşmede; Kemal KERİNÇSİZ in Sevgi ERENEROL' a hitaben "....ONUNDA BİZE TEKLİFİ VAR DİYOR Kİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI OLARAK BANA BİR ÖDÜL VERİLSİN DİYO ...." Sevgi ERENEROL' da "TAMAM" diyerek, konuyu onayladığı, Tape : 3477'de kayıtlı, 16.12.2007 günü saat:14.13'de Muammer KARABULUT ile Kemal KERİNÇSİZ arasındaki telefon görüşmesinde özetle; M.KARABULUT'un "Yani şimdi Egun'la HABLEMİTOĞLU'nun ilişkisini bilmiyor mu ondan sonra o öldürülen Deniz Subayı var bitane Petrolle ilgilenen biyorsun biliyorsun değimli onu" "Orda hedef HABLEMİTOĞLU'n dan sonda Ergun biliyorsun" "Adam yani Ergun üç Dakka geç çıkmasa o evde onla birlikte o da öldürülecekti" dedikleri, Vedat YENERER Tape:

Tape no: 1532 22.01.2008 günü saat:21.34 de paşam diye hitap ettiği Nejat ESLEN isimli şahıs ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde özetle; NEJAT'IN, İyi çok şükür ne o toparladılar milleti ya nedir bu, devamında PKK lılar mecliste dolaşıyor vatan severleri topluyorlar dediği, VEDAT'IN Ve göz altına almanlar için de aralarında trafik cezası bile yememiş insanlar var ve terör örgütünün adını da Ergenekon olarak koymuşlar yazışmalarda da Ergenekon terör örgütü diye söz ediyorlarmış dediği, devamında NEJAT'IN Evet Vedat GÜLER KÖMÜRCÜ de onların içlerinde dediği devamında Vedat'ın Ya çok özel dosyalar bilgiler devamlı yayınlıyor nerden geliyor bilmiyorum ama dediği devamında VEDAT'IN Yani orta da aynı Ergün Poyraz'a yapılan oyun var efendim devletin gizli sırrına ulaşmak dediği devamında NEJAT'IN Bundan bir şey çıkmaz ama bi onların burnunu sürterler yani o olur dediği,

TELEFON İRTİBAT ERGÜN POYRAZ'm simkart ve telefon rehberinde;: Sevgi ERENEROL-05323678060, Kemal KERİNÇSİZ05332949190, Kemal KERİNÇSİZ-05322143354, Muammer KARABULUT 05468221246, İsmail YILDIZ 05337138603, Halil Behiç GÜRCİHAN 05465959046, Oktay YILDIRIM 05425315368, Şeklinde kayıtlara rastlandığından adı geçen şüpheliler ile irtibatlı olduğu,

e-hukuki durumunun değerlendirilmesi,Düzenle

Şüpheli Ergün POYRAZ ifadesinde; samimiyetim yok dediği halde Halil Behiç GÜRCİHAN'a yazmış olduğu kitabı bilgisayar ortamında verdiği, verilen kitabın adının "Tarikat, Ticaret, Siyaset ve Cinayet" olduğu, kitap içeriğinde Hablemitoğlu cinayeti ile İhsan GÜVEN'in öldürülmesi cinayetlerinin güvenlik güçlerince gerçekleştirildiğinin iddia edildiği, aynı kitap içeriğinde Genel Kurmay Başkanlığına ait gizli içerikli iç tehdit raporunun bulunduğu, şüpheli bu kitabı vermediğini beyan ettiği halde kitabın Halil Behiç GÜRCİHAN'da word belgesi olarak yazılı halde bulunması, bastırması için bu kitabı verdiğinin anlaşıldığı, buradan da aralarındaki örgütsel irtibatın bulunduğu anlaşılmaktadır.

Aramalar neticesinde; şüpheli Ergün POYRAZ'da devletin güvenliği iç ve dış siyasal yararlan bakımından gizli kalması gereken çok gizli belgeler ele geçirildiği, bu belge özelliğine bakıldığında dış tehdit raporu olarak adlandmlan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait belge olması göz önüne alındığında, çok gizli belgenin şüphelide bulunmasının araştırmacı yazarlıkla alakasının olmadığı, bizzat ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ tarafından şüpheliye verildiği anlaşılmaktadır. Şüpheliye ait koruma notları göz önüne alındığında; MGK Genel Sekreterliği'nden, dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener ERUYGUR'la makamında görüşmeler yaptığı, Emniyet Müdür yardımcısının tayin işi için bizzat MGK Genel Sekreterine kadar gidip görüşebildiği, Mülkiye Başmüfettişlerinden Teftiş Kurulu Başkanına kadar birebir toplantılar yaptığı, Yargıtay'da görülen davalar için Yargıtay üyeleriyle toplantılar yaptığına ilişkin notlar olduğu görülmüş, bu davalara şüpheli Ergün POYRAZ'm müdahil olarak katılması hususları değerlendirildiğinde; sıradan bir yazar olarak bunları yapmış olmasının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, Şüpheli Ergün POYRAZ, bizzat ERGENEKON terör örgütü adına bu tür kişilerle görüşüp edindiği bilgi ve belgeleri kitaplarında yazıp, bu kitapların dezenformasyon amaçlı olarak kullandığı, özellikle kitaplarını da bilgi ve belgeleri edindiği üst düzey kamu görevlileri ve askeri şahıslara verip bu şekliyle karapropaganda yapılmasını üst düzeyde gerçekleştirdiği ve örgütsel bazda darbeye zemin hazırlanması yönüyle bu kitapların yayınlanıp dağıtıldığı, söz konusu kitapların içeriğinde özellikle Hablemitoğlu Cinayeti ile İhsan GÜVEN cinayetlerinin bizzat Devletin güvenlik güçlerince yapıldığı şeklindeki ithamlardan da örgütün amaçlan doğrultusunda kitapları yazıp yayınladığı anlaşılmaktadır.

Dosyada mevcut telefon görüşmeleri göz önüne alındığında, bizzat bazı kitapların örgütün yöneticileri arasında bulunan Sevgi ERENEROL ve Muammer KARABULUT tarafından yazılıp son şekli verilip sanki cezaevinde tutuklu bulunan Ergün POYRAZ tarafından yazılmış gibi bastırılma aşamasına getirildiği anlaşılmıştır.

Şüpheli ek ifadesinde Muammer KARABULUT'un yazacağı kitaplarla alakalı olarak hiçbir bilgi ve belge vermediğini beyart ettiği halde bu konudaki Sevgi ERENEROL ve Muammer KARABULUT arasındaki görüşmelerde kitapta yazılacak cümlelere kadar bizzat Sevgi ERENEROL tarafından belirlendiği, buradan da yazılan kitapların ERGENEKON terör örgütü tarafından yazdırılıp Ergün POYRAZ tarafından yazılmış gibi piyasaya sürüldüğü, şüphesini doğurduğu, kitapların gerçeği araştırmaktan çok dezenformasyon amaçlı ve devletin güvenlik güçlerini zan altında bırakcak şekilde ifadeler kullanılmasından da anlaşlmaktadır.

Şüpheli Ergün POYRAZ'm Ayasofya derneğine üye olduğu, tüm ceza evi işleri ve avukatlık işlerinin Sevgi ERENEROL tarafından takip edildiği, hem Zafer (Kod) Muzaffer TEKİN hem Ergün POYRAZ'm avukatlığının bizzat ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ yöneticisi olmaktan tutuklu bulunan Kemal KERİNÇSİZ tarafından yürültüldüğü ve bu iki kişiye de aileleri dışında görüşebilen kişilerden birinin de yine Sevgi ERENEROL olması aralarındaki örgütsel irtibatları ortaya koymaktadır. Şüphelinin yazdığı kitaplarda Başbakanı, Meclis Başkanını ve Dışişleri Bakanını Yahudi ve Ermeni göstermek suretiyle de halkı hükümete karşı isyana tahrik suçlanna zemin hazırlayıp ERGENEKON terör örgütünün bu yöndeki amaçlanna hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Şüphelinin yazdığı kitapta İhsan GÜVEN cinayetini aynntıh olarak anlattığı ve cinayeti güvenlik güçlerinin işlediğini iddia edip aynntılan ve delillerin karartıldığmı iddia etmiş ise de, hem kendi bilgisayanndan elde edilen notlarda hem de yukanda bulunan 16.12.2007 tarihinde şüpheli Kemal KERİNÇSİZ in, Muammer KARABULUT ile yaptığı görüşmede "M.KARABULUT'un "Yani şimdi Ergun'la HABLEMİTOĞLU'nun ilişkisini bilmiyor mu ondan sonra o öldürülen Deniz Subayı var bitane Petrolle ilgilenen biyorsun biliyorsun değil mi onu" "Orda hedef HABLEMİTOĞLU'ndan sonra Ergun biliyorsun" "Adam yani Ergun üç Dakka geç çıkmasa o evde onla birlikte o da öldürülecekti" şeklindeki görüşmeyi kendi arkadaşlannın yaptığı,

Bilgisayannda kendisinin yazdığını beyan ettiği notlarda, "Ercüment Mitçi" başlıklı İhsan GÜVEN cinayeti ile alakalı olan "İ.Güven Oğuzcan Hanlı' nın telkinleri ile öldürüldü. Erken dönmeseydim ben de İ. Güven ile birlikte öldürülecektim. Ankara'da beni tuvalete bile yalnız göndermeyen korumalar Tuzla' da yanıma gelmemek için binbir numara çektiler." Şeklinde yazdığı. Şüpheli Ergün POYRAZ in bu durumu örgüt içindeki yakın arkadaşlanyla paylaştığı ve bilgisayanna not ettiği halde yazdığı kitapta bu hususa yer vermeyip İhsan GÜVEN cinayetinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü iddia etmeside bilgidiği gerçekleri gizleyip ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN kendisine verdiği talimatlar gereği kitaplarda gerçekleri yazmayıp hedef saptırmaya yöneldiği anlaşılmaktadır.

Bilgisayanna yazdığı Notlar içinde adı geçen "Oğuzcan HANLI" diye birini tanımadığını, Oğuzhan ŞANLI diye bir korumasının olduğunu, belki soyismini yanlış hatırlamış olabileceğini, beyan ettiği, ancak evinde ele geçirilen kendi korumalanna ait olduğu içeriğinden anlaşılan notlar da Oğuzcan Hanlının resmi koruması olduğu, İhsan Güvenin evine gidip 3.5 saat görüşme yapıp yaptığı görüşmeyi de gizlice kaydedip Halen tutuklu bulunan Hasan Atilla Uğur'a götürüp teslim ettiği halde bu hususa da inkar ettiği,

Notlar bölümünde geçen "İ.Güven Oğuzcan Hanlı' nın telkinleri ile öldürüldü. Erken dönmeseydim ben de İ. Güven ile birlikte öldürülecektim. Ankara'da beni tuvalete bile yalnız göndernıeyen korumalar Tuzla' da yanıma gelmemek için binbir numara çektiler."Şeklindeki bölümün kendisine ait olmadığını, gerçekleri kitabında yazdığını, gerçek olsaydı kitabına yazacağını, Örgüt soruşturması ile kitabın bağlantısını anlayamadığını, beyanında belirtmiş olup bu konunun örgüt üyeleri arasında da bilinmesine rağmen hiçbir şekilde dile getirilmediği, bu konuda yazdığı kitapta olayı anlatmadığı önce notların kendisine ait olduğunu söylemesine rağmen daha sonra inkar etmesi, İhsan GUVEN'in evine gidip üç saatlik görüşme yapıp arkasından jandarma teknik istihbarat başkanı Atilla Albayla görüşmesi, bu görüşmede kendisiyle alakalı belgeleri almasına rağmen, İhsan GÜVEN ile fırsat buldukça her zaman görüştüğünü, ancak kendisinden her hangi bir bilgi belge almadığını, İhsan GUVEN'in kendisine bazı konularda anlattığı şeyler olduğunu, onun dışında her hangi bir belge vermediğini, bilgisayarında çıkan İhsan GÜVEN ile alakalı belgelerin ölümünden sonra tanıyan biri tarafından kendisine verildiğini verenin ismini açıklamak zorunda olmadığını, beyan ettiği bilgisayarında İhsan GÜVEN'le alakalı birçok bilgi ve belgenin bulunduğu, hatta İhsan GÜVEN'le zamanın MGK genel sekreteri olan Cumhur ASPARUK'la yaptığı telefon görüşmesini bile kitabında yayınladığı, bu görüşmeyi kimin kaydettiğini söylemediği, söylemek zorunda olmadığını beyan etmiştir.

Şüpheli Ergün POYRAZ'm, şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ Sevgi ERENEROL, İsmail YILDIZ, Halil Behiç GÜRCİHAN, Bekir ÖZTÜRK, Muammer KARABULUT, Habip Ümit SAYIN, Doğu PERİNÇEK, Emin GÜRSES, Hayati ÖZCAN ve Hikmet ÇİÇEK ile örgütsel bazda irtibatlarının bulunduğu, şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in Ergün POYRAZ'm Ankara'daki evine bile geldiği, şüpheliler arasındaki irtibatların arkadaşlıktan kaynaklanan irtibatlar olmadığı tamamen örgütsel irtibatlar olduğu, şüpheli irtibatlı olduğu yüksek rütbeli askeri şahıslardan elde ettiği gizli bilgi ve belgeleri ERGENEKON terör örgütünün üyeleriyle paylaştığı, kendisinden Yargıtay'da devam eden davalara bakması için Sevgi ERENEROL'un Muammer KARABULUT'u gönderdiği,

Sevgi ERENEROL ile Kemal KERİNÇSİZ arasındaki telefon görüşmesinde Kemal KERINÇSİZ'in yürüttüğü avukatlık görevinin normal bir iş olmayıp "milli bir mesele" olduğunu söyleyerek örgütsel irtibatlarını ortaya koymuştur.

ERGENEKON terör örgütünün talimatları doğrultusunda örgütün kendisine hedef olarak seçtiği Alman vakıfları davası ve misyonerlik davalarına müdahil olarak katılıp davaların ERGENEKON terör örgütünün menfaatleri doğrultusunda sonuçlanması için girişimlerde bulunduğu, Sonuç olarak şüpheli Ergün POYRAZ m ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN üyesi olduğu, Devletin güvenliği, İç ve dış siyasal yararlan bakımından gizli kalması gereken bilgileri elde ettiği,( TCK 327),Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gizli bilgi ve belgeleri kitaplarında kullanmak suretiyle amacı dışında kullandığı, (TAHSİS OLUNDUKLARI AMAÇ DIŞINDA KULLANMAK TCK 326) ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN talimatları doğrultusunda Silahlı Kuvvetlerine ait gizli bilgi ve belgeleri elde ettiği, TCK 334 Kitaplarında kanunların açıklanmasını yasıkladığı, bu belgeleri yayınlamak suretiyle yasaklanan bilgileri açıklama suçunu da işlediği, TCK 336 683


Kişilerin siyasi felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetme suçunu da işlediği, TCK 135/2 Ruhsatsız silah bulundurduğu, 6136 SK 13/1 ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN amaçlan doğrultusunda kaos ortamı oluşturup darbeye zemin hazırlanması sürecine hazırladığı kitaplarla katıldığı, çünkü kitaplarında devletin üst kademelerindeki seçilmiş yöneticileri, Yahudi olmak veya ermeni olmak gibi asılsız isnatlarla yıpratıp halkın gözünde hedef ve düşman haline getirmeye çalıştığı, anlaşılmış olmakla, (TCK 313/1) Şüpheli Ergün POYRAZ'm ERGENEKON terör örgütünün propaganda biriminde faaliyette bulunan üyesi olduğu anlaşıldığından;

Şüphelinin eylemlerine uyan, TCK'nun 314/2, 313/1, 6136 Sayılı Kanunun 13/1 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5, TCK'nun 313/4, 314/3 ve 220/4. maddeleri yollaması ile TCK'nun 135/2-1,43/2, 326, 327, 334 ve 336, maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.