Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM V ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI İKİNCİ GRUPTAKİ KİŞİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 82-ŞÜPHELİ YAŞAR ASLANKÖYLÜ

82-ŞÜPHELİ YAŞAR ASLANKÖYLÜ


a)-Emniyet ifadesinde;Düzenle

2007 yılında Adana Kuvayı milliye Derneğine üye olduğunu, kuruluş aşamasında kendisine Adana İli Kurucu Başkanlığı verildiğini ve daha sonra istifa ettiğini,, 02.09.2007 tarihinde saat 20:09 sıralarında Mehmet Fikri KARADAĞ ile yapmış olduğu telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Bu görüşmeyi kendisini yaptığını, öylesine bir görüşme olduğunu, Mehmet Fikri KARADAĞ'I Emekli Albay olarak tanıdığım, Mersin ve Adana Kuvayı Milliye Derneklerinin açılışında gördüğünü, daha sonra hiç görmediğini, 2007 Eylül ayında Noter yoluyla dernekten istifa ederek Adana Kuvayı Milliye Derneğini tamamen kapattığını, 12.09.2007 tarihli telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Bu görüşmeyi Kemal CANAY ile yaptığım,Oğuz Alparslan ABDULKADİR'in kendisini İstanbul Genel Merkeze çağırmasını Kemal CANAY'a ilettiğini, Kemal CANAY'm da Genel Başkan ile görüştükten sonra kendisine bilgi vereceğini söylediğini, 12.09.2007 tarihli görüşmesi ile ilgili olarak; Bu görüşmeyi Kemal CANAY ile yaptığını, kendisinin genel başkan ile görüşerek yeniden yapılanma ile ilgili problemleri aktarması sonucunda genel başkanın moralinin bozuk olduğunu, bu yapılanmadın genel başkan Mehmet Fikri KARADAG'm haberinin olmadığını, Oğuz Alparslan ABDULKADİR'in bir daha ararsa "ben seni tanımıyorum kimsin kardeşim" gibi cevaplar vermesini istediğini, Kemal CANAY'm dernek kuruluşunun tamamlandığını öğrendikten sonra dernek ile ilgili demirbaşların deftere geçirilmemesini, emanetmiş gibi bir tutanak tutmalarım istediğini, 08 Ağustos 2007 itibarı ile de dernek kuruluşunu resmen gerçekleştirdiklerini, ■' ' , *„, - 12.09.2007 tarihli görüşmesi ile ilgili olarak; Bu görüşmeyi Kemal CANAY ile yaptığmı,dernek faaliyetleri hakkında konuştuklarını, genel başkanın Ramazan ayı boyunca

yazlıkta kalacağını, Kemal CANAY'm Kanal Türk'ü takip edip etmediğini sorduğunu, kendisin de takip etmediğini söylemesi üzerine yeni bir hareketin başladığını, Tuncay ÖZKAN'm biz kaç kişiyiz programını izlemesini söylediğini ve Kuvayı Milliye Gazetesi çıkarma konusunda konuştuklarını, 12.09.2007 tarihli Mehmet Fikri KARADAĞ ile yapmış olduğu telefon görüşmesi ile ilgili olarak; Bu görüşmede Mehmet Fikri KARADAĞ'm kendisine Aralık ayma kadar genel yetki verildiğim, seçimlerden sonra hevesinin kalmadığını, dernek faaliyetlerinin devam edip etmemesi konusunu kendilerine bıraktığını, kendisinin de özel bir görev almak istediğini, başka bir şekilde örgüte devam edeceğini söylediğini, İkametinde yapılan aramada elde edilen 100 Adet CD'den 16 Nolu CD'nin kendisine ait olduğunu, Kuvayı Milliye 'nin Adana İlindeki açılışında yapılan konuşmalar içerdiğini, 28 Nolu CD'nin Mersin Kuvayı Milliye derneği açılışında çekilmiş görüntüler olduğunu, bu açılışa kendisinin de katıldığını, bu açılışta temsilcilik verilen kişilerin yemin ettiğini, ancak yemin bittikten sonra "Ölmek, Öldürmek ve Öldürülmek" kelimelerini Fikri KARADAĞ'm ilave ettiğim, Kuvayı Milliye Yemininde bu kelimelerin bulunmadığını, İkametinde yapılan aramada elde edilen Kuvayı Milliye Kartının kendisine ait olduğunu, bu kartın Adana Kuvayı Milliye Derneği kurulduktan sonra İstanbul Kadıköy'deki Genel Merkezden posta yolu ile yollandığım,dernek kapandıktan ve kendisi de istifa ettikten sonra cüzdanında kaldığını, öylesine taşıdığını, Soruşturma kapsamındaki kişilerden Mehmet Fikri KARADAĞ,Oğuz Alparslan ABDULKADİR, Tanju OKAN ve Hüseyin GÖRÜM'ü dernek çalışmalarından dolayı tanıdığını beyan etmiştir.

b)-Savcılık ifadesinde;Düzenle

Kolluk ifadesini tekrar ettiğini, Kemal CANAY'm 2007 yılı içinde Adana'da Kuvayı Milliye Derneğini kurmasını istediğini, amacını milli duygulan canlandırmak olarak bildiği derneğin çalışmalarına iyi niyetle katıldığım,Emine ÖZCAN,Ayhan BULUT ve kendisinin Haziran 2007 tarihinde derneğin Adana Şubesini açtıklarını, kendisinin geçici kurucu başkan olduğunu, derneğin üst kademesinde çekişme olduğunu ve rant peşinde koşulduğunu hissettiği için 2007 Eylül sonlarında istifa ettiğini, dernekte bulunduğu süre içerisinde şiddete çağrı içeren herhangi bir konuşma olmadığını, derneğin karıştığı herhangi bir yasadışı eylem olmadığını veya bilmediğini, kendisinin Ümraniye'de ele geçirilen el bombalan ile her hangi bir ilgisi olmadığını, Sorulması üzerine ise; İletişim tespit tutanaklanndaki görüşmelerin kendisine ait olduğunu,bunlarm dernekle ilgili olarak iyi niyetle yaptığı görüşmeler olduğunu, kendisinin dernek işleri ile ilgili olarak daha çok Kemal CANAY ile görüştüğünü,genel merkezle çok sık görüşmediğini, Evinde yapılan aramada ele geçirilen eşyalar ve ajandanın, el yazısı notlann da kendisine ait olduğunu, 14.10.2006 tarihinde Mersin ilindeki Kuvayı Milliye Derneğinin yemekli toplantısında kendisinin ^ de bulunduğunu,yemek sonrası yemin edildiğini, yemini Mehmet Fikri KARADAĞ'm yaptırdığmı,kendilerinin de tekrarladıklannı,kendisinin bu yeminden haberi olmadığmı,yemin sırasında masa üstünde duran silahın kime ait olduğunu ve özelliklerini bilmediğini, ettikleri yemin metninde ölmek ve öldürmek kelimelerinin olmadığını, yemekten sonra Mehmet Fikri KARADAĞ'm ölmek ve öldürmek sözlerinin açıklamasını yapmadığını, daha sonra basın açıklaması ile bunu izah ettiğini, aradan uzun zaman geçtiği için konuşmanın devamını hatırlamadığını, Ergenekon isimli bir yapılanma bilmediğini,suçlamalan kabul etmediğini beyan etmiştir. ' ,; -•■


c)-Aramalarda elde edilen deliller;Düzenle

Şüphelinin evinde yapılan aramada ; - (1) adet üzerinde "İdeal 2006 Ultra Magnum" ibaresi bulunan kuru sıkı tabanca ve (1) adet şarjör, ve (5) adet fişek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis laboratuarı Müdürlüğünden aldmlan 24.01.2008 gün ve BLS-2008/1139 sayılı ekspertiz raporunda ; tabancanın 6136 S.K.kapsamma girmediği, ebat görünüm ve mekanik yapısı ile ateşli bir silah görünümünde olduğu, silahı tanıyan birinin dahi eline alıp incelemeden ilk bakışta ateşli bir silahtan ayırt edebilmesinin zor olduğu, bu nedenle iğfal kabiliyetini haiz olduğu belirtilmiştir. - (7) adet Kuvayı Milliye isimli derginin 19 Mayıs 19 Haziran 2007 tarih ve (2) sayısı, - (1) adet San zarf içerisinde toplam (83) adet "Ulusal Gazeteler" ile başlayan, "Yaşar ASLANKÖYLÜ" ile biten dokümanlar, - (1) adet sarı zarf içerisinde toplam (27) adet "Kuvvai Milliye" ile başlayan, "Mersin İl Teşkilatı" ile biten doküman, - (1) adet san zarf içerisinde toplam (20) adet "Kuvvai Milliye" ile başlayan "Daha da artacağını biliyoruz dedi" ile biten doküman, - (1) adet san zarf içerisinde toplam (19) adet "Şube Yönetimi" ile başlayan "Geldi Geçiyor" ile biten el yazısı doküman, - (1) adet san zarf içerisinde toplam (86) adet "Kahraman Türk Milleti" ile başlayan, "Hrant Dink Cinayetinden sonra bu konunun üzerine gidiliyor" ile biten doküman, - (1) adet 2007 ibareli siyah ajanda içerisinde "Ayhan BULUT" ile başlayan, "Gazeteciler Cemiyeti" ile biten el yazmalan, - (1) adet üzerinde Burak Matbaası ibaresi bulanan, içerisinde el yazısı mevcut bloknot defter, - (1) adet Kırmızı renkli Ofis 2000 ile başlayan KEY ile biten, içerisinde el yazmalannm bulunduğu ajanda, - (3) adet KONTEK ibareli not kağıdı, üzerine yazılmış "K.Mil Muzaffer" ile başlayan "Ark.Hat.0533. 600 60 61" ile biten el yazısı doküman, - (2) adet Kuvvai Milliye derneği üye başvuru formu, - (7) adet üzerinde "Kuvvai Milliye mazlumun ahım ahirete bırakmaz" ibareleri bulunan takvim, - (1) adet san dosya içerisinde Kuvvai Milliye derneği kira kontratosu, - (3) adet el yazımı doküman (5 sayfa) - (1) adet yaklaşık 50x200 cm. ebadında Kuvvai Milliye Mazlumun Ahım Yerde Bırakmaz ibareli pankart, - (1) adet 50x200 cm. ebadında "Asla Unutmaz, Asla Affetmez" ibaresi bulunan pankart, - (1) adet yaklaşık 70x200 cm. ebadında "Asla Unutmaz, Asla Affetmez" ibaresi bulunan iki ucu tahta saplı pankart, - Kuvayı Milliye dergisinin 20 Haziran 2007-20 Temmuz 2007 tarihli 3. sayısı, - (21) adet fotoğraf,

- (1) adet "Siyasi Misyonerliğe Karşı" ile başlayan, "Hatta Mahkumuz" ile biten toplam (77) sayfa doküman, - (1) adet Kırmızı renkli üzerinde "2006 ibaresi bulunan, içerisinde "Başannm anahtan" ile başlayıp, "TarsusTu" ile biten el yazmalannm bulunduğu ajanda,

- (100) adet tarafımızdan numaralandınlmış CD, - (5) adet Disket, - (165) adet "Kuvvai Milliye" ile başlayan, "Adana İl Teşkilatı" ile biten doküman, - (112) adet "Kuvvai Milliye" ile başlayan, "Mersin İl Teşkilatı" ile biten doküman,

(1) adet "Kasa Defteri" ibareli, içerisinde 05.12.2006 ile ilgili harcamaların not edildiği çizelge, - (1) adet Kuvayı Milliye Genel Başkanlığı tarafından verilmiş, (043) sayılı Yaşar Aslanköylü adına düzenlenmiş yetki belgesi renkli fotokopisi, - (1) adet üzerinde "23.06.2007 Kuvvai Milliye Açılış Konuşması" ibareli VHS Video kaset, - (11) sayfa "Kuvvai Milliye" ile başlayan, son sayfasında "Hacı Ali Menekşe" ile biten el yazısı doküman, - (1) adet üzerinde "Phoenix" ibareli bilgisayar kasası içerisinde Maxtor marka E1DVJY7E seri numaralı 40 GB harddisk, Üst Aramasında; - (1) adet üzerinde "Luyoudaoju" yazılı yaklaşık 10 cm. saplı açıldığında 18 cm. olan sustalı tabir edilen bıçak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis laboratuarı Müdürlüğünden aldırılan 24.01.2008 gün ve BLS-2008/1139 sayılı ekspertiz raporunda ; bıçağın 6136 S.K.kapsamma girdiği belirtilmiştir. - (1) adet kendi adına tanzim edilmiş (295) üye nolu Mehmet Fikri KARADAĞ Genel Başkan imzalı Kuvayı Milliye kimlik kartı, - (1) adet kendisi tarafından Kuvayı Milliye Derneği Kasımpaşa Mahallesi Yavuztürk Sokak No:6 Kadıköy/İSTANBUL adresine gönderilen 09.10.2007 tarihli APS gönderi belgesi, - (1) adet Kendisi tarafından Kuvvai Milliye Derneği Kasımpaşa Mahallesi Yavuztürk Sokak No:6 Kadıköy/İSTANBUL adresine gönderilen 30.06.2007 tarihli APS gönderi belgesi, - (1) adet siyah renkli Piranha Matriks marka MP3 çalar, - (1) adet Nokia 3310 marka cep telefonu, - (1) adet Turkcell 702150875972 seri numaralı Simplus muhabbet kart. - (1) adet Turkcell 0103010838856 seri numaralı Muhabbet kart, - (1) adet Avea 89902860357097 004133 112 seri numaralı simkart, Şüpheliden elde edilen "Phoenix" ibareli bilgisayar kasası içerisinde elde edilen bir adet Maxtor_SN_ElDVJY7E_40GB hard diskin incelemesinde; -KUVAYI MİLLİYE ve ÖZEL DAVET isimli word belgeleri içerisinde, Yaşar Arslanköylü imzalı 2007 yılı Haziran ayında Adana İlinde yapılacak olan ve Genel Başkan sıfatıyla Mehmet Fikri KARADAĞ'm da katılacağının belirtildiği Kuvayı Milliye toplantısının davetiyesi olduğu, -temat_sn_2 yazılı disket içerisinde; -"KAHRAMAN TÜRK MİLLETİ NİN" isimli word belgesinin içerisinde; Kahraman Türk Milleti Nin ; Benliğini Şuurunu Kaybetmemiş ; Yiğit Ata Yadigarları, Çok Değerli Gönül Erleri .... Başlığı ile başlayıp,GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN, Sağlıcakla Kaim, Yaşar ARSLANKÖYLÜ imzası ile sona eren (1) bir sayfalık doküman, -" SAYIN GENELBAŞKANIM" isimli word belgesi içerisinde; Sayın genelbaşkanım, genelbaşkan yardımcım, akdeniz bölge başkanım , değerli basın mensuplan, saygıdeğer misafirler, kahraman kuvayı miUiyeciler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. , kuvayı milliye (1919 ) gazetemizin ,yayın hayatına başlamasının yüksek gurur ve şuuru içerisinde, bu sevinci, coşkuyu, birlikte paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz Başlığı ile başlayıp, Var mısınız! Türk milleti'nin bağmısızlığı,ülkemizin bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için çalışacağına yeminler edip, ettiği yemini birgün sonra hatırlamayanlara,yıllardan beri bu ülkeyi peş keş çekenlere gereken cevabı vermeye, varmışınız! Öyleyse; doğruyum, dürüstüm, çalışkanım, devletimin ve milletimin öz varlıklarını, parasının bir kuruşunu; haine, dalkavuğa, işbirlikçi düzenbaza,yedirmem

diyen,kendi yaptığım, markam olan uçağım, helikopterim, traktörüm, tankım nerede diyen, vatanını bir bütün olarak benimseyen , türk milleti'nin her ferdi, 1919 kuvayı milliye ruhuyla, yeniden dirilmek durumundadır..ne mutlu türküm diyene! 1919 kuvayı milliye , adana il başkanı, İmzası ile sona eren (1) bir sayfalık doküman, -" VAROLUŞUN ADI" isimli word belgesi içerisinde; VAROLUŞUN ADI ; KUVAYI MİLLİYE , Türk Milleti'nin varlığının tehlikeye girip , istikbalinin ipotek altına alınmaya başladığı hissedildiği an; şartlar ne olursa olsun,Kuvayı Milliye ruhunun doğuşu kaçınılmazdır.İşte bu ruh ; tarih boyunca var olmuş, kıyamete kadar var olacak Türk Devleti'nin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Mazlumun ve güçsüzün koruyucusu, zalimin korkulu rüyası olan, Türk Milleti'nin varlığından kimler rahatsız olabilir? Tabiki; kendini güçlü zanneden, mazlum ve güçsüz milletleri ezip ,sömüren emperyalist ülkeler ve parçalayıp sömürecekleri ülkelerdeki, işbirlikçi satılmış yandaşları olduğu aşikardır Başlığı ile başlayıp, Bu duygular içerisinde,kahraman ecdadın evlatlarımn,kendine gelerek, "Hattı müdafa yok, sathı müdafa vardır.O satıh , bütün vatandır" ilkesinde birleşip, Kuvayı Milliye ruhuyla,dik duruş sergilemesi, emperyalist kan emici ve onların uşaklarma,Türk Devletini soyanlara karşı, amansızca mücadele mecburiyeti doğmuştur. Kurtuluş Savaşımızda gösterilen azim ve gayretin ,birlik beraberliğin, çok daha fazlasına ihtiyacımız olduğu unutulmamalıdır.Saygılarımla Yaşar ARSLANKÖYLÜ, 1919 Kuvayı Milliye Adana İl Temsilcisi, Şeklinde sona eren (1) bir sayfalık doküman,. Jpg isimli dosya içerisinde:- Resim 0011 isimli resim dosyası içerisinde Kuvayı Milliye Derneği Genel Merkezi başlıklı (1) bir sayfalık bildiri olduğu, 16 No Tu CD içeriğinde; Adana Kuvayı milli Derneğinin Açılış töreni ve Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAĞ ile Adana Kuvayı Milliye Derneği Başkanı Yaşar ARSLANKOYLU'nün vatandaşlan Kuvayı milliye Derneği içerisinde faaliyet göstermeye çağırdıkları konuşmalarının olduğu, 19 NoTu CD içeriğinde; Adana ilinde bir yerel televizyonda Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAG'ın Kuvayı Milliye Derneğive Hareketinin yapılanması ve amacı hakkında vermiş olduğu röportajın video görüntüsü, 20 No Tu CD içeriğinde; Adana ilinde bir yerel televizyonda Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAĞTn Kuvayı Milliye Derneğive Hareketinin yapılanması ve amacı hakkında vermiş olduğu röportajın video görüntüsü 28 NoTu CD içeriğinde; Adana Kuvayı milli Derneğinin Açılış töreni ve Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAĞ ile Adana Kuvayı Milliye Derneği Başkanı Yaşar ARSLANKOYLU'nün vatandaşlan Kuvayı milliye Derneği içerisinde faaliyet göstermeye çağırdıklan konuşmalannm olduğu, 36 NoTu CD içeriğinde; Adana Kuvayı milli Derneğinin Açılış töreni ve Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAĞ ile Adana Kuvayı Milliye Derneği Başkanı Yaşar ARSLANKOYLU'nün vatandaşlan Kuvayı milliye Derneği içerisinde faaliyet göstermeye çağırdıklan konuşmalannm olduğu, 37 NoTu CD içeriğinde; Adana ilinde bir yerel televizyonda Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAĞTn Kuvayı Milliye Derneğive Hareketinin yapılanması ve amacı hakkında vermiş olduğu röportajın video görüntüsü 38 NoTu CD içeriğinde; Adana ilinde bir yerel televizyonda Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAG'ın Kuvayı Milliye Derneğive Hareketinin yapılanması ve amacı hakkında vermiş olduğu röportajın video görüntüsü 39 NoTu CD içeriğinde; Adana Kuvayı milli Derneğinin Açılış töreni ve Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAĞ ile Adana. Kuvayı Milliye Derneği Başkanı Yaşar ARSLANKOYLU'nün vatandaşlan Kuvayı Milliye Derneği içerisinde faaliyet göstermeye çağırdıkları konuşmalarının olduğu.No'lu CD içeriğinde; Adana Kuvayı milli Derneğinin Açılış töreni ve Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAĞ ile Adana Kuvayı Milliye Derneği Başkanı Yaşar ARSLANKÖYLÜ'nün vatandaşları Kuvayı milliye Derneği içerisinde faaliyet göstermeye çağırdıkları konuşmalarının olduğu, 47 No'lu CD içeriğinde; Adana ilinde bir yerel televizyonda Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAG'ın Kuvayı Milliye Derneğive Hareketinin yapılanması ve amacı hakkında vermiş olduğu röportajın video görüntüsü 48 No'lu CD içeriğinde; Adana ilinde bir yerel televizyonda Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAG'ın Kuvayı Milliye Derneğive Hareketinin yapılanması ve amacı hakkında vermiş olduğu röportajın video görüntüsü 49 No'lu CD içeriğinde; Adana Kuvayı milli Derneğinin Açılış töreni ve Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAĞ ile Adana Kuvayı Milliye Derneği Başkanı Yaşar ARSLANKÖYLÜ'nün vatandaşları Kuvayı milliye Derneği içerisinde faaliyet göstermeye çağırdıkları konuşmalarının olduğu, 50 No'lu CD içeriğinde; Adana ilinde bir yerel televizyonda Kuvayı Milliye Derneği Yöneticisi Fikri KARADAG'ın Kuvayı Milliye Derneğive Hareketinin yapılanması ve amacı hakkında vermiş olduğu röportajın video görüntüsü 51 No'lu CD içeriğinde; Yağmur Bilgisayar adlı işyerinin reklam görüntüsü, Kuvayı Milliye Adana İl Teşkilatında Yaşar ARSLANKÖYLÜ' nün konuşma görüntülerine ait fotoğraf slaytı ve sesli videosu 52 No'lu CD içeriğinde; Kuvayı Milliye Genel Başkanının Kanal A TV de Son Nokta adlı TV programında Kuvayı Milliye Derneğinin yapılanması ve amacını anlattığı program görüntüsü olduğu tespit edilmiştir. PIRANHA_MP3_1GB flash diskin incelemesinde; -KUVAYI MİLLİYE isimli word belgesi içerisinde, Yaşar Arslanköylü imzalı 2007 yılı Haziran ayında Adanan İlinde yapılacak olan ve Genel Başkan sıfatıyla Mehmet Fikri KARADAG'ın da katılacağının belirtildiği Kuvayı Milliye toplantısının davetiyesi olduğu, -K.M. BİLDİRGE isimli word belgesi içerisinde ; Kuvayı Milliye, Aziz Türk Milleti' ne, Cevher-i aslinde, vatana ihanet olmayan, milli benliğini, şuurunu kaybetmemiş, kahraman ecdadın torunlan,Hepiniz, bu cennet vatanımız tehlikeye düştüğünde; birer Sütçü İmam, Hasan Tahsin, Kara Fatma, Nene Hatun ve daha bir çok kahramanlarımızı örnek alıp, aynı azim ve kararlılıkla hareket edeceğinizden, asla şüphemiz yoktur. Ancak! Millet olarak, iç ve dış düşmanlarımızın, sinsi oyunlarına karşı çok çok uyanık olmak zorundayız,Vatanımız; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinden itibaren, günümüze kadar; teslimiyetçi, başka milletlerin himayesinde yaşamayı, onlara uşaklık etmeyi düstur edinmiş, bir takım kişiler tarafından, Aziz MiUetimiz'in gözünü boyamaya çalışarak idare edilmiş, bu son dönemde had safhaya gelmiştir. Daha da açık belirtmek gerekirse, Büyük Önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Gençliğine hitabesindeki şartların kat kat daha ötesindedir. Şehit kanlarıyla, efsanevi mücadeleler sonucu kazanılmış, Ata yadigarı vatanımız; emperyalist güçler ve yerli işbirlikçileri tarafından, kültürel, ekonomik ve siyasi yönden, adım adım adım işgal edilmekte, bölücü, irticai, Siyonist akımlar artarak devam etmektedir. En gözde arazilerimiz, sanayi kuruluşlarımız, finans sektörümüz, limanlarımız, yer altı yerüstü kaynaklarımız, kan emici emperyalist güçlere ve yerli işbirlikçilerine pervasızca satılmakta ve bundan haz duyulmaktadır.Neden? Dışarıdaki patronlarının emirlerim yerine getirip, aferin aldıkları için. Şehitlerimizin acısı çok çabuk unutulmakta, hatta hiç hissedilmemekte, ateş düştüğü yeri yakmakta, bir ermeni vatandaşımıza gösterilen duyarlılık; namusumuzla eşdeğer olan, hatta onunda ötesinde olan vatanımız uğrunda, canlarını esirgemeyen, Kahraman ordumuzun yiğit Mehmetçiklerine gösterilmemektedir. Türk ordusu, Türk polisi horlanmakta; sanki başka bir milletin askeri, polisiymiş gibi davranılmaktadır. AB uyum yasaları adı altında çıkanlan yasalar Türk tarımını çökertmiş,


çiftçimiz üretemez hale getirilmiş, küçük ve orta ölçekli sanayicimiz karamsarlığa düşmüş, esnafımız kepenk kapatmış, yerini; büyük sermayeli yabancı şirketlere bırakmıştır. Ayrıca finans sektörünün yüzde yetmiş beşi yabancıların eline geçmiştir. Türk Milleti'nin var oluşunun, gelecekte'de var olmasının anahtarı olan, Milli Eğitim sistemimiz, millilikten çıkmış, Müfredat programı bile, yabancı güçler ve içimizdeki yerli uygulayıcıları tarafından yapılmaktadır. İktisadi yönden , iyice zayıflatılmış,milli duygudan ,geleneksel Türk ahlakından , samimi İslam inancından uzaklaştırılmak istenen milletimizin, tek yürek tek yumruk, tek vücut olması giderek zorlaşmaktadır.Bütün bunlara bir de, etnik ve dini ayrıştırma senaryolarının eklendiğini düşünürsek,her saniye akıllı düşünmek , oyun kurucuların oyununu bozmak mecburiyetindeyiz., Türk Milleti'nin çok duyarlı olduğu , İslamiyet,Laiklik, Atatürkçülük,Milliyetçilik gibi düşünce akımlarının hangisi ön plana çıkarsa , mutlaka bir emperyalist kanadı oluşturulmaya çalışılır.Gerçek anlamda, bu değerlerin tamamına yeterince sahip çıktığımız sürece ayakta kalabileceğimiz aşikardır Şartlar böyle iken; milletimizi ve vatammızı.tam bağımsız ve ileri medeniyetler seviyesine, yine milletimizin kendisinin çıkaracağı inancıyla, Mustafa Kemal Atatürk çizgisindeki, ulu ecdadın vefakar varisleri , bindokuzyüzondokuzdaki Kuvayı Milliye ruhuyla bir araya gelmişler, 11 Kasım 2005 tarihinde,genel başkanlığını, Em. Kurmay Albay, sayın Mehmet Fikri KARADAĞ'm yaptığı, genel merkezi İtanbul'da olan, Kuvayı Milliye Hareketi Derneğini kurmuşlardır. Kuvayı Milliye; Türk Milleti'ne has, vatan, millet, ve devletin geleceğinin, namus ve şerefinin tehlikeye düşürüldüğü hissedildiği an, onun asil kanında taşıdığı, milli mukavemet tam bağımsızlık namus ve şeref hasletinin kendiliğinden var olduğu bir ruhtur. Milli egemenliği namusu gibi savunan, bu savunmada; "Hattı Müdafa Yok, Sathı Müdafa Vardır"bu satıh bütün vatandır., kuralını sarsılmaz bir inançla uygulayan. " Ya İstiklal Ya Ölüm" parolasıyla davranan hareketin adıdır. AMACIMIZ; — Hakkariden Edirneye kadar, vatanı bir bütün kabul edip,Türk MiUeti'ni yeniden şahlandırıp, milli devleti korumak., —11 Kasım 1938 den beri ihanet eden her şahıs kurum ve kuruluşun hesap vermesini sağlamak., —Hıyanet-i Vataniye kanununun , zamanı geldiğinde , yürürlüğe girmesini sağlamak., —Bu devleti, soyan her kim olursa olsun, çaldıklarını yurt dışına kaçırdığı servetlerin tamamını geri getirtmek.,—Malzumun koruyucusu , zalimlerin karşısında olmak,—Katil ABD, Haçlı AB, Sömürgeci IMF' ye ve her türlü emperyalizme karşı yiğitçe mücadele etmektir.—Kuvayı Milliye ilkesinde, zaman aşımı diye bir kavramın olmayacağı, mazlumun ahinin ahirete bırakılmayacağı,~Ne Mutlu Türküm diyebilen herkesi, haçlının uşaklarına, Türk vatanım satanlara,Türk MiUeti'ni ezen ve sömürenlere ,ülkemizi, ekonomik, siyasi ,kültürel ve askeri açıdan , dışa bağımlılık batağına sürükleyenlere karşı başlatılan mücadelede; Kuvayı Milliye etrafında ,1919 ruhuyla yeniden birleşmeye, tek yürek, tek yumruk, tek millet olduğumuzu bir kez daha hatırlayarak , siz kahraman ecdadın torunlarını her türlü desteği vermeye davet ediyoruz. Saygılanmızla,Kuvayı Milliye Adana İlteşkilatı, Başkan; Yaşar ARSLANKÖYLÜ Yaşar ASLANKÖLYÜ'ye ait, MAXTOR marka, seri numarası E1DVJY7E olan bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede ; "MİLLİ OLMANIN VAZGEÇİLMEZLİĞİ.doc" isimli bir MSvvord dosyası tespit edilmiştir. "MİLLİ OLMANIN VAZGEÇİLMEZLİĞİ.doc" isimli belge incelendiğinde içimizdeki emperyalist işbirlikçilerinin sonlarının kötü olacağı, milli devleti inşa etmemiz gerektiği, siyasilerin artık vurgunu vurup gitme zamanının olmadığı, anında millete hesap verecekleri anlaşılmıştır. Yazının altında 1919 Kuvayı Milliye Adana İl Başkanı olarak Yaşar ASLANKÖYLÜ ismi bulunmaktadır. "K.M. BİLDİRGE.doc" isimli bir MSword ..dosyası tespit edilmiştir. "K.M. BİLDİRGE.doc" isimli MSword belgesi incelendiğinde Kuvayı Milliye Adana İl Teşkilat Başkanı Yaşar ASLANKÖYLÜ'nün kamuoyu bildirisi olduğu anlaşılmıştır. Bu yazıda

ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlar anlatıldıktan sonra aşağıda belirtilen AMAÇLAR kısmı yer almaktadır. ® 11 Kasım 1938' den beri ihanet eden her şahıs kurum ve kuruluşun hesap vermesini sağlamak. • Hıyanet-i Vataniye kanununun, zamanı geldiğinde, yürürlüğe girmesini sağlamak. • Bu devleti, soyan her kim olursa olsun, çaldıklarını yurt dışına kaçırdığı servetlerin tamamını geri getirtmek. • Malzumun koruyucusu, zalimlerin karşısında olmak, • Katil ABD, Haçlı AB, Sömürgeci IMF' ye ve her türlü emperyalizme karşı yiğitçe mücadele etmek. • Kuvayı Milliye ilkesinde, zaman aşımı diye bir kavramın olmayacağı, mazlumun ahinin ahirete bırakmamak. "KUVAYI MİLLİYE.doc" isimli bir MSword dosyası tespit edilmiştir. "KUVAYI MİLLİYE.doc" isimli MSword belgesi incelendiğinde Kuvayı Milliye Derneği Adana İl Teşkilatının Dernek Genel Başkanı Mehmet Fikri KARADAG'm 23 Haziran 2007 tarihinde katılacağı yemek için davetiye yazısı olduğu anlaşılmıştır. "ÖZEL DAVET.doc" isimli bir MSword dosyası tespit edilmiştir. "ÖZEL DAVET.doc" isimli MSword belgesi incelendiğinde Kuvayı Milliye Adana İl Başkanı Yaşar ASLANKOYLU'nün 22 Haziran 2007 tarihinde Genel Başkanın yemek organizasyonuna katılması üzerine kaleme alınmış bir teşekkür yazısı olduğu anlaşılmıştır. Yaşar ASLANKÖLYÜ'ye ait ait, TEMAT_SN_2 isimli disket üzerinde yapılan incelemede; "KAHRAMAN TÜRK MİLLETİ NİN.doc" isimli bir MSword dosyası tespit edilmiştir. "KAHRAMAN TÜRK MİLLETİ NİN.doc" isimli MSword belgesi incelendiğinde benliğini ve şuurunu kaybetmemiş kahraman Türk Milletine hitaben Yaşar ASLANKÖYLÜ tarafından yazılan ve Türküye'nin içinde bulunduğu şartlan anlatan yazı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu yazının sonunda aşağıdaki şiir yer almaktadır.'Tırat değişir sanma, bu kan yine o kandır,Korkunç denilen silah, ölebilen insandır." "Resim 001.jpg" isimli bir MSword dosyası tespit edilmiştir. "KAHRAMAN Resim 001.jpg" isimli resim dosyası incelendiğinde altında Kuvayı Milliye Derneği Genel Başkanu Mehmet Fikri KARADAG'm imzası bulunan 11 Kasım 2005 tarihli ve Kuvayı Milliye Derneğinin Kuruluşunu kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırlanan metinin üzerine daktilo ile Mersin İl Temsilciliğinden Kemal CANAY'm irtibat telefonlarının yazılı olduğu anlaşılmıştır. Yaşar ASLANKÖLYÜ'ye ait isimli şahsa ait, MAXELL_SN_4 isimli disket üzerinde yapılan incelemede, "VAROLUŞUN ADI.doc" isimli bir MSword dosyası tespit edilmiştir. "VAROLUŞUN ADI.doc" isimli MSword belgesi incelendiğinde Kuvayı Milliye Adana İl Temsilcisi Yaşar ASLANKOYLU'nün kaleme aldığı bir yazı olduğu, bu yazıda Kuvayı Milliye ruhunun doğuşunun kaçınılmaz olduğu, Kuvayı Milliyenin her zaman varlığını hissettirmesi gerektiği, ülkemiz ve milletimiz adına yapılmış ve yapılacak yanlışları teşhir etmesi gerektiği, yapanların yanma kar bırakmaması gerektiği, Türk Milletini soyanlara karşı amansızca mücadele mecburiyetinin doğduğu konulan yer almaktadır. d)-Telefon görüşmeleri; Tape:3406, 02.09.2007 tarihinde Mehmet Fikri KARADAĞ ile görüşmesinde özetle; Yaşar: "çalışıyorum işte yaz dolayısıyla biraz rolantideyiz" "ama okullar açılınca inşallah" , Mehmet Fikri: "Ya ne olacak bu milletterı,ne olacak Yaşar bütün şeyim sıyrıldı sıktım sıynldı derler ya" , Yaşar: "evet ben de aynı fikirdeyim ama bırakmayacağız" ,


Mehmet Fikri: "si... anasını", Yaşar: "Millet uyanacak ama iş işten geçecek" "milletin iradesi önemli" , Mehmet Fikri:"hiç kimse,yok hiç kimse yok, biz de boşa kürek çekiyoruz, ömrümüz boşa bitecek, bir şey bir bokta yok" "hep aklımdan geçiyor, diyorum çocuklara bırakıyım, gençlere bırakayım onlar çalışsınlar artık benden fayda yok" "vallahi bunlarla uğraşacak halim yok bu ş...siz milletle ne uğraşacam ya hırsızlığı kabul etmiş haramı helal kılmış topunun a... koyayım soysuz değilsen eşkıya değilsen bence itibarın yok müslümanm itibarı suç olduğu vatan severliğin suç olduğu bir yerde yaşıyoruz ne olacak" "esas elinde güç olanlarda para olanlar da hikaye bakalım başka bir yol deniyeceğim" "düşman o zaman silahı ile gelmiş, şimdi parası, okulu ile misyonerliği ile geldi daha tehlikeli hiç haberi yok, herif gidiyor lan yiyor vücut gidiyor bittik ha ha ha vay biz niye uyanmadık diyecekler ne uyanmayacaksın pezevenek uyansaydm" , Yaşar: "Keşke tekrar silahı ile gelse çok kolay olur ama" ,Mehmet Fikri:"Vallahi ben razıyım ya silahı ile gelse ırza namusa tecavüz etse PKK gibi bu ö.-üz millet o zaman ayılır belki değil mi Yaşar." Yaşar: "Evet evet çok haklısınız", Tape:3407,12.09.2007 tarihinde Oğuz Alpaslan ABDULKADİR ile görüşmesinde özetle;O.Alparslan ABDULKADİR: "biz yeniden bir yapılanmaya giriştik Hüseyin GÖRÜM başkanımız teşkilatı tekrar yeniden bir güven tazelemek ve tekrar fikir alış veriş yapmak amacı ile" "sizleri ve yönetimde olan en yakın adamlarınızla birlikte merkeze bekliyoruz en kısa zamanda" "...Hüseyin Bey teşkilatlardan sorumlu başkan olduğu,başkan yardımcısı olduğu için şu anda teşkilatlarla tek tek görüşmeye çalışıyoruz temsilciklerle yani" "Yeniden yapılaşmaya giriştiğimizden dolayı elinizde bizimle ilgili makbuz ve yahut temsilcilik yetki belgesi varsa onlar yenilenecek, onları da birlikte getirmenizi istiyoruz" dediği, Tape:3408, 12.09.2007 tarihinde Kemal CANAY ile görüşmesinde özetle; Yaşar: "Genel Merkezden arıyorlar yapı değişikliği olacak gibi sizin haberiniz var mı", Kemal: "Kim aradı", Yaşar: "Oğuz ALP ASTAN", "Genel Başkanla daha önce görüştüm de her halde onun da biraz bilmiyorum problem var gibi geldi bana kesin bilmemekle beraber yani", Kemal: "Ben görüşüyüm de beraber hareket ederiz" dediği, Tape:3409,12.09.2007 tarihinde Kemal CANAY ile görüşmesinde özetle; Kemal: "ben görüştüm Genel Başkanla yazlıktaymış şu anda, kim seni telefonla arayan kim", Yaşar: Oğuz Oğuz ALPTEKİN'mi di ne herhalde", "İstanbul'a gelin diyor işte teşkilattaki 4-5 kişi", Kemal: "Şimdi ben Genel Başkan ile görüştüm de ben tanımıyorum diyor kimmiş o adam diyor, bir takım peki ne ile ilgili diye sormadın mı sen", Yaşar: "herhalde yeniden yapılanma gibi bir şey", Kemal: "Ortada bir takım herhalde rahatsızlıklar var. Genel Başkanın da kafasını bozmuşlar o Hüseyin diye teşkilat başkanı var ya bir tane" "bu adama biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor, adam o da canı sıkılmış, şu anda yazlıkta benim haberim yok diyor bir daha ararlarsa ben seni tanımıyorum kimsin kardeşim diyin diyor" "Morali de bozuk yani bir hayli canı sıkın adamcağızın da" "Evet evet millet sıçıp sıvıyor, millet ne yapacan, i..ne millet çıktı, artık Aziz NESİN'in dediği gibi ya", "Size ben çok inek var memlekette genel başkanım varmış dedim güle güle ölüyor. Doğru diyor Kemal bey sağ sağ inekleri hiç bitmiyor" "Bir iki ay bir ay daha bekleyelim biraz daha bekleyelim de ondan sonra gerekirse şey yaparız, sen oranın kuruluşunu tamamladın mı resmen yok", "Defter falan da alma,demirbaşa da geçme,tamam onları bir tutanakla tutun, birisininmiş gibi mesela, bir arkadaş almış gibi onun emanetmiş gibi bir tutanak tutun, elinizin altında kalsın" "Yarın herhangi bir şey olduğunda eşyalan falan el koyup ta devlet almasın" Yaşar: "Zaten hiçbir yerde kaydı yok bir yerden alındığını dair", Kemal: "Yani demirbaş şeye gitmesin, kapandığı zaman yani demirbaş kaydedersen şeye gidiyor devlete gidiyor", Yaşar: "Evet oldu başkanım" dediği, Tape:3410, 12.09.2007 tarihinde Kemal CANAY ile görüşmesinde özetle;Yaşar: "Ben sanki benim Genel Başkanımın haberi varmış, gibi zannettim", "olayın değişik olduğunu anlayınca", "tamamen lağvetmek istiyorlar her şeyi"; "çünkü, teşkilat başkanı kendi ağırlığını

hissettirmek çabasmdaydı o zaman","kendini yüksek daha göstermek içindeydi", "Genel Başkanın dediğini tutmadı ayrı baş çekti", Kemal: "Kanal Türk'ü takip ediyor musun","Yeni bir hareket başladı Tuncay ÖZKAN", "Biz kaç kişiyiz, biz kaç kişiyiz, bir kanal bilmem ne diyor orayı bir izle bakalım yani Türkiye'de boş durmayacak.. ..bu ihaleyle iş bırakılmayacak yani","Bırakılmayacaksa biz biz şimdi kendi şeyimizi çizmemiz lazım rotamızı", "Bir gün müsait bir zaman da karar vermemiz lazım, ben bizimkilerle görüşüyüm de ondan sonra beraber müşterek hareket ederiz, ya ben biraz dursun diyorum olmaz mı", Yaşar: "Siz nasıl isterseniz ben o şekilde hareket ederim yani ilk önce sizi tanıdım." "Teşkilat kurulmasına yani kendim ikna olduğum için arayış içindeyken", Kemal: "Burada toplantı yaparız bir başka ne günler bekleniyorsa ona göre ayarlarız bir arada oluruz","Beraber hareket edelim,sizi ararlarsa beklemede kalm,tekrar genel merkez ararlarsa", "Gazeteyi hazırlıyorum, yazıda çok güzel olmuş, Milli Eğitim ile ilgili", "Avukat da yanlış çıktı, daha seçimden beri beni aramıyor iyi mi", "Adamın peşinde koştur, oraya git buraya git Silifke'ye git, Aslanköye git, ya işte insanoğlu belli olmuyor,böyle kazanamasan kazanamasm", "Adam 3-4 milyar para harcadı, afiş bastı, işte hepsi o kadar, vay efendim Kuvayı Milliyeciler bana yardımcı olmadı.", Yaşar: "Zaten milletin yapısını biliyorsun", Kemal: "Ama bu mücadele tabi buralarda kalmaz, kalmaz kardeşim inşallah yani Türkiye değerlerine sahip çıkacaktır.", "Bir kurtarıcı çıkacak, bu milleti yoksa görüyorsunuz işte Türkiye'nin durumunu belli meydanda", "Belki insanların morali bozuluyor ama biz ne yapalım bizim de .. .moralin bozulsun senin bozulsun onun bozulsun kimse kalmayacak artık, Tuncay ÖZKAN öyle dedi. Herkes köşesine çekilmiş morali bozulmuş aynı bizim gibi konuşuyor adam ya televizyonda akşam dinledim yorumlarını da" "Aynen bizim gibi konuştu yani", Yaşar: "Doğru aynen asgari müşterekte buluşacağımız çok insanlar var aslında" dediği Tape:3411,12.09.2007 tarihinde Mehmet Fikri KARADAĞ ile görüşmesinde özetle; Yaşar: "Oğuz ALPASLAN Genel Sekreterim diye aradı beni", Mehmet Fikri:"Oğuz ALPASLAN Genel Sekreter yaptı yeni yönetim kurulunda evet doğru", "Daha Yönetim Kuruluna şey yaptım dedim ben böyle böyle kafam bozuldu gidiyorum ben geri dönene kadar işte yeni yönetim kurulu vekalet etsin, hatta şey kadar Aralık ayma yapılacak eee genel kurula kadar diye öyle kafam bozuldu bu seçimlerde sonra hiçbir kalmadı hevesim", "Mersin gurubu ile karar verirsiniz. Mersin gurubu ile karar verirsiniz siz", "Yaşar, Mersin gurubu ile görüşün, gerekirse kapatırsınız ben size bırakıyorum", "Bizde adaylığımızı koyduk bir b..k çıkmadı, Kuvayı Milleyin'in kaç bin üyesi var Genel Başkanına kırk altı oy çıkıyor olacak iş mi bu ha ha", "Hiç kimse, iki kişiden bir kişisi iki kişiden bir kişi, onlarda hiç şey tarafında kimse yok sıkıntı bekleyeceğiz bekleyeceğiz Yaşar kadrolarınızı muhafaza edersiniz bekleyin", Yaşar: "Üstün olma gayreti içinde bulundular, gittiler meclise kadar yürüyeceğiz, siz de demiştiniz o zaman ucuz kahramanlık peşinde koşmayın arkadaşlar diye söylemiştiniz, ben bunu gayet mantıklı buldum, yani zafere ulaşmadıktan sonra ulaşamamaya kesin karar ulaşmaya", Mehmet Fikri:"Boylarmm ölçüsünü alsınlar yarın öbür gün kafese de girerler merak etme ne b..k yedikleri bilmez onlar", "Mersin gurubu konuşun Tanju'yla ve Kemal ağabeyinle ona göre kararınızı verin" "sen ölene kadar Kuvayı Milliyetisin" "Şimdi özel özel bir görev almak istiyorum da şey de" "...ayrıca şey altından örgüte devam edeceğiz Kuvayı Milliyeyi bırakmayacağız" dediği, Tape:3412, 12.09.2007 tarihinde Mehmet Fikri KARADAĞ ile görüşmesinde özetle; Yaşar ARSLANKÖYLÜ'nün "Yine bu Oğuz beyle yine görüştükte.", "Sen buraya gelecek misin, biz seni tanımak isteriz, işte teşkilattaki kişileri tanımak isteriz, buna hakkımız var böyle bir şey", Mehmet Fikri :"tam yetkilisin, canın ne istiyorsa onu yap, hiç hiç kimseye minnet borcun yok, senin bana bile bana dahil kimseye minnet borcun, gereken cevabı hiç ver", Yaşar: "Sizinle beraberim, zaten Kemal ağabeyi de tanıyorum,yani gerisinin sahte olduğuna inanıyorum", Mehmet Fikri:"Hiç dert etme hiç .dert etme Adana şey ile Mersin'le konuşunun gereğini yapın oldu mu" dediği, ,"' Şs:"\'- ■


Tape:3413,12.09.2007 tarihinde O.Alparslan ABDÜLKADİR ile görüşmesinde özetle; O.Alparslan ABDÜLKADİR: "Biz yeni yönetim oluşturduk,teşkilattaki yetki belgesi olan herkes ile tanışmak istiyorum, bu işi devam ettirecek olanlar devam ettirecek, eğer devam ettirmek istemiyorsanız bütün yetki belgesi ve evraklarla beraber istifa dilekçenizle beraber göndereceksiniz yurt içi kargo ile", "Çünkü bu dava oturma dava değil artık hızlanıyor, bu şey değil, düşünün taşının bizi arayın bildirin karannızı", Yaşar: "yallahi ben sizi tanımıyorum, beni tanıyacak olan buraya gelmesi lazımdı", O.Alparslan ABDÜLKADİR: "Bu dava böyle gitmez, eğer devam ettirmek istiyorsanız buraya geleceksiniz. Eğer devam ettirmek istemiyorsanız yetki belgeniz demin size söylediğim istifa dilekçenizi bize gönderin" "Genel merkezin direktifine talimatına bu kadar sorgularsan senle iş yapılmaz anlamında söylüyorum ben, anlıyor musun beni, Kuvayı Milliye sırf yetki belgesi alıp ta oturmak değildir. Genel Merkez çağırıyorsa geleceksin" dediği, tespit edilmiştir. e)-Diğer şüphelilerle örgütsel irtibatları; Kahraman ŞAHİN'in 5466478283 telefon numarasının Yaşar ASLANKÖYLÜ'nün ajandasında Genel Merkez Teşkilat Bşk. Yazısı ile kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin Mehmet Fikri KARADAĞ, O.Alparslan ABDÜLKADİR ve Kemal CANAY ile telefon irtibatı bulunduğu, yukarıda yazılı görüşmeleri yaptığı tespit edilmiştir. Oğuz Alpaslan ABDÜLKADİR'in ajandasında Yaşar ASLANKÖYLÜ'nün 05365483885 olan telefon numarasının kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yaşar ASLANKÖYLÜ'nün kullanmakta olduğu 05365483885 nolu GSM hattının 01.01.2000 den itibaren kadar yapmış olduğu arama-aranma, mesaj gönderme-mesaj alma kayıtlarının kolluk tarafından yapılan analizinde; -Mehmet Fikri KARADAĞ'm kullandığı 05396550456 nolu GSM hattı ile 40 -Oğuz Alparslan ABDÜLKADİR'in kullandığı 05378786138 nolu GSM hattı ile 9 -Kahraman ŞAHİN'in kullandığı 05466478283 nolu GSM hattı ile 2 -Tanju OKAN'm kullandığı 05322383077 nolu GSM hattı ile 8 -Ayrıca şahsın kullandığı 05365483885 nolu telefon hattından diğer hattı olan 05399387597 GSM hattı ile 1 kez görüştüğünün tespit edildiği belirtilmiştir. Yaşar ASLANKÖYLÜ'nün kullanmakta olduğu 05399387597 nolu GSM hattının 01.01.2000 den günümüze kadar yapmış olduğu arama-aranma, mesaj gönderme-mesaj alma kayıtlannm kolluk tarafından yapılan analizinde; -Tanju OKAN'm kullandığı 05322383077 nolu GSM hattı ile 3 -Oğuz Alparslan ABDÜLKADİR'in kullandığı 05378786138 nolu GSM hattı ile 2 -Ayrıca şahsın kullandığı 05399387597 nolu telefon hattından diğer hattı olan 05365483885GSM hattı ile 1 kez görüştüğünün tespit edildiği belirtilmiştir. f)-Diğer şüpheli ve tanık beyanları; Oğuz Alparslan ABDÜLKADİR, Yaşar ARSLANKÖYLÜ'nün Adana Kuvayı Milliye Derneği Şube Temsilcisi olduğunu,kendisi ile sadece bir defa dernek faaliyetleri ile ilgili telefon görüşmesi yaptığını beyan etmiştir. Mehmet Fikri KARADAĞ, Yaşar ARSLANKÖYLÜ'nün Kuvayı Milliye Derneği Adana İl Şube Başkanı olduğunu, bu kişi ile kendisini Mersin Temsilcisi Kemal CANAY'in tanıştırdığını beyan etmiştir. Gizli Tanık 17 , Yaşar ASLANKÖYLÜ'nün , Mersin ve Adana civarında Kuvayı Milliyenin alt yapısı olduğunu, derneğin aynı isimdeki dergisinin Mersin'de basıldığını bildiğini, Mehmet Fikri KARADAĞ'ın buralara özel ilgi gösterdiğini, birkaç defa gittiğini bildiğini beyan etmiştir. ■• , —. -^

g)-Hukuki durununum değerlendirilmesi; Şüpheli Yaşar ASLANKÖYLÜ'nün Ergenekon Terör Örgütünün üyesi olduğu , Ergenekon Terör Örgütünün kendisine bağlı "Sivil Unsurların" kurulması ve örgütlenmesi amacı ile hazırladığı "Lobi" adı verilen gizli-örgütsel çalışması uyarınca kurulan Ergenekon Terör Örgütüne bağlı "Lobi Yapılanmasının" karan ve bu yapılanmanın Sivil Toplum Kuruluşları alanındaki faaliyet şekil ve esaslarını belirlemek için hazırladığı "Dinamik" adı verilen örgüt dokümanında gösterilen "Kuvayı Milliye Cephesi gibi Milli Mücadele yıllarında kurulan örgütlerin günümüzde yeniden kurulması ve faaliyete geçirilmesi uygun görülmüştür" hedefinin uygulamaya konulması amacı ile kurulan Kuvayı Milliye Demeğinde bu demeğin Adana Temsilciliğinde faaliyet göstermek ile görevlendirildiği iddia edilmektedir. Şüpheli, Kemal CANAY'm 2007 yılı içinde Adana'da Kuvayı Milliye Demeğini kurmasını istediğini, Haziran 2007 tarihinde demeğin Adana Şubesini açtıklanm, kendisinin geçici kumcu başkan olduğunu, demeğin üst kademesinde çekişme olduğunu ve rant peşinde koşulduğunu hissettiği için 2007 Eylül sonlannda istifa ettiğini, demekte bulunduğu süre içerisinde şiddete çağn içeren herhangi bir konuşma, yasadışı eylem olmadığını veya bilmediğini, 14.10.2006 tarihinde Mersin ilindeki Kuvayı Milliye Demeğinin yemekli toplantısında kendisinin de bulunduğunu,yemek sonrası yemin edildiğini,yemini Mehmet Fikri KARADAĞ'm yaptırdığmı,kendilerinin de tekrarladıklannı, kendisinin bu yeminden haberi olmadığım,yemin sırasında masa üstünde duran silahın kime ait olduğunu ve özelliklerini bilmediğini, ettikleri yemin metninde ölmek ve öldürmek kelimelerinin olmadığını, yemekten sonra Mehmet Fikri KARADAĞ'm ölmek ve öldürmek sözlerinin açıklamasını yapmadığını, daha sonra basın açıklaması ile bunu izah ettiğini savunmuştur. Yukanda geniş olarak özetlendiğinden buraya aşağıda sadece ilgili bölümleri yazılı; 02.09.2007 tarihinde Mehmet Fikri KARADAĞ ile yaptığı telefon görüşmesinde, bir siyasi parti olmadıklan halde demek olarak seçimlerde bekledikleri sonucun çıkmamasından yakmdıklan konuşmada Mehmet Fikri: "Ya ne olacak bu mületten,ne olacak Yaşar bütün şeyim sıynldı sıktım sıynldı derler ya" sözleri üzerine kendisinin söylediği "evet ben de aynı fikirdeyim, ama bırakmayacağız" "Millet uyanacak ama iş işten geçecek" cevabı, devamında Mehmet Fikri KARADAĞ'm düşmanın silah ile değil parası, okulu ve misyonerliği ile geldiğini söylemesi üzerine kendisinin söylediği "keşke tekrar silahı ile gelse çok kolay olur ama " sözlerinin, 12.09.2007 tarihinde Kemal CANAY ile görüşmelerinde ; daha önce Ankara ilinde kumlan Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketinin kurucuları içerisinde yer alan,sonrasmda buradan aynlarak Kuvayı Milliye Demeği Mersin Temsilcisi olan, burayı Tanju OKAN'a devreden,ancak bizzat Tanju OKAN'm beyanına göre perde arkasından demeği yönetmeye devam eden, Yaşar ARSLANKÖYLÜ'ye demeğin Adana Şubesini kurduran, resmi bir durum olmamasına karşılık kendisini Kuvayı Milliye Demekleri Akdeniz Bölge sorumlusu olarak tanıttığı söylenen Kemal CANAY'dan, Mehmet Fikri KARADAĞ'm demekten aynlmasmdan sonraki süreçte ne yapılacağı konusunda görüşünü sorduğu,Kemal CANAY'm,"Bırakılmayacaksa biz biz şimdi kendi şeyimizi çizmemiz lazım rotamızı", "Bir gün müsait bir zaman da karar vermemiz lazım, ben bizimkilerle görüşüyüm de ondan sonra beraber müşterek hareket ederiz, ya ben biraz dursun diyorum olmaz mı" sözleri üzerine "Siz nasıl isterseniz ben o şekilde hareket ederim yani ilk önce sizi tamdım." "Teşkilat kurulmasına yani kendim ikna olduğum için arayış içindeyken.." sözlerinin, 12.09.2007 tarihinde Mehmet Fikri KARADAĞ ile yaptığı telefon görüşmesinde; Mehmet Fikri KARADAĞ'ın dernekten ayrılması sonucu yönetime talip olan Hüseyin GÖRÜM ve onun adına kendisini arayan Oğuz Alpaslan ABDÜLKADİR ile görüşmelerini derhal Mehmet Fikri KARADAĞ'a aktardığı,Mehmet Fikri, KARADAĞ'm bu aşamadan ,-. ( (- -- -, it Pr*™^— •


sonra yeni bir görev almak istediği !, kadrosunu muhafaza etmesini tembih ettiği, "Yaşar kadrolarınızı muhafaza edersiniz bekleyin" "Mersin gurubu konuşun Tanju'yla ve Kemal ağabeyinle ona göre kararınızı verin" "sen ölene kadar Kuvayı Milliyetisin" "Şimdi özel özel bir görev almak istiyorum da şey de" "...ayrıca şey altından örgüte devam edeceğiz Kuvayı Milliyeyi bırakmayacağız" şeklindeki sözlerine verdiği "Sizinle beraberim, zaten Kemal ağabeyi de tanıyorum,yani gerisinin sahte olduğuna inanıyorum" Şeklindeki beyanlardan, Kuvayı Milliye Derneği ve dernek içersindeki illegal yapılanma ile ilgisinin savunması gibi olmadığının anlaşıldığı, Mehmet Fikri KARADAG'm Ümraniye ilçesinde ele geçirilen el bombaları ile ilgili olarak tutuklanan Muzaffer TEKİN ve diğer bazı şüpheliler ile ilgisini gösterir bulguların ele geçmesi, bunlardan bir kısmının basında da yer alması, daha önceki tarihte yapılmasına karşılık Kuvayı Milliye Demeğine katılacak olan kişilerin ölmeyi,öldürülmeyi ve öldürmeyi göze almalarını göze alarak üye olmaları gerektiğini söyleyerek sonrasında yemin ettirmesine dair kamuoyunda da tepkiyle karşılanan törenin bu aşamada basında yer alması sonucu demek genel başkanlığından ayrılmasından sonra, emekli bir asker olmasına karşılık yukarıda da yer verilen "Yaşar kadrolarınızı muhafaza edersiniz bekleyin" "Mersin gurubu konuşun Tanju'yla ve Kemal ağabeyinle ona göre kararınızı verin" "Şimdi özel özel bir görev almak istiyorum da şey de" "...ayrıca şey altından örgüte devam edeceğiz Kuvayı Milliyeyi bırakmayacağız" sözleri , yine konumu yukarıda anlatılan Kemal CANAY'm aynı konuda söylediği "Bırakılmayacaksa biz biz şimdi kendi şeyimizi çizmemiz lazım rotamızı", "Bir gün müsait bir zaman da karar vermemiz lazım, ben bizimkilerle görüşüyüm de ondan sonra beraber müşterek hareket ederiz, ..." sözleri ve kendisinin bu sözler karşısındaki onaylayıcı ve itaatkar tavrının, demeğin normal bir prosedüre uygun işlemediğini, içerisindeki illegal yapılanmayı ve bu yapının amacını bildiğini gösterdiği anlaşılmaktadır. Yukarıda genel açıklamalar bölümünde izah edildiği gibi şüpheli Yaşar ASLANKÖYLÜ'nün Ergenekon Terör Örgütünün amaçlan doğrultusunda kurdurulan Kuvayı Milliye Demeğinin Adana Şube Başkanı olduğu, demeğe üye olan kişilerin geneli için bu tür değerlendirme yapılması yersiz olsa da, bu örgütün kendine özgü yapısı içerisinde bir ilin şube başkanlığa getirilmesi düşünülen kişide demeğin tüzüğü dışında başka amaçlan olduğunu bilmesi ve bunlar doğrultusunda faaliyet göstermesinin bekleneceği anlaşılmıştır. Tüm bu açıklamalar ile şüphelinin Ergenekon Terör Örgütüne üye olduğu yönünde hakkında kamu davası açılmasını haklı kılacak derecede şüphe oluşturan delillerin bulunduğu anlaşıldığından, Şüpheli Yaşar ARSLANKÖYLÜ'nün eylemine uyan TCK'nun 314/2 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddeleri, Ayrıca; Evinde yapılan ele geçen ruhsatsız sustalı bıçak nedeni ile de TCK'nun 314/3 ve 220/4. maddeleri yollaması ile 6136 Sayılı Kanunun 15/1 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edilmiştir.