Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM V ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI İKİNCİ GRUPTAKİ KİŞİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 79-ŞÜPHELİ AYHAN ÇELİK

79-ŞÜPHELI AYHAN ÇELİK

a)-Emniyet ifadesinde;Düzenle

Halen Erzurum Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığını, soruşturma kapsamındaki kişilerden,Coşkun ÇALIK'm akrabası olduğunu,ancak yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini, telefonla da konuşmadıklanm,Bilecik'te oturduğunu bildiğini, herhangi bir husumetlerinin olmadığmı,samimi de olmadıklarım,Selim AKKURT'un akrabası olduğunu,5-6 yıl kadar önce TSE'de çalışırken gördüğünü, o tarihten bugüne kadar görmediğini,bazen kendisini telefonla arayıp hal hatır sorduğunuzu an cezaevinde bulunduğunu, ancak birkaç suçtan dolayı yargılandığı için hangi suçtan dolayı cezaevinde bulunduğunu bilmediğini, Muhammet YUCE'nin akrabası olduğunu,uzman çavuşluktan istifa ettiğini duyduğunu, kendisini 3-4 yıldır görmediğini,ramazan bayramında kutlama mesajı çektiğini, daha sonra birkaç defada kendisine telefon açtığını ve hal hatır sorduğunu,bunun dışında görüşmelerinin olmadığım, şu an nerede olduğunu ve ne iş yaptığını bilmediğini, Mehmet Fikri KARADAĞ'I tanımadığım,Kuvayı Milliye Derneği'ni haberlerden duyduğunu, üyesi olmadığını, Sedat PEKER'i sadece haberlerden duyduğunu, Orhan PAMUK'u basında kendisine suikast planlan yapıldığı şeklinde verilen haberlerden duyduğunu ve akrabası olan Selim AKKURT'un ismi geçtiği için bu haberleri okuduğunu, Kendisinin Orhan PAMUK' a yönelik suikast hazırlığı içerisinde olmadığını, yaşanan olayları sadece basından bildiğini, 02.10.2007 tarihli Muhammet YÜCE' nin Coşkun ÇALIK' a gönderdiği mesajda geçen; "Gazeteci Orhan PAMUK var,onu halledecez, 2 trilyon alacaz,hazırlıklan yapacaz,Hrant DİNK'i vuranlarla da Halil görüşmüş,Sedat PEKER, Alaattin ÇAKICI arkamızdalar, ...Emniyet Müdürü ve ...savcıyla da bu hafta görüşecez, ben, sen, Halil, Fuci,hazırlıklı ol" şeklindeki mesajın okunup sorulması üzerine; Bu konu hakkında bilgisinin olmadığını, Muhammet' in kendisini 3 defa aradığını, ancak Orhan PAMUK'a saldın hakkında kendisine en ufak bir şey söylemediğini, Coşkun ÇALIK'm ; Orhan PAMUK'un öldürülmesini Muhammet YUCE'nin kendisine teklif ettiği, mesajlarda ismi geçen şahıslardan, Fuci'nin Ayhan ÇELİK , yani kendisi olduğu, Halil'in ise Selim AKKURT olduğu şeklindeki ifadesi okunup sorulması üzerine; Kendisinin bir lakabı olmadığını, Coşkun ÇALIK' m beyanlannı kabul etmediğim, Fuci' nin kendi lakabı olmadığını, Selim AKKURT' a ise aile içerisinde Doğukan ismi ile hitap ettiklerini, Selim AKKURT'a Halil ismiyle hitap edenin olmadığını, Coşkun ÇALIK'm ; Muhammet YUCE'nin kendisine, Orhan PAMUK'un kurban bayramında Türkiye'ye geleceğinden, Orhan PAMUK'u o zaman öldüreceklerinden, talimatı Kuvayı Milliye Derneği Genel Başkanı Mehmet Fikri KARADAG'm verdiğinden, Orhan PAMUK'un öldürülmesi sonrasında herkese 2 trilyon para verileceğinden bahsettiği şeklindeki ifadesi okunup sorulması üzerine; Kendisinin hiçbir kişi ile bu konuyu görüşmediğini,bilgisi olmadığını, Selim AKKURT ile ara sıra görüştüğünü, ancak kendisine bu konuda bir şey söylemediğini, Coşkun ÇALIK'm ; Orhan PAMUK'u öldürmek için plan yaptıklan, bu plana göre Muhammet YUCE'nin arabayı kullanacağı,Selim AKKURT'un tetiği çekeceği, kendisinin ve Ayhan ÇELİK'in gözetleyici olacaklan şeklindeki ifadesi okunup sorulması üzerine ; Bu plandan haberinin olmadığını, böyle bir plan içersinde yer almasının söz konusu bile olamayacağını, olaylann kendisinin dışında gerçekleştiğini, Yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin öncelikle Ahmet TÜRK, Sebahat TUNCEL ve Osman BAYDEMİR'e yönelik saldın planladıklan, ancak PKK'nm kendilerini veya ailelerini rahat bırakmayacağı düşüncesiyle bundan vazgeçerek yazar Orhan PAMUK'a saldın düzenlemeyi planladıklannm tespit edildiği konusu sorulması üzerine ; Bu kişileri

basından takip ettiği kadarı ile bildiğini,herhangi bir tavrı veya kininin olmadığını, kendilerine yönelik herhangi bir saldırı planı içerisinde de olmadığım, Yapılan çalışmalarda Mehmet Fikri KARADAĞ'm Muhammet YÜCE'ye Fehmi KORU'nun öldürülmesi talimatı verdiğinin,Muhammet YÜCE'nin de bu yönde hazırlıklar yapmaya çalıştığının tespit edildiği konusu sorulması üzerine ; Fehmi KORU'yu tanımadığmı,kendisine saldırı düzenlenmesi hakkında da bilgisi olmadığını, Yapılan çalışmalarda Selim AKKURT ile husumeti bulunduğu ve Bursa ilinde ikamet ettiği öğrenilen Sebahattin ÇAKIR'm öldürülmesi yönünde telefon görüşmeleri bulunduğu konusu sorulması üzerine ; Sebahattin ÇAKIR'ı tanımadığım,bildiği kadarıyla Selim AKKURT'un hasımlarının soy isminin Özden olduğunu, Sebahattin ÇAKIR'm Selim AKKURT'un düşmanı olup olmadığını bilmediğini, 01.11.2007 tarihli Kürşat isimli şahsa gönderdiği "Kürşat yakın bir zamanda Çagn,Ben,Cuni,Tamer,Yener,Baba,Gallo,Tamer bizim uşak İstanbul'da olacağız, seni de orda kesin istiyorum.Zaten başka şansın da yok" "Yeniden tek yürek olmak için bu topyekün isteğimiz efsaneyi yeniden canlandırmak cevap yaz hemen" "Kesin geliyoruz ama uygun bir zamanda gelmeyeni anam avradım döğecem,yeter artık bu bölünmüşlük parçalanmışlık,bunu da bil, bu fikir benden değil, bizim diğer çocukları tümü karar almış, beni aradılar,artık piyasaya çıkmanm,güçlü bir şekilde problemleri çözmenin ve sağa sola saldırmanın zamanı" mesajının okunup sorulması üzerine ; Mesajda ismi geçen kişinin amcasının oğlu Kürşat ÇELİK olduğunu, mesajın şaka amaçlı gönderildiğini,ara sıra Muhammet YÜCE'ye de Cuni lakabı ile hitap ettiğini, mesajın başka bir anlamı olmadığını, Yapılan aramada bulunarak el konulan 29 Ocak 2008 günlü Hürriyet Gazetesine ait "Pamuk'u halledince trilyoneriz oğlum" başlıklı haberin bulunduğu gazete kupürünü neden bulundurduğunun sorulması üzerine; Selim AKKURT'un akrabası olduğunu,gazetede ismi çıktığı için bu gazeteyi aldığım,başka bir amacı olmadığını, Yapılan aramada bulunan telefon defterlerinde "Muhammet YÜCE" isimli kaydın olduğu, telefon bölümünde de "533 771 56 98 - 536 321 92 97 - 536 344 47 15 - 537 351 27 10" numaralarının yazılı bulunduğu hususunun sorulması üzerine; Muhammet YÜCE' nin akrabası olduğu için bu numaraları yazdığmı,ara sıra görüştüğünü,kendisini fazla kaale almadığını ve samimi olmadığını, beyan etmiştir.

b)-Savcılık ifadesindeDüzenle

Kolluk ifadesini kabul ettiğini, soruşturma kapsamındaki kişilerden Selim AKKURT, Coşkun ÇALIK ve Muhammet YÜCE'nin akrabaları olduğunu, Coşkun ÇALIK ile yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini, Selim AKKURT ve Muhammet YÜCE ile ise akrabalık ilişkileri çerçevesinde ara sıra telefonla görüştüklerini, Selim AKKURT' a Doğukan lakabıyla da hitap edildiğini bildiğini, diğerlerinin bir lakapları olduğunu bilmediğini, kendisinin de herhangi bir lakabı olmadığını, soruşturma kapsamındaki diğer kişileri tanımadığını, 0537 258 90 17 numaralı telefon hattını yaklaşık 6 yıldır kullandığını, kendisinin "Fuci" şeklinde bir lakabı olmadığmı,ancak Erzurum yöresinde yeni doğan buzağılara ve bazen de şaka mahiyetinde küçük çocuklara ve insanlara bu şekilde hitap edildiğini, 30.09.2007 günlü Muhammet YÜCE ve Coşkun ÇALIK arasındaki telefon mesajının sorulması üzerine; Mesajda geçen Fuci ismi ile kastedilen kişinin kendisi olmadığını, Orhan PAMUK' un öldürülmesi planı içerisinde yer almasının da mümkün olmadığını, 02.10.2007 günlü mesajda da aynı konudan bahsedildiğini ancak kendisi ile ilgili olmadığını, Coşkun ÇALIK'm beyanlarının doğru olmadığını, kendisi ile herhangi bir suikast planının görüşülmediğini, kendisinin de onay vermediğini, öldürülmüş planlandığı iddia edilen Orhan PAMUK, Ahmet TÜRK, Sebahat TUNCEL. Osman BAYDEMİR,Fehmi KORU ve Sebahattin ÇAKIR'ı tanımadığını, öldürülmelerini gerektirecek bir husumetinin olmadığını,

menfaat karşılığı öldürülmeleri planı içerisinde yer aldığı şeklindeki Coşkun ÇALIK'm beyanlarının da tamamen hayal ürünü olduğunu, Evinde yapılan aramada bulunan Orhan PAMUK ile ilgili gazete kupürünü Selim AKKURT'un da ismi geçtiği için gazeteden kesip bulundurduğunu, Soruşturma konusu Ergenekon örgütü ile hiçbir ilgisi olmadığını, bahsi geçen kişilerin öldürülmesinin planlanması konusunda herhangi bir girişimde bulunmadığını, kendisine bu konuda bir teklifte de bulunulmadığını, aleyhe olan beyanları kabul etmediğini,kendisinin Erzurum ilinde memur olarak çalışıp normal bir hayat süren insan olduğunu, beyan etmiştir.

c)-Aramalarda elde edilen deliller;Düzenle

Şüphelinin Erzurum ili merkezindeki evinde yapılan aramada, 9 Ocak 2008 günlü Hürriyet Gazetesine ait "Pamuk'u halledince trilyoneriz oğlum" başlıklı haberin bulunduğu gazete kupürü, İçerisinde "Muhammet YÜCE" nin "533 771 56 98 - 536 321 92 97 - 536 344 47 15 - 537 351 27 10" numaralarının yazılı bulunduğu telefon defterleri bulunmuştur.

d)-Telefon görüşmeleri;Düzenle

Tape:311, 23.07.2007 tarihinde Selim AKKURT ile görüşmesinde özetle; Selim : "O iş ne oldu" Ayhan : "Yok hallettim o işi", Selim : "He şey ya trafik kazası mırafik kazası olmuş ...", Ayhan : "He ya bizim Emine'nin köylüleri akrabaları", "He 5 kişi öldü ya", "Erzincan'a varmadan buraya geliyorlardı, burda bizim mahallede oturuyorlar ", "Evlerini biliyor musun onların", "Dedim ya bizim mahallede oturuyorlar", Selim : "Yarın ya çocuklar yanmdaysa çekil kenara ki" , Ayhan : "He dur çekiliyim he" , Selim : "O şey yok mu hoca" "O öğretmen da", "Şıh olan", "O şeye gelmiş işte de", "Cenazeye", "Diyorum şimdi gelecek oraya ona göster o tanır", "He bi baksın orda var mı yarın mı cenazeler kalkıyor", Ayhan : "5 aile var hangisi geldi acaba ..." , Selim : "Neyse Emine Memine gile bişey sorma da sen", "Onun evine sen onun evini Cuni gelirse Cuni'ye bi göster" , "Bi izlesin baksın, hele geliyor mu gidiyor mu görebilir mi", Ayhan : "He gelsin göstereyim evini", "O zaman eve giderken o adamın evinin önünden geçeyim,yabancı plakalara bakayım bi", Selim : "He he ama şimdi bence o kardeşinin evindedir, onun kardeşi Bursa'da ya" , Ayhan : "Bu adamın yerini bulamayız demi asıl yerini" , Selim : "Kesin emin değilik daha onun orda olduğundan orda olduğundan emin olduk mu..." , Ayhan : "Nerden aldınız haberi", Selim : "Ya şimdi cenaze menaze mevzusu yok mu, Cuni duymuş", "Hım ismi soy ismi geçmiş" , Ayhan : "Soy ismi neydi" , Selim : "Çakır", "Yok yok sen araştırma, deşifre edersin kendini, Cuni araştırıyor boşver sen", "Sen araştırırsan hemen öğrenirler, Cuni'nin araştırması o kadar şey olmaz, Cuni bizim köylü değil ya" Tape:315, 29.08.2007 tarihinde Muhammet YÜCE ile görüşmesinde özetle; Ayhan : "Kuvayı Milliye sana kalırsa y... yedik biz a...", Muhammet'in İstanbul'a tayin isteyip gelmesini söylediği, Ayhan'ın da kararsız olduğunu anlattığı, Muhammet : "Halil gülerde kalacauk, ev mev tutuk işte, bu hafta taşıyruk evi", "...Vakıf yeri aldık, Ermeni vakfının yerini işte, bu hafta ruhsat muhsat işlemlerini ayarlıyoruk", "Tam Kadıköy'de., sahilde aldık, yer çok süper, devlet hazine yeri, Ermeni Vakfının yeri, 20 yıllığına kiraladı yani, para mara yok, kira mira hiç bir şey yok.."

Tape:490, 21.09.2007 tarihinde Selim AKKURT ile görüşmesinde özetle; Selim : "Aksilikler hep üst üste geliyor ya" , Ayhan : "Ya, ne kadar maddiyat sorunun var ki la senin, söylesene bi" , Selim : "Ya reis,yine nerden baksan ne bilem bir 1 milyar falan üstümde olması lazım","Ne bileyim bir şey düşünürüm, sessizlik var ya sessizlik","Sessizlikten öbüründen şöyle güzel bir şey","Ya ne bileyim bir tane olursa böyle bir güzel,güzel değildi bir araba, çenç","Öyle yani nerden baksan yine bir 4-5 çıkar biliyor musun, 3-4","İşte o şeyleri ayarlıyorum'V'Tamam oradan hemen ondan sonra gidip alacam arabayı","Artık yani ben bilirsin üç yaşından beri araba sürüyorum artık profesyonelleştim yani","İstanbul'da araba sürerim ben reis ya", Ayhan : "He yeter a..., peki oyuncakların falan nasıl iyi mi" , Selim : "Oyuncaklarım hazır işte,maddiyata bakıyor","İyi onların yerini ayarlamışım ya böyle sessiz gidiyor o araba" , Ayhan : "Bak bu derece kafaya takmıştın ama,süratle yapacan etkilenmemek kararsızlığı bir kenara bırakıp tamam","Sana bir şey diyeyim mi,yapacağın direkmen hedefe kilitlenmek kardeşim bilirsin" , Selim : "Bakarız reis, ondan sonra yine konuşuruz, yok herhalde reis ondan sonra bırakırım ya, başka araba almam yani" , Ayhan : "O zaman bu işi halledeceksin a...","... işte biraz zor zor, düşünülecek de bir şey değil tamam mı iyi zor .. sıkıntıya gireceği... sen öyle yollardan aştın geldin ki a.. ..","Sana birşey diyeyim, bu zaman böyle arabanın var ya öyle tak takman çalıştırmak daha kolay,uzaktan kumandayla yani öyle","Yani arabanın tekerine sağma soluna böyle normal şey etmekten daha kolay ha bu işler bilirsin" , Selim : "Bu çok kolay reis,sade iste yeter ki maddi şeyin olsun", "Peşinatını ver taksitlerini ödemek kolay" Tape:688, 20.10.2007 tarihinde Selim AKKURT ile görüşmesinde özetle; Ayhan : "Hee Cüni ne ediyor lan", Selim : "Yav Cüni çok memnun reis senden yav", "Cüni de şimdi Ayhan Reis diyor başka birşey demiyor" , Ankara'daki bir trafik kazası sonrası çıkan tartışmadan söz ettikleri, Selim : " Bilo dara geliyor ya hemen tabancasını çekiyor", Ayhan'ın "Onu çektin mi vuracaksın a..." "Hiç olmazsa belden aşağı değil mi yani", Selim : "O zaman yukarıdan da öbürleri de bakıyor artık ki adamlar çevirdi öbürleri geliyor bağırıyor çığırıyorlar, Çağrı Mağınlar,Erol Baba, Öztürk Baba, Özkan Baba", "Ya piçleri öne çıkartırlar ona canım sıkıldı hele bak,hele aminim ne bileyim biz biz adam geberttik bu kadar gündeme gelmedi,neymiş Erol böğürmüş herkesin ağzında Erol böğürmüş" , Ayhan'ın Yener isimli bir şahıstan bahsettikten,Cüneyt ve Rasim isimli şahısların ne yaptığını sorduktan sonra Ayhan : "Şey diyorum çok mu yanınızdaki adamlar yani sağlam adamlar mı ne diyorsun he" "Bunlarla icraata çıkılır mı ey" , Selim : "He he Cuni iyi istihbarata çıkıyor işte o yönü var" , Ayhan : "... Ya oğlum onlara deki bana ilaç milaç getirin,bana e ayak işleri zaten yanımızdakilerde hep ayakçı a..., doğru düzgün vuran kıran yok ki" , dekikleri,devammda Abdurrahman isimli şahsın 3 katlı yeri, arabası, arazisi olduğundan konuştukları, Ayhan : "Tehdit eder alırım tamam mı" Tape:689/690, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'a çektiği mesajda;"Kardaş ihaleye girmeye, güçlü olmaya, risk almaya, artık kabuğumuzu kırmaya, ortalığı toz duman etmeye, kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar güçlü olmaya, kendinizi hazırlaym,Yener babaya selamlar" yazdığı, Tape:691, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'un çektiği mesajda; "Reis emir ve görüşlerinize hazmz, biz zaten her zaman hazmz. Yeter ki emret, reisim o mübarek ellerinden öpüyoruz." yazdığı, Tape:692, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'a çektiği mesajda;"Hay Yener'in ben canını yiyerim onun, onu yanımda görmek istiyorum, öyle bir güce ihtiyacım var, Şehmuz yeğenimi kesin ikna et" yazdığı, Tape:693, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'un çektiği mesajda; "Tamam reis, bu zaten hazır, biz seni bekliyoz, bu kirkolari bu aralar yıkalım mı" yazdığı, Tape:694, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'a çektiği mesajda; "Yener baba diyorsa problem yok, hemen saldırırız,ama ben Tamer'in a..., bu i., için değer mi bilmiyorum ki" yazdığı, Tape:695, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'un çektiği mesajda; "Reis önce paraya, ihalelere saldıralım,sonra s... s..., Çağrı ekibinizde ben de olmak istiyorum diyor , hatasını anlamış seni gerçekten seviyor." yazdığı,


Tape:696/697, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'a çektiği mesajda; "Ya tabi ki, o şerefsizi bende atmadım ki, zaten atamazsın da, aramıza tekrar hoş geldi, zaten onun bir derdi olsa hesapsız saldıracak yine biziz başta sen ben ", Tape:698, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'un çektiği mesajda; "Çağrı çok sevindi, teşekkürlerini sunuyor,ellerinden öpüp emirlerini bekliyoruz reis,biz artık çok güçlüyüz,efsane geri döndü." yazdığı, Tape:699/700, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'a çektiği mesajda; "Ona de ki, değiştim demeynen kabuğa çekilmeyle riske girmeden hiçbir şey olmaz, artık yakında bir yerlere saldırmaya hazır olun, Cuni'ye de haber salın ortalığa dehşet salacağız" yazdığı, Tape:701, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'a çektiği mesajda; "Çagrı'ya söyle küslük bitmiştir" yazdığı, Tape:702/703, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT'un çektiği mesajda; "Selo'yu da bize katılmak isteyene kapımız açık" "Tamam reis bu da çok sevindi, bence biz bu aralar kirkolara vuralım" yazdığı, Tape:522, 28.10.2007 tarihinde Selim AKKURT ile görüşmesinde özetle;Uzun bir süre çeşitli konulardan ve tanıdıkları şahıslar hakkında görüştükten sonra para kazanmak için yapacakları işlerle ilgili Selim : "Cesaret olmadığı kadar var da. Bize işte biraz ney akıllı hareket yapacağız akıllı", "Teknik, arabası, silahı, milahı sonra reis" , Ayhan : "Aynen aynen şerefsizim zaten bir tane taksi aldım mı falan onlan gelecem. Galo maloyu doldurup gelecem " , Selim : "... bu normal normal hayat bize göre değil" yazdığı, Tape:704/705, 01.11.2007 tarihinde Kürşat ÇELİK'e çektiği mesajda; "Kürşat, yakın bir zamanda, Çagri,Ben,Cuni,Tamer,Yener baba,Gallo,Tamer, bizim uşak İstanbul'da olacağız,seni de orda kesin istiyorum, zaten başka sansın da yok" , "Yeniden tek yürek olmak için, bu topyekün isteğimiz efsaneyi yeniden canlandırmak, cevap yaz hemen" yazdığı Tape:706, 01.11.2007 Tarihinde Kürşat ÇELİK'in çektiği mesajda; "...sen adamları topla gel" yazdığı, Tape:707, 01.11.2007 Tarihinde Kürşat ÇELİK'e çektiği mesajda; "Kesin geliyoruz, ama uygun bir zamanda gelmeyeni anam avradım döğecem, yeter artık bu bölünmüşlük parçalanmışlık, bunu da bil, bu fikir benden değil bizim diğer çocuklann tümü karar almış,beni aradılar, artık piyasaya çıkmanm,güçlü bir şekilde problemleri çözmenin ve sağa sola saldırmanın zamanı" yazdığı, Tape:536, 04.11.2007 tarihinde Selim AKKURT'a çektiği mesajda; "İnşallah tabiki en yakında bu esarete son vereceğiz. Emin ol ki herkesin yüreği kopuyor,Beraber bağlılığımızı duyan zaten herkes duymuş, Cuni de bizle hep la..." yazdığı, Tape:538, 04.11.2007 tarihinde Selim AKKURT'un çektiği mesajda; "Reis bozkurtlar puslu yağmurlu havayı severler. Biz de o karışıklığı bekliyoruz zaten. Ortahk karışınca ortalığın a...koyacağız. Yeter ki bir kıvılcım çıksın" yazdığı, Tape:540, 04.11.2007 tarihinde Selim AKKURT'un çektiği mesajda; "Olacak Reis hepsi olacak.Maddi manevi çok büyüyecek güçleneceğiz. Hayal bile edemeyeceğin kadar.Yeter ki beklenen gün gelsin. Dedim ya bir kıvılcım çıksın yeter" yazdığı, Tape:550/551, 04.11.2007 tarihinde Selim AKKURT'a çektiği mesajda; Erzurum'un Oltu ilçesindeki seçilmelerle ilgili "Yakında muhtarlık seçimi var. İnşallah orda patlak verecek. Bekle ve gör. Kim gözü kara ise o işi götürür ama kanlı çatışma da olabilir, emin ol şimdiden muhtarlık senaryoları hazırlanıyor." yazdığı, Tape:552, 04.11.2007 tarihinde Selim AKKURT'un çektiği mesajda; "Sen hiç yorum yapma, o muabbetlere karışma bile. Köyü boşver,büyük düşün. Savaş çıksın neler yapacağız. Her istediğimize sahip olacağız.Savaşta güçlü olan kazanır." yazdığı,

e)-Diğer şüphelilerle örgütsel irtibatları; Şüphelinin, Muhammet YÜCE ve Selim AKKURT'un akrabası bulunduğu, bu kişiler ile bağlantı halinde bulunduğunun yukarıda yazılı telefon görüşmeleri ile sabit olduğu, 29.08.2007 günlü telefon görüşmesinde Muhammet YÜCE'ye söylediği "Kuvayı Milliye sana kalırsa y..." sözlerinin Muhammet YÜCE'nin Kuvayı Milliye Derneğindeki yapılanmada yer aldığım bildiğini, 20.10.2007 günlü telefon görüşmesinde de Selim AKKURT'un Cuni lakaplı Muhammet YÜCE'yi kastederek kendisine söylediği ""Yav Cüni çok memnun reis senden yav" "Cüni de şimdi Ayhan Reis diyor başka birşey demiyor" sözlerinin bu yapılanma hiyerarşisinde Muhammet YÜCE ile bağlantılı olduğunu gösterdiği,yukarıda geniş olarak özetlenen telefon görüşmeleri genelinin de şüphelinin suça eğilimini gösterdiği anlaşılmıştır. f)-Diğer şüpheli ve tanık beyanları; Coşkun ÇALIK; Muhammet YÜCE' nin kendisine Orhan PAMUK' u öldürmeyi teklif ettiğini,bu eylemi planladıklarmı,eylemde tetiği Selim AKKURT' un çekeceğini, kendisi ile Ayhan ÇELİK' in gözetleyici olacağını, Muhammet YÜCE' nin de şoför olacağını, Muhammet YÜCE ile aralanndaki mesajlarda Fuci olarak geçen kişinin Ayhan ÇELİK olduğunu ve bu kişiyi Selim AKKURT' un akrabası olarak bildiğini beyan etmiştir. Muhammet YÜCE; Ayhan ÇELİK' in akrabası olduğunu,Fuci lakabında kimseyi tanımadığını beyan etmiştir. Ancak yukarıda sözü edilen eylemlere katılacak kişiler arasında Fuci lakaplı kişinin de bulunduğunu yazarak Coşkun ÇALIK'a gönderdiği mesaj içeriğine göre bu beyanının suvanmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Selim AKKURT; Ayhan ÇELİK' in köylüsü ve akrabası olduğunu, Erzurum'da memur olarak çalıştığını bildiğini, yaklaşık 6-7 yıldır görüşmediğini, en son Kars ilinde gardiyanlık yaptığını bildiğini, kendisi ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptığını, köylerindeki bazı olayları telefon mesajları ile gönderdiğini beyan etmiştir. g)-Hukuki durumunun değerlendirilmesi; Şüpheli Ayhan ÇELİK'in Ergenekon Terör Örgütünün üyesi olduğu , Ergenekon Terör Örgütünün kendisine bağlı "Sivil Unsurların" kurulması ve örgütlenmesi amacı ile hazırladığı "Lobi" adı verilen gizli-örgütsel çalışması uyannca kurulan Ergenekon Terör Örgütüne bağlı "Lobi Yapılanmasının" karan ve bu yapılanmanın Sivil Toplum Kuruluşlan alanındaki faaliyet şekil ve esaslannı belirlemek için hazırladığı "Dinamik" adı verilen örgüt dokümanında gösterilen "Kuvayı Milliye Cephesi gibi Milli Mücadele yıllannda kurulan örgütlerin günümüzde yeniden kurulması ve faaliyete geçirilmesi uygun görülmüştür" hedefinin uygulamaya konulması amacı ile kurulan Kuvayı Milliye Derneğinde mafya tarzı eylemler ile örgüte gelir temin etme ve provakatif terör eylemlerinde görevlendirildiği, Ergenekon Terör Örgütünün provakatif bir terör eylemi olarak Kuvayı Milliye Derneğindeki yapılanmasına havale ettiği Orhan PAMUK,Fehmi KORU,Ahmet TÜRK,Osman BAYDEMİR veya Sebahat TUNCEL'in öldürülmeleri eylemlerine ilişkin hazırlık hareketleri aşamasında yer aldığı iddia edilmektedir. Şüpheli, kendisinin Orhan PAMUK' a yönelik suikast hazırlığı içerisinde olmadığını, yaşanan olaylan sadece basından bildiğini, Halil ve Fuci isimli şahıslann kimler olduğunu bilmediğini,Muhammet YÜCE'nin kendisini 3 defa aradığını, ancak Orhan PAMUK'a saldın hakkında kendisine en ufak bir şey söylemediğini, telefon mesajlarında Fuci ismi ile kastedilen kişinin kendisi olmadığını, Coşkun ÇALIK'm beyanlarının doğru olmadığım, kendisi ile herhangi bir suikast planının görüşülmediğim, kendisinin de onay vermediğini, öldürülmesi planlandığı iddia edilen Orhan PAMUK, Ahmet' TÜRK, Sebahat TUNCEL, Osman BAYDEMİR,Fehmi KORU ve Sebahattin ÇAKIR'ı tanımadığını, öldürülmelerini 2360 '% ,';,


gerektirecek bir husumetinin olmadığını, menfaat karşılığı öldürülmeleri planı içerisinde yer aldığı şeklindeki Coşkun ÇALIK'm beyanlarının da tamamen hayal ürünü olduğunu savunmuştur. Orhan PAMUK,Fehmi KORU,Ahmet TÜRK,Osman BAYDEMİR veya Sebahat TUNCEL'in öldürülmesine ilişkin eylem hazırlığının var olduğuna ilişkin deliller yukarıda da anlatıldığından aşağıda özet olarak konuya ilişkin birkaç telefon görüşmesi,Coşkun ÇALIK'm ifadesinin ilgili kısmı ve fiziki takip tutanağı anlatılacaktır. 21.09.2007 tarihinde saat:13.13 sıralarında Selim AKKURT ile Ayhan ÇELİK arasındaki ; Ayhan'ın "He yeter a... k..., peki oyuncakların falan nasıl iyi mi", Selim'in "Oyuncaklarım hazır işte maddiyata bakıyor" 30.09.2007 tarihinde Muhammet YÜCE'nin Coşkun ÇALIK'a gönderdiği telefon mesajında ; "Halaoğlu, gazeteci Orhan PAMUK'u halledecez,ben,sen,Halil,Fuci, var mısın, toplam 2 trilyon alacaz,var mısın kurban bayramından sonra hazır ol" 02.10.2007 tarihinde Muhammet YÜCE' nin Coşkun ÇALIK'a gönderdiği telefon mesajlarında ; "Allah izin ederse Orhan PAMUK'un kurban bayramından sonra İstanbul'da konferansı varmış, gece 2 gibi toplantı çıkışı halledecez, ilk başta 2 trilyon alacaz, işi bitirdikten sonra da 5 trilyon,bir tane villa,bir tane benzin istasyonu alacaz,bunlar İstanbul'da, ama sonuçta kesin yakalanacaz, bunu bil,Hrant DİNK'i vuranlar gibi tüm Türkiye bizim peşimizde olacak,haberin olsun " "Bu hafta görüşecez,Ben, Sen, Halil, Fuci, hazırlıklı ol" , "Öyle de yok,böyle de, en azından hayatımızı kurtarınz,babalar gibi yatarız çıkarız,zaten Sedat PEKER yakalanınca bizi kendi koğuşuna aldıracakmış,en büyük biz olacaz,paranm da her şeyin de en iyisini yapacaz, halaoğlu bu saatten sonra bize bu gider" 13.11.2007 günlü fiziki takip tutanağında ; Saat:16.05 sıralarında Mehmet Fikri KARADAĞ ile Oğuz Alpaslan ABDÜLKADİR'in Kadıköy Beşiktaş İDO iskelesi önünde buluştukları, yaklaşık 10 dakika sonra Beşiktaş feribotuna bindikleri, saat: 17.15 sıralarında Halasgargazi Caddesi Unsal Çarşısı No:300/73-84 sayılı adreste bulunan Şişli 35. Noterin ofisi olarak kullandığı yazıhaneye girdikleri ve burada Mahmut KUZ ile buluştukları, saat: 18.40 sıralarında üç şahsın da noterden çıktıkları, yaklaşık 5 dakika sonra Mahmut KUZ'un diğer şahıslardan ayrıldığı, Mehmet Fikri KARADAĞ ve Oğuz Alpaslan ABDÜLKADİR' in Mecidiyeköy istikametine yöneldikleri, Oğuz Alpaslan ABDÜLKADİR'in burada İETT otobüsüne binerek Mehmet Fikri KARADAĞ'dan ayrıldığı, M.Fikir KARADAĞ'm ise yaya olarak Şişli Osmanbey metro girişine yürüdüğü ve saat: 18.57 sıralarında 0212 224 14 13 numaralı ankesörlü telefon ile bir yeri aradığı, daha sonra yine saat:19.07 sıralarında yaya olarak Şişli Harbiye Vali Konağı kavşağma gelip 0212 296 14 61 numaralı ankesörlü telefondan bir yeri aradığı,sonrasmda Harbiye ordu evine girdiği ve burada yaklaşık 30 dakika kaldıktan sonra Beşiktaş Kadıköy iskelesine gelerek Kadıköy feribotuna bindiği, belirtilmiştir. 13.11.2007 tarihinde saat: 19.25 sıralarında Muhammet YÜCE'nin kullanımında bulunan 0 537 878 66 42 numaralı telefonu, Mehmet Fikri KARADAĞ'm kullanımında bulanan 0 212 233 14 39 numaralı sabit telefonla aramasıyla yapılan görüşmede; Mehmet Fikri'nin "Mamo o telefon cevap vermiyor oğlum" , "545 evet 05452516625 cevap vermiyor şimdi kapalı diyor" , Muhammet'in "Ben ona ulaşayım hemen komutanım, bakıyım ben bi diğer numaralarını deneyeyim" 13.11.2007 tarihinde saat: 19.43 sıralarında Muhammet YÜCE ile Coşkun ÇALIK arasındaki ; Muhammet'in "Tamam şuan Halil ( Selim Akkurt ) görüşmeyi yapıyor. Görüşüyorlar. Toplantıdalar şu an, eğer dediğim iş olursa bu akşam olacak tamam. Ya yarın ya da öbür gün gideceğiz, hazırlan." , Coşkun'un "Tamam ben hazırım ya" , Muhammet'in "Vallah diyorum, şu an görüşüyorlar para konusunda. Yarın öbür gün gidebiliriz a... k... var var, yok yok.", Coşkun'nun "Bekliyorum bekliyorum . Ben hazırım her türlü ya." dedikleri tespit edilmiştir. - '-""-/

Coşkun ÇALIK, Muhammet YÜCE'nin daha önce Ahmet TÜRK'Ü öldürme teklifinde bulunduğunu,ancak PKK'nm ailelerine zarar verebileceğini düşündüklerinden vazgeçtiklerini, daha sonra da Mehmet Fikri KARADAG'm Muhammet'e Orhan PAMUK' u öldürmeyi teklif ettiğini, Osman BAYDEMİR konusunda da aynı şeylerin geliştiğini, Orhan PAMUK'a suikast eylemini planladıklarmı,eylemde tetiği Halil (Kod) Selim AKKURT' un çekeceğini, kendisi ile Ayhan ÇELİK' in gözetleyici olacağını, Muhammet YÜCE' nin de şoför olacağını, Muhammet YÜCE ile aralarındaki mesajlarda Fuci olarak geçen kişinin Fuci (Kod) Ayhan ÇELİK olduğunu ve bu kişiyi Selim AKKURT' un akrabası olarak bildiğini beyan etmiştir. Selim AKKURT, 13.11.2007 günü saat 18.57 ve 19.08 sıralarında Mehmet Fikri KARADAĞ m 0212 224 14 43 numaralı ankesörlü telefondan kendisinin kullanımında bulunan 0545 251 66 25 numaralı cep telefonuna ısrarla ulaşmak istediği ancak ulaşamadığının tespit edildiği, tüm bu eylem planlarının konuşulduğu bir dönemde Mehmet Fikri KARADAĞ' m kendisine ısrarla ulaşmak isteme sebebinin sorulması üzerine; Belirtilen cep telefonunun kendisine ait olduğunu, ancak bu tarihte Mehmet Fikri KARADAĞ' m neden kendisine ulaşmak istediğini bilmediğini, bu hususun Fikri Karadağ' a sorulmasını istediğini, Mehmet Fikri KARADAĞ ile hiç görüşmediğini, kendisinin böyle bir eylem planının içerisinde olmadığını beyan etmiştir. Muhammet YÜCE,Selim AKKURT ile Mehmet Fikri KARADAĞ'I kendisinin tanıştırdığını, birbirlerine telefon numaralarını verdiğini,Fikri Albay'm kendisinden dört dörtlük delikanlı bir adam istediğini,kendisinin de Selim'in telefonunu verdiğini,Fikri Albayın İstanbul'da bir otel söyleyerek buluşmak için çağırdığını, sonrasında Selim'e ulaşamadığını söylediğini,daha sonra da "sen ulaşabiliyorsan akşam yediye kadar orda olsun" dediğini, ne amaçla çağırdığını neden böyle bir adam istediğini de bilmediğini,Selim AKKURT'u İstanbul'da olduğu için tavsiye ettiğini, Selim'in Erzurum Oltu'daki ağabeylerinin karıştığı bir silahlı çatışma olduğunu, bu olayda iki kişi öldüğünü, 3-4 kişinin de yaralandığmı,ölü ve yaralıların hepsinin Selim AKKURT'un ailesinden olduğunu, bu olaydan bir yıl sonra karşı taraftan bir kişinin öldürüldüğünüzü olay nedeni ile Selim'in dört yakınının tutuklandığını, Selim'in bu olaydan dolayı aranıp aranmadığını bilmediğini, Orhan PAMUK ile herhangi bir husumeti olmadığını, Orhan PAMUK'u kaldırma konusunda Selim AKKURT ile aralannda konuştuklarım, ancak herhangi bir şey yapmadıklarını, telefon görüşmelerinde geçen Halil isimli kişinin Selim AKKURT olduğunu beyan etmiştir. 02.10.2007 tarihinde Muhammet YÜCE' nin Coşkun ÇALIK'a gönderdiği mesajda ; "Öyle de yok,böyle de, en azından hayatımızı kurtarınz,babalar gibi yatarız çıkanz,zaten Sedat PEKER yakalanınca bizi kendi koğuşuna aldıracakmış, en büyük biz olacaz, paranın da her şeyin de en iyisini yapacaz,halaoğlu bu saatten sonra bize bu gider" , 09.10.2007 tarihinde Muhammet YÜCE' nin Coşkun ÇALIK ile yaptığı görüşmede özetle; Muhammet: ".. .bayramdan sonra hazırlan ha" "Kesin ha tamam" , Coşkun : "Kurban bayramını sabırsızlıkla bekliyorum yani" , Muhammet : "Kesin bak,daha buradan bunun dönüşü yok,işi hallettiklesin kararlaştırdık ..." , 13.11.2007 günlü fiziki takip tutanağında ; saat: 16.05 sıralarında Mehmet Fikri KARADAĞ ile Oğuz Alpaslan ABDÜLKADİR'in Kadıköy Beşiktaş İDO iskelesi önünde buluştukları, yaklaşık 10 dakika sonra Beşiktaş feribotuna bindikleri, saat: 17.15 sıralarında Halasgargazi Caddesi Unsal Çarşısı No:300/73-84 sayılı adreste bulunan Şişli 35. Noterin ofisi olarak kullandığı yazıhaneye girdikleri ve burada Mahmut KUZ ile buluştukları, saat: 18.40 sıralarında üç şahsın da Noterden ayrıldıkları, yaklaşık 5 dakika sonra Mahmut KUZ'un diğer şahıslardan ayrıldığı, Mehmet Fikri KARADAĞ ve Oğuz Alpaslan ABDÜLKADİR'in Mecidiyeköy istikametine yöneldikleri, Oğuz Alpaslan ABDÜLKADİR'in burada İETT otobüsüne binerek Mehmet Fikri KARADAĞ'dan ayrıldığı, Mehmet Fikri KARADAĞ'ın ise yaya olarak Şişli Osmanbey metro girişine yürüdüğü ve saat: 18.57 sıralarında 0212 224 14 13 numaralı ankesörlü :telefon ile bir yeri aradığı, daha

sonra yine saat: 19.07 sıralarında yaya olarak Şişli Harbiye - Vali konağı kavşağına gelip 0212 296 14 61 numaralı ankesörlü telefondan bir yeri aradığı ve sonrasında Harbiye ordu evine girdiği ve burada yaklaşık 30 dakika kaldıktan sonra Beşiktaş - Kadıköy iskelesine gelerek Kadıköy feribotuna bindiği, belirtilmiştir. Mehmet Fikri KARADAĞ'm ankesörlü telefondan Selim AKKURT'un kullanımında bulunan 0545 251 66 25 numaralı cep telefonunu aradığı, ancak ulaşamadığı tespit edilmiş, Selim AKKURT belirtilen cep telefonunun kendisine ait olduğunu, ancak bu tarihte Mehmet Fikri KARADAĞ' m neden kendisine ulaşmak istediğini bilmediğini söylemiş, Mehmet Fikri KARADAĞ ise Muhammet YÜCE'nin kendisine bir akrabası olduğundan bahsettiğini, kendisinin de telefon numarasını istediğini,vermiş olduğu numarayı aramış olabileceğini, ancak görüştüğünü hatırlamadığını beyan etmiştir. Coşkun ÇALIK ise ; Muhammet YÜCE' nin kendisine Orhan PAMUK' u öldürmeyi teklif ettiğini,bu eylemi planladıklarmı,eylemde tetiği Selim AKKURT' un çekeceğini, kendisi ile Ayhan ÇELİK' in gözetleyici , Muhammet YÜCE' nin de şoför olacağını, Muhammet YÜCE ile aralarındaki mesajlarda Fuci olarak geçen kişinin Ayhan ÇELİK olduğunu ve bu kişiyi Selim AKKURT' un akrabası olarak bildiğini beyan etmiştir. Şüpheli Ayhan ÇELİK'in , Muhammet YÜCE ve Selim AKKURT'un akrabası bulunduğu , bu kişiler ile bağlantı halinde bulunduğu yukarıda yazılı telefon görüşmeleri ile de sabittir. 29.08.2007 günlü telefon görüşmesinde Muhammet YÜCE'ye söylediği "Kuvayı Milliye sana kalırsa ya... koyayım" sözlerinin Muhammet YÜCE'nin Kuvayı Milliye Derneğindeki yapılanmada yer aldığım bildiğini, 20.10.2007 günlü telefon görüşmesinde de Selim AKKURT'un Cuni lakaplı Muhammet YÜCE'yi kastederek kendisine söylediği ""Yav Cüni çok memnun reis senden yav", "Cüni de şimdi Ayhan Reis diyor başka birşey demiyor" sözlerinin bu yapılanma hiyerarşisinde Muhammet YÜCE ile bağlantılı olduğunu gösterdiği anlaşılmıştır.

Kuvayı Milliye Derneğindeki yapılanmanın Orhan PAMUK'un öldürülmesi konusunda plan yaptığının yukarıda yazılı deliller ile sabit olduğu ve gerçekleşmesi halinde terör eylemi niteliğinde bulunacağının yukarıda açıklandığı, Muhammet YÜCE'nin Coşkun ÇALIK'a gönderdiği bu konuya ilişkin telefon mesajlarında Fuci lakaplı bir kişinin de eyleme katılacağının yazılı bulunduğu, Coşkun ÇALIK'm bu eylem planının var olduğunu söyleyerek eyleme katılacak olan Fuci lakaplı kişinin Ayhan ÇELİK olduğunu beyan ettiği, Muhammet YÜCE ve Coşkun ÇALIK'm mesajlarda geçen Halil lakaplı kişinin Selim AKKURT olduğunu beyan ettikleri , ancak Muhammet YÜCE'nin kendi yazdığı mesajdaki Fuci lakaplı kişinin kim olduğunu inkara yönelik olarak bilmediğini beyan ettiği, şüphelinin de aralarında bulunduğu bu eylemi icra etmesi düşünülen kişilerin Orhan PAMUK ile şahsi bir husumetlerinin bulunmadığı,tüm delillerin değerlendirilmesinden anlaşılacağı gibi bu eylemin provakatif bir terör eylemi olacağını bildikleri, maddi menfaat ve eylemden sonra korunup kollanma vaadi ile eylemi kabul ettikleri, yakalanmayı başından itibaren göze aldıkları, şüphelinin de bu eylemde gözetleyici olarak suça katılacağı anlaşılmıştır. Tüm bu açıklamalar ile şüphelinin Ergenekon Terör Örgütüne üye olduğu yönünde hakkında kamu davası açılmasını haklı kılacak derecede şüphe oluşturan delillerin bulunduğu anlaşıldığından Şüpheli Ayhan ÇELİK'in eylemine uyan TCK'nun 314/2 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edilmiştir.