Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM V ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI İKİNCİ GRUPTAKİ KİŞİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 69-ŞÜPHELİ EROL ÖLMEZ

69-ŞÜPHELİ EROL ÖLMEZ

a)- Emniyet İfadesinde özetle;Düzenle

2006 yılı Ekim ayında Kuvayı Milliye Derneğinin önünden geçerken bayrağı dikkatini çektiğinden binaya girdiğini, dernekte Hüseyin GÖRÜM'le tanışarak iş aradığını söylediğini, Hüseyin GÖRÜM'ün dernekte çalışacak elemena ihtiyaç olduğunu söylemesi üzerine aynı gün işe girerek dernekte kalmaya başladığını, dernekte çay, yemek ve temizlik işleri yaptığını, dernek yöneticilerinin Mehmet Fikri KARADAĞ, Hüseyin GÖRÜM, Kahraman ŞAHİN ve Feraye SES olduğunu, dernekte çalıştığı zaman içersinde Muhammet YÜCE'nin derneğe gelerek Kahraman ŞAHİN ile görüştüğünü gördüğünü, Mehmet Fikri KARADAĞ ve Hüseyin GÖRÜM'ün kendisine kötü davranmalan,Hüseyin GÖRÜM'ün sürekli olarak Kur'an'dan bahsetmesi ve "Mehdi buradan doğacak" şeklinde konuşmalanndan dolayı dernekten yazılı olarak istifa ettiğini, Hüseyin GÖRÜM'ün kendisine motorize ekip kurarak insanlara yardım etmeyi, aynca akut benzeri depremde yardımcı olabilecek, insanlann yaranna olacak örgütlenmelerden bahsettiğini, Kahraman ŞAHİN'in kendisine deprem afetleri sırasında "Özel Kuvvetlerin afet ve deprem kısmından sorumlu" olduğunu söyleyerek Özel Kuvvetler yazılı bir kimlik verdiğini, İstihbarat toplama ile ilgili görüşmeleri hatırlamadığını,

Fatih ilçesi Çarşamba semtinde Murat isimli bir arkadaşının yanında kaldığını, Fatih semtinde çarşaflı cübbeli şahıslann çok olmasından dolayı mollalann arasında kaldığını söylediğini, Kahraman ŞAHİN'in görevini yerine getir, görevine devam et dediğini, Fatih semtinde istihbarat toplamak amaçlı bulunmadığını,

Ayrıca; tahsilat, adam takip etme, istihbarat toplama tarzında yaptığı telefon görüşmelerini hatırlamadığını, görüşmelerde emanet diye bahsettiğinin kuvvet macunu olduğunu, 13.10.2007 tarihinde Kahraman ŞAHİN ile yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda;Ukraynalı olan şahsın Kahraman ŞAHİN'in arkadaşı olduğunu, bu şahsın çimento almak istediğini, Kahraman ŞAHİN kendisine tanıdık çimento fabrikası sahibi olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de bir arkadaşının tanıdığının olduğunu söylediğini, görüşmenin bununla ilgili bir görüşme olduğunu, 15.07.2007 tarihli Yusuf KARLIOĞLU ile yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda; Kendisini askeri personel olarak tanıtmasında herhangi bir amacının olmadığını, Hüseyin GÖRÜM isimli şahsın kendisine; Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN'm Kuvvai Milliye derneği ile uğraştığım söylediğini ve Başbakanın vatana ihanet ettiği şeklinde konuştuğunu, kendisinin bundan dolayı bu şekilde konuştuğunu, ancak bu konulardan bilgisinin olmadığmı,Yusuf isimli şahsın ne iş yaptığını bilmediğini, Yusuf un Kuvvai milliye derneğine üye olduğunu, görüşmenin içeriğinde geçen diğer konulan hatırlamadığını, "Koştuğum zaman beni indirirler" sözü ile neyi kast ettiğini bilmediğini,

28.06.2007 tarihinde Halil isimli şahıs ile yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda; Görüşmeyi hatırlamadığını, ancak kendisinin şirketinin olmadığını, görüşmede geçen "80 tane Fransa var" sözü ile neyin kast edildiğini bilmediğini, kendisinin Vodafone hattından 10 adet kullanmak amacı ile aldığını, ancak hatlann daha sonra kaybolduğunu, bu kadar hat almasının özel bir nedeninin olmadığını,

13.08.2007 günü saat:12.17'deki Kahraman ŞAHİN isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda;Kendisinin Nebil' den Kuvvai Milliye adı altında para almadığını, ancak bu şahsın kendisine parça parça yardımda bulunmak amaçlı 100 YTL para verdiğini, Kahraman ŞAHİN'in de kendisiyle dalga geçmek için bu şekilde konuştuğunu, hiçbir şekilde Kuvayı Milliyenin adını kullanarak para tahsil etmediklerini, Nebil'in kendisini Hüseyin GÖRÜM'e neden şikayet ettiğini bilmediğini,

29.09.2007 tarihinde Hikmet isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesi sorulduğunda; Görüşmeyi hatırlamadığını, herhangi bir şekilde koruma yapma gibi bir durumun olmadığını, kendisinden koruma amaçlı kimsenin bir talepte bulunmadığını, Aynı görüşmenin devamı sorulduğunda;Görüşmeyi kabul ettiğini, Hikmet'in kendisine bu şekilde Cezaevinden bir şahsın çıkacağını, bu şahsın her türlü işlerine yarayacağını, istediklerinin ayağına, kafasına sıkacağını, bundan dolayı şahsa bir silah gerektiği şeklinde kendisinden talepte bulunduğunu, kendisinin de Hikmet isimli şahsa bakacağını söylediğini, ancak Hikmet'i dikkate almadığını, kendisini işlettiğini düşündüğü için şahsa herhangi bir şekilde silah temin etmediğini, kimseye silah satışı yapmadığını, kendisinin de silahının olmadığını, Abdullah ARAPOGLLARI'm tanımadığım,ismini ilk defa duyduğunu söylemiş, kendisine 03.11.2007 günü saat 15:10 sıralannda Kahraman ŞAHİN ile birlikte bu kişinin Güngören semtindeki Karadeniz Odun Ekmeği isimli fınnma giderek görüşme yaptıklanna dair fiziki takip tutanağı bulunduğu hatırlatılması üzerine ise ; belirtilen tarihte Kahraman ŞAHİN ile birlikte Güngören semtinde bir fınna gittiklerini, buranın Abdullah ARAPOĞULLARI'na ait olduğunu şimdi öğrendiğini,Kahraman ŞAHİN'in kendisine fınnda yatmaya yer olduğunu, burada hem çalışıp hemde yatabileceğim, kendisinin de fınna un bulabileceğini söylemiş olduğunu,birlikte ekmek fınnma gittiklerini,içeride Kahraman ŞAHİN'in ile fınncı konuştuğunu, daha sonra tekrar görüşmek üzere fınndan aynldıklannı,ancak tekrar fınna gidip konuşmadıklanm,kendisinjn bu konuyu Kahraman ŞAHİN'e sormuş ise de yanıt alamadığını, Kendisine sorulan diğer telefon görüşmelerini hatırlamadığını beyan etmiştir.

b)- Savcılık ifadesinde özetle;Düzenle

Kolluk ifadesini tekrarladığını, Kuvva-i Milliye Derneğinde çay ve temizlik işleri yaptığını,kalacak yeri olmadığı için burada hem çalıştığını hemde kaldığını,kendisine verilen işleri yaptığmı,kendisinin İsmailağa semtinde her hangi bir istihbarat toplama çalışmasında bulunmadığını,Kahraman ŞAHİN ile bu konularda yaptığı görüşmelerin şuursuzca olduğunu, kendisinin bir önceki yıl dernekten kovulduğunu, Kuvayı Milliye Derneğinde iken kendisine verilen kimlik kartının görev bölümünde "özel kuvvetler" yazdığmı,ancak kendisinin bunu afet ve kurtarma bölümü olarak bildiğini, özel kuvvetlerin ne olduğunu bilmediğini,bir önceki yıl sözlü ve yazılı olarak istifasını verdiğini, Kahraman ŞAHİN ile yaptığı ve "Vatandaşlara ulaştım, kadrolarla ilgili harekete geçiyorum", "Sen kendi ekibini kur, hazır adam tut kendinde" şeklindeki konuşmaların geçtiği görüşmeleri hatırlamadığını, Kendisinin dernekte her hangi bir görevinin olmadığmı,Kahraman ŞAHİN ile sık görüşmediğini, telefonda görüştüğü ve yukarıda anlatılan konunun derneğin özel faaliyetleri ile ilgisi olmadığını,

Kahraman ŞAHİN binbaşı olmadığı halde kendisine Binbaşım şeklinde hitap ettiklerini,diğer insanlara karşı böyle bir tabir kullanmadıklannı,ancak kendi aralarında binbaşı, özel istihbaratçı gibi sözler kullandıklarını, Ekip kurması için talimat verdiğine ilişkin telefon görüşmesindeki konunun gerçek olmadığını,kimseye ekip kurması için talimat vermediğini,ancak aralarında bu tür şeylerin konuşulduğunu, Kimse hakkında istihbari bilgi toplamadığmı,DEHAP'a yapılan saldırılara katılmadığmı,eline çakı bıçağı dahi almadığını,telefon görüşmelerindeki konuşmaların espiri mahiyetinde olduğunu, Kendisinin fakir bir insan olduğunu, şirkette yatıp kaltığmı,pişman olduğunu beyan etmiştir. c)-Şüphelinin, yeniden ifade vermek istediğine dair cezaevinden gönderdiği dilekçeler üzerine alman ek ifadelerinde özetle ; Cezaevinden dilekçe verdiğini,ancak şu anda bir şey anlatmak istemediğini, bir şey de bilmediğini,

Bazı telefon görüşmelerinde bahsi geçen konu ile ilgili olarak kendi el yazısı ile hazırladığı notlan ibraz ettiğini,bunlann değerlendirilmesini istediğini beyan etmiş, yazdığı notlar alınarak evrakına eklenilmiştir. Kendisinden önce ifadesi alınan Mahmut ÖZTÜRK ün ifadesinde geçen, kendisinin de tanık olarak gösterildiği Mahmut ÖZTÜRK ile Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK arasındaki tartışmanın sorulması üzerine ; bu kişilerle aynı cezaevinde kalır iken Mahmut ÖZTÜRK'ün Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK' e "ben Muzaffer TEKİN' in kendisini yaraladığı bıçağı sana polislere ver diye veriyorum, sen neden vermiyorsun" dedigini,bunun üzerine Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün "Sen ne demek istiyorsun" dediğini, birbirlerinin üzerine yürümeye kalktıklanm,ancak kendisi dahil olmak üzere orada bulunanların araya girerek kavga etmelerini önlediklerini,daha sonra bu kişilerin banştıklannı,kendisinin bu tartışmalarım cezaevi pisikolojisine bağladığını beyan etmiştir.

d)- Aramalarda elde edilen deliller;Düzenle

Şüphelinin işyerinde yapılan aramada; , „

-(1) adet Toshiba marka 126072735WSS12000100NTEB seri numaralı dizüstü bilgisayan, bilgisayara takılı vaziyette Messopem A Bottle ibareleri bulunan CD, -(1) adet Durmuş ARİF adına tanzimli Cl 1 Seri no 622738 nüfus cüzdanı, -(30) adet l'den 30'akadar numaralandınlmış CD, -(1) adet Career ajans ibareli CD, -(1) adet Maxell ibareli disket, -(1) adet Kingston Datatraveler ibareli flaşlı bellek, -(1) adet P/N 2090-00/26 ibareli omcu marka hafıza kartı, -(1) adet Nokia marka 1112 model 353648/01/867532/1 İMEİ numaralı cep telefonu, bu telefona takılı vaziyette 05383657258 GSM numaralı 0706010242984 ibareli sim kart, -(1) adet 926573023098118586 seri numaralı Telsim sim kart bulunarak el konulmuştur. -TOSHIBA_FUJITSU marka, seri numarası NW18T6128DVJ olan dizüstü bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede "Gelen Kutusu.dbx" isimli bir resim dosyalan tespit edilmiş, resim dosyalan incelendiğinde silahlı poz verdikleri, birbirlerine silah doğrulttuklan görülmüş,resmi elbiseli polislerin bulunduğu ancak sivil kıyafetli ve polis yeleği giyenlerin polis olup olmadığı tam olarak anlaşılamamıştır. e)-Te!efon görüşmeleri Tape:341, 13.06.2007 tarihinde Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle ; Erol'un "Kıdemli Binbaşı EROLHAN EJDEROĞLU" "Karargahtasın değil mi yann" "Tamam, işlerimiz var yann biliyorsun" "Operasyona Çıkıyoruz" dediği, Kahraman'm "Tamam abi sen merak etme" dediği, Tape:342, 13.06.2007 tarihinde Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle ; Erol'un "Komutanım şimdi bizim bu Mersin'li Ali vardı ya" "Şimdi onla görüştük de, o biraz İstanbul'a geliyormuş haberin var mı senin" Öyle diyor İstanbul'a geliyorum diyo" "Kahraman Binbaşıya da selam söylersin diyo" "Gel dedim kafanı kırayım dedim senin burda" "Biz dedim zaten dedim dağı bıraktık dedim indik yaylaya" dediği, Tape:347, 17.06.2007 tarihinde Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle ; Bir süre sohbet edildikten sonra Erol ÖLMEZ Almanya'dan gelen Mehmet isimli şahsı kast ederek "Mehmet abiler he dün konuşcaklardı o kunuyla ilgili, hatta beni çağırdı, komisyon başkanı da aradı" "Hikmet vardı çağırdı konuşalım dedi. İşin içinde sen varsın dedi, sen getirdin dedi" dediği. Kahraman'm "Şimdi o olay üzerine bir oyun kuracaz inşallah tamam mı" dediği, Erol'un "Ne konuştun yani dün toplantı güzel geçti mi" diye sorduğu, Kahraman'm "Ya iyiydi, çünkü İş Bankası'nm üst düzey yöneticiliğini yapmış bir ablamız var yeni, onlan konuştuk" "Değişik bir yol izleyeceğiz onun için inşallah" dediği, Erol'un "Mehmet abi'nin elindeki olan dökümler, donelerin anladın mı" "Bakıldığı zaman karşılığı çıksın veya kim vermiş nasıl bir araştmlsın A'dan Z'ye kadar ki emin olunduğu zaman her türlü oynanır o zaman, anladın mı" "Bu adam o sizin bir tane var ya vatandaş işte çıkmış işte yok kardeşim bunu 100 bin Euro'ya yakın parasını çarpmış ya bu adamın" "Bu adamdan çok güzel ekmekler yenir yani, sahip çıkılması gereken insan bu" dediği, Kahraman'm "Biz Kuvayı Milliye olarak çıkıyoruz yani, sen çıkıyorsun ben çıkıyorum Hikmet çıkıyor" dediği, Erol'un "Ne yaptın ne ettin başka, OTLARI nereye koydun sağlama koydun mu" diye sorduğu, Kahraman'm "sağlam hepsi" dediği, Erol'un "Yani öyle Mutfakta Durmasın açıkta" dediği, kendi aralannda bir süre derneğin sıkmtılanndan bahsettikten sonra Kahraman'm "Ondan sonra da düzelecek bir tane daha iş aldım" bir 180... " "Geldiğin zaman konuşuruz, bunlan telefonda fazla konuşmak" dediği, Erol'un "Şu Almanya'dan gelen o bizim diplomatlara sahip çıkalım onlara tamam mı her hangi bir şekilde o bitane vatandaş vardı ya kimdi o Veli KÜÇÜK'ÜN bilmem nesimiymiş falanmış, o çakal var ya çakal kimse onu karagaha getirttirelim abi bulalım o kimse istihbaratını yapın onun kimse bulun abicim onu bi hesap versin bakalım kimmiş o" dediği,

Tape:349, 18.06.2007 tarihinde Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle ; Erol'un "He vatandaşları bekledim biliyor musun" "Operasyon yapacaktık onlara da baktım gelmediler" "Gelseydi direktmen 1. Kolorduda gözlerini açtıracaktım, kaçtılar şerefsizler" "Yerlerini... tesbit ettik zaten adresleri falan herşeyi tespit edildi, onlarla ilgili gereken çalışmaları yapalım istihbaratla ilgili bilgileri her türlü, şahıslarla ilgili tamam mı" "Bu akşam onların gerekse gece saat 2-3 arası alalım o şerefsizleri" "ben karargaha geliyorum komutanım" "Hayırlı görevler diliyorum" dediği, Tape:427, 21.06.2007 tarihinde Hikmet isimli şahıs ile birlikte Mehmet ATALAY ile görüşmesinde özetle ; Erol' un Mehmet ATALAY' a hitaben "Gel senle bir oturalım konuşalım, şöyle bi sohbet edelim" dediği, Mehmet' in "herhangi bir olay bişey var mı" diye sorduğu, Erol' un "gelmeniz lazım, acil" dediği, Mehmet' in "İyi bişey varım yani" diye sorduğu, Erol' un "Varda Hikmet Bey o konuyla ilgili zaten görüşüyor" "Yani çıkan sonuçlara göre, sen Hikmet Beyle konuşacaksın o konuyu, tamam mı" diyerek telefonu yanında bulunan Hikmet' e verdiği, Hikmet' in Mehmet' e hitaben "bi oturalım konuşalım" "Çünkü onların ben hepsini Türkçeye çevirttim, ben bir bakayım hepsine, bazı evraklar da eksik, bi konuşalım o konu üzerine" dediği, Tape:428, 26.06.2007 tarihinde Nebil isimli şahıs ile görüşmesinde özetle ; Nebil'in "dünden beri seni arıyorum" dediği, Erol' un "ben heryerdeyim abi bildiğin gibi değil" "zaten bugün emanetlerini alacaksın, ben müsait değildim, bir takım konularım var" "Konulan bu telefonla koruşamıyorum" dediği, Nebil'in' in "Ya bana laf diyolar, telefona çıkamıyorum, bende cebimi kapatmışım" dediği, Erol' un "Nebil abi ben her işi düzeltirim diyorum ve artı sana söylüyorum, iki üç gibi senin yanında olacam, emanetlerini de getirecem, yalnız sana farklı bir şekilde gelecem, şu anda telefonda o konulara girmeyelim tamam mı abi" "Benim telefon şuan konuşmalara müsait değil anlarsın, İstiyorsan Git Birtane Yeni Şafak Gazetesi Al, Gazete Al Oku Neyin Ne Olduğunu Görürsün" dediği, Nebil' in "tamam tamam haydi" dediği, Tape:429, 27.06.2007 tarihinde, Ahmet isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Ahmet' in "Nerdesin Erol" diye sorduğu, Erol' un "Kuvayı Milliyede" dediği, Ahmet' in "bi gelişme varan" diye sorduğu, Erol' un "Tamam, Paşa işi bitirecek, Paşa'yla konuştuk, ben halledecem o işi dedi, şimdi bu Jandarma Komutanı, yetiştirdiği talebesi" "Hemen onu anyacak" "Aradı hatta bugün geçte olsa o arabayı kurtaracam ordan" dediği ve görüşmenin devamında Erol' un tutmuş olduğu bir evle ilgili konuştukları, Erol' un Ahmet' den evin adresini başkaların bilmemesini ısrarla istediği, Erol' un ".. Özgün abiyede söyle, Ahmet Amca yani senle ikiniz bilin yani adresimi, evimi kimse bilmesin" dediği, Tape:430, 28.06.2007 tarihinde, Halil ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında birbirlerine hal hatır sorduktan sonra Halil' in "Bişey çıkmadı mı bu şeyden" dediği, Erol' un "..şimdi konuyla ilgili şöyle bişey var, bu hafta birkaç gün bi denetleme falan var tamam mı" "O yüzden dedi Erol bu hafta sonuna kadar bekle dedi, çünkü denetleme bitti kafa bi rahatlasın, ondan sonra hemen işleme alırız dedi" dediği, Halil' in "Ya kardeşim bak önümüzde çok şeyler var, yalan çizmeyelim millete" dediği, Erol' un "bilyorum" "Ben şimdi zaten bu işlerle uğraşıyorum, Kuvayı Milliye ile uğraşıyorum, birde kendi şirketim var karşıda" "onlarla uğraşıyorum, ihaleler var girmem lazım anladın mı" dediği, Halil' in "80 tane de Fransa" dediği, Erol' un "Şimdi abi bak, ben seni biyere davet edecem" "senle bi karşılıklı yemek yiyecez" "Konuşacaz ciddi" "Şimdi ben seni bu telsimle arıyorum, çünkü 10 tane hat varya" "ondan dolayı ben seni şimdi bu telefondan arayacam" dediği anlaşılmıştır. Tape:431, 30.06.2007 tarihinde, Ahmet isimli şahıs ile görüşmesinde özetle;Erol'un "bak şimdi biz orda oturduk konuştuk" "Murat'a da ben gerekenleri söyledim, Murat ben bu işlerle ilgilenmiyorum, kafamda rahat değildedim" ".. ondan sonra sen kalktın,

şirkete adam gönderiyorsun bilmem ne gönderiyorsun" dediği, Ahmet' in "Erol sen beni çocuk yerine koyarsan, benimle dalga geçersen, kaale almazsan, anladın mı" dediği, Erol' un "Şimdi sen hem öyle söylüyorsun hemde kardeşlerin gelmiş biz onu buluruz, bulduğumuz yerde de vururuz falan kafasına sıkarız" dediği, Ahmet' in "Bizim kardeşlerimiz kimseye palavra atmaz oğlum, bizim kardeşlerimiz kimseye gidipte, kimseye biz vururuz müruruz, yaparlarsa kendileri yaparlar, başka yerde konuşmazlar" dediği, Erol' un telefonu yanında bulunan ağabeyine verceğini söyleyerek Hikmet YILMAZ' a verdiği, Hikmet' in "şimdi bu arkadaş benim kardeşimden daha ötedir, Kuvayı Milliye'de ben milletvekili denetleme komisyon başkanı Hikmet Yılmaz" dediği,

Tape:432, 01.07.2007 tarihinde, Cemal isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Cemal' in Erol' a nerde olduğunu sorduğu, Erol' un "Kuvayı Milliye'deyim" "Kuvayı Milliyeye gelsene bir ara yanıma" dediği, Cemal' in Kuvayı Milliye' nin yerini sorduğu, Erol' un Kadıköy'de olduğunu söylediği, Cemal' in "Zeytinburnu'nda da var Kuvai Milliye" dediği, Erol' un "Bizimki Kuvayı Milliye" "Kuvayı Milliye 1919 yazar" "öbürleri hep sahte dandik yani" dediği, Tape:433,02.07.2007 tarihinde, Emin isimli şahıs ile görüşmesinde özetle;Emin' in "Artık telefonlanda meşgule alıyosun cevap vermiyosun ya hayırdır" diye sorduğu, Erol' un "Yoğunuz bu aralar, gündemdeyiz ondan dolayı" dediği, Emin' in "Biliyorum basında falan çıkıyosunuz" dediği, Erol' un "Aynen öyle, basında çıkıyoz, televizyonlarda çıkıyoruz, o yüzden fazla görüşmek ve konuşmak istemiyorum dostlarımla" "Herhangi sıkıntı olmasın diye anladın mı" dediği, Emin' in "Anladım" dediği, Erol' un "Ben sana daha sonra bir numara veririm öyle görüşürüz senle, bu telefonla değil tamam" dediği,

Tape:436, 14.07.2007 tarihinde, Nessiba ZEMMOURİ ile görüşmesinde özetle; Görüşmede Nessiba ZEMMOURİ' in Erol' a İmam Hüseyinin kendisine yüklü miktarda borcu olduğunu ve uzun zamandır ödemeyerek sürekli oyaladığını, İmam Hüseyin' e ulaşmak için telefonu olup olmadığını sorduğu "yani onun telefonu varsa ben telefon edeyim ya" "Kendisi Kuvayı Milliye, Kuranla bilmem ne, Allahı bilen böyle mağdur etmez insanları" dediği, Tape:437,14.07.2007 tarihinde,X Şahsın 0536 258 58 58 numaralı telefondan göndermiş olduğu mesajda; "Erol Bu İslerin Çocuk Oyuncagi Olmadigini Biliyosun, Kardeşim Umutlandi, Arayip Duruyo İlaç İçin, Böyle Bi Mevzuda Arkanda Devlette Duramaz" yazdığı tespit edilmiştir. Tape:570, 15.07.2007 tarihinde,Yusuf KARLIOĞLU görüşmesinde özetle; Erol'un kendisini Jandarma binbaşı Erolhan EJDEROĞLU olarak tanıttıktan sonra "Ulan o Ali var ya Ali Ali var ya .... fırlama telefonlan kapalı biliyormusun" "He bu işte Taner ÜNAL bilmem ne falanı filanı seçimleri meçimleri topladılar ya" "Buda alayını tanıyo ya onlan bir araya getiren bu vatandaş ya" "Ondan dolayı telefonlannı kapatıyo tırsıyo yani" "Gazetelerde çıktı ya şimdi asker kökenliler toplanıyor bilmem ne hesabı subaylar mubaylar" dediği, ....Erol'un "hiç birşey yapamazsın bizimle Tayyip'ten başka kimse uğraşmıyor zaten" "Tayyip ERDOĞAN" dediği, Yusuf un "Bu dakkadan sonra abi her tür basın şimdi ona saldmyor" dediği, Erol'un "Saldmcak tabi ş...önde gideni kardeşim adam adam değil ki" "Vatana ihanet eden bi şahıstır o" dediği, Yusuf un "bu bizim için bulunmaz bir fırsattır" "Tayyip karşıtı basını arkana alıcaksm anladın mı iki Tane Eylem İki Tane Gösteri Yapıcaksm Basma..." dediği, Erol'un "Ya biz yapıcaktık abi yürek yok yürek yürek o ara bir tanesi çıkmış biz ben İmam Hüseyin'e dedim ki kardeşim bak dedim abi dedim bak sen dedim bastın ama dedim yanlış yoldasın dedim tamam mı bak dedim abi sen dedim bize yol vermiyosun dedim yani yol ver dedim ya" ..."Ayın Diyo 22'sini Bekleyin" "O Öyle Dedikçe Aklıma Şey Geldi Hatırlıyormusun Bir Ara Bi Hatırlarsan Birşeyler Yaşamıştık Bi Ara" dediği, Yusuf un "Evet boşver abi bana bir gün Hüseyin abi deseki. Yusuf gel sana ihtiyacım var giderim ama başka türlü çağırırsa gidemem ama adam gibi olucaksa giderim" "O

oturacak o oturacak olayı bize bırakıcak" " Yaası öyle Ben Sizden Sonra Hiç Birşey Yapmadım Koşmadım Hiç Birşeye Çünkü Koştuğum Zaman Beni İndirirlerdi Biliyorum" "Dinlediklerine De Eminim Anlatabiliyor Muyum Zıpladığım Zaman Fırsat Kolluyorlar Ben Ordan Ayrıldım Ama Benden Bilgileri Yok Mu Sanki" dediği,

Tape:571, 16.07.2007 tarihinde, Yusuf KARLIOĞLU ile görüşmesinde özetle; Yusuf un "Ya şimdi bugün bu çocuklan benim getirtmem lazım cebimde var on milyon para para peşine konuşucam sana geçersem o işin peşine koşamam" "bu çocuklan nerde yatmcaz ne yapıcaz bi yer halledene kadar bir kaç gün" "O iş için o çocuklann biletini aldırmam lazım iki kişi gelicekler anladın" dediği, Tape:574, 16.07.2007 tarihinde, Yusuf KARLIOĞLU ile görüşmesinde özetle; Yusuf un "yann öğlen 12-1 hurdalar Harem'deler yanımdalar" "gelmelerini hallettim geliyolar da çocuklan nerde ikamet ettiricez bir kaç gün" "bak kardeşim ben sana söylüyorum birşeyler yapacaksak ben bu sefer kafamı koyuyorum" dediği, Erol'un "Beraber birşey yapıcaz işte da" dediği, Yusuf un "Ya ben bildiğim yolla yapacam ya da orda varsa destekliycek birileri taşın altına hep birlikte el sokalım çocuklan ayazda bırakmayalım Seda'yı da bir şekilde ya Kasımı bekliycez yada 2-3 milyar para ayarlayıp anladın mı" "Çocuğun ordaki borcunu kapatıcaz diycez atla gel lan diycez gelir sözümden çıkamaz yani" "Açık açık söyliyim taşın altını elinizi koyucaksanız beraberiz böyle taşın altına el koymayınca olmuyo" dediği, Erol'un "Beraber ortak bi hareket ederiz tamam mı" dediği, Yusuf un "Tamam yann o zaman görüşüyoruz bir araya geliyoruz Ali bizim ıvınmızı zıvmmızı içerinin organizasyonuna hizmetimize bakar" dediği,

Tape:438, 23.07.2007 tarihinde, Engin isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Engin' in "Ne diyecem bu adam kaç yaşlanndaydı" diye sorduğu, Erol' un "50, 55" dediği, Engin' in "Ne iş yapıyodu bu tarafta" "bi yerleri falan var dedin ya" dediği, Erol' un "Restorantlan var tabi" "Baya yerleri var ya adamlann, yani konumlan güzel, boş değil, tanışacam zaten" "Sen parayı hazırla, nakit" dediği,

Tape:439, 01.08.2007 tarihinde, Hikmet isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Hikmet' in "Şimdi eğer bu üzerimde azilname, herhangi bişey yoksa, temizse" "bu adamlar eğer iş bitirebilirse içerde" "şöyle yapacaz, Tapu Müdürünü oranın tapusunu yaparken, sağı solu aramıyacan tamam mı" dediği, Erol' un "Tamam, Başkan" dediği, Hikmet' in "ilk önce bana birtane memurunu gösterecek uyandırmadan, bana bakacak üzerimde bişey varan, bi pislik yokmu" "Eğer yoksa" "müdür sağı solu aramadan ben satışımı yapasıya kadar müdüre otur işine bak derlerse de 100 milyar para veririm" dediği, Erol' un "Tamam başkanım" dediği, Hikmet' in "Ama ilk önce temiz olduğunu bilebileyim, çünkü alıcı hazır" dediği, Erol' un "Anladım anlatma tamam" "detaya gerek yok anladım Başkan" dediği, daha sonra konuyu değiştirerek "Bu bizim Ahmetler, bu Batmanlılar, buraya geldiğinde ne diyolar Başkan, diyolarmı ki biz geldik oraya küfür ettik size" diye sorduğu, Hikmet' in küfür etmediklerini söylediklerini söyleyerek "Ya siktiret boşver senin bunlarla ne işin var, Ahmetten al paranı" dediği, Erol' un "Ya yok alamıyoruz işte baksana" "Akşama diyo, beni akşama sallıyo" dediği, Hikmet' in "Akşama sallıyorsa onunda kafasını kopartınz, bu kadar basit ya" "Sen hiç kavga etme sen bekle bak" "Sen kes hesabını en ufak bişey dediği zaman bundan böyle, Hikmet Başkana devrettim de" "Bundan sonra ne derdin varsa gör de, ben ondan sonra 10 dakkada aldınnm onu tamam mı" "Ondan sonra çık gel burda zaten ben şu işi bitireyim surda Göztepede bir Balık Lokantası var" "Onun peşindeyim" "Yani şunu bitirirsem, paraya dönüş olursa, orayı alabilecem.." dediği,

Tape:442, 02.08.2007 tarihinde, Osman isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında Osman' nın bir yakınının tutuklandığından bahsederek tüm gün Emniyette ve Adliyede olduğunu söylediği, Erol' un da teselli verdiği, daha sonra Erol' un "Ya bu vatandaş, biz Ahmet abiye verdik sabahtan dedik al bunu git dedik bu vatandaşın

kimliğini falan götür, zaten üç dört tane resim vermişti, üçünü kullanmıştık, birtane kalmıştı anlıyomusun, şirket olarak kullandık ya abi" "Geri kalan şimdi fotokopisi, bende onu verdim" "Ahmet abi de aramış demiş böyle böyle, bizim vatandaş bigün şeye gitmiş Kuvayı Milliyeye gitmiş" "Orda şey varya İmam Hüseyin" "Gitmiş ona şikayet etmiş beni, kendi kendime kızdım, madem sen Osman Turan'a Osman abiye söylüyosun, Osman abi kalkıyo bana söylüyo, tamam diyoruz bütün evrağım emanetini veriyoruz diyoruz" dediği, Osman' m "Niye bu kadar terbiyesizlik yapmış" "tantana etmesin yani, kadın bizi şikayet bilmem ne yap demiş ona, dedim beklesin dedim, yumuşattırdım onları" dediği anlaşılmıştır. Tape:448,13.08.2007 tarihinde, Kahraman ŞAHİN İle görüşmesinde özetle; Erol' un "..koşturuyoruz aynen devam" dediği, Kahraman' m "Fatihte misin" "Nerdesin Çarşamba'da mısın" diye sorduğu, Erol' un "İkitellide" "işlerim var koşturuyorum" "İmam Hüseyin ne yapıyo İmam hazretleri" diye sorduğu, Kahraman' m "İmam hazretleri ne yapsın si...ek seni yakalarsa" Nebil abiye takmışsın oğlum" "Erol dedi benden para aldı vermedi dedi, yok Kuvayı Milliyeyim ayağı bilmem ne hesabı anladın mı" "Hatta İmam Hüseyin kızdı dedi kimliğini de alın onun dedi" "sen gel çözeriz bu işi tamam, sende a., koyum gel ecem dedin geçen hafta ne geldin ne gittin" dediği, Erol' un "Ben sana geleceğim gün bi baktım Ahmet anyo, bana diyoki, Erol Nebil diyo Kuvayı Milliyelere gitmiş, seni şikayet etmiş, beni İmam Hüseyin aradı bizi burda tehdit etti bağırdı çağırdı bilmem ne yaptı, küfür etmiş bişeyler demiş" dediği, Kahraman' m "Sana kızsa da bişey demez yani öyle sen gelip açıklayacan kardeşim sen kaçıyon ya anladın mı adam ona kızıyo yani" dediği anlaşılmıştır.

Tape:450, 07.09.2007 tarihinde, Hikmet YILMAZ ile görüşmesinde özetle; Görüşmede Hikmet' in Ankara da olduğundan ve bazı evrakları beklediğinden bahsettiği, Erol' un "gelmedi mi peki onlar getirmediler mi?" diye sorduğu, Hikmet' in "...gönderirler gönderirler, göndermezlerse de o zaman kafalarım ezerim masrafı da alırım onlardan" dediği, Erol' un "Sen şimdi bunları bana niye konuşuyorsun ki..." dediği, Hikmet' in "... adamları sen bana getircektin.., herkes bir filme koşmasın herkes bir filme koşarsa var ya herkesi film yaparım, elimde evraklar var herkesin yattığı kalktığı yeri biliyorum, herkesi yakarım valla" "birbirinize laf yetiştirmeyi biliyorsanız, benim istediğim evrakları göndersinler" dediği, Erol' un "Sen şimdi ne diyorsun, sen bana mı söylüyorsun?" "...Mehmet'lere mi söylüyorsun?" diye sorduğu, Hikmet' in "Niye o masrafları yaptırdın o zaman bana, bu adamı niye getirdin bana" diye sorduğu, Erol' un "Mehmet' in a... koyuyum" "Bana bak beni oraya getirttirme, ben onu Kuvayı Milliye ye getirmiştim iş bitsin diye" "Aranızda anlaştınız konuştunuz.." "Ben de zaten dadanmışım yani" dediği, Hikmet' in "Ben söylemişim, o evrakları bir hafta içerisinde getirmesinler, ondan sonra daralmışımı maralmışım hepsini gösterecem onlara" "Tamam mı kardeşim" dediği, Erol' un "Arıyorum Bahçelievler'deyim diyo yalandan yalandan" "Bir gün de kalkmış diyo ki o Mersin varya, ne diyorlar oraya Hatay matay anla yani orda işte" dediği, Hikmet' in " Bana Evrakları Getirmesinler, Bak Bakalım Hepsini Nasıl Kaldırttınnm Seyretsinler" dediği, Erol' un "Ya bunlar, bunlar pis..." dediği, Hikmet' in "Devleti onlar soymak istedikleri için beni de bu işin içine alet etmişler kardeşim bana evrakları getirmezlerse alayını yakalattırırım" dediği anlaşılmıştır.

Tape:451, 17.09.2007 tarihinde, Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle; Kahraman' m Erol' a nerde olduğunu sorduğu, Erol' un "Taksime geçiyorum, ordan da Çarşamba'ya geçcem" "İftardan Sonra Akşam 8, Sabah 8 Nöbete Devam Yani, sen ne yapıyorsun ne var ne yok?" dediği, Kahraman' m "Ne yapalım koştur işte, napiyim" dediği, Erol' un "Biz De Mollaların Arasına Takıldık Girdik İşte Ne Yapalım, Soktunuz Bizi O Taraf Çarşamba'ya" Dediği, Kahraman' in "Ya Hayırlısı Olsun Be Kardeşim Ya, Görevini Tam Yerine Getir De" dediği, Erol' un "Görevi getiriyoruz, ne var ne yok sen nerdesin ne yapıyorsun?..." dediği, Kahraman' m "İşim var öyle" "sen ne yapıyorsun görülmüyorsun hiç" dediği, Erol' un "yarın karargaha geliyorum" dediği, Kahraman' ın "Yok değilim, ne oldu?" "Sen de mi?" dediği, Erol' un "Yok Ben Tutarım Ben Hoca Adamım


Biliyorsun Sakal Bıraktım Haberin Yok Galiba" "molla oldum ben de" dediği, Kahraman' m "İmam Hüseyin de bıraktı" "Yarın geldiğinde görüşürüz oldu mu" dediği, Erol' un "tamam yarın karargaha geliyorum, rahatım yani dinlenicem tamam" dediği anlaşılmıştır. Tape:452, 18.09.2007 tarihinde Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında Kahraman' m karargahta olduğundan bahsettiği, Erol' un kimlerin orda olduğunu sorduğu, Kahraman' m Seda, Ali, Niyazi isimli şahısların orda olduğunu söylediği, görüşmenin devamında Erol' un " sayın Özel Kuvvetler Komutanım nasıllar iyiler mi" diye sorduğu, Kahraman' m "İyiler efendim iyiler" dediği, Erol' un "Paşamız nasıl" diye sorduğu, Kahraman'm "Paşa da gayet iyiler efendim" dediği, Kahraman' m "Tamam efendim, teşekkür ediyorum hayırlı görevler" dediği anlaşılmıştır. Tape:453, 18.09.2007 tarihinde Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle; Kahraman' m "ne yapıyorsunuz?" diye sorduğu, Erol' un "İyi ne yapalım koşturuyoruz işte" dediği, Kahraman' m "Erol..." "Bize hiç takmıyon kendini be" "Tak beni ya kendi şeyine" dediği, Erol' un "Takayım, gel parayı buldurayım ben size" dediği, Kahraman' m "Hadi bulalım beraber" dediği, Erol' un "İyi ama benim böyle aldığım paralar farklı yani, böyle yani yerine göre vurcan, yerine göre kırcan, yerine göre alcan yani" "Bazı Vatandaşların Haklan Var, Haklarına Tecavüz Edilmiş, Bunları Rurtaracaz" "Biz yine iyilik ediyoruz Allah adına..." dediği, Kahraman' m "Kesinlikle ya" dediği, Erol' un "Tamam sen kur teşkilatı kendi ekibini kur" dediği anlaşılmıştır. Tape:454, 22.09.2007 tarihinde, Murat isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Erol' un "Ne yaptınız toplantı nasıl geçti dünkü?" diye sorduğu, Murat' in "Toplantı iyi geçti" "Ama bilmiyorum adam diyo X5 alın bana diyo bilmem ne diyo" "Nasıl alcaz X5 i biz ona ya" dediği, Erol' un "Şimdi tamam da, şartlar ne, nasıl konuştunuz nedir yani? şimdi X5 alın derken neyin karşılığında X5 istiyo kardeşim bu bizden?" "O da İmam Hüseyin gibi çekmiş esrarı konuşuyo" dediği, Tape:456, 24.09.2007 tarihinde Mehmet isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Mehmet' in "Erol bak şimdi telefon bekliyorum, direk parayla ilgili bir mesele tamam mı" "şimdi telefon gelecekte Cevahir e gidecem" "Parayı kapacam yani" dediği, Erol' un "Tahsilata Mı Gidiyorsun Abi" diye sorduğu, Mehmet' in "Hı hı" diyerek onayladığı, Erol' un "Beni Gönder Abi Yapayım Tahsilatı" "Kimden alınacaksa alırız abi, her türlü biliyorsun yani" "Alırız Abi Kafasma Sıkarız Yine Alırız Abi" dediği, Tape:457, 24.09.2007 tarihinde, Kahraman ŞAHİN görüşmesinde özetle; Erol' un "Ya bu karargahın telefonları ne oluyor böyle ya, yani değiştirildi mi, bir şey mi var" diye sorduğu, Kahraman' m "428 60 78 oldu" dediği, Erol' un "Niye böyle oldu yine bu" dediği, Kahraman' m "İşte Öyle Ya Dinliyorlar Ya Hani" dediği, Erol' un "Dinlemede Olduğundan Dolayı Mı Diyorsun" "Açıcan Telefonu Küfür Edeceksin Lan İ... Dinlemeyin Fazla Diyeceksin" dediği, Kahraman' m "Devletin şeyini satarlarsa böyle Telekom Almanlara İngilizlere" dediği, Erol' un "Neyse tayyibi de ... inşallah bacağından kopartırız" dediği, Kahraman' m "Bugün gene arabada kaldı haberin var mı" diye sorduğu, Erol' un "daha dur bakalım, o i.. .sara hastası biliyor musun" "Kalsın İ... Bir Daha Da Çıkamasın Ordan Y " dediği ve konuyu değiştirdikleri, askeriyeye ait bir arazide zeytinliklerin olduğu ve yakın bir zamanda ihalesinin olacağından bahsettikleri, bahsettikleri yerin komutanının bu konuda kendilerine yardım etmesi için paşa olarak adlandırdıklan Mehmet Fikri KARADAĞ' in kendilerine yardım edebileceğinden bahsettikleri, görüşmenin devamında Erol' un "Yav ihalesi var da, orda ki komutan kimse ihaleye veriyormuş, o da bizim Paşa nın yetiştirdiği adam değil mi kardeşim" "E tamam gidelim hani Paşa ile şey yapalım" dediği, Tape:458, 24.09.2007 tarihinde, X Şahıs ile görüşmesinde özetle; Erol' un "Sen bu vatandaşlann adreslerini teşhis et abi" "Muhakkak bana lazım yani, bunun adresini tespit et, ondan sonrasını bana bırak, ben gereken yerlere verecem onun adreslerini" dediği, X Şahsın "onlara ulaşmaya çalıştın mı hiç" diye sorduğu, Erol' un "Ulaşmaya çalışmadım, kaçıyorlar benden, beni duydukları veya gördükleri yerden adamlar zaten şey yapıyorlar yani anladın mı" "Panik halinde yani, sen ne yap ne et bulmaya bak onu" "Bul adresi bana ver, yeter, başka bir şey istemiyorum senden" dediği, Tape:459, 24.09.2007 tarihinde, Mehmet isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Mehmet' in "Bu şeyini nasıl yaptın" diye sorduğu, Erol' un "O konuyu hallettim, bide bu senin vatandaş vardı ya, şeyde ki" "o Antakya'lmm" dediği, Mehmet' in "hı hı" diyerek onayladığı, Erol' un "O Şeyinin İstihbaratını Yaptık Biz" "Zaten Kahraman Binbaşı ile görüştüm ben, onunla ilgili tüm bilgileri aldık, vatandaş şey yani, zama zingo hesabı anladın mı abi" "Her türlü oynuyor, ona yanaşma, zaten onun aranması da var" "Anladın mı bide başka şeylerden aranması var zaten bizim ekip arıyor onları bulduğu yerde zaten paket edecek, sen hiç şey yapma onlarla, herhangi işe girme yani" dediği, Tape:460, 28.09.2007 tarihinde, Kemal / Kısmet ile görüşmesinde özetle; Bir süre Erol ÖLMEZ'in bir arkadaşının bankalarla yaşadığı sıkıntılardan bahsettiği ve Kısmet isimli şahıstan bu konuda yardım istedikten sonra Erol'un "Abi benim telefonlarım duruyor dimi sende?" diye sorması üzerine Kısmet'in "Senin telefonların durmuyor bende, o ikinci olay patladıktan sonra ben şey yaptım onları sildim." diyerek açıklamadığı bir olaydan dolayı Erol'un telefonlarını sildiğinden bahsettiği, Tape:461, 29.09.2007 tarihinde, Hikmet isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Erol' un "ben vatandaşla görüştüm" "Erol dedi, Salı günü arkadaşı bir araya getiririz konuşuruz dedi" dediği, Hikmet' in "Hangisi için konuştun" diye sorduğu, Erol' un "O Profesör var ya" "Hani sıkıntısı olan ..." "ben onla konuştum, sen dedim bize sığın arkadaşım, Erol baya diyor sıkıntıdayım diyor, İşte Birileri Bi Takım Böyle Mafyacılık Yapmış, Ondan Dolayı Elini Ayağını Çekmiş" dediği, Hikmet' in "Ya Siktir, Biz Ne Mafyalar Gördük Ya" "Öyle mafyayla, lavuk çocuklarıyla işimiz olmaz, bizim gelip te ona çökecek adam ilk önce bize çökmesi lazım" "Kuvayı Milliyeti olduğumu söyledin mi" diye sorduğu, Erol' un "Ben senin Üstdüzey Komutan olduğunu söyledim, ben de dedim onun bi altıyım dedim..., o rahatsız edenler kimse, biz dedim herrürlü şey yaparız dedim, sen adreslerini şeklini şemasını ver dedim, sen dedim karışma rahat ol dedim, biz bunu korunmaya alacaz yani, ondan sonraki işleri her türlü sen konuşacaksın Komutanım" "Herhangi Bir Yerde Yani Şekle Sokalım Bunu Da Korunmaya Alalım Bunu" "Yanma iki tane de bizim kardeşlerimizden veririz, böyle takip etsinler" dediği, Hikmet' in "Ben adam veririm ona" dediği. Erol' un "yani ihtiyacı da var yani korunmaya" dediği, görüşmenin bundan sonrasında konuyu değiştirdikleri, Hikmet' in "Bide bi arkadaşımız, senin o çevrede, Cezaevinde bir arkadaşım varda benim" "O çocuk çıkmış sizin oralarda" dediği, Erol' un "Neresi sen bana bölge olarak söyle Komutanım ben şey yapayım" dediği, Hikmet' in "Çocuk yarın beni arayacakta, çocuk şey istiyo ya, makina istiyor bir tane" dediği, Erol' un "He öylemi tamam onun şeyini yaparız ya" dediği, Hikmet' in "Ayarlayabilir misin yoksa ben mi bakayım" dediği, Hikmet' in "çocuk içerden çıkmış çocukta her türlü çocuğu kopartırız yani" "yalnız çocuk boşa almıyor onu" "abi iş koşturmak için alıyor, istediğimiz zamanda çocuk her türlü işimizi halledecek deriz yani, şunun ayağına sıkılacak...şunun kafasına sıkılacak .. Öyle bi çocuk, Sağlam Çocuk" dediği, Erol' un "Anlaşıldı tamam ben o zaman 10 dakika sonra size dönüyorum" dediği, Tape:462, 03.10.2007 tarihinde, Hikmet isimli şahıs ile görüşmesinde özetle; Erol' un "Ne yapıyorsun" diye sorduğu, Hikmet' in "Valla Mahkemeye çıktım geldim şimdi" "bundan sonra sıyırdık ... 6 ay bekliyoruz işte" "6 Ay hapis cezası aldık, bu ikinciden, bu şimdiki çıktığım mahkemeden de bişey almadık" "boşver sen ne yaptın" "Görüştün mü" diye sorduğu, Erol' un "Bende görüştüm akşama doğru dönecek bana" dediği, Hikmet' in "Bi oturalım onunla konuşalım ki ondan sonra şimdiden itibaren korumaya ihtiyacı var mı yok mu onlara bakayım" "Adam Demesin Yarın, Bizi Baştan Savıyolar" dediği, Erol' un "ilk işimiz seni Korumaya alacaz dedim" dediği, Hikmet' in "Davet etsin bir yerde oturalım konuşalım, dersinki çağırayım Başkanımı konuşalım dersin, Korumaya almacaksa hemen korumaya alırız onu" dediği, Tape:463, 03.10.2007 tarihinde, Hikmet isimli şahıs görüşmesinde özetle; Erol' un "Sayın Komutanım ben gereken arkadaşla görüştüm" "Kendisi bizim taleplerimize karşı korunmayı alıyor" "eğer ki beni korumaya alırsanız diyo gereken her türlü yardımı yapmaya hazırım diyo" dediği, Hikmet' in "görüşelim bi konuşalım bakalım, derdi tasası neymiş bunun niye korunma istiyo, bunu sıkıştıran adam niye sıkıştınyo" dediği, Erol' un "tefecinin bitanesinden para almış" "yüzbin dolara yakın bi para" dediği, Hikmet' in " kimse çakallar, gider kendim konuşurum" "Ve artı korumaya alırım ve artı gider kendim konuşurum" "kardeşim bi sıkıntın bi derdin varsa bundan sonra benimle konuşacaksın derim, bir daha bu adamı rahtsız etmeyin işine baksın derim" "Ondan sonra gene korumasını alırız veririm seni yanma akşama kadar gez onunla" "... İki Milyar bağlarım sana tamam mı, her ay tıkır tıkır tüm masraflannı giyimini verecek, İki Milyar kuru para verecek sana, ondan sonra öbür işlere biz koşturacaz, bir tane çocuk senin yanma sen geçersin benim yanıma" "kime borcu varsa adını soyadını söylesin mekanın söylesin giderim mekanına kardeşim ben konuşurum adamla" "Gerekirse kardeşim borç benim borcumdur derim" dediği, Tape:464, 03.10.2007 tarihinde, Hikmet isimli şahıs ile görüşmesinde özetle;Hikmet' in "Tamam Yüz bin Dolar mı şimdi bunun tefeciye borcu" diye sorduğu, Erol' un "Hı hı" diyerek onayladığı, Hikmet' in "Nerde Beşiktaş hangi Üniversite" diye sorduğu, Erol' un "Yıldız Üniversitesi komutanım" dediği, Hikmet' in "Yıldız, Onun Yakınında Sarallar'dan Dostum Var" "Yani Mafyadan Sarallar" dediği, Erol' un "Yok SARALLAR falan değil, bu farklı bi grup kafalarına göre Diyarbakırlı geçiniyorlarmış bir de Batman Mardin böyle karışık mafya ayağı hesabı" "Ondan dolayı bizden korunma istiyor Komutanım" dediği, Tape:358, 13.10.2007 tarihinde,Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle;Erol'un "Geçtin mi hiç Karargaha falan" diye sorduğu, Kahraman'm "Erol, Erol büyük bir iş var bak" "Bi bi kardeşimiz var şey, Ukraynalı tamam mı" dediği, Erol'un "Senin ev numaran kaç, Evden Arıyım Ben Seni" dediği, Kahraman'm sabit bir telefon numarası vermesi üzerine Erol'un "Beş on dakika sonra arıyorum, rahat rahat konuşalım" dediği, Tape:360, 13.10.2007 tarihinde,Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle; Erol'un "Komutanım hayırlı akşamlar. Erol Han EJDEROĞLU" "O Vermiş Olduğunuz Görev Hakkında, dünkü tamamlanmıştır. Yarından itibaren sabah sekiz on arasında irtibata geçiyorum haberiniz olsun" dediği, Kahraman'm "Tamam haberleşelim o zaman sabahleyin" dediği, Tape:466, 31.10.2007 tarihinde, Kemal DURSUN ile görüşmesinde özetle; Kemal DURSUN'un bir banka kredisiyle ilgili konuştuğu, "Bankadan aradılar da ret" "O Ayşe hanım ret dedi" "Şeyi aradım Ahmet'i şeyi Ayhan'ı meşgule aldı telefonu" "Banka müdürünün ismi de Uğur" dediği, Erol ÖLMEZ'inde Ayhan'a mesaj çekmesini istediği, Tape:468, 31.10.2007 tarihinde, Kemal DURSUN ile mesajlaşmasında özetle ; Erol ÖLMEZ'in Ayhan ile görüşüp görüşmediğini sorduğu, Kemal DURSUN'un da görüşemediğini ancak mesaj çektiğini anlattığı, Erol ÖLMEZ'in "Tamam ben mesajını aldım, bende şimdi Kahraman Binbaşıyla zaten görüşecem konuyla ilgili tamam mı, ben halledecem" ".. bana bırak ben hallederim, gerekirse o banka müdürü kimse onu şeye çekeriz yani kızağa çekeriz" dediği, Kelam DURSUN'un da " ..evraklarım resmi yani" dediği, Tape:4100, 28.09.2007 tarihinde, Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle; E.ÖLMEZ'in "sayın komutanım" dediği, K.ŞAHİN'in "merhabaaa erol komutan" dediği, E.ÖLMEZ'in "merhaba komutanım şimdi şöyle birşey söyleyim ya .. .bu eeee bizim bi ayhan vardı biliyormusun ayhan ateş" "he bu ayhanm bir tanıdığının fatihte tamamı" "...bu vatandaşın eeee şeyde bir işi var sen söyle milli emlekta,bi işi var bu vatandaşın" "şimdi biz bu adamın işini halledersek yardımcı oluursak bu müdürün karşısına çıkamıyor" "eğer biz

normalde ben dedimki ayhan beni aradı eee abi dedi yani istersen şey yaparız dedi yani normalde ben dedimki işin içinde her hangi bir şekilde maddiyat varsa yardımcı oluruz dedim tamam mı" dediği, K.ŞAHİN'in "gideriz abi" "yemeğe çaracağız yani" dediği, E.OLMEZ'in "bi yemeğe bizim oraya biz onu bizim oraya gelemez tırsar korkar geri basar yani" dediği, K.ŞAHİN'in dışarda bir yerde yemeğe çağıracaz yani onun içinde masraflar olur yani anlıyormusun" "canım ufak tefek masraflar olur yani onuda söylersin arkadaşa gerekeni yaparız biz" dediği, E.OLMEZ'in "ya bizden bahsetmiş zaten bu arkadaşlar kendileri asker kökenli ondan dolayıda her hangi bir şekilde şey olmaz hesabı yani anlıyormusun" "bende gereken her neyse şaabtım yani konuştum onla dedim yani kardeşim sen rahat ol tamam mı" "şey yaparız yani bu eğer ki gerekirse iş ciddiye ciddiye bağlanırsa" "şey yaparız yani eee hatta daha önce ayhan benimle gelmişti ya paşamız şey yapmıştı" "Aynen ayhan anlatmış yani anlıyormusun yani bu adamlar çıkabiliyor bu adamlar resmi adamlar yani bu adamlar eli kolu her tarafta anladın mı" dediği, K.ŞAHİN'in "pazar günü gelecen mi sen" "geldiğin zaman konuşuruz oldumu bunları biz" dediği, E.OLMEZ'in merkezde kimse yokmu yani karargahta kimse yokmu" dediği, K.ŞAHİN'in "var var hüseyin abi var" "gerekli şekilde biz konuşacaz biz paşayla maşayla her türlü anladınmı" dediği, E.OLMEZ'in "eeee şey yapabiliriz yani ben bu vatandaşla görüşmeleri yapim" "ya iş milli emlağm milli emlağmmış kardeşim yarısı adam mütahit yansını almış yansıda milli emlağmmış adam sıkıntıda adam tamamını almayı istiyor 430 metre kare anladınmı" "...bana bak kovalayacak çok iş var aslındada kovalayacak bişey yapamıyorsun kardeşim" dediği, K.ŞAHİN'in "gelsene kardeşim konuşalım" dediği, E.OLMEZ'in "hikmet napmış biliyonmu" "o bizim iş bankası davası varya kardeşim" "Ankara'ya gitmiş bu" "hee sen git orda adamlara tamam mı bizim şeylerimiz varya ünüformalı o şeylerle fotoğraflanmız gitmiş orda millete fotoğraflan gösteriyor bilmem napıyo biz işte askeriz biz şöyleyiz böyleyiz biz alınz manyak manyak işler yapıyor bu ya" "...gitmiş efendim yok kimliği göstermiş kimliğin arasından şey düşmüş fotoğraf orda kalkmış adamlara biz işte yok şuyuz biz askeriz falan filan adam tırsmış bilmem ne demiş falan filan anladınmı" "manyakmısm dedim ben buna ya geri zekalı manyak adam ya ben demiş işte ya ben bilmem neyim İstanbul'un şu bu bölgesinde bilmem ne sorumlusuyum cart curt kendi kimliğini açığa veriyor ya nekadar eşşek bi adam bu ya eşşek ya" "abi onun hemen şeyini verin ya defterini dürtün bana bak" "şey vardı ya" "mimarova sinanova Silivri" "he şimdi orda şey yapmışlar çocuklar teşkilatlanmışlar kafalanna göre" "tamamım hı hı anyolar dediler eee abi böyle böyle biz dediler şey yapacaz tamam mı" "dedimki silivride bunlara bir adres verdim dedim bakın kardeşim vatandaş böyle böyle dedim bu dedim" "vatandaş dedim anzalı yani devlete büyük bi ihanet eden bir vatandaş tamam mı" "yapacağınız tek şey var bunun dedim resmide verdim" "çökün dedim amma koyim tamam mı abi nasıl çökeceğiz, dedim çökün alın götürün alın götürün dedim ipneyi alın götürün ondan sonrasını bizimkiler paket yaparlar dedim tamam mı" dediği, K.ŞAHİN'in "çökme ne la çökme nedemek lan çökme ne oluyor"dediği, E.OLMEZ'in "çökün alın üstüne" "he alın parayı üstüne" dediği, K.ŞAHİN'in "hı hı hı erol böyle şeyleri konuşma telefonda biliyon mu moruk anladın mı" dediği, E.OLMEZ'in "bi bok olmaz amma koyim telefonda ya" "tarlaya çöküyoruz tarlaya arsaya çöküyoruz her tarafa çöküyoruz" dediği, Tape:4110, 20.11.2007 tarihinde, Kahraman ŞAHİN ile görüşmesinde özetle ; Erol'un "En kısa zaman görüşelim ve bu telefonu kaydet bu telefonun sahibi işte o ağabeymizdir Burhan abi tanışmamda istediğim bir insandır çok şeydir sana değer verdiğim kadar değer verdiğim bi ağabeyindir her türlü faydası olabilecek bi ağabeynizdir yani" dediği, K.ŞAHİN'in "O adamlar da bekliyorlar yani belki 50 kere aradılar 100 kere aradılar" dediği, Erol'un "Tamam tamam hemen harekete geçiyoruz zaten bende artık fena fena böyle biraz darlandım ya" "Sesimizi biraz duyuralım meydana çıkma zamanı" dediği, K.ŞAHİN'in "Bi harekete geçelim ama gerçekten" dediği, Erol'un "Tamam komutanım" dediği, tespit edilmiştir.

f) Diğer şüpheli ve tanık beyanları;Düzenle

Kahraman ŞAHİN ; Erol ÖLMEZ'in eskiden dernek üyesi olduğunu ancak sonradan istifa ettiğini, aralarındaki görüşmelerde kullanılan "Komutanım" kelimesinin şaka mahiyetinde, Erol ÖLMEZ'in kendilerine tarikatlarla mücadele etmek amacı ile bazı tarikatları takip etmek amacı ile Çarşamba semtine gittiğini ve sakal bıraktığını söylediğini beyan etmiştir. Gizli Tanık -17 , ifadesinde aynısı ile " Erol ÖLMEZ, dernek binasında yatıp kalkıyordu. Hüseyin GÖRÜM kendisine binbaşı rütbesi vermişti. Bir arada Fatihteki Çarşamba semtine tarikatlar hakkında istihbarat toplamak için görevlendirildiğini biliyorum. Hatta Erol ÖLMEZ bunun için sakal bırakmıştı" şeklinde beyanda bulunmuştur. Hüseyin GÖRÜM ; Erol ÖLMEZ'i Kuvayı Milliye derneğine gelip gitmesinden dolayı tanıdığını, şahsın son bir yıldır Kuvayı Milliye derneğine gelip gitmediğini, şahsın derneğe üye olduğunu ancak herhangi bir iş yapmadığını, şu anda ne iş ile uğraştığını da bilmediğini beyan etmiştir. Şüpheli Erol ÖLMEZ'in telefon ve sim kart kayıtlan incelendiğinde; Kahraman ŞAHİN'in 05466478283, 05373755310 olan numaralanılın kayıtlı bulunduğu, Soruşturma kapsamındaki şahıslardan ; Mehmet Fikri KARADAĞ ve Özer KORKMAZ isimli şahıslann telefon,sim kart rehberi ve ajandalannda Erol ÖLMEZ'in telefon numarasının kayıtlı bulunduğu belirtilmiştir. Şüpheli Erol ÖLMEZ'in kullanmakta olduğu 05383657258 nolu GSM hattının 01.01.2000 den itibaren yapmış olduğu arama-aranma, mesaj gönderme-mesaj alma kayıtlannın kolluk tarafından yapılan analizinde; -Kahraman ŞAHİN' in kullandığı 5373755310 nolu Telefon hattı ile 31 Şüpheli Erol ÖLMEZ'in kullanmakta olduğu 05366310901 nolu GSM hattının 01.01.2000 den günümüze kadar yapmış olduğu arama-aranma, mesaj gönderme-mesaj alma kayıtlannın kolluk tarafıondan yapılan analizinde; -Raif GÖRÜM' in kullandığı 5358258383 nolu Telefon hattı ile 6 kez , -Kahraman ŞAHİN in kullandığı 5466478283 nolu Telefon hattı ile 7 kez, -Kahraman ŞAHİN in kullandığı 5373755310 nolu Telefon hattı ile 235 kez, -Aynca şahsın kullandığı 05366310901 nolu telefon hattından diğer hattı olan 5465777810 nolu hattıyla 5 kez, görüştüğünün tespit edildiği belirtilmiştir.

g) Hukuki durumunun değerlendirilmesi;Düzenle

Şüpheli Erol ÖLMEZ'in Ergenekon Terör Örgütünün üyesi olduğu , Ergenekon Terör Örgütünün kendisine bağlı "Sivil Unsurlann" kurulması ve örgütlenmesi amacı ile hazırladığı "Lobi" adı verilen gizli-örgütsel çalışması uyannca kurulan Ergenekon Terör Örgütüne bağlı "Lobi Yapılanmasının" karan ve bu yapılanmanın Sivil Toplum Kuruluşlan alanındaki faaliyet şekil ve esaslannı belirlemek için hazırladığı "Dinamik" adı verilen örgüt dokümanında gösterilen "Kuvayı Milliye Cephesi gibi Milli Mücadele yıllannda kurulan örgütlerin günümüzde yeniden kurulması ve faaliyete geçirilmesi uygun görülmüştür" hedefinin uygulamaya konulması amacı ile kurulan Kuvayı Milliye Derneğinde Hüseyin GÖRÜM ve Kahraman ŞAHİN'in hiyerarşisinde mafya tarzı faaliyetlerde bulunarak örgüte gelir temin ettiği, yine bu kişilerin görevlendirmesi ile örgüt amaçlan doğrultusunda istihbarat topladığı,gerektiğinde de provakatif terör eylemlerinde tetikçi olarak görevlendirilmesinin düşünüldüğü iddia edilmektedir. Şüpheli,Kuvayı Milliye Derneğinde çaycılık ve temizlik işleri yaptığmı,kalacak yeri olmadığı için burada kalarak kendisine verilen işleri yaptığını, Kahraman ŞAHİN'in kendisine deprem afetleri sırasında "Özel Kuvvetlerin afet ve deprem kısmından sorumlu" olduğunu

söyleyerek Özel Kuvvetler yazılı bir kimlik verdiğini, ayrıca kendisine Erolhan EJDEROGLU ismini taktığını ve bu şekilde hitap ettiğini,kendisinin İsmailağa semtinde istihbarat toplama çalışmasında bulunmadığmı,Kahraman ŞAHİN ile bu konularda yaptığı görüşmelerin şuursuzca olduğunu, yine telefon görüşmelerinde kendisini askeri personel olarak tanıtmasının şaka mahiyetinde olduğunu,savunmuş ise de,

Yukarıda geniş olarak özetlenen telefon görüşmeleri genelinden şüphelinin Kuvayı Milliye Derneği ve Dernek içerisindeki yapılanma ile ilgisinin,dernek binasında yatıp kalkması,çaycılık ve temizlik işleri yapması ile sınırlı kalmadığının açıkça anlaşıldığı, savunmasının aksine olarak Kuvayı Milliye Derneği içerisindeki yapılanma hiyerarşisi içerisinde Hüseyin GÖRÜM ve Kahraman ŞAHİN'e bağlı olarak istihbarat toplama, yasa dışı tahsilat işleri yapma faaliyetleri ile görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Mehmet Fikri KARADAĞ'm Erol ÖLMEZ'i tanımadığı şeklindeki savunmasının, Erol ÖLMEZ'in ifade ve telefon görüşmeleri içeriğinden savunmaya yönelik olduğu , Erol ÖLMEZ'in yukarıda anlatılan istihbarat ve örgüte gelir temin etme amaçlı faaliyetleri ile ilgisinin kurulamaması amaçlı bulunduğu değerlendirilmiştir. Mehmet Fikri KARADAĞ'm oğlu S erkan KARADAĞ'm aynı suçtan tutuklu bulunan ve sürekli olarak gönderdiği dilekçeler ile yeniden ifade vermek istediğini söyleyen şüpheli Erol ÖLMEZ'e cezaevinde para yatırması da bu değerlendirmeyi doğrulamaktadır. Kuvayı Milliye Derneğinin illegal yapılanmasında Özel Kuvvetler (Sözde) Komutanlığı isminde bir birim kurulduğu yukarıda Mehmet Fikri KARADAĞ'a ait bölümde açıklanmıştır. Şüphelinin askeri üniforma benzeri bir elbise giyerek fotoğraf çektirdiği, telefon görüşmelerinde kendisine Komutan,Binbaşı şeklinde hitap edildiği hususu , Gizli Tanık 17'nin, Erol ÖLMEZ'e Hüseyin GÖRÜM'ün (Sözde) Binbaşı rütbesi verdiği, Fatih' teki Çarşamba semtine tarikatlar hakkında istihbarat toplamak için görevlendirildiği, hatta Erol ÖLMEZ'in bunun için sakal bıraktığı şeklindeki beyanı, kendisine üzerinde "Kuvayı Milliye Derneğinin Özel Kuvvetler Komutanlığında" görevli kimlik kartı verilmesi hususu dikkate alındığında şüphelinin Kuvayı Milliye Derneğinin illegal yapılanmasının "Özel Kuvveter (Sözde) Komutanlığı" biriminde görevli bulunduğu anlaşılmıştır.

26.06.2007 tarihinde Nebil isimli kişi ile görüşmesindeki; Nebil'in "dünden beri seni arıyorum", Erol' un "ben heryerdeyim abi bildiğin gibi değil" "zaten bugün emanetlerini alacaksın, ben müsait değildim, bir takım konularım var" "konuları bu telefonla konuşamıyorum", Nebil' in "Ya bana laf diyolar, telefona çıkamıyorum, bende cebimi kapatmışım", Erol' un "Nebil abi ben her işi düzeltirim diyorum ve artı sana söylüyorum, iki üç gibi senin yanında olacam, emanetlerini de getirecem, yalnız sana farklı bir şekilde gelecem, şu anda telefonda o konulara girmeyelim tamam mı abi" "Benim telefon şuan konuşmalara müsait değil anlarsın, İstiyorsan Git Birtane Yeni Şafak Gazetesi Al, Gazete Al Oku Neyin Ne Olduğunu Görürsün" - ( Görüşmede geçtiği için Yeni Şafak Gazetesinin internet sitesindeki arşividen 26.06.2007 günlü nüshası incelenmiş ; bu nüshada "Atabeyler'e Yeni Darbe" başlığı altında Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığı belirtilen emekli binbaşı Fikret EMEK'in annesinin Eskişehir 'deki evinde ele geçirilen silah ve patlayıcı maddeler , "Tekin 'in Devre Arkadaşı Da Savcıya İfade Verdi "başlığı altında Ümraniye'de ele geçirilen el bombaları ile ilgili soruşturma kapsamında Ahmet Erden ARSLAN ve Muzaffer TEKİN'in devre arkadaşı olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Raf et ARSLAN'ın soruşturma savcısı tarafından sorgulanarak serbest bırakıldığı, Aydın YÜKSEK ve Muzaffer ŞENOCAK isimli kişilerin ise tutuklandıkları, Muzaffer TEKIN'in yakın arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kişinin Bursa 'daki işyerinde dinamit lokumu ve fünyelerin ele geçirildiği, "Ümraniye'de iki Gözaltı Daha" başlığı altında aynı soruşturma kapsamında Muzaffer TEKİN ve Oktay YILDIRIM ile bağlantısı olan iki kişinin gözaltına alındığı, "Mersin Hatırası" başlığı altında 5 yıldır Tekin ve Yıldırım ile görüşmediğini açıklayan

Mehmet Fikri KARADAĞ'in bu kişilerle geçen yaz çekilmiş bir fotoğrafta aynı karede yer aldıkları, mahiyetindeki yazıların bulunduğu anlaşılmıştır.) Şeklindeki ve benzer mahiyetteki diğer telefon görüşmelerinden de ; şüphelinin Kuvayı Milliye Derneğinin Ergenekon Terör Örgütünün Sivil Toplum Kuruluşları alanındaki yapılanması olduğunu bildiği, bu yapılanmanın hiyerarşisi içerisinde Hüseyin GÖRÜM ve Kahraman ŞAHİN'in emrine verildiği, Kahraman ŞAHİN tarafından kendisine Dernekteki yapılanmanın Özel Kuvvetler Komutanlığı kısmında görevlendirildiği söylenip buna ilişkin dernek kimlik kartı verilerek örgüt adına istihbarat toplama, yasadışı tahsilat yapma faaliyetlerinde görevlendirildiği, her ne kadar Kahraman ŞAHİN ifadesinde Erol ÖLMEZ'in kendilerine tarikatlarla mücadele etmek amacı ile bazı tarikatları takip etmek için Çarşamba semtine gittiğini ve sakal bıraktığını söylediğini beyan etmiş ise de, yukarıda yazılı telefon görüşmelerinden açıkça şüphelinin bu konuda istihbarat toplaması için örgüt hiyerarşisi içerisinde Mehmet Fikri KARADAĞ ve Hüseyin GÖRÜM'ün talebi ile Kahraman ŞAHİN tarafından görevlendirildiği, şüphelinin de kendisine verilen görevi benimseyerek bu konuda faaliyette bulunduğu anlaşıldığı , soruşturma evrakı geneli ve şüphelinin kendi konuşmaları içeriğinden dernekteki illegal yapılanmayı devletin bazı kurumlarının desteklediği, bu durumu kullanarak yapacağı illegal işler ile örgüte ve kendisine maddi çıkar elde edebileceğini düşündüğü, bu amaçla terör örgütüne maddi gelir temin etme adına cebir,şiddet ve tehdit yöntemlerini de kullanarak tahsilat yapma,kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, izinsiz silah bulundurma, gibi eylem veya eylem hazırlıkları içerisinde yer aldığı, Mersin ilinden gelerek dernek içerisindeki yapılanmaya katılacak olan şüpheli Ali KUTLU ve yanındaki Seda YİVLİ isimli kişiyi öncesinden itibaren tanıdığı, Ali KUTLU'nun öncesinde Taner ÜNAL'm başkanlığındaki Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketinin kurulumu aşamasında yer aldığını bildiği, sürekli telefon hattı değiştirerek, önemli örgütsel görüşmelerini telefondan yapmayıp muhataplarını bu konuda uyararak, her fırsatta maddi yetersizliğinden bahsetmesine karşılık en son olarak da 10 adet ayrı telefon hattı alarak, kalmış olduğu evin adresini sürekli görüştüğü kişilere bile vermekten kaçınarak örgütün faaliyetlerindeki gizlilik prensibine uyduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu açıklamalar ile şüphelinin Ergenekon Terör Örgütüne üye olduğu yönünde hakkında kamu davası açılmasını haklı kılacak derecede şüphe oluşturan delillerin bulunduğu anlaşıldığından, Şüpheli EROL ÖLMEZ'in eylemine uyan TCK'nun 314/2 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddeleri uyarmca cezalandırılması talep edilmiştir.