Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM V ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI İKİNCİ GRUPTAKİ KİŞİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 64- ŞÜPHELİ ATİLLA AKSU

64- ŞÜPHELİ ATİLLA AKSU

a)-Emniyet ifadesinde;Düzenle

Şüpheli ATİLLA AKSU İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu ifadesinde; "Lise mezunu olduğunu, 1986 yılında Adliye personeli olarak Kartal Adliyesinde göreve başladığını halen İstanbul Adliyesinde çalıştığım 4 yıl önce, amcasının oğlunun kızı olan Simge'nin, eşinden boşanma davasını Kemal KERİNÇSİZ'in aldığını, bu vesileyle kendisi ile tanıştığını, kendisiyle telefonla ve yüz yüze zaman zaman görüşmelerinin olduğunu, baktığı davalarla ilgili kendisinden bazı dosya ve evrakları istediğim, kendisinin de gücünün yettiğince yardımcı olduğunu,

Avukat Kemal KERİNÇSİZ'in 07.11.2007 günü kendisine telefon açarak, Muzaffer TEKİN'in Avukatlığını yaptığım, Muzaffer Tekin ile ilgili herhangi bir dosyanın bulunup bulunmadığını sorduğunu, hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık şaibeleri çıktığını, bunu aydınlatabilmesi için belge istediğini, kendisinin de Adliye arşivinden araştırarak birbirinden farklı 3 adet Muzaffer Tekin adına üç ayrı mahkeme kararlarının olduğunu bulduğunu, Kemal KERİNÇSİZ'in de bu bilgilerin çok işine yarayacağını, müvekkilini aklayacağını söylediğini Avukat Kemal KERİNÇSİZ'in yanında çalışan kendisinin "Arap" olarak bildiği, Asim DEMİR'e arşivden aldığı kararları zarf içerisinde verdiğini,

07.11.2007 günü Bilgi Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde görev yapan profesörlerin Ermeni ve Kürt Konferansı ile ilgili gizli belgeleri ve içerisinde Ogün SAMAST'm da adresinin bulunduğu belgeleri de Kemal KERİNÇSİZ'e verilmek üzere Asim DEMİR'e verdiğini, Tayyip Erdoğan'ın damadının Turkuaz'm genel müdürü olduğunu, Turkuaz davası ile ilgili evrakları daha önce Kemal Kerinçsiz'e verdiğini, daha sonra 10-15 tane daha Türk Parasını Koruma Kanunu ile ilgili evrakları Asim Demir ile zarf içerisine koyarak Avukat Kemal Kerinçsiz'e gönderdiğini,

Kemal KERİNÇSİZ'in kendisinden 301 inci maddeden yargılanan Profesör Taner AKÇAM ile ilgili dosyanın olup olmadığını sorduğunu, araştırdığını herhangi bir dosya bulamadığını, Kemal KERİNÇSİZ'in kendisinden "Abdullah Unahtan, Ali Ülker, Murat Ülker, Şenol Çelik, Metin Çilci ve Türk İntikam Tugayının tehdit mektubu gönderdiği bazı şahıslara ait dava dosyalarını" istediğini kendisinin de kararlardan çıkararak Asim Demir'e zarf içerisinde verdiğini, Kiraz BİÇİCİ ve Abdullah UNAKITAN hakkında Tekel davası ile ilgili ihaleye fesat karıştırmak suçundan dava açılması ile ilgili evrakları Kemal KERİNÇSİZ'e verdiğini, KİPTAŞ ile ilgili evrakı kendisine gönderdiğini,

TCK'nın 301 ve 302. maddeleri ile ilgili davaları olup takipsizlik karan verilmiş kişilerin isim listesine ulaştığını ve bunları da Asim DEMİR'e vererek Kemal KERİNÇSİZ'e gönderdiğini, Güvenlik Şube Müdürlüğünden DHKP-C liler ve PKK’lıların ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt dikilmiş olması ile ilgili evrak geldiğini, bilgisi olması için Kemal KERİNÇSİZ'e o evrakı gönderebileceğini söylediğini,

ERGENEKON operasyonu ile ilgili olarak gözaltına alman şahıslardan Kemal KERİNÇSİZ, Sevgi ERENEROL ve Asim DEMİR isimli şahıslan tanıdığını" beyan etmiştir.

b)-Savcılık ifadesinde;Düzenle

"Kolluk ifadesini tekrarladığını, dört yıl önce bir yakınının boşanma davası sırasında Avukat Kemal KERİNÇSİZ ile tanıştığını, kardeşi Fatih AKSU'ya iş bulma konusunda yardımcı olacağını söylediğinden ve kendisini Atatürkçü, milliyetçi ve vatansever olarak bildiğinden dolayı fikir olarak sempati duyduğu için samimiyet kurduğunu, Kemal KERİNÇSİZ'in zaman zaman kendisinden Türklüğe hakaret, Atatürk'e hakaret, Recep Tayyip ERDOĞAN'ın damadı, Abdullah UNAKITAN, Ali ÜLKER, Murat ÜLKER ve Türk İntikam Tugayından Semih Tufan GÜNALTAY'ın tehdit edilmesi ile ilgili evrakları ve bunların sayı numaralarını istediğini, kendisinin bunlardan bazılarının numaralarını ve kesinleşmiş takipsizlik kararlarının birer örneğini, UYAP'tan ulaşabildiği kadarı ile istediği şeylerin, 301 . madde ve Atatürk'e hakaret davaları ile ilgili liste suretlerini çıkartarak göndermiş olduğu ismini bilmediği elemanına verdiğini, kendisinin yasadışı ERGENEKON terör örgütü ile bir bağlantısının olmadığını, sadece görevi ie ilgili hatalar yapmış olabileceğini, Sorulması üzerine ise;

3281 sayılı tapedeki görüşmede, Kemal KERİNÇSİZ'in müvekkili olan Muzaffer TEKİN hakkında basında hırsız ve dolandırıcı olduğu şeklinde haberler çıktığını, kendi müvekkilinin isim benzerliği nedeni ile karıştırıldığını söyleyerek bu isimle ilgili dava dosyalarının numaralarını istediğini, kendisinin de bu ismi UYAP'tan sorgulayıp anne ve baba isimleri farklı olan Muzaffer TEKİN isimli kişilere ait soruşturma numaralarını tespit ederek bir elemanına verip gönderdiğini,

3282 nolu tapedeki görüşmede geçen "gizli belgelerin" ne olduğunu hatırlamadığını, Asim DEMİR'in Kemal KERİNÇSİZ yanında çalışan bir kişi olduğunu, Avukat Kemal KERİNÇSİZ'in Türklük adına davalara müdahil olmak amacı ile kendisine Kürt Konferansı düzenleyen Bilgi ve Boğaziçi Üniversitelerinde görevli Profesör Taner AKÇAM ve ismini hatırlamadığı öğretim üyelerinin isimlerini vererek bu kişilerle ilgili soruşturma dosyası olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de verilen isimlere baktığını, Profesör Taner AKÇAM ile ilgili sorulan 1974 yılına ait evrakı bulamadığını, kendisine bu evrakın Beyoğlu Adliyesinde olabileceğini söylediğini, 3283 nolu tapedeki görüşmede; Avukat Kemal KERİNÇSİZ'in kendisine Recep Tayyip ERDOĞAN'ın damadının genel müdürü olduğu Turkuaz şirketi ile ilgili dava dosyası olup olmadığını sorduğunu, kendisinin de 10-15 tane Türk Parasını Koruma Kanununa Muhalefet suçu ile ilgili ve birçoğu karara bağlanan dosya numaralarını liste halinde yanında çalışan Avukata verdiğini, Kemal KERİNÇSİZ'in çekineceği bir takım şeylerden dolayı kendisine "sakiniz demi ha" demiş olabileceğini,neden bunu söylediğini ise anlayamadığım, 3284 nolu tapedeki görüşmede, Kemal KERİNÇSİZ'in arayarak, Yeniçağ Televizyonunda yaptığı programa kendisinin Balıkesir Üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yapan milliyetçi görüşlü kardeşi Levent AKSU'nun telefonla katılacağını söylediğini,

3285 nolu tapedeki görüşmenin; HSBC Bankası tarafından aleyhine icra takibi yapılan kendisinin Fatih KOÇ isimli arkadaşının başka bir arkadaşı hakkında olduğunu, kendisinin de yardımcı olmak adına banka Avukatına giderek selamını söylemesini ilettiğini,görüşmenin Kemal KERİNÇSİZ ile ilgisi olmadığını,

3286 nolu tapedeki görüşmedeki; başbakanın kinci,kindar olduğu yönündeki sözleri, yıllar önce eniştesinin Kartal'da Sulh Ceza Hakimliği yaptığı sırada Recep Tayyip ERDOĞAN aleyhine verdiği bir karardan dolayı, başbakan olduktan sonra tayinini Urfa'ya çıkarttırdığını düşündüğünden dolayı söylediğini,

3288 nolu tapedeki 26.11.2007 tarihli görüşmeyi hatırlamadığını, 3289 nolu tapedeki görüşmeyi,kendisine duruşma gününü soran Şener ERTEN isimli mahalle arkadaşı ile yaptığını,

3290 nolu tapedeki görüşmede; Kemal KERİNÇSİZ'in kendisinden sorduğu Abdullah UNAKITAN, Metin ÇİLCİ,Murat ÜLKER ve Şenol ÇELİK ile ilgili soruşturma numaralarını, Murat ÜLKER ve Ali ÜLKER hakkındaki 5846 sayılı kanuna muhalefetten olan evrak numaralarını ve TİT ile ilgili tehdit davasının tesadüfen eline geçtiğini söylediğini, Bestan YILDIRIM'ı tanımadığını, görüşmede Kemal KERİNÇSİZ'in "İyi sen bana telefonda söyleme ben sana göndereyim ' diyerek neden birşeyler gizlediğim anlamadığını,

3291 nolu tapedeki görüşmede; Abdullah UNAKITAN hakkında olduğunu tespit ettiği vergi usul kanununa muhalefet dosya numarasını verdiğini, Ataol BEHRAMOĞLU ile ilgili kendisine herhangi bir bilgi vermediğini,

3292 nolu tapedeki görüşmede; gazeteden PKK'lı olduğunu öğrendiği Kiraz BİÇİCİ'nin dolandırıcılık suçu konusundaki dosya numarasını verdiğini,

3294 nolu tapedeki görüşmede geçen Tekel olayını, Abdullah UNAKITAN ile ilgili Tekel davasının Kanaltürk Televizyonunda çıktığı anlamında söylediğini, kendisinin görüşmedeki "BUNLARIN DAHA ÇOK PİSLİKLERİNİ ÇIKARTACAĞIZ" şeklindeki tabirini yanlışlıkla söylemiş olabileceğini, MHP'nin İzmir ve Güneydoğu'da yaptığı bayrak mitingleri ile ilgili konuşmadaki Kemal KERİNÇSİZ'in Ankara Tandoğan'da yapılan mitingin Kanaltürk'ün organize ettiğini söylemesi üzerine kendisinin "EVET ONLARLA BİR ALAKAMIZ YOK DİMİ" şeklindeki sözünü ani bir refleksle söylemiş olabileceğini, 3295-3296 nolu tapelerdeki görüşmelerin Kemal KERİNÇSİZ ile ilgisi olmadığını, 3298 nolu tapedeki görüşmede; TCK nun 301 maddesi ile ilgili olarak verilen takipsizlik kararlarını ulaştırıldığının, kendisinin Cumhuriyet ve Yeni Çağ gazetelerinden okuduğu haberlerden edindiği bilgiler çerçevesinde Necip HABLEMİTOGLU ve Uğur MUMCU cinayetlerinin konuşulduğunu,

3313 nolu tapedeki görüşmede geçen Haygün HASANOGLU'nun kendisinin bayan arkadaşı Azerbaycanlı araştırmacı yazar olduğunu, 3313 nolu tapedeki görüşmenin kardeşi Fatih AKSU'ya Kemal KERİNÇSİZ'in iş bulması ile ilgili olduğunu,

3319 nolu tapedeki görüşmede Kemal KERİNÇSİZ'in kendisinden, yaptığı bir programda "Atatürk Kurtuluş Savaşını yapmış ise de iki tane kadını idare edemedi" şeklinde beyanda bulunan Seray SEVER ilgili dosya numarasını istediğini, kendisinin de bunu öğrenip bildirdiğini, 3323 nolu tapedeki görüşmede ; kendisinin okuduğu Işık KOŞANER ile ilgili gazete haberinden sonra Kemal KERİNÇSİZ'e görüşlerini ve yorumlarım anlattığını, 3326 nolu tapedeki görüşmede; THKP/C ile ilgili olan bir evrakı Kemal KERİNÇSİZ'e bildirildiğini, ancak evrakı kendisine ulaştırmadığını,

Kendisinin soruşturma kapsamındaki kişilerden sadece Avukat Kemal KERINÇSİZ ve onun yanında çalışan Asim DEMİR'i tanıdığını, Sevgi ERENEROL'u ise 29 Ekim kutlamalarında gördüğünden dolayı tanıdığını, kendisinin söz konusu örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını " beyan etmiştir.

c)-Aramalarda elde edilen deliller;Düzenle

Şüpheli Atilla AKSU'nun görev yaptığı İlimiz Eminönü İlçesi Sultanahmet İstanbul Adliyesi Eminönü- İstanbul sayılı iş yerinde yapılan aramada elde edilen dokümanların yapılan incelemesinde;

1-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazmış olduğu 08.01.2008 tarihli ve Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde öğrenciler tarafından düzenlenen "Barış Haftası" etkinlik ile tespit edilen görüntü ve CD izleme tespit tutanağının gönderilme yazısı, CD İzleme ve Tespit Tutanağı,

2-Başlık kısmı kapatılmak suretiyle fotokopisi çekildiği anlaşılan 06.01.2008 tarihli ve Boğaziçi Üniversitesinde 13.12.2007 günü saat 13:00 sıralarında kardeşlik yürüyüşüne katılan Sosyalist Gençlik Derneği (MLKP)'li (6) öğrencinin bilgilerinin bulunduğu resmi yazı.

3-"01/01/2005-20/12/2007 Tarihleri Arasında Açılan Davalar" başlıklı ve "Türklüğü, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini Alenen aşağılama Türk Ceza Kanunu 301/1" suçundan haklarında dava açılan 22 şahsın ve Dosya No, C. Savcısı, Suç tarihi gibi bilgileri içeren liste.(25.12.2007 tarihli)

4-"01/01/2005-14/12/2007 Tarihleri Arasında Açılan Dosyalar" başlıklı ve 14.12.2007 tarihli haklarında TCK 301/2 maddeden dava açılan şahısların istatistiki bilgileri ile (3) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

5-14.12.2007 tarihli TCK 301/2 maddeden haklarında dava açılan ve takipsizlik karan verilen (7) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

6-14.12.2007 tarihli TCK 301/2 maddeden haklarında dava açılan ve yetkisizlik karan verilen (8) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

7-14.12.2007 tarihli TCK 301/2 maddeden haklarında dava açılan ve birleştirme karan verilen (4) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

8- 14.12.2007 tarihli TCK 301/2 maddeden haklarında dava açılan ve ek takipsizlik karan verilen (2) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

9-"10/12/2007-21/01/2008 tarihleri arasında açılan dosyalar" başlıklı ve TCK 301/1 maddeden hakkında dava açılan şahısların istatistiki bilgileri ile "Derbest Hazırlık Dosyalan" başlığı altında (1) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgileri. (21.01.2008 tarihli)

10-21.01.2008 tarihli TCK 301/1 maddeden haklarında dava açılan ve takipsizlik kararı verilen (2) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

11 -" 10/12/2007-21 /01 /2008 tarihleri arasında açılan dosyalar" başlıklı ve TCK 301/1 maddeden hakkında dava açılan şahısların istatistiki bilgileri ile "Derbest Hazırlık Dosyalan" başlığı altında (1) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgileri. (21.01.2008 tarihli)

12-21.01.2008 tarihli TCK 301/1 maddeden haklarında dava açılan ve takipsizlik karan verilen (2) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

13-21.01.2008 tarihli TCK 301/2 maddeden haklarında dava açılan ve yetkisizlik karan verilen (2) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

14-"01/01/2007-14/12/2007 tarihleri arasında açılan dosyalar" başlıklı ve TCK 301/1 maddeden hakkında dava açılan şahısların istatistiki bilgileri ile "Derbest Hazırlık Dosyalan" başlığı altında (1) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgileri. (14.12.2007 tarihli)

15-14.12.2007 tarihli TCK 301/1 maddeden haklarında dava açılan (6) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

16-14.12.2007 tarihli TCK 301/1 maddeden haklarında dava açılan ve haklarında takipsizlik karan verilen (26) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste.

17-14.12.2007 tarihli TCK 301/1 maddeden haklarında dava açılan ve haklarında yetkisizlik karan verilen (17) şahsın Dosya No, C.Savcısı, Suç tarihi bilgilerini içeren liste ele geçirilmiştir.

d)-Telefon görüşmeleri;Düzenle

Tape: 3281 07.11.2007 tarihi saat: 12:19 sıralarında ATİLLA AKSU ile KEMAL KERİNÇSİZ arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; ATİLLA AKSU'NUN İSTANBUL ADLİYESİNDEN BİR TAKIM EVRAKLARI GÖNDERDİĞİNDEN BAHSEDEREK, GÖNDERDİĞİ EVRAKLARIN NASIL OLDUĞUNU SORDUĞUNDA; KEMAL KERİNÇSİZİN DE, "ÇOK GÜZEL, HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL. ON NUMARA YANİ ON NUMARA" şeklinde cevap verdiği, ATİLLA AKSU'NUN, «MUZAFFER BEYİN KARŞI TARAFINDA OLAN BAZI ŞEYLERİ.." şeklindeki beyanı ile Atilla AKSU'nun Muzaffer TEKİN' i tanıdığı ve davalarını takip ettiği, usulüne uygun talepte bulunulmadan, Cumhuriyet Savcısının izni ve haberi olmadan bir kısım belgeleri gizli gizli Kemal KERİNÇSİZ'e verdiği KEMAL KERİNÇSİZ'İN, «A O ONLAR ÇOK FAYDALI OLDU, ONLAR BİLDİĞİN GİBİ DİĞİL. ONLAR ÖYLE FA YDALI OLDU Kİ ABİ" dediği,

Tape: 3282 07.11.2007 tarihi saat: 17:20 sıralarında ASİM DEMİR ile KEMAL KERİNÇSİZ arasında yapılan telefon görüşmesinde; ASİM DEMİR'in "ŞEYİ ALDIM YANİ ATİLLA'DAN GİZLİ BELGELER VAR DEMİŞTİN YA" dediği, yapılan görüşmeden Atilla AKSU isimli şahsın Sultanahmet Adliyesinde görevli olduğu, kendisi yetkili olmadığı halde hiçbir görevli savcı, hakim ve yazı işleri müdürüne haber vermeden gizli olarak verilmemesi gereken bilgi ve belgeleri dışarı sızdırdığı, Kemal KERİNÇSİZ'inde Avukat olarak savcılıktan çıkarılmaması gereken evrakları kendi menfaatleri için kullanmak amacı ile bilerek çıkarttığı, telefonunun da dinlendiğinden şüphelenerek yapmış olduğu illegal işi kapatmak için "GİZLİ DEĞİL BE YAVRUCUĞUM, NORMAL BELGE ÖYLE. GİZLİ BELGE OLUR MU LAN SENDE TELEFONDA GİZLİ BİLGİ, GİZLİ BİLGİ ULAN NE GİZLİSİ OLUR MU ÖYLE ŞEY NORMAL BELGE şeklinde açıklama yaparak karşı tarafı susturmaya çalıştığı anlaşılmıştır.

Tape: 3283 21.11.2007 tarihi saat: 16:24 sıralarında ATİLLA AKSU ile KEMAL KERİNÇSİZ arasında yapılan telefon görüşmesinde; Atilla AKSU'nun "BU RECEP TAYYİP ERDOĞAN'INDAMADIORANIN GENEL MÜDÜRÜ BEN BU TURKUAZ İLE İLGİLİ BİR ŞEYLER DAHA BULDUM EN AZ 10 TANE 15 TANE TÜRK PARASINI KORUMA KANUNU VEYA BİR EVRAKLARI VAR", diyerek kamuoyunda büyük yankılar getirecek dosyalan araştırarak bulduğu ve Kemal KERİNÇSİZ'e gönderdiği KEMAL KERİNÇSİZ'İN DE, "OLUR ABİ OLUR ABİ GÖNDER", '"YALNIZ TELEFONDA SAKİNİZ DEMİ HA", AMAN KARDEŞİM SEN ÇÜNKÜ BİZİM CANIMIZSIN dediği,

Tape: 3286 24.11.2007 tarihi saat: 13:14 sıralarında ATİLLA AKSU ile KEMAL KERİNÇSİZ arasında Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında yapılan telefon görüşmesinde; KEMAL KERİNÇSİZ'İN "YAV İŞTE TÜRKİYE'Yİ NASIL PAZARLARIM DÜŞÜNCESİ İÇERSİNDE PEZEVENK", "YANİ BU GÜNE KADAR GELMİŞ EN BÜYÜK HAYSİYETSİZ ŞEREFSİZ YÖNETİCİDİR O", "DİYORUM YA İŞTE MENDERES'İ ASTILAR, MENDERES'İ ASMA GEREKÇELERİNİN YÜZ KATI BUNDA VAR" şeklinde ithamlarda bulunarak Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına ağır hakaretlerde bulunduğu, asılma gerekçelerinin bile çoktan oluştuğu fikrini beyan ettiği, Atilla AKSU'nun da "EVET EVET KİNCİ BİR ADAM ÇOK KİNCİ BİR ADAM" dediği,

Tape: 3290 03.12.2007 tarihi saat: 21:57 sıralarında ATİLLA AKSU ile KEMAL KERİNÇSİZ arasında yapılan telefon görüşmesinde Atilla AKSU'nun özetle; "ABDULLAH UNAKITAN, ALİ ÜLKER, MURAT ÜLKER, ŞENOL ÇELİK, METİN ÇİLCİ VE TÜRK İNTİGAM TUGAYININ TEHDİT MEKTUBU GÖNDERDİĞİ BAZI ŞAHISLARA AİT ADLİYE DOSYALARININ KEMAL KERİNÇSİZ'E GÖNDERMESİYLE ALAKALI GÖRÜŞME YAPTIĞI, KEMAL KERİNÇSİZ'İN de «EYİ SEN BANA TELEFONDA SÖYLEME DE BEN SANA GÖNDEREYİM" şeklinde Atilla AKSU'nun fazla ileri gitmesini engellemek için susturduğu adı geçen dosyalan aldırmak üzere birini göndereceğini beyan ettiği, Atilla AKSU'nun sürekli olarak önemli ve ses getirecek dosyalan takip ettiği ve hemen Kemal KERİNÇSİZ ile irtibat kurduğu tespit edilmiştir.

Tape: 3294 06.12.2007 tarihi saat: 20:36 sıralarında ATİLLA AKSU ile KEMAL KERİNÇSİZ arasında yapılan telefon görüşmesinde Atilla AKSU'nun "DAHA DAHA BUNLARIN DAHA ÇOK PİSLİKLERİNİ ÇIKARTACAZ, YAVAŞ YAVAŞ ÇIKARTACAZ, ŞİMDİ ONU ARAŞTIRIYORUM DEVAMLI ARAŞTIRIYORUM, HER GÜN ÜZERİNDEYİM BU KONULARIN' diyerek önemli tüm dosyalan çıkartarak Cumhuriyet savcılığında KÖSTEBEK görevini üstlendiği, KEMAL KERİNÇSİZ'İN ".... YARIN ALIRIM BEN SENDEN SEN MERAK ETME..." dediği,

Tape: 3298 14.12.2007 tarihi saat: 17:43 sıralarında ATİLLA AKSU ile KEMAL KERİNÇSİZ arasında yapılan telefon görüşmesinde Atilla AKSU'nun "...Bİ ŞEY SÖYLEYECEĞİM 301 LER LE İLGİLİ TAKİBE YER OLMAYAN 301 302..." KEMAL KERİNÇSİZ'İN DE "...TAMAM ABİ ÇOK GÜZEL KİMLERİN BUNLAR..." diyerek sevindiği, "...YANİ KİMLERİN YOK Kİ İNANAMAZSIN YANİ BUNLARA NASIL TAKİPSİZLİK KARARI VERİYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM..." diyerek mahkemenin vermiş olduğu takipsizlik kararlarını eleştirdiği ve kendisini yargı mensuplarının yerine koyduğu KEMAL KERİNÇSİZ'DE "... VERİYORLAR ABİ ABİ VER VER ONLARI HEPSİNİ Bİ GÖZDEN GEÇİRELİM ABİ ÇOK FAYDALI OLUR..." dediği tespit edilmiştir.

e)-Diğer şüphelilerle örgütsel irtibatları;Düzenle

Şüpheli Atilla AKSU Ergenekon terör örgütü içinde özel bir görev yürüten şüpheli Kemal KERİNÇSİZ ile irtibatlı olup, örgütün amaçlan doğrultusunda çalıştığı adliye içerisinde Kemal KERİNÇSİZ'in istediği ve ya elde ettiği doküman ve bilgileri kendisine veya yanında çalışan Asim DEMİR aracılığı ile gönderdiği şüpheli ifadeleri ve iletişim tespit tutanaklarından anlaşılmıştır.


f)-Diğer şüpheli ve tanık beyanları; Kemal KERİNÇSİZ İfadesinde;Düzenle

"Atilla AKSU'yu Sultanahmet Adliyesinden zabıt katibi olması nedeniyle yaklaşık 4-5 yıldır tanıdığını, Atilla'nın zaman zaman Türklük aleyhine, Atatürk'e karşı açılan, ifade özgürlüğü ile ilgili olan kesinleşmiş basına yansımış mahkeme kararı veya kesinleşmiş kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları emsal olması nedeniyle kendisine gönderdiğini, en fazla 2 veya 3 defa bu kararlardan kendisine göndermiş olduğunu, Atilla'nın Avukatlık bürosuna yaklaşık iki hafta kadar önce Azerbeycan' da yazarlık yapan bir bayanla birlikte geldiklerini, yazarın elinde "ermeni meselesi" ile ilgili güzel kitaplar olduğunu, "bunlardan istifade etme şansımız var mı?" diye sormaya geldiğini, hatta kendisine iki kitabı hediye olarak bıraktığını, arada bir kendisine basında ismi geçen tamamen güncelleşmiş kesinleşmiş kararları da göndereceğini de söylediğini, ancak kendisinin kesinlikle bu kararları talep etmediğini, çünkü kendisinin o tür bir karara ihtiyacının olmadığını, iki hususta kendisinden talebinin olduğunu, biri; Amerika'da yaşayan "Ermeni soykırımı vardır" diyen yazar Taner AKÇAM hakkında eski tarihte kesinleşmiş bir kararın eline geçtiği veya bulduğu takdirde vermesini rica ettiğini, çünkü bunu ismini hatırlamadığı bir müvekkilinin Taner AKÇAM hakkında Ermeni meselesinden dolayı Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği bir şikayetinin üzerine takipsizlik kararı verilmiş olması nedeniyle, Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunmak için kullanmak maksadıyla emsal karar olması için istediğini, ancak bilahare kendisine döndüğünü bulamadığını ifade ettiğini, diğeri; Muzaffer TEKİN konusunda ricada bulunduğu, onun sebebinin de, 2007 Ağustos ayında Sabah ve Zaman gazetelerinde Muzaffer TEKİN'in Alman ajanı ve uyuşturucu kaçakçısı olduğuna dair haberler çıkması üzerine, arkasından 9. ayda savcı Zekeriya ÖZ ile bu konuyu görüştüğünü, kendisine bu konuyu araştırdıklarını, gerekli yazışmayı yaptıklarını o Muzaffer TEKİN'in bu Muzaffer TEKİN olmadığını söylediğini, ancak soruşturma gizli olduğundan bu konuda herhangi bir belge almasının mümkün olmadığını, kendisinin de Zaman ve Sabah gazetelerine dava açabilmek için hangi Muzaffer TEKİN hakkında bu suçlardan ötürü şikayet edildiğini ve hakkında karar çıktığını tespit edebilmesi için Atilla'ya böyle bir kesinleşmiş karar var ise kendisinden vermesini istediğini, kendisine bir adet kesinleşmiş karar gönderdiğini, ancak Atilla'nın kendisine gönderdiği bu kararın gizli olmadığını ve bu kararı hiçbir yerde kullanmadığını, bunun dışında telefonda kendisine söylediği konularda vereceğini belirttiği ancak kendisinin hiçbir talebi olmayan telefon görüşmelerinde dahi talepte bulunmadığı belli olan hiçbir karar göndermediğini, telefon görüşmelerine bakıldığında görüleceği üzere kendisinin Atilla'dan Muzaffer TEKİN ve Taner AKÇAM'ın dışında hiçbir karar talep etmediğini, kaldı ki söz konusu kesinleşmiş emsal kararların her zaman için araştırılıp bulunabilecek basına yansımış kararlar olduğunu, gerek ev, gerekse büro aramalarında Atilla'nın telefonda kendisine bahsettiği kararlardan hiçbirinin çıkmadığını ve gerçekte de olmadığını, çünkü 301 konusundaki kararlar birbirine benzediğinden AIHM uygulaması açısından önem arz etmemesi sebebiyle kendisine bir fayda vermediğinden kendisinden hiçbir şekilde karar aldırmadığınıverdiği TCK 301 kararı ile ilgili karar ve Muzaffer TEKİN ile ilgili bir kararı hiçbir yerde kullanmadığını belirttiği, Kendisine İletişim tespit tutanakları ve Atilla AKSU'nun beyanları okunarak sorulduğunda; Şüpheli Atilla AKSU'nun bir bayan akrabasının boşanma davasını takip ettiğini, bu iş için çok cüzi bir miktar para aldığını, ayrıca Atilla 'nın kardeşinin işsiz olduğunu kendisine söylediğini, kendisinin de müvekkillerinden işçi arayan olursa söylerim dediğini, yaklaşık 4-5 aydır iş aradığını bildiğini, şüpheli Atilla'nın kardeşi Levent AKSU'nun Balıkesir Üniversitesinde Sosyal Bilimler Dalında öğretim üyesi olarak tanıdığını, Yeni Çağ Televizyonu'nda "Medeniyet Dediğin" isimli programa iki defa bağlantı kurdurduğunu, kendisinin temiz bir insan olduğunu bildiğini, zaman zaman telefonla görüşmüşlüğünün olduğunu belirttiği, TCK'nun 301. maddesinin uygulanması ile ilgili istatistiki bilgi isteyip istemediği sorulduğunda;

Kendisinin istemediğini, ancak Onun 301. maddeden yargılananlarla ilgili liste çıkarıp kendisine gönderdiğini, kendisinin istemediğini, beyanında bahsettiği gibi kendisinin yukarıda söylediği iki konu dışında hiçbir şekilde Türklüğe hakaret, Atatürk'e hakaret, Recep Tayyip Erdoğan in damadı, Abdullah UN AKITAN Ali ve' Murat Ülker, Türk İntikam Tugayından (TİT) SEMİH GÜLALTAY hakkında hiçbir şekilde talepte bulunmadığını ve herhangi bir bilgi ve belge almadığını, aldırmadığını, Zaten arama sırasında da bu tür belgeler çıkmadığını, yine kendisinin Taner AKÇAM dışında, kurt konferansı düzenleyen öğretim üyeleri ile ilgili kendisinden bilgi ve belge istemediğini belirttiği,

3283 nolu tapedeki görüşmede "TELEFONDA SAKİNİZ DEMİ HA" şeklinde bir beyanda bulunup bulunmadığı sorulduğunda:

Hatırlamadığını, ne anlama geldiğini de hatırlamadığını, 3290 nolu tapede "İYİ SEN BANA TELEFONDA SÖYLEME DE BEN SANA GÖNDEREYİM" şeklindeki görüşmesi sorulduğunda;

İkaz etmesinin nedeninin Onun devlet memuru olması ve telefonların dinlendiğini bildiğinden, daha doğrusu tahmin ettiğinden, kendisine zarar gelmesin diye kalbini de kırmamak için uyardığını, sık sık kendisini aradığını, kendisinin telefonda onu dinlerken başka işlerle uğraştığını, çünkü uzun uzun aynı konuları konuştuğunu, iyi niyetli bir insan olduğunu, asla kendisine gizli belge vermediğini belirttiği,

3205 nolu tapedeki THKP/C illerle alakalı görüşme sorulduğunda; Kendisinin ondan görüldüğü üzere herhangi birşey istemediğini, onun kendisinin bahsettiğini, kendisinin de başından savmak için getirirsin aldırırım dediğini, bu tür belgelerin işine yaramadığını belirttiği, 3319 nolu tape okunup sorulduğunda;

SERAY SEVER'le ilgili davanın bilgilerini kendisinin istemediğini, Atilla'nın kendisinin göndereceğini söylediğini, bunu aldırmadığını almak için de kimseyi göndermediğini" beyan etmiştir. Asim DEMİR ifadesinde ; "Atilla AKSU isimli şahsı Avukat Kemal KERİNÇSİZ'in işi ile ilgili evrakları istanbul Adliyesine götürüp, getirirken tanıdığını, şimdiye kadar Atilla AKSU isimli şahıstan hiçbir belge almadığını Sorulması üzerine ise ; 07.11.2007 tarihi saat 17:20 sıralarında Kemal KERiNÇSİZ ile yapılan görüşmeyi tam olarak hatırlamadığını, kendisinin ilkokul mezunu olduğunu, gizli belgeler ile ilgisi olamayacağını, bu görüşmenin şaka amaçlı olabileceğini" beyan etmiştir. g)-Şüpheli Atilla AKSU'nun Hukuki durumunun değerlendirilmesi; Şüpheli Atilla AKSU'nun yasadışı ERGENEKON terör örgütünün özel görevlisi olan şüpheli Kemal KERİNÇSİZ ile irtibata geçerek, kardeşinin işe alınmasını temin amacıyla, örgütün amaçlan doğrultusunda çalıştığı adliye içerisinde Kemal KERİNÇSİZ'in istediği veya elde ettiği doküman ve bilgileri Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik' in 45. maddesinde belirtilen normal prosedürü takip etmeksizin memuriyet görevini suistimal ederek, şüpheli Kemal KERİNÇSİZ'e bizzat verdiği veya yanında çalışan Asim DEMİR aracılığı ile gönderdiği, bu şekilde şüphelinin yasadışı ERGENEKON terör örgütü içinde hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediği anlaşıldığından;

Şüpheli Atilla AKSU'nun memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nun 257/1. maddesi, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan dolayı eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nun 314/3 ve 220/7. maddesi yollaması ile TCK'nun 314/2, 3713 Saydı Terörle Mücadele Kanunun 5 ve TCK'nun 53, 54/1, 58/9 ve 63. maddelerinin tatbiki talep edilmiştir.