Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM V ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI İKİNCİ GRUPTAKİ KİŞİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 63-ŞÜPHELİ ASİM DEMİR

63-ŞÜPHELİ ASİM DEMİR


a) Emniyet İfadesinde;Düzenle

"Sivas'ta doğduğunu, İlkokul mezunu olduğunu 1996 yılında Ali KOCAOĞLU'nun kızı Gülşah ile evlendiğini, bu evliliğinden 2 çocuğunun olduğunu, 2004 yılında Küçükçekmece- Sefaköy'de Kaymakamlığın karşısında Okyanus Cafe isimli iş yerini açtığım ve 1 yıl süreyle burayı çalıştırdığını, 2003 yerel seçimlerinde Küçükçekmece ilçesinde MHP'den aday olan Avukat Kemal KERİNÇSİZ isimli şahıs ile tanıştığını, o tarihlerde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan Ülkü Ocaklan'nda takıldığını, bu vesileyle kendisiyle çalıştığını, parti ve seçim çalışmalarına katıldığını, 2004 yılından sonra işyerini kapattığını, en son olarak 2003 yerel seçimlerinden tanıdığı Avukat Kemal KERINÇSIZ'in yanma gelerek kendisinden iş talebinde bulunduğunu, kendisinin de bürosunda çaycılık ve evrak getir-götür işlerine bakmasını söylediğini halen burada ücret karşılığında çalıştığını kalacak yerinin olmamasından dolayı kendisinin başkanlığını yaptığı dernekte kaldığını, bir arkadaş vasıtasıyla tanıştığı kendisiyle birlikte gözaltına alınan Müzeyyen ŞEN isimli şahısla yakalandığı günün akşamı beraber olduklarını, geç vakit olması nedeniyle kendisini kalmış olduğu derneğe getirdiğini ve dernekte kaldığını, yakalandığında onun da dernekte olduğundan dolayı birlikte gözaltına alındıklarını, pasaportu olmadığını, herhangi bir dernek, sendika veya partiye üyeliğinin bulunmadığını, Kullanmakta olduğu 0536 528 62 18 numaralı hattın kardeşi Sebahattin DEMİR adına kayıtlı olduğunu, Büyük Hukukçular Birliği Derneği'nde yapılan aramada elde edilen 30 adet "Türk Milleti Atatürk'ün evine yakışan cumhurbaşkanını seçiyor" ibaresi ile başlayıp "Büyük Türk Milleti Cumhuriyet İçin Elele" ile biten dokümanın ve 2. sayfasında Cumhurbaşkanlığı küresel işbirlikçilerinin eline geçtiğinde işgal edilecek makamlar ve yetkiler başlığı altında cumhurbaşkanının atayacağı makamlar ve kullanacağı yetkiler alt alta sıralandığı -3. ve 4. sayfasında Türkiye Cumhuriyeti Nasıl Bir Cumhurbaşkanı İle Temsil Edilmelidir? başlığı altında Cumhurbaşkanın sahip olması gereken tecrübe-bilgi, yabancı güçlerin denetiminde olmayan, "Türkiyelilik", "alt ve üst kimlik" gibi fantezilerle uğraşmayan, manevi değerleri ve inancı istismar etmeyen gibi özelliklerin alt alta sıralandığı ve ayrıca Cumhurbaşkanlığı yemini ile sonlandırılmış altında büyük Türk Milleti Cumhuriyet için elele ibaresiyle son bulduğu anlaşılan dokümanlar hakkında herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, bir ara Kemal KERİNÇSİZ ile aralarının bozulduğunu bu esnada artık dernekte kalmadığını, yaklaşık iki ay sonra derneğe tekrar geri döndüğünde bahse konu belgeleri gördüğünü kimin tarafından ve ne zaman getirildiği konusunda herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ve bahse konu belgelerin bir yerlerde dağıtıldığına şahit olmadığını, kendisiyle birlikte gözaltına alman şahıslardan; Kemal KERİNÇSİZ'i ikamet olarak kullandığı Büyük Hukukçular Derneği Başkam olarak tanıdığını, kendisiyle olan tanışıklığını detaylı olarak yukarıda anlattığını, Sevgi ERENEROL'u Kemal KERİNÇSİZ vasıtası ile tanıdığını, Kemal KERİNÇSİZ'in Orhan PAMUK hakkında açmış olduğu davanın duruşmasında Şişli Adliyesinde Kemal KERİNÇSİZ ile buluştuğu zaman tanıdığını, Atilla AKSU isimli şahsı Kemal KERİNÇSİZ'e Adliyeden evrak getirip götürürken tanıdığını 3329 no'lu iletişim tespiti tutanağından; 07.11.2007 tarihi, saat 17:20 sıralarında Kemal KERİNÇSİZ ile telefon görüşmesi yaptığı ve burada "şeyi aldım yani Atilla 'dan gizli belgeler var demiştin ya.. " şeklinde beyanlarda bulunduğu konuşma için, bahse konu telefon görüşmesini hatırlamadığını, Atilla AKSU isimli .şahıstan herhangi bir belge almadığını,

Kemal KERİNÇSİZ ve Atilla AKSU isimli şahısla olan ilişkilerini daha önceden detaylı anlattığını, 3331 no'lu iletişim tespiti tutanağından; 15.12.2007 tarihi, saat 14.58 sıralarında Selahattin Demir adına kayıtlı 0536 528 62 18 numaralı hattan Kemal Kerinçsiz ile yaptığı telefon görüşmesi için; konuşmada adı geçen bayanın 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemindeki müdür olduğunu İsimini hatırlamadığını Kemal KERİNÇSİZ'le Başbakan'a açtığı tazminat davası ile ilgili konuştuklarını sandığını, dava sonucu ile ilgili Kemal KERİNÇSİZ'e yapacağı tebligatı kendisine elden verdiğini kendisinin de Kemal KERİNÇSİZ'e götürdüğünü, 3330 no'lu iletişim tespiti tutanağından; 17.12.2007 tarihi, saat 19.54 sıralarında 0536 325 90 50 numaralı hattan arayan bir bayan şahısla yaptığı telefon görüşmesi için; Zeytinbumu'nda ikamet eden bir arkadaşı olduğunu, kendisiyle arkadaşlıktan öte herhangi bir bağının olmadığını konuşmada geçen makineden kasıt kendisine ait olan kurusıkı silah olduğunu, Zaten bu silahın yakalandığı dernekte yapılan aramada bulunduğunu" beyan etmiştir.

b) Savcılık İfadesinde;Düzenle

"Avukat Kemal KERİNÇSİZ'in yanında çaycı olarak aylık 500 YTL maaşla çalıştığını, bazen de Adliyeye dosya getir-götür işini yaptığını, kendisinin Büyük Hukukçular Derneğinde yatıp kalktığını, gözaltına alman kişilerden Kemal KERİNÇSİZ, Sevgi ERENEROL ve Müzeyyen ŞEN'i tanıdığını, Sevgi ERENEROL'u basın açıklamasında ve Orhan PAMUK ile ilgili davanın duruşma günleri Adliye önündeki protestoda gördüğü için tanıdığını, kendisinin Ümraniye ilçesinde ele geçen el bombalan ile ilgisininolmadığını, sonu 62 18 ile biten telefon hattının kardeşi Sebahattin DEMİR'e ait olduğunu, Büyük Hukukçular Derneğinde ele geçen dokümanlan kimin koyduğunu bilmediğini, kendisinin 2007 yılı içerisinde 2 ay kadar Kemal KERİNÇSİZ'in yanından aynldıktan sonra geri döndüğünü, iş ile ilgili Adliyeye gidişleri nedeni ile Atilla AKSU'yu tanıdığını, ancak merhabalığı olmadığını, savcılık kaleminde çalışıyor olabileceğini, Sorulması üzerine ise ; 07.11.2007 tarihi, saat 17:20 sıralannda Kemal KERİNÇSİZ ile yapılan görüşmeyi tam olarak hatırlamadığını, kendisinin ilkokul mezunu olduğunu, gizli belgeler ile ilgisi olamayacağını, bu görüşmenin şaka amaçlı olabileceğini, kendisinin Atila AKSU'dan bir şey almadığını, 15.12.2007 tarihi, saat 14:58 sıralannda yapılan telefon görüşmesinin, Kemal KERİNÇSİZ'in başbakan aleyhine açtığı davaya ilişkin tebligatın kendisine elden verilmesi ile ilgili olduğunu, görüşmede geçen müdüre hanımın Kartal Adliyesi 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Müdürü olduğunu, 17.12.2007 tarihi, saat 19:54 sıralanndaki telefon görüşmesini, Sabiha DEĞİRMENCİ ile yaptığını, görüşmede makine sözünden kurusıkı silahı kastettiğini, kendisinin dükkanını batırdığını, mafyacılık oynayan kişilerin kendisinden haraç istediğini, bu nedenle iş yerini kapattığını, kurusıkı silahı o tarihlerde aldığını, yakın zamanda silah almadığını, görüşmede geçen sözlerin şaka mahiyetinde söylendiğini, Kemal KERİNÇSİZ'in Kartal Adliyesinde görevli müdüre hanım ile önceye dayalı bir ilişkisi olup olmadığını bilmediğini, ancak olay günü Kartal Adliyesine giderek başbakana açılan davayla ilgili karar örneğini aldığım,bu sırada müdüre hanım ile Kemal KERİNÇSİZ'in telefonla görüştüklerini, içeriğinin doğru olduğunu,kendisinin kaldığı Büyük Hukukçular Derneğinde her hangi bir silah ve patlayıcı madde olmadığını, Büyük Hukukçular Derneğinde çantası içinde ele geçen Bora marka silahın kendisine ait olup kuru sıkı olduğunu zannederek 2006 yılında hatırlamadığı birisinden aldığını, Sabiha DEĞİRMENCİ ile yaptığı görüşmenin şaka mahiyetinde olduğunu, görüşmede "yeni aldım bir tane ya " sözü ile herhangi bir şey kastetmediğini beyan etmiştir


c) Aramalarda elde edilen deliller;Düzenle

Şüpheli Asim DEMİR'in Hoca Üveys Mahallesi Cemil Sakarya sokak Güler Ap.No:2/6 Büyük Hukukçular Derneği FATİH sayılı adresinde Sekreter odasında yapılan aramada elde edilen 9 adet CD'nin yapılan incelemesinde, Ö.No'lu CD'de Sevgi ERENEROL, Muzaffer TEKİN, Kemal KERİNÇSİZ, Rafet ARSLAN isimli şahısların da bulunduğu 2005 yılında Büyük Hukukçular Birliğinin yapmış olduğu toplantı resmi ve Basın Bildirisi bulunduğu,

Oktay YILDIRIM isimli şahsın Yeni Hayat Dergisi için yazmış olduğu yazılardan derginin 3. sayfasında "Bu bir Dip Dalgasıdır" başlığı altına yazının olduğu, Şüpheli Asim DEMİR'in yakalandığı yerde ele geçirilen "Seagate_10GB_SN_7DBUTlK" marka hard diskinde yapılan incelemede, Asim_DEMİR_Seagate_10GB_SN_7DBlJTlK isimli klasör içerisinde bulunan, "EXPORT" klasörü içerisindeki 1.2) _AYASOFYA TÜZÜK ll.doc isimli 12 sayfadan oluşan ve (imaj programı ile kurtarılan silinmiş belge) "Ayasofya Derneği Tüzüğü" başlığı altında dernek tüzüğünün aşağıdaki gibi olduğu; Aynı adreste yapılan arama sırasında 1 Adet ÇAKARD Marka çanta içerisinde 9765 seri numaralı cal 9 mm KNALL BORA-MK-19 Marka kurusıkıdan bozma toplu tabanca ele geçirildiği; Kriminal incelemesi sonucu tanzim edilen 24.01.2008 tarihli ve 2008/1105 sayılı ekspertiz raporuna göre: "9765 numaralı silah 9 mm çaplı, ses ve gaz fişeği istimal eden BORA Marka MK-19 Model 6'h toplu bir tabanca olduğu, ateşleme sisteminde görev alan mekanik aksamının sağlam ve işler durumda olduğu, namlusu içerisinde ateşli silah fişeklerinin istimalini engelleyen parçanın ise bulunmadığı, Bahse konu tabancanın mevcut haliyle laboratuarda yapılan denemelerde ses ve gaz fişeklerini istimal edebildiği gibi aynı çaplı el yapımı çekirdekli (Metal Bilyeli) fişekleri atabileceği, El yapımı çekirdekli (Metal Bilyeli) fişekleride atabileceği görülen tabancanın 6136 sayılı yasaya göre yasak niteliğine haiz ateşli silahlardan olarak mütalaa edilmesi gerektiği, 6136 sayılı yasanın 12/4. bendende belirilen vahim silahlardan olmadığı, tespit edilemeyen olaylar arşivinde her hangi bir irtibatının bulunmadığı," belirtilmiştir.

d) Şüpheli Asim DEMİR'e ait telefon görüşmeleri;Düzenle

Tape: 3282, 07.11.2007 tarihi, saat:17:20 sıralarında ASİM DEMİR ile KEMAL KERİNÇSİZ arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; ASİM DEMİR'in "ŞEYİ ALDIM YANİ ATİLLA'DAN GİZLİ BELGELER VAR DEMİŞTİN YA" dediği, yapılan görüşmeden Kemal KERİNÇSİZ'in şahıs ile önceden görüştüğü ve şahsa Sultanahmet Adliyesinde görevli olan Atilla AKSU isimli şahısta bulunan GİZLİ BELGELERİ alıp kendisine getirmesi talimatı verdiği, şahsın da bu talimat üzerine GİZLİ BELGELERİ şüpheli Atilla AKSU'dan aldığını telefon açarak Kemal KERİNÇSİZ'e ilettiği KEMAL KERİNÇSİZ'in de "GİZLİ DEĞİL BE YAVRUCUĞUM, NORMAL BELGE ÖYLE GİZLİ BELGE OLUR MU LAN SEN DE TELEFONDA GİZLİ BİLGİ, GİZLİ BİLGİ, ULAN NE GİZLİSİ OLUR MU ÖYLE ŞEY NORMAL BELGE HA ALDIN MI ONLARI ?" şeklinde yapılan görüşmede ERGENEKON terör örgütü yöneticilerinden olan şüpheli Kemal KERİNÇSİZ'in örgütün amacı doğrultusunda kullanabileceği bilgi ve belgeleri normal prosedür dışında el altından savcılıkta görevli Atilla AKSU isimli şahıstan menfaat karşılığı aldığı ve sürekli şahıs ile irtibatlı olduğu, önemli bir dan/a belgesi olduğunda şahıs ile telefonlaştığı ayrıca alınacak bilgi ve belgeleri şüpheli Asim DEMİR vasıtası ile aldırdığı anlaşılmıştır.

Tape: 3026 07.11.2007 tarihi, saat:12.19 sıralarında, Kemai KERINÇSIZ'in İstanbul Adliyesi Savcılık kaleminde görev yapan şüpheli Atilla AKSU' nun kamuoyunda sansasyonel hale gelmiş bazı insanların dosya safahatları ve fotokopilerini Kemal KERİNÇSİZ'e vererek, bu dosyalar ile alakalı geçen görüşmede; Kemal KERINÇSIZ'in Atilla AKSU'ya hitaben; «ÇOK GÜZEL, HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL. ON NUMARA YANİ ON NUMARA" dediği, Atilla AKSU'nun da "MUZAFFER BEYİN KARŞI TARAFINDA OLAN BAZI ŞEYLERİ." Kemal KERINÇSIZ'in de "A O ONLAR ÇOK FAYDALI OLDU, ONLAR BİLDİĞİN GİBİ DİĞİL. ONLAR ÖYLE FAYDALI OLDU Kİ ABİ" diyerek, İstanbul Adliyesinde memur olarak çalışan şüpheli Atilla AKSU' nun aynı gün saat: 12.19 sıralarında, Kemal KERINÇSIZ'in yanında çalışan Asim DEMİR'e teslim ettiği, şüpheli Asim DEMİR'in Kemal KERİNÇSİZ'i arayarak "ŞEYİ ALDIM YANİ ATİLLADAN GİZLİ BELGELER VAR DEMİŞTİN YA.." diyerek, Atilla AKSU'dan almış olduğu GİZLİ BELGELERİ, teslim aldığına dair Kemal KERİNÇSİZ'e bilgi verdiği anlaşılmıştır.

e) Diğer şüpheliler ile olan ilişkileri;Düzenle

Şüpheli Atilla AKSU ifadesinde; Kemal KERİNÇSİZ'e verilmek üzere Adliye'den aldığı bazı soruşturma evraklarını şahsa teslim edilmesi amacıyla Asim DEMİR'e verdiğini beyan etmiştir. Telefon Bağlantıları; Şüpheli Asim DEMİR'in telefon ve sim kart kayıtları incelendiğinde; Kemal KERİNÇSİZ-05322143354, Kemal KERİNÇSİZ - 05332949190 Şeklinde kayıtlara rastlandığından adı geçen şüpheli ile irtibatlı olduğu, Şüpheli Atilla AKSU'nun 3281 no'lu iletişim tespit tutanağında; 07.11.2007 tarihi, Saat 12:19 sıralarında şüpheli Kemal KERİNÇSİZ ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili sorulan soruya; " Kemal KERINÇSIZ'in avukat olduğunu, Adliyeye gelip gittiğini, kendisini on yıldır tanıdığını, ancak, kendisiyle gerçek samimiyetinin yaklaşık bundan 4 yıl önce, amcasının oğlunun kızı olan Simge'nin, eşinden boşanma davasını Kemal KERINÇSIZ'in aldığını, kendilerine yardımcı olduğunu, bu vesileyle kendisiyle samimiyetimiz arttığını, kendisiyle zaman zaman görüşmelerinin olduğunu, baktığı davalarla ilgili kendisinden bazı dosya evrakları istediğini, kendisinin de ona gücü yettiğince yardımcı olduğunu, Avukat Kemal KERİNÇSİZ'in kendisine telefon açtığını, Muzaffer TEKİN'in avukatlığını yaptığını, ancak Muzaffer TEKİN ile ilgili dolandırıcılık ve hırsızlık şaibeleri çıktığını, bunu aydınlatabilmesi için kendisinden Adliyede başka Muzaffer TEKIN'lerle ilgili dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan herhangi bir dosyanın bulunup bulunmadığını sorduğunu kendisini de bakayım dediğini, birbirinden farklı 3 adet Muzaffer TEKİN adına kararları çıkardığını, bu Muzaffer TEKİN'lerin 3 'ü de kimlik bilgileri itibariyle birbirinden farklı olduğunu . Bu şahıslarla ilgili hırsızlık dolandırıcılık kaydının bulunduğunu, fakat bunlar, Kemal KERINÇSIZ'in müvekkili olan Muzaffer TEKİN'den farklı kişiler olduğunu Kemal KERİNÇSİZ' de bu bilgilerin çok işine yarayacağını, müvekkilini aklayacağını söylediğini, kendisine yanında çalışan "Arap" olarak bildiği, ancak sonradan Asim DEMİR olarak tanıdığı, Avukat Kemal KERINÇSIZ'in yanında çalışan çaycı Asim DEMİR'e zarf içerisinde verdiğini," beyan etmiştir. Güvenlik Şube Müdürlüğünün hazırladığı dosyanın incelenmesi sonucu; Şüpheli Asim DEMİR'in katılmış olduğu örgütsel eylemler: 1- 07.05.2006 Günü saat 12.15 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galatasaray meydanında Hukukçular Birliği ve Milli Güç platformu, Vatansever Güç Birliği, Türkiye'm Topluluğu, Aydmlar Ocağı, Türk Dünyası İnsan Haklar Derneği, Anadolu Dostluk ve

Türkmen Derneği, Şehit Anaları Derneği tarafından Yunanistan'ın Selanik'te açmayı planladığı "Pontus Soykırımı Amtı"m protesto etmek için basın açıklaması düzenlendiği, Kemal KERİNÇSİZ, Av. Özcan PEHLİVANOĞLU, Mualla ERKUT tarafından topluluğa hitap edildiği, Yunanistan Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldığı, eyleme şüpheliler OktayYILDIRIM, Muzaffer TEKİN, M.Zekeriya ÖZTÜRK, Emin GÜRSES, Kemal KERİNÇSİZ ve Asim DEMİR'in birlikte katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 2-17.05.2006 günü saat 12.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Fransız konsolosluğu önünde Büyük Hukukçular Birliği tarafından "sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını protesto etmek" için basın açıklaması düzenlendiği, Eyleme şüpheliler Oktay YILDIRIM, Kemal KERİNÇSİZ, Sevgi ERENEROL ve Asim DEMİR'in katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 3- 07.06.2006 Günü saat 11.25 sıralarında Eminönü ilçesi Sultanahmet adliyesi önünde Perihan MAGDEN'in Vicdani Ret konusunda yargılanmasıyla ilgili 50 kişilik gruba Gönül APAYDIN tarafından basın bülteni okunmuştur. Büyük Hukukçular birliği yazılı pankart,Perihan sen Şehit anası değil, ancak Deniz anası olabilirsin ,vicdani retçilik PKK'ya Hizmettir- ABD Hizmetindeki Fettullah Ordu ve Emniyetten Kirli elini çek-Küreselciler tarikatlar siyasi iktidar Şeytan üçgenini Bozacağız- yazılı dövizler taşınmış. "Her Türk asker doğar-Burası Türkiye ya sev ya terk et-Türkiye Türktür Türk kalacak-Katil ABD işbirlikçi AKP-Asker Doğduk Asker Ölürüz" şeklinde sloganların atıldığı tespit edilmiştir.. Aynı gün İstanbul adliyesi 2.Asliye Ceza mahkemesinde Perihan MAGDEN'in - sanık olarak yargılandığı davanın görülmesi sırasında basın açıklaması yapan gruptaki bazı şahıslarca sözlü sataşma olayının yaşanması üzerine;Adliye binası içerisindeki koridora çevik Kuvvet Şube Müd.Görevli Polisler alınarak , beklemekte olan Perihan MAĞDEN avukatları ile yanlarında bekleyen Şanar YURDATAPAN, Ayşe KÜLİN, Cüneyt ÖZDEMİR, Ataol BEHRAMOĞLU'nun bulunduğu grup ile Av. Kemal KERİNÇSİZ, Pakize ALPAKBABA, M.Zekeriya ÖZTÜRK, Levent TEMİZ, Sevgi ERENEROL isimli şahıslarında bulunduğu, özellikle avukatlar ve gaziler davaya müdahil olmak için ellerinde dilekçeleri ve avukatları ile birlikte gelen şehit yakınlarından oluşan grup arasında, koridorda tampon oluşturulmak suretiyle muhtemel bir olayı önlemek için gerekli Güvenlik tedbirleri alınmıştır. Grubu Av.Kemal KERİNÇSİZ'in yönlendirdiği ve grup içerisinde slogan atılması üzerine, güvenlik güçlerince herkesin duyabileceği şekilde gruba ve grubu yönlendiren şahıslara gerekli uyanlar yapılmış olup, şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ ve Sevgi ERENEROL, Oktay YILDIRM, Asim DEMİR'in grup içinde bulundukları, Güvenlik Şube Müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 4- 12.06.2006 Saat 13.15 sıralarında Beyoğlu İlçesi Mete caddesi üzerinde bulunan AB Birliği Bilgi Merkezi önünde Türkiye'm Topluluğu ve Türk Ortodoks Patrikhanesi tarafından "Türkiye'nin AB üyeliği müzakere süreci" ile ilgili basın açıklaması düzenlendiği, Sevgi ERENEROL tarafından basın açıklamasının okunduğu, üzerinde Büyük Hukukçular Birliği yazılı çelengin AB bürosu önüne bırakıldığı, bu etkinliğe şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ, Oktay YILDIRIM ve M. Zekeriya ÖZTÜRK, Asim DEMİR'in katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 5- 20.06.2006 günü Atatürk hava limanı Genel binası önünde Milli Güç Platformu ve Büyük Hukukçular Birliği organizesinde "Ermenistan Katolikosu 2.Karakin'nin ülkemizi ziyaretini" protesto eylemi düzenlendiği, konuk Misafirin aracı geçerken grup tarafından yumurta atıldığı, polisin ikazına rağmen eyleme devam edildiği, Merdan AYDIN, Ferdi ÇELİK, Muammer KOCADAĞLI, Fatih SEKMAN isimli şahısların gözaltına alındığı, eyleme şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ, Sevgi ERENEROL ve Asim DEMİR'in (Elinde megafon olan şahıs olarak) katıldığı Güvenlik Şube Müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 6- 22.06.2006 günü Heybeliada da açılacak olan Ruhban Okulunu protesto eylemine Av. Kemal KERİNÇSİZ ve Asim DEMİR'in katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 7-19.11. 2006 günü saat 08.00 ile 17.00 arası Çağlayan Meydanında Bağımsız Türkiye partisi (BTP) mitingi adı altında açık hava toplantısı düzenlediği, grup tarafından "Ruhban okulu açılması Kopenhag kriteri değildir -Ekümenik Kopenhag kriteri değildir-Papayı Türtiye'ye istemiyoruz" ibareli pankartlar ile "Patrik-Papa-Fenerde, Türk Milleti Nerede- Patriği Türkiye de istemiyoruz" şeklinde dövizler taşındığı, gruba hitaben Büyük Hukukçular Birliği başkanı Kemal KERİNÇSİZ tarafından Türk milletine çağrı! İstanbul'a geldiği taktirde Papa'yı ülkemize istemiyoruz- Faaliyetine mutlaka katılın" başlıklı bildirinin okunduğunu, çevre illerden gelen BTP yönetici ve üyeleri ile İstanbul il ve ilçe teşkilatlan üyelerinin desteğiyle yaklaşık 2500-3000 kişinin katıldığı, BTP Genel Başkanı Haydar BAŞ'ın konuşmacı olarak katıldığı, "Bağımsız Türkiye için Milli ekonomi modeli için bizi de Yaz Sayın ProfDr.Haydar BAŞ (Tekirdağlı ülkücüler) -Buradayız üstad buradayız ASIM'in NESLİ bu kuvva-i Milli hareketin de yanın da olmayacağım mı sandın (yeniçiftlikli ülkücüler) - Bağımsız Türkiye için bizlerde varız (Tekirdağlı muhafazakarlar) - Sayın ProfDr.Haydar BAŞ Bu yolda bizde varız (sosyal demokratlar) ibareli dövizler açıldığı, "Bu Vatan bizimdir bizim kalacak - Türkiye Seninle gurur duyuyor - üstad sen bizim her şeyimizsin - Üstad Nerede Biz Oradayız - Avrupa şaşırma sabrımızı taşırma - kuvva-i miliye tekrar hedefe - işte Milet işte başbakan - Papa şaşırma sabrımızı taşırma - Bu millet Kardeştir ayıranlar kalleştir" şeklinde sloganların atıldığı etkinliğe, şüpheliler Asim DEMİR ve Kemal KERİNÇİZ'in birlikte katıldıkları, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 8- 18.12.2006 günü saat 12.25 de Eminönü ilçesi Sultanahmet Adliyesi önünde Doç. Necip HABLEMİTOĞLU'nun ölümünün yıl dönümü nedeniyle Hukukçular Birliği, Ayasofya Derneği, Milli Güç Birliği, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği tarafından basın açıklaması düzenlendiği, Büyük Hukukçular Birliği üyesi Cevat ÇALIK tarafından gruba hitaben bir basın metni okunduğu, eyleme şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ, Muzaffer TEKİN, Sevgi ERENEROL, Rafet ARSLAN ve Asim DEMİR'in birlikte katıldıkları, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 9-15.06.2007 günü saat:13.00 da Beşiktaş ilçesi Levent Camii' de yaklaşık 500-600 kişinin katılımıyla Hakkari ilinde şehit edilen P.Kd. Bnb. Murat ÖZYALÇIN ve Elazığ'da şehit edilen Jn.Uz.Erbaş Cihan KIZILTAŞ' m cenaze namazı kılınmış ve cenaze namazını müteakip cenazeler Edirne kapı şehitliğine defnedilmiş ve konu saat 14.30 da sona ermiştir. Katılan grup içerisinde; şüpheliler Muzaffer TEKİN, Sevgi ERENEROL, Kemal KERİNÇSİZ, Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU ve Asim DEMİR'in birlikte katıldıkları, Güvenlik Şube Müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. /-^ _ ^ -


10- 04.07.2007 günü saat: 10.05 de Beyoğlu İlçesi İtalyan Başkonsolosluğu önünde Türkiye Sivil Toplum Örgütleri, Türk Ortodokslar Derneği ve Aydınlar Ocağı tarafından "PKK Terör örgütü tarafından kullanılan İtalyan menşeli mayınları" protesto etmek basın açıklaması düzenlendiği, Ülker DURUKAN, Ayşe SALMAN, Burak GÜNEŞ isimli şahıslar tarafından basın açıklamasının okunduğu, bu eyleme şüpheliler Kemal KERINÇSIZ ve Asim DEMİR'in birlikte katıldıkları, Güvenlik Şube Müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır.

f) Hukuki durumunun değerlendirilmesi;Düzenle

Şüpheli Asim DEMİR ifadesinde Şüpheli Kemal KERİNÇSİZ'in yanında çalıştığını, ERGENEKON terör örgütü üyesi olmadığım beyan etmiş ise de;

Aramalar sırasında 1 adet 9765 seri numaralı cal 9 mm KNALL BORA-MK-19 Marka kurusıkıdan bozma 6136 Sayılı Yasa kapsamında kalan ruhsatsız silahın ele geçirilmiş olması, Büyük Hukukçular Derneğinin binasında yatıp kalkması örgütün tertip etmiş olduğu veya örgütsel içerikli olan 07/05/2006, 17/05/2006, 07/06/2006, 12/06/2006, 20/06/2006, 22/06/2006, 19/11/2006, 18/12/2006, 15/06/2007, 04/07/2007 tarihlerinde yapılan toplumsal eylemlerde diğer şüpheliler Oktay YILDIRIM, Muzaffer TEKİN, Kemal KERİNÇSİZ, Sevgi ERENEROL, M. Zekeriya ÖZTÜRK, Emin GÜRSES, Rafet ARSLAN ve Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU ile birlikte bizzat yeralması, telefon görüşmeleri incelendiğin de de savunmasının aksine İstanbul Adliyesinde görevli zabıt katibi olan şüpheli Atilla AKSU tarafından temin edilen bir kısım belge ve dokümanları şüpheli Kemal KERİNÇSİZ'e ulaştırdığı örgütün faaliyetlerini yürütmek için kurduğu dernek binasında yatıp kalktığı, böylece ERGENEKON terör örgütü ile süreklilik ve çeşitlilik arz eden organik bir bağ kurduğu anlaşıldığından, şüpheli hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığından;

Şüpheli Asim DEMİR hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 314/2, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5, TCK'nun 314/3 ve 220/4. maddesi yollaması ile 6136 Saydı Kanunun 13/son yollaması ile 6136 Sayılı Kanunun 13/1, 3713 Saydı Terörle Mücadele Kanunun 3 ve 4. maddeleri yollaması ile aynı Kanunun 5 ve TCK'nun 53, 58/9, 54/1 ve 63. maddelerinin tatbiki talep edilmiştir.