Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM V ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI İKİNCİ GRUPTAKİ KİŞİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 46-ŞÜPHELİ FERİD İLSEVER

46-ŞÜPHELİ FERİD İLSEVER


a)-Emniyet ifadesinde;Düzenle

1946 yılında İstanbul Doğumlu olduğunu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine bölümü mezunu olduğunu, 1976 Yılında askere gittiğini, Bu gün kadar gazetecilik yaptığını, Halen ulusal kanalın genel yayın yönetmenliğini yaptığın, evli olduğunu, Yeşil pasaport sahibi olduğunu, Yurt dışına bir çok defa giriş ve çıkış yaptığını, 1970 yılında 12 Mart döneminde TİİKP davasından yargılandığını, Cezaevinde yattığını, TİKP davasından da yargılandığını, daha sonra Beraat ettiğini, Gazeteci olduğu için yayın suçlarından dolayı birkaç defa ifade verdiğini, ancak ceza almadığını, Rauf DENKTAŞ Başkanlığında kurulan Talatpaşa Platformunun Genel Sekreteri olduğunu, Herhangi bir terör örgütüne üyeliğinin olmadığını, Hayatı boyunca terörle mücadele ettiğini, Bu güne kadar da en kararlı bir şekilde terörle mücadele eden bir partinin genel başkan yardımcısı olduğunu, Mehmet Adnan AKFIRAT İsimli Şahıstan Elde Edilen, Üzerinde El Yazısı İle "Fikret AKFIRAT'm Dikkatine" yazılmış, özgeçmiş başlıklı, Sayın Ferid İLSEVER'e Veriniz ile biten, DR.Ümit SAYIN TN özgeçmişi olan (6) sayfa belge ile ilgili olarak; Dr. Ümit SAYIN'ı İstanbul Üniversitesinden hoca olarak tanıdığını, Böyle bir belge görmediğini, kendisine gösterilen belgeyi ilk olarak burada gördüğünü, Mehmet Adnan AKFIRAT'm Ulusal Kanalda ve Aydınlık dergisinde çalıştığını, O zamanlar haber müdürü olduğunu, Kendisi ile zaman zaman görüştüklerini, Kendisinden bu tür bir belge istemediğini, Mehmet Adnan AKFIRAT İsimli Şahıstan Elde Edilen Üzerinde El Yazısı İle "Ferid İLSEVER'e" yazılı " Generallerin Bekleme Süresinin 4 Yıla Çıkmasıyla Bu Yıl Şura Önüne Gelmeyecekler" Başlıklı (3) Sayfa Belge ile ilgili olarak: Mehmet Adnan AKFIRAT'm yukarıda da dediği gibi Ulusal kanalda ve Aydınlık dergisinde çalıştığını, O zamanlar haber müdürü olduğunu, Belge içeriği incelendiğinde haber amaçlı olduğu anlaşıldığını, Eski tarihli şu an emekli olmuş generallerin listesi olduğunu, Atamalara ilişkin bu tür belgeler her yıl 30 ağustosta basında yayınlandığını, Bu belgeyi hatırlamadığım, Ulusal kanalın Genel yayın yönetmeni olduğunu, bu tür belgelerin kendisine gelmesinin normal olduğunu, Ümraniye'de ele geçirilen malzemeler ile ilgili olarak: kendisinin bu konu hakkında bilgisinin olmadığını, Burada duyduğunu, Basında yer aldığı kadarını bildiğini, Veli KÜÇÜK ile Tuncay GÜNEY isimli şahıslardan elde edilen Ergenekon Analiz Yeni Yapılanma Yönetim Ve Geliştirme Projesi 29 Ekim 1999 İstanbul isimli doküman ve dokümanda geçen ERGENEKON isimli örgüt ile ilgili olarak; Bu örgütü gazetelerin yazdığı kadar duyduğunu, Örgütün çalışma ve yapılanma şeklini ilk defa burada duyduğunu, Bunun kendisine göre bir deli saçması olduğunu, kendisinin dünya görüşüne, siyasal duruşuna, üslubuna kadar her şeyine aykırı olduğunu, kendisine okunan belgenin eline geçse dahi okumayacağını, Bu yapılanmanın kendisinin mensubu olduğum siyasi partinin her şeyine aykırı olduğunu Kabul etmediğini, Oktay YILDIRIM, M. Zekeriya ÖZTÜRK, Muzaffer TEKİN ve Sevgi ERENEROL isimli şahıslardan elde edilen LOBİ ÇOK GİZLİ ARALIK 1999/ İSTANBUL başlıklı doküman ve bu dokümanda geçen konular ile ilgili olarak; Kendisinin bu belgeyi ilk defa burada duyduğunu, içeriğinin de baştan sona zırva olarak tabir ettiğini, kendisinin zaten her gün makaleleriyle Kamu önüne çıktığını, Yukandaki belgelerin kendisinin görüş ve fikirlerine tamamen zıt olduğunu, 22.03.2008 tarihinde, kanal 1 Tv'de yayınlanan ve Fatih ALT AYLI ve Tuncay GÜNEY ile canlı yayında yapılan telefon görüşmesinin içeriğinde; "Çırağan sarayında fmansını Kemal ÖZDEN Ulusal sanayici iş adamları derneği sağladığı.Bu toplantı Doğu PERİNÇEK'in adamı Ferid İLSEVER de vardı.Aydınlık genel yayın yönetmeniydi o zaman.Gürbüz ÇAPAN beyde bunu doğruladı...." Şeklinde gerçekleşen telefon görüşmesi ve içeriği ile ilgili olarak: Çırağan sarayında yapıldığı söylenen ve kendisinin de katıldığı söylenen bir toplantının olmadığını ve doğru olmadığını, Ancak daha sonra Akatlar'da yapılan Gürbüz ÇAPAN, Veli KÜÇÜK ve Kemal ÖZDEN'in katıldığı bir akşam yemeğine USİAD başkanı Kemal ÖZDEN'in daveti ile katıldığını,Veli KÜÇÜK ile bu toplantı dışında başka bir görüşmesinin olmadığını, buluşmasının olmadığmı,Toplantınm konusunun o zaman zor durumda bulunan Cumhuriyet gazetesine destek olmak olduğunu, Bu toplantının geçtiğimiz haftalarda basında Cumhuriyet gazetesini satın almak ve bir ulusal medya grubu kurmak şeklinde yer aldığını, Bunun tamamen yalan olduğunu, Basında bu toplantıya katıldığı söylenen Ümit ÜLGEN'in 13 Mart 2008 tarihinde tüm basma yaptığı açıklaması ile toplantıyı yalanladığını, Aynca Gürbüz ÇAPAN'nm da 14 Mart tarihinde yaptığı basın açıklaması ile haberin tamamen yalan olduğunu ifade ettiğini, Ferid İLSEVER'in Veli KÜÇÜK ile bir medya grubu olduğu haberinin uydurma olduğunu söylediğini, ÇAPAN'm aynca bu toplantıda Kemal ÖZDEN'e sahip olduğu Cumhuriyet hisselerini satmayı teklif ettiğini onun da bunu kabul etmediğini ifade ettiğini, Kendisinin Cumhuriyet gazetesini satın alarak Gürbüz ÇAPAN'la, Veli KÜÇÜK ile birlikte kuracağı medya grubunun olmadığını Olamayacağını, Bu haberler cumhuriyet gazetesi ile aralannı açmak için uydurulmuş haberler olduğunu, Bilginin tamamen yalan olduğunu, Kendisinin aksine İlhan SELÇUK ve Cumhuriyet ile Ulusal Kanalın olanaklarını birleştirerek bir Cumhuriyet televizyonu yapılması fikrini birkaç kez görüştüklerini, Maddi gücülerinin el vermediği için bu projeyi gerçekleştiremediklerini, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ü, Zekeriya ÖZTÜRK isminde emekli subay olduğunu söyleyen bu şahsın birkaç hafta Ulusal kanala gelip gittiğini, Şüpheli hareketlerinden dolayı atıldığını, Kamuoyundaki beyanlanndan dolayı Doğu PERİNÇEK ve İşçi partisi olarak kendisine Şişli Adliyesinde dava açılmış olduğunu, Davanın halen devam ettiğini, Veli KÜÇÜK'ün Emekli Paşa olduğunu, Kemal ÖZDEN'in daveti üzerine kendisi ile bir defa yemek yediklerini, Sevgi ERENEROL'u Basından tanıdığını, Bazen Ulusal kanalı ziyaret ettiğini, İstanbul Emniyeti eski Organize Şube Müdürü Adil Serdar SAÇAN'in bu konudaki Hürriyet gazetesinde yer alan son beyanlan bu soruşturmanın kasıtlı yapıldığını göstermekte ve suçu katmerlendirmekte olduğunu, Adıl Serdar SAÇAN'ın CIA memuru TuncayGÜNEY'i belgelerinin yedi yıl önce ele geçirildiğini söylemekte olduğunu, İstanbul DGM. C.Başsavcıhğmdan aldığı izinle bu belgeleri bir yıl araştırdığını ifade etmekte olduğunu, Ergenekon diye bir şey bulamayınca DGM savcısı dosyayı kapatmakta ve belgeleri Tuncay GÜNEY'e teslim etmiş olduğunu, Özetle bugünkü koşullarda yedi yıl sonra bunların tekrar ortaya sürülmesi anlamlı olduğunu, Basından okuduğu üzere bu örgütü Doğu PERİNÇEK ile Veli KÜÇÜK Bilecik'te kurdular şeklindeki Tuncay GÜNEY'e atfen verilen bilgilerin tamamen yalan olduğunu, Böyle bir şey olsa kendisinin haberinin olacağını, İkincisinin Doğu PERİNÇEK bunun yalan olduğunu, hayatı boyunca Veli KÜÇÜK ile hiçbir görüşme yapmadığını basın toplantısı ile kamuoyuna ilan ettiğini, Doğu PERİNÇEK'in yalan söylemeyeceğini, Savcının CIA memuruna değil Doğu PERİNÇEK'e inanması gerektiğini, Bu operasyondan amacın, Birincisi, Türk ordusunu yıpratmak olduğunu, operasyonun Türk ordusunun Irak'a harekâtı sırasında gerçekleştiğini. Hem bu yolla Türk ordusunun arkadan vurulduğunu, hem de bazı komutanların isimlerinin burada zikredildiğini. Birincisi 12 Eylül 2006 tarihinde Avrupa parlamentosunun Türk Hükümetinden Talatpaşa komitesinin ortadan kaldırılmasını istemiş olduğunu, İşte burada Talatpaşa komitesinin sorgulanmakta olduğunu, İkincisi Avrupa parlamentosunun geçen hafta aldığı bir kararla "Ergenekonun sonuna kadar üzerine gidilmesini ve devletten tasviyesini istemiş olduğunu" . Bu şifreyi çözecek olursak İşçi Partisinin üzerine gidilmekte olduğunu, Türk Silahlı kuvvetlerinin üzerine gidilmekte olduğunu, 04.02.2008 tarihinde saat 14:01 sıralarında Nusret isimli şahıs ile telefon görüşmesi yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Nusret isimli şahsın İşçi Partisinin Genel Sekreteri Nusret SELEN olduğunu, Bütün görüşmenin 9 Şubatta Ankara'da yapılacak mitingin hazırlıkları ile ilgili olduğunu, İşçi partisi ile ilgili telefonlarının dinlenmesi ve bununla som üretilmesinin suç olduğunu, Burada adı geçen CKD Cumhuriyetçi Kadınlar Demeği olduğunu, Adı geçen Şenal hanımın ise Şenal SARIHAN olduğunu ve Demeğin başkan olduğunu, 05.02.2008 tarihinde saat 18:38 sıralarında Doğu PERİNÇEK ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Bu görüşmenin Talat paşa komitesinin 15 Şubatta yapacağı toplantı öncesindeki hazırlıklarla ilgili olduğunu, Tarkan isimli şahıs İsviçre'de yaşayan Türk avukat Tarkan GÖKSU olduğunu, İşçi Partisi Genel başkanı Doğu PERİNÇEK'in İsviçrede yargılandığı "Ermeni soykırımını inkar" davasında Perinçek'in avukatlığını yaptığını, 15 Şubat toplantısının konusun da Ermeni soykırımı yalanma karşı mücadele olduğu için Tarkan GÖKSU'nun çağrılmasını konuştuklarını, Burada söz konusu olan milletvekillerinin İsviçre milletvekilleri olduğunu, İstanbul'da yapılacak toplantıya İsviçre'deki milletvekillerinin İsviçre'deki basının ve önde gelenlerin çağınlmasım düşündüklerini, gelsinler bu toplantıda soykırım yalanını bizzat kendileri görsünler. Konuşmada adı geçen Kemal, Kemal ALBAYRAK olduğunu, İsviçre temsilcileri olduğunu, Onun da adı İsviçre'li misafirlerin davet edilmesi ile ilgili isminin geçtiğini, Oktay EKŞİ'nin Hürriyet gazetesinin başyazarı olduğunu, Aynı zamanda basın konseyinin başkanı olduğunu, Kendisi ile RTÜK'ün Ulusal Kanala uyguladığı baskılar ile yeni hazırlanan RTÜK yasası üzerine konuştuklarını, Basın konseyi olarak ilgilenmelerini rica ettiğini, PERİNÇEK'e bahsettiği konunun bu olduğunu, 07.02.2008 Tarihinde Saat 18:20 Sıralarında Kemal ALEMDAROĞLU İsimli Şahıs İle Yaptıkları Telefon Görüşmesi ile ilgili olarak: Kemal ALEMDAROĞLU'nun İstanbul Üniversitesinin eski Rektörü olduğunu Birlikte Talatpaşa Komitesinin yürütme ^-

kurulunda yer aldıklarını, Aralannda konuştukları toplantını 15 Şubatta İstanbul'da yapılan Talatpaşa komitesi toplantısı olduğunu, Konuşmanın ağırlıklı olarak bu toplantının yapılacağı yer ile ilgili olduğunu, Prof.Dr. Ferid Hakan BAYKAL ile Marmara Üniversitesinin Hukuk Fakültesinde toplantıyı yapmayı düşündüklerini, Daha sonra Tepebaşmdaki İnan Kıraç vakfına ait Pera müzesinde yapmayı kararlaştırdıklarını, ALEMDAROGLU ile geçen konuşmanın ağırlıklı konusunun bu olduğunu, Mitingde 9 Şubatta Ankara'da yapılacak miting olduğunu, Aynca bu konuda kendisine bilgi verdiğini, Konuşmanın en başında ise üniversitelerin gösterdiği tepkinin haklılığının altını çizdiğini, 07.02.2008 tarihinde saat 18:45 sıralannda İbrahim isimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: İbrahim isimli şahsın İbrahim BENLİ olduğunu, Talatpaşa komitesinin yürütme kurulu olarak kendisinden kurullannm mali sorunlanna yardımcı olmasını rica ettiğini, Kabul ettiğini, Buradaki söz konusu toplantı yukanda bahsettikleri Pera müzesinde yaptıklan toplantının hazırlıklan ile ilgili olduğunu, Tarkan GÖKSU'dan ve İsviçre'deki milletvekillerinden yukanda bahsettiğini, 07.02.2008 tarihinde saat 19:41 sıralannda Mehmet isimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Mehmet isimli şahsın İşçi Partisi Genel sekreteri yardımcısı Mehmet CENGİZ olduğunu, Yine burada bir parti ile ve 9 Şubat mitingi ile ilgili bir görüşme söz konusu olduğunu, Mitingin konuşmacılanmn kim olacağı aralannda konuşulduğunu, Ve Tuncay ÖZKAN'm konuşmacı yapılması dolayısı ile CHP'nin mitinge katılmaması konusu değerlendirildiğini, Bundan dolayı Tuncay ÖZKAN'm konuşmacı olmamasının doğru olacağı aralannda konuşulduğunu, Kamuoyunun bildiği gibi ÖZKAN'm CHP'den aday olması söz konusu olmuş olduğunu, Bu durumun CHP içerisinde sıkıntı yarattığını, Bundan dolayı Özkan'ın konuşmacı olmamasını düşündüğünü söylediğini, Adı geçen diğer isimlerin TGB temsilcisi (Türkiye Gençlik Birliği ) Temsilcisi Gökhan GÜNAYDIN olduğunu, Aynca Şenol SARIHAN CKD'nin Genel Başkanı olduğunu, 08.02.2008 tarihinde saat 16:11 sıralannda Nusret isimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Avukat İşçi partisi genel sekreteri Nusret SENEM olduğunu, Bir gün sonra Ankara da yapılacak olan 9 şubat mitinginin hazırlığı konuşulduğunujşçi partisinin hangi illerden nasıl katılacağı ulusal kanalın nasıl yayın yapacağı vb. konuşulduğunu, Ayrıca hükümetin türban karannm Mehmet Ali BİRAND'm TV programına yansıdığı gibi nasıl bir gerginlik ve bölücü bir ortam yarattığı endişe ile aralannda konuşulduğunu, 09.02.2008 tarihinde saat 14:24 sıralannda Ahmet isimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Ahmet isimli şahsın Prof. dr. Ahmet ERCAN olduğunu, Talat paşa komitelerinin üyesi olduğunu, Kendileriyle beraber Ermeni soykınmı yalanma karşı mücadele ettiğini, burada 15 Şubatta İstanbul'da Pera müzesinde yapılan toplantı söz konusu edildiğini, Ermeni soykınmı iddiası LAHEY de insan haklan mahkemesini götürülüp götürülmemesi gerektiği tartışıldığını, Ercan'ın da İzmir de USMER 'ulusal strateji merkezi' yapılan madencilik yasası kurulu toplantısı hakkında bilgi verildiğini, 09.02.2008 tarihinde saat 14:46 sıralannda Fikret isimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Fikret AKFIRAT Ulusal Kanal'in Ankara temsilcisi olduğunu, 9 şubat mitingi ile ilgili bir konuşma olduğunu, Ulusal kanalın sabahtan itibaren bu mitingi canlı yayınlamasına karşın bir şahsın miting kürsüsünden yerel kanal ("a"tv) ye teşekkür etmesi üzerine duyduğu tepkiye karşı söylenmiş sözler olduğunu, bu şahsı tanımadığını ne de kendisine kötü niyetle bir hakaret kastı olmadığını, 09.02.2008 tarihinde saat 14:49 sıralannda Nusretjsimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Daha öncede ismi geçen Nusret SENEM isimli şahıs s^~~*} /""^ S 1553|^ ^V/^% 'îı^L—- r"_"^


olduğunu, Yukarıda belirttiği gibi olayın tepkisi ile söylenmiş sözler olduğunu, Kürsüden indirilmesi gibi bir şeyin söz konusu olmadığını, 09.02.2008 tarihinde saat 15:21 sıralarında Naci isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Naci isimli şahsın Sayın Rauf DENKTAŞ'ın özel kalem müdürü emekli Kurmay Albay Naci ERÇAL olduğunu, 15 Şubat ta Denktaş'm başkanlık ettiği Talat paşa komitesinin hazırlıklarının konuşulduğunu, Sayın Rauf DENKTAŞ'ın imzası ile yazılacak bir davet mektubunun yararlı olacağı düşünüldüğünü, Bu mektubun özellikle AKP den, CHP, MHP den bazı milletvekillerine gönderilmek üzere tasarlandığını, Bunun Ergenekon soruşturması ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, Bu soruşturma konusu ile ilgili olmadığından Talat paşa komitesine kimlerin katılacağı konusunda bilgi vermenin bu aşamada soruşturmayla ilgisiz olduğunu, 10.02.2008 tarihinde saat 13:30 sıralarında Ali isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Ali isimli şahsın ulusal kanal idare müdürü Ali DEĞERLİ olduğunu, Yukarıda Naci ERÇAL ile olan konuşmasında söz konusu edilen Denktaş'm davet mektubunun The MARMA otelinden alınması ile ilgili bir görüşme olduğunu, 10.02.2008 tarihinde saat 13:32 sıralarında Naci isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Yukarıda bahsettikleri davet mektubunun alınması sırasında çıkan aksaklıklar ile ilgili bir görüşme olduğunu, Bu şahsın Naci ERÇAL olduğunu, Tapeno...10.02.2008 tarihinde saat 13:39 sıralarında Mehmet isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Mehmet isimli şahsın yanlış hatırlamıyorsa CHP milletvekili Mehmet SEVİLGEN olabileceğini. Kendisini 15 şubat ta düzenlenecek olan Talat paşa toplantısına davet maksadı ile bu görüşmeyi yaptığını, 10.02.2008 tarihinde saat 14:24 sıralarında Ali isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Ali isimli şahsın daha önce bahsettiği Ali DEĞERLİ olduğunu, Denktaş m davet mektubunun alınması konusu konuşulduğunu, Tapeno...11.02.2008 tarihinde saat 14:19 sıralarında Doğu PERİNÇEK ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Talatpaşa Komitesinin 15 Şubat tarihli toplantısında konuşturmayı düşündükleri Pr. Doktor Nevzat YALÇINTAŞ bir önceki dönem AKP Milletvekili olduğunu ve daha önceki Talatpaşa toplantılarına katılmış olduğunu, 11.02.2008 tarihinde saat 15:49 sıralarında ismi tespit edilemeyen erkek bir şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Doğu PERİNÇEK ile yaptığı görüşme olduğunu, Ali TOPUZ'un Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olduğunu, Alev COŞKUN'un Cumhuriyet Gazetesi yöneticisi olduğunu, Oğuz OYAN'in CHP Milletvekili olduğunu, Süleyman DEMİREL'in ise 9.Cumhurbaşkanımız olduğunu, Burada Süleyman Demirel ile Nevzat YALÇINTAŞ in türban konusundaki Vatansever çıkışları ile Ali TOPUZ ile Oğuz OYAN'in ulusal kanalda yaptıkları CHP'ye yönelik özeleştirileri değerlendirilmesinin yapılmakta olduğunu, 11.02.2008 tarihinde saat 16:42 sıralarında Mehmet YÜKSEKBAŞ isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Mehmet YÜKSEKBAŞ diye birini tanımadığını bu görüşmeyi kiminle yaptığım hatırlamadığını, muhtemelen bu şahsın çözümünde tape sorunu olabileceğini Konuşmanın içeriğinin Talatpaşa Komitesinin 15 şubat toplantısı ile ilgili olduğu açık olduğunu,


11.02.2008 tarihinde saat 17:37 sıralarında Ahmet isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Ahmet'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın müşaviri Ahmet Faruk YANARDAĞ olduğunu, Çözümlerden de anlaşılacağı üzere Belediye Başkanı

Sayın Kadir TOPBAŞ'm 15 Şubat toplantılarına davet etmek amacıyla yapılmış bir görüşme olduğunu, 11.02.2008 tarihinde saat 18:05 sıralarında Nurettin VEREN isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Nurettin VEREN NEWJERSEY eyaletinde ABD himayesinde yaşayan Fettullah GÜLEN'in bir zamanlar sağ kolu olduğunu, Daha sonra onu terk ettiğini ve bütün kirli çamaşırlarını ortaya döktüğünü, burada söz konusu olan haberin o gün ABD borsasının hızlı Çöküşü sonucunda Venezüella'nın borçlanna el koyması ve Venezüella'nın da ABD'ye gönderdiği petrolün kesmesi konusu olduğunu, 11.02.2008 tarihinde saat 22:01 sıralarında Doğu PERİNÇEK ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Bunun başında Kamuran İNAN (eski senatör, Bitlis Milletvekili) ,eski ANAP'h Bakan Ufuk SÖYLEMEZ ve Mehmet HABERAL'm bulunduğu Milli Egemenlik Hareketinin toplantısına katılan PERİNÇEK'in verdiği bilgiler olduğunu, O toplantıya Dursun Ali ERCAN'ın, Hurşit TOLON'un ve Şener ERUYGUR'un katıldığı Perinçek tarafından bildirildiğini, 12.02.2008 tarihinde saat 12.38 sıralarında Şükrü ELEKDAĞ isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Şükrü ELEKDAG'm CHP İstanbul milletvekili ve emekli büyükelçi olduğunu, 15 Şubatta yapılacak Talatpaşa komitesi toplantısına davet amacıyla aradığını, 12.02.2008 tarihinde saat 14.01 sıralarında Şinası ÖKTEM isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Şinasi ÖKTEM'in CHP milletvekili olduğunu, 15 Şubatta yapılacak Talatpaşa komitesi toplantısına davet amacıyla aradığını, 18.02.2008 tarihinde saat 10:31 sıralarında İbrahim FİKRET AKFIRAT isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: İbrahim Fikret AKFIRAT'm Ulusal kanal Ankara temsilcileri olduğunu, kendisi ile o gün gündemde olan 27 mayıs hareketi, bazı generallerin istifa etmesi, Ergenekon gibi gündemde olan konular ile bunların olumsuzlukları yanı sıra gerçeği anlamaya çalıştıklarını, aydınlanmak için kendisine bazı sorular sorduğunu, Onun da yanıtlar verdiğini, görüşmenin ağırlık noktasının ABD'nin Türkiye'yi ve AKP hükümetini ne ölçüde kontrol ettiği konusu taraflarından soruşturulduğunu, Türkiye'nin Kuzey Irak'a hava ve kara harekâtı ABD'nin ve AKP yöneticilerinin engellerine rağmen gerçekleştirilmiş olduğunu, Bu yorumun görüşmeler sonucu elde edilen bilgilerden çıkartılmış olduğunu, 22.02.2008 tarihinde saat 15.10 sıralarında Serhan BOLLUK isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Serhan BOLLUK'un Aydınlık dergisinin genel yayın yönetmeni olduğunu, hastanede tedavi görürken konuşmalardan da anlaşılacağı gibi Dr. Kemal YEŞİLÇİMEN kendisini aradığını, Hal hatır sorduğunu ve bu arada internet üzerinden böyle gözaltılar olduğunu söylediğini, Serhan BOLLUK'tan bunu araştırmasını istediğini, Konuşmanın içeriğinde geçen Serhan BOLLUK'un olayla ilgili olarak "Hiçbir şey bilmiyoruz ki" ifadesinin de bu konunun bilgilerinin dışında olduğunu gösterdiğini, 23.02.2008 tarihinde saat 10.56 sıralarında Şule ve Doğu PERİNÇEK isimli şahıslar ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Serginin ulusal kanal altında bulunan Bindallı resim sergisi olduğunu, Amacının birlik ve kardeşlik olduğunu, Türk ve Kürtleri bir ve beraber kardeş olması amacı ile


açılmış olduğunu, Özellikle Bismil köylülerinin ağalara karşı yargıda verdiği mücadeleyi desteklemek amacı ile açılmış bir yardım kampanyası söz konusu olduğunu, Konuşmalarda

geçtiği üzere 30 bin YTL ye yakın bir yardım toplandığından söz edildiğini, ulusal kanalın Almanya'da ki deniz feneri davası ile ilgili yürüttüğü haberciliğin ulaştığı bilgilere dayandığını, Burada Frankfurt savcısının bu dava ile ilgili olarak Tayyip ERDOGAN'm ifadesini almayı kararlaştırdığını, RTÜK başkanı Zait AKMAN hakkında tutuklama bilgilerine ulaşıldığının anlaşıldığını, Bu tutuklama bilgisinin çok özel olduğu için bunun haber yapılmamasını sadece Tayyip ERDOĞAN ile ilgili haber yapılmasını aralarında konuştuklarını, Bu konuları araştıran Ali MERCAN'm yurtdışı temsilcileri olduğunu, 23.02.2008 tarihinde saat 11.01 sıralarında Doğu PERİNÇEK ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Bunun da yukarıda açıkladığı ulusal yayın haberciliği ile ilgili bir konu olduğunu, Filiz TOPALOĞLU nu yurtdışında ki internet yayınlarından tanıdıklanm, 2007 nın 8 in ci ayında kendi imzası ile bazı internet sitelerinde Frankfurt savcılığının Tayyip ERDOĞAN m ifadesini alacağı bilgisini öğrendiklerini, Bu bilginin daha da geliştirilmesi için kendisinin bulunarak konuşulmasını aralarında tartıştıklarını, Bu konuşmada da yer aldığı üzere Zait AKMAN hakkında ki tutuklama karanmn özel bir bilgi olduğunu bir kez daha yenilediklerim, 03.03.2008 tarihinde saat 18.10 sıralannda kimliği tespit edilemeyen erkek bir şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: İşçi partisi basın müşaviri Hikmet ÇİÇEK olduğunu, .Basında yer alan Ergenekon yalanı ile ilgili bilgileri dosyalayıp göndermesini rica ettiğini, Konuyu meclise taşımak üzere olduğunu, Bu konuşmada geçen Gizem isimli şahsın yurt haberler şefleri Gizem hanım olduğunu, 03.03.2008 tarihinde saat 18:27 sıralannda Nusret isimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda: Nusret'in yukanda belirttiği şahıs olduğunu, Kendisi ile üç konu görüşülmekte olduğunu, Birincisi, Hikmet ÇİÇEK in yukarıda açıkladığı Ergenekon yalanı dosyasmı bazı milletvekillerine götürerek meclise taşımak ve soru önergesi ile meclis araştırmasını sağlamak olduğunu, İkinci konunun, RTÜK ün ulusal kanal üzerindeki baskılarını yine meclise taşımak olduğunu, Bu ara da özellikle İç İşleri Bakanı Beşir AT ALAY, Mehmet Ali ŞAHİN, Cemil ÇİÇEK ve Beşir AT ALAY götürüp bilgilendirmek olduğunu, Abdulvahap bey, Paşa bey, İsmail, İlhami, Taha YÜCEL RTÜK'ün yöneticileri olduğunu, Nusret SENEM'in aynı zamanda ulusal kanal hukuk müşaviri olduğu için bu şahıslarla görüşmesini konuştuklannı, Üçüncü konunun ise, kanal Türk TV sinin o gün deniz feneri davası konu ile ilgili Nusret beye hatırlattığını, Bilindiği gibi en sonunda Ergenekon yalanı meclise taşınmış olduğunu, CHP genel başkanı Deniz BAYKAL m dün yaptığı açıklama ile de Tayyip ERDOĞAN yönetimi bu Ergenekon yalanı ile kendi derin devletini kurmaya çalışmakta olduğunu, 03.03.2008 tarihinde saat 23:07 sıralannda Doğu PERİNÇEK ile yaptıklan telefon görüşmesi ile ilgil olarak: Emekli Tüm General Aladdin PARMAKSIZ olduğunu, Burası Hakkari Ankara'dan göründüğü gibi değil başlıklı kitabı Irak kuzeyinde ABD ile karşı karşıya geldiğini anlatan ve bu çatışmadan Türkiye'nin galip çıkacağını anlatan çok esaslı bir kitap olduğunu, Bu kitabı aydınlık dergisi ve ulusal kanalın tanıttığını Ümit AKKOYUNLU'nun Irak Türkmen cephesi lideri olduğunu, Aynı zaman da İşçi partisin merkez yürütme üyesi olduğunu, Kendisi ile yukanda söz konusu ettiğimiz birlik ve kardeşlik kampanyasının İç işleri bakanlığının izni ile yapılıp yapılamayacağını konuştuklannı, Soruda geçen RTÜK toplantısı için o gün RTÜK ün ulusal kanala T_l lisansı ( ulusal _karasal yayın hakkı) verip vermeyeceğine karar vereceği kritik toplantı olduğunu, RTÜK'ün 7 yedi yıldır ulusal kanalın T_l lisansı hakkını çiğnediğini, Onun için bu toplantıyı önemsemiş olduğunu, Yine soruda sorulan Kanal Türk yönetici arkadaşı Merdan YANARDAĞ ile yaptığı görüşme olduğunu, Savcının Tayyip ERDOĞAN ile ilgili sözlerinin doğru olmadığı bilgisine karşı kendisine bu sözleri yurtdışı muhabiri Filiz TOPALOĞLU'ndan aldıklarını ve bunun savcı ile görüşmesine dayandığını ifade ettiğini, Gerçekten Baki TUĞ’un PKK yı kuıran ve yöneten tiyatro

j3-/0^;!:


içerisinde yer aldığını, Telefon görüşmesinde yer alan gazete açıklamasının tamamen yalana dayanmakta olduğunu, 05.03.2008 tarihinde saat 21:01 sıralarında Kemal YEŞİLÇİMEN isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Kemal YEŞİLÇİMEN'in Siyami Ersek hastanesinde doçent olduğunu, Kendisinin doktoru olduğunu, Bu konuşmalarda K.Irak'a yapılan kara harekatı sonrasında Devlet BAHÇELİ'nin orduyu eleştiren tavrı mahkum edilmekte olduğunu, Ayrıca Türk ordusunun K.Irak'a kendi insiyatifi ile girdiği ve başarı kazandığının anlatıldığını, Yine bu dönemde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik kriz ve bunun sonuçlarının konuşulduğunu, Son bölümde de teröre karşı mücadelede esas engelin Ankara'da oluştuğu AKP hükümetinin siyasi çözüm paketi, DTP'nin mecliste olması gibi hususların bu sorunun çözümüne engel olduğunun anlatıldığını, 10.03.2008 tarihinde saat 17:42 sıralarında Nusret SENEM isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Atila KALÇA olarak yazılan şahıs Atila KART olduğunu, Ergenekon yalanını meclise götürme olayını yukarıda anlattığını, Burada yeni olarak Baykal'm bir yürüyüş sırasında piknik yaptığı arkadaşlarına "Aman savcı görmesin hepimizi Ergenekon diye içeri alır" sözleri üzerine espiri güzel de bunun meclise taşınması gerekir dediğini, Erganokon savcısı hakkındaki suç duyurusunu haber yapacaklarını bildirdiğini, Konuşmada geçen Mehmet DADAK ve Taha YUCEL'in RTÜK'ün üyeleri olup, Ulusal kanal ile ilgili RTÜK karannda red oyu verdiklerini, Onu konuştuklarını, 11.03.2008 tarihinde saat 16:14 sıralarında İsmail SAYMAZ isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; İsmail SAYMAZ'm Radikal gazetesinin muhabiri olduğunu, İsmail SAYMAZ'm kendisini aradığını, Bu görüşmeyi yaptıklarını ve ertesi gün gazetesinde yayınladığını, Şunu tekrar etmek istediğini, Cumhuriyet gazetesinin kendilerinin olduğunu, Başında İlhan SELÇUK ağabeyleri olduğunu, Bu gazetenin alınması iddiasının rezilce bir iddia olduğunu, Bu konulan yukanda teferruatlı olarak anlattığını, 11.03.2008 tarihinde saat 17:08 sıralannda Niyazi IŞIK isimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Niyazi IŞIK'm İşçi Partisinin Avcılar ilçe başkanı olduğunu, Niyazi IŞIK'm Çatalca'da yeni yerel yönetimler yasasını protesto için kitle eylemi yapılacağını, Ulusal kanal olarak kendisinden kamera talebinde bulunduğunu, Kendiside Niyazi IŞIK'a kamerayı nasıl göndereceğini anlattığını, İşçi Partisi faaliyetlerinin bu şekilde soruşturulmasmm suç olduğunu, 11.03.2008 tarihinde saat 19:17 sıralannda Ufuk SÖYLEMEZ isimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Ufuk SÖYLEMEZ'in eski bakan olduğunu, Konuşmadan da anlaşılacağı üzere kendisine Almanya'da Atatürkçü Düşünce Derneklerinin düzenlediği etkinliği milli egemenlik hareketi olarak ADD ile birlikte yapmalarını önerdiğini Bu toplantıların 22-23 Mart günleri Hanover ve Hamburg'da yapılacak olduğunu, Toplantıların konusunun "Irkçılık değil dostluk" olduğunu Bu toplantılarda Almanya'daki Türk evlerinin yakılarak ırkçılık yapıldığının anlatılacağını ve Alman Kamuoyuna dostluk eli uzatılacak olduğunu, Toplantılara Talat paşa komitesi sekreteri olarak kendisi ile beraber sayın Doğu Perinçek ve sayın kemal ALEMDAROĞLU'nun da bulunacaklarını, 21 Martta gözaltına alınarak bu toplantılara katılmalannm engellendiğini, Aslında bu gözaltılann bir nedeninde bu olduğunu, 11.03.2008 tarihinde saat 20:50 sıralannda Nuran GÖKDEMİR isimli şahıs ile yaptıklan telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Nuran GÖKDEMİR'in Ulusal kanalın reklâm müdürü ve aynı zamanda kendisinin sekreteri olduğunu Almanya toplantısına

katılmak üzere çok kişi ile konuştuğunu ve çok önemli kişilerin katılmaya karar verdiğini kendisine söylediğini, 12.03.2008 tarihinde saat 16:21 sıralarında Engin CALBAY isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Engin CALBAY'm Almanya aşağı saksonya ADD başkanı olduğunu, Yukarıda söz konusu olan toplantıyı düzenleyen örgütün başında bulunmakta olduğunu, Bütün konuşmadan da anlaşılacağı gibi 22-23 Mart Tarihinde Almanya'da yapılacak olan Irkçılık ile ilgili toplantının hazırlığıyla ilgili olduğunu, Özellikle Doğu PERİNÇEK'in istenmesinin Ermeni Soykırımına karşı yürütülen mücadelede Türk Milletini savunan kahramanca tutum almasıyla ilgili olduğunu, Almanya'daki Türkler ve tüm Türk kuruluşları başta ADD olmak üzere bu toplantı sonrasında düzenlenecek yemekte Talatpaşa Komitesi başkanı Saym Rauf DENKTAŞ'm, sayın Doğu PERİNÇEK'e ve saym Kemal ALEMDAROĞLU'na Türkiye'ye yaptıkları hizmetlerden dolayı cesaret ödülü verilmesini kararlaştırmış olduklarını, Almanya'daki Türk kuruluşları ödül verirken Savcının kendilerini içeriye aldığını, 14.03.2008 tarihinde saat 13:46 sıralarında Gürbüz ÇAPAN isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Gürbüz ÇAPAN'm eski Esenyurt Belediye Başkanı olduğunu, Yukarıdaki ifadesinde yer aldığı üzere Gürbüz ÇAPAN'a atfen basında yer alan Ferid İLSEVER, Veli KÜÇÜK, Kemal ÖZDEN Cumhuriyeti satın alacaklardı haberinin doğru olmadığını açıklamasını istediğini, Nitekim Gürbüz ÇAPAN'm bir açıklama yaparak bu konuşma bantlarmda da geçtiği gibi kendisinin böyle bir şey söylemediğini ve yalan olduğunu tüm kamuoyuna açıklamış olduğunu. Israrının nedeninin Gürbüz ÇAPAN'ın söylemediği ifadelerin Psikolojik Savaş tarsında gazetelerde yer alması üzerine bunun düzeltilmesi ve Kamuoyunun bilgilendirilmesi çabası olduğunu, Bu Konuşmadan bir gün önce Gürbüz ÇAPAN ile yaptığı yine bu konu ile ilgili konuşmada CD'sini ve basma yaptığı açıklamayı soruşturma dosyasına ibraz edeceklerini, 14.03.2008 tarihinde saat 16:20 sıralarında İsmail SAYMAZ isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Gürbüz ÇAPAN'm yaptığı bir açıklama ile haberi yalanlıyor olduğunu, Tabi bu açıklamanın yalan haberin yer aldığı gibi radikal gazetesinde yer almadığını, Bu sorunun muhatabının İsmail SAYMAZ olduğunu, 16.03.2008 tarihinde saat 16:10 sıralarında Erdoğan isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Talat paşa komitesinin İzmir temsilcisi avukat Erdoğan ÖZER olduğunu, Bu günlerde İzmir de yapılacak ve Saym Denktaş'm katılacak olduğu etkinliklerle ilgili kendisi ile konuştuğunu, Bant çözümlerinde yer alan emekli Albayın aslmda Cemalettin KORKUT olduğunu, Bu şahsın işçi partisinin merkez karar kurulu üyesi olduğunu ve genel başkanla görüşme isteğinden daha doğal bir şey olamayacağını, 17.03.2008 tarihinde saat 19:19 sıralarında kimliği tespit edilemeyen erkek bir şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Bu şahsın kim olduğunu tam olarak hatırlamadığım, Yargıtay başsavcısının AKP yi kapatma talebi ile ilgili bir değerlendirmenin olduğunu, O gün Ahmet ALTAN m köşe yazısında yer alan başsavcının bu kararı Kemalizm in sonu olacak görüşünün taraflarından değerlendirmekte olduğunu, Başsavcının talebine rağmen Kemal iz mi yok etmekte ı kararlı olduklarını ifade etmektedirler dediği, 20.03.2008 tarihinde saat 18:34 sıralarında Erkan İNSEL isimli şahıs ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Erkan ÖNSEL'ın işçi partisi istanbul İl Başkanı ve

J2-

%• :'<yZjA^r

merkez Yürütme Kurulu üyesi olduğunu, Milli bir anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda USMER' deki aydınların hazırlamış olduğu anayasa bildirgesinin üniversitelere gönderilmesinin konuşulmakta olduğunu, 20.03.2008 tarihinde saat 19:33 sıralarında Doğu PERİNÇEK ile yaptıkları telefon görüşmesi okunup sorulduğunda; Buda yine görüldüğü gibi bir partinin genel başkam ile yardımcısı arasında güncel konularda neler koşuluyorsa onların konuşulduğunu, Birinci konunun Almanya'da 22-23 martta yapacakları ırkçılığa karşı mücadele etkinliği olduğunu, ikinci konunun Tayyip Erdoğan'ların başsavcının iddianamesinden sonra anayasa değişikliğine girişmeleri üzerine USMER'in hazırladığı anayasa bildirgesini gündeme getirelim konusunun olduğunu, Burada emekli generaller ve emeklilerle birlikte üniversitelerin ortak açıklama yapabileceği konuşulmakta olduğunu, Üçüncü konunun Haber7.Com. İnternet sitesinde yer alan Hürriyet gazetesi de Ergenekon ile ilişkili şekildeki haber üzerine yapılan yorum olduğunu, Bu haberi AKP'lerin Yargıtay C.Başsavcısmı adeta Ergenekon üyesi ilan etmeleri ile birlikte ele alarak "Ergenekon örgütü büyüyor" şeklinde alaya alan bir haber yapmayı aralarmda konuştuklarını, Konuşmalarda yer alan savcının Mehmet Eymür ile telefon görüşmeleri saptanmış konuşmasını araştırma fırsatını bulamadan gözaltına alındıklarını, Aynı zamanda genel başkanının erken kalk 04.30'da Almanya'ya gidiyoruz sözlerine ve bu operasyonun o saatte başlamasına dikkat çektiğini, b)-Savcılık ifadesinde; Kendisinin TEM Şube Müdürlüğünde 23/03/2008 tarihinde vermiş olduğu ifadesini aynen tekrarladığım, orada belirttiği hususların hepsi doğru olduğunu, ancak kendisinin daha sonra düşündüğünü ifadesinin 11. sayfasında Cumhuriyet gazetesine destek olmak amacıyla yapılan Gürbüz ÇAPAN, Veli KÜÇÜK, Kemal ÖZDEN ve kendisinin katıldığı yemekli toplantının Akatlar'da değil, ENKA tesislerinde olduğunu, yine sayfa 15'te 09 Şubat tarihindeki Ankara mitinginden bahsederken TGB temsilcisi Gökhan GÜNAYDIN şeklinde beyanda bulunduğunu, ancak o hususu düzelttiğini, TGB temsilcisi ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan GÜNAYDIN'dır şeklinde düzelttiğini, Kendisinin ERGENEKON terör örgütü üyesi olmadığını, Tuncay GÜNEY'i 1999 veya 2000'li yıllarda çalışmış olduğu Aydınlık dergisine zaman zaman geldiğinde gördüğünü, fakat kendisi ile ortak bir çalışmada bulunmadığını, Tuncay GÜNEY'in gazete çalışanları ile görüştüğünü, haber paylaşımında bulunduğunu, Tuncay GÜNEY'in Akşam gazetesinde çalıştığı dönemde Veli KÜÇÜK'ün talimatı ile Doğu PERİNÇEK ile irtibat kurup Adnan AKFIRAT ve Ferid İLSEVER ile ilişkiye geçmesini söylemesi üzerine bu şahıslarla görüştüğünü ve aldığı tüm bilgileri yayınlamadan önce Veli KÜÇÜK'e gönderip onaylattıktan sonra Akşam gazetesinde yayınlattığını belirttiği okunup sorulması üzerine; Kendisinin Tuncay GÜNEY'i sadece dergiye gelip giderken gördüğünü, kendisi ile herhangi bir haber paylaşmadığını, kendisinin genel yayın yönetmeni olduğunu, böyle bir kişiyle muhatap olmayacağını, kendisinin daha önceki aramalar sırasında ele geçirilen Ulusal Medya-2001 ismindeki dokümanda bahsedilen olayla ilgili olarak herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını, ancak Cumhuriyet gazetesinin desteklenmesi amacıyla emniyette de belirttiği gibi ENKA tesislerinde Kemal ÖZDEN, Veli KÜÇÜK, Gürbüz ÇAPAN ve kendisinin bulunduğum bir toplantıda bulunduğunu, o davete kendisinin USİAD Başkanı Kemal ÖZDEN'in daveti üzerine katıldığını, o dönemde Cumhuriyet Gazetesi mali yönden sıkıntı yaşadığını, Gürbüz ÇAPAN %20 hisse alarak destek olduğunu, bizimde destekte bulunup bulunamayacağımız konusunda yapılan bir toplan olduğunu, kendisinin Ulusal Medya-2001 isimli belgeden haberinin olmadığını,


•o

ayrıca kendilerinin o yıllarda Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi İlhan SELÇUK Beyle ULUSAL TV ile Cumhuriyet Gazetesinin birlikte hareketle Ulusal TV'nin de Cumhuriyet TV olarak devam etmesi yönünde görüşmelerinin olduğunu, ancak maddi açıdan imkanlarının olmamasından gerçekleşmediğini, Ulusal kanalın 500'e yakın ortağının olduğunu, Tuncay GÜNEY'in beyanında geçen Avrupa'dan 500 Milyar para getirdiği söyleminin doğru olmadığını, ancak ortaklarının arasında Avrupa'da yaşayanların da olduğunu, belki onları kastetmiş olabileceğini, Kendisinin Ulusal kanal için yurtdışına gittiğini, orada temsilcilikler açtığını, ancak para toplama konusunun doğru olmadığım, bunların para toplama olayı olmadığını, ortak olarak aldıklarını, Tuncay GÜNEY'in ifadesinde Veli KÜÇÜK'ün talimatıyla basında örgütlenmek için Ferid İLSEVER ile görüşme yaptığında Ferid İLSEVER'in kendisine Veli KÜÇÜK'ü Yüzbaşı Mit Subayı olarak ilk keşif eden kişi olduğu, ayrıca Ferid İLSEVER Sosyalist Parti Başkanı iken Abdullah ÖCALAN ve Doğu PERİNÇEK'in ittifak yaptığını öğrendiği konusu hatırlatıldığında: Kendisinin Veli PAŞA'yı ENKA yemeklerinde yediğimiz yemekte gördüğünü, onun dışında kendisini tanımadığını, Tuncay GÜNEY'in söylediklerinin tamamı yalan olduğunu, Dosya içinde bulunan arama sırasında ele geçen Adnan AKFIRAT'm evinde yapılan aramada ele geçirilen üzerinde "Acele Ferid İlsever'e" başlığı ile gönderilen faks yazısında bazı orgeneral, korgeneral ve tümgeneral ile kuvvet komutanlarının isimlerinin yer aldığı listeyle ilgili olarak; Kendisinin Ulusal Kanalda ve Aydınlık dergisinde çalışan biri olarak 30 Ağustos Askeri Şura karan öncesi haber amaçlı olarak bu tür listeleri yayın kuruluşlannda yaymladıklannı, o nedenle kendisine gönderilmiş olabileceğini, yine aynı şekilde dosya içinde bulunan "FİKRET AKFIRAT'm dikkatine" başlıklı Doktor ÜMİT SAYIN'm özgeçmişi ile ilgili olarak ta bu savunma sının geçerli olduğunu, Kendisinin ERGENEKON terör örgütü üyesi olmadığını, TUNCAY GÜNEY denilen şahsın şuan Amerika'da haham olarak yaşadığını öğrendiğini, yurtdışı yasağı olan bir şahsın 10 yıllık vize alarak Amerika'da CIA'in yan kuruluşunda görev verilmesi dikkat çekici olduğunu, bu şahsın ifadelerine itibar edilmemesini istediğini, Kendisinin yapmış olduğu telefon görüşmelerinin Ulusal Kanalın Genel Yayın Yönetmeni, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Talatpaşa Komitesinin Genel Sekreteri olmam nedeniyle yaptıklan etkinlikler ile ilgili görüşmeler olduğunu, hepsinin legal olduğunu, hiçbir illegal çalışmasını söz konusu olmadığını, ileride harddisklerde ve diğer belgeler incelendiğinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmayacağını, aynca yaptığı görüşmelerin Ergenekon terör örgütü ile hiçbir ilgi ve alakasının olmadığını kendisinin Ergenekon belgeleri ile ilgili anlattıklannıza göre deli saçması olduğunu düşündüğünü, kendisinin dünya görüşüme aykm olan çalışmalar olduğunu, kendisinin yaptığının 9 Şubattaki Cumhuriyet mitingi olduğunu, 15 Martta Rauf DENKTAŞ başkanlığındaki Talatpaşa Komitesinin Ermeni Soykınmımn görüşüldüğü toplantı olduğunu, yine yakalanmadan önce 22-23 Mart'ta Almanya'da Türklere karşı yapılan olaylara tepki olarak düzenledikleri "Irkçılık Değil Dostluk" isimli konferans çalışmalan olduğunu, kendisinin bu kişilerle bağının olmasının söz konusu olamayacağını, Ergenekon soruşturmasına konu olan şüphelilerden Sevgi ERENEROL'u zaman zaman Ulusal kanalı ziyaret etmesi sebebiyle, Kemal ÖZDEN'i bir defa yemek yemeleri nedeniyle, VELİ KÜÇÜK'ü de aynı yemekten dolayı tanıdığını, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ü de yine Tuncay GÜNEY gibi zaman zaman televizyonlarına gelip gitmeye nedeniyle tanıdığını, ancak belinde silahı ile kendisini subay olarak tanıtıp şüpheli


İ560 "2^ rJJa^İA.^


hareketlerini gördüklerinden kendisini kanalarından uzaklaştırdıklarını, ayrıca kamuoyundaki açıklamalarından dolayı da Genel Başkanı Doğu PERİNÇEK'in onun hakkında Şişli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtığını diğer şüphelileri tanımadığını, c)-Aramalarda elde edilen deliller; Şüphelinin Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Doktor Esat Işık Caddesi, Pınar Apt. No:90/10 sayılı adresinde elde edilen; Dijital malzemelerin yapılan incelemesinde: (1) adet MAXTOR marka D740X-GL ibareli 40 GB harddisk, (16) adet CD, (1) adet Nokia 1110i marka 352298011606245 IMEİ numaralı cep telefonu, (1) adet 0603220417318 seri numaralı Türkcell Sim Plas sim kart, (1) adet SEAGATE marka 4MR3XQGY seri numaralı 80 GB harddisk, (1) adet Sony Vaio Vgn-F221E marka 282095685000226seri numaralı dizüstü bilgisayarı, (15) adet CD, (1) adet üzerinde Ferid İlsever Altı Ok kurultayı yazılı disket, Şüpheli Ferid İLSEVERe ait, MAXTOR marka, bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede; "tgb bağış eski atabe den.xls" isimli bir Excel dosyası tespit edilmiştir. "tgb bağış eski atabe den.xls" isimli Excel dosyası incelendiğinde; Ümit OGUZTAN tarafından yazılan "Kemalist Model Gençlik Hareketi Dinamik Ulusal Güç Birliği ve Kuvayı Milliye Cephesi" isimli dokümanın sonuç bölümünde,"Ulusal gençlik, ideolojiler, siyaset üstü duygu ve ülkü birliğiyle yola çıkılarak ivedi olarak harekete geçirilmelidir. 21. Yüzyılda Cumhuriyet Devrimlerinin ulusal gençliğe Milli Mücadele döneminde olduğundan çok daha fazla gereksinimi vardır. Bu gerçeğin görülerek hiç zaman yitirilmeksizin harekete geçilmesi zorunlu, yaşamsal ve kaçınılmaz bir gerekliliktir." denilmektedir. Bu çerçevede Türk Gençlik Birliği adı altında gençlik örgütlenmesine yöneldikleri değerlendirilmektedir. Üst aramasında elde edilen 1 adet Transcent marka Mavi Flash diskin yapılan incelemesinde: Evinde elde edilen Dokümanların yapılan incelemesinde: 1 adet "İşçi Partisi genel merkez" ibaresi ile başlayıp, "Milletimize saygıyla duyurumuz" ibaresi ile biten 3 sayfa bilgisayar çıktısı doküman incelendiğinde; 16 Mart 2008 tarihli İşçi Partisi Merkez Karar Kurulunun Bildirisi " Tayyip ERDOĞAN-Abdullah GÜL iktidarı gayrı Meşrudur" başlıklı 15-16 Mart 2008 tarihinde İşçi Partisi Merkez Kurulu tarafından karara bağlanan bildirgenin metni olduğu, metin içeriğinin genellikle AKP Hükümeti, yönetim şekli hakkında eleştiri içerikli yazı olduğu yazının son bölümünde bu koşullarda Tayyip ERDOĞAN- Abdullah GÜL yönetiminden kurtulmak ve Ülkemizi bir Milli Hükümete kavuşturmak yıkıcı sorundur ve gündemdedir. İşçi Partisi Türkiye'yi krizden kurtaracak Milli Hükümet programını halkımıza sunuluyor. Önümüzdeki temel mesele çeşitli cephelerde ilerleyen Halk hareketlerinin başına geçecek Ülkemizi Milli Hükümete kavuşturmaktır. Şeklinde yazılar olduğu, 1 ADET "Haçlı Askeri Misyonerleri kovala" ibaresi ile başlayan, "Toplumsal dernek" ile biten (15) sayfalık kitapçık incelendiğinde; Ülkemizdeki misyoner yapılanmalar, misyonerliğin din maskeli siyasi hareketleri içerikli yazılar olduğu, Misyonerlik ve Ülkemizdeki Misyonerlik faaliyetlerini eleştirir içerikli kitapçık olduğu görülmüştür. Bilgisayannada yapılan incelemede;"tgb bağış eski atabe den.xls" isimli bir Exceî dosyası tespit edilmiştir, "tgb bağış eski atabe den.xls" isimli Excel dosyası incelendiğinde; Ümit OĞUZTAN tarafından yazılan "Kemalist Model Gençlik Hareketi Dinamik Ulusal <^(Ç6tf%

Güç Birliği ve Kuvayı Milliye Cephesi" isimli dokümanın sonuç bölümünde, "Ulusal gençlik, ideolojiler, siyaset üstü duygu ve ülkü birliğiyle yola çıkılarak ivedi olarak harekete geçirilmelidir. 21. Yüzyılda Cumhuriyet Devrimlerinin ulusal gençliğe Milli Mücadele döneminde olduğundan çok daha fazla gereksinimi vardır. Bu gerçeğin görülerek hiç zaman yitirilmeksizin harekete geçilmesi zorunlu, yaşamsal ve kaçınılmaz bir gerekliliktir. " denilmektedir. Bu çerçevede Türk Gençlik Birliği adı altında gençlik örgütlenmesine yöneldikleri değerlendirilmektedir. d)-Telefon görüşmeleri; Tape: 3726 11.01.2008 tarihinde, Kemal ALEMDAROĞLU ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nım "Iıı.. ideolojiye uygun ekonomi-politik denge sağlayabilmesi amacı ile Ergenekon"un doğrudan kendi örgütüne bağlı PERİNÇEK beni aramıştı, daha sonra Servet BORA aradı falan, ıı...a acaba bi bilginiz var mı ne oluyo ne bitiyo diye" dediği, F.İLSEVER'in "Valla bugün ben düşündüm onu, arıcam şimdi akşamüzeri Mehmet CENGİZ'le bir görüşeyim" "Sizi aradı mı Mehmet CENGİZ" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Hayır yok Mehmet CENGİZ aramadı" "Servet BORA aradı, bi bilgi istedi ona o bilgiyi verdim" dediği, F.İLSEVER'in "Ben Metingille bir görüşeyim, ondan sonra ben sizi arayayım" dediği, Tape: 3727 11.01.2008 tarihinde, Kemal ALEMDAROĞLU ile görüşmesinde özetle; F.İLSEVER'in "...Ben konuştum Mehmet CENGİZ'le hemen sizi şey yapıyim arayayım dedim. Iıı.. şimdi zaten herhalde size de bahsetti şey Servet abi bilmiyorum ama o 2 tane şeyle görüşüyo Üyeyle görüşüyo" "Tabi bizim o söz konusu olan şey değil, tanıdık tanıdık" "Iıı...bizimkiler epey bi şey yapmışlar görüşme yapmışlar. Iıı.. zaten hem doğrudan kendilerini şey yapmak doğru olmuyo diyo bu işlerde" Ama ha. Ama onları tanıyan bilen insanlarla şey yapıyoruz diyo. Esas da Çarşamba günü büyük bir ihtimalle Çarşamba günü m...Emin beyin ÇÖLAŞAN'ın eşi orda başyargıç pardon başsavcı ııı.. biliyorsunuz. Ondan randevu almışlar onla bir görüşcekler "tanıyoruz onu" diyo" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Tamam yani takip ediyolar sağolsunlar" dediği, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde K.ALEMDAROĞLU'nun "Onun dışında da onun dışında da Türkiye'ye bakarsan" Her şey rezil vaziyette gidiyo" dediği, F.İLSEVER'in "Valla öte yandan hocam bizim çalışma da iyi gidiyor. Yani "Onlar ne olur" diceksiniz ama yani" "Kısa vadede belki hemen çok çok büyük şeyler olmaz ama. Fakat ıı...hocambi taraftan da bi devrimcileşme var yani yani şu anlamda m... yani ben sizi yıllardır tanıyorum konuşmalarınızı şeyinizi" "Net tavırlarınızı da hep tanıyoruz zaten ama biz böyle bir avuç insan bunları söyleyip duruyor. Şimdi ben bakıyorum dün mesela ıı işte Enis ÖKSÜZ'le konuştum. Ondan tutun taa taa Cumhurbaşkanı DENKTAŞ'a kadar uzanan böyle geniş Karman İNAN'a kadar uzanan düşünün bunlar Liberal sağcı" "Sağ görüşlü veyahut da ömürleri şeyde geçmiş sağ partilerde geçmiş insanlar. Iıı... Kamuran İNAN bey şimdi "Çözüm Solda" diyor. Yani solda diyo solda dediği Atatürk programı tabi " "Sol olcak tabi ondan sol ne var ki? Yani bu kadar net bir görüş te şey yapıyor, imzalıyor ve böyle çok enteresan yaygın bir kompozisyon oluşuyor. Bu tabi başlangıç hocam yani umut umut veriyor bize. Yani bir ıı... "devrimci bir yöneliş" de var bizim aydınlar arasında. Öyle söyliyeyim" dediği, Görüşmenin devamında CHP'nin genel başkan adayları ile ilgili konuşurken F.İLSEVER'in "Ee... Alev COŞKUN Cumhuriyet Halk Partisi içinde ne kadar önderlik yapabilir o ayrı bir tartışma konusu. O bir isim yani. Şimdi Oğuz OYAN'm bir net çıkışı var. Yani benim şeyim, önerim şudur hocam, Lütfen sizin ağırlığınız var, isminiz var. Gücünüz ^p—/yM <62 ','- " ?- *""T 7 '•;^Ş7<SV>T

yettiği yerlerde bunları şey yapıp ıı..nasıl söyliyeyim biraz yüreklendirip cesaretlendirip, şevklendirip m... yanlarında olduğumuzu da hissettirerek yani ıı... herhalde bişey bilir(l kelime anlaşılamadı) zaman içinde diye düşünüyorum." Dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Evet olabilir. Ben gerçi her ortamda söylüyorum ya artık herhalde bu iş bu demokrasiyle olmaz. Bu olacaksa bir DEVRİMDİR. Bu da "ULUSAL BİR DEVRİM" olmalıdır" dediği, Tape :3603, 04.02.2008 tarihinde Nusret SENEM ile görüşmesinde özetle; Ferid İLSEVER'in "... ne oluyor abi bu şey, 9 Şubat eylemi" dediği, Nusret SENEM'in "Bu akşam toplantı var" "... Ziraat Mühendisleri odasında ,çeşitli örgütlerin ,platformlarm katıldığı bir toplantı var" "Şimdi burda m işte ADD var o diğer örgütler var ....(anlaşılmadı), cumhuriyet kadmları derneği var, çeşittli platformlar var Ankara da 4-5 çeşit, bizim Suphi ahinin oğlu da var, o şeylerin içerisinde" "Eğer böyle bir eylem kararı verirlerse .... Başka yada herhangi bişey kamuoyuna duyuracaklar yarından itibaren" "Böyle bişey olsun iyi olur bi miting olarak olur bu gen Tandoğan da bi miting yapılır ondan sonra da Anıtkabir e gidilir bilmem ne 14 nisandan daha büyük bi eylem olur" dediği, Ferid İLSEVER'in "... Meclis e gidelim falan gidelim falan şeyler var ortam ne kadar doğru onuda ben.. " dediği, Nusret SENEM'in ".doğru değil o abi ,pek doğru değil öyle şeyler çok şey yapar o katılımı zayıflatan etkiler yapar" dediği, Tape : 3604, 04.02.2008 tarihinde X Şahıs ile görüşmesinde özetle;F.İLSEVER'in "Hocam şu şeyi bi sorayım dedim ya bizim şimdi bu 15 toplantımız 15 şubat toplantımızla ilgili acaba Marmara üniversitesini şey yapabilir miyiz" dediği, X Şahsın "Bugün görüşme imkanım olamadı ama yarın görüşürüm ben size dönerim" "Yarın telefonla, okula uğrarsam uğrayım yoksa telefonla halletmeye çalışacağım" dediği, Tape : 3822, 05.02.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;Bir süre Kadir Has Üniversitesinde yapılacak olan bir toplantıyla ilgili, salonun temin edilmesiyle ilgili uzun süre görüştükleri, toplantının oluş şekli ve saati üzerinde konuştukları, kimlerin katılacağından bahsettikleri, Kemal ALEMDAROĞLU, İnan KIRAÇ gibi şahısların katılacağını anlattıklan, daha sonra güncel siyasi konulardan bahsettikleri, Doğu PERİNÇEK'in "Osman Şirin'i verelim abi önemli o" dediği, Ferid İLSEVER'in "venrdik abi tabi., hem verdik hem veriyoruz, çok sert konuşuyor" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "çok etkili ya çok sert konuşuyor abi...ordaki bayan Yargıtaydaki bayan üyeler coşmuş" dediği, daha sonra Almanya da meydana gelen ev yakma olaylanyla ilgili konuştuklan, Tape :3606 07.02.2008 tarihinde, Kemal ALEMDAROĞLU ile görüşmesinde özetle; F.İLSEVER'in "... hocam yani sonuç itibarıyla bakıyorum da bugünde Ege Üniversitesi yani hepside şey yapıyor bulundukları yerde bir mücadele yürütüyorlar yani" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU'nun "Evet tabi öyle sanıyorum Anayasa Mahkemesi sonuna kadar da bu mücadeleyi yürüteceklerdir" dediği, F.İLSEVER'in "Yükselerek devam edecek hocam ,öyle görülüyor yani,az buz bişey değil bu ,bakın karşı taraf titriyor yani bunu görelim ,bunlar çıktıkça yüzlerce hoca ayağa kalkıyor alkış alkış hakkaten o yıldırıyor karşı tarafı" "..Ankara da bir büyük şey var biliyorsunuz Sıhhiye meydanında bir toplantı var ,bi büyük toplantı miting yani" "Bu Cumartesi günü işte geçen hafta o kadın. Ankara'da ki toplantı üzerine kadın dernekleri başı çekiyor,ama işte odalar ,ziraat birlikleri falan filan bildiğimiz bütün kuruluşlar var aşağı yukarı" "..ben bekliyorum kaç gündür daha yerimiz belli olmadı,Ferid Hakan BAYKAL hocamız Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini ayarlamıştı" diyerek yapacakları gösteri ve toplantılardan bahsettikleri,Tape :3805, 07.02.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;İstanbul Pera da düzenlenecek olan bir toplantı hakkında konuştukları, bahse konu toplantıya Kemal ALEMDAROĞLU, İbrahim ŞAMANDIRA gibi isimli şahısların katılacağından bahsettikleri, daha sonra söz konusu toplantıya bazı İsviçre Milletvekillerininde katılacağından bahsettikleri, devamında Ferid İLSEVER'in ".... Bu Tuncay ÖZKAN olayı, işi yine berbat etti, ...." "CHP tavır almış buna" "pisliğin teki iğrenç yani iğrenç" "Nusret vardı sordum, gel bunu şöyle yapalım dedim, biz yokuz böyle bir şeyde biz yokuz diyelim, siz bunu konuşturuyorsanız" " bölücülük yapıyor resmen" dediği ve Tuncay ÖZKAN'm bahse konu toplantıya katılmasının, toplantıya olan katılımı azaltacağı anlattıklan, ilerleyen bölümlerde Ferid İLSEVER'in Y Ba...n bir açıklamasına atıf yaparak, "Y.... Ba...nm güzel bir açıklaması var, yeni başkan olduğu gün" "o devam ediyor, üniversite ayakta, Ege üniversitesi falan... güzel iyi gidiyor yani" dediği, Tape : 3609, 08.02.2008 tarihinde, X Bayan /Nusret SENEM ile görüşmesinde özetle;Ferid İLSEVER'in "... müsayitmi Genel Başkan acaba" diye sorduğu, X Bayan'm genel başkanın gelmediğini söyleyerek telefonu Nusret SENEM'e verdiği, F.İLSEVER'in " ne var ne yok nasıl durumlar havalar" dediği, Nusret'in "Çok güzel abi bi problem yok iller nerelerden katılacak onları şey yapıyoruz İstanbul'a gönderdik şimdi" " ... 8-10 civarında ilin şeyi daha da arttı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Çorum, Hatay, Manisa, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Eskişehir, Antalya, İsparta, denizli, Muğla" "Bizim partinin katılacağı şey otobüsler kaldıracağı yerler bunlar, yani böyle 15 civarında var değilmi 15 ilimiz var" diyerek yapılacak bir mitingle ilgili konuştukları, geniş katılımlı bir miting olacağından bahsettikleri, F.İlsever'in ".... Yurt haberler Servisi bütün illerde tarama yapıyor işte nasıl kimlere soruyor ADD yok zaten işin içinde" dediği, Nusret SENEM'in "ADD yok üniversitelere soruyormuyuz" dediği, F.İLSEVER'in "İşte Üniversitelere soruluyor ondan sonra şeyler söyle adanı Belediyeler bazı Belediyeler tabi hepsi değil" "Ondan sonra büyük kitle örgütleri ve Ziraat odaları. Sanayi odaları" .. İzmir ile konuşuluyor o verilen rakamlar doğru değil tabi 350 otobüs dediler o düştü müştü bişeyler oluyor fakat ordan iyi olacak yani o" dediği, Nusret SENEM'in "..olacak canım ordan Ankara'dan büyük katılım olacak oralardan olacak yani önemli bir katılım olacak oralardan olacak önemli bir katılım olacak 14 Nisan gibi olma şansı yok ama yani geçen günkü eylemden de daha büyük olacağı kesin yani" dediği, ilerleyen konuşmalarda, 32. gün programıyla ilgili konuştukları, Mehmet Ali BİRANT'm programından bahsederek gergin bir ortam olduğunu anlattıklan, F.İLSEVER'in "Muazzam bir mesaj burada ilginç olan şey şu, şeyler bu mesajlar için tepki yok abi karşı tarafın mesajları yok bunlar hazmediyorlar heralde fakat yani tepki yok enteresan şeylerden ise yani bizim bu cepheden görünenlerden ise yine burada da anormal tepkiler var böyle kuralım ordumuzu çıkalım.." dediği, Tape : 3611, 09.02.2008 tarihinde, Fikret... ile görüşmesinde özetle; Bir süre yapılan bir miting den bahsettikleri, F.İLSEVER'in "Atla git o kürsüye çık o zibidinin yakasına yapış orospu çocuğunun adı ne şimdi kafam bozuluyor saat: 11:30 dan beri yayında olan ATV ye canlı yayından ATV'ye teşekkür ederiz ulan ibne saat 11 den beri 1:30 dan beri burası canlı yayında alçak herifler söylüceksin bizi İhsan (Olarak anlaşıldı) ...abiye bizi ulusal kanalın adını geçirceksin ve yapış yakasına orda bak ben sana soyluyum böyle bunlar böyle anlar abi yakasına yapış söylüceksin" dediği, Tape :3612 09.02.2008 tarihinde, Nusret SENEM ile görüşmesinde özetle;Nusret SENEM'in "....şu anda yeni bitti daha miting, yeni bitti partiye doğru gidiyoruz" dediği, F.İLSEVER'in "Abi ben şundan aradım ya bu alçak orda bir tane kürsüde zibidinin teki saat:ll:30'dan beri canlı yayında olan ATV'ye teşekkür ediyosun, lan saat on buçuktan ondan beri biz canlı yayındayız ya" dediği, Nusret-SENEM'in "Ya gördük işte aynı alçak

herif biz dinledik abi dinledik" dediği, F.İLSEVER'in " çıkın kürsüye, yapışın yakasına ya alçak herif namussuzlara bak ya bir sürü düşman toplanmış orda az önce Fikret'e söyledim ama oturuyor orda Fikret yani" dediği, Nusret SENEM'in "Başta anons ettiler de şimdi namussuzluk etti orospu çocuğu" dediği, F.İLSEVER'in "abi çıkalım kürsüye yapışalım yakasına kimse bu ya orospu çocukları ya her saniyesi alçaklık, hainlik. Namussuz işi gücü bu ya yok bittimi şimdi hikaye, bittimi şimdi olay" "...ben bişey söylüyümmü yapacağımız şey şu abi ben şimdi Halil'e(01arak anlaşıldı) talimat vercem o kürsüden o ibneyi af edesin basacak küfürü ulan ne lafını biliyosun ne bilmem neyi biliyosun bölücüsün tabi bilmem ne televizyonuna teşekkür ediyomuş saat on buçukta en erken saatten beri burası canlı yayında ya namussuzlara bak ya" dediği, Nusret SENEM'in "Onu söylüyelim abi" "Birgül AYDAR'm konuşması müthişti güzeldi yani" dediği, Tape :3614, 10.02.2008 tarihinde, Ali... ile görüşmesinde özetle;Ali'nin "Bu bi tane mektup almcakmış bu Marmara Otelinden" "Gitti Can geldi demişler öyle biri yok burada telefonu yok mu kendisini bir arasak" "...bu gelen şahsın Naci ERÇALIN onun cep telefonu varmı abi sende" dediği, F. İLSEVER'in " Ben bir arayım şimdi bir Dakka saat birde Naci ERÇAL The Marmara oteline gittiniz değilmi yanlış bi yere gitmediniz taksimde" dediği, Ali'nin "yok oraya gitti dediler öyle biri gelmemiş ya geç kaldı" dediği, Tape: 3615, 10.02.2008 tarihinde, Naci... ile görüşmesinde özetle;F.İLSEVER'in "Günaydın Naci bey Ferid İLSEVER ben" "Nasılsınız komutanım iyisiniz" ".... bugün saat on üçte The Marmara oteline geldi bir arkadaş ama" dediği, Naci'nin "Tamam hazırız biz tamam yanımda belge aramadı beni ama" ..şimdi ben biz zaten burada kalmıyoruz ben şey söyleyin ben Aksaray ordu evindeydim birde Denktaş beyle buraya geldim ben zaten" "Akşam beni aradığında dedimki bu numaradan beni saat bir bir buçuk gibi arayın ben toplantıdaysam toplantıdan çıkıp size belgeyi vereyim dedim" dediği, bahsedilen belgenin alınması için" dediği, Tape :3619, 11.02.2008 tarihinde, Mehmet YÜKSEKBAŞ ile görüşmesinde özetle; Ferid İLSEVER'in "Komutanım Ferid İlsever" dediği, Mehmet YÜKSEKBAŞ'm "...bugün pazartesi günü ulusal kanaldan programı yaptık" dediği, Ferid İLSEVER'in, Ulusal Kanal arkasında Pera Müzesi'nin olduğunu, orada Rauf DENKTAŞ ile Talatpaşa Komitesinin toplantısının olacağını anlattığı, Tape:3622, 11.02.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;Doğu PERİNÇEK'in "bir konuşalım dedim ben gelince anlatırım bugünkü toplantıyı ,bir bildirge yayınlanıyor yarın yada öbür gün 30 imzalı bir eşgüdüm komitesi kurmuşlar ,Şener Eruygur geldi bugün yanmda Dursun Ali Ercan, Hurşit tolon işte 30 kişilik bir şey oluşturmuşlar işte onların hepsi vardı konuştuk ettik falan yani söylediklerinde yanlış yok ama mümkün olduğu kadar yuvarlak şeyler iç dış tehdit falan gelince anlatırım" dediği, ilerleyen konuşmada Talatpaşa komitesinin yapacağı toplantıdan bahsettikleri ve Doğu PERİNÇEK'in "...Mehmet haberal ufuk söylemez Kamuran ... da yolla gelmezlerse gelmesin" "... hatta İlhan Selçuk'ta gelsin" dediği, Tape : 3624, 12.02.2008 tarihinde, Şinasi ÖKTEM ile görüşmesinde özetle;Ferid İLSEVER'in "Sayın Şinasi Öktem'lemi görüşüyorum efendim" "Sayın milletvekilim saygılar Ferid İlsever Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeniyim" dediği ve Talatpaşa Komitesinin yapacağı toplantıdan bahsettiği, Tape :3626, 18.02.2008 tarihinde, İbrahim FİKRET ile görüşmesinde özetle;Bir süre Cizre de çıkan olaylardan ve bayrak indirme hadisesinden konuştukları, İbrahim FİKRET'in "AKP'nin tek başına çıkmasına zemin hazırlandı biraz öyle gözüküyor yani tabi bu sorduğunsoruları bende soruyorum ama ben şu 27 Mayıs tipi şeyden korkuyor" "...

Korgeneral Metin Yavuz Yalçm çok daha öncesinden itibaren böyle birşeyi savunuyordu" "... 27 Mayıs tipi değilde ikinci yılında bu olay bitirilmeli görüşünü savunuyordu2003'den 2004'den itibaren" dediği, Ferid İLSEVER'in "evet şimdi bu 21 Şubat'daki şey dikkat çekiyor Milli Güvenlik Kurulu gündeminde olmadğı halde bu türban getirilecek falan filan diye yani onuda takip etmemiz lazım perşembe günü MGK toplanıyor işte" "önada bakmak lazım, abi bu şey yapabilirseniz yani girelim bütün gücümüzle" "Devlet Bahçeli'nin tutum ne enteresan, şimdi Devlet bahçeli sıkıştırıyor biliyormusun, şimdi Abdullah topu Anayasa Mahkemesinde türban mürban gitti Anayasa mahkemesine nede olsada bıraktılar" diyerek bir süre MHP ve AKP arasındaki ilişkiden bahsettikleri, Ferid İLSEVER'in "... bir tarafdan Askerlere saldırıyor bilmem ne ediyor, şiddetli bir mücadele var yani" "Ergenekon" dediği, Tape : , 18.02.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;Aralannda merhabalaştıktan sonra Talat Paşa komitesi çalışmaları üzerinde uzun bir süre görüştükleri, bu çalışmalar çerçevesinde Şükrü ELEKDAĞ, Onur ÖYMEN ve Gündüz AKTAN gibi isimlerin bu tür çalışmalara katkıda bulunabileceğinden bahsettikten sonra, Doğu PERINÇEK'in "Çünkü CHP' liler olumlu olduğu sırada bilmem Zahit AKMAN'ın falan olumsuz falan bunlar hep kanunsuzlar yani çok açık. Biz çekelim kılıcı abi hiç.." dediği, Ferid İLSEVER'in "Namussuzlar RTÜK başkanı falan değil bunlar şeyden kelepir mal kaçırıp bilmem ne yapmaya çalışıyo aynı zamanda. Namussuz herifler ya sadece bizi susturmak değil bi de elimizden alınıp şeyi biliyomusun en ucuza nasıl kopartırım, bu kadar adi adamlar ya ." dediği, görüşmenin devamında 1969 arşivleri ile ilgili bir konuya değindikleri, Ferid İLSEVER'in "Bunun ne olduğunu bizim anlamamız lazım abi burda bişey dönüyo." Dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Abi bişey söyleyim bugün darbe yapmak çok büyük yanlış tam ekonomik çöküşe giderken çok büyük hata yani." Dediği, Ferid İLSEVER'in "Darbe diye bişey yok zaten abi öyle bişey söz konusu değil de. Napıyolar yani ne yapmak istiyolar. Bugün darbe falan ne darbesi ya bide kim yapacak yani. Fakat şey yaptıkları anlaşılıyo bi takım tehditler savurdukları anlaşılıyo bazı korkutmalar yaptıkları anlaşılıyo." Dediği ve görüşmenin bir süre sonra bittiği, Tape:3627, 22.02.2008 tarihinde, Serhan BOLLUK ile görüşmesinde özetle;Ferid İLSEVER'in "Abi ben Doktor Kemal İÇMEN aradı" "Ben hastanedeyim SSK hastanesinde fakat şöyle bir az önce İstanbul Emniyet 7-8 kişiyi gözaltma aldı dedi ee Emin GÜRSES Alo" dediği, Serhan BOLLUK'un "Emin GÜRSES'i mi ?" dediği, Ferid İLSEVER'in "... gözaltına almış internetten takip ettim gördüm dedi Vedat YENERER 7-8 kişiyi gözaltına almışlar" "...bana öyle söyledi şimdi telefonla aradılar beni bunlar bunlar gözaltına alınmış dedi senden ricam aklıma geldi şimdi Vedat YENERER'i haber yapıyoruz adını geçireceğiz vs. falan filan geçirmeyelim şimdi onu söylemek için aradım seni" dediği, Tape:3808, 23.02.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;Görüşmede Doğu PERİNÇEK'in "Şimdi Cumhuriyetten iki tane muhaber bi telaşla koşa koşa geldiler. Şeyin sonunda. Ondan sonra ben onlara dedim işte Halilde bi yere tembih ettim bizde yayınlanmamış fotoğraf. Falan filan verecek malzeme akışı sağlıyacağız. Ondan sonra sen Aliyi yire bi ara. Deki bak arkadaş elimizde muazzam malzeme var başlayın de manşetten başlayın de bunun arkasını getireceğiz elimizde malzeme var burdan de bunlarm ciğerini parçalıyacağız, de. Çok kötü durumdalar burda de. TUTUKLANANDA VAR DE ZAİT AKMAN AMA ŞİMDİLİK YAZMAYIN 1566 JP~~'~Y/fy%Z^ 'İ::f*&&~>+^

DE ONDAN SONRA EN YAKINLARINA KADAR GELİYOR DE ÇOK KÖTÜ DURUMDALAR FALAN YENİDEN ŞE YAPMAK. Tamam Alev Şahini Alev Coşkuna şunu söyleyelim bak arkadaş bundan sonra sizt başlayın biz kendimiz kullanmadan bilgileri size aktaracağız." dediği, Tape:3630, 23.02.2008 tarihinde, İsmail.... İle görüşmesinde özetle;Ferid İLSEVER'in "İsmail Hocam" diye hitap ederek, bir süre sağlık sorunlarından bahsettiği, sonrasında "Hocam Temel mesele şu Ankara'daki namussuzları buradan sürüp atmak bak sen burada Operasyon yapıyorsun Mehmetçik şehit oluyor beş tane şehidimiz var orada Türbanla uğraşıyor. Cumhurbaşkanı denen affedersin" dediği, İsmail'in "Bunlar ABD'nin çizdiği (anlaşılmadı ) içerisinde" dediği, Ferid İLSEVER'in "Yani bunlara içerden Türkiye'yi içerden vurma görevi verilmiş çok belli biliyor musun" "Adam gidiyor Ergenekon Operasyonu sen orada Ergenekon dediğin Subaylar Generaller Askerlere Operasyon yapıyor" dediği, İsmail'in "Üniversite Öğretim üyeleri" dediği, Ferid İLSEVER'in "İçerden vuruyor namusuz abi ya yani bunlar böyle maalesef "Ülkenin bunlardan kurtulması lazım Hocam bir an önce kurtulmamız lazım bir an önce" dediği, Tape:3871, 24.02.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ve Ferid/Ufuk ile görüşmesinde özetle;Doğu PERINÇEK'in "Valla bizde işte baktık bizim şey tek bir satır hiçbir gastede yok" diyerek, daha önce görüştükleri bir konuyla ilgili basında bu haberin yer almamasından bahsettikleri, "FERİT' in "Bide şey şöyle bir şey oldu ben tabi bunda dün akşam fark ettim mesela bir iki tanesi ya bize göndermediniz dediler bir tanesi şey Aslan. Ya" "...Aslan BULUT niye benim haberim yok niye bana göndermediniz bi bir tanesi daha söyledi keşke benim e-postama şey Behiç KILIÇ ya biz bir kere bunlarm şeylerine gönderelim abi" dediği, D.PERİNÇEK' in "Fakat bunlar da acaba Tayyip Erdoğan'larda kazanıyorlar mı yani onların hükümeti zamanında oluyor falan bir fikri var mı." Dediği, FERİT' in "...bir rahatsızlık var herkes şeyin farkında Abdullah GÜL'ün ee imzalama şeyine müthiş bir tepki var" dediği, D.PERİNÇEK' in "Arkadan vuruyor ya" "İç cephe açıyor orduya karşı" dediği, FERİT' in "biraz daha şey olursa bu Ergenekon hikayesi daha nerelere varacak nereye götürecekler bilmiyorum ama bunların amaçları belli bunu yapan adamlarda" "Fakat bu Ergenekon'la ilgili daha evvelden baktım şimdi Vatan'da bilmem nerde gene şeyler var bazı okur yorumları nasıl tepkili biliyormusun hepside bizim şey yani Fethullahçılarm tezgahı bilmem nesi yalanı susu busu falan filan diye büyük tepkilerle" dediği, D.PERİNÇEK' in "Vatan'damı çıkmış" dediği, FERİT' in "...burda bir sempati alması bir güç gösteresi bir moral kazanması tekrar şöyle bir silkelenmesi falan şeyin hassas yönüde bu bence" dediği, D.PERİNÇEK' in "Hayır bu Ergenekon'la ilgili diyorum" "Ergenekon'la ilgili" "...o konuda neler deniyor o tür konularda Türk ordusunun o konuda bir tavrı yok" dediği, FERİT' in "... Ümit SAYIN gibi berbat berbat adamlar var işin içinde" "Önada dayanarak bir sürü şeyler var internet ortamında şunu yapmış bunu yapmış gibi" "...bir tek Serdar TURGUT'un dikkatimi çekti bu şeylerin eeee yani bir takım şikayetçi takımı var operasyonların onlarm en açık net ifadesi olmuş onun yanı sırası" dediği, D.PERİNÇEK' in "Şikayetçimi o?" dediği, FERİT'in "Operasyonlara karşı bir tavır almış" "Bir o var yani öyle net bir tavır içinde olan bide Cumhuriyet imtiyazından..." dediği, Tape :3639, 25.02.2008 tarihinde, Kemal.... İle görüşmesinde özetle;Kemal'in "Ferid bey ben Doktor Kemal" diye kendisini tanıttığı, bir süre yapılan ERGENEKON operasyonundan bahsettikleri, Kemal'in "... art niyetle yapan Vatan Devlet Millet düşmanıdır" dediği, Ferid İLSEVER'in "... 12 Eylül Darbesi Soruşturma geçirdik Yargılandık bilmem ne olduk ben bunların hepsi yaşamış bir insan olarak söylüyorum ben bunlar kadar yani şu son yapılan ve adını Ergenekon denen saçma sapan" "Yalan ^7>U^ 1567 f~-t——

görmedim çünkü bizim Yargılandığımız bilmem ne ettiğimiz olaylarda en azından yav Askeri Savcının bile" "Yani 12 Mart Faşist Rejim deniyor şu deniyor bu deniyor falan neyse ağır baskı koşullan orda bile Savcıların şey arama kanıt arama iddiaları bir temel yaratma gayretleri bir endişeleri vardı. Böyle bir zahmetleri vardı biliyon mu yani talimatı Amerika Birleşik Devletlerinden almasına rağmen o darbelerde" "Şimdi ne diyor bunlar bakm burada yaptıkları şey Türk Ordusunu hedef alıyor bu Ergenekon hikayesi de yani işte bunlar Darbe yapacak bilmem ne yapacak diye falan diyerek Türk Ordusun içindeki Subayları tehdit ediyorlar" dediği ve bu konu üzere konuştukları, Tape:3640, 26.02.2008 tarihinde, Yusuf ile görüşmesinde özetle;Bir toplantıdan bahsettikleri, Ferid ILSEVER'in toplantıda kimlerin olduğunu sorduğu, Yusufun "Kemal ALEMDAROĞLU, Erkan ÖNSEL, Turan ÖZYURT, Kenan BOLLUK vardı" dediği, 26.02.2008 tarihinde, Yusuf BERİŞİK ile görüşmesinde özetle;Görüşmede Yusuf BEŞİRİK'in "Ferid abi toplantı başlamıştı ben söyledim." Dediği, Ferid ILSEVER'in "Tamam bi şey yapı ver toplantı bitince kimler var dedin Kemal Alemdaroğlu." dediği, Yusuf BEŞİRİK'in "Kemal Alemdaroğlu Erkan Ünser Turan Özgür Serhan Bolluk var." dediği, Yusuf İLSEVER'in "Toplantı bitince bana bilgi ver." Dediği, Tape :3813, 26.02.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;Doğu PERİNÇEK'in "Şimdi Emin Gürses. Dün gördün Hürriyet çok güzel haber yapmış. Ondan sonra çok güzel moral veren falan bi tutum içindeymiş . Ondan sonra Ümit Sayın da tam rezalet. Yaltaklanma yavşak zaten pravakötür. Özel olarak sokulmuş bi adam. Neyse o konularda uyardım. Onun üzerinden herif hep yalan söylüyordu. Tespit etmiştik aslında." Dediği, Ferid İLSEVER'in "Sürekli yalan söylüyor hepsi yalan Ümit Sayın değimli. Kompolcu yalancı pislik." Dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Neyse oturduk epey konuştuk bu bütün gazetelerde yeni şafaktan bilmem yeni zamana karar aksiyona kadar falah heriflerin planları falan hepsi ortaya düştü. Bunlarla konuştuk ne yapabiliriz falan yarın saat 16:00 da şeyle konuşacağız İlhan Selçuk la." dediği, Devamında Ferid İLSEVER'in Kemal ALEMDAROĞLU'nun durumunu sorduğu, Doğu PERİNÇEK'in de "Alemdaroğlu çok iyi ya. Düşün beş saat kaldı ya tam beş saat ordan ayrılmadı orda oturduk." dediği, bir süre türban ve Türkiyedeki gündemden bahsettikleri, devamında; Doğu PERİNÇEK'in "Erdoğan Teziç in siyi geldi mi sana yolladığım." Dediği, Ferid İLSEVER'in "Hani buraya niye gelmiyor hiç bi şey daha dünde birşey yolladın dedin bende hiçbirşey yok benim şeyde dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Ben sana bir günde 4-5 şey yolluyorum en az 5 tane şey yolladım." Dediği, Fedrit İLSEVER'in "Evet Erdoğan Teziç Ramazan Akyürek çalışıyor abi tüm generalin istihbarat daire başkanının harekattan 2 gün önceki konuşmalarını yayınlayıp harekatı ihbar ettiler şimdi de Erdoğan TEZİÇ in rektör bazı rektörlerle konuşmalarını yayıyorlar işte korgeneralle görüştüm bunlar şöyle olacak böyle olacak ABDULLAH GÜL SEÇİLSİN DE ÇANKAYA YA GİDERKEN ARABASINA BİŞEY OLACAK KAZA OLACAK FALAN BÖYLE LAFLAR Ramazan Akyürek tam devletin bütün imkanları ile böyle yök başkanmı şunu bunu dinleyip şimdi... yani tam rezalet içindeler yani hıyanet yani." dediği, Ferid İLSEVER'in "Hıyanet abi ipe gidecekler ve durduran ya durmaları mümkün de değil öyle şey baskı varki çünkü felaket baskı." Dediği, Doğu PERİNÇEK'in "İpe gidecekler dedin değil mi bak bu senin sorgulamanda önüne çıkacak." Dediği, Ferid İLSEVER'in "Bunları dinleyip dinleyip şey yapıyorlar önümüze koyuyorlar önlerine koyuyorlar tamamen bu." dediği, ** -""=>-


1568 ^7^ rOd^

Doğu PERINÇEK'in "Analarını avratlarını eşşeoğlu eşşekler alçak herifler...bugün geldi avukatlar anlatıyorlar da sorguları sorgular hepsi şuna niye telefon ettin buna niye telefon ettin sorgu bu bu yazıyı niye yazdın. Yani hiçbir ciddiyeti olmayan cuntaymış ulan şu cuntaya bak emin gürses bilmem kim bilmem kim vedat yenerer cunta bu. Birde demişler ki sende hiçbirşey çıkmadı tabi demişler sen bizim geleceğimiz biliyordun şildin hepsini bak." Dediği, Ferid İLSEVER'in "Kime diyorlar bunu." dediği, Doğu PERINÇEK'in "Emin gürses'e yani evinden birşey çıksa çıktığı için sorguluyor çıkmazsa da niye çıkmadı hıı rezalet ya." dediği, görüşmenin bundan sonraki bölümünde Talat paşa komitesi ile ilgili yapılması planlanan bir toplantıdan ve bu toplantıya Süleyman DEMİREL ve Rauf DENKTAŞ'm da katılımını sağlamaktan bahsettikleri, Tape : 3642, 28.02.2008 tarihinde, Naci ERÇAL ile görüşmesinde özetle;Naci ERÇAL'ın "Biz 10 da ordayız" dediği, Ferid İLSEVER'in "10 da tamam sıhhiyede ki" dediği, Naci ERÇAL'ın "Arkadaşlar gidip keşif yaptılar" dediği, Ferid İLSEVER'in "Tamam komutanım" dediği, Naci ERÇAL'ın "Herhangi bir sorun yok geliyoruz" dediği, Ferid İLSEVER'in "Tamam oldu oldu bekliyoruz" dediği, Tape :3644 29.02.2008 tarihinde, Hikmet ÇİÇEK ile görüşmesinde özetle;FERİD'in "Bu şey vardı ya Hikmet sen kitap yapacağm diye konuştuk" "Ya şimdi önce şunu abi Pazartesi gününe kadar yani yarın var öbür gün var güzel bir dosya haline getirelim kısa özlü şöyle Oktay EKŞİ'nin önüne konulacak bilmem Ertuğrul ÖZKÖK'ün önüne konacak şekilde çokta uzun bir yazı olmasın ama işin röjönünü veren bir dosya yapı versen ondan sora buradan ben İstanbul'dan" "Şeye götüreceğiz bunu basın mensuplarına götüreceğiz yani bu bunların ne olduğunu o bizim Aydınlık kapaklarından kalkarak ondan sonra 55 kişilik liste ondan sonra işte Şemdinli bilmem nesi ondan sonra Hrant DİNK cart curt bütün marifetleri ve bu gün ne yapmak istiyorlar amaçları nedir bu gün itibari ile bir dosyayı şey yapalım götürelim koyalım önlerine..." "Yani bu senin şeye de bir kolaylık olur. Kitabında bir şeyini iskeletini yapmış olursun..." "...8-10 sayfalık bir şey olsa bir materyal biliyor musun yani önüne koyacağız tak diye köşesinde yazacak biliyor musun abi" dediği, HİKMET'in "O dosyayı hazırlayım ben bu gün ERGENEKON'la ilgili bütün kitapları aldırdım" dediği, Tape : 3646 03.03.2008 tarihinde, Hikmet ÇİÇEK ile görüşmesinde özetle;HİKMET'in "Oktay EKŞİ ile konuştum" "Ee dedim bu ERGENEKON Türk Ordusuna karşı bir psikolojik bir savaştır" "Bir dosya ile ziyaretinize geleceğiz dedim" dediği, FERİD'in "Ya lütfen abi en geç bu akşam bitirin de Hikmet ya hiç olmazsa özette olsa götürün yarından itibaren dağıtalım burada ya gecikmeyelim abi sonra pişman olacağız ya hiç yani bir şeye benzesin yaptığımız iş ondan diyorum tamam abi" dediği, Tape : 3648 03.03.3008 tarihinde, Nusret SENEM ile görüşmesinde özetle;Ferid İLSEVER'in "Nusret'çiğim şimdi bu Hikmet bir şey hazırladı, hani konuşmuştuk ya dosya..." "...biz bunu şimdi burada basma yarından itibaren servis yapacağız gideceğiz gruplar halinde tek, tek köşe yazarlarını, haber merkezlerini, genel yayın yönetmenlerini dolaşcaz anlatacağız yani, Ankara'da da aynı şeyi yapacağız ama gelin bunu Meclis'e taşıma yollarını arayalım zorlayalım veya CHP' lileri falan..." dediği, Nusret SENEM'in "Olur eklerini ineklerini bir dosya yapalım" "Taşıyalım Meclise" "Zaten diyorlardı adamlar bize belge doküman getirin diye" "CHP'ye DSP'lilere falan taşırız bunu" dediği, Ferid İLSEVER'in "Yani o Kemal KILIÇ'la Ruhan yaparlar bunu temiz adamlar biliyormusun" dediğ, Nusret SENEM'in "Ne var canım bizim burada milletvekili eski baro başkanı arkadaşımız var" "CHP grup başkan vekili baro başkanı arkadaşım" dediği, ilerleyen konuşmalarında, Ulusal Kanal'la ilgili İçişleri Bakanı ile görüşeceklerini anlattıkları, „ -"1**~" -*• ,

Tape :3818, 03.03.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;Aralarmda bir süre merhabalaştıktan sonra Doğu PERİNÇEK'in "Ben bugün ALAATTİN PARMAKSIZ geldi partiye Tümgeneral onla görüştüm çok iyi tuttu bu hayranım diyor partiye diyor. Tek parti diyor başka birşey yok diyor ondan sonra kafası falan çok esaslı çok birikimli bir insan. Bir de Uğur Ümit Akkoyun lu da görüşmede bulundu o da iyi yine gelince konuşuruz bazı güzel haberler var yarında rtük le o görüşme var işte." dediği ve Rtük ile ilgili bir konu hakkında konuşmaya başladıkları, Bu konu etrafında Ferid İLSEVER'in "O Birsen hanım in şeyiydi bu Birsen Ersel profesör. Yakın yani tanıdığı nefret ediyor daha doğrusu Zait Başkan çok iyi tanıyor çok yakından tanıyor beraber çalışmışlar bunun herşeyini biliyor bana daha önce anlatmıştı bunu geçen sene bana biryerd. Bugün onunla konuştum ben şimdi o bu akşam onu arayacak ve affedersin yani şey yapacak rezil edecek yani. Birde bizim büyük ortağımız yani kanalın gönüllüsü sahibi falan her bakımdan tam sahibi. Ha bizim eski Kemal Alemdaroğlunun şeyi yardımcısı.Neyse onla konuştum işte bu akşam şey yapacak o bakalım ordan birşeyler çıkabilir yani bastıracak yani. Zaten daha önce de konuşmuştuk benimsiyor ve biliyor da yani olayıda biliyor bizim haklılığımızı falan da biliyor." dediği ve bir süre daha aynı konu hakkında konuştukları, Daha sonra Ferid İLSEVER'in "Basma biz burda başlıyoruz girişiyoruz şeyi Ergenekon dosyasını. Şimdi ben Nusret le konuştum abi bizim bu şey Ramazan Akyürek in ifadesini alan meclis şeyi. Hiçbir şekilde ikna olmamış vaziyette meclisteki milletvekili özellikle CHP Millet Vekilleri. Olayı biliyorlar anlıyorlar onların ne olduğunu yani. Biz onlardan başlayarak bu dosyayı götürelim de bütün CHP, DSP falan hatta bir kısım MHP esaslı bir tur yapalım abi bunları harekete geçirelim meclisteki şeyleri. Bu rezalete karşı. Konuştum Nusret le tamam onlarda şey yapacağız yarından itibaren girişiriz diyorlar." Dediği, Devamında kim olduğu anlaşılamayan bir şahıs hakkında konuşmaya başladıkları ve Ferid İLSEVER'in "Tabi canım çok iyi birşey şeyi de gördünüz ayrıca ... falan filan şeylerini. Çıkarttilar gene bu adamı." Dediği, Doğu PERİNÇEK'in "O rezalet o düşman tarafı darbe marbe 3 milyon insanı öldüreceklerdi. Çıkartı onun canını okuyalım abi yalancı eşşeoğlu eşşek bu PKK yi MİT kurdu daki kilit adam. Biz onu öyle yapalım PKK nm kuruluşunda ki aktörlerden PKK yi kurduran aktörlerden diye kapak yapalım." Dediği ve görüşmeni bu şekilde sona erdiği, Tape :3650, 05.03.2008 tarihinde, Kemal YELİŞÇİMEN ile görüşmesinde özetle;Kemal YEŞİLÇİMEN'in "Ferid Bey Doktor Kemal" diyerek kendini tanıttığı, daha sonra "Anlayamadım yani son gelişmeler neyin nesi" diye bir konuyu sorduğu, Ferid İLSEVER'in "Hocam anlamayacak bir şey yok yani doğrusu şöyle; aynen Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi, ondan sonra bu operasyonun başında olduğu gibi, ve Tayyip ERDOĞAN iktidar, AKP iktidar yapılırken olduğu gibi, Bahçeli bir numaralı şey rolünde, sabotör rolünde içerden vuruyor. Türk ordusunu yıpratıyor.Bütün imkan ve kabiliyetiyle buna soyunmuş vaziyette" dediği, bir süre MHP nin durumundan bahsettikleri ve Amerikanın safında olduğunu anlattıkları, ilerleyen konuşmada Kemal YEŞİLÇİMEN'in "Halk arasında bir diğer söylenti de Nisan da ekonomik kriz diyor herkes" dediği, Ferid İLSEVER'in "Gidişat öyle hocam, yani bu lafta bir kere söylenir yani "Terör hainlerden daha tehlikeli" bu ne demek ya bundan sonrası" dediği, Kemal YEŞİLÇİMEN'in "Bundan sonrası Yassıada'dır ya" dediği, Ferid İLSEVER'in "...Valla o tümörün merkezi Ankara hocam Irakm Kuzeyi" "Oradan yani çıkarta biliyorsak hemen çıkartalım durmayalım" dediği, —s \ "'.>■• »70 ' "■'//■"'


Tape :3651, 10.03.2008 tarihinde, Nusret SENEM ile görüşmesinde özetle; Bir süre CHP nin ve BAYKAL'ın ERGENEKON operasyonuna bakışlarıyla ilgili konuşup hafife aldıklarını anlattıkları, Ferid İLSEVER'in ".... buşey hazır, hı kapakta yaptık, busayı ama kapaktan öncede bizim hazırladığımız bu Ergenekon ile ilgili bir dosya var" "Cumhuriyet Halk Partisi mesela DSP'liler bunu bir soru önergesi haline getirsinler meclise sunsunlar, mesela bunu KILICLAROĞLU yapar, Atilla KALÇA yapar" dediği, Nusret SENEM'in "eski Baro Başkanı zaten yardım istiyor" "Mehmet bey ile konuşayım ben o nu. O nu burada bir güzel önerge haline getirelim" "tamam mı? Soru önergesi falan, haline bir çıksın mecliste şak diye koysun" dediği, ilerleyen konuşmada Nusret SENEM'in ".... yarında şey yapıyoruz Yargıtay şeye Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna suç duyurusu yapıyoruz savcı ile ilgilP'dediği, Tape:3652,11.03.2008 tarihinde, İsmail SAYMAZ ile görüşmesinde özetle;İsmail SAYMAZ'ın "Radikal gazetesinden arıyorum İsmail Saymaz" diye kendisini tanıttığı, "Ferid bey bugün milliyet gazetesinde yayınlanan Tuncay GÜNEY'İN" "ifadelerine dair bir haber vardı gerçi aydınlık yaklaşık bir ay önce zaten Tuncay Güney'i kapak yapmıştı" "... Tuncay Güney diyorki 2001 yılında Veli KÜÇÜK cumhuriyet gazetesini satın almak istiyordu .... istiyordu bu amaçla enka tesislerinde gürbüz çapan sizin isminiz kemal özden " "Ümit Ülgen ile toplantılar yapıldığı deniliyor" diyerek Veli KÜÇÜK' ün cumhuriyet gazetesini alma girişimiyle ilgili haberleri sorduğu, Ferid İLSEVER'in de USİAD başkanı Kemal ÖZDEN in davetiyle yemeğe katıldığını, toplantı yapıldığmı, Veli KÜÇÜK'ün de bu toplantıya katıldığını, daha önceden İlhan SELÇUK ile bir televizyon k analı kurulması için konuştuklarını anlattığı, konuşmanın devamında Ferid İLSEVER'in "... şu Savcı, şimdi bütün böyle yayın yapıyor Doğu PERİNÇEK ile başladı ERGENEKON mengenekon,şimdi sıra bize geldi, yarın bakalım kimlere gidecek bakın bu şey" dediği Tape :3657,14.03.2008 tarihinde, Gürbüz ÇAPAN ile görüşmesinde özetle;Ferid İLSEVER'in "Merhaba Gürbüz, Ferid ben Ferid İLSEVER'in dediği, Gürbüz ÇAPAN'ın "Merhaba Ferid abi" dediği, Ferid İLSEVER'in "Ne yaptın abi yaptın mı açıklama?" dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Yav gelicek şey, bakıcam abi yani. Ya açıklama yapıp ne yapıcam ki, bana ne yaptırmak istiyorsun onu da bilmiyorum yani." Ferid İLSEVER'in "Hayır kardeşim yaptırmak isti., (kelimenin bir kısmı anlaşılamadı) sen bugünkü evrensel gastesini gördün mü?" dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Görmedim hayır." dediği, Ferid İLSEVER'in " Ya bak Gürbüz görmedin kardeşim senin adına bir sürü açıklamalar hergün bir yerlerde yer alıyor. Bu gün de evrensel gastesinde aynı gün akşam konuştuğun açıklamalar yer alıyor." dediği, Gürbüz ÇAPAN'ın " Abi ben evrenselle falan filan konuştum yok ya. Ya bi sefer de birisi aradı beni konuştuğum şeyleri söyledim size." dediği, Ferid İLSEVER'in " Ama güzel kardeşim, sen bir kere radikalle konuştun, hergün bir gazetede senin adına açıklama çıkıyor. Gürbüz ÇAPAN'm dedi ki bilmem ne diye. Ya sen bunları bu yalanı nasıl düzeltmezsin nasıl seyredersin sen bunu ya. Yalan diyorsun ya." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Neyse şimdi , yarım saat sonra bir şeyi aldıracam evrağı aldıracam, bakacam" dediği, Ferid İLSEVER'in " Lütfen bak buna açıklama yap düzelt kardeşim bunları. Şayet sen bunları bak bilinçli yapmıyorsan, -ki bana diyorsun ki hayır yapmıyorum diyorsun. O zaman düzelt bunları ya." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm ": Yav niye bilinçli yapayım, hayır niye bilinçli yapayım? Bu ne biçim tavır yani neyin altında bırakıyorum? Hayır neyin altında bırakmışım ki?" dediği, Ferid İLSEVER'in "Kardeşim 3 gündür seyrediyorsun çıkan lafları görmüyor musun ben sana söylüyorum bak 3 gündür." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Ben seyr.. ya ben onları mı seyrediyorum." dediği, Ferid İLSEVER'in " Abi Yenişafakta da manşet oluyor ya, sen bunları nasıl görmüyorsun ya?" dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Yenişafak'ın manşet olmadı." dediği, Ferid İLSEVER'in "

Abiciğim manşet oldu önceki gün yenişafak'ta manşetti Gürbüz. Önceki gün Yeni şafak'ta manşet. Senin açıklaman manşette manşette. Yenişafağm manşetinde." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm "Yav önceki gün yazıya baktım o milliyetteki yazının aynısını almışlar, koymuşlar şey değil." dediği, Ferid ILSEVER'in " Tamam abi bak. sen ne diyorsun o yazıda ya o yazıda diyorsun ki yalan doğru değil diyorsun. Ne diyorsun sen orda? Veli KÜÇÜK'le Ferid ILSEVER'in, Kemal ÖZDEN, bir araya geldiler; Cumhuriyet Gazetesini satın alacaklardı." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm ": Öyle bir şey demedim ben." Ferid ILSEVER'in " Ya ama yazıyor gazetede. Demedim diyorsun ama yazıyor kardeşim. Düzelt bunu ya. Lütfen. Bana da bir kopyasını gönder tamam mı? Aydmlık'ta dün akşam konuştuğumuz gibi senden aldığım şey üzerine, bunu haber yapıyoruz, senin adına açıklama yapıyoruz." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Dün de konuştum, evvelsi gün de konuştuğum şey şu. Kemal ÖZDEN, ulusalcı gruplar toplanmıştı Şeyi almak istiyordu. Para vazgeçti Söylediğim şey bu. O yemekte bunlar da vardılar" dediği, Ferid ILSEVER'in " Tamam abi.Elbette varız biz ya bunu demiyorum ben ya." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Ya sizin şeyiniz ne bunu anlamıyorum ben." dediği, Ferid ILSEVER'in " Kardeşim ya sen Allah aşkına yapma ya. Cumhuriyet Gastesini bana satm aldırdın Veli KÜÇÜK'le beraber gazete kurduruyorsun. Yapma ya. Doğru değil bunlar." Gürbüz ÇAPAN'm " Ya öyle bir şey demedim diyorum sana ya." dediği, Ferid ILSEVER'in " Ya demedim diyorsun ama diyorsun, senin adına çıkıyor gastelerde çık düzeltme yapmıyorsun ya. Düzelme yap kardeşim ya." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Yav demedim" dediği, Ferid ILSEVER'in " Abi bi dakka olmaz böyle" dediği, Gürbüz ÇAPAN'm "Yav demedim diyorum billahi demedim diyorum niye şey yapıyorsun." dediği, Ferid ILSEVER'in " Yemin etme düzeltme yap. Gazetelere gönder düzeltme yap. Bu bizi, bak bişey söyliyeyim mi Hilal KÜÇÜK'le benim aramı açıyorsun, büz zor durumda bırakıyorsun. Bak Gürbüz, bunlar bak bir merkez, kontrgerilla merkezi bize bunu psikolojik savaş diye yapıyor. Bu yalanı çıkartıyor ve sen de buna alet oluyorsun. Düzelt bunu." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm ": Tamam düzeltiyorum." dediği, Ferid ILSEVER'in " Rica ediyorum ya. O kopyasını, şeyin bir kopyasını bana da gönder olur mu? Lütfen yapacağın açıklamayı." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Tamam size de gönderiyorum." dediği, Ferid ILSEVER'in " Şimdi ben Aydınlıktaki şeyi, yani senin tekrar bilgin olsun diye, yaptığımız açıklamayı gönderdim. O bugün sana geldi. O açıklamayı aynen aydınlıkta Gürbüz Çapan'm açıklamasını yayımlıyorum." dediği, Gürbüz ÇAPAN'm " Tamam tamam." dediği, Ferid ILSEVER'in " Teşekkür ederim sağol" dediği, Tape:3788, 14.03.2008 tarihinde, Kemal ALEMDAROĞLU ile görüşmesinde özetle;F.İLSEVER'in "hocam ben şimdi kısa bilgi vereyim müsait misiniz" "Almanya etkinliğiyle ilgili" "Şimdi belki bu akşam sayın cumhur başkanımız şey yapacak konuşuyorlar tekrar şey yaşar ... komutanımız konuşuyor Erdoğan arkadaşımız avukat Erdoğan ÖZER konuşuyor bu akşam beraberler yani Talat paşa komitesinin bir şeyi var etkinliği var İzmir de yemeği var ona beraber katılıyorlar" "İzmir'de İzmir de İzmir de büyük ihtimalle orada ikna edecekler beraber olalım diye şimdi bizim şeydeki örgütler Almanya Atatürkçü düşünme derneği birlik örgütü ile Aşağı Saksonya ADD örgütü en büyük örgüt oluyor bunların ikisi bir şey düşünmüşler bir plaket düşünmüşler işte bu lozanda ... kimliklerini gerçekleştiren mücadelenin çalışmanın senboli isimleri işte Denktaş cumhur başkanımıza mahkum edilen siyasi yürüyüşü yaptılar Doğu perinçek'e ve size bütün Talat paşa komitesi olarak size aynı zamanda üçünüze bir şey düşünmüşler ödül plaket düşünmüşler aynı zamanda işte 22 temmuzda ya pardon düzeltiyorum hocam mart da 22 mart da hanofelde bir panel ırkçılık değil dostluk başlığıyla bir panel düzenliyorlar orada sizi konuşmacı olarak saplamışlar yani Türkiye'den gelen Alpaslan IŞIKLI hocamız konuşmacı siz gelirse cumhur başkanımız ve Doğu bey Doğu PERİNÇEK arkadaşımız tabi Almanya dan Hakkı KESKİN falan yavuz DEBE gibi birkaç kişi daha olabilir öyle bir panel22 mart cumartesi günü ponoferde akşamleyin yine şer oton otelinde aynı yerde yani bir yemek güçlü bir yemek 500 kişilik falan bir yemek organize ediyorlar erkesi günde pazar günü 23 mart hanburkta bir şiir turu gündüz yaptıktan sonra 2 saatlik falan 2-3 saatlik falan bir konferans düzenlemişler orada da amaçlan işte bir gün önceki ırkçılık değil dostluk panellerinde ortaya çıkan fikirler doğrultusunda bütün Türk örgütlerini yeniden örgütlenmesi oraya baya bütün Almanya'daki Türk örgütlerinin temsilcilerini davet ediyorlar bir örgütlenme konferansı gibi bir bakıma aynı zamanda işte bize de söz verecekler konuşmacı olarak akşamda 18 de döneceğiz hamburktan İstanbul a öyle program hocam geldiğimiz nokta bu" dediği, Tape:3658, 14.03.2008 tarihinde, İsmail SAYMAZ ile görüşmesinde özetle; İsmail SAYMAZ'm " Merhabalar İsmail SAYMAZ Radikal gazetesinden. Müsait misiniz acaba" dediği, Ferid İLSEVER'in " Merhaba İsmail bey buyurun" dediği, İsmail SAYMAZ'm " Sağolun sizi şu konuda rahatsız ediyorum. Bir basın açıklaması yapmıştınız bizde yer alan haberle ilgili Bugün Gürbüz bey de bir açıklama yapmış." dediği, Ferid İLSEVER'in "Geldi değil mi Gürbüz'ün, Gürbüz beyin açıklaması" dediği, İsmail SAYMAZ'm " Ben şimdi ıı„ size şunu söyliyeyim Gürbüz beyin herhangi bir ifadesi yanlış yazılmış veya değiştirilmiş değildir Açıklamanızla ilgili Yani bana yaptığınız ve yazdığım açıklamayla ilgili Bir itirazınız var mı sizin?" dediği, Ferid İLSEVER'in " Hayır yok yok yok yok kardeş." dediği, İsmail SAYMAZ'm " Sizin açıklamanız nasıl aktarılmışsa Gürbüz beyin açıklaması da öyle aktarılmıştır O yüzden hani size yönelmiş herhangi bir şey, benim tarafımdan Yada gazete tarafından yöneltilmiş herhangi bir şey Olduğu iddası ıı.. beni rahatsız etti bu bakımdan bilgilendirmek için aradım." dediği, Ferid İLSEVER'in " Tamam sağol aradığın için İsmail Bey, bak şimdi sizle tanıdığıma, tanıştığımıza çok memnun oldum, hakkaten dürüst açık başından beri şey. Şimdi ben bir şley söyliyecem ıı.. surda anlaşalım yani şlimdi şunu yaptık bunu yaptık insanlar yanlış da yapanbilir hata da yapabilir ama bakın bu gerçekten bu Ergenekon olayı başından sonuna kadar her aşamasında bir tam bir komplo." dediği, İsmail SAYMAZ'm " Ben bununla ilgili sizinle fikirlerimi de söylerim yani ben o bakımdan o davayı başından beri takip ettim. Ben çok mesnetli olduğuna da kani değilim o bakımdan." dediği, Ferid İLSEVER'in " Evet anladım. Görüyorsunuz zaten evet. Bakın ben size şu kadarıyla söyleyeyim yani bu olay ıı.. İsmail kardeşim yani bakın bu olay," dediği, İsmail SAYMAZ'm " Gazeteci olarak konuşuyoruz" dediği, Ferid İLSEVER'in " Ha gasteci olarak konuşuyoruz" dediği, İsmail SAYMAZ'm " .. O bakımdan söylemiyorum yani." dediği, Ferid İLSEVER'in " Tamam anladım ben de o açıdan şey yapıyor söylüyorum. Şimdi bakın bu olay maalesef yani Türkiye'yi işte bir temizlik olsun, çetelerden kurtaralım, temizlik olsun bilmem ne, arındıralım. Bunların hepsi yalan. Hepsi yalan. Baştan sona yalan ve biz olmayan bir şey üzerinde şey yürütülüyor. Ondan sonra bir takım bazı yanlış yunluş adamlar bulundular toplandılar. Bunlar zaten yıllardır var ortalıkta. Getirdiler, adeta bir şey yaratıldı bir pislik kümesi yaratıldı. Ha şimdi onun içine generaller, subaylar, işçi partisi işte Türkiye'nin vatansever öncüleri şunları bunları bulaştırılarak yani Türkiye'deki vatansever birikimle özellikle Türk Ordusu sindirilmeye çalışılıyor. Siz lütfen bunu iyi anlayın yani burda bir müthiş bir operasyon var ve bu operasyonun merkezinde Amerika Birleşik devletleri var, Avrupa var. Bakın dün sizin gasteniz pardon zaman gastesinde içerdeki sayfadan manşetti, Avrupa parlamentosunun raporu, Avrupa Parlamentosunun raporu 1. maddesi Ergenekon'un devlet içindeki uzantılarını temizleyin. Kim bunlar? Yani orduyla operasyon yapın. Ya Ergenekon diye bir şey yok, onun ordu içindeki bilmem nesi falan diye bri şey yok ama diyor ki ordu içindeki Türkiye'yi savunan Milli kuvvetleri tasfiye edin. Aslında yapılmak istenen olay bu. Yani siz düşünün bunun üzerinde sizin tabi gasteci olarak yaptığınız şeylere benim hiçbir itirazım yok. Ben Gürbüz'le ilgili söylediklerinize de katılıyorum, inanıyorum ama

demekki arkadaş yanlış yaptığını düşünerek böyle bir düzeltme göndermiş Dicem o ki o düzeltmeyi de yayınlayın lütfen." dediği, İsmail SAYMAZ'ın " Yani yayımlamaya çalışırım benim için bir şey olmaz." dediği, Ferid ILSEVER'in " Anladım. Yani ilk günkü açıklamasını yayımladığınız gibi lütfen bunu da yayımlayın. Çünkü bir belediye başkanı bu. Yani diyor ki açıklamam yanlış anlaşıldı, yanlış şey yapıldı..." dediği, İsmail SAYMAZ'm " Yanlış anlaşıldığını, yani gerçekten haberimizde verdiğimiz bilgiler içerisinde hiçbir kelime dahi" dediği, Ferid ILSEVER'in "Tamam" dediği, İsmail SAYMAZ'm " Yanlış yazılmadı, fazladan yazılmamıştır." dediği, Ferid İLSEVER'in "Tahmin ediyorum ben sizi tanıdım kardeşim benle de röportaj yaptınız. Gördüm ben de yaptığınız röportajda" dediği, İsmail SAYMAZ'm " Yani ne söylediyse aynısını yazdık ama" dediği, Ferid ILSEVER'in " Anladım canım anladım" dediği, İsmail SAYMAZ'm " Yani neden u açüdamayı yaptığını anlayamıyorum yani" dediği, Ferid İLSEVER'in " Evet" dediği, İsmail SAYMAZ'm : Bana garip geliyor. Iı.. ben yani size karşı yani en azından açık olayım istedim." dediği, Ferid İLSEVER'in " Sağol teşekkür ediyorum aradığın için" dediği, İsmail SAYMAZ'm " Bir gazetecilik şeyi. En azından dürüst olmak adına sizi arayıp söyledim." dediği, Ferid İLSEVER'in "Çok sağol, bak ben de şunu söyliyeyim size İsmail kardeşim şimdi Gürbüz bey bu açıklamayı herhalde sanıyorum vicdanıyla baş başa kaldı ve bakm bu açıklama doğru. İlk açıklaması doğru değil yalan. Yanlış yani. Bu açıklama doğru. Onun için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyor. Siz bunu anlaym yani İsalar böyle hata yapar. Vicdanı en sonunda onunla şey olduğu zaman da. Çünkü ben de burada isyan ediyorum onla konuşuyorum, sizle konuşuyorum ya kardeşim doğruyu söyle. Gerçek ne ise onu söyle. Ya ortaya bri sürü Yeni şafak'ta manşet oluyor, sizin gastede yazıldı, zaman gastesi şudur budur. Ya bir yalan üzerinde, döndü, herkes bri yalanın üzerinde duruyor. Gerçek ne ise onu söyle dedim değil mi? Şimdi bu söylediği şey, tamamen doğru bunun açıklaması." dediği, İsmail SAYMAZ'm " Peki" Ferid İLSEVER'in " Ben sizden şey bekliyorum yazmanızı bekliyorum, teşekkür ediyorum aradığınız için de." dediği, İsmail SAYMAZ'm " Teşekkür ederim. İyi günler." dediği, Tape :3659, 16.03.2008 tarihinde, Erdoğan.... İle görüşmesinde özetle;Erdoğan'm "... Abi Abi Kemalettin KORKUT Albay" ".. Genel Başkanla görüşmek istediğini söylüyordu çok" "Dün söylüyodu bilmiyorum görüşebildi mi? not da bırakmış.." dediği, Ferid İLSEVER'in "Tamam iletirim oldu. Görüşürüz, hoşça kal" dediği, Tape:3660ı, 17.03.2008 tarihinde, X Şahıs ile görüşmesinde özetle;X Erkek Şahsın ".. .Bu Nasıl Yargıtay Patladı Balyoz Gibi İndi Tepelerine Haberin Var Mı" "Türk Tarihinde Türkiye Tarihinde Öyle bir Yargıtay Genel Kurulu Kalkıp ta Böyle Bir Kapatma Davasını Destekleyecek Böyle Bir şey Yok Yok Abi Yani Kapatsın Diyor Kapatsın Diyor" "Yani Orada Yargıtay Başsavcısına Saldırıyorsunuz Falan Bunun Bir Önemi Yok Yani Ben Bu Savaşta Varım Diyor" "Selçuk Üniversitesi Biliyorsun Türbanı Yasakladı Bi Tek O Vardı Türbanı Alan" dediği, Ferid İLSEVER'in ".... Çok Doğru Hiç Geri Dönüşü Olmayan Bir Sürece Girdi Ve Artık Bundan Sonra Dolu Dizgin Sürecin Şeyi O Yanı Kuralı O Yanı" dediği, X Şahsın "1. Bıçak saplandı 2. Bıçağı da Yargıtay sapladı 1. Bıçağı Yargıtay başsavcılığı sapladı" dediği, Ferid İLSEVER'in "Abi İstersen Ben Bir Müsaade İsteyim Cumhuriyetten Arıyorlar Beni Ben Biraz Sonra BU TELEFONDAN Arayayım" dediği, Tape:3661, 17.03.2008 tarihinde, Aydm ile görüşmesinde özetle;F.İLSEVER'in "... şimdi Alev Coşkun la konuştum da bu yazı hikayesi ya tabi biliyorsun ikinci sayfanın sorumlusu ben değilim".. - ikinci sayfa meselesi değil dedim bunun yayınlanmasını istiyoruz bizim hiç bir şey kararmı bile yayınlamıyorsunuz her neyse sonuçta ben şey yapacağım dedi gerekirse bunun daha uzun boylu röportaj şeklinde yapılması içinde


1574 .

konuşacağım dedi ondan sonra yarın size döneceğim dedi" "Şimdi bu Atatürk konusunda bir hata yaptık yani sabahtan bunu fark ettik de yani aslında olay bu yani yok ERGENEKON un üzerine gitmiş bilmem ne olmuş falan filan da yolsuzluğun üzerine gitmiş de onun için bilmem ne yapılıyormuş meselesi değil Atatürk'ü ne kaldıysa tamamen kaldırmak onu Ahmet Altan yazdı zaten açık, açık" dediği, Aydm'ın "Atatürk ü değil abi Kemalizm'e son" "Zaten 84 yıllık karanlık bak onları tekrar çıkaralım" "84 yıllık karanlık 84 yıllık pislik yazsana bunlan abi" "Benim abi şu yüce divan dosyası kitabımı benim masanın üzerine koy orada bunlar sistematik bir şekilde bölümler var insanlar araştırıp tekrar bulmakta zorluk çeker bir de orada hazır şeyler var malzeme hazır yani" "84 yıllık karanlık 80 yıllık pislik bunları bütün o minibüslerin resimleriyle görüntülerle falan haber yapmak lazım" dediği, ... Bir süre ekonomik çöküntüden bahsederek AKP lilerin dağılacağını, çok büyük darbe yediklerini anlattıkları, Ferid İLSEVER'in "Bu darbe bu kadarla kalırsa karşı darbe" "Onun için çok önemli o yani esas mesele o" dediği, Aydm'ın "Orada muazzam bir şey yürütülüyor bugün Rafet de geldi böylece daha yakından böylece anlamış oluyoruz bütün şeyi zavallı vicdansız ve korkak yürekleri o işte Yaşar BÜYÜKANIT bilmem ne yapmış da yok İlker BAŞBUĞ bilmem ne yapmış da Yaşar Büyük anıt tamamen şeyin kucağına oturmnuş da aman Allah im neler neler ya bu CHP lilerden" dediği, Ferid İLSEVER'in "Birde bana bugün şey geldi eee rezil bir emekli general geldi Cengiz AYÇAN tamamen Amerikanın adamı ama vatansever milliyetçi havalarda tamamen ordu içi şeyler dedi kodular kışkırtmalar" dediği, Tape : ..., 19.03.2008 tarihinde, Hayati ÖZCAN ile görüşmesinde özetle;Hayati ÖZCAN'ın "... Meltem DİKMEN hakkında 15-20 gün evvel aramıştım bir ameliyat geçirdi eğer fırsatın olursa araman için sana öneri getiriyorum" "Büyük bir ameliyat geçirdi ben onu boş bırakmıyorum sürekli arıyorum yani her şeyde onu arıyorum" "Önemli bir insan" dediği ve 555 226 22 26 numaralı telefonu verdiği, Ferid İLSEVER'in "Özel olarak söyleyeceğin bir şey var mı bana" dediği, Hayati ÖZCAN'ın "... bir isteğiniz varsa arkadaşlar Emrindedir de yeter" dediği, Ferid İLSEVER'in "tamam onları söyleyeceğim de onların dışında özel olarak" dediği, Hayati ÖZCAN'ın "Çok iyi yapıyor AKP ile ilgili" "O yazıları bana gönderecek ben göndereceğim size zaten" "Bir Emrin var mı abi" dediği, Ferid İLSEVER'in "Merak etme hemen arayacağım" dediği, Tape : 3663, 20.03.2008 tarihinde, Erkan İNSEL ile görüşmesinde özetle;Ferid İLSEVER'in "Ne yaptın konuştun mu rektörümüzle" dediği, Erkan İNSEL'in "Konuştum" "Şimdi şeylere rektörlere şey çekiyoruz" "Bütün rektörlere şey çekiyoruz yarın gelecek onların içerisinden bazılarını arayacağız" "en son yazı var genel başkan biraz düzeltme yaptı onda" dediği, Ferid İLSEVER'in "Tamam iyi iyi tamam zaten o biliyordu onu peki çok sağ olasın başka bir gelişme var mı bu aman abi bu petrolün fiyatları meşale şeyini örgütlüyoruz değil mi" dediği, Erkan İNSEL'in "Onu 3 nisanda yapıyoruz abi dün akşam toplantı yaptık yapıyoruz onu" dediği, Tape: 3664, 20.03.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle;Ferid İLSEVER'in "Kusura bakma ya tam doktorun şeyindeydi" Doğu PERİNÇEK'in "Saat 4 e geliyordu da dedim her halde bitmiştir diye düşündüm" dediği, Ferid İLSEVER'in "Evet abi şimdi şöyle oldu konuştuk biz şeyle Yavuz Dedegil geliyor Hamburg da işti dernemte 100 kişi falan demiştim ben size fakat masaları falan kaldırıyorlar 200 kişilik falan bir salan yapıyorlar orada" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Evet" dediği, Ferid İLSEVER'in "İyi olacak orası diyor ali artkı başka yer bulamadık diyor yani 200 kişiye falan orada Hamburg'da seslinmiş olacağız .... .'"*--'*"' -„

Şimdi konuştuk şeyle rektörle Erkan konuştu bugün Anayasa şeyi için soyundu o şimdi gelecek m yarın bur da birlikte bir çalışma yapacağız Anayasa bildirgesiyle Rektörlere yönelik" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Ben bu gün Mustafa AKAYDIN la konuştum mı rektörler kurulunun biliyorsun başkanı çok iyi tutumu çok istedi gitmedi tekrar aradı ve okudu yarın öncelikle onu arasın gel bu işin başına sen geç üniversite hocaları Toplandı bu metin son derece bilimseldir esaslıdır diye onlar zaten ön planda onlar olabilir falan çok çok güzel olur yani önümüzdeki 10 gün içersinde böyle önde onlar durur bide arkada dururuz çok bomba gibi bir şey olur" dediği, Ferid İLSEVER'in "O harika bir şey olur tabi eve tabi tabi" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Hatta şu bile ola bir rektörler kurulunun bildirisini orada çıkartırlar mesela bizde sonradan imzalarız ona bile razı olabiliriz ha" dediği, Ferid İLSEVER'in "Olur tabi canım" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Metinle uğraşmasınlar metin güzel bir metin onu değiştirmesinler ister rektörler kurulunun rektörlerin ortak bildirisi olabilir yani yasa dişilik leselesini hukuk planında değil orda ilan ederler yani Başsavcı yada en müthiş bir destek olur tabi doğrudan Başsavcıyı destekliyoruz demek yanlış ama bu böyle bomba gibi olur yani buna ikna etmek ha bi yöntem budur ikinci bi yöntem de bu bildiriye imza atarlar bizde oluruz mı hep beraber ön planda onlar olur bizde arka planda otururuz ilan olur" dediği, Ferid İLSEVER'in "Tamam güzel olur güzel" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Yani bi sırf onlar yapar iki beraber yaparız onlar önde olur doğru tamam iki seçeneği de söylesin Doğu PERİNÇEK size dün yollamış size falan zaten tonla imza toplanmış durumda anladın birincisi onlar artı generaller olur yada sırf onlar olur üniversite olarak sırf onlar olur bi imzaya açarlar bizlerde arkadan imza ederiz öbür seçenek hep beraber yaparız ama ön planda onlar olur mesela kamu oyuna sunuşu Mustafa AKAYDIN yapar bizde arka planda dururuz diğer imzacılar" dediği, konuşmanın devamında, Doğu PERİNÇEK'in "Mustafa Yüzkıran falan da beni istiyor" dediği, Ferid İLSEVER'in "Konuştunuz mu" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Tabi şimdi daha önce konuşmuştuk çok iyi bir hafıza Hatta şu bile olabilir abi mesela İstanbul da sırf bunun için Bunun planlanması için bir böyle 8-10 kişilik dar bir toplantı yapabiliriz Yani Mustafa Akaydın ondan sonra şey ne derler Yurt kuran, Bernay bunların isimleri dedi ki en iyi onlar dedi yani 3-4 rektör artı Alemdar oğlu artı bizlerden 1-2 kişi belki Mümtaz Soysal ı falan çağırıp bir yerdeMümtaz Soysal ı fazla katma çünkü onun girdiği yerde şey çıkmıyor ama onlar teklif ederse bir yerde toplanırız Ankara veya İstanbul bütün detayları konuşuruz bütün detayları konuşuruz bunu planlarız o da olur yani" dediği,Ferid İLSEVER'in "Olur, olur tamam yarın ben bunları Kemal hocayla" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Alemdaroğlu ile konuşursun" dediği, Ferid İLSEVER'in "Olur ben bunların hepsini yarın Kemal Alemdaroğlu hocayla konuşurum" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Yani bu seçenekleri netleştirmekte fayda var yani onlar şundan çekinirler biz bu ortamda siyasilerle çok fazla yan yana durmayalım falan iki seçeneği de koyalım önlerine isterseniz siz bunu ilan edin Türkiye ye Arkasından metin başsavcının metninin 'gülüyor) gerisinde kaldı o metin yani şey değil" dediği, Ferid İLSEVER'in "Tamam yarın bunu konuşuruz ben size bilgi veririm abi ee yarın öğlen gelecek biliyorsunuz o haberi gördünüz haber7.com da çıkan hikaye" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "O çok önemli Aydın Doğan da Ergenekon a dahil edildi diye" dediği, Ferid İLSEVER'in "Evet o da Hürriyet gazetesinde" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Ergenekon örgütü büyüyor diye bir haber yapın (gülüyor) Ergenekon örgütü büyüyor devamlı bir yerden büyütülüyor başsavcı Ergenekon örgütüne katıldı, Aydın Doğan Ergenekon Örgütüne katıldı bu ne örgütmüş ya" Ferid İLSEVER'in ":Evet, evet hakikaten öyle ya ben şimdi daha bu haberi bilmeden bir kaç gün önce çağırdık Ayşe hanımı yarın gelecek o biz şeyi konuşmak üzere çağırdık Azerbaycan Baku şeyini etkinliğini yarın bu meseleleri de konuşuruz onunla ben şey yapacağım tekrar yani" dediği,Doğu PERİNÇEK'in "Amna onları çekineceği bir şey yok çünkü Aydın Doğan ı bir kere suçluyor" dediği, Ferid İLSEVER'in "Yok var diyor" XBAY

^ Jp^/^^5^

"Aslında onların akıllan varsa ellerindeki o haberi onlar bunu patlatmadan onların bunu patlatması lazım o şeydeki haberi Kanada haberini" dediği, Ferid ILSEVER'in "Evet" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Ha bugün ciddi bir kaynaktan çok ciddi bir kaynaktan bir haber geldi bu Ergenekon operasyonunu doğrudan doğruya Mehmet Eymür yürütüyor diye doğrudan doğruya o yürütüyor diyorlar ve Amerika dan yürütüyorlar diyorlar Amerika'yla olan bağlantıları telefon konuşmaları saptanmış Yani onları dinleyecek konumda olan yerler bunlar haberi verenler" dediği, Ferid ILSEVER'in "Nasıl bunu bildirdiniz mi şeye Aydınlık yapıyor mu haberleri yapalım mı" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Yok hemen yapmayalım diyorum" dediği, Ferid ILSEVER'in "Araştıralım biraz tamam" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Araştırılacak bir şey yok bu haber doğru da bu hafta şu savcıyı yapalım şimdi hep Ergenekon dan gitmeyelim savcıyı yapalım bir hafta sonra" dediği, Ferid ILSEVER'in "Tamam olur" dediği, XBAY'm "Ve olayı da şöyle diyorlar Ergenekon'a cevap değil şey iddianame yani Başsavcılık başsavcılığa karşı Ergenekon hazırladılar yani bu iddianame hazırlanıyordu biliyorlardı bunun önünü Ergenekon saldırısıyla kesmek istediler ama başsavcılık çok akıllı davrandı ve iddianamesini onlardan evvel patlattı" dediği, Ferid ILSEVER'in "Ben başından beri bunu böyle düşünüyorum abi nasıl bu şey eee operasyona karşı kara harekatına karşı bunu kullandılar onun içinde kullandılar aynı zamanda bu iddianameye karşı da bu hazırlığa karşıda şey yaptılar" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Evet iddianamenin hazırlandığını onlar biliyorlardı onun için iddianameden önce Ergenekonu patlattılar ve fakat birden iddianamenin baskın şeklinde bu tarihte çıkacağını bilmiyorlardı diyorlar o yüzden Ergenekon soruşturması acayip komplosu çok ağır darbe yedi diyorlar" dediği, Ferid İLSEVER'in ":Evet, evet çok doğru tamamen katılıyorum bu yoruma yani artık tamamen bi yalancı komplocu bir şey durumuna düştüler biliyor musun ve çok gidiyorlar abi" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Ve şeyin savcı Zekeriya Öz ün şeyle telefon konuşmalarını saptamışlar Mehmet Eymür ie Amerika'yla doğrudan doğruya oradan emir ahyor Mehmet Eymür den telefon konuşmaları var yani" dediği, Ferid İLSEVER'in "Evet, evet bu çok önemli" dediği, Doğu PERİNÇEK'in" Yani onun için hapı yuttu onlar" dediği, Ferid İLSEVER'in "Tabi, tabi vallahi abi gümbür, gümbür gidiyorlar ben sezi söyleyeyim yani görülüyor yani bugün görülüyor o şeylerin Rektörlerin çıkışı bilmem Y.... Ba...ım çıkışı 26 tane" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Bugün Mustafa Akaydın o kadar iyi bir havada böyle coşku içerisinde bildirgesini hemen istedi takip etti gelmedi diye telefon etti sekreteri bildirdi falan Çok istekliydi ha birde Sabih Kanadoğlu ile konuştum telefonda ona da yolladım bildirgeyi Bak birde bu olabilir rektörler artı birde Sabih Kanadoğlu gibiler yapar veya biz sonradan katılırız veya hep beraber yaparız" dediği,Ferid İLSEVER'in ":Tamam oldu abi" dediği, XBAY'ın "Sen Mustafa Akaydın bende Sabih Kanadoğlu nu alır bilmem 80-100 imzalı bir bildiriyi yayınlar ister o bildiri tamamen üniversite artı yargı organı emekliler olur isterse bizleri de kapsar" dediği, Doğu PERİNÇEK'in " Ama Sabih Kanadoğlu nu da Alemdar oğlu nun aramasında çok fayda var arasın beni size göndermiş desin Onu da not al abi Sabih Kanadoğlu, Vural Savaş, Akaydın bilmem ne böyle bir ekiple açıklarlar Bizde istiyorlarsa bulunuruz" dediği, FERİT İLSEVER'in "Evet" dediği, XBAY'm "Sabih Kanadoğlu nun evet demesi çok, çok önemli abi Alemdar oğlu onu arasm saym başsavcım bunun hazırlığın ben önderlik ettim" dediği, Ferid İLSEVER'in "Tamam" dediği,Doğu PERİNÇEK'in "Ondan sonra aynen ben önderlik ettim desin benim önderliğimde hazırlanmış bir bildiridir desin ondan sonra senin istiyorum desin gel bunu beraber açıklayalım desin yani mesela Kanadoğlu, AlemdaFûğltr, Mustafa Akaydın efendim Mustafa Yurtkuran, Ferid Bernay, Vural Savaş falan bir kaç tane de okkakıl general JP--/^^

aldılar mı bomba gibi olur İstiyorlarsa bizde orada oluruz Başka bir şey var mı" dediği, Ferid İLSEVER'in "Yok önemli başka bir şey yok" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "Aman abi cuma gecesi biraz erken yat çünkü çok erken kalkacaksın" dediği, Ferid İLSEVER'in "Tabi 04:30 de gideceğim ben rektörümüzle beraber gideceğim ben geçerken evine uğrayacağım alacağım VİP ten geleceğiz onunla beraber" dediği, Doğu PERİNÇEK'in "O zaman abi 9-10 da şey yapıver uyu yani 4-5 saat uyu" dediği, e)-Diğer şüphelilerle örgütsel irtibatları; Şüphelinin telefon görüşmeleri ve görüşmelerde geçen isimler göz önüne alındığında; Şüpheliler Doğu PERİNÇEK, Kemal ALEMDAROĞLU, Serhan BOLLUK, Emin GÜRSES, Ümit SAYIN, İlhan SELÇUK, Vedat YENERER, Nusret SENEM, Hikmet ÇİÇEK, Hayati Özcan ile irtibatlı olduğu, Şüphelinin emniyette ve savcılıkta alınan beyanları göz önüne alındığında; Şüpheliler Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, Veli KÜÇÜK, Sevgi ERENEROL, Mehmet Adnan AKFIRAT, İlhan Selçuk, Ümit SAYIN ve Doğu PERİNÇEK ile irtibatlı olduğu, Soruşturma kapsamında ifadesi alman şüphelilerin beyanları göz önüne alındığında: Şüpheliler Aydın GERGİN, Aykut TOKAK, Mahir Cayan GÜNGÖR, Serhan BOLLUK, Yusuf BİRİŞİK, Doğu PERİNÇEK, Yusuf TUNCER, Veli KÜÇÜK, İbrahim BENLİ, Adnan AKFIRAT, İlhan SELÇUK, Hikmet ÇİÇEK, Nusret SENEM ve Hayati ÖZCAN ile irtibatlı olduğu, Soruşturma kapsamında haklarında yasal işlem yapılan şüphelilerin telefon ve sim kart kayıtlan incelendiğinde; Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'in Telefon ve sim kart rehberinde Ferid İLSEVER-05332771564 Şüpheli İbrahim BENLİ'nin Telefon ve sim kart rehberinde Ferid İLSEVER-05332771564 Şüpheli Mahir Cayan GÜNGÖR'ün Telefon ve sim kart rehberinde Ferid İLSEVER-05332771564 Şüpheli M. Adnan AKFIRAT'm Telefon ve sim kart rehberinde Ferid İLSEVER-05332771564 Şüpheli Nusret SENEM'in Telefon ve sim kart rehberinde Ferid İLSEVER-05332771564 Şüpheli Serhan BOLLUK'un Telefon ve sim kart rehberinde Ferid İLSEVER-05332771564 Şüpheli Ümit SAYIN'ın Telefon ve sim kart rehberinde Ferid İLSEVER-05332771564 Şüpheli Yusuf BEŞİRİK'in Telefon ve sim kart rehberinde Ferid İLSEVER-05332771564 Şüpheli Aykut TOKAK'm Telefon ve sim kart rehberinde Ferid İLSEVER-05332771564 şeklinde kayıtlar tespit edildiğinden adı geçen şüpheliler ile irtibatlı olduğu, Şüpheli Ferid İLSEVER'in telefon ve sim kart kayıtlan incelendiğinde; Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU-05323570781, Emin GÜRSES-05322066768, Mahir Cayan GÜNGÖR-05353322685, Yusuf BEŞİRİK-05352969677, İbrahim BENLİ- 05336388434, Hayati ÖZCAN-05334452610, Nusret SENEM-05324269231, Serhan BOLLUK-05333959324 şeklinde kayıtlara rastlanıldığından adı geçen şüpheliler ile irtibatlı olduğu, v "■


Şüpheli İbrahim BENLİ'nin Çatalca ilçesi Gökçeali köyü Ağıllar mevkiinde bulunan iki katlı dublex+9 dairede yapılan aramada elde edilen 8 nolu Ajandanın içeriği incelendiğinde; 28 Şubat Sayfasında: El Yazması "Özlem Konur Usta/aydınlık Röportaj Ferid İlsever" 26 Mart Sayfasında: El Yazması "Ferid İlsever, Prof. Dr Aksel Siva 0 532 615 87 81 Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu vasıtası ile aranacak" 2 Mayıs Sayfasında: El Yazması " 18:30 Ulusal Kanalda/Ferid İlsever ile toplantım var" 24 Mayıs Sayfasında: el Yazması " Ferid İlsever" 26 Kasım Sayfasında: 9 ARALIK PAZAR/ÇATALCA Doğu Perinçek (2) Kemal Alemdaroğlu (2) Yaşar Hacasalihoğlu (2) Güler Kömürcü (2) Birol Başeren (2) Seyfettin Özdemir (2) EminGürses(l) Ferid İlsever (2) Ferid İlsever (Üstü çizili) şeklinde el yazması ibare olduğu, Aynı listede diğer şüpheliler Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu, Güler Kömürcü ve Emin Gürses'in isimlerinin yazılı olduğu, Şüpheli Adnan AKFIRAT'ın Fatih İlçesi Çakırağa Mahallesi Cerrahpaşa Caddesi No:5/9 sayılı adresinde yapılan aramada; l'den 36'ya kadar numaralandırılan özgeçmiş ibaresi ile başlayan, yok edildiği kanaatine varıldı ile biten faks çıktısı doküman incelendiğinde; 32-34 sayfalara arası: El yazması üstünde "acele Ferid İlsever'e generallerin Bekleme süresinin 4 yıla çıkmasıyla Şura Önüne gelmeyeceklere Kara Kuvvetlerinde" yazan ve Orgeneraller-Korgeneraller- Tümgeneraller-Deniz Kuvvetleri-Hava Kuvvetleri-Jandarma Kuvvetleri-Kara Kuvvetleri başlıklan altında üst düzey askeri komutalara ait isim ve kurum bilgisi bulanan doküman, l'den 6'ya kadar numaralandırılan televizyon ile başlayan Ferid İLSEVER Nisan 2000 ile biten doküman incelendiğinde; Televizyon başlığı altında Ferid İlsever Nisan 2000 ibaresi ile biten içeriğinde, "...Günümüzde en etkili kitle iletişim aracı televizyondur.." değerlendirmesi ile ulusal bir televizyonun kurulması ile alakalı yapılması gerekenler, masraflar, yayın ve kadro bilgileri verilerek "...Türkiye, 2001 yılı başlarında devrimci televizyonuna kavuşacaktır... Ferid İlsever Nisan 2000" şeklinde sonuca ulaşılan doküman, l'den 95'e kadar numaralandırılan il yönetim kurulunun örgütlenmesi ile başlayan S.Kamil YÜCEDIRAL TC Başbakan Baş Müşaviri ile biten doküman incelendiğinde;

50-58 sayfalar arası; işçi Partisi imzalı basın açıklamaları, 1 Eylül 1997 tarihli Adnan AKFIRAT tarafından İşçi Partisi Genel Merkezine sunulmuş Yurt ve Dünya Dergisi ile Analiz-Araştırma grubu ile ilgili teklif ve bilgiler olduğu, Analiz ve Araştırma grubu Üyeleri Kısmında Prof. Dr. Çetin Yetkin, Doç. Dr. Veysi SEVİĞ, Hasan Fehmi GÜNEŞ, Fikri SAĞLAR, Ferid İLSEVER, Hasan YALÇIN, Turan YAVUZ, Enis BERBEROĞLU, Suphi KARMAN, Erol BİLBİLİK, Erol MÜTERCİMLER, Namık KOÇAK, Mehmet GÜÇ, Emcet OLCAYTU, Doğan UYAR, Hikmet ÇİÇEK, Adnan AKFIRAT, Hakan UYSAL, Soner YALÇIN, Rafet BALLI, Hasan BÖGÜN, Özcan BÜZE, Kağan GÜNER, Kamil ERDOĞDU isimli şahısların yazılı olduğu Sevgi ERENEROL isimli şahsın İlimiz Beyoğlu İlçesi Kamankez Karamustafa Mahallesi Ali paşa Değirmeni sokak No:2 sayılı iş yerinde yapılan aramada elde edilen dokümanlar incelendiğinde; Şuayip ÖZCAN, Arif ATALAY, Din Şurası Genel Sekreterliği, Kemal ALEMDAROGLU, Ferid İLSEVER, Devlet BAHÇELİ, Org. Fevzi TÜRKERİ, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, J. Kur.Aly. Ali AYDIN, Fuat ŞENGÜL, Haydar BAŞ, Celal Mahmut YAZICIOĞLU isimli şahıslara gönderilmiş tebrik ve davetiyeler elde edilmiştir. f)-Diğer şüpheli ve tanık beyanları; 1) Şüpheli Aydın GERGİN Emniyette alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i İşçi Partisi yöneticisi olarak tanıdığını herhangi bir ilişkisini olmadığını, 2) Şüpheli Aykut TOKAK Emniyette alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'in İşçi Partisi başkan yardımcısı olduğundan dolayı tanıdığını, 3) Şüpheli Mahir Çağan GÜNGÖR Emniyette alman ifadesinde; İşçi Partisinden tanıdığını, 4) Şüpheli Serhan BOLLUK Emniyette Alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanalda uzun yıllar birlikte çalıştıklarından dolayı tanıdığını, 22.02.2008 saat 15:10:21tarihinde Ferid İLSEVER ile yapmış olduğu telefon görüşmesi hakkında sorulduğunda: Bu görüşmeyi yaptığını, Görüşmede geçen konular doğru olduğunu, Şimdi hatırlayamadığı ancak o zaman Vedat YENERER ile ilgili bir haber yapacak olduğunu, Bu soruşturmayı duyduğu için Ferid İLSEVER kendisini aradığını, 14.03.2008 saat 13:37:24 tarih ve zaman diliminde FERİD İLSEVER isimli şahıs ile yapılan telefon görüşmesi hakkında sorulduğunda: Bu görüşmenin doğru olduğunu, O gün beni Ferid İLSEVER (Ulusal Kanalın Genel Yayın Yönetmeni aynı zamanda İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısıdır)in aradığını Aydınlık Dergisi bu tarihten 4-5 sayı öncesinde Gladyo nun merkezi Emniyet içine kaymıştır gerçeğini saptayarak yayın yapınca Zaman Gazetesi saldırıya geçti. Gerek Doğu PERİNÇEK ile ilgili gerekse İşçi Partisi ile ilgili yalan yanlış haberler yaptı, bu konuda Zaman Gazetesinde çıkan bu yönlü bir haber üzerine Doğu PERİNÇEK'in kendisine yazdırdığı ve dergiye koymasını istediği aynca Sayın Orgeneral Hüseyin KIVRIKOGLU'na faks yolu ile iletilmesini istediği bir basın açıklaması olduğunu, Nitekim bu açıklama derginin geçen sayısında 16 Mart 2008 tarihli Aydınlık Dergisinde yayınlandığını, Savcılıkta Alman İfadesinde: Mehmet Adnan AKFIRAT , Ferid İLSEVER ve Yusuf BERİŞİK ile tanışmalarının İşçi Partisi nedeniyle olduğunu, adı geçenlerin İşçi Partisinin merkez karar kurulu üyesi ve il örgütünde görevli olduklanm,İbrahim BENLİ'yi yaklaşık 3 veya 4 yıl önce Talat Paşa Komitesinin faaliyetlerine katıldığı sırada tanıdığını, Talat Paşa Komitesinin Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf HALAÇOGLU'nun Ermeni katliamının yalan olduğu şeklindeki beyanları üzerine İsviçre'de hakkında verilen tutuklama kararma tepki

olmak üzere kurulduğunu, Başkanının Rauf DENKTAŞ ve Sekreterliğini Ferid İLSEVER'in yaptığını, 3668 numaralı tape okunup sorulduğunda; Görüşmenin doğru olduğunu, Ferid İLSEVER'in derginin yayınlanacak olan sayısında Vedat YENERER hakkında bir haber çıkacağını bildiğini ve Şuanda bunun neyle ilgili olduğunu hatırlamadığını, Bu esnada Vedat YENERER Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınınca haberin çıkmasının uygun olmayacağını değerlendirerek bu konuda kendisini uyardığını, 5) Şüpheli Yusuf BİRİŞİK Emniyette Alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i Ulusal kanalın genel yayın yönetmeni olarak tanıdığını Kendisi ile arkadaşlık ilişkilerinin olduğunu, 6) Şüpheli Yusuf TUNCER Emniyette alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i İşçi Partisinin genel başkan yardımcısı olarak bildiğini şahsen tanımadığını 7) Şüpheli Doğu PERİNÇEK Emniyette alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'in İşçi Partisi Genel Başkan yardımcısı ve sonuna kadar güvendiği Türkiye'nin yüz aklarından siyaset adamı ve basın yöneticisi olduğunu, Tuncay GÜNEY'in anlatımlarında, "Doğu PERİNÇEK'in Ulusal Kanal için Avrupa dan 500 Milyar para getirdiğini, bu paranın bulunabilmesi için Doğu PERİNÇEK, Ferid İLSEVER, Haluk ŞAHİN (ARENA programından) gibi şahısların, Almanya -Fransa gibi ülkelere iki kere tur yaptığını, Avrupada PKK ve İslami kesimin para toplayabileceğini ancak Doğu PERINÇEK'in toplayamayacağmı, bu parayı nasıl topladıklanm bilmediğini, bu şekilde Ulusal TV nin deneme yayınlarına başladığı" şeklinde ki beyanı ile ilgili olarak; Ulusal kanalın yöneticisi olarak Ferid İLSEVER'in de bu çalışmaların içinde olmuş olabileceğini, Cumhuriyet Gazetesiyle olan bağı ile ilgili olarak; 1998 yılında Sayın İlhan SELÇUK, o zaman Esenyurt Belediye başkanı olan Sayın Gürbüz ÇAPAN, Sayın Ferid İLSEVER ile birlikte İstanbul'da Armada otelinde yemek yediklerini, yemekte ortak bir televizyon yapmayı görüştüklerini, Ulusal Kanalın elindeki frekans ve yayın lisansını koyacaklanm; İlhan SELÇUK ve Gürbüz ÇAPAN'm da çevrelerinden sermaye bulacaklannı ve ortak bir televizyon kurulacağını, 10 (on) Milyon dolarlık bir televizyon projesini önerdiklerini, Onlann ise çok büyük sermayeli bir televizyon düşündüklerini, Sonrasında bu birlikte girişimin olmadığını, kendilerinin başardığını, ancak Cumhuriyet ve Gürbüz ÇAPAN'm makine ve teçhizatlannı aldıklan halde o girişimi sürdüremediklerini,. Tuncay GÜNEY'in anlatımlannda " Ulusal Sanayiciler iş Adamlan Derneği ile Çırağan sarayında yapılan gizli toplantıda, Kemal ÖZDEN ve Veli KÜÇÜK'ün Cumhuriyet Gazetesinin alınacağını konuştuklannı ve Cumhuriyet Gazetesinin alınmasıyla ilgili aynca ENKA tesislerinde Gürbüz ÇAPAN, Ferid İLSEVER, Kemal ÖZDEN, Ümit ÜLGEN ile toplantı yapıldığı" şeklinde ki beyanı ile ilgili olarak; Ferid İLSEVER'in kendisine o zaman Kemal ÖZDEN'in davetiyle birlikte yemek yediklerini anlattığını, Hatta bir sürpriz olarak toplantıya General Veli KÜÇÜK'ünde geldiğini söylediğini, tabi buna memnun olduklannı, Bu görüşmede Kemal ÖZDEN'in Cumhuriyet gazetesine yönelik bir takım mali baskılar olduğunu, bu gazeteye ortak bulmak için çalıştıklanm, hatta 100 kadar ortak bulduklannı söylemiş olduğunu, Olayın bundan ibaret olduğunu, Bunun ötesinde bir şey olsa mutlaka bilgisinin olacağını, Çünkü Ferid İLSEVER'in çok yakın arkadaşı olduğunu, Gazetelerdeki yayınlar üzerine o yemeğe katılan Ümit ÜLGEN Beye rastladığı Kemaliye Derneğinde o zaman Cumhuriyete çok sayıda ortak bulduklannı ve gazetelerde yazılanlann yalan olduğunu anlattığını, 8) Şüpheli Veli KÜÇÜK

Emniyette alman ifadesinde; Tuncay GÜNEY'in anlatımlarında "Veli KÜÇÜK'ün Cumhuriyet Gazetesinin alınmasıyla ilgili ayrıca ENKA tesislerinde Gürbüz ÇAPAN, Ferid İLSEVER, Kemal ÖZDEN, Ümit ÜLGEN ile toplantı yaptığı" şeklindeki beyanı ile ilgili olarak; Gürbüz ÇAPAN'ı tanıdığını, fakat yirmi yıldır görüşmediğini, Ferid İLSEVER'i tanıdığını, Aydınlık Dergisinde çalışmakta olduğunu, Feridle de yaklaşık on yıldır görüşmediğini, Ümit ÜLGEN isminin yabancı gelmediğini ancak şu anda hatırlayamadığını, 9) Şüpheli İbrahim BENLİ Emniyette alman alman ifadesinde; Ferid İLSEVER' i tanıdığını, kendisi ile Talat paşa komitesi faaliyetleri çerçevesinde tanıştıklarını, Başka herhangi bir ilişkilerinin olmadığını, Savcılıkta alınan ifadesinde; Ferid İLSEVER ile de Talat Paşa Komitesi faaliyetlerinde tanıştıklarını, 10) Şüpheli Adnan AKFIRAT Emniyette alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i yaklaşık 20 yıldır tanıdığını, Kendisinin daha önceden çalıştığı Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanalda beraber çalıştıklarını, şu an Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni olduğunu, kendisinin de halen Ulusal Kanal Yönetim kurulu üyesi olduğunu, 11) Şüpheli İlhan SELÇUK Emniyette alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i 1990Tı yıllardan sonra Aydınlık Dergisi ve İşçi Partisindeki faaliyetlerinden tanıdığını ve ara sıra görüştüklerini, 12) Şüpheli Hikmet ÇİÇEK Emniyette alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni ve İşçi Partisi Genel Başkan yardımcısı olarak en az 20 yıldır tanımakta olduğunu, dostluklarının bulunduğunu ve pek çok defa beraber çalıştıklarını, 29.02.2008 günü saat 20.28'de Ferid İLSEVER isimli şahısla yaptığınız telefon görüşmesi sorulduğunda; ERGENEKON operasyonu yapıldıktan sonra basında ki kafa kanşıklığım gidermek amacıyla Partilerinin görüşlerini ifade eden bir metin hazırlayıp basın mensuplarına dağıtmak istediklerini, bu metni kendisinin hazırladığını, konuyla ilgili Aydınlık Dergisinin haberlerini de eklediklerini, ERGENEKON soruşturması süresince çeşitli partilerin soruşturmayla ilgili görüşlerini açıkladığını, kendilerinin de belgeyi bu amaçla hazırladıklarını, basını yönlendirme gibi bir durumun söz konusu olmadığını, 03.03.2008 günü saat:16.53'te Ferid İLSEVER ile yapmış olduğu telefon görüşmesi sorulduğunda; ERGENEKON soruşturmasının hedefinin yalnızca İşçi Partisi ve Ulusalcı olarak bilinen kişi ve kurumlar değil, fakat Türk Silahlı Kuvvetlerinin de olduğunu düşündüğünü, bu nedenle böyle bir beyanda bulunduğunu, 13) Şüpheli Nusret SENEM Savcılıkta alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i İşçi Partisi sebebi ile tanıdığını 14) Şüpheli Hayati ÖZCAN Emniyette Alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i Ulusal Kanal Genel yayın yönetmeni olduğunu ve mesleki ilişkilerinin olduğunu, Uzun yıllardır tanıdığını ve 2-3 yıldır görüştüklerini hatırlamadığını, İkametinde yapılan aramada elde edilen yeşil renkli ajanda içerisinde "Ferid İlsever ders 1 2004 yılı için yapmamız gerekenler burası kuv.mil. Karargahıdır. Şeklinde yazı ve karalama notlar " sorulduğunda; Ferid İLSEVER i tanıdığını, bu notun gitmiş oldukları ve Ulusal TV içerisinde düzenlenen Kurum içi eğitim notlarında yazmış olduğu notlar olduğunu, Ferid İLSEVER'in vermiş olduğu eğitimden alınmış notlar olduğunu ve dır. Burası Atatürkçülerin karargahı olarak göründüğünden Kuvvai Milliyenin Karargahıdır dendiğim, yazının kendisine ait olduğunu,


Ferid İLSEVER ile yapmış olduğu telefon görüşmesi sorulduğunda; Bu konuşmayı kendisinin yaptığım, 533 445 26 10 numaranın kendisine ait olduğunu, Konuşmada ismi geçen Meltem DİKMEN'in 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ana bilim dalı başkanı olduğunu, Meltem DİKMEN'in bir kaza geçirdiğini ve geçmiş olsuna gitmek istediğini, Savcılıkta alman ifadesinde; Ferid İLSEVER'i tanıdığını, Arama sırasında ajandalar incelemesinde el geçen " Burası kuvayi milliye karargahıdır" ibaresi ile ilgili sorulduğunda; Bu notların kendisine ait olduğunu ve muhabirlik kursu sırasında FERİD İLSEVER' den aldığı notlar olduğunu, ,FERİD İLSEVER ve FUAT TURGUT ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinin doğru ve kendisine ait olduğunu, 15) Tuncay GÜNEY'in anlatımlarında; Akşam gazetesinde çalıştığı dönem içersinde, kendileriyle ilgili diğer gazetelerde haberlerin çıkması üzerine, Veli KÜÇÜK ile bir toplantı yaptıklarını, Veli KÜÇÜK'ün "Doğu PERİNÇEKTe ilişki kuralım Adnan AKFIRAT - Ferid İLSEVER'e falan bu arkadaşlara kaynaklar çok akıyor bunlardan yönlendirirsek daha iyi olur" dediğini, bunun üzerine Doğu PERİNÇEK'le irtibat kurduğunu, Ferid İLSEVER, Adnan AKFIRAT ile görüştüğünü, Aydınlık gazetesinden ve diğer yerlerden aldıkları tüm bilgileri yayınlamadan önce Veli KÜÇÜK'e gönderip onaylattığını, Yine Adnan AKFIRAT'm kendilerine yazılar hazırladığını ve bazı belgelerle birlikte verdiğini, CİA'nm güneyDoğuda faaliyetleriyle ilgili bazı bilgileri bu şahıstan aldığını, Veli Paşa'nm bu şekilde basında örgütlendiğini, Doğu PERİNÇEK'le Veli KÜÇÜK'ün görüşmediklerini, ancak Adnan AKFIRAT, Ferid İLSEVER Ankara'da Hasan YALÇIN Paris te Özcan... isimli şahısların, Akşam gazetesinin mutemet elemanları gibi olduğunu, bu şahısların Doğu PERİNÇEK le birlikte hareket ettiklerini, Hasan YALÇIN İstihbarat Genel başkan yardımcısı, Ferid İLSEVER'in Aydınlığın ve Ulusal TV nin genel yayın yönetmeni, Adnan AKFIRAT'm partinin... Disiplin kurulu üyesi olduğunu, Doğu PERİNÇEK'in, Gülay GÖKTÜRK, Nuri ÇOLAKOGLU, Faik BULUT, Cengiz ÇANDAR gibi şahıslan gazetecilikte yetiştirdiğini, Tuncay ÖZKAN'm Doğu PERİNÇEK in adamı olduğunu ve bu şahsı Doğu PERİNÇEK'in yönlendirdiğini, Akşam gazetesinde çalıştığı dönem içersinde, kendileriyle ilgili diğer gazetelerde haberlerin çıkması üzerine, Veli KÜÇÜK ile bir toplantı yaptıklannı, Veli KÜÇÜK'ün "Doğu PERİNÇEK le ilişki kuralım Adnan AKFIRAT - Ferid İLSEVER'le falan bu arkadaşlara kaynaklar çok akıyor bunlardan yönlendirirsek daha iyi olur" dediğini, bunun üzerine Doğu PERİNÇEKTe irtibat kurduğunu, Ferid İLSEVER, Adnan AKFIRAT ile görüştüğünü, Aydınlık gazetesinden ve diğer yerlerden aldıklan tüm bilgileri yayınlamadan önce Veli KÜÇÜK'e gönderip onaylattığını, Veli KÜÇÜK ve ekibinin Doğu PERİNÇEK'i rahatlıkla kullandığını, Doğu PERİNÇEK'in Hukuk profesörü olduğunu ve ailesinde siyasetçi, askerlerin bulunduğunu, babası Sadık PERİNÇEK'in Adalet Partisi kuruculanndan olduğunu, görünenin aksine Doğu PERİNÇEK'in Türkiye'nin içindeki NATO örgütünde askerlerin bir numaralı adamı olduğunu, Türkiye deki askerlerin içindeki Amerikancı kesimle beraber hareket ettiğine inandığını, bir dönem Doğu PERİNÇEK'in İsrail'le anlaştığı şeklinde haberlerin çıktığını, Doğu PERİNÇEK'in Amerikan düşmanı olmadığını, İsrail'e bölgesel hizmet ettiğine inandığını,


~ y^ J583

Kendisinin Doğu PERINÇEK ile halen birlikte olduğunu, ancak hücre yapılanması olduğu için haber kaynaklarını bilemediğim, bu konuda tek yetkilinin Adnan AKFIRAT -Ferid İLSEVER olduğunu, Bu gurup için Cumhuriyet Gazetesinin alınmasının çok önemli olduğunu, çünkü Cumhuriyet Gazetesinin kaynaklan ve ilişkileri bakımından çok iyi olduğunu, bu ilişkinin "Cumhuriyet demek derin devlet demek, İttihat Terakkiciler demek, Alman devletinden para almak demek" şeklinde özetlenebileceğini, Konuyla ilgili ENKA tesislerinde General Veli KÜÇÜK, Gürbüz ÇAPAN, Ferid İLSEVER, Kemal ÖZDEN ve Gürbüz ÇAPAN'm Esenyurt'ta bloklarını yapan Müteahhit Ümit ÜLGEN in birlikte yemek yediklerini ve hisseler konusunda görüşüldüğünü, görüşmeler sonunda Cumhuriyet gazetesinin başına Mete AKYOL, gelirler giderler müdürlüğüne Ümit ÜLGEN ve Kemal ÖZDEN'in getirileceği, içerdeki kadrolaşmayı da Doğu PERİNÇEK ile Mete AKYOL'un yapacağının kararlaştınldığı, Bu dönem içersinde Doğu PERİNÇEK'in Ulusal TV için Avrupa'dan 500 Milyar para getirdiğini, bu paranın bulunabilmesi için Doğu PERİNÇEK, Ferid İLSEVER, Haluk ŞAHİN (ARENA programından) gibi şahıslann, Almanya -Fransa gibi ülkelere iki kere tur yaptığını, Avrupa'da PKK ve İslami kesimin para toplayabileceğini ancak Doğu PERİNÇEK'in toplayamayacağım, bu parayı nasıl toplatıklannı bilmediğini, bu şekilde Ulusal TV'nin deneme yaymlanna başladığını, Veli KÜÇÜK'ün basında örgütlenmek için, birçok kişiyle irtibata geçtiğini, Ferid İLSEVER ile görüşmesinde Veli Albayı anlattığını, Ferid İLSEVER'inde Veli KÜÇÜK'ü "Yüzbaşı MİT Subayı" diye ilk keşfeden kişi olduğunu söylediğini, Doğu PERİNÇEK in yasaklı olduğu dönemde Sosyalist Parti'nin GüneyDoğu' da propaganda yaptığını, Ferid İLSEVER Sosyalist Parti başkanıyken Abdullah ÖCALAN ve Doğu PERİNÇEK'in ittifak yaptıklannı öğrendiğini, g)~Hukuki durumunun değerlendirilmesi; FERİD İLSEVER-Hukuki durumunun değerlendirilmesi; 1) Şüpheli Tuncay GÜNEY'den ele geçirilen Ulusal Medya 2001 İstanbul Aralık isimli örgütsel içerikli dokümanın incelemesinde: "Vakıf (I. Selçuk) hissesi çıktıktan sonra kalan % 80 ya da % 90 hissenin en az % 51 hissesi tarafımıza aidiyetine geçmesinin kararlaştınldığı, 1) Günay Çapan'a ait hisselerin bir bölümünün devrinin Kemal Özden ile Ümit Ülgen'e yapılması, 2) Gürbüz Çapan aktaracağı 1,5 milyon dolar ile (önce taahhüt edilen sermayenin dörtte biri konacağından) Kemal Özden ile Ümit Ülgen'in 375.000$'hk sermaye ödemeleri gerçekleşecek, bir sure sonra bakiye 750.000 $ da içeriye teslim edilmesi, 3). Bakiye 1,5 milyon dolar, tüm bu işlemlerin gerçekleşmesinin ardından sermayeye eklenecek ve bunun tarafımıza gerçekleştirilmesi, 4) Gerek Holding, kuruluş evraklan, gerekse vakfın ve Yenigün A.Ş.'nin ve aralannda gerçekleştirilen sözleşmelerin birer kopyası ile şimdiki mali durumu gösterir raporlann birer kopyalan süratle yönetime verilmesi, 5) Bilinmesi gerekli tüm evrak fotokopileri 'set' olarak milli kuvvetlere ulaştınlacak ve bu teslimin eksiksiz, ileride hiçbir sürprize olanak tanımayacak biçimde gerçekleşmesi, 6) Şu an çalışanlann tam listesi (isim, soy ad, görev, aldığı net maaş tutan) bir an önce çıkartılarak tarafımıza teslim edilmesinin kararlaştınldığı, Sonuç olarak da bu girişimin 21. Yüzyılın değişim gösteren konseptlerinin bir gereği olarak ulusal bir dizi karannı stratejik önem taşıyan unsurlann arasında yer alan 'ulusal medya oluşumunu amaçladığı, hiçbir şekilde belirlenen amaçtan saptmlamayacak derecede öneme sahip olduğu, ikinci bir gazetenin yayma sokulması, TV kanalının inşası ve benzer atılımlar için, gereken finansal desteğin sağlanması ise; önceden ve kesin olarak karara bağlandığı,

Anılan ifadelerin toplantı görüşmeleri sonucu iletilen bilgileri içerdiği" şeklinde ibareler geçtiği görülmüştür. Şüpheli Hikmet ÇİÇEK'e ait, MY marka, seri numarası bulunmayan flash bellek üzerinde yapılan incelemede "|çLHAN SELC|ğ FERI|çT GO!eRU|eS|ğ" isimli word dosyasının İlhan SELÇUK ile Ferid İLSEVER arasında gerçekleştirilen görüşme olduğu, görüşmede kurum ve şahısların baş harflerinin kullanıldığı, konuşmanın yapıldığı dönemde Doğu PERİNÇEK'in cezaevinde bulunduğu, Doğu PERİNÇEK ve grubu adma İlhan SELÇUK ile Ferid İLSEVER'in irtibat halinde olduğu anlaşılmıştır. Yukarıdaki belge bu konu hakkında yapılanma ile ilgili gizlilik esasına göre şifrelenen bir rapor şeklinde aynı soruşturmanın bir başka şüphelisi olan Hikmet Çiçek'e ait depolama aygıtından da elde edilmiştir. Konuşmanın bazı bölümlerine baktığımızda; "Bir konuşmamızda İ.S iki çelişmeli cümle kullanıyordu: "Bize TV'yi verin" ve "Beraber yapalım". Daha sonra "beraberliği" şöyle açtı: "Bir taban hareketi olacak. Siz, G, Cumoklar, vb. Herkesin hissesi olacak. Ama, yukarıyla ilişki bakımından benim önderliğimde, C logosuyla. Böyle bir piramit için hisseleri dağıtalım." ibaresinin yer aldığı buradaki İ.S'nin İlhan SELÇUK, G'nin Gürbüz ÇAPAN olduğu, Ferid İLSEVER ve Doğu PERİNÇEK'in Ulusal Kanalı temsil ettiği dolayısıyla ERGENEKON Terör örgütü üyelerinden ele geçirilen Ulusal Medya 2001 ve Cumhuriyet Gazetesi Re/Organizasyon çalışması ile birebir örtüştüğü, EREGENEKON Terör örgütünün amaçlan doğrultusunda örgüt yöneticisi İlhan SELÇUK'un harekete geçtiği ve örgüt üyeleri Ferid İLSEVER ve Doğu PERİNÇEK'e örgütün kararını ilettiği, yukarı ile ilişki bakımından derken kendisinin de bağlı olduğu ERGENEKON Terör örgütünün üst kademesinin kast edildiği, Notların devamında Cumhuriyet Tv'nin kurulması için Doğu PERİNÇEK grubunun elinde olan TV'yi İlhan SELÇUK'un önderliğinde alınarak kurulacağı, fakat bunun gerçekleşmediği, buradaki amacın 70 küsur yıllık Cumhuriyet ve Aydınlık'm TV zemininde bir sentez oluşturularak, Kemalist-Sosyalist ittifakının güçlenmesine ve Cumhuriyet Devrimi'nin ikinci taarruzuna hizmet etmek olduğu, Cumhuriyet gazetesinin MHP'yi desteklemesinden dolayı Doğu PERİNÇEK ve grubunun Cumhuriyet ile ortak yayın konusunda endişe duyduğu anlaşılmıştır. Şüpheli M.Adnan Akfırat'tan ele geçirilen (1) adet sarı renkli naylon dosya içerisinde l'den 36'ya kadar numaralandırılan 1. sayfasında el yazması dergi, Ulusal Medya 2001, Cumhuriyet yazan doküman incelendiğinde; 33-36 sayfalar arası: Cumhuriyet Gazetesi Re/Organizasyon çalışması başlığı altında:" Bu operasyonda tek amaç Cumhuriyet Gazetesi'ni Cumhuriyet'in sesi haline getirmektir.... Cumhuriyet Cumhuriyet'e taraf olmaz ise bertaraf olması kaçınılmazdır ve doğrusudur Gürbüz ÇAPAN'a yapılan ilk teklif nettir ve anlaşılırdır. Bu operasyona var mısın? Evet... Hisselerini devredeceksin parasız! Evet... Gerekirse yeniden para bulucaksm. Evet... Kuşkusuz ki onuru ile oynamadan kuşkusuz ki onun belirli bir hisse olarak içerde kalmasını sağlayarak ama önemli bir hisseyi (kontrolü sağlayacak) Kemal ÖZDEN ve Ümit ÜLGEN' e devrini sağlayacak görüşme bu... Bu nedenle maddelersek: % //

/-■ 1585 | >; fc'< 1) ç >^r- 7/£&& ^^HPp^

"W** Günay ÇAPAN'daki hisselerin yarısı Kemal ÖZDEN’e devredilmeli,


Çapan'm aktaracağı 1,5 milyon dolar ile (önce taahhüt edilen sermayenin dörtte biri konacağından) Kemal ÖZDEN ve Ümit ÜLGEN'in 375.000 $' lık sermaye ödemeleri gerçekleşmeli, bir süre sonra bakiye 750.000 $ da içeri verilmeli En son bakiye 1.5 milyon dolar tüm işlemler gerçekleştirildikten sonra sermayeye eklenmelidir. Bunu milli kuvvetler gerçekleştirecektir." şeklinde ibareler geçtiği görülmüştür. Elde edilen örgütsel içerikle Ergenekon Analiz Yeni Yapılanma Yönetim Ve Geliştirme Projesi İstanbul 29 Ekim 1999 isimli dokümanda; ideolojiye uygun ekonomi-politik denge sağlayabilmesi amacı ile Ergenekon"un doğrudan kendi örgütüne bağlı holdingler ve bankaları süratle kurması istenerek, Ergenekon'un -doğrudan ve mutlak sahibi olarak- üretim tesislerine, ticari holdinglere ve bankalara ihtiyacı belirtilmiştir. Lobi Çok Gizli Aralık 1999/İstanbul isimli dokümanda ise; "Ticari koşullan yakından izlemek, ticari faaliyet ve yatının alanlarının belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu ve ülkenin içinde bulunduğu ticari ve ekonomik koşulların belirlenmesi çalışmalarından sorumlu" örgütün ticari şirketlerinin kuruluş-organizasyon-denetimini kontrol bir başkan ve altı kişilik yardımcı personelden oluşan Finans ve Ticaret Departmanının oluşturulduğu görülmüştür. Yukarıda belirtilen dokümanda geçen "Milli Kuvvetler" ibaresi değerlendirildiğinde, bu kuvvetlerin ideolojiye uygun ekonomi-politik denge sağlayabilmesi amacı ile Ergenekon"un doğrudan kendi örgütüne bağlı gizli bir birim olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Milli Kuvvetler tabirini İşçi Partisi başkanı Doğu PERİNÇEK'in bilgisayarında bulunan belgelerin çok güzel açıkladığı bu tabirle örgütün tüm yapılanmasının adı olarak da bahsedildiği, Ayrıca zikredilen rakamların 1,5 milyon dolar gibi yüksek rakamlar olması "Milli Kuvvetler" adıyla anılan birimin örgüt içerisinde önemli ve etkili bir pozisyonda bulunduğu hatta örgütü yönlendiren bir konumda bulunduğu sonucu Doğurmaktadır. Tape:3871, 24.02.2008 tarihinde Ferid İLSEVER'in Doğu PERİNÇEK'le yaptığı görüşmede Ferid'in "burda bir sempati alması bir güç göstermesi bir moral kazanması tekrar şöyle bir silkelenmesi falan şeyin hassas yönüde bu bence" dediği, D.PERİNÇEK' in "Hayır bu Ergenekon'la ilgili diyorum" "Ergenekon'la ilgili" "...o konuda neler deniyor o tür konularda Türk ordusunun o konuda bir tavrı yok" Şeklindeki görüşmeden de şüpheli Ferid İLSEVER'in ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN yöneticisi konumunda olan Doğu PERİNÇEK'e açıkça görüşme tarihinde göz altına alman Emin GÜRSES, Habip Ümit SAYIN vedat YENERERTe alakalı olarak ERGENEKON terör örgütünün artıkbir güç gösterisi yapmasının zorunlu hale geldiğini ve ERGENEKON terör örgütünün alt kademesindeki insanlarında moral kazanmasının gerektiğini söylemesi üzerine şüpheli Doğu PERİNÇEK'in Türk Ordusunun o konuda bir tavrı yok diyerek bu aşamada bunun mümkün olmadığım belirttiği anlaşılmaktadır buradan da şüpheli Ferid İLSEVER'in ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN amaç ve faaliyetlerini bilerek örgütün tutuklamalara karşı tepki ve güç gösterisinde bulunması gerektiğini ifade etmiştir., Yine Tape : 3658'de, 14.03.2008 tarihinde, L S., ile görüşmesinde özetle; Radikal Gazetesinden olduğu anlaşılan İsmail SAYMAZ'm Gürbüz ÇAPAN la ilgili haberlerden, konuşmasından bahsettiği, Ferid İLSEVER'in "Tamam anladım ben de o açıdan şey yapıyor söylüyorum. Şimdi bakın bu olay maalesef yani Türkiye’yi işte bir temizlik olsun, ' . > i* i

çetelerden kurtaralım, temizlik olsun bilmem ne, arındıralım. Bunların hepsi yalan. Hepsi yalan. Baştan sona yalan ve biz olmayan bir şey üzerinde şey yürütülüyor. Ondan sonra bir takım bazı yanlış yunluş adamlar bulundular toplandılar. Bunlar zaten yıllardır var ortalıkta. Getirdiler, adeta bir şey yaratıldı bir pislik kümesi yaratıldı. Ha şimdi onun içine generaller, subaylar, işçi partisi işte Türkiye'nin vatansever öncüleri şunları bunları bulaştırılarak yani Türkiye'deki vatansever birikimle özellikle Türk Ordusu sindirilmeye çalışılıyor Ergenekon diye bir şey yok, ... Türkiye'yi savunan Milli kuvvetleri tasfiye edin. Aslında yapılmak istenen olay bu. ... Ben Gürbüz'le ilgili söylediklerinize de katılıyorum, inanıyorum ama demekki arkadaş yanlış yaptığını düşünerek böyle bir düzeltme göndermiş" "...Gürbüz bey bu açıklamayı herhalde sanıyorum vicdanıyla baş başa kaldı ve bakın bu açıklama doğru. İlk açıklaması doğru değil yalan. Yanlış yani. Bu açıklama doğru. Onun için bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyuyor. Siz bunu anlayın yani İsalar böyle hata yapar. Vicdanı en sonunda onunla şey olduğu zaman da. Çünkü ben de burada isyan ediyorum onla konuşuyorum" şeklinde yaptığı görüşmeden Basında "Ergenekon Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturma ile ilgili olarak yorumlar yapan Şüpheli Ferid İLSEVER, "...Ergenekon diye bir şey yok, ... Türkiye'yi savunan Milli kuvvetleri tasfiye edin. Aslında yapılmak istenen olay bu..." ifadesi ile yukarıda belirtile örgütsel içerikli belgelerde geçen "MİLLİ KUVVETLER" yapılanmasına atıfta bulunduğu gibi kendisinin de ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN içinde bulunan ve yapılanma olarak pratikte İşçi Partisi ve Doğu PERİNÇEK'in yönetiminde olan örgüt üyeleri tarafından kullanılan bir terim olduğu, buradan, şüpheli Ferid İLSEVER'in ERGENEKON üyesi olmadığını beyan etmesine rağmen ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ üyelerine yönelik yapılan soruşturmada dezanformasyon yaparak kamuoyu oluşturmak için yaptıkları haberleri diğer gazetecilere verdikleri ve bizzat yayınlanması için gayret gösterdiği gibi Gürbüz ÇAPAN'm ağzından çıkan basın açıklamasını yayınlayan gazeteciye ve bizzat Gürbüz Çapan'a baskı yaparak yayınlanan haberleri değiştirmeye gayret ettiği. Aynı görüşme içerinde; FERİD İLSEVER: Tamam anladım ben de o açıdan şey yapıyor söylüyorum. Şimdi bakın bu olay maalesef yani Türkiye'yi işte bir temizlik olsun, çetelerden kurtaralım, temizlik olsun bilmem ne, arındıralım. Bunların hepsi yalan. Hepsi yalan. Baştan sona yalan ve biz olmayan bir şey üzerinde şey yürütülüyor. Ondan sonra bir takım bazı yanlış yunluş adamlar bulundular toplandılar. Bunlar zaten yıllardır var ortalıkta. Getirdiler, adeta bir şey yaratıldı bir pislik kümesi yaratıldı. Ha şimdi onun içine generaller, subaylar, işçi partisi işte Türkiye'nin vatansever öncüleri şunlan bunlan bulaştmlarak yani Türkiye'deki vatansever birikimle özellikle Türk Ordusu sindirilmeye çalışılıyor. Siz lütfen bunu iyi anlayın yani burda bir müthiş bir operasyon var ve bu operasyonun merkezinde Amerika Birleşik devletleri var, Avrupa var. Bakın dün sizin gasteniz pardon zaman gastesinde içerdeki sayfadan manşetti, Avrupa parlamentosunun raporu, Avrupa Parlamentosunun raporu 1. maddesi Ergenekon'un devlet içindeki uzantılannı temizleyin. Kim bunlar? Yani orduyla operasyon yapın. Ya Ergenekon diye bir şey yok, onun ordu içindeki bilmem nesi falan diye bri şey yok ama diyor ki ordu içindeki Türkiye'yi savunan Milli kuvvetleri tasfiye edin. Aslında yapılmak istenen Yani siz düşünün bunun üzerinde sizin tabi gasteci olarak yaptığınız şeylere benim hiçbir itirazım yok. Ben Gürbüz'le ilgili söylediklerinize de katılıyorum, inanıyorum ama demekki arkadaş yanlış yaptığını düşünerek böyle bir düzeltme göndermiş," dediği, Her ne kadar İşçi Partisi tarafından, İşçi Partisi mensupları "Milli Kuvvetler" olarak adlandırılsa da, "Deli Saçması" olarak ifade ettiği Ergenekon örgütünün olmadığını ısrarla beyan etmesi ve devam eden soruşturmayı "Türk Ordusuna" karşı yapılıyormuş gibi lanse ederek, şüphelinin kendi içerisinde savunma yoluna gittiğini açık bir şekilde göstermektedir. Yine görüşme içeriğinde Gürbüz ÇAPAN'ın yanlış t! M ^S^b^^r*^]

açıklama yaptığını iddia ederek kendi hazırladığı düzeltme metnini Gürbüz ÇAPAN hazırlamış gibi yazıp Gürbüz ÇAPAN'a baskı yapmak suretiyle gazetelere gönderdiği anlaşılmaktadır. 2) Tape :3648, 03.03.3008 tarihinde, Nusret SENEM ile görüşmesinde özetle; Ferid İLSEVER'in "Nusret'ciğim şimdi bu Hikmet bir şey hazırladı, hani konuşmuştuk ya dosya..." "...biz bunu şimdi burada basma yarından itibaren servis yapacağız gideceğiz gruplar halinde tek, tek köşe yazarlarını, haber merkezlerini, genel yayın yönetmenlerini dolaşcaz anlatacağız yani, Ankara'da da aynı şeyi yapacağız ama gelin bunu Meclis'e taşıma yollarını arayalım zorlayalım veya CHP' lileri falan..." dediği, Nusret SENEM'in "Olur eklerini ineklerini bir dosya yapalım" "Taşıyalım Meclise" "Zaten diyorlardı adamlar bize belge doküman getirin diye" "CHP'ye DSP'lilere falan taşırız bunu" dediği, Ferid İLSEVER'in "Yani o Kemal KILIÇ'la Ruhan yaparlar bunu temiz adamlar biliyormusun" dediğ, Nusret SENEM'in "Ne var canım bizim burada milletvekili eski baro başkanı arkadaşımız var" "CHP grup başkan vekili baro başkanı arkadaşım" dediği, ilerleyen konuşmalarında, Ulusal Kanal'la ilgili İçişleri Bakanı ile görüşeceklerini anlattıkları, 3) Tape: 3651, 10.03.2008 tarihinde, Nusret SENEM ile görüşmesinde özetle;Bir süre CHP nin ve BAYKAL'm ERGENEKON operasyonuna bakışlarıyla ilgili konuşup hafife aldıklarını anlattıkları, Ferid İLSEVER'in ".... buşey hazır, hı kapakta yaptık, busayı ama kapaktan öncede bizim hazırladığımız bu Ergenekon ile ilgili bir dosya var" "Cumhuriyet Halk Partisi mesela DSP'liler bunu bir soru önergesi haline getirsinler meclise sunsunlar, mesela bunu KIL... yapar, A... K.. yapar" dediği, Nusret SENEM'in "eski Baro Başkanı zaten yardım istiyor" "Mehmet bey ile konuşayım ben o nu. O nu burada bir güzel önerge haline getirelim" "tamam mı? Soru önergesi falan, haline bir çıksın mecliste şak diye koysun" dediği, ilerleyen konuşmada Nusret SENEM'in ".... yarında şey yapıyoruz Yargıtay şeye Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna suç duyurusu yapıyoruz savcı ile ilgili"dediği, Konuşma içeriğinden de olmadığını iddia ettiği ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜYLE alakalı olarak hem mecliste CHP ve DSP lilerce soru önergesi haline getirilmesi hemde hazırladıkları haber dosyalarını köye yazarları ve yayın yönetmenlerine de götürüp yayınlanmasını temin edip dezenformasyon ve ayrıca yazılı şikayet dilekçeleriyle soruşturmayı yürütenleri şikayet edip baskı yaparak ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNE yönelik yapüan soruşturmayı etkilemeye yönelik konuşmalarından da şüphelinin ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN üyesi olduğuaçıkça anlaşılmaktadır. 4) 29.02.2008 tarihinde, Hikmet ÇİÇEK ile görüşmesinde özetle; FERİD'in "Bu şey vardı ya Hikmet sen kitap yapacağın diye konuştuk" "Ya şimdi önce şunu abi Pazartesi gününe kadar yani yarın var öbür gün var güzel bir dosya haline getirelim kısa özlü şöyle Oktay EKŞİ'nin önüne konulacak bilmem Ertuğrul ÖZKÖK'ün önüne konacak şekilde çokta uzun bir yazı olmasın ama işin röjönünü veren bir dosya yapı versen ondan sora buradan ben İstanbul'dan" "Şeye götüreceğiz bunu basın mensuplarına götüreceğiz yani bu bunların ne olduğunu o bizim Aydınlık kapaklarından kalkarak ondan sonra 55 kişilik liste ondan sonra işte Şemdinli bilmem nesi ondan sonra Hrant DİNK cart curt bütün marifetleri ve bu gün ne yapmak istiyorlar amaçları nedir bu gün itibari ile bir dosyayı şey yapalım götürelim koyalım önlerine..." "Yani bu senin şeye de bir kolaylık olur. Kitabında bir şeyini iskeletini yapmış olursun..." "...8-10 sayfalık bir şey olsa bir materyal biliyor musun yani önüne koyacağız tak diye köşesinde yazacak biliyor musun abi" dediği, HİKMET'in "O


dosyayı hazırlayım ben bu gün ERGENEKON'la ilgili bütün kitapları aldırdım" şeklindeki konuşma içeriğinden de şüpheli Ferid İLSEVER'in ERGENEKON terör örgütü üyesi Hikmet ÇİÇEK'e talimat verip ERGENEKON soruşturmasıyla alakalı dezanformasyon çalışması yaptırıp, Oktay EKŞİ ve Ertuğrul ÖZKÖK gibi yazarlara gönderip kendilerin destekleyici yayın yapmalarını sağlamaya çalıştığı açıkça anlaşılmaktadır. Tape :3664, 20.03.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle; Hamburg'tan Yavuz DEDEGİL'in geleceğini, 200 kişilik salon ayarlandığını konuştukları, Deniz Feneri Derneği ve YİMPAŞ'la ilgili yolsuzluk konularını konuştukları, bunlarla ilgili bazı şahıslan davet ettiklerim anlattıkları, Ferid İLSEVER'in "Şimdi konuştuk şeyle rektörle Erkan konuştu bugün Anayasa şeyi için soyundu o şimdi gelecek ııı yarın bur da birlikte bir çalışma yapacağız Anayasa bildirgesiyle Rektörlere yönelik" dediği, DOĞU PERINÇEK'in "Ben bu gün Mustafa AKAYDIN'la konuştum mı Rektörler Kurulunun biliyorsun başkanı çok iyi tutumu çok istedi gitmedi tekrar aradı ve okudu yarın öncelikle onu arasın gel bu işin basma sen geç üniversite hocaları Toplandı bu metin son derece bilimseldir esaslıdır diye onlar zaten ön planda onlar olabilir falan çok çok güzel olur yani önümüzdeki 10 gün içersinde böyle önde onlar durur bide arkada dururuz çok bomba gibi bir şey olur" "Hatta şu bile olabir Rektörler Kurulunun bildirisini orada çıkartırlar mesela biz de sonradan imzalarız ona bile razı olabiliriz ha" "Metinle uğraşmasınlar metin güzel bir metin onu değiştirmesinler ister rektörler kurulunun rektörlerin ortak bildirisi olabilir yani yasa dişilik meselesini hukuk planında değil orda ilan ederler yani Başsavcı yada en müthiş bir destek olur tabi doğrudan Başsavcıyı destekliyoruz demek yanlış ama bu böyle bomba gibi olur yani buna ikna etmek ha bi yöntem budur ikinci bi yöntem de bu bildiriye imza atarlar bizde oluruz mı hep beraber ön planda onlar olur bizde arka planda otururuz ilan olur" "... generaller olur ya da sırf onlar olur üniversite olarak sırf onlar olur bi imzaya açarlar bizlerde arkadan imza ederiz öbür seçenek hep beraber yaparız ama ön planda onlar olur mesela kamu oyuna sunuşu Mustafa AKAYDIN yapar biz de arka planda dururuz diğer imzacılar" şeklindeki görüşmelerden de bazı provakatif eylemler ve basın açıklamalarına konu yazılan ilgili olarak bizzat şüpheliler Ferid İLSEVER ve Doğu PERİNÇEK tarafından hazırlanan bildirinin üniversite rektörleri tarafından hazırlanmış gibi imzalattırılıp açıklama yapılmasının temin edilerek Ergenekon terör örgütünün amaçları doğrultusunda karışıklık ve kaos yaratıp darbe ortamı oluşturma yönelik faaliyetleri organize ettikleri. Aynı konuşmanın devamında gazete haberlerinden bahsettikleri, haber7.com da Aydın DOGAN'm da Ergenekon a dahil olduğu haberinin çıktığından bahsettikleri, konuşmanın devamında Doğu PERINÇEK'in "savcı Zekeriya Öz ün şeyle telefon konuşmalarını saptamışlar Mehmet Eymür'le Amerika'yla doğrudan doğruya oradan emir alıyor Mehmet Eymür'den telefon konuşmaları var yani" dediği, bir süre 80-100 kişinin imzasını taşıyan bir bildiriden bahsettikleri, bu konuyla ilgili Sabih KANADOGLU, Kemal Yalçın ALEMDAROGLU'ndan bahsettikleri, Doğu PERINÇEK'in "Ondan sonra aynen ben önderlik ettim desin benim önderliğimde hazırlanmış bir bildiridir desin ondan sonra senin istiyorum desin gel bunu beraber açıklayalım desin yani mesela Kanadoğlu, Alemdaroğlu, Mustafa Akaydm efendim Mustafa Yurtkuran, Ferid Bernay, Vural Savaş falan bir kaç tane de okkalı general aldılar mı bomba gibi olur" Tape :3853, 11.03.2008 tarihinde, Doğu PERİNÇEK ile X Şahıs arasında ki görüşmede özetle; ^^ .\£lJ3f

Doğu PERİNÇEK'in "saym Başkanım Doğu PERİNÇEK ben merhabalar" dediği, X Şahsın "merhabalar saym başkan nasılsınız..." "müsaitim hazırlık yapıyorum akşam programına" dediği, bir süre Almanya'da Türklerin evlerinin yakılmasından bahsettikleri, bu konuya düzenlenecek toplantı ve panellerden konuştukları, Kemal Alemdaroğlıı, R... D..., H.. Ü..., K... İ...'m katılacağını konuştukları, akabinde 22 - 23 Mart Biz şöyle düşünüyoruz yani hatta böyle 20-30 aydın olarak gidelim ondan sonra yani orayla da böyle bir moral veren dediği ,x şahsın Bu bizim Milli Egemenlik hareketindeki isimleri de şey yapabiliriz K... İ..LI işte belki isterse bilmiyorum dediği Doğu PERİNÇEK'in Çok güzel valla çok güzel olur. Bunu Ferid Bey örgütlüyor sizi arasın, x şahsın Ben Ferid Beye listeyi fakslayım o onlarla bi görüşsün, Şeklindeki görüşmeden de şüpheli Ferid ILSEVER'in ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN yurt dışındaki faaliyetlerini örgütlediği ve bu konuda görevli olduğu bizzat örgütün yöneticisi Doğu PERİNÇEK tarafından belirtildiği, İşçi Partisinden elde edilen ve bizzat Doğu PERİNÇEK tarafından yazıldığı anlaşılan: Belediye Başkanlarının Millî Güçbirliği İçin Ortak Bildirisi Başlıklı yazı içeriğinde 3. KUŞATMA NASIL YARILIR? Tayyip Erdoğan hükümeti nasıl bertaraf edilebilir ve Milli Hükümet nasıl kurulabilir' Tayyip Erdoğan iktidarı, Millet-Ordu işbirliğiyle bertaraf edilebilir. Millet-Ordu işbirliği, hiçbir zaman saray darbesi anlamını taşımamaktadır. Millet-Ordu işbirliğinin unsurları Millî Kuvvetler olarak adlandırılacaktır. Millî Kuvvetler şöyle sıralanabilir: - Halk hareketi - Millî Güçbirliği - Meclisteki Millî Kuvvetler - Ulusal medya (Ulusal Kanal vb) - Türk Ordusu, Millî Kuvvetlerin esas belirleyici unsuru, halk hareketidir. Bugün Halk hareketini oluşturan kuvvetler şunlardır: - İşçi hareketi - Kamu emekçileri hareketi - Üniversite ve gençlik hareketi - Köylü hareketi - Millî sanayici ve tüccarların mücadelesi Bütün bu kuvvetlerin mücadelesini bir yatakta toplamak ve hükümeti indirme hedefine yöneltmek önümüzdeki dönemi belirleyecek görevdir. Şeklinde hem İşçi Partisinin gizli amaçlarını hemde ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ yapılanmasında yer alan Doğu PERİNÇEK ve grubunun Milli Kuvvetler tabirinden neyin anlaşıldığını apaçık ortaya koymakta olup şüpheli Ferid ILSEVER'in konuşmalannda Milli Kuvvetlerin tasfiyesinden de ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN tasfiyesi anlaşılmaktadır. Sonuç olarak: şüpheli Ferid İLSEVER'in hem İşçi Partisinde hem de Ulusal Kanal'da üst düzey görevli olması, ERGENEKON terör örgütünün kararlan doğrultusunda kurulduğu anlaşılan Ulusal Kanalın kurulması ve yine Ulusal Medya 2001 tarihli belge içeriğinde bulunan Cumhuriyet gazetesinin Reorganızasyonu ile ilgili yapılan Veli KÜÇÜK,

jr ' 1590


Gürbüz ÇAPAN, dönemin ÜSİAD başkanı Kemal ÖZDEN ve kendisinin bulunduğu toplantıya katıldığı, Tuncay GÜNEY'in beyanlarının bu konuda doğru olduğunun anlaşıldığı, Ayrıca dosyamızda bulunan inceleme tutanaklarından şüphelinin PKK kamplarına gittiği, Bölücübaşı Aptullah ÖCALANLA, ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ adına kuryelik yaptığı. Gürbüz ÇAPAN'm aynı toplantıya katılmasıyla alakalı açıklamalarım değiştirmesi için hem kendisine baskı yaptığı hem de gazetecileri yönlendirdiği, hazırladığı metinleri tüm gazetelere gönderip yayınlatmaya çalıştığı, sürekli yapılan soruşturmanın Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı yapıldığını vurgulayıp bu yönde haberler yayınlatarak dezenfermasyon yaptığı, ERGENEKON terör örgütünün üst düzey fikri yapılanması içinde yer alıp üniversite rektörlerini organize edip ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN amaçlan doğrultusunda yazdıklan metinleri imzalattınp basın açıklaması şeklinde kamuoyuna duyurmaya yönelik çalışmalar yaptığı, şüpheli Doğu PERİNÇEK cezaevnide iken onun adına şüpheli İlhan SELÇUK ile görüşmeleri bizzat kendisinin sürdürdüğü ve bu görüşmeleri şifreli olarak kaydettiği, İşçi Partisi içinde hazırlanan bakanlar kurulu listesinde Doğu PERİNÇEK'ten Sonra Başbakan yardımcısı olarak adının lanse edilmesi, diğer şüpheliler Kemal Yalçın ALEMDAROGLU, Mehmet M. Adnan AKFIRAT, Hikmet ÇİÇEK ve İbrahim BENLİ ile olan irtibatlan göz önüne alındığında şüphelinin ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN üst düzey yöneticisi konumunda olan şüpheli Doğu PERİNÇEK'e bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüğü, Şener ERUYGUR, Hurşit TOLON ve diğer bazı şüphelilerin katıldıklan gizli örgütsel toplantılara Doğu PERİNÇEK'in adına katıldığı, yaptığı yayınlar ve katıldığı organizasyonlar ile suni olarak yaratılacak darbe ve kaos ortamı sonucu Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek suçlanna da iştirak ettiği, Ergenekon terör örgütü ile süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arzeden organik bir bağ kurduğu anlaşıldığından; Şüpheli Ferid İLSEVER'in üzerine atılı eylemine uyan, TCK'nun 314/2, 313/1 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir.