Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM V ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI İKİNCİ GRUPTAKİ KİŞİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 43-ŞÜPHELİ KEMAL YALÇIN ALEMDAROĞLU

43-ŞÜPHELİ KEMAL YALÇIN ALEMDAROĞLU

a)-Emniyet ifadesinde;Düzenle

Şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU Emniyette alman ifadesinde susma hakkını kullanmıştır.

b)-Savcılık ifadesinde;Düzenle

Şüpheliye Ergenekon terör örgütü üyesi olmak ve hükümete karşı silahlı isyana tahrik suçlaması ile alakalı olarak dosyada mevcut iletişim tutanakları ve evinde çıkan belgeler sorulduğunda, Kendisinin Emniyet Müdürlüğü' nde de susma hakkını kullandığını, dosya hakkında bilgisinin olmadığını, herhangi bir suç işlemediklerini, örgüt üyesi olmadıklanm, susma hakkım kullandığını, dava dosyası hakkında bilgi sahibi olduklan zaman bu konuda aynntılı beyanlarda bulunacağını,

Şüpheli müdafiinden sorulduğunda, dosyayı inceleyemediği için dosyadaki mevcut belgeleri kısa anlatımla anlamadıklanm, müvekkilinin herhangi bir suç örgütüne üye olmadığım, herhangi bir suç işlemediğini, kendisinin Türk Anayasasına, Anayasal kurallara bağlı olduğunu, serbest bırakılmasını talep ettiğini beyan etmişlerdir.

c)-Aramalarda elde edilen deliller;Düzenle

Şüphelinin Beşiktaş ilçesi Portakal yokuşu caddesi Naciye Sultan sitesi D Blok Daire:2 sayılı ikametinde elde edilen; DİJİTAL MALZEMELER

[1) adet HP marka C7C4371810 seri nolu bilgisayar kasası, '1) adet "Yök eevaplanna cevabımız" başlıklı CD, '1) adet üzerinde trilyon konusu yazılı CD, (1) adet üzerinde resimler yazılı 3 nollu CD, (1) adet üzerinde belgeler 2 yazılı 4 ile numaralandınlmış CD, {!) adet Belgeler 1 ibareli 5 numaralı CD, [1) adet 12 Mart 2007 trabzon konferansı yazılı 6 nolu CD, '1) adet Kayseri Köylü 25.06.2004 yüz yüze programı Doç. Dr.Ümit Sayın yazılı 7 nolu CD, 1) adet Kırmızı renkli üzerinde ibare bulunmayan 8 nolu CD, 1) adet üzerinde art haber yazılı 9 nolu CD, 1) adet üzerinde gizli örgütler Avrasya Tv Ümit Sayın yazılı 10 nolu CD, 1) adet 11 Eylül Avrasya Tv haber Türk-Ümit SAYIN yazılı 11 Nolu CD, 5) adet üzerinde ibare bulunmayan beyaz renkli DVD, (1) adet üzerinde destekleyenler ve desteklemeyenler yazılı 1 numara ile numaralandırılan disket, DOKÜMANLAR;

1. 1 sayfa el yazısı "1-Öneri ibaresi ile başlayıp, Sezer" ibaresi ile biten doküman, 1 sayfadan ibaret el yazması dokümanın içeriğinde; 1-öneri, 2-CHP-DSP'ye öneri getirelim, Serap DİNÇ İP'ye girdim, tartışma, Şule PERİNÇEK İP'ye davet, Nihat ÇETİNKAYA, İ.Ü-tarihçi-Ülkücü Genç Tek Parti Şek Meclise Girmeli ! şu an karşı, Ahmet ERCAN AB ve ABD'ye Hayır, Ümit ZİLELİ İP olarak bölmeyelim, Bahri SİPAHİ DSP milletvekili, Sadi YENEN Tek Başına Olalım, K. A özverili olalım, Hüseyin MACİT Yusuf tek başına görüşlerimizi şu an sunalım, Hamdi ÖZ emekliler Derneği Bşk., Orhan ARIOGUL tek başımıza, Demirtaş CEYHUN dik duralım İP'ye katılıyorum, Dr. Nefı DEMİRCİ TÜRKMEN, Özden GÖNÜL Eczacı çalışalım ve zorlayalım, Mehmet Ali Doktora, KIZILOK DSP'li Rahşan ECEVİT karşıtı, İbrahim BENLİ İP'ye katılıyor, Emin GÜRSES gerçekçi ve parlamento dışı birleşme, Nurten ATAÇ Türk Kadınlar Birliği Başkanı, Nazan MOROĞLU meclise girilmeli, TANTAN, OKUYAN, ÖZTÜRK, UZAM, SOYSAL, SEZER yazılarının bulunduğu,

2. 15 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı "Yurtsever hareket başlıklı info@yurtseverhareket.org" ile biten doküman;

3. 1 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı ULUSAL BİRLİK HAREKETİ ÇERÇEVE TÜZÜK TASLAĞI başlıklı dokümanın içeriğinde; Madde 1 .Amaç, Bu çerçeve tüzüğün amacı, Ulusal Birlik Hareketinin programı temelinde yürütülen mücadele sürecinde oluşturulup kabul edilecek tüzüğünün ilkesel ve örgütsel çerçevesini belirlemektir. Madde 2. Ulusal Birlik Merkezi Konseyi, görevlerinin açıklandığı, Madde 3.Ulusal Birlik Merkezi Yürütme Kurulu, nasıl görev yapılacağının açıklandığı, Madde 4. Ulusal Birlik Bölge Yürütme Kurulu/Temsilciliği başlığı altında görevli olduğu bölgede hareketi temsil eden bölgesinde örgütlenmesi sağlayacak temsilcilikler açılması ile ilgili olduğu,

4. 2 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı, "ulusal birlik konseyi" ibaresi ile başlayan el yazısı ile "20 Mart 2004 DTCF" Ankara ibaresi ile biten doküman içeriğinde; 1. Sayfasında, Ulusal Birlik Konseyi isim listesi olduğu, bu isim listesinde 34 kişilik isim listesi ve bu isimlerin karşısında unvan ve sıfatların bulunduğu, listenin 8. Sırasında bulunan Prof. Dr. Kemal ALEMDAROĞLU, 11. Sırasında, Ferid İLSEVER Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni, 29. sırada, Nusret SENEM Hukukçu, şeklinde soruşturma kapsamında gözaltına alman şahısların isimlerinin olduğu, 2. Sayfasında, Av Ertuğrul KAZANCI'nın ADD Genel Başkanı Ulusal Birlik Hareketi adına imzası ile Ulusal Birlik Kurultayı Sonuç Bildirgesinin olduğu, Bildirgede; 10 madde halinde açıklama yapılarak 10. Maddesinde "Bildirgedeki amaç ve hedefleri benimseyen tüm kişi ve kuruluşları bir ana önce Ulusal Birlik Hareketine Çağırıyoruz" şeklinde yazı olduğu, 20 Mart 2004 tarihinin bulunduğu, Bildirgenin arka sayfasında, yine aynı tarihli "Ulusal Birliğe Çağrı" başlığında, Her türlü fikir, ideoloji, siyasi ve sosyal farklılıkları bir kenara bırakarak, Anayasal düzen içinde, tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek dilde birleşenler "önce Türkiye" diyenler Ulusal Güç Birliği, Kuvayı Milliye çatısı altında toplanarak ifadeleri ile başlayan 5 madde halinde alman kararların yazıldığı, 5.maddesinde, milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle dünyaya duyurmak için, her türlü tesir ve kontrolden uzak,

proje üreten, uygulayan, ulusal güçler arasında eş güdüm sağlayan, Ulusal Birlik Kuvayı Milliye hareketi içinde direnerek mücadele etmenin kararlaştırıldığının belirtildiği, 5. 22 sayfadan ibaret "değerli başkan ibaresi ile başlayan Dr. Kemal ALEMDAROGLU" ibaresi ile biten bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde;

Sayfaların arka tarafında Kemal ALEMDAROGLU, MDFACS Proffessor Of Surgery Head Of The Surgical Department ibareleri bulunan, "Değerli Başkan Lions kulüplerinin sevgili üyeleri hepinize en içten duygularımla sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum son aylarda Cumhurbaşkanı, MGK ve Genel Kurmay Başkanı irticai faaliyetlerin yoğunlaştığını ve laik Cumhuriyetimize tehdit oluşturduğunu vurgularken başbakan büyütülecek, abartılacak bir durum olmadığını belirterek konuyu geçiştirmeye çalışmaktadır şimdi ben konu ile alakalı düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım" ibareleri ile başlayan ve dokümanın, 19. sayfasında "Yüksek Yargı Organı Danıştay'a Gerçekleştirilen Saldırının ve katliamın nedeninin Türban Karan olması İrticai hareket değimlidir Sivas Olayları ve benzeri olaylarını da dikkate alırsak irtica varlığından söz edebilmek için ayaklanma, başkaldırma, katliam, isyan ve Menemen olayı gibi Yeşil Bayraklarla üzerinde Kubilay'larm kesik başlarıyla meydanlarda dolaşmak mı gerekecektir. 20. sayfasında Cumhuriyet Gazetesinde İlhan SELÇUK 31.12.2003 tarihli yazısında Başbakanlık Müsteşarı Ömer DİNÇER için Softa, Bağnaz, Yobaz ve Mürteci gibi sözcükler kullandığı için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminata mahkum edilmiş, Yargıtay bozmuş, şeklinde yazılar olduğu, 21. sayfasında, Devrim Yasaları yürürlüktedir, Anayasa ve Yüksek Yargı Organlarının kararları mutlak uygulanmak zorundadır. Bu durumda Cumhuriyet Savcılarına ve Kamu Kurumlarının yetkililerine çok büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Şeklinde yazıların olduğu, Dokümanın son sayfasında "Yoksa Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde bu tür olaylar başta da belirttiğim gibi sürekli olmuştur, diyerek gidişi önemsememek ve küçümsemek bizleri ve ulusumuzu dönülemez bir noktaya getirebilir ve Amerika'da pusuda bekleyen kişi ansızın bir sabah Humeyni örneğinde olduğu gibi ülkemize gelir ve yönetime "Hakimiyet Milletin Değil Allahm'dır" diyerek bir daha gitmemek üzere el koyar bu konuda Lions gibi önemli sivil toplum kuruluşlarına da çok büyük görevler ve sorumluklar düştüğü kanısındayım, bu düşüncelerle hepinize sevgiler ve saygılar sunarak sağlıklı, aydınlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Dr. Kemal ALEMDAROGLU" ile son bulan Lions kulübünde yapmış olduğu konuşmanın metni olduğu, 6. 1 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı, "Ulus Lions kulübü Mart ayı toplantı gündemi" başlıklı kapanış ibaresi ile biten doküman içeriğinde; Lions Kulübünün 13 Mart 2007 tarihili toplantı gündeminin ana maddelerinin yazılı olduğu, 7. 5 sayfadan ibaret el yazısı ile yazılı l'den 5'e kadar numaralı "irtica-Mülteci 1088 ibaresi ile başlayan hâkimiyet milletindir" ibaresi ile son eren doküman içeriğinde; Sayfaların üst kısmında Kemal ALEMDAROGLU, M.D.,F.A.C.S Proffessor Of Surgery Head Of The Surgical Department ibareleri bulunan el yazması ile İrtica-Mürteci 1088 Farabi-Gazali Ayaklanmalar, Şeyh Bedrettin, Celali Patrona Halil, Vahabi, 31 Mart, Şeyh Eşref-Bayburt Hart 1925-Şeyh Sait 1930, Menemen, İsmet İnönü Sözleri Tekke-Tarikat Çok Partili Sistem Samsun Milletvekili Sait Bilgeç Mürtece, Sapık Saidi Nursu, Hilafet A.E. Yalman Suikasti Kayseri Belediye Başkanı, Sincan Belediye Başkanı Dr. Şükran, Hakan, Şevket Kazan, Erbakan Yemeği MGK-28 Şubat Harp Akademileri Yayını, Türban, A.Hakan 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 1999 A.Akgündüz, A.Ağırakçı, Fethullah, Adnan, Cin, Peri, Hurafe Rüya Müsteşar Özel Sağlık-Mcscit T.C. Kimliği türbanlı Eşler Fatih Camii İskender Paşa Camii-Linç Trabzon'da Kilise Papazı, Muazzez ilmiye Çığ Cenazem Meb Tanıtım Kitabı, Şura Gazi Üniversitesi Prof. Danıştay Katliamı, TBMM Takvimi, Sivas Olayı, Demirel'in Sözü, Yargıtay Karan, Devrim Yasaları AB Ve ABD Yetkilileri, Köşe Yazarı-ADD, Rektör Hakimiyet Milletindir İbarelerinin olduğu el yazması karalamalar olduğu,

8. 12 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı "Türkiye'de derin devlet var mı başlıklı Ne Mutlu Türkan Diyene" ile biten doküman içeriğinde; umitsaym@gmail.com. e-mail adresinden 29 mart 2007 18:22:31. 0300 zaman diliminde, birden fazla e-mail adresine gönderilen Türkiye'de Derin Devlet Var mı? Doç. Dr. Ümit SAYIN başlıklı 12 sayfadan ibaret içeriğinde derin devletten bahseden bazı bilgilerin olduğu, eğer Türkiye ve Türkler için çalışan Atatürkçü (Kemalist) Milliyetçi bir Derin Devletimiz olsaydı yukarıdakilerin hiçbirisi olmazdı, Türkiye şuan çok kalkınmış, bilimin gelişmiş olduğu, rejim problemi yaşamayan karakterli ve kişilikli bir devlet olurdu, "Bu günler aşılacaktır Biz Türkler sistematiği olan detaylı teorisi olan bir derin devlet yapısını günün biride oluşturacağız veya Devlet içinde yada başka bir biçimde bu yapıyı kuracağız... şeklinde yazıların olduğu, 9. 1 sayfadan ibaret "güven hareketi ibaresi ile başlayan güven hareketi başkanlık divanı ile sona eren" bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde; GÜVEN HAREKETİ BİLDİRİSİ BAŞLIKLI Saygılarımızla Güven Hareketi Başkanlık Divanı ibaresi ile biten 1 sayfalık dokümanda son yıllarda Türkiye' de yapılan seçimlerle ilgili bazı bilgi ve istemlerin bulunduğu, bu istemlerde yapılacak seçimlerde partilerin ortak bir karar alarak birleşmeleri gerektiğinin vurgulandığı, bu sayede AK Parti Milletvekillerinin azalacağı konusunda yazılmış istem içerikli GÜVEN HAREKETİNİN bildirisi olduğu, 10. 4 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı, "saygıdeğer Türk aydını ibaresi ile başlayan Doktor Vecdet ÖZ ile biten" doküman içeriğinde; Saygıdeğer Türk Aydmı başlıklı, bu hareket bir arayışın bir çıkar yol bulabilmenin gelecek nesli ulusumuzu ve ülkenin öz varlığını düşünmemizin ve bu varlığı muhafaza edecek tek ulusal gücümüz olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve diğer milli güç unsurlarına destek vermek amacı ile başlamıştır, ibareleri ile devam ettiği, Devamında, Kuvva-i Milliyeci Aydınlar Hareketi başlıklı, 1980'li yılların başından günümüze dek etkinliğini büyüyerek sürdüren bilgi ve enformasyon çağı kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almış ve bu nedenle başta ekonomi olma üzere tüm alanlarda küreselleşme süreci başlamıştır. İbareseli ile başlayan ve devamında, yine hedef ülkede düşünce özgürlüğü ve çok sesli demokratik bir toplum oluşturma senaryosu ile önceden planlandıklan şekilde sürekli kendi kontrolleri altında bir medya alt yapısı oluşturulur acilen çıkanlan bir kanunla da medyadaki devlet denetimi devre dışı bırakılır ve yeni kurulan tüm radyo ve televizyonlar iç çatışma haberlerini haber olarak tüm ülke geneline yaymaya başlarlar ve bu şekilde toplumun psikolojik olarak sürekli çöküntü yaşaması temin edilmiş olur, Medyanın her gün planlı olarak yayınladığı iç çatışma haberleri ile sonunda mevcut sisteme düşman edilmiş olur öz güveni yok olmuş korku içinde yaşayan ruh sağlığı bozulmuş ülkesinde yaşama azmi kaybolmuş, milli duygulannı yitirmiş, onur, namus, şeref gibi değerleri yıpranmış dini inancı bulandınlmış çevresine güveni kalmamış yoksul düşmüş sürekli horlanan paranoyak bireylerden oluşan zayıf bir toplum yaratılır ibareleri ile devam eden ve ne mutlu ki ordumuz ve diğer milli güçlerimiz ülkemizin en zor günlerini bile kolayca bertaraf edebilecek güçte ve dimdik ayakta. Öyleyse bizim yapmamız gereken bu milli güçlerimizin her an yanında yer alacak çalışmalar yapmaktır. Öncelikle biz ülkenin aydınlan olarak bir hareket başlatmalıyız ve bu hareketi sürekli canlı tutarak katılımı artırmalıyız. Bu hareketin adı ve Kuvva-i Milliyeci aydınlar hareketidir. Saygılarımla Dr Vecdet Öz ibaresi ile biten 3 sayfalık doküman olduğu, 11. 3 sayfadan ibaret "Kuvayi milliyeci aydınlar hareketi başlıklı temel ideolojimiz Kemalizmdir" ile sona eren bilgisayar çıktısı doküman içeriğinde; 3 sayfadan ibaret "Kuvayi Milliyeci Aydınlar Hareketi" başlıklı doküman içeriğinde; "Genel Durum" alt başlığı altında, Türkiye Cumhuriyeti' nin Cumhuriyet ilkelerini yitirme tehlikeleriyle karşı karşıya olduğu, ülkenin ekonomik, siyasi ve politik bağımsızlığının şeriatçı ve tarikatçı kişiler tarafından çökertildiği, Türkiye Cumhuriyeti' nin kuruluş ilkelerinin ortadan kaldırıldığı, ABD ve AB ülkelerinin etkisiyle ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden yasaların, Anayasa' mn pek çok maddesinin ihlal edilerek çıkarıldığı, bu gelişmeler karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri' nin sessiz kaldığı, Mütakere Hükümeti olarak belirtilen mevcut hükümetin eğitim sistemini çökertmek ve yerine medrese yapısını getirmek için kadrolaşma yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti' nin tüm yapılarının kaybedilmek üzere olduğundan, aydm olarak belirtilen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti' nin ana niteliklerini tekrar kazanmak için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Genelkurmayı ile koordine içinde örgütlenmek ve ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı korumak, yitirilmekte olan bağımsızlığın tekrar kazanılmasını sağlamak istedikleri, en sağlam kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüldüğü, Mütareke Hükümetinin bir ordusunun bulunmadığına ve Amerikan ordusu ile işbirliği içinde olduğunu, bu nedenlerden dolayı filizlenerek çoğalacağına inanılan bir Kuvva-i Milliye hareketinin başlatılmak istendiği, biraz daha geç kalınması halinde ülkenin daha da kötü bir hal olacağı,

"Kuvva-i Milliye Hareketleri Neden Gerekli?" alt başlığı altında, maddeler halinde, 1 .maddesinde, Atatürk devrimlerinin, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti' nin büyük bir tehdit altında olduğu ve hilafetin yeniden ilan edileceği ve Atatürk Devrimlerinin ortadan kaldırılacağı, Anayasa' mn ise tamamen değiştirileceği bir noktaya gelineceği, 2.maddesinde, Avrupa Birliğine iştirak yasalarının Sevr koşullarının alt yapısını hazırladığı, uyum paketlerinin son 50-60 yıldır hazırlanan planlı uluslar arası bir hareketin son halkaları olduğu, Türkiye' nin üniter yapısı ve bölünmez bütünlüğünün tehdit altında olduğu, planların ise Doğu Anadolu' nun Irak ve İran' da kurulacak Kürt Devleti' ne katılacağı, İstanbul' da Vatikan benzeri bir Fener Patrikane Devletinin kurulacağı, İstanbul' un Konstantinopolis' e dönüştürülmesi, Karadeniz' de Pontus Rum Devleti' nin kurulması, etnik diğer azınlıkların ayrı devletçikler kurması, Trakya ve Ege topraklanmızm bir kısmının Yunanistan' a verilmesi, Ermeni soykmm iddialannın kabul edilerek Doğu topraklanmızm bir kısmının Ermenilere verilmesi şeklinde olduğu, hedefin işgal edilmek üzere olan Türkiye olduğu, 3.maddesinde, Türkiye' deki ulusal olan her şeyin çökertilmek üzere olduğu, Türkiye' de ekonomik krizlerin yaratıldığı, türkiye' nin önemli noktalannm yabancılara satıldığı ve türkiye' nin İMF ve Dünya Bankasının kölesi haline geldiği, 4.maddesinde, bu gidişe dur denilmemesi halinde Türkiye' nin bağımsızlığının kaybedileceği ve köle bir ulus haline gelineceği, "Ne Yapılmalı?" alt başlığı altında, maddeler halinde, 1 .maddesinde, Vatan haini iç düjm§nlann bugünlere 55 yıllık bir hazırlıkla geldikleri, bu süreçte Türk halkının bölünerek kamplara ayrıldığı, ülkenin kan gölüne döndüğü ve ülkede tam bir hakimiyet sağlayarak örgütlenenlere karşı ilk hedefin birbirlerini bulmak, bir araya gelmek ve düşmana karşı örgütlenmeleri olduğu, artık ülkede sağcı solcu kavramlarının olmadığı, ya bu ülkeyi sevenler ve kurtarmak isteyenler, ya da ülkeyi çökertenler ve yok edip, emperyalist devletlerin kölesi haline sokmak isteyenler tarafında olmanın söz konusu olduğu,

2.maddesinde, Kuvva-i Milliye hareketinin temel hedefinin, ulusalcı tüm güçleri kısa sürede bir çatı altında toplamak olduğu, bu amaçla en küçük birimler olan ve periyodik toplantılar yapan 8-10 kişilik çalışma grupları ile işe başlamak istedikleri, bu çalışma gruplarının hedeflerinin ve aktivitelerinin ulusalcı pek çok konuda fikirsel platformda çalışma yapmak ve zincirin halkalarını arttırmak olduğu, bu konuda ADD gibi sivil toplum kuruluşlarıyla direkt ve güçlü koordinasyonun şart olduğu, önce bilgi ve fikir üretilmesi ve bunların hızla topluma yayılması gerektiği, eylem ve teorinin pratiğe aktarılmasının kaçınılmaz olduğu,

3.maddesinde, Kuvva-i Milliye hareketinin en temel hedeflerinden birinin, koordine zincirlerini ve düzenli olarak toplanıp birbirini bulan çalışma gruplarının ulusal güçleri aktive etmesi ve düşmana karşı mücadele verilmesi, işgal altında da silahlı mücadeleyle ülkenin iç ve dış düşmanlardan arındırılması olduğu, 4.maddesinde, Kuvva-i Milliye hareketine herkesin davetli olduğu, bu hareketin liderinin olmadığı, harekette herkesin lider olduğu ve Mustafa Kemal' in askeri olduğu, en önemli parolanın "Hızla birbirini bul, örgütlen, büyü, ama parçalanma" olduğu, 5.maddesinde, Temel ideolojinin KEMALİZM olduğu, bu konudaki düşünceler, teoriler ve stratejilerin zamanla yayınlanacağı ve topluma ulaştırılacağı, şeklinde ibarelerin bulunduğu, 12. 2 sayfadan ibaret Softa baş Kaldırmış başlıklı Prf. Dr. İsmail Hakkı BALTACIOGLU ibaresi ile biten doküman içeriğinde; Softanın Atatürk inkılaplarına başkaldırdığını kendisinin haricindekileri komünist ve gerici olarak gördüğünü aslında kendilerinin gerici olduğu kendilerinin haricindekileri çeşitli sıfatlarla kötülediklerinin anlatıldığı yazı olduğu, tespit edilmiştir. 13.Şüpheli mal Yalçın ALEMDAROĞLU ANKARA TANDOĞAN MEYDANI MİTİNGİ) Dosyada mevcut 14.05. 2008 tarihli tutanakta Ankara Emniyet Müdürlüğünden gönderilen (2) iki adet DVD incelenmişi şüpheli Kemal ALEMDAROĞLU'nun bulunduğu, 25 Ekim 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi rektörü Nusret ARAŞ Başkanlığında (7) kişiden oluşan düzenleme kurulu tarafından "Cumhuriyetin 8O.Y1I1 kutlamaları" kapsamında çeşitli üniversite ve Sivil toplum kuruluşlanna mensup şahıslann katılımı ile, Ankara ili Celal Bayar Bulvan üzerinde toplanıp buradan da Tandoğan Meydanı ve Anıt Caddesini takiben Anıtkabire kadar yapılan yürüyüş ve miting ile ilgili bilgi ve belgeler, bu yürüyüşte "Ordu Göreve Pankartı Atatürk Gençliği " ibareli Pankart ve dövizler taşındığı, Dönemin İstanbul üniversitesi Rektörü Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nun da izlenen DVD görüntülerinden bu mitinge katıldığı, Ankara emniyet Müdürlüğü görevlilerince düzenlenen CD, Video ve Fotoğraf inceleme tutanaklannda: 26 Ekim 2003 tarihli Radikal gazetesinin" Ankara da Gövde gösterisi başlıklı (6) altıncı sayfasında yer alan resimdeki şahsın "Ordu Göreve Atatürk Gençliği "ibareli Döviz taşıyanın İst. Üni. Edebiyat Fakültesi öğrencisi Dilek BİLGİN olduğu, SHOW TV 25 Ekim 2003 tarihli haber programından temin edilen görüntü kasetinde İst. Üni. Öğrencisi Okan ERSOY isimli şahsın "Ordu Göreve Atatürk Gençliği "ibareli Döviz taşıdığı, Aynca ist üni.Inkilap Tarihi Enstitüsü Yüksek lisans öğrencisi Özgür BİLLUR, Ist.Üni. edebiyat Fakültesi Öğrencisi Utku Umut BULSUN, İst.Üni.Fen Fakültesi Öğrencisi İsmail BOSTANOĞLU, İst.Üni. Araştırma Görevlisi Ali Emre ÖZSOY İst.Üni.Fen Fakültesi öğrencisi Nur ARSLAN, İst.Üni.Siyasal Bilimler Fakültesi Öğrencisi Onur

Güneş AYAŞ ile, Yıldız Teknik üniversitesi Öğrencisi Canberk BİRGÜL ve Engin GİRGİN "isimli şahısların katıldıklarının belirtildiği tutanak dosyaya eklemiş olup olaya ilişkin şüpheliye ait 4 adet fotoğrafta delil olara dosyasına eklenmiştir.

d)-Telefon görüşmeleri;Düzenle

Tape: 3523 10.11.2007 tarihinde H. Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Kemal'in "Ev telefonu ev telefonu ben rehberimde bulamadım da ondan cepten aradım." dediği, Ümit'in "Ha (tamam anlamında) veriyim istersiniz? Ben ben arıyım" dediği ve 216 418 35 57 numaralı telefonu verdiği, Kemal'in ise "Peki arıyorum" dediği, Tape:3537 03.12.2007 tarihinde H. Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Ümit'in "Ben bilgi vermek için aradım size" "Saat onda görüştüm ee kendisi ile" "E bir Komutanı aradı" "Aman dedi böyle dedi dikkatli olun vs. ee bize belge lazım diyor bütün YOK diyor eleman diyor belge olmayınca bir şey yapamıyorlar" "Eleman bu adamı görevden alalım diyorlarmış sözüm ona belge bulamıyorlarmış" "Her neyse ben Reha Paşayı aradım" "Durumu anlattım Hurşit TOLUN Paşanın telefonu kapalı idi onu arayamadım daha elektronik postası geri döndü bir daha anyacam" dediği, Tape:3538 04.12.2007 tarihinde H. Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Ümit'in "Hocam günaydın ee ben vapurdayım da şimdi yolladım istediğiniz bilgileri onları aldınız mı?" "E iste eğer isterseniz gazete kupürü isterseniz onlara ait hepsi var gazete kaynaklar oradaki bilgilerin" dediği, Kemal'in "Tamam ben bir bakayım ona göre" dediği, Tape:3539 08.12.2007 tarihinde H. Ümit SAYIN üe görüşmesinde özetle; Ümit'in "Yarında gaz alma operasyonu var Tandoğan'da Tuncay ÖZKAN" dediği, Kemal'in "O nedir Tuncay ÖZKAN mı yapıyor" "Türkiye Barolar Birliğimi yapıyor" dediği, Ümit'in "Onlarla koordineler Şener Paşaya ulaşamadım Şener Paşa ile buluşacaktım herhalde oda Ankara'da ee yani şey bir keşmekeştir devam edip gidiyor ne olduğu belli değil alo" dediği, Kemal'in "Yani Tuncay ÖZKAN mı yapıyor Türkiye Barolar Birliğimi anlaşılmıyor Barolar Birliğinin yapması gereken bir şeyin Tuncay ÖZKAN niye yapıyor" dediği, Ümit'in "Tuncay ÖZKAN zaten çok uzun süre önce izin almıştı hocam birkaç kişiyiz com da ki aktivite için Tandoğan'da toplanacaktı her halükarda şimdi birleştirdiler bu şeyle ee Barolar Birliğinin yapması gereken davayı bu günde Hukuk Dekanları itiraz etmişler böyle şey olmaz diye alo" "Hiçbir şey olmuyor hocam Asker satıyor Ülkeyi" "Hiçbir şey olmuyor Asker satıyor Ülkeyi hocam" "biz yapacağımızı yaptık sizde bende yapacağımızı yaptık" dediği,

Tape:3540 10.12.2007 tarihinde H.Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "YÖK bitti Üniversitede bitti Mesut PARLAK'ta bitti" "Evet bu arada Aybar ESEPINAR denilen bir başka işbirlikçi de" "Bu iş bu iş Milli Demokratik Devrimle biter" dediği, Ü.SAYIN'm "Doğu SİLAHÇIOĞLU" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Açık açık şey diyormuş Devrim diyormuş" dediği, Ü.SAYIN'ın "E hepsi öyle demeye başladılar hocam ben Ankara'da konuşmaya gittim Ankara'da da bütün komutanlar geldi benim konuşmama hepsi aynı şeyi söylüyorlar" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "E söylüyorlar da ne duruyorlar o zaman ne bekliyorlar" dediği, Ü.SAYIN'm "Emekliler söylüyor ama bir yerden patlak verecek herhalde" "Başka yolu yok bu işin" dediği, KALEMDAROĞLU'nun "Sonra üst taraftan olmayacak bu iş alt taraftan olacak" dediği, Ü.SAYIN'm "Alt taraftan olacak 60 darbesi gibi" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ha (doğru anlamında) evet aynı şekilde" dediği, Ü.SAYIN'm "Aynı şekilde bir yerden patlak verecek bu ama gaz alma toplantılardan olmaz bu bayrak elde Tandoğan'da o hikaye canım" "Yok zor o bakalım çok önemli şeylere gebeyiz önümüzdeki üç ay hocam 3-5 ay" "Çok önemli şeylere gebe bakalım ne olacak yani ee şey telefonda konuşamadığım şeyler var" dediği,

Tape:3676 20.12.2007 tarihinde Fatma Nur SERTER ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında karşılıklı bayramlaştıktan sonra F.N.SERTER'in "Sonra her bayram

olduğu gibi bu bayramda size hediye verildi evet aynen öyle evet" "Bu yeni bir şey değildi ki ama yeni miydi?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Yeni bir şey değil canım bile bildiğim olay yani bunun soruşturma açtığı falan YÖK" "O soruşturmada da bir Paşa lüzumu Mahkeme verdi" "Anlayamamış konuyu sonra ne hikmetse son soruşturma kurulu beni mahkemeye vermiş nasıl olduysa sonra Danıştay'a gitmiş" "Bizde Danıştay'dan gelecek bizden şey isteyecekler savunma falan beklerken" "Beklerken Danıştay bozmuş lüzumu Mahkeme yapmış" dediği, F.N.SERTER'in "Aradılar dimi Gazeteler" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Gazeteler beni arayan kimse yok" dediği, F.N.SERTER "Beni aradı" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Allah kahretsin Cumhuriyet bile" "Cumhuriyet bile yazmış orada söylesene birisini ya ayıptır be" dediği, F.N.SERTER'in "Utanç verici" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Kanal 7 anlamıyorlar mı Kanal 7 TGRT falan Haber Türk bayramdan sonra bakalım madem öyle bizde çıkar konuşuruz söyledik ama" dediği, F.N.SERTER'in "Vakit vakit aradı beni" "Tersledim kapadım telefonu yani haber yapacak bunların klasik taktiği bu yani aşağılık adamların" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Tabi bir taraftan 8'inci Dairede bize hayır dedi lüzumu Mahkeme şey Tasfiye karara yani her yönden her yönden incilerin gelişmesini" dediği, F.N.SERTER'in "Tabi bundan sonra artık hepten bitmiş vaziyetteyiz yani şimdi den sonra" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Sen biraz Mecliste mücadele verirsin işte o kadar" dediği, F.N.SERTER'in "Evet yani bir baksanıza Rektör şey YÖK Başkanı bilmem ne falan filan bitti yani Ağustosta sonra bitti" dediği, Tape:3677 20.12.2007 tarihinde Vecdet ÖZ ile görüşmesinde özetle; "İyi gitmiyor hocam. İyi gitmiyor orada da Deniz BAYKAL layıkıyla bir şey yapamıyor hocam be, muhalefet yapamıyor" dediği, V.ÖZ'ün "Haluk'un durumu nasıl" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Haluk abinin durumu çok iyi koşturuyor. Sıkıntı içerisinde koşturuyor. Bu mevcut delegeleri toparlaması kolay değil" "Çok zor hocam. Ama çıkış yapması da güzel bir şey. Parti içerisinde cesaretli birisinin çıkış yapması lazımdı" "En azından bu çıkış reaksiyon birincisinde ses getirmedi ama, devamı gelebilir diye düşünüyorum hocam" "Ama Türkiye'nin istikbali için inşallah geç olmaz" "Bunlar çünkü gemi azıya aldı memleketi sattılar mahvettiler" "Allah belasını versin bunların..." "Bu Danıştay kararıyla ilgili haberim oldu, onunla ilgili yapılacak edilecek bir şey varmı hocam?" dediği, V.ÖZ'ün "Eee 5. Asliye Ceza Mahkemesinde savcı dava açmış, Benimle hiç ilgisi olmayan bir şey ama" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Bu meseleyi Kahraman'la bir konuşalım hocam da, Kahraman sizi çok seviyor. Takip edelim mi hocam?" dediği, Tape:3678 20.12.2007 tarihinde Sinan ALTINOK ile görüşmesinde özetle; "Kütüphanedeyim" "Resen oraya benim iki defa benim yürütmeyi durdurma almama rağmen" "Evet, resen beni oraya atadılar" "Ve yönetmelikte de bildiğiniz gibi hocam Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı edebiyat fakültesi kütüphanecilik bölümü ve yüksek lisans yapmış tercihen yabancı dil bilen birisidir. Ben matematikçiyim kırk yıl sağlık kuruluşlarında yöneticilik yapmışım, bunu hakimle de konuştum, zaten hakimde tanıdık hocam ondan sonra kesin iptal kararı verecek, hiç şeyi yok" dediği, Tape:3679 21.12.2007 tarihinde Hüseyin KIVRIKOĞLU ile görüşmesinde özetle; Hüseyin KIVRIKOĞLU'nun kendisini "Ben Orgeneral Kıvnkoğlu" olarak tanıttıktan sonra karşılıklı bayram tebriklerini ilettikleri, daha sonra Kemal'in "Yani benim yapmam gereken şeyin" "Ama kafam darmadamk" dediği, Hüseyin KIVRIKOĞLU'nun "Böyle bir tabi işte ben onuda aynı zamanda hem konuşacaktım çok saçma bir şey olarak gördüm." "Evet bir sürü mütaitler böyle gecikmeler, yapar ona gecikme cezası uygulanır" dediği, Kemal'in "Komutanım mütait gecikmesiyle benimde ilgimde yok aslında" dediği, Hüseyin

KIVRIKOGLU'nun "Öyle mi" dediği, Kemal'in "Olay şu Antalya'da" "Konyaaltı Caddesi üzerinde zamanınız varsa anlatayım çok özet olarak" dediği, Hüseyin KIVRIKOGLU'nun ise "Evet ben gazetede okudum onu ben" dediği, Kemal'in de "Konyaaltı Caddesi üzerinde 1200 metre kare arsa bomboş duruyor" "1940'da üniversite satm almış" "Yani hazine mazine arazisi de değil" "Orda 150 metre kare küçücük gece kondu gibi binada öğrenciler gidiyor yaz aylarında arkoloji sıtajı" "Perge Kazılan falan filan" "Maliye Bakanlığı'ndan izniyle" "İhaleye çıktık" "Kat karşılığı" "Kat karşılığı 8 bir dükkan üstte de 8 kat olmak üzre ihale yaptık bir yıl kadar sonra arkiyoloji hocası ve mütait bir değişiklik yapmak istediler dediler ki altta bir şey bodrumda bir yüzme havuzu yapalım altında da garaj" "Ve de şu arsayı da satın alalım" "Ve ordada öğrenciler için yine arkoloji binası yapalım" "Bunu incelettirdik Maliyeye sorduk. Her şey uygun tamam denildi ve bunu yaptırdık yani ek protokolle bu şekilde yapılırken" "Yani ek tırotokolle bu şekilde yapılırken bir kaç ay sonra ben görevden alındım benden sonra ne olduysa" "Evet ve binayı bitirmiş adam ama ev kısmı satm almamış" "Ondan ötürü şey yök soruşturma açtınyor daha doğrusu üniversite ek protokol yapıldıydı yapılmadıydı. Ek protokol da kamu zaran vardı yoktu incelensin diye" "YÖK'de de denetleme" dediği, Hüseyin KIVRIKOGLU'nun "Yani öküz altında buza aramışlar" dediği, Kemal'in "YÖK'de de denetleme kurulunda bir paşa paşa cihan paşamı ne öyle bir isim cihan paşada efendim incelemedesin de" dediği, Hüseyin KIVRIKOGLU'nun "Hıı Cihangir DUMANLI" dediği, Kemal'in "Tam anlayamamış bunun üzürine mahkemeye verilsin lüzumu mahkeme demiş sonra son soruşturma kurulu YÖK'te meni mahkeme demiş olmasına ramen Danıştay Cihangir DUMANLF'nm kanati doğ..." dediği, Tape:3680 21.12.2007 tarihinde Hüseyin KIVRIKOĞLU ile görüşmesinde özetle; Kemal'in "...Telefon kesildi" dedikten sonra Antalya'daki arsa ve bina yapılması konusuyla ilgili görüştükleri, Kemal'in "Eee işte yani hüseyin hüseyin cihangir duman paşanın bu anlaşılamıyor kamu zan vamı yokmu yani bina yapılmış zaten ilk yapılacak şey oydu" "O ekstıradan bir şeydi bir" "İkincisi bir benimle ne ilgisi var benim görevim bittikten sora" "Yani mevcut yönetim becerip de halledememiş" dediği, Hüseyin KIVRIKOGLU'nun "Tabi görevde devamlılık vardır halledemiyorsa onlara sorsunlar bu işi" "Çamur atılıyor çamur atılınca da" "Bambaşka bir türlü saki mütaite çıkar sağlamışız gibi" dediği, Hüseyin KIVRIKOGLU'nun "Evet hep Türkiye'de böyle şeyler hep oluyor yani" dediği, Kemal'in "Ama birşey söyleyimmi komutanım bu iş bu demokrasi oyunuyla bir yere vanlamaz" "Olacak sa olsun bir şey" "Hepimiz bilelim ne olduğunu" "Bu bu artık elime silah alıp dağa mı çıkacağım yani" dediği, Hüseyin KIVRIKOGLU'nun "Yo yo iç bir şey olmaz gerek yok evet biz tekrar üzülmeyin biz eşimle beraber bayramınızı yeni yılınızı kutluyoruz nice nice daha parlak bayramlar ve yeni yıllar diliyoruz" dediği, Tape:3804 22.12.2007 tarihinde Kemal GÜRÜZ ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında karşılıklı bayramlaştıktan sonra K.ALEMDAROĞLU'nun "İyiyim kardeşim. Nasıl asabım bozuluyor sana bu yapılana biliyormusun" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Bana şimdi herkes telefon ediyor. Üzülme, üzülme, üzülme, Üzülmemek mümkünmü yani" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Bu Danıştay' da kimmiş bu adamlar ya" "Bunu başlatan o Mesut değil mi?" "Köpek, bir de ben yapmadım diyormuş" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Kendisi rüşvet istemiş, mütahitle anlaşamamışlar mütahit demiş niye sana rüşvet vereyim. Mütahit işi almış binayı bitirmek üzereyken bunlar geliyorlar.Gastelerde yalan yanlış yazıyor.E yani bir garip hikayedir gidiyor.Şimdi mahkemede uğraşıp duracam yani ne söyliyeyim" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ama bunlan şey, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesine falan götüreceksin değil mi?" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Valla bilmiyorum şimdi bu şeyi kaybettim, tashihi karar galiba hiç ses seda çıkmadığına göre kaybedecem, kaybettikten sonra, senin görüşünü alarak ne yapmam gerekiyorsa sonuna kadar uğraşacağım. Amama yani Avrupa İnsan Haklan" dediği, ^"' '

K.ALEMDAROĞLU'nun "Tamamen hukuksuz ya bu tashihi karan kim karar veriyor" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Yine aynı 8. Daire" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "bunlar alçak ya bu hukuksuzluğun son kertesi" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Bir defa verdikleri karan bir daha kolay kolay değiştirmiyorlar. Ne yazarsak yazalım Alparslan IŞIKLPnın kitabında her şey açık açık ortada ama değişmiyor yani adamlar bir defa bir yargı karan uygulanmıyor lafını tutturdular gidyorlar. Böyle hepsi birbirine destek oluyor benim gördüğüm o" "Şimdi birde sana şeyi sormak istiyorum, Celal ŞENGÖR Cumhuriyet Bilim Teknik ekinde bir yazı yazmış YÖK' le ilgili, orda da işte Erdoğan TEZİÇ'e bir yerde korur gibi davranarak, demişki "bazı yanlışlarda yaptı" deyip beni yazmış bir telefon edip teşekkür etmek istiyorum" dedikten sonra K.ALEMDAROĞLU'nun Celal ŞENGÖR'e ait 0216 332 08 56 numaralı telefonu verdiği, Tape:3681 22.12.2007 tarihinde Kemal GÜRÜZ ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında K.ALEMDAROĞLU'nun 0533 730 04 72 numaralı telefonu verdikten sonra "ordaki o kurulda olanlar hepsi, hukuksuz diyor buna, fakat bir tanesi Danıştay'a yazıyla falan başvurmuyor. Yani Allah kahretsin bu davada iyi nasıl savunuldu bilemiyorum yani, neyse olacak çünkü buda" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Valla yani her şey hukuksuz, her şey hukuksuz ama yani bize gelince başka türlü bir hava doğdu, ben anlamadım bu işten bir şey, nedir arkada oynanan oyunlar kim" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ya hu Ahmet Necdet'i, Askerlerin maskerlerin hepsi yani bunu... adam değil ya hiçbir tanesi. Şu Irak'ta da ne yaptıkları belli değil son biliyorsun?" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Evet tabi canım ya ortada gözüküyor zaten (gülerek) bir kişi ölmüş, ya bu kadar 20 milyar, 20 milyon dolarlık operasyon, bir sürü F 16 gidiyor bir kişi ölüyor bu ne biçim şeydir" dediği, Tape:3681 22.12.2007 tarihinde Celal...? ile görüşmesinde özetle; Celal'in "Hocam ben Celal ellerinizden öperim beni emretmişsiniz" dediği, Kemal'in "Sesinizi duyduk sesinizi duyduk çok mutlu olduk ama bu arada tabi teşekkür etmek için aradım seni" "Aa hayır öyle bir günde ki bir taraftan bütün gazeteler televizyonlar bana bindirirken senin o şekilde yazman birçok kişiyi mutlu etmiş tabi" dediği, Celal'in "Daha da yazacağım ben şimdi bizim çocuklarla konuşuyorum .... falan ben sizin bilim için neler yaptığınızı üniversitede anlatacağım ...." Dediği, Kemal'in "Yani üniversiteye yaptıklanmız Antalya'da sıfır arsayı on katlı bina yaptık şimdi süüür mahkemede uğraşıyorum ve" "Mütahitle bir şey karşılaşmadım bile yani bu kadar olur ya" dediği, Celal'in "Vallahi hocam ne hale geldik ya" "Hocam ben her zaman emrinizdeyim" dediği, Kemal'in "Estağfurullah iyi bayramlar diliyorum öpüyorum" dediği, Celal'in "Ben bu heriflerin bayramını mayramım kutlamıyorum hiç bi şeylerini" "Müslümanlıktan da vazgeçtim" "Ben sizin yeni yılınızı kutluyorum ellerinizden öpüyorum" "Bi emri hocam en ufak bir emriniz olursa biz buradayız" dediği, Kemal'in "Estağfurullah biraz yazarsan çok sevinirim" dediği, Celal'in "Yazacağım hiç merak etmeyin" dediği, Tape:3683 24.12.2007 tarihinde X Bayan ile görüşmesinde özetle; X Bayan'm konferansla ilgili görüşmeleri yaptığını söyledikten sonra "Ertuğrul ALTAYLI, Cihat İLKBAŞARAN, Cenk SALTIK, Bülent SEÇKİN, Acar BALTAŞ, Yılmaz DAĞ, Ufuk MUHSİNOĞLU, Saffet ÇİÇEKDAĞ, Özçek BALKON, Ömer KURAN, Nejdet EVREN, Ali BALKAN, Ümit ÖZTÜRK" isimli şahıslann konferansa katılıp katılmayacaklan hakkında bilgi verdiği, X Bayan'm Taner GÜLTEKİN'in aradığını söylemesi üzerine, Kemal'in "Yann katılacağım" dediği, (TAPE NUMARASI YOK) . 26.12.2007 tarihinde X Erkek Şahıs ile görüşmesinde özetle;KemaP in "Açık olmuyorlar şeyi gördüm geçende televizyonda bu sahtekar (anlaşılmıyor) onki bar var Avrasya'da program yapıyordu" "Erhan GÖKSEL midir nedir araştırmacı" "Aa valla dehşet konuşuyordu o" "Bu bu konuda bilgili gibi gözüküyor ne dersin" dediği, X Şahsın "Evet ama işte bu şey Taksim toplantısı şeyi değil

yani onu böyle birisinin yanma kayıtmak koymak falan filan gerekiyo yani tek başına bizim düzeydeki bir toplantıyı şey yapacak durumda değil ee tanırım ben Erhan benim yakınım yakınım dediğim yani bana sms'leri de geliyo yani şey yapabilirim söyle arayabilirim ama aa yani tek başına kalkıp Taksim toplantısında konuşması" dediği, Kemal'in "Peki onunla beraber ee Emre desek ters mi olur" dediği, X şahsın "Yani şey Ortadoğu meselesi öylemi bu adam biliyosun kamuoyu araştırmacısı Göksel" "Yani yorumlan her şeyi işte birazcık şey oldu artık aa işi üşüttü biraz aa her konuya dalmaya başladı halbuki işi şeydi araştırma kamuoyu araştırmasıdır yani şirketin" "Evet (anlaşılmıyor) adam düşüneceğiz başka çare yok yani ee bize cuk oturacak birisi olmazsa şey yanlış olur yani bu seferde tamamen kaliteyi düşürmüş oluruz yapmış olmak için yapmış oluruz" Tape:3687 26.12.2007 tarihinde Nurettin SÖZEN ile görüşmesinde özetle; K. ALEMDAROĞLU'nun "Nurettin müsait misin bir şey soracağım?" "Altan AYANOĞLU, Tanır mısın?" dediği, N.SÖZEN'in "Tanımaz mıyım çok iyi arkadaşımızdır" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Peki onun bir kızı veya gelini var mı? Ahu Morali AYANOĞLU" dediği, N.SÖZEN'in Valla tanımıyorum, yani kızını bilmiyorum...." dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Peki şimdi sen bu Altan AYANOĞLU denilen kişiye bir şey sorabilir misin?" "Konuyu söyleyeyim sana, hani bu trilyon davası vardı ya hastaneler modernize edildi. Onun davasmda buradaki hukuk davasında, Galatasaray Üniversitesinden Ahu Morali AYANOĞLU... " "Araştırma görevlisiymiş ve doktor, doktor asistan veya onu bilirkişi yapmış hakim." "Telefonu bizde bilmiyorum ama Taksim toplantısına geliyor mu bu?" dediği, N.SÖZEN'in "Geliyor, geliyor evet" "Şu kalemle bir yazayım da, bir kere ben yazayım sen Taksim Toplantısına sor" dediği, Tape:3688 26.12.2007 tarihinde X Bayan ile görüşmesinde özetle; K. ALEMDAROĞLU'nun "Ben Kemal ALEMDAROĞLU ordamı dayı bey?" dediği, X BAYANIN "Salih Bey yok bir notunuz varım?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "He bir şey not bırakabilirmiyim. "İstanbul 5. Asliye Ceza 2007/878" "Hakim Mustafa KELEŞOĞLU" dediği, Tape:3690 26.12.2007 tarihinde X Şahıs ile görüşmesinde özetle; K. ALEMDAROĞLU'nun görüşme yaptığı şahsa, Danıştay'daki dava dosyalan ile ilgili mahkemenin bilirkişi olarak Ahu MORALİ ve Yaman BİLGİN'ı atadığını söyledikten sonra, X ŞAHSIN "Ben bulurum Hocam basit bir iş başka Hocam" dediği, Tape:3691 26.12.2007 tarihinde Kahraman BERK ile görüşmesinde özetle; Görüşmede K.ALEMDAROĞLU, Danıştay'daki dava dosyası ile ilgili bilirkişi olarak atanan Yaman BİLGİN hakkında "bu ismi bulursan çok iyi olur" dediği, KAHRAMAN BERK'in "Ha (evet anlamında) Hocam Asliye Hukuktakine mi verdi İdare Hukuktakine mi verdi" dediği, K. ALEMDAROĞLU'nun "Asliye Hukuka 2,5 Trilyon artı faizi falan ödediğimiz parayı istiyor ya" "Döner sermayeyi zarara sokmuşuz diye" "O zaman o zaman sen şu Yaman BİLGİN'i de kimdir nedir diye öğrenmeye bak" dediği, Tape:3693 27.12.2007 tarihinde Ayhan ? ile görüşmesinde özetle; Bir süre

Jale isimli bir hastadan bahsettikten sonra Ayhan' m "Hadi sen üzme kendini zme ya olan olacak ne olacak Kemal ya", "Ya ne olacak (anlaşılmıyor) yemedin içmedin o da alıyo" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Cezaevi sonunda cezaevi, evet üzmüyorum yani sonunda" dediği, Ayhan' m "Ya verin bana binayı ben size ne kadar zaran varsa üniversitenin ödeyeceğim dersin, Ya işte o zaman sen diyeceksin buyurun hakim bey benimde böyle bir talebim var madem zararsa zaran ben böyle tahsil ederim" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun hakkındaki iddialan "üniversiteyi zarara uğratmışım" olarak belirttikten sonra, "Üniversite kuruş para vermedi kat karşılığı yapıldı, kat karşılığı yapılırken ee bir yıl sonra mütahit bir öneride bulundu ee arkeoloji müzesiyle beraber, öğrencilerine başka yerde bina yapalım o binadan öğrencileri çıkaralım böylece yüzme havuzu bir kat daha, evet daha da değer kazandı

tabi bu dairelerde büyüdü fakat ne numara döndüyse adam arsayı almadı arsayı kendisi alacak üzerine dört yüz kırk beş metre kare her türlü kaydı olan bir arsayı, alacak üzerine de altı yüz metre kare inşaat yapacaktı son saniyede adam vazgeçti ya nasıl oluyo nasıl vazgeçer derken biz ben görevden alındım benden sonra da bu kavga aralarında devam etmiş belli ki işte şimdi o ek protokolde o arsayı mütahitin alacağı kesin dille yazılı olmadığı için deyip üniversiteyi zarara uğrat" dediği, Tape:3694 27.12.2007 tarihinde X Şahıs (0533 209 48 57-Hüseyin ÜSTÜN adına kayıtlı) ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU "Efendim Savcım" dediği, X ŞAHSIN "Hocam neredesin?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ben Kartal'dayım şuan" dediği, X ŞAHSIN "Müsait misin yani" "Şimdi bir ben interperesse telefon ettim" "Dört kanalda varmış çıkartıyorlar yolluyorlar bana o bir iki şey geldi Ankara'dan Danıştay 8'inci Daireden karar geldi o üç iki sekiz o üç iki karar düzeltilmesi ah pardon yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin" "Reddine ilişkin değil anladın mı?" "Ha dinle evet tamam onun için gözükmüyor şeyde bu bir iki açtım şeyi telefonu Rüştü ağabeye" "Ya dedi çok üzüldüm bu Kemal'in haberine dedi olacak iş değil dedim böyle bir şey olur mu dedim ya maalesef dedi şey peki dedim şey imkanımız var mı bu itiraz maalesef kalktı o imkan dedi peki dedi dik ondan sonra dedim 8'inci Daireden karar aldım karar geldi ama bu esasla ilgili değil Yürütmenin durdurulması ile ilgili ben bu konuda bir dilekçe vermek düşünüyorum isabet olur dedim çünkü anladım dedim Mahkeme karan neye dayanıyor neye yaptığı çok açıklamış iki tanede muhalefet şerri var onlar da güzel böyle bir olay yapacağım peki iyi olur dedi bende dedi müsait bir zamanda onlara gidip söylerim" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Tabi sadece sadece dilekçe vermek değil sen artık" dediği, X ŞAHSIN "Kendim gideceğim kendim gideceğim söz" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Evet evet son şeylerimiz son çırpınışlarımız" dediği, X ŞAHSIN "Bilgin olsun ben sana kararı bir fotokopi çıkartıyorum Kartal dönüşü erken olursa bana uğrarsan alırsın" dediği,

Tape:3695 27.12.2007 tarihinde Habib Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; U.SAYIN'm "hiç bir şey anlamıyoruz biz de. Yani, paşa m... emekli paşalarla konuşuyoruz, onlar da anlamıyorlar." Dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Evet, evet artık, artık bu iş m... onları aştı bence; burdan bişey çıkmaz." Dediği, U.SAYIN'm "Yok, şeyden bişey çıkmaz. BÜYÜKANIT, artık kümbet bile olamadı, anıtı bırakın." "Rezillik yani." ".. .önüne dosya mı koydular," "Minyatür oldu, minyatür." "Gaz alma operasyonu bunlar." "insanları kandmyolar yani tonlarca bomba atılıyo boş yere," "İşte bu Ergun SAYGUN şeyin Hilmi'nin (ÖZKÖK) adamı; m... dolayısıyla m... atamaların çoğunu da ikinci başkan yapıyo, m., dolayısıyla demek ki yukarıda bütün 4 yıldızlı 3 yıldızlıları pasifize ettiler." "Yani alttan birileri bişey yapar bari" "Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar zavallı hale gelirimiydi şaşırarak izliyorum" "Aziz ERGEN Paşa'da (şaşınyor) Albay'da aynı şeyi söylüyor" "Akılacak alacak gibi değil şeyler Fenerbahçe'deki Paşalar görüşemiyorlar bile utançlarından" "Üniversiteler bitti tamamen hocam" "Üniversite sesini çıkarmadı herkes süt dökmüş kedi gibi herkes yani bizim Üniversitede kaç kişi ses çıkardı" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Gölgelerinden korkan" dediği, U.SAYIN'm "60'taki ruh yok tabi" dediği, Tape:3698 28.12.2007 tarihinde Kemal GÜRÜZ ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Saygılar sevgiler Başkanım" "Hani bitmedi dedin ya" "Meğer şeymiş bizim karar geldi" "Elimize bu gün" "Danıştay 8'inci Daireyi Yürütmeyi durdurma istemiştik" "üç iki Yürütmeyi durdurma hayır demişler" "Ancak ilginç olan çok güzel bir şey var" "İki muhalefet eden iki kişi" "Açık bir dille diyor ki bizim bütün ilkelerimize aykın Soruşturma yapılmadan kişinin Savunması alınmadan bir ek bir maddesi yönü ile" "Görevden alınma tamamen Hukuka aykırıdır diyor" "...şimdi bunlann bu üç kişi üç kişinin birinin adı Ayla KIVILCIM'îı mı ne öyle birisi" "işte birisi Sıddık bilmem ne bir tane daha var Alaeddin bey” “diye Bu üçü üzerinde bence çalışılırsa bu iş kurtarılır gibi

gözüküyor" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Ayla, Sıddık, Alaeddin" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ben sana tam isimlerini de söylerim" "Hep birlikte yükleniriz buraya bakalım" dediği, Tape:3698 98.12.2007 tarihinde Nurettin SÖZEN ile görüşmesinde özetle; K. ALEMDAROĞLU'nun "Şey Hüseyin YILDIZ'ı tamrmısm?" " Güvenilir birisimidir sana göre ?" dediği, N.SÖZEN'in "Güvenilir Alevidir" "Evet şeyin yakınıdır Mihase var ya Cumhuriyette" "Onun yakınıdır" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Senin ilişkilerin nasıldır" dediği, N.SÖZEN'in "İyidir gayet iyidir" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun Hayır bir dakika dinle beni bizim Rotari Kulübünde" "Karaköy Rotarinin üyesi" "Hüseyin YILDIZ" "Dün toplantıya gelmişti işte arada bir geliyor çok gelemiyor" "Ben toplantıda dedim ki ona Hüseyin dedim ben seninle bir şey konuşacağım toplantı sonrasında" "Kendisine sordum o ismi tanıyor musun dedim tanıyorum dedi" "Hani bilirkişi yaptılar ya şeyi Muhasebeciyi" "Sende tanıyorsan sende konuyu bildiğin için" N.SÖZEN'in "Olur ben Hüseyin ile konuşurum" "Tabi Hüseyin YILDIZ şeyi bulacak AYHANOĞLU'nu bulacak" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "AYHANOĞLU var Hukukçu" dediği, N.SÖZEN'in "Anladım bir de Muhasebeci var" dediği, K.ALEMDAROĞLU*nun "Onu bulduk ona bulduk biz" "bir de muhasebeci var" "Muhasebeci Yaman BİLGİN diye Hüseyin'de onu bulacak" dediği, N.SÖZEN'in "Hüseyin ile konuşacağım tamam" dediği, Tape:3700 28.12.2007 tarihinde Tuncer ÇELİK ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Şey ne konuda açıldı yani suç nedir sizin suçunuz" dediği, T.ÇELIK'in "Abi sahtekarlık diye şey yapıyor zannedersem" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Peki nerede açıldı" dediği, T.ÇELIK'in "3'üncü Ağır Cezada" dediği, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Tuncer ÇELİK avukatlarının Recep ARIKAN ve Edip Adü ERGUN olduğunu söyledikten sonra, K.ALEMDAROĞLU "...şuanda şuanda inşaat ne durumda biliyor musun" dediği, T.ÇELIK'in İnşaat benim duyduğum kadarı ile inşaatı bitirdi" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Bu müthait bu müthait niye Üniversiteyle bir turla anlaşmıyor ya" dediği, T.ÇELİK'in "Ve müthait Üniversiteyi hepimizi bu müthait Üniversiteyi üç kağıda getirip her şeyin üstüne konmak peşine şey yaptı ama çok özür dilerim bunun şey yaptığım kadarı ile bu Yavuzla birlikte olmuş bir şey maalesef" ". ..bunu bana bunu bana söyleyen Ateş'in kendisi bu gün Ateşin kendisi" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Yavuzla nasıla bu işi planladır söyler misin o zamana" dediği, T.ÇELİK'in "Vallahi Cihanla Yavuzun tezgahı diye şey yapıyor" "Abi ben Antalya'ya gidip özel olarak resimlerini" "Çekip getireceğim tamam mı ?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Resim yetmeye bilir oranın Mahallenin Muhtarı orada otaranları kayıtları var onları tespit edersiniz" "Ya Muhtar şu adreste oturan insanlar dediğiniz zaman Muhtardan o kayıt'ı çıkartır" "Sen kendine göre gerekçelerini yazılı bir şekle getir ben ayrıca tekrar inceleriz peki tamama canım" dediği, T.ÇELİK'in "Peki ağabeyciğim ayın yedisinde ben sana haber vereceğim" dediği,

ı s Tape:3701 28.12.2007 tarihinde Tuncer ÇELİK ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Bu proje bu proje siz onayladınız ?" "Bu arkeoloji merkezi projesi dimi" "Evet peki şey Haluk ABBASOGLU'nun bu onayda bir yerde imzası var mı" dediği, T.ÇELİK'in "İmzası olduğunu zannetmiyorum ancak bu tamamdır benim işime uygundur diye söyledi çağırdım konuşmuştum ondan sonra" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Söylemez değil bir yerde bir imzası var mı" "...peki bu proje Muratpaşa mı nerede Belediye hangi Belediye" "Ne oldu o proje açıkta mı kaldı" "O projeyi de buldurtun her şeye rağmen bir projeyi buldurtun" "Tamam işte kime buldurtsan buldurt canım bana anlatma şimdi (Sinirleniyor)" dediği, T.ÇELİK'in "Abi başkasına ait olan o arsa üzerine başkasına ait olan arsa üzerine siz sözleşme yaptınız yani aynı şey sizde onu o arsayı o arsanın üzerine inşaat yapmak üzere sözleşme yaptınız her şey zaten oradan

geliyor o sözleşme" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "O arsanın o arsanın üzerinde sözleşmeyi yaparken" dediği, T.ÇELİK'in "Ee tabi sözleşmede o arsadan bire bir bahsediyorsun" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Tabi tabi arsayı müthait alacak diye müthait alacak" dediği, T.ÇELİK'in "İşte arsayı müthait alacak lafını koymamışsın abi oraya onu üstünde yapılacak diye koymuşsunuz zaten sorun oradan çıkıyor" "Bizden değil hayır abi bizden hiç birimiz yokuz orada yani ben zaten yoktum Ateş'te yok onu Yavuz hazırladı büyük olasılıkla sana evet" "Ağabeyciğim dışardan şey yaptı sen bana beni çağırdın Üniversite'den hatırla Üniversiteden geldim ondan sonra avukatlarla toplantı yaptık olur mu olamaz mı diye ondan sonra sana bir tane rapor verdim ben abi bunu yapma bu başımızı ağrıtır diye yani şeyle el yazısı ile resmi bir şey değil ondan sonra ondan sonra öğreniyorum ki sen bunu imzalamışsın bir şey yazılmış yani" "Evet Ateşin zamanında oldu ben sonradan Başkan Vekili oldum ama o zaman sen beni çağırdın sen beni çağırdın avukatlarla Hukuk Müşavirleri ile toplantı yaptık dosyayı yatırdık irdeledik irdeledik ve sonunda ben sana abi bunu yapma bunu yapma bu baş ağrıtır dedim hani proje olarak proje olarak fikir olarak doğru ama bu başar ağrıtır dedim abi sana" dediği,

K.ALEMDAROĞLU'nun "Hukukçular ne demişti bana" dediği, T.ÇELİK'in "Hukukçular hayır yapma demişti" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Peki ben kendi başıma mı Ek Sözleşmeyi evet dedim" dediği, T.ÇELİK'in "Abi benimle hiç bilmiyorum Ateşte bilmiyor arka bir yerden başka şekilde yapıldı o nasıl yapıldı nasıl evet dedin bilmiyorum onu Yavuz sana imzalattı söylüyor bilmiyorum bizden değil kesinlikle hiçbir şeyimiz olmadı ben zaten o dönemde yokum" "Ee tabi adama zaman geçirtti adam zaten bu şeyi Ek Sözleşme olayını almasa adam zaten temerrüt deydi ondan sonra yaptı bitirdi yapacakların şey yaptı fakat beni hatırladığım ben ona ee şeyi sorunca abi alamadım kaçırdım geç kaldı diye söyledi peki ne yapacağız yeni başka bir yer bulalım şey yapalım Haluk öbür taraftan koşturdu bilmem ne derken vakit geçti işte bir seneyi o şekilde doldurduk" dediği, Tape:3702 29.12.2007 tarihinde Kemal GÜRÜZ ile görüşmesinde özetle; K.GÜRÜZ'ün "Kemal'çiğim aldım vekalet" "Okudum Rüştü abi ile konuştum" "Rüştü ALTAY'lı önümüzdeki hafta konuşacağım dedi o Başkan Karadenizliymiş akıllı bir kız nasıl" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "...ama bu Hakimler böyle iyi davranınca sonradan kazıklıyorlar atıyorlar ya" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Şeyden falan baskı geldi falan yukarıdaki" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Yukarıdaki artık bitti dimi" dediği, K.GÜRÜZ'ün " Şimdi Rüştü abi konuşacağım dedi önümüzdeki hafta onlarla" "Ama bir defa daha git ya yani şeye" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Git ama Rüştü abi biraz daha açıkça ne bileyim yani baskılı mı konuşsun rica edercemi konuşsun yani bunu yaparsa zaten o yapacak artık" "Başkada bir çıkarı kalmadı" "Dönme hakkı var deniyor o da ayrı bir tartışma ama ya açıksa ben yani dönmek mönmek peşinde değilim ya yani dönmemizin onu o zaman keşke buradan böyle bir şey çıksın o zaman oturur seninle önerilerin doğrultusunda ne gerekiyorsa yaparız" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Ama Erdoğan'a bir tazminat davası açılması lazım" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "O tabi ayrı o ayrı yani beni her açıdan mahvettiler şimdi bu Antalya hikâyesi de bir başka bir dert" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Yani bu Türkiye tarihin en büyük alçaklıklarından biridir sana yapılan" dediği, Tape:3703 30.12.2007 tarihinde Esin ERGİN üe görüşmesinde özetle; E. ERGİN' in "Nasıl her şey yolundamı nispeten" dediği, K. ALEMDAROĞLU'nun "Evet sen biliyorsun" dediği, E.ERGİN'in "Hep çıkış yolu bulunabilir herhalde" dediği, K. ALEMDAROĞLU'nun "İnşallah çıkış yolu bulacağız" dediği, E.ERGİN'in "Şöyle değim Perşembe günü öğleden sonra veya Cuma boşsanız ertesi hafta ben bir sizinle görüşmek


istiyorum müsait bir zamanız da olabilir mi?" dedikten sonra Perşembe günü K.ALEMDAROGLU'nun evinde buluşmak üzere sözleştikleri, Tape:3704 30.12.2007 tarihinde X Şahıs (5325888384-Abdullah ŞAHİNBAŞ adına kayıtlı) ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında K.ALEMDAROGLU, Danıştay'daki davası ile ilgili konuştuktan sonra "3 e 2 Sıddık ret verenlerden" "Yani Sıddık bir anlayış gösterse de artık son defa" dediği, X ŞAHSIN "Dur bakayım ben onunla tekrar konuşuyum, tekrar konuşuyum bakalım" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Yani size zahmet olmazsa" "Sizin için bir sakıncası yoksa" dediği, X ŞAHSIN "Yok sakıncası yok, bir şey yok ben devamlı onunla beraber konuşuyor, görüşüyorum tabii de neden onu yapmış" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "İşte o bi şekilde bi şekilde, nedense o sürekli bize ret veriyor ama yani artık biz" dediği, X ŞAHSIN "Oysa tutumu, son tutumu hiç öyle değil" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Öyle değil ama şimdi şey, ya Başkanın etkisi altında kalıyor, başkanda değişti ben gittim konuştum onlarla" dediği, X ŞAHSIN "Ben Sıddıka tabi şey tekrar getirme durumunuz yok Ankara'ya dimi yok" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Yani gelsin konuşalım derse memnuniyetle kalkar giderim" dediği, X ŞAHSIN "Sıddıkla konuşmak kolay Sıddıkla sıddık için demedim öbürlerle zaten görüşmüşsünüz konuşmuşsunuz" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ee konuştum diğerleri ile" dediği, X ŞAHSIN "Ya Sıddık kolay Sıddıkla işte Sıddık buraya da geliyor zaten geçen hafta buradaydı sizden sonra ben konuştum onunla ya maalesef yani bir menfi tutumu yok" "Aslında niye niye bunu yapıyor bilmiyorum yani şeyin dediğiniz gibi Başkanm ve yahut bir başkasının etkisi altında mı yapıyor bunu" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Tamam işte son ama artık son defa bir şey yapsın da" dediği, Tape:3705 31.12.2007 tarihinde Fatma Nur SERTER ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Ya bu adamların "siyasi görüşü" hemen hemen belli. Bi tanesi Alevi, Sıddık denilen bi adam" ""Güçlü bir Alevî kanalıyla" etkilenebileceğini umuyoruz" dediği, F.N.SERTER'in "Evet. Kaç senedir devam ediyor yani. Bu adam, bu "Allahın cezası Ahmet N.S"in yerine başka biri olsaydı, elli bin kere lehe çıkmıştı bu iş" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "E canım Ahmet N S'in yerine başka biri olsaydı, zaten ben görevden alınmazdım" "Ahmet N S'i bir şey sandılar" ""Halk adamı" sanarak ıı... "İt ...ğlu İt" dediği, Tape:3706 01.01.2008 tarihinde X Şahıs ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında karşılıklı hal hatır sorduktan sonra K.ALEMDAROĞLU'nun "..hiçbir şey iyi gitmiyor benim cephemde" dediği, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde X ŞAHSIN "...Hocam laf aramızda bu hata ben onu biliyorum da, Bizim Ahmet Necdet SEZER'i seçmekle olmuş bu iş" "Yani böyle böyle böyle cumhurbaşkanı olmaz" "Tabi canım sen kendi aşağıda, bizim solu bitirdi hocam. Yani kendi aklınca CHP'cilik yaptı" dediği, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde Erdoğan TEZİÇ ile ilgili konuşurken K.ALEMDAROĞLU'nun "TEZİÇ göreve geldiğinin ertesi günü bana bir profesör geldi bizim Siyasal Bilgiler Fakültesine" "Diyor ki, hocam dedi çok ilginç dedi, Profesör Ahmet Güner SAYAR var, dürüst tanınan bir adam" "Demiş ki, Biz demiş, Mahmutpaşa mı İskenderpaşa mı, İskenderpaşa ıı... dergâhında birlikte, bilmem kimin Rahle-i Tedrisinden geçtik .... Tape:3707 02.01.2008 tarihinde Özhan..? ile görüşmesinde özetle; ÖZHAN'm "125.000 $ (Dolar) ödendi senedi ben elden aldım" "İmza kısmını yırtım" "Sizi gördüğüm zaman size ileteceğim bir bilginiz olsun diye" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Tamam canım çok teşekkür ediyorum" dediği, Tape:3710 03.01.2008 tarihinde Kemal GÜR ile görüşmesinde özetle; K.GÜR' ün ben şimdi bütün kademeleri tükettim bir tek bakanda bakandan çıkması lazım şeyin iznin", "Eee bir bir şey bana ısrarla soruyorlar gazeteci varmı diye toplantıda"dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Toplantıda gazeteci yani toplantı basına kapalı, Onun dışında ^1358

basma kapalıdır, kuralı böyledir fotoğraf çekilmez ee sadece biz kendi arşivimiz için fotoğraf çekeriz görevliler tarafından" dediği, K.GÜR' ün " Evet efendim o halde ee sanıyorum ben ya yarın akşam değilde öbür gün sizi arayabilirim yirmi bir'i için şimdiden bir ee bağlayıcı olmamak koşulu ile" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun " Tabi tabi yirmi bir Pazartesi için bir ön şey hazırlığımızı düşünelim diyorsunuz" dediği, Tape:3714 05.01.2008 tarihinde X Şahıs ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında karşılıklı hal hatır sorduktan sonra K.ALEMDAROĞLU'nun "Eee. şimdi şey tamam, Dış işleri Müsteşarı tamam." "Yanlış söyledim.." "Büyükelçi, şimdi de genel müdür" "O tamam. Ee.. 21 Ocak Pazartesi" "Iın... Yarın işte Pazartesi günü ben ii meyillere (e-mail) falan işte hazırlıklara başlatıyorum" "im.... "Pakistan'da Neler Oluyor" dediği, X ŞAHSIN "Tabi. "Pakistan'ın Geleceği" yahut?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Şimdi bu geleceğine ne kadar söz söyleyebilirisiniz" dediği, X ŞAHSIN "Olur olur tamam" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "in.... şimdi sen daha önce "Hayır" dedin ama, arkasından Pakistanla başladıktan sonra "Kuzey Irak sorunu falan" gibi." "Bir de Dış işleri Dış İşleri Emre. Yani iyi-kötü Dış İşleri Bakanlığı yapmış" dediği, X ŞAHSIN "Sen bilirsin yani ıı.. ben şey toplamaz diye düşünüyorum Emre GÖNENSAY'm 15 sene evvel günü geldi geçti. Yani ıı.. müşteri toplamaz" dediği, Tape:3715 07.01.2008 tarihinde Vural AKARÇAY ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU, Vural AKARÇAY'ı arayarak "Vural'cığım, Kemal ALEMDAROĞLU. Iıı. bu Hanifi beyle ilgili, hala o cevap vermemiş diye biliyoruz. Acaba lütfedip bir kez daha ona bir uyarıda bulunabilir misin? Çok teşekkür ederim." şeklinde sesli mesaj bıraktığı, Tape:3716 07.01.2008 tarihinde X Bayan ile görüşmesinde özetle; Selamlaşma, hal hatır sorma görüşmelerinden sonra Kemal ALEMDAROĞLU'nun"aaa hayret hayret her şey yolunda", X Bayan Şahsın "İyi iyi Allaha şükür işte bebişimiz oldu hala olduk iyi gidiyor" dediği ve Kemal ALEMDAROĞLU'nun X bayan şahsa "güzel hala, küçük hala" gibi sözler sarfettikten sonra vedalaştıklan, Tape:3717 07.01.2008 tarihinde Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle; D.PERINÇEK'in "Sayın rektörüm saygılar Doğu PERİNÇEK ben" "Sağolunuz efendim o ıı.. davayla ilgili kararı aldım" "2 tane onun için gerekli bütün girişimleri yapacaz, 2 tane ara m., şerh olması çok lehimize yani" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Evet. Bizi çok güçlendirecek" dediği, D.PERINÇEK'in "Evet. Yani bu u.. kararlar ıı.. zor ahnır, onun için onların böyle bir "Yürütmeyi Durdurma" kararı konusuna şerh koymaları, demektir ki orda çoğunluk aşağı yukarı büyük ihtimalle olucaktır saym rektörüm yani" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "İnşallah son noktasındayız, eğer siz de bastirirsaniz" dediği, D.PERİNÇEK'in "Tabi tabi" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "İşte onun için tam bu zamanda bu zamanda hep beraber" "Şey yaparsak" dediği, D.PERİNÇEK'in "Tamam. Biz görevi aldık, yerine getiriyoruz" dediği, Tape:3563 07.01.2008 tarihinde Habib Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; H.Ü.SAYIN'm "Hocam iyi akşamlar" "Doğu SİLAHÇIOĞLU' nun bir yazı var Cumhuriyette" "Daha önce Aydınlıkta kapak olan şeyleri tekrarlıyor yeni Cumhuriyet neslinin nasıl yetiştirilmesini anlatıyor ve de hemen el konulmasını" "Yeni Cumhuriyet nesli ve Siyasi İslam'ın bir an önce yok edilmesi için DARBENİN el koymanın meşru olduğunu anlatıyor" "...dün akşamda Yalçın KÜÇÜK" "Televizyonda bangır bangır darbe yapılacak başka yolu yok demiş el konması lazım demiş" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Bu geri zekalı şey yani hasta tip oda darbe dediyse" dediği, görüşmenin devamında KKTC Cumhurbaşkanı TALAT'm, Abdullah GÜL ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı köşküne çıkacağı, SEZER'in zamanında TALAT'ın köşke çıkmasına izin vermediği, devlet protokolü olarak tavrın bu şekilde olduğu, Abdullah GÜL ile birlikte Devlet protokolünün de değiştiğinden bahsettikten sonra, H.Ü.SAYIN'ın "Turgay TÜFEKÇİOĞLU ile görüştüm geçen gün Cumartesi günü" "OSEY Tursan sahibi ama milli milliyetçi Türkçü bir insan yani Türk Ocağı Bursa Türk Ocaklarının başında olan birisi ama şey MHP'li değiller ama çok enteresan bilgiler verdi şuanda Mehmet ŞİMŞEK var ya? "Ekonomiden sorumlu Bakan" "Adam CIA görevlisi olarak" "...İngiliz vatandaşı Neşetolde yetişmiş İngiliz vatandaşı bir Amerika ile evli" "...daha acısını söylüyorum şimdi 5000 iki parti 5000 tane peşmerge yollandı ya Amerika'ya ee Guam adalarına eğitilmek için" "Alt yapısı bu Kürdistan Devleti için bunu organize eden uçaklara bindiren Kürtçe tercümanlığını yapan adam bu Mehmet ŞİMŞEK'miş" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Buna karşıda zinde güçler zinde güçler sesini çıkarmıyorsa yuh olsun" dediği, H.Ü.SAYIN'ın "Yani bunun MİT'inden geçtik yani MİT 5000 kişi bir şey yani 70000 bin kişilik Subay ve ordusu var Jandarma İstihbaratı dev gibi biliyorum adamların ne kadar güçlü olduklarını nasıl çahştıklarını hani zaten Polisi atın bir kenara da ya bunlar bunu öğrenemiyorlar mı bunlar artık gazeteler Aydınlığa düşen haberler yani" "Aydınuk son derece iyi bir çizgide" dediği, görüşmenin devamında H.Ü.SAYIN'ın "Reha Paşa hafta sonu beni aradı gidip iki saat kalıp geliyorum dedi önümüzdeki günlerde gene geleceğim dedi Kemal Hoca ile birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum dedi Osman PAMUKOĞLU Paşada aradı ayrıca söylecek bana belki birlikte görüşebiliriz Osman PAMUKOĞLU Paşada geliyor önümüzdeki günlerde İstanbul'a" "Yani eğer siz vaktiniz uyarsa şeyde Hukuk Fakültesinde konuşacakmış Hocam dedim Paşam dedim biz oralara giremiyoruz dedim" "Hocam dedim Şemdinli İddianamesi orada hazırlandı biliyor musunuz dedim" "Küçük dilini yutacaktı" "bende uyardım işte o insanların ne olduğunu Rektörün ne olduğunu Rektör yardımcıların ne olduğunu hayret etti bilmiyordum Ümit anlat bana otur uzun uzun dedi" "Yani böyle işte Hocam yani Osman PAMUKOĞLU hareket platform oluşturmaya çalışıyor" "Hiç kimse takip etmiyor bir yandan da darbe tartışmaları sürekli darbe olsa şeyin özel sektörü" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Darbe sonunda da böyle yapacaklarsa insanları bir yerlere getirirken böyle insanları getirecekler yani kendileri görev almayacak birilerini göreve getirecekler böyle Mesut PARLAK vs. göreve getirirlerse hiç olmasın daha iyi yani" dediği, H.Ü.SAYIN'ın "Amerikan'cı Amerikancı bir darbe olacaksa olmasın daha iyi" "Biz gümleriz o zaman" dediği, görüşmenin devamında Osman PAMUKOĞLU'nun İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine seminer vermek için gitmemesi gerektiğinden, üniversitenin Kürtçü bir organizasyon içinde olduğundan, üniversite içinde çıkan olaylardan bahsettikten sonra , H.Ü.SAYIN'ın "...ben artık Paşaların şeyle Turgay TÜFEKÇİOĞLU ile konuştuğumuzda bitirdiler bitti artık umut yok diyor ben tabi umut kalmadığını düşünmek bile istemiyorum yani" "işte ama umut kalmadı da ama hiçbir şeyin için bitmesini istemiyorlar en ufuk bir organizasyon platform oluşturulmasını istemiyorlar Tuncay ÖZKAN'ı herkes anladı yani" "Tuncay ÖZKAN'ı hiç kimsenin şeyi yok işte birilerinin Şener Paşa galiba şey yapacakmış oda galiba yarım kalmış vaz geçmiş yada yapmayacağı belli değil hareket yapacakmış ADD'ler son derece yine aktif" dediği, görüşmenin devamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ'm hukukçu olmadığından, Cumhuriyet temel ilkelerine karşı birisi olduğundan bahsettikten sonra H.Ü.SAYIN'ın "Paşalara söylüyoruz eleştiriyoruz emekli Paşalara söylüyoruz onlarda bölücülük ajan provokatörlük yapıyorsun diyorlar yani yapma diyor" "Yani Paşalar yani el konulması lazım artık bunların yani ihanettir bu nokta da el konulmaması dur denilmemesi ihanettir diyoruz ajan provokatörlük yapma diyorlar" "Ha ha (gülüyor) ne yapıyım Paşam ya Hocam bende köşeme çekildim işte yani yapılabilecek çok şey var yapabileceğimiz aslında o kadar da şey değiliz ama" "Yani birikim vs. yöntem yazma çizme olarak hareket çok şey var ama yani o kadar şey ki ölü toprağa serpilmiş vaziyette ki" "yani gül gibi geçiniyorlar muhteremler üç ay önceki muhtara dört ay


önceki elektronik ortamda yazılmış hala Genelkurmayın sitesinde olan yazılar ne anlam taşıyor" "Hiç yani bir kurum kendisi ile bu kadar çelişmedi" "Hiç çelişmedi bir kurum kendisi ile bu kadar önemli bir kurum çelişmedi yani rezilliğini çıkardılar Dolmabahçe de bitmiş iş" "...AMA ŞEY HİÇ BELLİ OLMAZ ALTTAN BİR ŞEY GELEBİLİR" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Evet yani büyük olasılıkla da öyle olacak bu iş" dediği, H.Ü.SAYIN'm "Aynı 60'da olduğu gibi 60'ta da çanta taşıyordu Genelkurmay Başkanları" "Bir yandan tukırt diye indirdiler" "ŞUANDA TUĞGENERALLER TEK YILDIZLAR ALBAYLAR ÇİFT YILDIZLAR ŞEY TAMAMEN BİZİM GİBİ DÜŞÜNÜYOR" dediği, Tape:3721 09.01.2008 tarihinde Fatih HİLMİOĞLU ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "im....Benim avukatım aradı, bu tayfun AKGÜNER'le gayet iyi ilişkiler içerisinde" "Onun bir ıı...şey seçim hikayesi varmış" "Acaba sen destekliyormuşsun gibi duydum" dediği, F.HİLMİOĞLU'nun "Bütün gücümle" "Yanlış bir şey mi yapı caz?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Hayır hayır. İyi yapıyorsun" dediği, F.HİLMİOĞLU'nun "Hocam dün TEZİÇ'le konuştuk bu konuyu tamam mı yani adayı da kendisi de söyliyen o oldu hatta bana 2-3 gün önce söyledi. İlk adayımız da şeydi Celal ŞENGÖR'dü. Celal ŞENGÖR yan çizdi son anda. Bütün rektörleri de ben ayarladım. Hepsi bitti" "Tabi 30'un üzerinde rektörü ayarladım ondan sonra" "İTÜ'nün rektörü İTÜ'nün bak o o ismi de ilk önce ben attım ortaya" "Kemal GÜRÜZle konuştum çok iyi olur dedi kendisi" dediği, Tape:3723 09.01.2008 tarihinde Kemal GÜRÜZ ile görüşmesinde özetle; K.GÜRÜZ'ün "Şimdi ıı.. Üniversiteler Arası Kurul'dan Celal'i ikna ettiydik" "Fakat İstanbul Teknik'in Orospu çocuğu rektörü..." "Ondan sonra, Yönetim Kurulundan karar almış olmaz diye" "Köpek. Şimdi işin bok tarafı, bunun üzerine Erdoğan TEZİÇ denen orospu çocuğu devreye -tahmin ediyorum- girdi" "Fatih HİLMİOĞLU'nu kafaya almışlar. Kimi öneriyor biliyormusun Fatih'e, haldır haldır çalışıyor şimdi. Boğacaktım herifi. Tayfun AKGÜNER" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Biliyorum biliyorum. Duydum ee.. hayretler içersindeyim" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Kimden duydun sen?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Erdoğan m., bizim Erdoğan TUNCER" "Iı.. Tayfun'la onun ilişkileri var, o o söylemiş anlaşılan" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Şunu Fatih'i bi ara da şunu bi anlat ya." "Ben onun dedim ki anasmı siktirip boynumun borcu olsun. Dinciyi seçin, bu herifi seçmeyin. Bu kadar ayağa düşürülmez Türk Üniversitesi. Tansu'nun piçlerinden bi tanesini seçip getircek oraya. Hırsızı" "Ya olcak Kemal düşünebiliyor musun Tayfun'u ya" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Yani hayret. Tabi canım tabi, tabi ama" dediği, Tape:3724 09.01.2008 tarihinde Fatma Nur SERTER ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "im... Fatih HİLMİOĞLU'na ıı.. senin telefon etmeni istiycem, şöyle ki, (Gülerek konuşuyor) ban sabahleyin kendisiyle konuştum. Ama" "Iıı...Erdoğan TUNCER'in Bu Tayfun AKGÜNER arkadaşı" "Sabahleyin beni aradı. Iıı... dedi ki ııı.. nolursun bu Fatih'e telefon et, Ünivesiteler Arası Kuruldan bir üye seçilecekmiş" "Iıı..şeyi, Tayfun'u seçsinler. Ben de açmaza girdim" dediği, N.SERTER'in "Niye yani afedersiniz yani biz Tayfun'u nasıl teklif ederiz" dediği, görüşmenin sonunda K.ALEMDAROĞLU'nun "Peki. Sonra da bana "Alo" dersen sevinirim" dediği, Tape:3725 10.01.2008 tarihinde Kahraman BERK ile görüşmesinde özetle; K.BERK'in "Hocam size bir şey danışabilir miyim" "Tayfun hoca, YÖK'te şey Üniversiteler Arası Kuruldan YÖK'e aday oldu" "Seçilebilir mi acaba ne diyosunuz?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Valla ben ıı.. o konuyu pek bilemiyorum. Ama ben, dün bana Erdoğan TUNCER söyledi" "Iıı.. bir rektörle konuştum, onlar çalışıyorlar" "Sana onlar mı sordurdu" dediği, K.BERK'in "Ha onlar sormadı hocam başka bir yerden, böyle böyle hocam aday olacak nedir acaba zemin diye sordular bana, ben de aklıma siz geldiniz hocam" dediği, K.ALEMDAROĞLU’nun "Hiç benim şeyim yani şeyin ifadesi, konuştuğum kişinin ifadesi, m... alırız diyo ama, çok emin değil" "Çünkü daha önce Celal ŞENGÖR'ü çıkarmak istemişler" dediği, K.BERK'in "O İTÜ rektörü ona baskı yapmış hocam vazgeçirmiş" "...Hocam biz mücadeleyi bırakmak istemiyoruz da Tayfun hocamın ismi bizim için önemli. O yüzden ben size soruyorum sizin sonuç itibariyle öngörünüz var" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Ne bakımdan ne bakımdan, anlamadım ne bakımdan" dediği, K.BERK'in "Iıı.. önemli hocam Tayfun Hoca'nm orda yer alması" "Mücadele anlamında, lehimize önemlidir hocam" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Ben de o anlamda ben söyledim düşün yani. Ben" "Ben desteklenmesi ricasında bulundum" dediği,

Tape:3726 11.01.2008 tarihinde Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "lu.. sayın PERİNÇEK beni aramıştı, daha sonra Servet BORA aradı falan, ıı...a acaba bi bilginiz var mı ne oluyo ne bitiyo diye" dediği, F.İLSEVER'in "Valla bugün ben düşündüm onu, ancam şimdi akşamüzeri Mehmet CENGİZ'le bir görüşeyim" "Sizi aradı mı Mehmet CENGİZ" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Hayır yok Mehmet CENGİZ aramadı" "Servet BORA aradı, bi bilgi istedi ona o bilgiyi verdim" dediği, F.İLSEVER'in "Ben Metingille bir görüşeyim, ondan sonra ben sizi arayayım" dediği, Tape:3727 11.01.2008 tarihinde Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle; F.İLSEVER'in "...Ben konuştum Mehmet CENGİZ'le hemen sizi şey yapıyim arayayım dedim. Iıı.. şimdi zaten herhalde size de bahsetti şey Servet abi bilmiyorum ama o 2 tane şeyle görüşüyo Üyeyle görüşüyo" "Tabi bizim o söz konusu olan şey değil, tanıdık tanıdık" "lu...bizimkiler epey bi şey yapmışlar görüşme yapmışlar. lu.. zaten hem doğrudan kendilerini şey yapmak doğru olmuyo diyo bu işlerde" Ama ha. Ama onları tanıyan bilen insanlarla şey yapıyoruz diyo. Esas da Çarşamba günü büyük bir ihtimalle Çarşamba günü ııı...Emin beyin ÇÖLAŞAN'ın eşi orda başyargıç pardon başsavcı m.. biliyorsunuz. Ondan randevu almışlar onla bir görüşcekler "tanıyoruz onu" diyo" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Tamam yani takip ediyolar sağolsunlar" dediği, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde K.ALEMDAROGLU'nun "Onun dışında da onun dışında da Türkiye'ye bakarsan" Her şey rezil vaziyette gidiyo" dediği, F.İLSEVER'in "Valla öte yandan hocam bizim çalışma da iyi gidiyor. Yani "Onlar ne olur" diceksiniz ama yani" "Kısa vadede belki hemen çok çok büyük şeyler olmaz ama. Fakat u...hocambi taraftan da bi devrimcileşme var yani yani şu anlamda ııı... yani ben sizi yıllardır tanıyorum konuşmalarınızı şeyinizi" "Net tavırlarınızı da hep tanıyoruz zaten ama biz böyle bir avuç insan bunları söyleyip duruyor. Şimdi ben bakıyorum dün mesela ıı işte Enis ÖKSÜZ'le konuştum. Ondan tutun taa taa Cumhurbaşkanı DENKTAŞ'a kadar uzanan böyle geniş Karman İNAN'a kadar uzanan düşünün bunlar Liberal sağcı" "Sağ görüşlü veyahut da ömürleri şeyde geçmiş sağ partilerde geçmiş insanlar. Iıı... Kamuran İNAN bey şimdi "Çözüm Solda" diyor. Yani solda diyo solda dediği Atatürk programı tabi " "Sol olcak tabi ondan sol ne var ki? Yani bu kadar net bir görüş te şey yapıyor, imzalıyor ve böyle çok enteresan yaygın bir kompozisyon oluşuyor. Bu tabi başlangıç hocam yani umut umut veriyor bize. Yani bir ıı... "devrimci bir yöneliş" de var bizim aydınlar arasında. Öyle söyliyeyim" dediği, görüşmenin devamında CHP'nin genel başkan adayları ile ilgili konuşurken F.İLSEVER'in "Ee... Alev COŞKUN Cumhuriyet Halk Partisi içinde ne kadar önderlik yapabilir o ayrı bir tartışma konusu. O bir isim yani. Şimdi Oğuz OYAN'm bir net çıkışı var. Yani benim şeyim, önerim şudur hocam, Lütfen sizin ağırlığınız var, isminiz var. Gücünüz yettiği yerlerde bunları şey yapıp n..nasıl söyliyeyim biraz yüreklendirip cesaretlendirip, şevklendirip m... yanlarında olduğumuzu da hissettirerek yani ıı... herhalde bişey bilir(l kelime anlaşılamadı) zaman içinde diye düşünüyorum." Dediği, KALEMDAROĞLU'nun "Evet olabilir. Ben gerçi her ortamda söylüyorum ya

artık herhalde bu iş bu demokrasiyle olmaz. Bu olacaksa bir DEVRİMDİR. Bu da "ULUSAL BİR DEVRİM" olmalıdır" dediği, Tape:3570 12.01.2008 tarihinde Habib Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında Merkez Bankasının İstanbul'a taşınacağından bahsederken K.ALEMDAROGLU'nun "ıı.. Meclis başkanlığına ait olduğu için şey, saraylar, eski eserler zaten orda da başkanın da ofisi vardı. Eh başbakan o Huber köşküne de oturur Gül Efendi" dediği, H.U.SAYIN'm "Tabi. Yani ıı.. buna artık ses çıkarılmamasını anlamak mümkün değil. "Yani m.. TSK tamamen ıı.. acz içinde" "Ya hiç bi hiç bi eylem yok, hiçbi şey yok" "Aslında 60'ta da böyle olmuş hocam" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Evet. Bu kadar sessizlik olunca da m., şey yapamıyorum yani yorum yapmakta zorluk çekiyorum. En iyi yapacağımız yorum, fırtına öncesi sakinlik, sükunet" dediği, H.U.SAYIN'm "60'ta da böyle olmuş. "Artık bunlar yapmıycak hiçbir şey" demişler..." dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Evet tabi ıı....biliyorum biz de o zaman çünkü nitekim m.. üst düzey iktidar hepsi tutuklandı" dediği, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde H.Ümit SAYIN, Fatih ALTAYLI'nm ASELSAN'daki 3 mühendisin ölümü ile ilgili program yapacağından ve kendisini davet ettiğinden bahsettiği, K.ALEMDAROGLU'nun "Karışma sen" "Askerlerle de şey hale gelme" dediği, görüşmenin sonunda H.U.SAYIN'm "...hocam yani inşallah dediğiniz doğrudur, sessizliktir" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Evet evet. Fırtına öncesi sessizlik" dediği, H.U.SAYIN'm "Yani inşallah öyledir" dediği, Tape:3730 14.01.2008 tarihinde X Şahıs ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Efendim komutanım" dediği, X ŞAHSIN "Aa ogün gecede konuşmuştuk bu bu Perşembe günü için hani mümkün olamayabilir birini gelmeme ihtimali var sizde devreye girme konusunda" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ben sizi yarın bilgilendirsem olur mu" dediği, X ŞAHSIN "Tamam memnuniyetle tabii o zaman oldu ben hazırım onu söylemek istiyorum konuyu falanda konuşabiliriz sizinle" "Tamam oldu yani beni stepne olarak yazabilirsiniz" dediği, Tape:3733 16.01.2008 tarihinde Birsen ÖZEN ile görüşmesinde özetle; B.ÖZEN'in "Alo, Gülseren aramış olmalı sizi" "He bugün toplantı var. Eee birde işte heralde bahsetmişlerdir Salih Bey'den gizli kitap şey yapıyorlar da" "Onu sor... Hayır bugün toplantı yapıyorlar. Salih Bey öyle doktorları yakın dostlarını çağırdı" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Tamam ben gelmeye çalışacağım" dediği, (TAPE NUMARASI YOK) Tape: 16.01.2008 tarihinde Esin ERGİN ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Eee Esin, Eee o arkadaş konusu tamamdır" "Söyleyebilirsin ne gerekiyorsa" dediği, E.ERGİN'in "tamam, Şimdi yalnız bir tane şey çıktı bir tane bir sorun çıktı. Bu adam eskiden benim zamanımda ders veriyordu yüksekokulda, şimdi tekrar ders vermeye başlamış, bunun bir mahsura var mı sizce?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Bence yokta adam bize (anlaşılmıyor) şey olmasın" dediği, E.ERGİN'in "Ona bir şey olur bence bize bir şey olmazda, ben onu bir sorucam olur mu?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ona bir şey dediğin onun görevine son verirler, bizde onu zaten hemen kullanmayız nedir yani" "Bizim ilk şeyimiz, olacak olan ilk duruşma 24 Nisan" dediği, E.ERGİN'in "Evet onların fark etmesi Mayıs sonunu bulur zaten, kim olduğunu eğer fark ederlerse, bu kadar mühim bir adam değil orada çünkü bir ders veriyor çıkıyor" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Fark ederlerse atarlar" "Zaten onlarında işi bitiyor" "Ama onla konuş" "Birde şey yani, birde eeee" dediği, E.ERGİN'in "O tarafa bilgi sızdırmaz, hayır yapmaz onu" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Başkasının, başka...he yani öyle bir şey..." "Başkasının ismine olabilirse" dediği, E.ERGİN'in "Olabilir tabi onu söyliyeyim. Şirket adına yapılabilir, kendi şirketi adına yapılabilir. Anlatabiliyor muyum

orada bir imza attırır birisine" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Yani rakam değişmezse" dediği, E.ERGİN'in "öyle yaptırabiir, hayır değişmez değişmez" dediği, Tape:3734 17.01.2008 tarihinde Osman ? ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Sağ olasın bu günkü Toplantının ertelendiğini biliyorsun" "31'ine dün telefonda etmişler 31'inde de bilmem ne çıktı 7 Şubat" "Yani bu bir garip şekil aldı ne yapalım yani" dediği, Tape:3735 17.01.2008 tarihinde Engin DAĞISTANLI ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında Engin DAĞISTANLI, Necmettin PAMİR isimli bir şahsın İstanbul'a omurunda ur olduğu için tedaviye geleceğinden ve randevu almasını istediği, görüşmenin sonlarına doğru K.ALEMDAROĞLU mahkemelerinden bahsederken "Tabi canım yani yenisini açıyorlar yaptırdığımız güzel şeylerden ötürü Mahkemeler açıyorlar bu Mesut denen sahtekar ahlaksız genelev çocuğu işte böyle benim karşımda Rektör olamadığı için adam kinini kusuyor yapacak bir şey yok" dediği, E.DAGISTANLI'nm "Tabi yani laik olmadığın bir adamı bir yere getirdin mi böyle olur" dediği, Tape:3736 17.01.2008 tarihinde Ergün..? ile görüşmesinde özetle; ERGÜN'ün "Hocam rahatsız ettim" "Ben şimdi" "Ben şeyleri devredeceğimde derneğin evrakların kendine haiz olanları aldınız mı" "Kendinize ait olan aldınız mı" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ben bildiğim kadarı ile aldım" "Bana ait olanları" "Ama sen devrederken" "Bir yazı al" "Yani sende kalsın bir yazı" "Şunları Genel Sekreter olarak şunları büro ofis vs. devrettim şeklinde" dediği, Tape:3740 21.01.2008 tarihinde Hüseyin Yavuz TUNÇ ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Yavuz ben senden bir şey rica edeceğim" "Şu ordaki Antalya daki mevcut binanın bu günkü değil önceki binanın fotoğrafları falan olması lazım bir ikincisi bugünkü binanın fotoğrafları" dediği, H.Y.TUNÇ'un "Şimdi onu onu ben yani bende yok ama daireden nasıl alırım diye aklıma geldi ben bulmaya çalışayım hocam" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Yav Yavuz bu çok önemli yani bu bir şekilde tespit için önemli m yani bir takım değer için önemli yani kamu zarar etti mi etmedi mi için önemli gerçi en sonunda biz onu istetiriz ama ben şimdi bugün ben Nisan'da duruşma ben bazı tespitler yaptırmak istiyorum" dediği, H.Y.TUNÇ'un "Yani onu bir şekilde hallederiz ilk halini bulmak bence önemli tabi tamam hocam tamam" dediği, görüşmenin devamında K.ALEMDAROĞLU Türban sorunu ile ilgili Habertürk'e çıktığından, H.YAVUZ'un Taksim toplantılarından haberi olmadığından bahsettikten sonra K.ALEMDAROĞLU'nun "Bu akşam gel o zaman Taksim toplantısı senin e mailin yok mu nasıl haberin olmuyor" dediği, Tape:3741 23.01.2008 tarihinde Uğur Abbas GÜÇLÜ ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında karşılıklı hal hatır sorduktan sonra U.A.GÜÇLÜ'nün "Sağ olun hocam siz nasılsınız" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Sağ ol teşekkür ediyorum yine beni anmışsın..." dediği, U.A.GÜÇLÜ'nün "İşte her fırsatta bi şey yapıyoruz yani" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "sağ olasın ama bunlar bunlar aldı başlarım gjdiyorlar dur bakalım nereye kadar gidecekler" dediği, U.A.GÜÇLÜ'nün "çok gaddarca gidiyorlar ve ııı her şeyi yıkarak dökerek gidiyorlar ki bu kötü bir şey olmayacak diye gidiyorlar ama bu toplumunda bir refleksleri olacaktır mutlaka" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "toplumun refleksi mutlaka olacak çanım bu böyle gitmez bu yani YÖK'e bakıyoruz rezil vaziyette ııı bilmiyorum bu gün in seçim mi var bu gün bir şeyler var galiba" dediği, U.A.GÜÇLÜ'nün "Bu gün Üniversiteler arası kurul temsilcilerini seçecekler galiba" dediği, görüşmenin devamında Baki Hoca diye hitap ettikleri şahsın vefaat ettiğinden ve cenazeye katılmaktan bahsettikten sonra U.A.GÜÇLÜ'nün "Sağ ol hocam görüşmek üzere yani bu YÖK'ü de takip ediyorum da ben YÖK'te de hiçbir, şey yok yani ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum ama orda da hiç iyi gelişmeler yok yani YÜZBAŞIOĞLU'na kızıyorlardı


kızıyorlardı gitmiş YÜZBAŞIOĞLU'nu tekrar seçmişler" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Evet evet o YÜZBAŞIOGLU aslında ciğeri beş para etmez derler ya öyle birisi ama" "İşte yani orda sözde Atatürk'çü matatürkçü geçinerek onları kandırıyor" dediği, U.A.GÜÇLÜ'nün "Bu günde aday Tayfun sizin Tayfun vardı ya" "O aday olmuş bide o seçilirse tamam yani" "Anında çark edip onlarla kol kola giriverirler" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Tabi canım tabi canım Anayasa mahkemesinde ki insanlar gibi" dediği, Tape:3742 24.01.2008 tarihinde Kemal GÜRÜZ ile görüşmesinde özetle; K.GÜRÜZ'ün "Aa Kemal'ciğim duydun mu haberleri" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Ee Cerip seçilmiş" dediği, K.GÜRÜZ'ün "Bütün Tosun efendi buraya gelip çadır kurmasına rağmen 83'e - 54 oldu ama 54 tane köpek çıkmış oradan" "...yav ee bunlar Ortadoğu'dan bir kadmı aday gösterdiler" "Vay bana geldi Hocam saygılar sevgiler siktir lan dedim köpek" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Bu türban konusunda da çok hızlandık yapamayacaklar bu gün" "Ertuğrul ÖZKÖK'ün yazısını okudun mu ? Ben okumadım" "Bu Türbanlılara İnanç Komünist'i diyormuş" dediği, Tape:3743 24.01.2008 tarihinde Cevdet..?/Celal..? ile görüşmesinde özetle; CEVDET'in "Hocam ben Cevdet bir saniye veriyorum Celal beyi" dedikten sonra telefonu CELAL'e verdiği, K.ALEMDAROGLU'nun "Saygılar sevgiler kutluyorum" CELAL'in "Bende sizi arayacaktım sizin hakkınızda ben bir yazı yazdım" "Hayır onu size onu göndermem lazım bir okuyun yanlış bir şey olmasın içinde" "Ondan sonra Cumhuriyete göndereceğim ben" dediği, Tape:3744 24.01.2008 tarihinde X Şahıs (533 730 04 72-Oya ŞENGÖR adına kayıtlı) ile görüşmesinde özetle; X ŞAHSIN "Hocam siz bana bir tanesini söyleyin hemen göndereyim" "Tamam kaç numara?" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "258 20 28" "Siz o faksta bana faksınızı e-mailinizi falan bildirirseniz ben de ona göre şey" dediği, X ŞAHSIN "Hepsini bildiririm Hocam hepsini bildiririm" dediği, X ŞAHSIN "Ben yazıyı yazdım şimdi eve gideceğim onu size fakslayacağım tamam" "Hocam bundan sonra yalnız yardımınıza çok ihtiyacım var" "Yani destek temasında olacağız" "Toplantılardan önce bir araya gelelim" "Ne yapıp çünkü bu orospu çocuklarını benden iyi tanıyorsunuz" dediği, Tape:3748 30.01.2008 tarihinde Cengiz KUDAY ile görüşmesinde özetle; C.KUDAY'm "İyiyim dün Nur hanımı dinledim baya iyiydi" "Hayır bu şey televizyonda bu şeyle tartışmaya girdi Burhanettin KUZU filan falan var ya onla nasılsınız" "Valla bastırdı tabi de ee kanal 7 miydi veya Kanal A mı kanalın şeyi bozuktu anlatabildim mi" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Hı kanal ahlaksızlık yaptı" "Valla işte aldılar başlarım gidiyorlar bu böyle gitmez" dediği, C.KUDAY'm "Yok abi bu bir kırılma noktasına doğru gidiyor bakma sen sessizliğe" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "I yani evet bende fırtına öncesi sessizlik diyorum" dediği, C.KUDAY'm "Şimdi bugün düşün abi dün Waşingtın'a gitti genel kurmay ikinci başkanı fol yok yumurta yok" "Gitmez gidemez de zaten akan nehrin önünde duramaz Atatürk devrimlerini kimse durduramaz" dediği, Tape:3749 01.02.2008 tarihinde Akın..? ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "Sağolasın şeyi soracaktım sana m bir şey olabil dimi bu Yaman Bilginle ilgili.. ..bununla ilişkiyi onun odasının yönetim kurulu üyesi Kazım Mermer diye bi bey var" "Eee onunla irtibat kurmaya çalışıyorum. Bürosun dan beni anyorlar Anadoludaymış gelince beni arayacak" "Biz iii bir başkasıyla Hüseyin Yıldız var mali müşavirle bilmem nesi oda" "O onunla m yamanı ııh buldurtuk" "Hüseyin yıldız da bizim rotariy kulübünün m üyesi" dediği, AKIN'm "Hu ben onun ismini öğrendim zaten söyledimya o gün sana bana dedilerki Hüseyin Yıldız da ilgileniyor bu konuyla bizi aradı filan diye" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Tamam işte Yani sana sanada eee konuşmazsa haberinde olsun demek istiyorum" dediği, AKIN'm "Haa ben tekrar şey yapmayımmı şimdi yani" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Ama yap yap yap olmaz olurmu ama odasıylada yani bunu biz çok önemli biliyorsun.... (anlaşılmıyor) davası" "Onun için


yani sende seninkisi etkili olur o Hüseyin Yıldız sen hep beraber işte bu işi bitirmeye çalışalım çünkü" "Bilir kişi bir de kadm var hukukçu" "Yıldız vaıstasıyla onunla konuşulmuş yıldız konuşmuş yıldızda demişki tamam merak etme ben bi inceleyim filan gibi laf etmiş" "Yamana evet görüşecek ama nedir görüşme olmadı çünkü dosyayı hukukçu kadın almış" "İşte onun için m bi böyle bir iki yerden markaja alınırsa" dediği, Tape:3797 02.02.2008 tarihinde Fatma Nur SERTER ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında karşılıklı hal hatır sorduktan sonra K.ALEMDAROGLU'nun "Çıkaracaklar bu davayı" dediği, F.N.SERTER'in "Çıkacak tabi bizden başka reddeden yok DTP de dün imza vereceğini söyledi televizyonda üçü bir arada o MHP şerefsiz MHP yani MHP olmasa AKP bunu getiremiyecekti" "Aynen öyle bakalım işte bugün Anıtkabir'e gideceğim yürüyüş var bakalım iyi bir katılım olacak gibi hissediyorum kadm dernekleri organize ettiler" dediği, görüşmenin devamında bu yürüyüşe ADD'nin katılmadığından bahsettiği, Fatma Nur SERTER NTV, Habertürk ve CNN Türk'te katıldığı programlardan, ayrıca YÖK Başkanına karşı rektörlerin almış olduğu tutumdan bahsettikleri, Tape:3798 02.02.2008 tarihinde Kemal GÜRÜZ ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında karşılıklı dertleşmek istediklerini söyledikten sonra K.GÜRÜZ'ün "...ıı yani olay iştigal etti üniversiteler iyi iyi direndiler" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Ee yoo çok güzel çok güzel şeye de ee telefonunu buldurup telefon edecem sende var mıdır" "Eee Mustafa AKAYDIN" dediği, K.GÜRÜZ'ün "...bu Mesut'a ne oldu böyle kafasma taş mı düştü" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Yani adam sahtekar başı bohçalı Emine ERDOGAN'a ee onkoloji enstüsüsünde ödül verdi ee yani türbanlı insanları üniversiteye sokturttu ama şimdide dikkat edersen konuşma içerisine de yer yer yasaları uygularız böyle bir takım garip laflar var" "Bizde vatan eee vatan söz konusu ise diğeri teferruattır gibi de her tarafa çekilecek söz var" "Yani biliyorsun İlhan KESİCİ'de aynı lafı etti" "Ahmet Necdet de otursun otursun man kafa ee bak çıt çıkıyor mu ağzını açabiliyor mu" dediği, görüşmenin devamında Üniversiteler Arası Kurul seçimlerinden bahsederken K.GÜRÜZ'ün "Evet Celal ile Necmi'yi seçtiler ama Celal'in ki muhteşem oldu bizim çok uğraştım o işle" "Tayfun, Tayfun AKGÜNER nerden çıkıyor ortaya ya Erdoğan'da onu destekliyormuş" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Ya kardeşim bu Erdoğan falan bunlar bunlar hukuk şeysi bunlar adam değil ya hukuk cuntası bunlar adam değiller" dediği, görüşmenin sonlarında YÖK Başkanı ile ilgili ve türbanlı öğrencilerin üniversitelere girmesi hakkında konuştukları anlaşılmıştır. Tape:3799 02.02.2008 tarihinde X Bayan ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "...ee şeye mi Meclise doğru yürüyüş mü yaptılar" dediği, X BAYANIN "Şimdi yapmışlar ama engellenmiş yolu değiştirmiş polis ben çünkü ordan çıktıktan sonra Mamak'a gittim" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Ee ben şöyle bir şey düşündüm bugün ee işte acaba ADD" "Rektörleri Ankara'da bir toplantıya çağırıp" "Aa ADD Çarşamba veya Cuma meclise yürüttürebiîirmi onları" dediği, X BAYANIN "Anladımda yani isterseniz siz Şener paşayla konuşun bu konuyu ben kendisiyle konuşmuyorum" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Şimdi...ben konuşurum konuşmasmada ama yani şeydeki yönetimdeki rektörlerle de benmi konuşayım" dediği, X BAYANIN "Şimdi hayır hayır hayır şöyle şimdi bugün Osman İNCİ ile konuştum ben" "Fatih'i de aradı ee cevap vermedi telefonu e şimdi tekrar arayacağım bir kere bu ADD'yi bir hizalamaları açısından Osman İNCİ Fatih'le ve Ferid'le konuşacak ee ve dedim ki pazartesi günü yönetim kurulu toplantısı yapıyor ADD şimdi genişletilmiş toplantı isteyecekti Osman İNCİ ee ve hep birlikte katılıp şu süreç içersinde rektörlerle birlikte ne yapılabiliri konuşmak üzere" "Evet yani sizde tam bu bunu söylediniz böyle bir şey olurmu olmazım bilmiyorum ama ben ADB'ffiöree buna sıcak bakacağını hiç düşünmüyorum ee bu Ergenekon hareketi ile mitingleri birbirine bağlamaya çalışıyor bazıları" dediği, görüşmenin devamında

K.ALEMDAROĞLU'nun rektörleri birisinin Ankara'ya davet etmesi gerektiğinden, bu kişinin Ankara üniversitelerinin rektörlerinden birisinin olabileceğinden bahsettikten sonra yapılacak yürüyüşler için "İzin alınmasın canım artık izne ne gerek var ya miting değilki bu gidip orada saygı duruşu" "İzne gerek bile yok zaten" "Yani ee sizinde olumlu olabileceğiniz şeklinde düşünceniz varsa o zaman bende harekete geçeyim" dediği, X BAYANIN "Tabiî ki ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı yani her şey yapılmalı şu süreçte" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ya o olur ya işte onlar getirdiği zaman ee sizinde siyasi kimliğiniz nedeniyle yani o farklıda yorumlanmasın" dedikten sonra, X BAYANIN, Osman İNCİ isimli şahıstan haber beklediği, ADD'nin yapacağı bir yürüyüşe kendisinin de katılacağından bahsettiği, Tape:3752 03.02.2008 tarihinde Fatih HİLMİOĞLU ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında rektörlerin YÖK Başkanına almış olduğu tavırla ilgili olarak K.ALEMDAROĞLU'nun "kutluyorum hepinizi demin Mustafayı'da aradım ama mesaj çıktı" "dehşet oldu o YÖK başkanı benen serseriyede haddi bildirildi" dediği, F.HİLMİOĞLU'nun "hocam çok kötü duruma düştü adam çok kötü duruma düştü" "aynen öyle ve uğurlanırken kimse uğurlamadı biliyormusunuz" "orda çalışan bir işçi gibi çıktı gitti" "konuşmasından sonra tek bir alkış yok kötü duruma düştü" "bide şey yaptı tabi onu ayrıca aşağıladı AKAYDIN siz dedi aşağıya buyurun falan dedi adama" "...hocam tabi yani adamada bir parça onur varsa istifa etmesi lazım yani YÖK" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "bunlar çok amaçlı geldiler yani" dediği, F.HİLMİOĞLU'nun "YÖK bir taraftan vuruyor ondan sonra hükümetin işte o bakanı müsteşarı kalkıp şey diyor yani işte konuşmayı öğren" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "şimdi müsteşar Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak atadıklarını biliyor musunuz" "ismini bilmiyorum 28 şubat sürecinde yani hemen 28 şubat bildirisinden sonra irticai faaliyetleri nedeniyle İç işleri bakanlığındaki personel bilme ne görevinden alınan kişi" dediği, F.HİLMİOĞLU'nun "tabi hocam bunlar yok canım bunlar hiç ıslahı mümkün değil hocam bunların" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "bunlar bunlar kafalarına koydular bitiriyorlar" "efendim 199 kişiymiş o dengir mir Mehmet Fırat denen it" "ha şimdi bence bence sizin ne bileyim Ankara üniversiteleri rektörleri sizleri bi toplamalı Ankaraya ve olarak meclise gitmeli" "görüşmeden önce veya görüşme günü gidip AKP grubuyla da CHP MHP grubuyla da yani topluca bir baskıda orda göstermekte fayda var" dediği, F.HİLMİOĞLU'nun "çünkü onlar da bırakmayacak hocam mecbur yani onlarda bağıracak bu sefer anayasa mahkemesini değiştirmeye bağıracaklar yani onlar durmayacak mümkün değil yani onların da son şansı yani onlarda geldi geldi yani otuz yıldır kırk yıldır hep böyle İslami formatta insanlar yetiştiriyor devletin en tepelerini ellerine geçirdiler ama rejim bir türlü değişmiyor hala laik rejim bu nasıl iş diyor adamlar yani o da son şans diye düşünüyorum üstelik yanlarına sadece AKP değil MHP de yanlarında DTP de yanlarında adamlar daha ne olacak yani meclisin yüzde yetmişi yetmiş beşi yanımızda toplumun bir o kadarı yanımızda bütün üst düzey kritik makamlar bizde ama buna rağmen biz bunu değiştiremiyoruz diye acayip şekilde tabi içerliyecekler bu sefer belki anaysa mahkemesine dönecekler AKP ye dönecekler başbakan dönecekler her halükarda bir şey olacak bir şey yaşanacak ama bizim aleyhimize verdiği zaman Türki' ye karışır iç savaşa kadar yani" "...anayasa mahkemesini bizim aleyhte bir karar vermesi ondan önceki kararını rafa kaldırması demek" "böyle bişey olmaz yani anayasa mahkemesi kararını verdikten sonra burası hukuk devleti deyip çıkmak lazım hepimiz yargıya saygılı olmak lazım deyip çıkmak lazım" "meclisten bir çıksm anayasa mahkemesine gitsin o süreçte belki gene bir toplanıp olağanüstü ortak karar bunu teklif edecem yani ben orda kritik yani orası hocam" "orda bir defa izin verdiğin zaman geri bunları dışarı yasaklamak kadar zor bir şey yok ya bela bişey hocam ya" dediği,


Tape:3753 03.02.2008 tarihinde Mustafa...? ile görüşmesinde özetle; MUSTAFA'nm "Haberini aldım da yanımda şimdi Fatih de var ilmioğlu" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "İyiyim sağ ol sizin bu başarılarınızı görünce bende çok ee mutlu oluyorum" dediği, MUSTAFA'nm "Eee siz bizim taktik ağabeylerimizsiniz (gülerek) yani" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "He yani bu işin bu işe baş koymuş kişileriz ...." "Ben ben bu işin bir yerden döneceğine bu şekilde gitmeyeceğine inanıyorum" "yani onun için sizin yaptıklarınızla bu iş dönerse döner" dediği, MUSTAFA'nm "Bizimkilerde son çabalar ya ya dönecek ya dönecek başka yolu yok yani" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Tabi ...o Yök başkanı denilen hayvana da çok iyi yaptın" dediği, Tape:3754 04.02.2008 tarihinde Erol MÜTERCİMLER ile görüşmesinde özetle; E.MÜTERCİMLER'in "...işte üniversiteler siyasileşme müdehale işte profösörler siyaset konuşmamalı diye çok konuşuluyor ya ortalıkta şimdi üniversiteler ve siyasileşme müdahale diye bir konu başlığı altında bir tartışma yapmak istiyorum" diyerek yapacağı televizyon programına davet ettiği, programda Prf.Nevzat YALÇINTAŞ, Mümtaz SOYSAL ve Hüsamettin CİNDORUK'un da çağırılacağından bahsettikten sonra K.ALEMDAROGLU'nun teklifi kabul ettiği şeklinde görüşme olduğu, Tape:3755 04.02.2008 tarihinde Bekir Sıddık BİNBOĞA ile görüşmesinde özetle; B.S.BİNBOĞA "sevgili rektörüm şimdi Perşembe akşamı 7:30 da feriyede buluşuyoruz abi tamamı" "Ayhan ALKIŞI da davet ettik" "Tamer Tamer BAŞOĞLU hocamızıda geliyo" "Osman İNCİ geliyo" "ben varım bide Ahmet YÜKSEL var eski halicin rektörü" "sana çok bağlıyız abi oüyy" dediği, Tape:3756 05.02.2008 tarihinde Emre GÖNENSAY ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "iyiyim işte uğraşıyoruz falan görüyorsun işte memleketin halini" dediği, E.GÖNENSAY'm "ama yani amerikadan gelince bu manzaralarla karşılaşmak nekadar üzücü biliyormusun yani başkabir dünyadan geliyorsun yani bütün dünyayı takip ediyorsun burada için kapanıyor gelince bu adamlar ne yapmak istiyor" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "e yani bu türkiye'de bitek meclisteki millet vekilleri her şeyi en iyi biliyor onlar düzenliyor onun dışındaki toplum m şey koyun sürüsü sanki" dediği, E.GÖNENSAY'm "ortada bir adam gibi altarnatif yok problem orda problem orda yani siyasi" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "alternatif yok ama yani siyasi alternatif yok diyede m bukadarda olmaz ki" dediği, Tape:3757 05.02.2008 tarihinde X Şahıs ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "Yani sahtekar her tarafa oynuyor böyle bir adam" dediği, X ŞAHIS ' in "İhtilal mihtilal olursa asker filan gelirse" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "İşte hepsine göz kırpıyor hiç kimse fark etmiyor sanıyor herkes durumu anlıyor ama buraya giden bir sürü öğretim üyeside ne yapalım adam madem böyle diyor diye alkış tutuyor" dediği, X ŞAHIS' m "Hayret bir şey ben çözemiyorum zaten bu işi YÖK'e iadeli taahhütlü iki tane üç tane gönderdim, bütün bu suç duyurularını" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Hiç birisine cevap vermiyor değil mi" diye sorduğu, X ŞAHIS'm "Cevap vermediği gibi buna yönelik bir işlemede girmiyor böyle yani yüzbaşıoğluna atıyor Celal Şengör' ün yerine Erdoğan Teziç hakkında da" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Hayır öyle değil orada bir eksikliği var Yüzbaşıoğlu daha önce Üniversiteler arası kuruldan seçilmişti onun işlemi gitmiş Cumhurbaşkanına onu tayin etmiş, Celal Şengör' ün işlemini Yök tutuyor Yök göndermiyor iyimi oda başka bir sahtekarlık yök şimdi böyle işlemi göndermeme yetkisi yok ama kimi kime şikayet edeceksin" dediği, X ŞAHIS'm "Peki bu yüzbaşıoğlununu atamama imkanı var mıydı bunun" dediği, -V ' 1368

K. ALEMDAROGLU'nun "İsterse atamazdı tabii" dediği, X ŞAHIS'm "Bunu atarken benim orada dikkatimi çeken noktası o oldu öteki tarafını bilmiyorum tabide bunu atarken Teziç için bir ses seda çıkıp bir işlem yapılmazken bunları eğer biat etmemiş olsalar bunlar bunu yapmaz" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun ":Camm gayet tabii ben hep söylüyorum kimse inanmıyor, bunlar akşamlan birlikte içki içiyorlardı Milli Eğitim Bakanı ve adamlarıyla ismini hatırlayamadığım çok değerli birisi vardı Kemal Gürüz' ün vekili şeklinde çok çok değerli bilim adamı sempatikte falan onu bir seçmiştik Üniversiteler arası kuruldan man kafa Sezer onu atamamıştı" dediği, X ŞAHIS'm "Evet evet" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun Birisini daha atamadı işte bu Çelikel melikel bunları atadı" dediği, X ŞAHIS' m "Benim dikkatimi çeken zaten o oldu bunlar Celal Şengör' le aralarında" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Celal Şengör' ü YÖK göndermemiş" dediği, X ŞAHIS'm "Hayır onların göndermeyeceği çok doğalda" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Ama o nasıl göndermez ama kimi kime şikayet edeceksin" dediği, X ŞAHIS'm "Kimi kime edeceksinde koşulların içinde Yüzbaşıoğlunun atanması dikkat çekici" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Tabi canım Yüzbaşıoğlu sahtekar kişiliksiz birisidir" dediği, X ŞAHIS'm "Eğer onlarla işbirliği yapmamış olsa bu adam bunu atamazdı herhalde onun için size sordu" dediği, K.ALEMDAROĞLU' nun "Tabi tabi BERRAK' ı atadı, BERRAK' ı tanımışmıydm"dediği, X ŞAHIS'm "Evet tanıdım bu size çok ortalıklarda dolaşan" dediği, görüşmenin devamında K.ALEMDAROĞLU 'nun "Artık her şey karmakarışık oldu türban konusundada aldılar gidiyorlar meclisten yarın" dediği, X ŞAHIS' m "ARTIK BU İŞİN DURULMASI BU ARALARDA DURDURULUR" dediği, K.ALEMDAROĞLU' nun VALLA DURURSA DURMAZSA KENDİLERİ BİLİR HERKES BİLİR ONDAN SONRA" dediği, X ŞAHIS' m "Ondan sonrasının ne olacağı belli değil sizde bir haber var mı" diye sorduğu, K.ALEMDAROGLU'nun "Hiçbirşey yok hiçbir haber yok bizde bekliyoruz" dediği, X ŞAHIS'm "Her şey bekleme halinde gidiyor ama bu bizimkiler bana karşı vahşice saldmyor ne kadar birikmişse adamlar" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Yani hayret bir şey ya" dediği, X ŞAHIS'm "Hukuk mukuk artık komedi" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Hukuk yokta ama bu kadarda komiklik olmazki birisi bu komediye dur diyecek mutlaka ya" dediği, X ŞAHIS'm "Kime dedittireceksiniz bunu bilemiyorumki ben yani suç duyurusunda" dediği, K.ALEMDAROĞLU' nun "Milli Eğitim bakanı diyoruz demekki hepsiyle adam" dediği, X ŞAHIS'm "Suçduyurusunda bulunuyorum sonuçta bunların eline gidiyor DANIŞTAY' a yazdım DANIŞTAY cevap verdi yani bizim yapacağımız bir şey yok suç duyurusuna yapın biz karan verdik diyor" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Danıştayda öylemi dedi" dediği, X ŞAHIS' m "Öyle dedi tabi bana resmen cevap verdi yani biz aldık karan ona görede suç duyurusunda bulunularak ordan yapılacak yani oranın yapacağı iş" dediği, K.ALEMDAROĞLU' nun "Kadir TOPBAŞ akşam TEKE TEK programında" dediği, X ŞAHIS'm "bunlar yaygara kopanyor sonrada üniversiteler arası kurula gitmiyor" dediği, Tape:3758 05.02.2008 tarihinde Kahraman BERK ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "bir de şeyi sorcam ....( anlaşılmıyor) daki dava yargıtaya gittim yargıtaya girdiği numarayı öğrenebilir miyiz" "yüksek hakimimiz varya bi de ona sor" dediği, K.BERK'in "tamam hocam" dediği, Tape:3759 05.02.2008 tarihinde X Erkek Şahıs ile görüşmesinde özetle;Kemal ALEMDAROGLU'nun "senin davan hangi mahkemede", "ağır ceza başkanlığı trabzonda falanmış galiba İstanbul ağır ceza", "yav hiç bilmiyorum değil sen bir şenolla menolla birisiyle avukatlardan birisiyle trabzonda"dediği, X Erkek Şahıs' m "bi onu ariyim o zaman bi ona soruyum bakıyım" dediği, Kemal ALEMDAROĞLU' nun "sor tabi canım benim de bir selamımı söyle oldu ona bir söyle şenolla bir sor Şenol bilir her şeyi" dediği, Tape:3760 07.02.2008 tarihinde Akın..? ile görüşmesinde özetle; AKIN'm "bu şeyle aracı yönetim kurulu üyesi ile görüştüm" "kendisi bu bilirkişi arkadaşla zaten görüşmüş" "henüz daha dosyaJsefldîSine teslim edilmemiş "dosyayı zaten hukukçu almış"

"dosyayı a lmca bize randövi verecekler" "ve sen bilir kişi ile bu yönetim kurulu üyesi arkadaş ve ben toplanıp konuyu görüşeceğiz" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "tamam canım peki sen biliyosun zaten bana soracağın bir şey varsa" dediği, AKIN'ın "yo beraber zaten şey yapacağız yani" "...sen gelip bilir kişi ile konuşacaksın" dediği, Tape:3761 08.02.2008 tarihinde G.ŞATIROĞLU görüşmesinde özetle; G.ŞATIROĞLU'nun "he rüştü abi şimdi aradı beni senin sekizinci dairede bi hani bakmama şeye davayı buraya göndermişlerdi ya hani senin bi davan vardı danıştayda bakılmayacakda buraya gönderecek diye bana öyle anlattı" "o sekizinci dairede bozulmuş tekrar Danıştay bakacakmış senin şeyine davana anlayabildinmi" "ama yalnız buradan mahkeme görülmeyecekmiş galiba benim anladığım kadarıyla tabi tam olarak şey yapamadı bana bende ee şey yapamadım telefonda olmuyor istersen rüştü ağabeyyi vereyim sen bi konuş istersen vereyimmi numarasını" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "tamam peki canım" dediği, Tape:3762 09.02.2008 tarihinde İsmail Hakkı KARADAYI ile görüşmesinde özetle; İ.H.KARADAYI'nm "akşam ekranda izledik ki gayet hoşuma gitti gayet güzel konuştunuz" "haber türkte" "ama geç kaldı geç soktular sizi" "halbuki bi sürü şeylerden bahsedeceksiniz siz" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "e evet çok bahsedilecek şey var bu arada sizin gönderdiğiniz i mailide hemen orda kullandım" "o İranlı heykeltıraşı siz gönderdiniz gibi hatırladım ben" dediği, İ.H. KARADAYI'nın "ha ha tabi tabi tabi" "kitap adamın esas kitabı u bütün dünyada var ayrıca" deidği, K.ALEMDAROĞLU'nun "fakat bu ben n eğer izledinizse son sözde bu gün geri çeksin geri çeksin dedim ama birisi bi güç geri çektirtmeli böyle şey mi olur yani" dediği, İ.H. KARADAYI'nın "evet aynı fikirdeyiz ama ne yapalım dur bakalım ne olacak" "bugün celal şengöründe yazısı var bilim teknikte şimdi hanım onu okuyorsizin hakkınızda çok olum" "bu günkü cumhuriyetin eki" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "gördüm sağolsun ama işte yani bütün suçlu Ahmet nejdet sezerdir ve budurumları n türkiyenin gelmesinin tek müsebbibi o dur" dediği, İ.H.KARADAYI'nm "maalesef dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "mesala Demirel olsaydı bunlar asla bu noktaya gelemezdi" dediği, İ.H.KARADAYI'mn "gelmezdi canım yani çok tatsız bi gidiş var hayırlısı" "bakalım ne olacak" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "mesut yılmaz demireli engelleyen yani böyle birkaç kişinin yüzünden Türkiye bu hallaere geldi" dediği, İ.H.KARADAYFmn "bahçeli bahçeli" "sorumlu ıı iki şubatı icat etti" "ondan sonra ıı cumhurbaşkanlığı seçiminde ben hemen meclise girecem dedi ya adam uzlaşmayla seçeceğiz dedi girecem diyince ne uzlaşma ben seçiyorum bunu dedi" "ondan sonra bide anlaşılmıyor bu şeyi anlaşma yaptı ama muazzam bi yakınlık var mhp ye karşı korkunç bi nefret var" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "sözüm ona vakıflar yasasına karşı çıkıyor lozanı deliyolar diyo lozanm ana moktaları laiklik onu deliyor şimdide yani orda göstermelik işler yapıyo" dediği, İ.H.KARADAYI'nm "evet fakat siz zaman zaman çıkın talevizyona" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "efendim valla komutanım bende artık komutanım bilemiyorum benu mahkemelerle uğraşırkan arda talevizyonlara tabiî ki davet edildiğim yere hayır demiyorum ama" dediği, İ.H.KARADAYI'nm "hayır demeyin gidin gidin" "çok faydalı oluyor" "onların hepsini geçecek atlatacaksınız" dediği, Tape:3763 12.02.2008 tarihinde Tuncer ÇELİK ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "ne haber nasıl oldu" dediği, T.ÇELİK'in "ee yani anlat dediler şey olarak bir şey sormadılar ee yani ifaden nedir dediler bizde onu zaten yazılı olarak sunduk dedik kısaca bahset dediler kısaca bişeyîer söyledim okadar rettektik tabi suçlamayı okadar" "sağol abi eline sağlık sağol ağabeycim" dediği, Tape:3764 12.02.2008 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü ile görüşmesinde özetle; K.YALÇIN ALEMDAROGLU'nun "ııı bizde Azmiyle birlikte Azmi OFLUOGLU ile

birlikte Cuma günü eğer ordaysanız sizi" dediği, Bayan şahsm(rektör) "buradayım hocam buyurun buyurun bekliyorum" dediği, K.YALÇIN ALEMDAROGLU' nun "eee sabahleyin herhangi bir dokuz dokuzbuçuk gibi geliriz sanırım" dediği, Bayan şahsm(rektör) da beklediğini söylediği, Tape:3765 15.02.2008 tarihinde Güngör..? ile görüşmesinde özetle; GÜNGÖR'ün "yirmibeşinde oluyor değilmiş toplantı bana faks çekmişler ama tam olarak net çıkmamış ama" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "evet yirmi beş şubat emre gönansay" dediği, görüşmenin devamında GÜNGÖR'ün "işte yani iyliğimiz meydanda meydanda bak asit dökmeye başlamışlar pezevenkler" "asit dökmüşler yav kızlara mersinde" "abi çeteler kurulacak ben sana söyliyim" "şimdi mhp nin götü tutuştu götü tutuştu şey bakımından protokol çiğnediler diye hı bunlar böyle adi herifler siktir et yav bırak Allah aşkına yav bırak Allah aşkın a yav" "yazık ülkeye yazık oluyor canım" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "henüz cumhurbaşkanından ses seda yok demi" dediği, GÜNGÖR'ün "yok hayır yok ya yok delimisin şeyde konuşmuyor sezer denilen herifte konuşmuyor" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "sezer denilen man kafa" dediği, "evine kapandı şimdi bitti artık" dediği, GÜNGÖR'ün "kardeşim ecevitin karısı kadar Ecevit kadar boktan bi herif gelmemiştir ben şimdiye kadar bu herifi naşı tuttum ben ona hayret ediyoruminan buna yani inan" dediği, Tape:3766 21.02.2008 tarihinde Esin ERGİN ile görüşmesinde özetle; E.ERGİN'in "raporlar bitti o değerleme raporları antalyayla ilgilialdım onları yalnız ben onların üzerine avukatlara bir ufak yazı yazmak istiyorum ama daha çnce hem onları geçirebilirim veya meyil de atabilirim size esas imzalı kolpyalar lazım olacak mahkeme içişn ama hangisin yapmamı tercih edersiniz bir ikincisi ahmet bey yani bu değerlemeyi yapan adam sizi ziyaret etmek istiyor acaba bi vakit ayırabilirmisiniz" dediği, KALEMDAROĞLU'nun "tabi tabi memnuniyetle" dediği, E.ERGİN'in "Salı günü onbir alman hastanesi peki" "oraya getiririm ben adamı..." "peki yalnız orda size o günde anlatacağız yani inşaatta davada filan hiç sorum haline getirilmemiş bi sürü sorm başka var ama bunlar tabi tuncerin yargılanmasmasmada tabi etki edebilir diye hiç onların üstüne durmadık biz sadece bi değer yaptık anlatabiliyormuyum" "evet size onları ben ayrı bir liste halinde yazarım ve herkesin görmeyeceği bi şekilde yaparım ama ıı xözleşmede belirtilmemiş veya o çizimlerde hiç öngörülmeyen bi sürü şeşy var avantaj sağlayan karşı tarafa anlatabiliyormuyum onu bu salaklar ya görmemiş yadarüşvet pazarlığı içerisinde görmezden gelmişler aniıyamıyorum tabi onu bizim bilmemiz mümkün değil" dediği, Tape:3767 21.02.2008 tarihinde Esin ERGİN ile görüşmesinde özetle; E.ERGİN'in "ben sizin yakınınızda bi yerde bi konserdeydim evet aldınız dimi dosyayı" dediği ve ESİN'in dosya ile ilgili açıklamalar yapmaya başladığı, görüşmenin sonuna doğru K.ALEMDAROGLU'nun tamam iki ikinci birşey ikinci birşey ee şimdi sizinle sah günü randevulaştık diğimi? "onbirde salı onbirde ee ben orda ödemeyi yapıcak mıyım" dediği, E.ERGİN'in "ee ödemeyi ee ben zaten yarısını verdim adama yarısnı istiyosanız orda verebilirsiniz" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "hayır ben ee tamamını istersen sana veririm" dediği, E.ERGİN'in "olur orda verseniz ben yarısını alırım yansımda ona veririm orda" dediği, Tape:3768 21.02.2008 tarihinde Esin ERGİN ile görüşmesinde özetle; E.ERGİN'in "aa şimdi o binanın özellikle armada apartmanının değerlemesini bence siz hiç kimseye göstermeyin belki ona belki farklı bir yaklaşımda gerekebilir daha" "avantajlı kullandabilecek" "söylemek istedim oldu mu" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "tamam canım" dediği, Tape:3769 22.02.2008 tarihinde Ahmet ALTINEL ile görüşmesinde özetle; A.ALTINEL'in "...ee bi ara işte yoktum eee sonra burdaydım şeydede çok uğraşıyoruz biz

vakıftada çok uğraşıyoruz çok üstümüze geliyolar" nemde nasıl yani bi komisyon kurdular böyle bi beş kişilik falan eee incelemiçin diye fakat ellerinde yetki belgeleri yok bilmem neleri yok yani valilikten filan" "evet evet geliyolar yani bir maliyeci bir işte emniyetten bir dernekler masasından falan ıı tabi vakıfta hiçbişey bizim bulamazlar yani herşey gayet iyi götürülüyor çünkü profesyonel insanlarda çalışıyor fakat" "çok üztümüze geldiler günlerce kaldılar u arkasına bisürü daha önce kime burs verdiğimizi kaç yıldır kestiysek niye kestiğimizi bunları dahi soruyolar düşünebiüyo musunuz" "eee yani böylesine işler yani çok üztümüze geliyolar" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "yani bunlar bunlar eee türkiyeyi karıştırdılar ama kardeşim karşı taraftada doğru dürüst bi uğraş yok ki darmadağınık" "ulan bi araya gelin bir şemsiye altında birleşin" "birlikte eylemler yapın herkes kendi başına bu işe çalışıyo" dediği, görüşmenin devamında ADD hakkında konuştukları, Tape:3770 23.02.2008 tarihinde X Bayan ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "ee birşey okudum hürriyette doğru mu? dün akşam" dediği, X BAYANIN "evet ümidi dün tutuk yani bizim bizim evi dün sabahlein bastılar" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "şey mi polis mi emniyet" dediği, X BAYANIN "emniyet terör dairesinden" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "anladım sorgulanıyor" "ee yani bişey çıkması söz konusu değil tabi de ama" "ee tammamen ee diktatör yani bir sisteme götürüyolar her şeyi" dediği, X BAYANIN "oldu efe telefonlarına el koymuşlar hiç bi haber yok yani şu an" dediği, Tape:3771 23.02.2008 tarihinde Erkan ÖNSEL ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "bu emin gürses" "ümit sayın falan onlar gözaltına alınmış diye gazetede okudum" "nedir o konu" dediği, E.ÖNSEL'in "valla bizde tam ee bilemiyoruz sekiz kişi alınmış üçü bunlar diğerlerinin isimleri yok e bu Ergenekon" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "ee var hürriyet gastesinde yazıyo ümit sayın" "vedat yenerer" "gazeceteci varya Vedat" "yani ulusalcılar birer birer toplanıyo mu nooluyo" "sizin bi ilgilenmeniz var mı onu sormak istiyodum" "e ilgilenin canım" "ee emin gürses ve vedat yenerer falan bunlar ulusalcı çizgide insanlar bunların iyi böyle bi ilgilenirmisin bana bi" "bi bilgi alırsan banada söyler misin? Dediği, Tape:3772 23.02.2008 tarihinde Esin ERGİN ile görüşmesinde özetle; E.ERGİN'in "Şimdi namık aradı beni ee ümit tutklanmış doğru mu?" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "evet ben sabahleyin yengesiyle konuştum" "ee dün sabah beş buçukta gelmişler on kişi işte aramışlar ee bilmem bilgisayarlanm falan almışlar" "onunla beraber bir doçent emin gürses vardı sakarya üniversitesine ulusalcı konuşmalar yapardı falan" "almışlar vedat yenerer diye bir gazeteciyi almışlar bide bi isimi daha almışlar falan" "anlaşılan ulusalcıları birer ikişer temizliyorlar" dediği, Tape:3774 24.02.2008 tarihinde Göksan SONER ile görüşmesinde özetle; G.SONER'in "ee doktor bey şu anda halen vatan caddesinde" "halen vatan caddesinde daha hiç soruşturmaya alınmamış yalnız sabah ordaki polisler soruşturma yapıyoree şey pazartesi günü sanıyorlarki savcılık şey yapacak savcılığa çıkacak" "bizde şeylerine avukatına telefon ediyoruz ordan haber alıyoruz" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Mehmet aytekin mi" "hım bende çünkü dün onu aradım daha doğrusu dolaylı haber gönderdim ona o takip ediyor" "peki peki ben takip ettiririm" dediği, Tape: 3775 25.02.2008 tarihinde Mehmet AYTEKİN ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "eee nedir haberler ben bugün televizyonda" "nedir neyle itham ediliyo" dediği, M.AYTEKİN'in "hocam itham işte malum e Ümraniyede ele geçirilen bombalar ve onun temelinde var olduğu söylenen bir ergenekon örgütü eeee bu bikaç aydır hocam telefonları dinlemeye alınmış ee görüşmeleri işte ee dinleme izlemeye alınmış bu ee telefon dinlemelerinde sizinle benimle esin hocamla yapmış olduğu bikaç kişiyle yaman hocayla ee böyle yapmış olduğu telefon görüşmeleri var bu görüşmeleri

sordular işte o malum bilgisayarlarda ve o meşhur kirli tezgahta çıkan ee yazılar var bunları sordular eee bunların işte bi kısmı tahrip edilmiş bi kısmını kabul etti.görüşnıeleri zaten kabul etti eee" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "ee ne var görüşmelerde yani telefon konuşmasında bişey yok" dediği, M.AYTEKIN'in "...hocam en yani bikaç gündür şu eskiden bi gazeteci vardı hasan uysal ee gizli örgüt nasıl kurulur diye bi kitabı vardı onun oniki eylül dönemine ilişkin öyle sokaktan bulduğu insanları getirip örgüt kurdurmuşlardı ee bikaç gündür bu duyguları yaşıyorum" dediği, Tape:3776 25.02.2008 tarihinde X Şahıs ile görüşmesinde özetle; X şahsın "kemalcim nasılsın" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "sağol saygılar sevgili başkanım sen nassın" "nedir vaziyetler" dediği, X ŞAHSIN "vaziyet valîa bu herif aptal hapse gircek bu son.." "bu yök başkanı falan" "evet evet ama yani bunu buu aslında rektörler iyi duruyolar yani bi kaçtanesi hariç" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "peki celal in işi işi daha belli olmadı dimi" dediği, X ŞAHSIN "ee celal in işi üniversitelerarası kurul olduğu gibi geri gönderiyo sen karışamassm buna diye" "sen buna kanşamassm diye geri gönderiyo yök başkanına" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "üniversiteler arası kurul geri gönderiyo oda onu" "cumhurbaşkanı na göndericek" dediği, X ŞAHSIN "yani göndericek veya göndermiycek yoksa hapse gircek bu herif yani" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "peki bu arada bu arada eee yökte kaç kişi dokuz kişi bildiri yayınlamış" "karşı tarafta kaç kişi var" dediği, X ŞAHSIN "ee işte celal hariç yirmi kişi var" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "tamam yani kadro tamamlandı" dediği, X ŞAHSIN "acayip acayip tayinler yaptı" "rektörlerdeki firelerin hepsi şeyden oluyo biliyomusun" "Ahmet Necdet in adamlarından" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ahmet Necdet in Allah eee şeysini versin artık beddua edicenı" "beni değü Türkiye yi mahvetti yaa" dediği, Tape:3777 25.02.2008 tarihinde Nurettin SÖZEN ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında Nurettin SÖZEN Ataköy'de olduğunu söyledikten sonra K.ALEMDAROĞLU'nun "ne işin var ataköyde ya bugün taksim toplantısı olduğunu bilmiyomusun" dediği, N.SÖZEN'in "vallahi unuttum" "ee ama bana davetiye gelmiyo yavrum be sen bikere söylüyosun unutuyorum" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "ya ne faksı Allah aşkına neyse şimdi gelebilir misin gelemezmisin" dediği, N.SÖZEN'in "ya gelemem gelemem artık" "kusura bakma" dediği, Tape:3778 26.02.2008 tarihinde Mehmet AYTEKİN ile görüşmesinde özetle; M.AYTEKIN'in "hocam şimdi sonucu şu eeee zaten yedi kişi gözaltındaydı" "eeee bi tetikçi olduğu iddaa edilen bir genç bi çocuk vardı onu ee savcılıkta serbest bıraktılar diğer altı kişiyi eee tutuklama istemiyle sevk ettiler işte sabah dört civarında duruşma bitti hepsini de birden tutukladı mahkeme" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "yani ümit te tutuklandı emin gürses te" ne eeee suç nedir" dediği, M.AYTEKİN'in "örgüt üyeliği hocam" "suç bu yani işte Ergenekon isimli örgüte eee üyelik" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Vedat yenerer in ee şey emin gürsesin onlarında yoktur bişeysi sanıyorum" dediği, M.AYTEKIN'in "yok hocam yok yani ben onlanda dün emin hoca yani daha evvelden de tanıyorum vedatıda orda tanıma şansı buldum diğerlerinide buldum müsa bi tane şey var eee kuyumcu var eeee hayrettin ertekin diye" "adam bikaçtane paşayı aramış yani emeklimi muazzahmı bilmiyorum ama bikaç paşayı aramış öyle eee iddia ediliyo onunda avukatı söylediği kadarıyla biliyoruz çünkü diğer evrakları görüp okuyamıyoruz gizlilik kararı var" "savcı şunu ifade etti efendim dedi eee şeyde dedi eee üniversitede böyle bi şey var bi oluşum var dedi bi örgütlenme var dedi dedim ki yani üniverstede burası İstanbul üniverstesi toplumun herdönem aynası olmuştur eeee ve orada bi kamplaşma olması kadar normal bişey yok çünkü rektörlük var seçimi var rektörlüğe adaylar var" "vallahi hocam yani siz en çok konuştuğu kişi durumundasınız orda şeyde ben eee tutanakları ee okuyabildik neyse ki kanun gereği okuyabiliyoruz ee birinci sıra şeyler yetmiş dokuz görüşme eeee almışlar şeye mmmm

dosyaya yetmiş dokuz görüşmenin birinci sırasında yaz kemal alemdaroğlunun tanrı mısınız aynen soru zaten bu ikinci sı ee ikinci sırada benim telefonu tespit edememişler iks şahas hehe iks şahıs bende şimdi telefonda böyle uzun uzun konuşmuyorum eee çok kısa hemen hocam yarın görüşürüz öbürgün görüşürüz vesaire oo çıldırmışlar bunlar benim oo telefonuda bulamayınca sonaki konuşmalarda tespit etmişler yani zaten toplamda konuşulan kişi sayısıda ee ümit hocanın eee tape metinleri olarak koydukları dosyaya on kişiyi bulmaz" "yani siz varsınız ben varım esin hoca var göksal hoca var göksal Soner belki eee tanımıyosunuzdur eeee" dediği, görüşmenin devamında M.AYTEKİN'in "ya mesela Vedat ta bir eeee tüfek bulunmuş hemde vahim silah olarak eeee rapor gelmiş kriminalden fakat öyle bi tüfekki eee emniyetin eee şeyinde eee deposunda bu tüfeğe air bit fişek bulunamamış çünkü tüfek yüz otuz beş yıllık Vedat" "yani Vedat şeye gidip geldiğinde eee ıraka gidip geldiğinde ordan bişekilde getirmiş ha o başka bi suç oluşabilir eee yurtdışından böyle izinsiz getirip getirmeme gibi onuda düşündüler çünkü duydum eee savcıdan e bu başka bişey ama yüz otuz beş yıllık bir tüfeğe fişeğini bile bulamıyorlar deneme atışı yapabilmek için vahim silah olarak niteliyorlar böyle saçmalıklar var" "böyle bişey yani eee oyun" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "hayırlısı diyelim ne diyelim" dediği, Tape:3800 26.02.2008 tarihinde Ali TOPUZ ile görüşmesinde özetle; A.TOPUZ'un "ya Kemaicigim şunun için aradım, seni profesör necat ÇITLAK" "haluk KOÇ arkadaşımızla konuşmuş" "onu şeye 24 Mart ta taksim toplantısı için, davet etmiş, senin haberin var mı? Bu işten" K.ALEMDAROGLU'nun "tabi tabi ben zaten konuşalım dedim" "sayın Doğu PERİNÇEK ile beraberim" "onunda sana sevgileri selamlan saygıları var, diyor ki oturalım da diyor, Ali TOPUZ bey ile bir görüşelim diyor, diyor ki "asiye nasıl kurtulur, Asiye nasıl kurtulur." dediği, A.TOPUZ'un "üçümüz konuşalım" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Asiye yi kurtarmak için" "hm yani en deyenimli kişilerin başında yer alıyorsun sen" dediği, A.TOPUZ'un "ya Doğu bey, haydi haydi çok deyenimli, ben ne zaman isterseniz o zaman kendimi ayarlarım, İstanbul'da mı? Olur bu görüşme" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "İstanbul'da tabi olursa seviniriz" dediği, Tape:3801 26.02.2008 tarihinde Alev COŞKUN ile görüşmesinde özetle;K.ALEMDAROGLU'nun "hm şeyde bu cepten mi? Konuşalım sabit numara mı? Tercih edersin? Önemli bir şey konuşmak istedim" dediği, A.COŞKUN'un "öyle mi ? peki abi ben şuanda otele girdim 12 sabit numara mı vereyim bak, ben sana" "232 446 54 00" "oda numarasın biliyorsun hemen şimdi 404" dediği, Tape:3802 26.02.2008 tarihinde Alev COŞKUN ile görüşmesinde özetle; A.COŞKUN'un "Alevciğim ne zanam döneceksiniz İzmir'den" dediği, A.COŞKUN'un programım söyledikten sonra "bir şey mi var ya" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "bir şey konuşmak istedikte, doğu beyle beraber" dediği, A.COŞKUN'un " ani bunu telefonda mahsur mu görüyorsun" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "evet evet tabi tabi" "tamam peki biz gerekirse ararız" dediği, Tape:3803 28.02.2008 tarihinde Emin...? ile görüşmesinde özetle; EMİN'in "ben sizi, şunun için aradım. Bu ümit SAYIN biliyorsunuz tutuklanmış" "şimdi onlarda bizde profesör, profesörü çıkardılar" "onun ablası bizin onkolojide profesör,profesör ışık ASLAY, o bana avukat ismi sorduda, yani benim aklıma gelmedi, sizin öyle bildiğin avukat var mı? Tamtıklarımızdan" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "şey takip ediyor onu Mehmet AYTEKİN" "iyi bence gayet iyi canım, konuya vakıf, Doğu PERİNÇEK ve arkadaşlarının desteklediği bir kişi, zaten onlar bulmuşlar onu, daha önce üniversite ile konusu varken, o avukat bulunmuştu" dediği, EMİN'in "ama eskiden beni her şeyi biliyordu, o zaman, "eski eski geçmişiyle bütünüyle buluyordur o zamn" dediği, görüşmenin sonlarına doğru K.ALEMDAROGLU'nun "ee sen ne yapıyorsun başka"

dediği, EMİN'in "ben şuan çalışıyor. Başka bir şey yapmıyorum" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "çalışıyorum dediğin neye çalışıyorsun" dediği, EMİN'in "atlılarımı tedavi etmeye, bir ara söylemiştin ya en vatanını seven görevini doğru yapandır diye" "bende onu yapıyorum başka bir şey yapmıyorum, inşallah başka görevlerimide yapmaya başlayacağım" dediği Tape:3779 04.03.2008 tarihinde Göksan...? İle görüşmesinde özetle;Görüşmenin başında K.ALEMDAROĞLU telefonuna bırakılan sesli mesajı dinliyor, birinci sesli mesajda; "Kemal Abi iyi günler, Osman KARAÇUKUR ben aramamı istemiştiniz abi bugün için. Mümkün mü? Tekrar arıycam sağol" dediği, diğer sesli mesajda; "Hocam bu denetlemecilerle görüşmeyi yaptım onun hakkında bilgi vericektim, iyilikler diliyorum" dediği, ardından GÖKSAN ile yaptığı telefon görüşmelerinde yaptığı görüşmenin iyi geçtiği yönünde konuştukları anlaşılmıştır. Tape:3805 04.03.2008 tarihinde Göksan...? ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "Çok ilginç bir şey oldu. Ben bu akşam ıı TÜMOT'un TÜMOT'u, Ankaradayım ben" "TÜMOT'un ve Cumhuriyet gastesinin birlikte yaptıkları bir toplantıda Şahin Filiz'i dinlemeye geldim" "Iı gelmiştim. İşte orda daha konuşma başlamadan masaya oturulmadan Taksim toplantısı gibi bi ayaküstü kokteylimsi bir şey var" Iıı.. işte öyle konuşurken ederken onunla bununla birisi geldi uzaktan beni görerek geldi. Hocam hoş geldiniz dedi. Iı.. baktım hoş bulduk teşekkür ederim dedim. "Beni tanımadınız galiba ben Danıştay'dan Balıkesir valisi" dedi aman efendim dedim. Çok memnun oldum dedim çok teşekkür ederim, karşı oya da ayrıca teşekkür ederim dedim. "O da gitti yanımdan" "Orda Yargıtay üyeleri de varmış meğer" "Belki de çok fazla gözükmesini istemedi" "Sana bildireyim dedim" dediği, GÖKSAN'm "Ha çok iyi çok iyi. Iıı. iyi olmuş, ıı çok iyi ıı. teşekkür ederim, sağolun hocam. Yani ıı bu olayın olması da tesadüfen iyi olmuş" dediği,

Tape:3781 08.03.2008 tarihinde Erkan ÖNSEL ile görüşmesinde özetle; E.ÖNSEL'in "...Hocam, Pazartesi günü, beraber bi İlhan SELÇUK'a gidebilir miyiz" "Evet. Ben bir dosya hazırlatıyom da hocam, onla 15-20 dakka en fazla bir yarım saatlik konuşmamız lazım hocam" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Tamam m., şey ben ıı.. bugün kendisini bulup haber verip veremiyeceğimi bilemiyorum" dediği, E.ÖNSEL'in "Aman hocam, beraber bir gitmemiz lazım hocam. Onunla görüşmemiz lazım" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Tamam tamam" dediği, Tape:3782 09.03.2008 tarihinde X Bayan ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "Şimdi bu yarınki toplantı için ses seda çıkmadı Berrin'i arıyorum, mesaj bırakın diyor. Şimdi sen yazabilecek durumda mısın?" dedikten sonra Necmettin KARADUMAN'm adresini ve telefon numarasını verdiği, görüşmenin devamında K.ALEMDAROGLU'nun "KARADUMAN. Şimdi Berrinle, Aytaç'la konuş, kim alacaksa tam organize edin, hem ben bileyim o kişiyi çünkü Necmettin Bey2e ben de söyliycem o kişi seni alacak diye" "Hem de ıı.. ve Necmettin bey de telefon aç sen konuş "ben Karaköy Otelin sekreteriyim" diyerekten ıı konuş, şu kişi alacak de, onlar da evi tam adresi gidecek kişi alacak kişi onu birisi getirecek, götürecek" "Bunu organize edin, bana da sonucu bildirin" "Bir problem yaşamayalım" dediği,

Tape:3783 10.03.2008 tarihinde Erkan ÖNSEL ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU'nun "Merhaba konuştum randevu aldım ama tam saatini söyleyemiyorum şu bakımdan söyleyemiyorum benim bir benim avukattan haber bekliyorum onunla bir mahkemeye gitme işimiz var" "yani normalde 3:30 4 arasında gideceğiz ama tam saati kesin sana söylemek için şeyi bekliyorum" dediği, E.ÖNSEL'in "Tamam ben o zaman sizi bekliyorum siz bana haber edin hemen gidelim" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Tabi tabi ben sana bu şey Almanya dan gelecek ceset geldi mi otopsi konusu biliyor musun onu" dediği, E.ÖNSEL'in "Onu bilmiyorum abi onu bilmiyorum peki görüşürüz hocam" dediği,

Tape:3784 10.03.2008 tarihinde Erkan ÖNSEL ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU' nun "Ben 3:30 gibi orada olmaya çalışacağım" dediği, ERKAN ÖNSEL'in "Bende gelirim bende 3:30 da orada olurum" dediği, saat 3:30 da buluşmak üzere randevulaştıkları,

Tape:3785 10.03.2008 tarihinde Erkan ÖNSEL ile görüşmesinde özetle; E.ÖNSEL'in "Çatınız değil mi hocam oradan" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Evet tabi tabi" dediği, E.ÖNSEL'in "Hocam bu haber yapmakla ilgili dediğini yapacak mı hocam" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Anladığım kadarıyla yapacak ama daha fazlada bir şey söylemek hoş değil dikkat edersen öbür adam" "Çekinme diyor" dediği, E.ÖNSEL'in "Pek bir tehlike görmüyor evet" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ama söylediği şekilde doğrultuda bende arkadan söyledim dedim ki yanı bir ne oluyor ne bitiyor nedir bu falan bir araştıralım nedir ne oluyor gibilerden" "o zaten kendisi teklif etti yapacak demek ki"

Tape:3787 14.03.2008 tarihinde Gülcemal KARAKOÇ ile görüşmesinde özetle; G.KARAKOÇ'un "Sayın rektörüm ben albay Gül cemal KARAKOÇ" dedikten sonra tabipler gününü kutladıktan sonra G.KARAKOÇ'un "Bü günlerde bakıyorum çıkan yasalar yasa değil satılan asa değil ey hukuku bozanlar bu hoş manzara değil" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Doğru çok doğru" dediği,

Tape:3788 14.03.2008 tarihinde Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle; F.İLSEVER'in "hocam ben şimdi kısa bilgi vereyim müsait misiniz" "Almanya etkinliğiyle ilgili" "Şimdi belki bu akşam saym cumhur başkanımız şey yapacak konuşuyorlar tekrar şey yaşar ... komutanımız konuşuyor Erdoğan arkadaşımız avukat Erdoğan ÖZER konuşuyor bu akşam beraberler yani Talat paşa komitesinin bir şeyi var etkinliği var İzmir de yemeği var ona beraber katılıyorlar" "İzmir'de İzmir de İzmir de büyük ihtimalle orada ikna edecekler beraber olalım diye şimdi bizim şeydeki örgütler Almanya Atatürkçü düşünme derneği birlik örgütü ile Aşağı Saksonya ADD örgütü en büyük örgüt oluyor bunların ikisi bir şey düşünmüşler bir plaket düşünmüşler işte bu lozanda ... kimliklerini gerçekleştiren mücadelenin çalışmanın senboli isimleri işte Denktaş cumhur başkanımıza mahkum edilen siyasi yürüyüşü yaptılar Doğu perinçek'e ve size bütün Talat paşa komitesi olarak size aynı zamanda üçünüze bir şey düşünmüşler ödül plaket düşünmüşler aynı zamanda işte 22 temmuzda ya pardon düzeltiyorum hocam mart da 22 mart da hanofelde bir panel ırkçılık değil dostluk başlığıyla bir panel düzenliyorlar orada sizi konuşmacı olarak saplamışlar yani Türkiye'den gelen Alpaslan IŞIKLI hocamız konuşmacı siz gelirse cumhur başkanımız ve doğu bey Doğu PERİNÇEK arkadaşımız tabi Almanya dan Hakkı KESKİN falan yavuz DEBE gibi birkaç kişi daha olabilir öyle bir panel 22 mart cumartesi günü ponoferde akşamleyin yine şer oton otelinde aynı yerde yani bir yemek güçlü bir yemek 500 kişilik falan bir yemek organize ediyorlar erkesi günde pazar günü 23 mart hanburkta bir şiir turu gündüz yaptıktan sonra 2 saatlik falan 2-3 saatlik falan bir konferans düzenlemişler orada da amaçlan işte bir gün önceki ırkçılık değil dostluk panellerinde ortaya çıkan fikirler doğrultusunda bütün Türk örgütlerini yeniden örgütlenmesi oraya baya bütün Almanya'daki Türk örgütlerinin temsilcilerini davet ediyorlar bir örgütlenme konferansı gibi bir bakıma aynı zamanda işte bize de söz verecekler konuşmacı olarak akşamda 18 de döneceğiz hamburktan İstanbul a öyle program hocam geldiğimiz nokta bu" dediği,

Tape:3789 14.03.2008 tarihinde Dinçer..? ile görüşmesinde özetle; DİNÇER'in "Sağ olun 14 mart bayramınız kutlu ve mutlu olsun...." "Toplanamıyoruz hiç" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Evet bir şey yapında toplanahm artık" dediği, DİNÇER'in "Ben söyleyeyim Taylan beye de" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Evet organize edin de toplanalım" dediği,

Tape:3790 17.03.2008 tarihinde Taylan...? ile görüşmesinde özetle;Taylan'm "Hem tıp bayramınızı kutlamak için aradım, tabi geçirdikten sonra onun bir faydası yok hemde sondaki haberler açısından çok önelmi bir cuma, bakalım hala sürüyor herşey. Bir hatmnızı sorayım, birde geçmiş olsada tıp bayramınızı kutluyorum" dediği, Kemal'in "Çok teşekür ederim. Tıp bayramına bayram demek zor ama hiç değilse şu yargıtay başsavcısının girişimi gerçikten güzeldi." dediği, Taylan'm "İnanılmaz güzel oldu mı yani" dediği, Kemal'in "Yani cezayı çeker. Yani ben %61 oyla seçilmiştim hukuk dediler beni görevden aldılar değil mi" "Aynı şekilde yani seçen insanın oyu kadar hukuk da önemli demek ki" dediği, Taylan'm "Bence hayır birbaşka nokta daha var, bence çok daha önemli diye düşündüğüm. Sadece asker diyorduk ama başka cumhuriyet kurumlan da görevleri açısından çok güzel bir cevap oldu bakalım nereye vancak iş ama" dediği, Kemal'in "Halende adamlar hiç pervasızca sonuna kadar gideceğiz diyorlar ya ölene kadar gidecez diyor kadın erkek konuşuyorlar" dediği, Taylan'm "Onlar olabilir ama şuanda el bombasının fitili şeyi pimini çekip eline verdiler" "Uğraşsın dursun. Karşılaşınca daha uzun konuşuruz" dediği,

Tape:3791 17.03.2008 tarihinde Ahmet ALTINEL ile görüşmesinde özetle; A.ALTıNEL'in "Ne oldu ortalıkta bir tozduman oldu yargıtay savcısı bir açtı diye" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Çok güzel oluyor çok güzel" "Yani daha önceki kararlar aynı bağlantıda dolayısıyla yani laiklik aykırı eylemlerin odağı olması demek partinin kapatılması demektir" dediği, A.ALTINEL'in "Yani ozaman bunu red etmeyecek anayasa mahkemesi götürecek o zaman" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Bence red edemezler hayır red edemezler o zaman kendilerini inkar ederler" dediği,

Tape:3793 18.03.2008 tarihinde Güngör..? ile görüşmesinde özetle; GÜNGÖR'ün "Şey var mı, Taksim toplantısı ne zaman belli mi" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "3 Nisan da, kundaklanan Türk-Alman ilişkileri, Pof. Faruk Şen" "Faruk Şen, Türkiye araştırmalar merkezi başkanı Köln'de, yıllardır Almanya da" "Bu Almanların Türkleri öldürme olayları nedeniyle Türkiye de" dediği, GÜNGÖR'ün "Çok güzel çok güzel, 3 Nisan değil mi" "Perşembe tamam inşallah geliriz..." dediği, (TAPE NUMARASI YOK)Tape: 18.03.2008 tarihinde Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle;Ferid'in "Hocam ben aldım mesajınızı, Nur hanımda söyledi. Ogün cumartesi günü ben karşıdan gelecem ben sizi alırım hocam öyle şey olamaz, ben sizi geçerken alırım arabayla" "Yani hocam ben zaten öyle düşünmüştüm öyle planlamıştım ben size saati bildirecem, derim yarın şu saatte.." dediği, Kemal'in "Yarın saat iki gibi veya daha erken onüç otuz" dediği, Ferid'in "İyi olur hocam onüç otuzda teşrif edin lütfen hem yemek yeriz burada" dediği, Tape:3795 18.03.2008 tarihinde Hacer...? ile görüşmesinde özetle;Hacer'in "Ha şey hocam m bi gelişmelerden bi kısa size bilgi vermek istedim. I benim benim dilekçemi okumuş muydunuz?" "Ha şey bi m eksiklik bir şey gördünüz müydü acaba" diye sorduğu, Kemal'in ise "Hayır bence gayet güzel gayet başarılı dilekçeler yani YÖKe gönderdiğiniz" dediği, Hacer'in "O suç duyurusunda bulunduğunuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına m sindi bugünde YÖK len görüştüm hocam m YÖK'te bu soruşturma işlerini" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "soruşturma da ne oldu" "Bittimi o işler" dediği, HACER'in "Ha yok soruşturma bitmedi hocam sizinle görüştüğümde üniversiteye görüş alınması için gönderilmişti Rektörün görüşü daha rektör görüşünü bildirmeden ben o sizinle görüştükten sonra YÖK başkanına tekrar bir yazı yazdım kendisine dedim ki bu m sizin bu şekilde yaptığınız işlemle rektörlük yönetimini delilleri yok etme suçunu örtme yoluna gideceği diye kuvvetle muhtemel olduğundan direkt bu tip savcılık kanalı ile YÖK e intikal eden m suç duyurularında direkt işlem yapılması kişilerin görüşüne gerek duyulmadan işlem yapılması talep eden bir yazı yazdım ve m YÖK başkanıda buna duyarlılık gösterdi şimdi bundan sonra hiç üniversiteye bir şey göndermeden bir komisyon arda oluşturdu ıııı" "Şeyde yök te evet

evet öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon oluşturup direkt komisyona gönderecek soruşturma açılmama hani inceleme mi direkt soruşturma mı hemen bakıp hemen karara bağlayacak ve YÖK başkanına sunacak YÖK başkanı da m ona göre soruşturma yapacak" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "O komisyon oluştu mu" dediği, HACER'in "Evet evet oluştu hocam isimlerini almadım hocam ama m şey fazlada sıkıştırmak istemedim ordaki arkadaşı da hatta dedi ki aaa Hacer hanım dedi ben dedi o Hacer'in o dilekçeler sahibi sizin olduğunuzu bilmiyordum dedi sizmisiniz dedi evet dedim yani bende biraz kıyıma uğradım falan dedim bir hocam bu ara bu veteriner fakültesinde bir diğer şeylerde Cerrahpaşa'da da Turgut hocanın orda da aynı şekil olmuş akadamik kadroya atamalarda usulsüzlükler yaşanıyor onları da hep şahıslari bilgilendirdim onlarda şimdi suç duyurusunda bulunacaklar uı bu m bide veteriner fakültesinde parazitoloji ana bilim dalı başkanı Müfit hocanın günü bitmiş tekrar seçim yapamamış bi başka birini atanmışlar bi başka birinin yapılması için dilekçe vermişler rektöre tekrar vermişler m işte sonrada m bu sefer seçim yapılıp yine müfit hoca tekrar seçilmiş m yani bu görevi suyistimale giriyor yani ııı yani yasaya göre işlem yapılmadı hocam buna göre siz suç duyurusunda bulunursanız çok iyi olur zaten bunların görev süresi bitiyor ııı dedi ki siz dedi Hacer hanım dedi hazırlaya bilirmisiniz dedi siz ne hazırlarsanız ben dedi şuç duyurusunda bulunacağım dedi ııı birde aynı bölümde başka bir doçent doçentide profösör kadrosu için başvuruda bulunmuş 2007 Temmuz ayında oda ona da şey Jürilere gördermiş 5 te 0 yani hepsi olumlu olmasına rağmen ee bu sefer üniversite yönetiminde başka bir gerekçe ııı şey dekan söz alıyor bi şey ııı bir neden bularak tekrar jürilere göndermesini sağlıyor bu tekrar jürilere gidiyor tekrar geliyor bi daha gönderiyorlar bi daha geliyor yani bu 4 kere jürilere gidiyor netice itibarı ile bu kişiyi atamıyorlar ben dedim ki bu bilgi edinme yasasına göre hemen bir dilekçe verelim dedim geçen hafta Cuma günü dilekçeyi verdirdim Perşembe hazırlayıp eline verdirmiştim siz onları alın dedim elinize ona göre dedim hem dava açarız dedim" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "İdari yargıya hemen idari yargıya" dediği, HACER'in "Tabi tabi hem dedim hemen dava açarız hem de dedim suç duyurusunda bulunursanız sizin dedim suç duyurusunda bulunduğunuz zaman dedim m işleminiz dedim olumlu hale gelir dedim çünkü çekinirler dedim zaten yaşıyorlar şuanda sıkıntı dedim ııı oda o hocada öyle yapacak ayrıca YÖK'ten de bu gün dediler ki ıı Hacer hanım o kadar çok dilekçe geliyor ki İstanbul Üniversitesinden artık bıktık arka arkaya dilekçeler gelmeye başladı ııı dedim yani olumsuzluk bu YÖK başkanına her kes güvemiyorda ondan gönderiyor dedim bende hiç merak etmeyin dedi o hanım bana şey gereken yapılacak hiç burda en ufak bir usulsüzlük aksaksızlık söz konusu değil merak etmeyin dediler ııı bir bilgilendireyim dedim yine bu arada m Cerrahpaşa'da hastane müdürü Şakir bey vardı onun da görevlendirmesi vardı onunda yürütmeyi durdurma ret geldi yürütmeyi oda üniversitenin yaptığı savunmaya cevap vermemiş onun hakkında da ııı işte basit konular bulup ceza verme durumuna gitmişlerdi ondan dolayı mahkeme yürütmeyi durdurma ret vermiş şimdi dedim sen merak etme sen ben itiraz dilekçeni hazırlarım bu ara dedim mahkemeden aldı getirdi onları bana verdi m bide ayrıca hocam Sinan AKTINOK'da suç duyurusunda bulundu ııı bu ara artık çok sıkıştırmalar sonucu lütfen gitti oda suç duyurusunda bulundu tazminat davası da açtı rektör beye o da iyi oldu bu ara çok sıkıştılar hocam çok sıkıştırıyoruz hiç merak etmeyin hocam herkese söylüyorum herkese de yardımcı oluyorum" "Bunu hocam şey en kısa zamanda bunun görevden alınmasını sağlıyacağız İnşallah hocam elbirliği ile yani o kardar çok o kadar çok yani yasadışı olumsuz işlemleri ve her konuda ııı akademik ve idari personelin her konumsundan olumsuz işlemler var. Bunların hepsinin her kes hocam suç duyurusunun ne olduğunu da bilmiyor ııı ondan dolayı böyle bu şekilde aydınlatmalar da da buluyorum ııı yani geçmişte ki size yapılanı hiçbir şekilde hazmedemiyorum kendime yapılsa bu kadar üzülmezdim hocam hakkaten öyle üzülüyorum ki yani böyle bir bunlarla ne yapabilirim diye hep gece gündüz onları düşünüyorum hocam" "...yok hani yaptığım elimden fazhvbir şey de gelmiyor fazla bir şey gelse daha da ileri boyutta gideceğim m inşallah yani görevleri bitmeden görevden el çektirirler böyle yanı umutla onu bekliyorum hocam ııı bi emriniz var mı hocam" dediği,

e)-Diğer şüphelilerle örgütsel irtibatları;Düzenle

Örgüt yöneticilerinden Doğu PERİNÇEK ile Danıştay' daki davası ve diğer konularla ilgili olarak irtibatlı olduğu, Habib Ümit SAYIN ile irtibatlı olduğu, kendisi ile genellikle Türkiye' de yaşanan son siyasi gelişmeler neticesinde darbe ortamının oluştuğu ve darbe yapılması gerektiği ile ilgili telefon görüşmelerinin bulunduğu, Danıştay ve Antalya ilindeki davalarında yargıyı etkilemek amacıyla girişimlerinin bulunduğu, Danıştay' daki davası ile ilgili heyette yer alan hakimler hakkında bilgi toplayarak bu kişilere ulaşmak istediği ve davanın lehine sonuçlanması için girişimlerinin bulunduğu, bu konuda Fatma Nur SERTER ile telefon görüşmelerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Habib Ümit SAYIN' dan Antalya'daki davası ile alakalı YÖK'teki Soruşturma komisyonu ile alakalı yardım istediği, kendisinin de bunun üzerine Kemal ALEMDAROĞLU' na bilgilendirme yaptığı, 05323570781 numaralı telefonunun Mehmet Adnan AKFIRAT' m ve Ümit SAYIN' in kullandığı telefon sim kartlarında kayıtlı olduğu, İlhan SELÇUK' ve Doğu PERİNÇEK'in ile irtibatlarının bulunduğu, Ferid İLSEVER ile talatpaşa komitesi faaliyetlerini birlikte yürüttükleri.

f)-Diğer şüpheli ve tanık beyanları;Düzenle

İlhan SELÇUK; Kemal ALEMDAROĞLU' nu rektörlüğünden tanıdığını, İstanbul Üniversitesinde olduğu dönemden tanıştıklarını, rektör olarak gazeteye geldiğini, gazete temsilcileri olarak İstanbul Üniversitesine gittiklerin de görüştüklerini, rektörlüğü döneminden sonra da mesafeli de olsa dostluklarının devam ettiğini, Kemal ALEMDAROĞLU' nun Doğu PERİNÇEK ve Mehmet HABERAL ile arasının iyi olduğunu bildiğini, Cumhuriyet Televizyonu kurma aşamasında kendilerine yardımcı olacağını vaat ettiğini, Doğu PERİNÇEK; Kemal Yalçın ALEMDAROLĞU' nun Eski İstanbul Üniversitesi rektörü olduğunu, çok değer verdiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı olacak nitelikte bir bilim adamı ve aydınımız olduğunu, Habib Ümit SAYIN; Kemal ALEMDAROĞLU' nu Üniversiteden tanıdığını ve Rektörlüğü zamanında kendisine kadro veren rektör olduğunu ve onu sevdiğini, Habip Ümit SAYIN ek beyanından anlaşılacağı gibi , Kemal ALEMDAROĞLU'nun taksim toplantıları adı altında gizli toplantılar yaptığı, ve burada ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN amaçlan doğrultusunda konuşmalar yapmak suretiyle uzun süredir örgütsel irtibatlarım devam ettirdiği.

İbrahim BENLİ; Kemal ALEMDAROĞLU' nu tanıdığını, 2005 yılında Talat Paşa Komitesi faaliyetleri çerçevesinde Lozan seyahatinde aynı uçakta ve aynı sırada tesadüfen yan yana oturduklarım, Kemal ALEMDAROĞLU ile Talat Paşa Komitesi faaliyetleri çerçevesi dışında başka bir ilişkilerinin olmadığını, çiftliğinde zaman zaman dostlarını davet ederek mangal partisi ve müzik dinletisi düzenlediğini, bu davetlerin birine Doğu PERİNÇEK, Kemal ALEMDAROĞLU ve bunlarında yanında 80 civarında kişileri davet ettiğini, Adnan AKFIRAT; Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU' nu basından tanıdığını, bir kez kendisi ile röportaj yaptığım, 2005 yılında Ermeni Soykırımı ile alakalı İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen etkinliğe beraber katıldıklarını, Talat Paşa Komitesi'nin düzenlediği etkinliğe birlikte katıldıklarını,

Ferid İLSEVER; Kemal ALEMDAROĞLU' nun eski İstanbul Üniversitesi Rektörü olduğunu, birlikte Talat Paşa Komitesi yürütme kurulunda yer aldıklarını, Tape:3753 03.02.2008 tarihinde Mustafa...? ile görüşmesinde özetle; MUSTAFA'nm "Haberini aldım da yanımda şimdi Fatih de var ilmioğlu" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "İyiyim sağ ol sizin bu başarılarınızı görünce bende çok ee mutlu oluyorum" dediği, MUSTAFA'nm "Eee siz bizim taktik ağabeylerimizsiniz (gülerek) yani" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "He yani bu işin bu işe baş koymuş kişileriz ...." "Ben ben bu işin bir yerden döneceğine bu şekilde gitmeyeceğine inanıyorum" "yani onun için sizin yaptıklarınızla bu iş dönerse döner" dediği, MUSTAFA'nm "Bizimkilerde son çabalar ya ya dönecek ya dönecek başka yolu yok yani" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Tabi ...o Yök başkam denilen hayvana da çok iyi yaptın" dediği,

g)-Hukuki durumunun değerlendirilmesi;Düzenle

Şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU dosya hakkında bilgisinin olmadığını, herhangi bir suç işlemediğini, örgüt üyesi olmadığım, dava dosyası hakkında bilgi sahibi oldukları zaman bu konuda ayrıntılı beyanlarda bulunacağını ifade etmiş ise de , Şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nun profesör olduğu, rektörlük yaptığı, telefon konuşmalanndan da anlaşılacağı gibi dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER tarafından görevden alındığı ve bu konu ile alakalı hakkında birçok davaların açıldığı ve şüphelinin bu davaları takip edip yargı sürecinde kendi lehine kararlar almak için bir çok girişimde bulunduğu, hatta İşçi Partisi genel başkanı olan şüpheli Doğu PERİNÇEK'ten de yargı sürecine müdahele etmesi için talepte bulunduğu Doğu PERINÇEK'in de "Tamam. Biz görevi aldık, yerine getiriyoruz" şeklinde yargı sürecine müdahale edeceği ve bunun bir görev olduğunu belirtmekle, olayın sadece yargı süreci boyutu değil örgütsel boyutundan bakılıp görev olarak algılandığı, bu konuyla alakalı bazı tapelere aşağıda kısaca yer verilmiştir. Yine aynı şüphelinin örgüt üyelerinden Habip Ümit SAYIN, Ferid İLSEVER ve Doğu PERİNÇEK ile bizzat darbe yapılması ile alakalı görüşmeler yaptığı gibi, darbe yapılması gerektiği konusundaki görüşlerini üst düzey askeri görevlerde bulunmuş emekli Paşalardan, ünversitelerin üst düzey yöneticileriyle birlikte aynı tür görüşmeleri yaptıkları, yine şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nun üniversiteler arası kurulla alakalı seçimlerde etkili olduğu ve kendi görüşündeki insanları bu kurula seçtirmeye çalıştığı, bazı rektörleri yönlendirip meclise ve siyasi partilere baskı yaptırtmak için Fatih HİLMİOĞLU isimli kişiyi yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Darbe için zemin hazırlamak ve Ülkede Kaos Ortamı Oluşturulmasıyla alakalı yaptığı görüşmeler, 08.12.2007 tarihinde H. Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle;

Ümit'in "Yarında gaz alma operasyonu var Landoğan'da T... Ö...", Kemal'in "O nedir T... Ö... mı yapıyor" 'Türkiye Barolar Birliğimi yapıyor", Ümit'in "Onlarla koordineler Şener Paşaya ulaşamadım Şener Paşa ile buluşacaktım herhalde oda Ankara'da ee yani şey bir keşmekeştir devam edip gidiyor ne olduğu belli değil alo" "Hiçbir şey olmuyor hocam Asker satıyor Ülkeyi" "Hiçbir şey olmuyor Asker satıyor Ülkeyi hocam" "biz yapacağımızı yaptık siz de ben de yapacağımızı yaptık" diyerek mitingleri kendi Ergenekon terör örgütünün amaçları doğrultusunda planladıkları ve amaçlarına ulaşmak için gayret sarfettikleri,


10.12.2007 tarihinde H.Ümit SAYIN ile yaptığı görüşmesinde özetle; "YÖK bitti Üniversitede bitti Mesut PARLAK'ta bitti" "Evet bu arada A.. E., denilen bir başka işbirlikçi de" "Bu iş bu iş Miili Demokratik Devrimle biter", "Açık açık şey diyormuş Devrim diyormuş", "Sonra üst taraftan olmayacak bu iş alt taraftan olacak" diyerek mevcut anayasal düzene aykırı olarak hükümetin ve meclisin darbe ile düşürülmesiyle alakalı ve bir askeri darbe beklentisi içinde olduğu ve bu darbeyi desteklediği, 21.12.2007 tarihinde H... K.... ile görüşmesinde özetle; Antalya'daki arsa ve bina yapılması konusuyla ilgili görüştükleri, görüşmenin sonlarına doğru, Kemal Yalçın ALEMDAROGLU' nun "Ama birşey söyleyim mi komutanım bu iş bu demokrasi oyunuyla bir yere vanlamaz" "OLACAK SA OLSUN BİR ŞEY" "Hepimiz bilelim ne olduğunu" "Bu bu artık elime silah alıp dağa mı çıkacağım yani" beyanlarından darbe yapılmasının kendisi için kaçınılmaz olduğunu belirttiği, 22.12.2007 tarihinde Celal...? ile görüşmesinde özetle; Kemal Yalçın ALEMDAROGLU' nun"...bir taraftan bütün gazeteler televizyonlar bana bindirirken senin o şekilde yazman birçok kişiyi mutlu etmiş tabi", "....biraz yazarsan çok sevinirim" beyanlarıyla Celal' den medya desteği sağlamaya çalıştığı,

27.12.2007 tarihinde Habib Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Ü.SAYIN'm "hiç bir şey anlamıyoruz biz de. Yani, paşa m... emekli paşalarla konuşuyoruz, onlar da anlamıyorlar." demesi üzerine Kemal Yalçm ALEMDAROGLU'nun "Evet, evet artık, artık bu iş m... onları aştı bence; burdan bişey çıkmaz." diyerek rütbeli askeri personelden darbe beklentisinde oldukları, Ü.SAYIN' m yukarıda bütün 4 yıldızlı 3 yıldızlıları pasifize ettiler." "YANİ ALTTAN BİRİLERİ BİŞEY YAPAR BARİ" "Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar zavallı hale gelirmiydi şaşırarak izliyorum"diyerek bunu desteklediği, 07.01.2008 tarihinde Habib Ümit SAYIN ile görüşmesinde özetle; Ü.SAYIN' m "Alt yapısı bu Kürdistan Devleti için bunu organize eden uçaklara bindiren Kürtçe tercümanlığını yapan adam bu M.. Ş...'miş" demesine karşılık, K.ALEMDAROĞLU'nun "Buna karşıda zinde güçler zinde güçler sesini çıkarmıyorsa yuh olsun" diyerek yine darbe beklentisini dile getirdiği, Ü.SAYIN'm "...AMA ŞEY HİÇ BELLİ OLMAZ ALTTAN BİR ŞEY GELEBİLİR" diyerek askeriyeden müdahale gelebileceğini belirttiğinde, K.ALEMDAROĞLU'nun "EVET YANİ BÜYÜK OLASILIKLA DA ÖYLE OLACAK BU İŞ" diyerek askerin müdahale etmesinden bahsettiği, 11.01.2008 tarihinde Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle; K. Y. ALEMDAROĞLU'nun "Evet olabilir. Ben gerçi her ortamda söylüyorum ya artık herhalde bu iş bu demokrasiyle olmaz. Bu olacaksa bir DEVRİMDİR. Bu da "ULUSAL BİR DEVRİM" olmalıdır" diyerek kesinlikle darbe istediği, mevcut düzenin değişmesi gerektiğini ve bunun da darbe ile olması gerektiğini, 02.02.2008 tarihinde X Bayan ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "...ee şeye mi Meclise doğru yürüyüş mü yaptılar", diyerek bilgi aldığı,


X BAYANIN "Şimdi yapmışlar ama engellenmiş yolu değiştirmiş polis ben çünkü ordan çıktıktan sonra Mamak'a gittim", bilgisini alması üzerine, K.ALEMDAROĞLU'nun "Ee ben şöyle bir şey düşündüm bugün ee işte acaba ADD" "Rektörleri Ankara'da bir toplantıya çağırıp" "Aa ADD Çarşamba veya Cuma meclise yürüttürebilirmi onları" diyerek yapılan eylemleri planladığı, eylemlere destek verdiği ve perde gerisinden bu tür provakatif eylemleri yönettiği, 22.02.2008 tarihinde Ahmet ALTINEL ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROGLU' nun "yani bunlar bunlar eee Türkiye'yi karıştırdılar ama kardeşim karşı taraftada doğru dürüst bi uğraş yok ki darmadağınık" "ulan bi araya gelin bir şemsiye altında birleşin" "birlikte eylemler yapm herkes kendi başına bu işe çalışıyo" diyerek Türkiye' yi iki kutuplu kabul ettiği, bunlar olarak bahsettiği T.C. Hükümeti karşısında kendisinin de arasında bulunduğu grubun mevcut düzeni değiştirmek amacıyla provakatif eylemleri desteklediği, hatta bizzat yönettiği, 03.02.2008 tarihinde F... H... ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "bunlar bunlar kafalarına koydular bitiriyorlar" "efendim 199 kişiymiş o Dengir Mir Mehmet Fırat denen i." "ha şimdi bence bence sizin ne bileyim Ankara üniversiteleri rektörleri sizleri bi toplamalı Ankaraya ve olarak meclise gitmeli" "görüşmeden önce veya görüşme günü gidip AKP grubuyla da CHP MHP grubuyla da yani topluca bir baskıda orda göstermekte fayda var" dediği, F.HİLMİOGLU'nun "çünkü onlar da bırakmayacak hocam mecbur yani onlarda bağıracak bu sefer Anayasa Mahkemesini değiştirmeye üst düzey kritik makamlar bizde ama buna rağmen biz bunu değiştiremiyoruz diye acayip şekilde tabi içerliyecekler bu sefer belki Anayasa Mahkemesine dönecekler AKP'ye dönecekler başbakan dönecekler her halükarda bir şey olacak bir şey yaşanacak ama bizim aleyhimize verdiği zaman Türkiye karışır iç savaşa kadar yani" "... böyle bişey olmaz yani Anayasa Mahkemesi kararını verdikten sonra burası hukuk devleti deyip çıkmak lazım hepimiz yargıya saygılı olmak lazım deyip çıkmak lazım" "Meclisten bir çıksın Anayasa Mahkemesine gitsin o süreçte belki gene bir toplanıp olağanüstü ortak karar bunu teklif edecem yani ben orda kritik yani orası hocam" "orda bir defa izin verdiğin zaman geri bunları dışarı yasaklamak kadar zor bir şey yok ya bela bişey hocam ya" dediği, ÖRGÜTSEL İÇERİKLİ GÖRÜŞMELERİ 23.02.2008 tarihinde E... Ö... ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "bu Emin Gürses" "Ümit Sayın falan onlar gözaltına alınmış diye gazetede okudum" "nedir o konu", "ee var Hürriyet gastesinde yazıyo Ümit Sayın" "Vedat Yenerer" "gazeceteci varya Vedat" "yani ulusalcılar birer birer toplanıyo mu nooluyo" "sizin bi ilgilenmeniz var mı onu sormak istiyodum" "e ilgilenin canım" "ee Emin Gürses ve Vedat Yenerer falan bunlar ulusalcı çizgide insanlar bunlarm iyi böyle bi ilgilenir misin bana bi" "bi bilgi alırsan bana da söyler misin? Diyerek soruşturma kapsamında gözaltında bulunan kişiler ile ilgilenilmesi talimatını verdiği, gözaltına alman kişilerin örgütsel faaliyetlerini bildiği için konuyu yakından takip ettiği anlaşılmaktadır. 03.03.2008 tarihinde İlhan SELÇUK ile Alev ? in görüşmesinde özetle; İLHAN'm "Biliyorsun Doğu Perinçek bide Kemal Alemdaroğlu geldiler bana" "...şimdi efendim bu Kemal Alemdaroğlu'yu akşam yemeğe davet ettik biliyorsun" "Şimdi uçak ücretini verelim mi yoksa gerekmez mi Kemal Alemdarağlu'na" şeklindeki görüşmeden de şüpheliler arasındaki örgütsel irtibatın ortaya çıktığı gibi Doğu PERİNÇEK'in ve Kemal


Yalçın ALEMDAROGLU'nun yemeğe gelmesi sebebiyle uçak parasının ödenmesi, aralarındaki yemeğin örgütsel bir toplantı amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. 27.12.2007 tarihinde Güler KÖMÜRCÜ ile Hikmet ÇİÇEK' in görüşmesinde özetle; Hikmet'in İbrahim BENLİ'nin kim olduğunu sorması üzerine, Güler KÖMÜRCÜ'nün "Sizin adamınız a a bismillah işadamı yok mu hani" dediği, bu şahsın evinde verdiği davetten bahsederek "...geçen iki hafta önce evinde yemek davet verdi" "...içeride bir sürü İşçi Partili Doğu bey bir şey söylüyor eşi falan da var işte ne bileyim Kemal ALEMDAROGLU şey işte Fikret ne hoca Ercan hoca ondan sonra Y.. H... eşleri falan böyle kalabalık bir İşçi Partili gruplar işte piyano çalıyorlar arya söylüyorlar ben de içeride nasıl ... biliyorlar bilior musun beni görmen gerekiyordu" diyerek aralarında Kemal Yalçın ALEMDAROGLU' nun da bulunduğu örgütün üst düzey üye ve yöneticilerice tertip edilen örgütsel içerikli olduğu anlaşılan toplantılara bizzat Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nun da katıldığı. 07.01.2008 tarihinde Doğu PERİNÇEK ile görüşmesinde özetle; D.PERİNÇEK'in "Saym rektörüm saygılar Doğu PERİNÇEK ben" "Sağolunuz efendim o ıı.. davayla ilgili kararı aldım" "2 tane onun için gerekli bütün girişimleri yapacaz, 2 tane ara in., şerh olması çok lehimize yani", "Evet. Yani bu ıı.. kararlar ıı.. zor almır, onun için onlarm böyle bir "Yürütmeyi Durdurma" kararı konusuna şerh koymaları, demektir ki orda çoğunluk aşağı yukarı büyük ihtimalle olucaktır saym rektörüm yani" diyerek Danıştay' da bulunan dava dosyası ile ilgilendiği, K. ALEMDAROĞLU'nun "Evet. Bizi çok güçlendirecek "İnşallah son noktasındayız, eğer siz de bastırırsanız" dediği, D.PERİNÇEK'in "Tabi tabi" dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "İşte onun için tam bu zamanda bu zamanda hep beraber" "Şey yaparsak" dediği, D.PERİNÇEK'in "Tamam. Biz görevi aldık, yerine getiriyoruz" dediği Doğu PERİNÇEK' ten destek istediği, 11.01.2008 tarihinde Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Iıı.. saym PERİNÇEK beni aramıştı, daha sonra Servet BORA aradı falan, u...a acaba bi bilginiz var mı ne oluyo ne bitiyo diye" dediği, F.İLSEVER'in "Valla bugün ben düşündüm onu, ancam şimdi akşamüzeri Mehmet CENGİZ'le bir görüşeyim" "Sizi aradı mı Mehmet CENGİZ" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Hayır yok Mehmet CENGİZ aramadı" "Servet BORA aradı, bi bilgi istedi ona o bilgiyi verdim" dediği, F.İLSEVER'in "Ben Metingille bir görüşeyim, ondan sonra ben sizi arayayım" dediği, 11.01.2008 tarihinde Ferid İLSEVER ile görüşmesinde özetle; F.İLSEVER'in "...Ben konuştum Mehmet CENGİZ'le hemen sizi şey yapıyinı arayayım dedim. Iıı.. şimdi zaten herhalde size de bahsetti şey Servet abi bilmiyorum ama o 2 tane şeyle görüşüyo Üyeyle görüşüyo" "Tabi bizim o söz konusu olan şey değil, tanıdık tanıdık" "Iıı...bizimkiler epey bi şey yapmışlar görüşme yapmışlar. Iıı.. zaten hem doğrudan kendilerini şey yapmak doğru olmuyo diyo bu işlerde" Ama ha. Ama onları tanıyan bilen insanlarla şey yapıyoruz diyo. Esas da Çarşamba günü büyük bir ihtimalle Çarşamba günü m...Emin beyin Ç 'm eşi orda başyargıç pardon başsavcı ııı.. biliyorsunuz. Ondan randevu almışlar onla bir görüşcekler "tanıyoruz onu" diyo" dediği,


K.ALEMDAROĞLU'nun "Tamam yani takip ediyolar sağolsunlar" dediği, görüşmenin ilerleyen bölümlerinde K.ALEMDAROĞLU'nun "Onun dışında da onun dışında da Türkiye'ye bakarsan" Her şey rezil vaziyette gidiyo" dediği, F.İLSEVER'in "Valla öte yandan hocam bizim çalışma da iyi gidiyor. Yani "Onlar ne olur" diceksiniz ama yani" "Kısa vadede belki hemen çok çok büyük şeyler olmaz ama. Fakat u...hocambi taraftan da bi devrimciîeşme var yani yani şu anlamda m... yani ben sizi yıllardır tanıyorum konuşmalarınızı şeyinizi" "Net tavırlannızı da hep tanıyoruz zaten ama biz böyle bir avuç insan bunları söyleyip duruyor. Şimdi ben bakıyorum dün mesela ıı işte Enis ÖKSÜZ'le konuştum. Ondan tutun taa taa Cumhurbaşkanı DENKTAŞ'a kadar uzanan böyle geniş Karman İNAN'a kadar uzanan düşünün bunlar Liberal sağcı" "Sağ görüşlü veyahut da ömürleri şeyde geçmiş sağ partilerde geçmiş insanlar. Iıı... Kamuran İNAN bey şimdi "Çözüm Solda" diyor. Yani solda diyo solda dediği Atatürk programı tabi " "Sol olcak tabi ondan sol ne var ki? Yani bu kadar net bir görüş te şey yapıyor, imzalıyor ve böyle çok enteresan yaygın bir kompozisyon oluşuyor. Bu tabi başlangıç hocam yani umut umut veriyor bize. Yani bir ıı... "devrimci bir yöneliş" de var bizim aydınlar arasında. Öyle söyliyeyim" dediği, Ggörüşmenin devamında CHP'nin genel başkan adayları ile ilgili konuşurken F.İLSEVER'in "Ee... Alev COŞKUN Cumhuriyet Halk Partisi içinde ne kadar önderlik yapabilir o ayrı bir tartışma konusu. O bir isim yani. Şimdi Oğuz OYAN'm bir net çıkışı var. Yani benim şeyim, önerim şudur hocam, Lütfen sizin ağırlığınız var, isminiz var. Gücünüz yettiği yerlerde bunları şey yapıp n... nasıl söyliyeyim biraz yüreklendirip cesaretlendirip, şevklendirip m... yanlarında olduğumuzu da hissettirerek yani ıı... herhalde bişey bilir(l kelime anlaşılamadı) zaman içinde diye düşünüyorum." Dediği, K.ALEMDAROGLU'nun "Evet olabilir. Ben gerçi her ortamda söylüyorum ya artık herhalde bu iş bu demokrasiyle olmaz. Bu olacaksa bir DEVRİMDİR. Bu da "ULUSAL BİR DEVRİM" olmalıdır" dediği, Yargı görevi yapanı ve Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle alakalı görüşmeleri, 20.12.2007 tarihinde Sinan ALTINOK ile görüşmesinde özetle; S.ALTINOK'un ".... bunu hakimle de konuştum, zaten hakimde tamdık hocam ondan sonra kesin iptal kararı verecek, hiç şeyi yok" diyerek yargıyı etkilemeye çalıştıkları, 28.12.2007 tarihinde Kemal GÜRÜZ ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU'nun "Danıştay 8'inci Daireyi Yürütmeyi durdurma istemiştik" "üç iki Yürütmeyi durdurma hayır demişler" "Ancak ilginç olan çok güzel bir şey var" "İki muhalefet eden iki kişi" "Görevden alınma tamamen Hukuka aykırıdır diyor" "...şimdi bunların bu üç kişi üç kişinin birinin adı Ay.. KI...'lı mı ne öyle birisi" "işte birisi Sıd.. bilmem ne bir tane daha var Al... bey diye" "Bu üçü üzerinde bence çalışılırsa bu iş kurtarılır gibi gözüküyor" diyerek ismini verdiği hakimlere farklı yollarla ulaşarak bu kişileri etkileyerek davanın lehine sonuçlanmasını sağlayacaklarını, "Ben sana tam isimlerini de söylerim" "Hep birlikte yükleniriz buraya bakalım" diyerek hakimlere baskı yapmayı planladıkları, 20.12.2007 tarihinde Vecdet ÖZ ile görüşmesinde özetle; Görüşmenin başında karşılıklı bayramlaştıktan sonra V.ÖZ'ün "Ne oldu DP ile uğraşıyormusun9" dediği

K.ALEMDAROĞLU'nun "Bu Danıştay kararıyla ilgili haberim oldu, onunla ilgili yapılacak edilecek bir şey varmı hocam?,


V.ÖZ'ün "Eee 5. Asliye Ceza Mahkemesinde savcı dava açmış, Benimle hiç ilgisi olmayan bir şey ama", K.ALEMDAROĞLU'nun "Bu meseleyi Kahraman'la bir konuşalım hocam da, Kahraman sizi çok seviyor. Takip edelim mi hocam?" beyanlanndan Vecdet ÖZ' ün da Danıştay' daki davasını takip ettikleri, 26.12.2007 tarihinde N... S... ile görüşmesinde özetle; K. ALEMDAROĞLU'nun "Altan AYANOĞLU, Tanır mısın?" "Peki onun bir kızı veya gelini var mı? A.. M.. A...." "Peki şimdi sen bu Al... A... denilen kişiye bir şey sorabilir misin?" "Konuyu söyleyeyim sana, hani bu trilyon davası vardı ya hastaneler modernize edildi. Onun davasında buradaki hukuk davasında, Galatasaray Üniversitesinden A.. M.... A " "Araştırma görevlisiymiş ve doktor, doktor asistan veya onu bilirkişi yapmış hakim." Beyanlanndan davası ile ilgili bilirkişiye ulaşarak dava konusu farklı şekillerde etkilemeyi amaçladığı, 26.12.2007 tarihinde X Şahıs ile görüşmesinde özetle; K. ALEMDAROĞLU'nun Danıştay'daki dava dosyalan ile ilgili mahkemenin bilirkişi olarak A.. M... ve Y..n B..'ı atadığını söylediği beyanlanndan bir çok noktadan bilirkişiye ulaşmaya çalıştığı, 26.12.2007 tarihinde K... BE., ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU, Danıştay'daki dava dosyası ile ilgili bilirkişi olarak atanan Ya.. Bİ.. hakkında "bu ismi bulursan çok iyi olur" "Asliye Hukuka 2,5 Trilyon artı faizi falan ödediğimiz parayı istiyor ya" "Döner sermayeyi zarara sokmuşuz diye" "O zaman o zaman sen şu Ya... Bİ....'i de kimdir nedir diye öğrenmeye bak" beyanlanndan bilirkişiler hakkında farklı kaynaklardan bilgi topladığı, 28.12.2007 tarihinde N.... S.... ile görüşmesinde özetle; K. ALEMDAROĞLU'nun "Şey H.... Y...'ı tanımlısın?" " Güvenilir bilişimidir sana göre ?", N.SÖZEN'in "Güvenilir Alevidir" "Evet şeyin yakınıdır Mihase var ya Cumhuriyette" "Onun yakınıdır", K.ALEMDAROĞLU'nun "Senin ilişkilerin nasıldır", "Hani bilirkişi yaptılar ya şeyi Muhasebeciyi" "Sende tanıyorsan sende konuyu bildiğin için" N.SÖZEN'in "Olur ben H... ile konuşurum" "Tabi H... Y... şeyi bulacak AY...'nu bulacak", K.ALEMDAROĞLU'nun "AY.... var Hukukçu", "Onu bulduk ona bulduk biz" "bir de muhasebeci var" "Muhasebeci Y.... B... diye Hü...'de onu bulacak" beyanlanndan mahkemece bilirkişi olarak tayin edilen kişilere farklı kaynaklardan ulaşarak dava sürecini etkilemeye çalıştığı, bilirkişiler hakkında özel hayatlanyla da ilgili olmaka üzere araştırmalar yaptırttığı ve bilgi topladığı, 30.12.2007 tarihinde X Şahıs (5325888384- numaralı) ile görüşmesinde özetle; K.ALEMDAROĞLU, Danıştay'daki davası ile ilgili konuştuktan sonra "3 e 2 S... ret verenlerden" "Yani S.... bir anlayış gösterse de artık son defa", X ŞAHSIN "Dur bakayım ben onunla tekrar konuşuyum, tekrar konuşuyum bakalım", K.ALEMDAROĞLU'nun "Yani size zahmet olmazsa" "Sizin için bir sakıncası yoksa" "İşte o bi şekilde bi şekilde, nedense o sürekli bize ret veriyor ama yani artık biz" dediği, "Ee konuştum diğerleri ile","Tamam işte son ama artık son defa bir şey

yapsın da" beyanlarından Danıştay' daki davasına bakan hakimlere ulaşarak davanın seyrini etkilediği, 31.12.2007 tarihinde F... N... S... ile görüşmesinde özetle; K. ALEMDAROĞLU'nun avukatı için "Şimdi bu durumda bu durumda o 3 tane bana "Ret" verenler üzerinde "çalışma yapma"nm büyük yararı olacağı düşüncesinde" F.N.S.'in "Peki bu adamların şeyi belli mi "Siyasi görüş"ü filan", K.ALEMDAROĞLU'nun "Ya bu adamların "siyasi görüşü" hemen hemen belli. Bi tanesi Alevi, Sıddık denilen bi adam" ""Güçlü bir Alevî kanalıyla" etkilenebileceğini umuyoruz" beyanlarından davasına bakan hakimleri etkiledikleri, bunun için farklı kaynaklardan yardım talep ettiği, 01.01.2008 tarihinde X Şahıs ile görüşmesinde özetle; X ŞAHSIN "...Hocam laf aramızda bu hata ben onu biliyorum da, Bizim A.. N.... S...'i seçmekle olmuş bu iş" "Yani böyle böyle böyle cumhurbaşkanı olmaz" beyanlarından Cumhurbaşkam'nı aşağıladığı, devamında "K.ALEMDAROĞLU'nun "... Danıştay'da sizin şeyiniz olabilir mi? "8'inci Daire'de S.. Y... diye bir şey var, m..." "Iııı.. A.. A..., diğerlerini ıı.. S... Y..., yani yürütmeyi ben size daha ilerde şey yaparım" "Listeyi veririm" beyanlarından yine dava sürecini etkilemek amacıyla hakimler hakkında bilgi topladığı ve onları etkilediği, .24.01.2008 tarihinde Cevdet..?/Celal..? ile görüşmesinde özetle; CEVDET'in "Hocam ben Cevdet bir saniye veriyorum Celal beyi" dedikten sonra telefonu CELAL'e verdiği, K.ALEMDAROĞLU'nun "Saygılar sevgiler kutluyorum" CELAL'in "Bende sizi arayacaktım sizin hakkınızda ben bir yazı yazdım" "Hayır onu size onu göndermem lazım bir okuyun yanlış bir şey olmasın içinde" "Ondan sonra Cumhuriyete göndereceğim ben" dediği, Tape: ... 24.01.2008 tarihinde X Şahıs (533 730 04 72 numaralı) ile görüşmesinde özetle; X ŞAHSIN "Hocam siz bana bir tanesini söyleyin hemen göndereyim" "Tamam kaç numara?" dediği, K.ALEMDAROĞLU'nun "258 20 28" "Siz o faksta bana faksınızı e-mailinizi falan bildirirseniz ben de ona göre şey" dediği, X ŞAHSIN "Hepsini bildiririm Hocam hepsini bildiririm" dediği, X ŞAHSIN "Ben yazıyı yazdım şimdi eve gideceğim onu size fakslayacağım tamam" "Hocam bundan sonra yalnız yardımınıza çok ihtiyacım var" "Yani destek temasında olacağız" "Toplantılardan önce bir araya gelelim" "Ne yapıp çünkü bu or..pu çocuklarını benden iyi tanıyorsunuz" dediği, Yukarıda örnekleri verilen görüşmlereni birkısmmda şüphelinin örgüt üyeleriyle birçok örgütsel içerikli görüşmler yaptığı, Talat Paşa Komitesi adlı oluşumda şüpheliler Doğu PERİNÇEK ve Ferid İLSEVER'le birlikte hareket ettikleri, İbrahim BENLİ'nin çiftligindeki gizli örgütsel içerikli toplantıya katıldığı, Şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nda çıkan belgelere bakıldığında, 1. 2 sayfadan ibaret bilgisayar çıktısı, "ulusal birlik konseyi" ibaresi ile başlayan el yazısı ile "20 Mart 2004 DTCF" Ankara ibaresi ile biten doküman içeriğinde; 1. Sayfasında, Ulusal Birlik Konseyi isim listesi olduğu, bu isim listesinde 34 kişilik isim listesi ve bu isimlerin karşısında unvan ve sıfatlar^subulunduğu, listenin 8. Sırasında bulunan Prof. Dr. Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU, l1. sırasında, Ferid İLSEVER

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni, 29. sırada, Nusret SENEM Hukukçu, şeklinde soruşturma kapsamında şüphelilerin isimlerinin olduğu, 2. Sayfasında, Av Ertuğrul KAZANCFmn ADD Genel Başkanı Ulusal Birlik Hareketi adına imzası ile Ulusal Birlik Kurultayı Sonuç Bildirgesinin olduğu, Bildirgede; 10 madde halinde açıklama yapılarak 10. Maddesinde "Bildirgedeki amaç ve hedefleri benimseyen tüm kişi ve kuruluşları bir ana önce Ulusal Birlik Hareketine Çağırıyoruz" şeklinde yazı olduğu, 20 Mart 2004 tarihinin bulunduğu, Bildirgenin arka sayfasında, yine aynı tarihli "Ulusal Birliğe Çağrı" başlığında, Her türlü fikir, ideoloji, siyasi ve sosyal farklılıkları bir kenara bırakarak birleşenler "önce Türkiye" diyenler Ulusal Güç Birliği, Kuvayı Milliye çatısı altında toplanarak ifadeleri ile başlayan 5 madde halinde alman kararların yazıldığı, 5.maddesinde, milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle dünyaya duyurmak için, her türlü tesir ve kontrolden uzak, proje üreten, uygulayan, ulusal güçler arasında eş güdüm sağlayan, Ulusal Birlik Kuvayı Milliye hareketi içinde direnerek mücadele etmenin kararlaştırıldığının belirtildiği, Belgenin şüpheliler Veli KÜÇÜK, Ümit OĞUZTAN ve Doğu PERİNÇEK'ten elde edilen yukarıda özellikleri örgütün yapısında anlatılan, "KEMALİST MODEL, ULUSAL GENÇLİK HAREKETİ, DİNAMİK ULUSAL GÜÇ BİRLİĞİ & KUVAYI MİLLİYE CEPHESİ ARAŞTIRMA/GÖZLEM/ANALİZ/TEORİ, İSTANBUL/29 EKİM2000" Başlıklı Dinamik adı verilen bu çalışmada; Ulusal Güç Birliği ibareleri ile başlayan ve gençliğin analiz edildiği çalışma, olduğu belirtilen örgütsel dokümanda; -Türk gençliğinin şimdiki durumunun 1919'dan önceki durumundan daha kötü olduğu, Dinamik adı verilen bu çalışmada Türkiye Ulusal Güç Birliği Gençlik; Dinamik unsur olarak değerlendirildiği, -Aynı düşüncelerden yola çıkılarak "Kuvayı Milliye Cephesi" adıyla çeşitli sağ fraksiyonların etkisinde olan gençliğin Kemalist İdeolojiye kazandırılmasının hedeflendiği. -Ayrıca Ulusal Güç Birliğine bağlı olarak faaliyet gösterecek olan yerel ve bölgesel Kemalist direniş örgütlerinden başka Milli Mücadele yıllarında kurulan örgütlerin günümüzde yeniden kurulması ve faaliyete geçirilmesinin uygun görüldüğü. -Türk Gençlik Hareketlerinin yeniden yapılandırılarak merkezi bir yapı tarafından toplanması ve denetlenmesi için Ulusal Güç Birliği adı verilen Milli Gençlik Platformu olarak tasarlandığı. -Ulusal Güç Birliğinin liderliğini Kemalist ideolojiye gönül vermiş ve liderlik yeteneklerine sahip bi Türk kızının üstlenmesinin uygun görüldüğü. -Ulusal Güç Birliğinin üyelerinin ise yerel ve bölgesel direniş örgütlerinin kendi içlerinde seçtikleri temsilcilerinden oluşacağı. -Atatürk tarafından kurulan CHP'nin işlevini yitirdiği bunun için Türk Siyasal platformunda Atatürkçü Parti'nin kurulmasının gerektiği. 11 sayfadan oluşan bu bölümün SAYGILARIMIZLA ibaresi ile biten örgütsel içerikli belge de belirtilen hususların günlük hayata geçirilmesi ve uygulanmasından ibaret belgelerin şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nda bulunması örgütün amacını ve ideolojisini bilerek ve isteyerek bu işlerin içinde olduğunu göstermektedir., -Yine şüphelide ele geçirilen "Türkiye'de derin devlet var mı başlıklı Ne Mutlu Türküm Diyene" ile biten Habip Ümit SAYIN'ın tarafından yazılıp e-mail olarak gönderilen doküman içeriğinde; -Türkiye'de Derin Devlet Var mı? Doç. Dr. Ümit SAYIN başlıklı 12 sayfadan ibaret içeriğinde derin devletten bahseden bazı bilgilerin olduğu, eğer Türkiye ve Türkler için çalışan Atatürkçü (Kemalist) Milliyetçi , bir Derin Devletimiz olsaydı

yukandakilerin hiçbirisi olmazdı, Türkiye şuan çok kalkınmış, bilimin gelişmiş olduğu, rejim problemi yaşamaya...karakterli ve kişilikli bir devlet olurdu, "Bu günler aşılacaktır Biz Türkler sistematiği olan detaylı teorisi olan bir derin devlet yapısını günün birinde oluşturacağız veya Devlet içinde yada başka bir biçimde bu yapıyı kuracağız." şeklindeki yazıdan şüphelinin çok sık görüştüğü ve İstanbul Üniversitesindeki bazı öğretim görevlileri arasındaki olumsuz olaylarıda değerlendirip bu konuda yeni stratejiler üretip gerçekleştirmeye çalıştıkları şüpheli Habip Ümit SAYIN'la yaptıkları darbe içerikli görüşmelerden de derin devlet olgusu içinde yapılanmaya çalıştıkları açıkça anlaşılmaktadır. Yine ERGENEKON belgesinde ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜ için Derin devlet tabirinin kullanılması da şüphelinin amaçlarını ortaya koymaktadır. Yine şüpheli de elde edilen "saygıdeğer Türk aydım ibaresi ile başlayan Doktor Vecdet ÖZ ile biten" doküman içeriğinde; Saygıdeğer Türk Aydını başlıklı, bu hareket bir arayışın bir çıkar yol bulabilmenin gelecek nesli ulusumuzu ve ülkenin öz varlığım düşünmemizin ve bu varlığı muhafaza edecek tek ulusal gücümüz olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ve diğer milli güç unsurlarına destek vermek amacı ile başlamıştır, ibareleri ile devam ettiği, Devamında, Kuvva-i Milliyeci Aydınlar Hareketi ...zayıf bir toplum yaratılır ne mutlu ki ordumuz ve diğer milli güçlerimiz ülkemizin en zor günlerini bile kolayca bertaraf edebilecek güçte ve dimdik ayakta. Öyleyse bizim yapmamız gereken bu milli güçlerimizin her an yanında yer alacak çalışmalar yapmaktır. Öncelikle biz ülkenin aydınlan olarak bir hareket başlatmalıyız ve bu hareketi sürekli canlı tutarak katılımı artırmalıyız. Bu hareketin adı ve Kuvva-i Milliyeci aydınlar hareketidir 3 sayfadan ibaret "Kuvayi Milliyeci Aydınlar Hareketi" başlıklı doküman içeriğinde; "Genel Durum" alt başlığı altında, Türkiye Cumhuriyeti' nin Cumhuriyet ilkelerini yitirme tehlikeleriyle karşı karşıya olduğu, ülkenin ekonomik, siyasi ve politik bağımsızlığının şeriatçı ve tarikatçı kişiler tarafından çökertildiği, Türkiye Cumhuriyeti' nin kuruluş ilkelerinin ortadan kaldırıldığı, ABD ve AB ülkelerinin etkisiyle ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehdit eden yasaların, Anayasa' nm pek çok maddesinin ihlal edilerek çıkarıldığı, bu gelişmeler karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri' nin sessiz kaldığı, Mütakere Hükümeti olarak belirtilen mevcut hükümetin eğitim sistemini çökertmek ve yerine medrese yapısını getirmek için kadrolaşma yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti' nin tüm yapılarının kaybedilmek üzere olduğundan, aydın olarak belirtilen kişilerin Türkiye Cumhuriyeti' nin ana niteliklerim tekrar kazanmak için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Genelkurmayı ile koordine içinde örgütlenmek ve ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı korumak, yitirilmekte olan bağımsızlığın tekrar kazanılmasını sağlamak istedikleri, en sağlam kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüldüğü, Mütareke Hükümetinin bir ordusunun bulunmadığına ve Amerikan ordusu ile işbirliği içinde olduğunu, bu nedenlerden dolayı filizlenerek çoğalacağına inanılan bir Kuvva-i Milliye hareketinin başlatılmak istendiği, biraz daha geç kalınması halinde ülkenin daha da kötü bir hal olacağı,. "Kuvva-i Milliye Hareketleri Neden Gerekli?" alt başlığı altında, maddeler halinde, 1 .maddesinde, Atatürk devrimlerinin, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir tehdit altmda olduğu ve hilafetin yeniden ilan edileceği ve Atatürk Devrimlerinin ortadan kaldırılacağı, Anayasa'nın ise tamamen değiştirileceği bir noktaya gelineceği,

2.maddesinde, Avrupa Birliğine iştirak yasalarının Sevr koşullarının alt yapısını hazırladığı, uyum paketlerinin son 50-60 yıldır hazırlanan planlı uluslar arası bir hareketin son halkalan olduğu, Türkiye' nin üniter yapısı ve bölünmez bütünlüğünün tehdit altında olduğu, planların ise Doğu Anadolu'nun Irak ve İran'da kurulacak Kürt Devleti'ne katılacağı, İstanbul' da Vatikan benzeri bir Fener Patrikane Devletinin kurulacağı, İstanbul'un Konstantinopolis' e dönüştürülmesi, Karadeniz'de Pontus Rum Devleti' nin kurulması, etnik diğer azınlıkların ayrı devletçikler kurması, Trakya ve Ege topraklarımızın bir kısmının Yunanistan' a verilmesi, Ermeni soykırım iddialarının kabul edilerek Doğu topraklarımızın bir kısmının Ermenilere verilmesi şeklinde olduğu, hedefin işgal edilmek üzere olan Türkiye olduğu, 3.maddesinde, Türkiye' deki ulusal olan her şeyin çökertilmek üzere olduğu, Türkiye' de ekonomik krizlerin yaratıldığı, Türkiye' nin önemli noktalannm yabancılara satıldığı ve Türkiye' nin İMF ve Dünya Bankasının kölesi haline geldiği, 4.maddesinde, bu gidişe dur denilmemesi halinde Türkiye'nin bağımsızlığının kaybedileceği ve köle bir ulus haline gelineceği, "Ne Yapılmalı?" alt başlığı altında, maddeler halinde, 1 .maddesinde, Vatan haini iç düşmanlann bugünlere 55 yıllık bir hazırlıkla geldikleri, bu süreçte Türk halkının bölünerek kamplara aynldığı, ülkenin kan gölüne döndüğü ve ülkede tam bir hakimiyet sağlayarak örgütlenenlere karşı ilk hedefin birbirlerini bulmak, bir araya gelmek ve düşmana karşı örgütlenmeleri olduğu, artık ülkede sağcı solcu kavramlannm olmadığı, ya bu ülkeyi sevenler ve kurtarmak isteyenler, ya da ülkeyi çökertenler ve yok edip, emperyalist devletlerin kölesi haline sokmak isteyenler tarafında olmanın söz konusu olduğu, 2.maddesinde, Kuwa-i Milliye hareketinin temel hedefinin, ulusalcı tüm güçleri kısa sürede bir çatı altında toplamak olduğu, bu amaçla en küçük birimler olan ve periyodik toplantılar yapan 8-10 kişilik çalışma grupları ile işe başlamak istedikleri, bu çalışma gruplarının hedeflerinin ve aktivitelerinin ulusalcı pek çok konuda fikirsel platformda çalışma yapmak ve zincirin halkalarını arttırmak olduğu, bu konuda ADD gibi sivil toplum kuruluşlarıyla direkt ve güçlü koordinasyonun şart olduğu, önce bilgi ve fikir üretilmesi ve bunlann hızla topluma yayılması gerektiği, eylem ve teorinin pratiğe aktarılmasının kaçınılmaz olduğu, 3.maddesinde, Kuvva-i Milliye hareketinin en temel hedeflerinden birinin, koordine zincirlerini ve düzenli olarak toplanıp birbirini bulan çalışma gruplarının ulusal güçleri aktive etmesi ve düşmana karşı mücadele verilmesi, işgal altında da silahlı mücadeleyle ülkenin iç ve dış düşmanlardan anndınlması olduğu, 4.maddesinde, Kuvva-i Milliye hareketine herkesin davetli olduğu, bu hareketin liderinin olmadığı, harekette herkesin lider olduğu ve Mustafa Kemal' in askeri olduğu, en önemli parolanın "Hızla birbirini bul, örgütlen, büyü, ama parçalanma" olduğu, şeklindeki belgelerden de şüphelilerin ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN yapılanması içerisinde Kuvvai Milliye örgütlenmesinin amaç ve faaliyetlerini bilerek, gizli örgütlenmelerle hücre tipi yapılanmalarla zamanla oluşacak halkalann birleştirilmesiyle örgütün hedefine ulaşmasını tasarladıklan ve uygulamaya koyduklan açıkça anlaşılmaktadır. Yine şüpheli den elde edilen belgelerde, Sayfalann arka tarafında Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU, MDFACS Proffessor Of Surgery Head Of The Surgical Department ibareleri bulunan, "Değerli Başkan Lions kulüplerinin sevgili üyeleri hepinize en içten duygulanmla sevgilerimi ve saygılanmı sunuyorum son aylarda Cumhurbaşkanı, MGK ve Genelkurmay Başkanı irticai faaliyetlerin yoğunlaştığını ve laik Cumhuriyetimize tehdit oluşturduğunu vurgularken başbakan büyütülecek, abartılacak bir durum olmadığını belirterek konuyu geçiştirmeye çalışmaktadır

şimdi ben konu ile alakalı düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım" ibareleri ile başlayan ve dokümanın, 19. sayfasında "Yüksek Yargı Organı Danıştay'a Gerçekleştirilen Saldırının ve katliamın nedeninin Türban Karan olması İrticai hareket değil midir Sivas Olayları ve benzeri olaylarını da dikkate alırsak irtica varlığından söz edebilmek için ayaklanma, başkaldırma, katliam, isyan ve Menemen olayı gibi Yeşil Bayraklarla üzerinde Kubilay'lann kesik başlarıyla meydanlarda dolaşmak mı gerekecektir." 20. sayfasında Cumhuriyet Gazetesinde İlhan SELÇUK 31.12.2003 tarihli yazısında Başbakanlık Müsteşan Ömer DİNÇER için Softa, Bağnaz, Yobaz ve Mürteci gibi sözcükler kullandığı için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminata mahkum edilmiş, Yargıtay bozmuş, şeklinde yazılar olduğu, Şüphelinin darbe söylemlerini sadece telefon görüşmelerinde değil Lions klübü gibi dernekler de yaptığı konuşmalarda açıkça söylemekten çekinmediği, yine yukanda belirtilen tutanak içeriğine göre şüphelinin Ankara Tandoğan meydanında yapılan mitingi hem kendisi hem de üniversite öğretim görevlilerinin katılımını sağlamak suretiyle ORDU GÖREVE pankartlannı taşıyıp taşıttığı, Habip Ümit SAYIN'in ek ifadesine göre de Taksim'de örgütsel içerikli toplantılar düzenlediği anlaşılmaktadır. Tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde; Şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nun ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN yapılanması içinde bizzat ERGENEKON başkanlığı bünyesinde sivil şahıslarca yönetileceği belirtilen Teori Tasarım ve Planlama Dairesi Başkanlığı (sivil) içinde görevli yönetici konumunda olduğu, kendi konumu ve toplumdaki kariyeri ile ulaşıp etkileyebileceği kesimleri darbe yaptırmaya teşvik etmek ve bu amaçla ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN temel amaçlanna ulaşmayı sağlamak için faaliyetlerde bulunmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı halkı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini darbe yoluyla isyana tahrik ve teşvik etme suçunu planlı ve ısrarlı bir şekilde işlediği, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği anlaşıldığından; Şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU'nun üzerine atılı eylemlerine uyan; TCK'nun 314/1, 313/1 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddeleri gereğince cezalandırılması talep edilmiştir. Şüpheli Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU yasadışı ERGENEKON terör örgütünün yöneticisi konumunda olup, 5237 Sayılı TCK'nun 314/3. maddesi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır" ve TCK'nun 220/5. maddesi de "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı aynca fail olarak cezalandınlır" hükmü gereği, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen tüm suçlardan 5237 Sayılı TCK'nun 314/3 maddesi yollaması ile TCK'nun 220/5. maddesi gereğince ERGENEKON terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen tüm suçlardan sorumlu tutulmasının yasal zorunluluk olması nedeniyle; 1-Cumhuriyet Gazetesine 3 kez bomba atılması nedeniyle, ruhsatsız patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak, korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanma, mala zarar vermek suçlarından TCK'nun 174/1-2 (hukuki kesinti oluşturan iddianame öncesi tüm ruhsatsız patlayıcı bulundurma eylemleri Yargıtay kararlannda tek suç sayıldığından alt sınırdan uzaklaşılması suretiyle bir kez uygulanması), 170/1-c (3 kez), 151/1(3 kez), 2-Danıştay saldırısında Türk Milleti adına yargılama görevini yürütmekte iken görevinin başında katledilen yargı şehidi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN'in tasarlayarak öldürülmesi, mağdurlar Mustafa BİRDEN, Ayla GÖNENÇ, Ayfer ÖZDEMİR ve Ahmet ÇOBANOĞLU'nun tasarlayarak öldürülmeye teşebbüs edilmesi nedeniyle TCK'nun 82/a-g, 82/a-g, 35/2. maddesi (4 kez),


3- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; Muzaffer TEKİN, İsmail YILDIZ, Ergün POYRAZ, Kemal KERİNÇSİZ, Mete YALAZANGİL, Aydm YÜKSEK, Muzaffer ŞENOCAK, Fikret EMEK'in işlemiş oldukları; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek suçundan dolayı TCK'nun 327/1. maddesi gereğince (8) SEKİZ KEZ, 4- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; İsmail YILDIZ, Ergün POYRAZ, Mete YALAZANGİL, Aydm YÜKSEK, Muzaffer ŞENOCAK ve Fikret EMEK'in işlemiş oldukları; Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanmak suçu nedeniyle: TCK'nun 326/1. maddesi gereğince, (6) ALTI KEZ, 5- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; Gazi GÜDER, Ayşe Asuman ÖZDEMİR, Halil Behiç GÜRCİHAN, İsmail YILDIZ, Kemal ŞAHİN, Mehmet Murat YÜCEL, Feridun Refik NUHOĞLU, Ergün POYRAZ, Fikret EMEK, Doğu PERİNÇEK, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, Sevgi ERENEROL, Habip Ümit SAYIN, Hikmet ÇİÇEK, Kemal KERİNÇSİZ, Nusret SENEM, Erkut ERSOY ve Murat ÇAGLAR'in işlemiş oldukları, Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetmek suçu nedeniyle; TCK'nun 135/2-1,43/2. maddesi gereğince (18) ONSEKİZ KEZ, 6- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; Oktay YILDIRIM, Mehmet DEMİRTAŞ ve Fikret EMEK'in işlemiş oldukları, süahlı terör örgütüne ait silahları depolamak suçu nedeniyle; TCK'nun 315 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddesi gereğince (3) ÜÇ KEZ, 7- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: Ayşe Asuman ÖZDEMİR ve Halil Behiç GÜRCİHAN'in işlemiş oldukları, Adil Yargılamayı Etkileme suçu nedeniyle; TCK'nun 288. maddesi gereğince (2) İKİ KEZ, 8- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: Fikret EMEK, Hayrettin ERTEKİN, Hikmet ÇİÇEK, Halil Behiç GÜRCİHAN, Hayati ÖZCAN, Ergün POYRAZ, Nusret SENEM ve Doğu PERİNÇEK'in işlemiş oldukları; Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etmek suçu nedeniyle, TCK'nun 334/1 maddesi gereğince (8) SEKİZ KEZ, 9- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: İsmail YILDIZ, Bekir ÖZTÜRK, Hüseyin GÖRÜM ve Fuat ERMİŞ'in işlemiş oldukları; Askerleri kanunlara karşı itaatsizliğe teşvik etmek suçu nedeniyle, TCK'nun 319/1, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddesi gereğince (4) DÖRT KEZ, 10- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: Mehmet Fikri KARADAĞ, Hayrettin ERTEKİN ve Muhammet YÜCE'nin işlemiş oldukları; Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçu nedeniyle, TCK'nun 284/1 maddesi gereğince (3) ÜÇ KEZ, 11- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheli Muzaffer ŞENOCAK'ın işlemiş olduğu; Ruhsatsız patlayıcı bulundurmak suçu nedeniyle, TCK'nun 174/1 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5/2. maddeleri, 12- Şüpheli Ergün POYRAZ'ın işlemiş olduğu; Yasaklanan bilgileri açıklamak suçu nedeniyle TCK'nun 336. maddesi, 13- Şüpheli Mehmet Fikri KARADAĞ ve Hayrettin ERTEKİN'in işlemiş olduğu; Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek veya aşağılamak suçu nedeniyle TCK'nun 216/1. maddesi gereğince (2) İKİ KEZ,


14- Şüpheli Hayrettin ERTEKİN ve Aydın YÜKSEK'in işlemiş olduğu 2863 Sayılı yasalara muhalefet etmek suçu nedeniyle, 2863 Sayılı Kanunun 73. maddesi (2) İKİ KEZ, 15-Şüpheli Hayrettin ERTEKİN'in işlemiş olduğu 2813 Sayılı Kanuna muhalif olarak ruhsatsız telsiz kullanmak suçu nedeniyle 2813 Sayılı Kanunun 32/a maddeleri gereğince ayrı ayrı CEZALANDIRILMASI talep edilmiştir.