Ergenekon iddianamesi/BÖLÜM V ŞÜPHELİLERİN BİREYSEL DURUMLARI İKİNCİ GRUPTAKİ KİŞİLERİN BİREYSEL DURUMLARI 29- ŞÜPHELİ SEVGİ ERENEROL

29- ŞÜPHELİ SEVGİ ERENEROL

a)-Emniyet ifadesinde;Düzenle

1953 yılında İstanbul'da doğduğunu, ilkokulu Özel Aydın, orta okulu Işık lisesi ve Papyon lisesi ve bir kısmım ise Brüksel'de, Yüksek okulu ise Fransa Paris'te okuduğunu, okuldan sonra bir dönem Fransa'da ticaret yaptığını, 1991 yılında Türkiye'ye gelerek Türk Ortodoks Patrikhanesinde basın sözcülüğüne başladığını ve halen aynı işi yaptığını, babasının vefat ettiğini, annesinin sağ olup üç kardeş olduklarını, pasaport aldığını ve bu pasaport ile bir çok ülkeye gittiğini, daha önceden hakkında adli işlem yapılmadığını, Ayasofya Derneği, Büyük Güç Birliği ve Noel Baba Konseyine üye olduğunu ve Büyük Güç Birliğinin eski adı Milli Güç Platformu olduğunu, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığım, Ergenekon örgütü üyesi olmadığını ve bu örgüt hakkında her hangi bir bilgisinin bulunmadığını, bu örgüt içerisinde herhangi bir faaliyetinin olmadığını, Ergenekon Analiz Yeni Yapılanma Yönetim Ve Geliştirme Projesi 29 Ekim 1999 İstanbul isimli dokümanda geçen konular hakkında bir bilgisinin olmadığım, Lobi Çok Gizli Aralık 1999/ İstanbul isimli dokümanı kimin yazdığını bilmediğini,

İşyerinde yapılan aramada ele geçen LOBİ ÇOK GİZLİ ARALIK 1999 İSTANBUL başlıklı doküman ile ilgili olarak; Muzaffer TEKİN'in isimli şahıs Ümraniye'de bulunan bombalar ile alakalı Haziran 2007 tarihinde gözaltına alındığım ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, Muzaffer TEKİN"in aile dostu olmasından dolayı kendisini Tekirdağ F Tipi Cezaevinde ziyarete ortalama her hafta eşi Müge TEKİN ile birlikte gittiğini, gitmelerinde Muzaffer TEKİN"in tutuklanmasına yol açan sebeplerden biri olarak gördüğü LOBİ isimli dokümandan kendisine bahsettiğini, bundan dolayı LOBİ isimli bu dokümanı merak ettiğini, ismini hatırlamadığı bir şahsa kendisine bu dokümanı internetten bulmasını söylediğini, bu şahsın da kendisine LOBİ isimli dokümanı getirdiğini ve okuduğunu, bu nedenle bu belgenin kendisinde bulunduğunu, LOBİ yapılanmasına üye olmadığını ve Lobi isimli dokümanın içeriğinde geçen konular hakkında bir bilgisinin olmadığını, Birleşik Komün dokümanı ve yapılanması hakkında bir bilgisinin olmadığını, işyerinde yapılan aramada ele geçen ve "3. sayfasında Amaç Necip'in bıraktığı yerden onun mücadelesini devam ettiren bağımsız Türkiye için aynı fedakarlık ve cesaretle mücadele eden arkadaşı, dostu, kardeşi ERGUN POYRAZ'ı da susturmaktır,3 sayfalık el yazması imzasız yazı". İbareleri bulunan doküman ile ilgili olarak; Bu yazıyı kendisinin yazdığını, içeriğinin 18 Aralık 2007 günü İstanbul Adliyesi önünde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılan basın açıklaması olduğunu, Ümraniye Soruşturmasının amacının Ergün POYRAZ'ı susturmak olduğunu düşündüğünü, Necip HABLEMİTOĞLU cinayetinin de Oktay YILDIRIM'dan çıkan bombalar ile ilişkilendirerek Ergün POYRAZ'm susturulmasını sağlamak için üretilmiş senaryodan bahsetmek için böyle bir ifade kullandığını, Ulusal Güç Birliği Hareketi hakkında bir bilgisinin olmadığını, kendilerinin Milli Güç Birliği Platformu isimli bir oluşumu olduğunu ve daha sonra bu oluşumu dernekleştirerek Büyük Güç Birliği Derneğini kurduklarını, Kemalist Model Ulusal Gençlik Hareketi Dinamik Ulusal Güç Birliği Kuvvai Milliye Cephesi İstanbul 29 Ekim 2000 isimli doküman ve içeriği hakkında bir bilgisinin olmadığını, Şüphelilerden Oktay YILDIRIM'ı tanıdığını, 2005 sonlarında bir basın açıklamasında tanıştıklarını, sadece basın açıklamalarında görüşüp selamlaştıklannı; Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ü tanıdığını, Zekeriya ÖZTÜRK"ün bir iki kez basın açıklamalarına katıldığını ve oradan tanıştıklarını, Mahmut ÖZTÜRK'ü tanıdığını, bu şahsın Muzaffer TEKİN ile cezaevinde beraber kaldıklarını ve Muzaffer TEKİN'i ziyaretleri esnasında tanıştığını, Muzaffer TEKİN'i tanıdığını, aile dostu olduğunu, 2002 yılından bu yana tanıdığını, Kıbrıs Mitinginde tanıştıklarını, ailecek görüştüklerini, Muzaffer Tekitf'i cezaevine giderek ziyaret ettiğini, telgraflaşıp mektuplaştıklarını, Rafet ARSLAN'ı tanıdığını, Muzaffer TEKİN'in arkadaşı olduğunu, 1994 yılında MHP İl başkanlığında iken Rafet ARSLAN"m Şişli İlçe Teşkilatında olduğunu ve Muzaffer TEKİN'i ziyarete beraber gittiklerini, cezaevinde Muzaffer TEKİN’i kendisi, Rafet ARSLAN ve Kürşat RÜSTEMOĞLU"nun ziyaret edebilmekte olduklarını,

Halil Behiç GÜRCİHAN'ı tanıdığını, www.acikistihbarat.com isimli ınternet sitesinden bildiğini ve bir kez de Kemal KERİNÇSİZ"in bürosunda gördüğünü, Bekir ÖZTÜRK'ü tanıdığını, internet sitesinden tanıdığını ancak yüz yüze hiç görüşmediğim, Ergün POYRAZ'ı tanıdığını, aile dostu olduğunu, Necip HABLEMİTOĞLU'nun cenaze töreninde tamştıklannı, o gün bugündür çok sık görüştüklerini ve kendisini cezaevine ziyarete gittiğini, Emin ŞİRİN'i tanıdığını, arkadaşı olduğunu ve birkaç kez görüştüğünü, Asim DEMİR'i tanıdığını, Büyük Hukukçular Birliği Derneğinin çaycısı olduğunu, Veli KÜÇÜK'ü tanıdığını, 2005 yılında Beyazıt Meydanında yapmış oldukları basın açıklamalarında tamştıklannı, çok sık görüşmeseler de Türk Ortodoks Patrikhanesinde yapmış olduklan bayram törenlerine Veli Küçük"ün de katıldığını, birbirlerine bayram mesajlan attıklannı, Güler KÖMÜRCÜ'yü basından bildiğini, Mehmet Fikri KARADAĞ'I tanıdığını, bir iki kez görüştüğünü, hatırladığı kadanyla Muzaffer TEKİN"in Türk Ortodoks Patrikhanesinde yapılan bir törene Fikri KARADAĞ'I da getirdiğini aynca bu şahsı basın açıklamalannda da görmüş olabileceğini, Fuat TURGUT'u tanıdığını, 2006 yılında İzmir'de yapmış olduklan bir etkinlikte tamştıklannı, bir iki kez telefon ile görüştükleri, İhsan GÖKTAŞ'ı tanıdığım, Kemal KERİNÇSİZ'in bürosunda gördüğünü ve tamştıklannı, İhsan GÖKTAŞ"m Scientology tarikatı ile ilgili TV programına birlikte çıkmayı teklif ettiğini ancak programa çıkmadıklanm,

b)-Savcılık ifadesinde;Düzenle

Türk Ortodoks Patrikhanesinde aylık 1000 YTL maaş ile basın sözcüsü olarak çalıştığını,aynca Ayasofya derneğinin başkanı Noelbaba Konseyinin üyesi ve daha önceden Milli Güç Platformu olarak başlayan şu anda ise adı Büyük Güç Birliği olan derneğin kurucu üyesi olduğunu, bu dernek hakkında tüzüğünün dernekler kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmadığından bahisle fesih davası açıldığını ancak davanın reddedildiğini ve karann kesinleştiğini, Ayasofya derneğinin kuruluş amacının Ortodoks Hıristiyanlann kendilerine ait olduğu iddialanna ve ibadete açılması yönündeki çabalanna karşı Ayasofya'nm Türk kültür mirasına ait bir müze olarak kalması için mücadele etmek olduğunu, Kuvva-i Milliye Teşkilatı ve Dernekleri ile ilgisi bulunmadığını, Büyük Hukukçular Derneğinde üyeliği bulunmadığını, VKGB (Vatan Severler Güç Birliği) denilen oluşum hakkında da bilgi sahibi olmadığını ancak bu oluşumun başkanı Taner ÜNAL'm kendisini telefonla arayarak Türkeli Dergisinin yazı kuruluna davet ettiğini, kendisinin bu teklifi kabul etmediğini, bu dernek üyeleri veya yöneticilerinin tanıtım veya büroşür vermek için kiliseye gelmediklerini, Soruşturma kapsamındaki kişilerden Muzaffer TEKİN ve Ergün POYRAZ'm aile dostu olduğunu, Kemal KERİNÇSİZ ile 2005 yılındaki bir etkinlikte tanıştığını, bundan sonra görüşmelerinin devam ettiğini, aile dostu olduğunu, Büyük Güç Birliği ve Ayasofya Derneğinde birlikte faaliyette bulunduklanm, Oktay YILDIRIM ve Mehmet Fikri KARADAĞ'I basın açıklamalan yapılan toplantılardan tanıdığını, Muzaffer TEKİN ve Mehmet Fikri KARADAĞ'm bir bayramda kilisede yapılan ayine katıldıklarını, Emin ŞİRİN ile tanıştıklarını, bir kaç kez kiliselerine ziyarete geldiğini, Mahmut ÖZTÜRK ile Muzaffer TEKİN'i ziyarete gittiğinde tanıştığını, Veli KÜÇÜK ile 2005 yılındaki Mili Şehit

Kaymakam Kemal Bey'i anma törenlerinde tanıştıklarını, kendisi ile herhangi bir dernek ve vakıfta birliktelikleri olmadığını, Güler KÖMÜRCÜ'yü basından tanıdığını, Asım DEMİR'i Kemal KERİNÇSİZ'in çaycısı olarak tanıdığını, Fuat TURGUT ve Halil Behiç GÜRCİHAN'ı da tanıdığını, Fikret EMEK, Gazi GÜDER, Ayşe Asuman ÖZDEMİR, Sami HOŞTAN, Kuddusi OKKIR, Hüseyin GÖRÜM, İsmail PAKER, İsmail EKSİK, İsmail YILDIZ, Ayşe ASUMAN ÖZDEMİR ve diğer şüphelileri tanımadığını, Sorulması üzerine; Aramalarda ele geçen belgeler ile ilgili olarak; üstünde 2. Kolordu Komutanlığı Gelibolu yazılı resimdeki kişinin Tekirdağ'daki bir komutan olduğunu, adını bilmediğini, kilisedeki bir ayin sırasında çekilmiş fotoğrafı gösterilen Hüseyin GÖRÜM'ü tanımadığını, 7 sıra numaralı fotoğraftaki Emin ŞİRİN' in sağ tarafında bulunan beyaz saçlı kişinin Hüseyin Mümtaz BAYAZITOĞLU olduğunu, 8 sıra numaralı fotoğrafta yer alan altında Sevgi ERENEROL VKGB'ye ait plaket yazılı fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu, ancak bu belgeyi hatırlamayadığmı, kilisede çekilmiş bir fotoğrafı gösterilen Kuddusi OKKIR'ı tanımadığını, 3 sıra numaralı fotoğraftaki Muzaffer TEKİN' in yanındaki kişiyi tanımadığını, İçeriğinde Derin Ergenekon başlıklı Ergenekon'un hristiyan kökenli bir oluşum olduğuna, Oyun Bitince başlıklı Kurtlar Vadisinin bulunduğu özel yerin adı Ergenekon olduğuna, Ergenekon'un Türk'ün milli duruşu olduğuna, Agarta'nm bilgi işlem ve uygulama merkezi olan Ergenekon'un işlevi özel zamanlarda ortaya çıkacağına şeklindeki yazılann bulunduğu CDlerin kendi evinden çıktığının kollukça kendisine söylendiğini, ancak bu CD'lerin açılmadığını, kendisi ile de ilgili olmadığını, 1-52 sayıları arasında sıralanan belgelerin içeriğini bilmediğini, ilk defa kollukta gördüğünü, belgeleri kendisinin düzenlemediğini, nereden geldiğini de bilmediğini, belge içerisinde yazılı öğretim üyelerini tanımadığını, Ergün POYRAZ' da ele geçirilen "Sevgi ERENEROL Misyonerlik Konferansı" isimli CD' deki görüntülerin kendisine ait olduğunu, metni kendisinin yazdığını, bu konferans metnini Türkiye' nin bir çok yerinde konferanslarda anlattığını, aynı konferansı Balıkesir ilinde de verdiğini, kendisinin misyonerleri ajanlıkla suçlamasının tarihi ve kültürel gerçekliğe dayandığını, OSmanlı Devletinin yıkılmasının, Ermeni meselesinin soykırım olarak dayatılmasmm en önemli sebeplerinden birisinin misyonerlik faaliyetleri olduğunu, bu sebeple konferanslarında misyonerlik faaliyetlerini ajanlık olarak değerlendirdiğini, Afrika'ya giden misyonerlerin oradaki insanların ellerine incil verip topraklarım alması örneğinde olduğu gibi misyonerlik faaliyetlerinin dinsel amaçlı olmadığını seminerlerinde anlattığını, Azerbaycan'da Bakan Yardımcısı ve Kadınlar Birliği Başkanı olan Tenzile RÜSTEMHANLI'nm davetleri üzerine ve Azerbaycan'ı ikinci vatanı olarak gördüğü için çeşitli etkinliklere, Türkçülük bayramına, Karabağ ve ermeni meselesi ile ilgili toplantılara katılmak üzere senede birkaç kez Azerbaycan'a gittiğini, Telefon görüşmelerine ilişkin iletişim tespit tutanakları konusunda kolluktaki beyanlarını tekrar ettiğini, Kendisinin Ergenekon yapılanması ile ilgisi olmadığını, üyesi ve yöneticisi olduğu derneklerin hiç birinin de Ergenekon yapılanmasının içinde bulunmadığını, beyan etmiştir.

c)- Aramalarda elde edilen deliller;Düzenle

şüpheli Sevgi ERENEROLa ait, OKY JAPAN marka, seri numarası K80LB033806 olan 24 numaralı CD üzerinde yapılan incelemede;

1 "SELÇUK 29-04-2005 sayfa l-24.doc" isimli bir MSword dosyası tespit edilmiştir. "SELÇUK 29-04-2005 sayfa l-24.doc" isimli belge incelendiğinde ülkemizde bulunan bir takım kamu kurum ve kuruluşunun milli direncimizin kırılması veya pasifize edilerek çökertilmesi amacıyla farklı görüşteki insanlar tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı fikri savunularak Konya Selçuk Üniversitesi bu konuda örnek olarak verildiği görülmüştür. Söz konusu dokümanda gerek üniversitede profosör, doçent, yardımcı doçent vb unvanlara sahip öğretim üyeleri gerekse üniversitenin yönetim kadrosunda bulunan şahısların Köktendinci, Nurcu, İrancı, Hizbullahçı, Selefıyeci, Rifai, Fethullaçı, Vahhabi, Bin Ladinci, İrticacı, Hak Yolcu, Kaplancı, Ülkücü gibi sınıflandırmalara tabi tutulduğu anlaşılmıştır. Ayrıca şahısların etnik kimlik ve kişisel bilgilerininde vurgulandığı belirlenmiştir.Rektör Prof. Dr. Süleyman OKUDAN'm katılmış olduğu bir açık oturum'da alman notlara ve üniversitede yolsuzluk iddialarına yer verilmiştir. Türk Devletinin ve milletinin yok edilmesi, en azından pasifize edilerek çökertilmesi amacıyla hareket eden dış güçlerin stratejik misyonerlik faaliyetleri sürerken, her seferinde bu faaliyetleri başta demokrasi, din ve vicdan özgürlüğü, insan haklan gibi popüler söylemler ve yoğun medya ve sivil toplum örgüt ağıyla meşrulaştırmayı başarabilen işbirlikçi kesimler Türkiye Cumhuriyeti kurumlannı yeni ve daha modern bir örgütlenme modelini kullanarak bir süreç yönetimi çerçevesinde çökertmekte, çökertilen veya yönetimi ele geçirilen kurumlan hareketlerine ivme kazandıran birer atlama taşı olarak kullanmaktadırlar. Yapılan çalışmanın sonuçlan Selçuk Üniversitesi'nin, Fatih Üniversitesi'nde bile yapılamayacak faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olması sonucunda süratle çökertildiğini göstermektedir. Şebekenin ihtiyacı olan; hiçbir şekilde göze batmayacak bir Rektör adayı, tek amacı şöhret ve Rektörlük yapmak olan bir profesörün bulunmasıyla karşılandı ve Rektör adayı yavaş yavaş şebekenin ilişki ağına çekildi.... Bu anlamda Selçuk Üniversitesi'nde cemaatlerin izlediği stratejinin Erzurum Atatürk Üniversitesi, Niğde Üniversitesi (şimdi görevden alınmıştır), G.Antep Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi'nde de izlendiği yönünde çeşitli duyumlar vardır. Bu nedenle adı geçen üniversitelerin de aynı açıdan izlenmesinde yarar görülmektedir. Daha ilkokuldan başlayarak eğitim kurumlarında, esnaf örgütlerinde, yerel idarelerde hatta emniyet teşkilatlannda konferanslar ve sempozyum etkinlikleri düzenleyerek şebekelerinin gerektirdiği düşünceleri sessiz ve derinden dönüşüm üsluplanna uygun olarak işlemektedirler. Selçuk Üniversitesi'ndeki ağ tarafından düzenlenen konferanslarda öğrencilere ve halka dünyadaki gelişmeler Türkiye'deki ulusal bütünlüğü zedeleyici bir tarzda anlatılmaktadır. işbirlikçiler, arada sırada ulusal bütünlükle uyuşan bir çerçevesi olan ATAM gibi topluluklara tanınmış ulusalcılan çağırarak diğer yıkıcı faaliyetlerini gölgelemekte, hatta onlan meşrulaştırmaktadırlar. Yıkıcı ekolleri kadrolaştıran ve üniversitenin karar mekanizmalannı onlara teslim eden Rektör bu arada sırada yapılan etkinlikler vasıtasıyla kendi vitrinini oluşturmaktadır. Böylece, bir taraftan vitrinde görünmeyenler gizlenip Rektörün işbirlikçi cemaatlerle ilişkisi saklanırken, diğer taraftan Rektör kendi konumunu ulusalcı çevrelerde güçlendirmeyi ummaktadır. Üniversitenin resmi üst yönetimi cemaatlerin liderleri tarafından doğrudan yönlendirilmekte, dolayısıyla da üniversite cemaatler tarafından yönetilmektedir. Denilerek .•■ f il

937 İp-. ■--/ ?>' s\ "

bir sürü yönetici ve görevlilerin ailevi durumlarından dini inanış ve sosyal yaşamlarının ayntılı olarak fişlendiği anlaşılmaktadır. Şüpheli Sevgi ERENEROL dan elde edilen 20 nolu cd içinde bulunan DERİN ERGENEKON... isimli yazıda ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN gizli amaç ve hedefleri ile askeri makamlara sızılmasmm gerektiğini açıkça anlatmaktadır. ÖNSÖZ Ergenekon'un bulunduğu yer tamamen Kurtlar Vadisidir. Kurtlar Vadisine girmek bilgi ister, sabır ister, güven ister, enerji çakralarmm tam çalışmasının yanında yediden onikiye çıkan çakralarmm bilincinde olunmak ister, genetik aşılanmadan geçmek gerekirliliğini ister. Sistemde anlatılan kurtun dört ayaklı dağlarda dolaşan kurt olduğu sanısının yıkılmasının bir gerekirlilik olduğunun da bilinmesi gerekir. DERİN ERGENEKON... Türk Milleti özel bir millettir. Bu özelliğini hem yaratılışından almış, hem de sonradan eklenen üstünlüklerle onu cihanın efendisi haline getirmiştir. Bu efendilik asla kendini beğenmişlik veya başkalannı küçümsemek gibi bir oluşumu çağırmamıştır. Bu milletlerin kaderinin bir gerekirliliği durumunda olan bir oluşumu simgeler. Türk Milletinin, Sirrus Misyonunun (8.6 ışık yılı uzaklıkta olan bir yıldız) yaratılış modu ile nasıl ve neden ilişkilendirilmesi ile ilgili bazı ezoterik bilgilerin ortaya çıkması sağlanacaktır. İşe Aydınlık ve Karanlık güçlerin Gizli Yer altı Merkezleri olan Agarta ve Şamballa' dan başlamak gerekiyor. Kozmik kökenli bilgilerin Mu Kültüründen Atlantis'e geçtiğini söyleyerek konuya başlayalım. Atlantis'in yaşanan parlak dönemlerinden sonra, insanlığın aşağıya çekiliş süreçlerine uygun olan dejenerasyon gittikçe arttı. İyi ve kötü mücadelesi bütün hızıyla devam eder hale geldi. Atlantis iki kutba aynldı. "Kozmik bilgileri kötü bir şekilde insanlann zaranna kullanmaya başlayan 'Belilal'in Oğullan' yoğun bir şekilde 'Kara Maji' uygulamalanna yöneldiler. Para psişik yeteneklerini bu alanda kullanmaya başlamalan o denli yoğunlaştı ki, kıtalann fiziki ve atmosferik dengeleri ciddi bir şekilde bozulmaya başladı. Bir'in Oğullan'nın tüm iyi girişimleri sonuçsuz kaldı. Sonunda aralan iyice açılan iki gurup arasında, tarihte ilk kez majik yöntemlerinde kullanıldığı büyük bir savaş çıktı. Sayıca üstün olan Belial'in Oğullan yıllar süren savaştan galip çıktılar. Kazanan 'Karanlığın Oğullan' oldu. Kıtalann fiziki ve atmosferik dengeleri bu savaşta iyice bozuldu ve sonunda birbiri arkasına tufanlann yaşanmasına sebebiyet verdi. Kıtalann tamamen sulara gömülmesinden önce her iki gurubun temsilcileri çevre kıtalara göç ettiler. Ve kendilerine iki ayrı yer altı merkezi kurdular. Bir'in Oğullarının kurduğu merkez "Agarta", Belilal'in Oğullannm kurduklan merkez "Şambala" adıyla anılmaya başlandı. Her iki gurubun ellerinde bulunan bilgiler aynıydı ama kullanım alanlan birbirlerinden son derece farklıydı. (Ortaçağda yapılan ve şeytanı tasvir eden tablolardan birinin adı BeliaP dir.) Yeraltında merkezleşen bu iki ayrı gurup, çalışmalanm buralarda sürdürdüler. Agarta bir çok inisiyeyi ve bazı peygamberleri gizli yer altı merkezlerinde eğitti. Ezoterik bilgilerin tamamen unutulmaması için çeşitli inisiyatik merkezlerin kurulmasına ön ayak oldular. Şamballa ise dünya üzerinde yaşayan insanların bilgiden uzaklaşması için çeşitli faaliyetlere girişti. Dünya üzerinde yaşayan bizim devremiz insanlanndan bazılanyla irtibata girerek, asıl amaçlanm gizleyerek, onlan kendi felsefeleri doğrultusunda eğittiler. Çeşitli kurum, loca, gurup ve derneğin kurulmasına ön ayak oldular. Tek bir amaçlan vardı: İnsanları 'Ezoterik Bilgi'den uzak tutmak. Bu guruplar uluslar arası örgütendiler. Hemen her ülkede merkez oluşturdular. Bazı kilit noktaları ellerine geçirdiler ""' ıı ^ m


Bütün bunlar olup biterken, dünyanın aşağıya iniş sürecinin de sonlarına gelindi. Bu süreçte 'Şambala' çok daha geniş taraftara sahip oldu. Bunun böyle olması dünyanın genel aşağıya iniş sürecine de uymaktaydı. Bunlar 'Kara Tarikat' üyeleridir. Bu tarikatın amacı şöyle bir gelişim gösterir. İnsanları bilgiden uzak tutmak ve cahil bırakmak için, bir takım sırlarla insanların karşılaşmalarını önlemek amacıyla büyük bir organizasyon oluşturmuşlardır. Bu organizasyonun üyeleri tüm dünyaya yayılmış durumdadır. Bu tarikat ezoterik bilgileri ve belgeleri yöntemlice yok etme konusunda büyük bir başanya ulaşmışlardır. Bu kara cüppelilerin uygarlık kadar eski olduklarıyla ilgili ezoterik manada ciddi belgeler bulunmaktadır.' Bunların üyelerine Kara Cüppeliler denir. Bu tarikat mensupları, tarih içinde yaptıkları inanılmaz komplolarla gündemde kaldılar. İskenderiye Kitaplığını birkaç kez yakıldığı ve ezoterik bilgiler içeren kitapların yok edildiğini ve eski Mu Kültürü ve sırlarını içeren belgelerin nasıl çeşitli entrikalarla ortadan kaldırıldığını tarih bilmektedir. İnsanlığın aşağıya iniş sürecinde ilerlemesinde önemli bir fonksiyon gördüler. Ve bunda büyük bir başanya ulaştılar. Bu açıdan bakıldığında büyük bir vazife gördükleri söylenebilir. Ama artık işlerin değişme vakti gelmeye başlamış durumdadır. Şambala'nın etkinliğinin artık sonlanna gelinmiştir. Yani insanlık, genel inişten genel çıkışa geçme arifesinin eşiğine gelmiş ve burada durmaktadır. Şambala ve onun uzantısı konumundaki gurupların etkisinden insanlık yakasını kurtarmak zorunda olduğu günlere doğru hızla ilerlenmektedir." Çok binlerce yıl önce başlayan ve günümüze kadar devam eden bu süreçten kuşkusuz ülkemiz de fazlasıyla nasibini almış durumdadır. Türk Milletinin binlerce yıldır Agarta ve Şambala ile nasıl bir diyalogu olduğunun açıklamalannı yaparken tarihin derinliğine inmek gereği doğmuştur. Ezoterik bilgilerin bir kısmının sergilenmesi bile düşünce ufkumuza açılar kazandıracaktır. Bu anlatılan bölümlerin gerçekliğini ruhunda duyanlar, yeni ve gizli bilgilerin gelmesiyle kendi milletini daha yakından tanıyacaktır. Türk Milletinin Tarihi Misyonunu incelerken genetiğine işlenen kahramanlık destanlarıyla dolu olduğu gerçeğini söylememize gerek yok sanınm. Dünya yüzünde Türk Milleti kadar düşmanı olan bir millet daha yoktur. Acılara çare olmuş, dertlilere şifa bulmuş, mazlumun yanında olmuş, güçsüzü korumuş, dünyada çok düzenler kurmuş ve bu düzenlerin adaletle pekişmelerini sağlamış, yani aklınıza gelecek ne kadar erdem varsa; Türk bunu yaşamış ve yaşatmıştır. Türk kelimesin anlam ve değerini bilen ve bunun gereğini yapan bu ulusun tek güvendiği yer İlâhi Sistem olmuş, Tek Tann fikrini genetiğine işleyen bir ulus olma özelliğini en önce Türk'ler yaşamıştır. İşte bu ayncalık O'nu destanlaştırmış, O'nu Tann'nın Kırbacı yapmıştır. Şamballa her zaman Türk Milletinin bu özelliğine darbe vurmuştur. Ara ara başanr gibi görünse de Türk Genetiği bu olumsuzluklara set olmuştur. "Verilen örneklerden de görüleceği üzere Türkler kurdu bazen soylannın kökeninde, bazen de Tann ile insan arasında görmüşlerdir. Hatta kurdu, Tann'nm yeryüzündeki şekli olarak bile ifade eden metinlere rastlanz. Türk Kültüründe "Kurf'u Tann'nın bir elçisi gibi de gören anlayışın oldukça hakim olduğu da görülmektedir. Dünya üzerinde bir çok toplumda kurt sembolünün karşımıza çıkması onun evrensel bir sembol olduğunu gösterir. Bu sırlara sahip olduğunu bildiğimiz ve daha önce bahsettiğimiz Dogon' lann varlığıyla ilgili yine birkaç söz söylemek gerekiyor. Dogon'lar, uzay gemisiyle inen mitolojik bir atalannm soylanndan geldiklerini iddia ediyorlar ve bu uzaylı atalannm geldikleri yıldızın ismini de açıklıyorlardı Bu Sirius- B idi. Ve konunun en ilginç tarafı da, bu yıldızı mitolojinin sembollerinde bir "Kurt Başı"yla sembolleştirmiş olmalarıydı.


Türkler' in, gökyüzünden gelerek bir ışık huzmesinin içinden çıkan "Gök Kurt" u ataları olarak göstermeleriyle; Afrika'nın en ilkel kabilesi Dogonlar' m uzaydan geldiğini söyledikleri mitolojik atalarım yine aynı şekilde bir kurt olarak ifade etmeleri arasında büyük bir benzerliğin ve paralelliğin olduğu böylelikle ortaya çıkmış bulunuyordu. Aslında kurt ya da dik kulaklı köpek-kurt karışımı semboller başka ulusların mitolojilerinde ve inisiyatik bilgilerinde de karşımıza çıkmaktaydı. Ancak hiç birinde, bu sembolün Sirius Takım Yıldızı ile ilintili olduğu, bu kadar açık bir şekilde dile getirilmemişti. Siriusyen Kültürüyle İrtibat GİZLİ YER ALTI MERKEZLERİ Bu bilgileri efsanelerde doğrular... Günümüze kadar gelebilen bütün ezoterik bilgilerde de bu konu dile getirilmiştir. Himalayalar' m Kuzey'inde, Hindikuş Dağlan'nm altında bazı yer altı kentlerinin bulunduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu kentin, yukarıda da aktarılmış olduğu gibi bir çok mitolojik kayıtlarda "Yer altı Cenneti" olarak tanımlanmış olması ise, konunun asıl can alıcı noktasıdır... Ezoterik bilgilere göre; bu "Yeraltı Cenneti"nde, dünyanın yüzeyi ile nadiren irtibat kuran "Altın İnsanlar Irkı" bulunmaktaydı. Bu kişilerin zaman zaman, çeşitli yönlerden yukarıya doğru uzanan tünellerden geçerek, dış dünyaya çıktıkları ve bazı insanları özel olarak eğitmek için yanlarına aldıkları söylenir. İç Moğolistan'ın Moğol kabileleri arasında, bu gün dahi, tüneller ve yer altı dünyaları hakkında çok çarpıcı gelenekler mevcuttur. Bir Moğol Efsanesine göre: "Bu tüneller Afganistan içlerinde bir yerde, ya da Hindi kuş Bölgesi'nde bulunan ve Tufan öncesi nesilden gelen bir yer altı dünyasına uzanırlar..." Efsane buraya bir isimde vermiştir: "Agharti" Efsane, Agharti adını verdiği bu yer altı uygarlığının dünyadaki diğer yer altı uygarlıklan ile tüneller sistemleriyle bağlantılı olduğundan da söz etmektedir. Efsane bir başka önemli aynntıdan daha bahseder: Gizli yer altı dünyası, tahıllann büyümesini sağlayan ve insan sağlığına yararlı olan farklı bir tür yeşil parlak ışıkla aydınlatılmaktadır. Efsanede geçen yeşil ışık kayda değer bir özelliktir. Çünkü bir çok araştırmacı bu yeşil ışığın dünyanın çeşitli yörelerinde bulunan diğer tünellerde de görüldüğüne dikkatleri çekmektedirler. (Ezoterizm' de "Yeşif'in, inisiyatörlerin rengi olarak kabul edilmiş olması da ilginç bir paralellik gösterir.)" Dağ anlatımının Türk Milleti için öneminin ne olduğunu anlattık. Dağ ve mağara başlı başına gizemlerin ilk oluşumunu bizlere anlatan bir külttür. Şu anda Türkiye'miz Agarta'nm hızlı eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Şamballa' nm etkisinden büyük ölçüde kurtulmaya çalışmaktadır. Bu sebeple Türk Ulusu'nun üstün değerlerini anlamayan ya da anlamak istemeyenlere tavsiyelerimiz olacaktır.. Ayıklanma döneminin en üst seviyelerine gelindiği bu çağda her şey aniden değişecek. Aniden ölen varlık gibi spatyomda asılı kalınmak istenmiyorsa, bu çağnlanmıza kulak verin. Atalanmızm hem genetik olarak, hem de kültürel yapı olarak hangi köklere sahip olduğunu ele aldık. Türk'lerin Kurt'tan Türeyiş Efsanelerinden bazılannı ele aldığımızda, Türk'lerin "Galaktik Uygarlıklar" dan biri olan Siriusyen Varlıklar' ca genetik bir aşılanmadan geçirilmiş olduğunu artık biliyoruz.Sirius ve Mu yani bu iki öge Türk Kültür Tarihinin temel yapı taşlandır. Bize bu konuda en büyük ip uçlannı veren tarihi kayıtlann başında Türkler' in ünlü "Ergenekon Efsanesi" gelmektedir.

ERGENEKON'UN SIRRI

Bu yer, Tufan öncesine ait Mu Kıtasıdır. İşte Atatürk'ün 1930'lu yıllarda karşılaştığı en büyük gerçeklerden biri buydu... Dikkat edilirse Mu göçleri sırasında Hun' lular diye bir ulus henüz daha ortalarda yoktu... Bunun nedeni çok basit. Çünkü biz Mu Uygarlığından bahsederken fark etmiş olduğunuz gibi günümüzden 30.000 ila Mu' nun batış tarihi olarak bilinen en son 12.500 yıl öncesinden bahsettik. Buna karşılık eski tarih bilgilerimizi hatırlayacak olursak, resmi tarihlere geçmiş bilinen ilk Türk Devleti olan Hun İmparatorluğu'nun başlangıcı M.O 3. Yüzyıla dayanmaktadır. Yani günümüzden 2300 yıl öncesine... Bütün bu destansı anlatımların direk olarak Türk Milletinin oluşumuna etkide bulunan diğer fikirleri de etkilemiş midir? Diye sorulacak olursa alınacak cevapta evet olacaktır. Konunun bütünlüğü içinde birini öbüründen ayırdığınızda anlatım eksik kalacaktır. Sirrus Misyonunun Türk Milleti ile ilişkilendirmenin önemi Türk Destanlarında kendini nasıl bulduysa, Agarta ile de bizzat karşılıklı ilişkilerin en üst düzeyde olması bu değerli varlıkların bizlere vereceği mesajı daha ciddiye almamızı sağlayacaktır. Türk Milleti'nin Sirrus kökenli bir millet olduğunu, mağaralarla olan ilişkilerini, nesilden nesile aktarılan destanlarının önemini, Agarta ile olan bağlantılarını anlatmaya çalıştık. Buna ek olarak, son zamanlarda anlatılan ya da anlatılmaya çalışılan Ergenekon Misyonunun özelliklerini okült bilgi olarak kısaca vereceğiz. Ergenekon'un yukarıda anlatılan özelliklerin yanında, bilinmesi gereken en önemli yanını şöyle özetleyebilirim. "Agarta'nın merkezinde bulunan Ergenekon, bilgi işlem ve uygulama merkezi konumunda bir oluşumdur." Bunun nasıl ve neden oluştuğunun, kim ya da kimler tarafından kullanıldığının sorusu, anlatımların içinde yer alacaktır. Bu satırlar bana Ziya GÖKALP' in bir dörtlüğünü hatırlatmıştı. Bu dörtlüğü de yazarak konularla olan bağlantısını sizlerin engin görüşlerinize sunacağım. "Ergenekon yurdun adı, Börteçine kurdun adı, Dört yüz sene durdun hadi, Çık ey yüz bin mızrağımız. Evet yüz bin mızrağın çıkacağı zaman geldi. Hep beraber göreceğiz. Bu satırları yazarken, yine on iki yıl öncesi bir gazetede Arslan TEKİN' in kaleme aldığı ANKARA İMPARATORLUĞU adlı yazı, gerçekten çok ilginç bir konumla bizlere mesaj veriyor. Bu yazıyı da okuyalım ki, oturmamış zannettiğimiz taşların da yerine oturmasını sağlayalım. İşte şimdi Ankara merkezli Türkiye, bu sancılan çekiyor. Doğum saati yaklaştı, taktir, şu anda cenine sarılmış ipleri çözüyor. Filizin sürmesi için onu çevreleyen sert kabuğun çürümesi nasıl mukadderse, Ankara'da ruhundaki ilâhi mesajı sunmaya mani unsurları ayıklıyor. ...Etrafımızda cereyan eden olaylar bize de kaos ve gelecek endişesi şeklinde yansıyor. Oysa acaba gerçekten bir kaosu mu yaşıyoruz, yoksa filiz sürmeye durmuş, çekirdeğin cidarını yırtma sancılarını mı? Önce bir soru: Acaba insanoğlu tam plânladığı gibi gerçekleşmiş kaç olaya tanık oldu? Yahut insanlığın ulaştığı şu seviye, ne kadanyla onun eseridir? Bu gelişen, değişen, yenilenen olaylarda, yaratıcının hiç mi dahli yok? Şans veya taktir de diyeceğimiz üçüncü faktörün bu olaylardaki yeri ne? Ama olmadı. Bütün bir dünyanın ittifakına rağmen bu başanlamadı. Onlar bizi mahvetmek istedikçe, asıl plân sahibi, "üçüncü faktörle" olayları, gelişmeleri hep lehimize çevirdi. yf ^ M %> »»~*^ V *


Evet Ankara Başkentti Anadolu mukaddes vaatlere gebedir. Yaklaşmakta olan da sabahın ta kendisidir. Ufkumuzda parıldayan da Sabah Yıldızı... Az sonra güneş doğacak. Çektiklerimiz ve daha bir müddet çekeceklerimiz de "Faluku'l-Habbi ve'n-Nevâ" nm bütün eşyaya vazettiği "doğuş" kanununun sancılandır. Sistem kendisine yapışmış yabancı unsurları ve ayrık otlarını temizliyor. İyi ve kötü günler, Tann'nm taktiriyle, insanlar ve milletler arasında el değiştirir. Dün ümitsizlik ve cehalet yüzünden onlara kaptırdığınız "Talih Yıldızı", Tann'nm keremiyle yeniden bizim ufkumuza yöneldi. Artık tarih bizden yanadır. Kozmik takvimin bahan, bizim iklimimizde filizleniyor. Yeter ki biz ümit var olalım. Büyük bir İslâm Aliminin de belirttiği gibi "Artık Tann'nm adını yüceltmek için Mekke' de bile olunsa Anadolu'ya gelinmek gerekir". Dünya enerjilerinin yeniden şekillendiğini ve bu şeklin sürekliliğini artık bilim bas bas bağırarak insanlara duyurmaktadır. Bu süreçte dünyada en yoğun enerji alanlanmn Anadolu Toprağı olduğunu ifade edelim. Dünyaya yön verecek çok üstün bilgilerin ışığının da buradan yayılacağını hatırlatalım. Karaman-Konya-Akşehir üçgeninden yayılacak bu enerji bizleri farklı zaman boyutuna götürecek. Türkler' in bilinmeyen yurdu ERGENEKON' da bu üçgen içerisindedir. Bu üçgen içerisinde farklı boyutlara açılan sevk kapılan vardır. Bunun nasıl işlediğini kısa sürede hep beraber yaşayacağız. Zaten Türk İnsanının şuurlu yaşayanlannm bundan haberdar olduğunu biliyoruz. Hz. Mevlâna'nm bu sırlar ve sevk kapılannm bilincinde bir varlık olarak, yerin altında farklı boyutlar içinde yaşayan ve bizim dünyamızdan iki milyon yıl ileri olan güneşi SİRİUS olan başka bir dünyaya gittiğini biliyoruz. Bu farklı dünyanın adı AGARTA' dır. Agartalar Atlantis' in büyük varlığı, 'Atatürk' tarafından da araştınlmış ve bununla ilgili birkaç kitabı da Türkçe'ye çevirterek Mu ve Atlantis'i Türkiye'nin gündemine soktuğunu biliyoruz. Agarta'nm dünya ile iletişim kurduğu bir çok merkezler vardır. Dünyada ki ezoterik, (içrek) okült, (sembolik) ve inisiyatik (gizli) merkezlerden alman bilgiler bizim düşünce ufkumuzu genişletici özellikler taşır. İşte Anadolu ve Konya ezoterik ve inisiyatik merkezlerin odağında olan yerlerdir. Konya'nın bu yeni yüzyıldaki yeri çok önemlidir. İşlevler açısından görevlidir. Görevli bir şehir olan Konya bütün dünyaya ışığını buradan yayacak ve bu enerjisini herkes hissedecektir. Toplu tekâmülün kaçınılmaz sonucu olacak yüksek enerjili hayat boyut yükselişine kadar sürecektir. Anadolu' ya Horasan' dan gelmiş olan Mevlâna' nm Mesnevilik İnisiyasyonunu oluşturacağı yer olarak Konya' yi seçmiş olması, tüm ezoterizmle ilgili araştırma yapanlarca bilinmektedir ki belirli bir spiritüel coğrafya bilgisine dayanmaktaydı. Ergenekon Türk Milletinin yeniden doğuşudur. Türk sözünün aslının Tanrı'dan geldiğini bilen Türk İnsanı Ergenekon' u genetiklerinde bulduğunu bu asırda daha iyi anlayacaktır. OYUN BİTİNCE Kurtlar Vadisinin bulunduğu yerin özel adı ERGENEKON' dur. ERGENEKON TÜRK'ÜN MİLLİ DURUŞUDUR. Bu duruş Tann'nm özüne kadar gider. Ergenekon' a Anadolu topraklanndan ulaşım, Karaman Konya Akşehir üçgeni içinden yapılır. Farklı bir zaman boyutundadır. Destan zamanlanndaki ulaşımın Asya'dan olduğu doğruydu. Ama bu gün için Ergenekon' un Anadolu'ya geçmesi bir plânın gereğiydi. Yani zaman kaymalan mekânlan da etkileyerek, farklı zaman boyutuna Anadolu'dan sağlandı. Ağartanın Bilgi İşlem ve uygulama Merkezi olan ERGENEKON' un işlevi çok özel zamanlarda ortaya çıkar. Bu ortaya çıkış zamanlannı bilen varlıklar vardır. Türk'ün Yolunu aydınlatan bir özellikle mesajlar verirken de her gelişte genetiklerine bazı işlevleri eklerler. Bu mesajlar Bozkurt Sembolü ile verilir. Yol göstericiliğinin yanında bazı aralarda


yardımlarını bir ilâhilikle bu Millete Rahmet olarak verir. Bu Tanrısal bir oluşun gerçek yönüdür. Agarta' da bu sistemin gönderilişi ve hazırlanışı üç kişilik bir Ruhsal İdari Evrim Üstadlan tarafından Türkiye'de (Anadolu topraklarında) yedi kişiye ulaştırılır. Bu ökült ve ezoterik bir öğretidir. Bu evrimsel üstadlannm adı TÜRK' tür. Tanrı'yi Türk kelimeleriyle anlatan ezoterik bilgi çok az inisiye bilmektedir. Bu sebeple şöyle bir söylemi bizler kullanır olduk: "Çalış didin ve çalış yıldızlar kapacaksın, Bir Tanrı'ya bir de Türklüğe tapacaksın!" Bu ulaşımın şifreleri çözülür. Alt Birimi olan kırk kişiye dağıtılır. Kırk görevli bu sistemin dağılımını teknik bir şekilde Türk İnsanına sunar. Bu öğretinin ve uygulamanın bizzat sahibi ERGENEKON' dur. Ergenekon' un görev alanlarının içinde Türk Ordusu'mm çok önemli yeri vardır. Türk Ordusu içinde bu görevler ve görevliler Alpler ve Erenler olmak üzere iki misyona ayrılırlar. Her birim Türk Ordusunun okült birimlerini oluşturur. Alpler, Özel Harp Dairesinin faaliyetlerini devam ettirir. Erenler ise işin Parapsikolojik spiritüel ya da başka bir anlatımla ilâhi yönünün sergilemesini yapar. Bu sistemin idarecileri çok özeldir. Sistemin başında görülmezler. Ve asla deşifre olmazlar. O öz ve çekirdek asla kaybolmaz. Çünkü Kundalini gücü nasıl ki zor zamanlarda ortaya çıkarsa, Türk Milletinin zor anlarında da bu sistem olaylara direk el koyar. Sistem sürekli olmasına rağmen kendisini her zaman hissettirmez. Konu ATATÜRK tarafından çok iyi bilindiği ve sistemi çok iyi ayarladığı da bazı ökült ve ezoterik kaynaklar söylemektedir. Atatürk' te Mu ve Atlantis'ten gelme Özellikleriyle Agarta'da dolayısıyla ERGENEKON' da inisiye olmuş: sırasıyla Alp, Eren ve Mürşit olmuş bir Bozkurt' tur. Bu önemli konuyla ilgili bilgilerin deşifre olmaması zamanı gelmediği içindir. Hatta Atatürk'ün Türk hakkında söylediği şu sözleri de ayn bir değerdir: "Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7.000 senelik (en aşağı) Türk Beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârları ile dallandı, beşiğin içindeki çocuk, tabiatın yağmurları ile yıkandı, o çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvelâ korkar gibi oldu, sonra onlara alıştı. Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu, tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk Budur. Yıldırımdır, Kasırgadır, Dünyayı aydınlatan güneştir." Türk Sen'sin, Sen Türk'sün... Şu çok iyi bilinmelidir: "Oyun bitince ŞAH VE PİYONLAR aynı kutuya girerler." Devlet-i Ebed Müddet; Devlet ilelebet yaşayacaktır, kavramının altında yatan en büyük gerçek: Devlet yaşamak ve yaşatmak için oyun içinde oyunu sergiler. ÇÜNKÜ DEVLET İLÂHİ BİR ORGANİZASYONDUR. Öyle ki satranç oyunu içinde en büyük olan şah ve piyonlar kıyasıya emir komutayı yaşarlar. Ama oyun bittiğinde, en büyük ile en küçük aynıdır. Çünkü görev her şeyin üzerindedir. Türk Milletinin güçsüz gibi göründüğü anlarda bile Devletin devamını sağlayan görünmeyen güçler, aynen görev başındadır. Söylememiz gereken o kadar çok şeyler var ki, zamanı geldikçe bohçalar tet tek açılacak ve her şey ortaya dökülecektir. Bu gün için Amerika Dünya Dışı bir çok misyon ile iletişim halindeydi. Bu misyonların pozitif olan düşünce ve planlarını uygulamak için yaptığı antlaşmaların hiç birisine sadık kalmadıkları için, Amerikanın bu gücü ellerinden alınmaya başlamıştır. Bunun örneklerini her geçen gün hissederek anlayacağız. Bu programın devamının Türk Milletine verildiğini ve uygulamanın nasıl olduğunu hep beraber yaşayacağız. Amerika bu gün için üzerinde yaşayan bütün negatifliklere izin vermiş ve dünyayı ele geçirme politikasının


943// ^^//r^xX:


temelim bu negatif güçler oluşturmuştur. Bu güçlerin arkalarında Musevilik ve İsevilik vardır. Hatta bu negatif güçleri nötrlemek isteyen yüksek boyutlu varlıklar bile bu kara majicilerle mücadele etmektedir. Bunun bilinen örneklerini Esseniler Tarikatı ikibin yıl önce vermişti. Esseniler Kumran' da kurdukları merkeze İsa'dan çok önceleri gelmişler, İsa'nın doğumuna 30 yıl kalınca bir gecede kaybolmuşlardır. Yine Esseniler İsa doğduktan 6 yıl sonra aniden ve gizemli bir biçimde geriye dönmüşlerdir. Çalışmalarını tamamlayan Esseniler İseviliğin etkinliğinin arttığını görerek birkaç yıl sonra arkalarında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuşlardır. Essenilerin pozitif yaklaşımı bile negatif güçlerin Şambala'nın oyunlarını bozamamıştır. Şambala'nın oyunlarının bozulduğu anlar gün geçtikçe yaklaşmaktadır. Bu oyunu Bir'in Oğullarından olan Agarta'nm en güçlüsü yapacaktır. Bu güç ERGENEKON' dur. İkinci Ergenekon' dan çıkış başlamıştır. ... Şeklinde ki belge ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN milli ve tarihi mitolojik efsaneleri de kendi emellerine alet edip gizli oluşumunu savunmaya çalışmaktadırlar.

a) İlimiz Beşiktaş İlçesi Arnavutköy Mahallesi Adalı Sokak No:5 sayılı ikametinde yapılan aramada elde edilen dokümanlar; İbrahim GÜRSOY imzalı 2 Sayfalık "Sayın Sevgi Erenol" başlıklı mektupta 3 yıl önce Mesih'e iman ettiğini, Kayseri ilinde misyonerlerle tanıştığını, liderliklerini Amerika Ti misyonerler değil bir Türk'ün yapmasını istediklerini ve cemaat oluşturulmasına dair isteklerini belirttiği troya@hristiyan.net adresini verdiği 01.01.2005/Kayseri şeklinde biten internet ortamında gönderilmiş yazı, Sekiz sayfalık "Göstermelik Sınır ötesi Harekâta Evet Denilecektir. Erol BİLBİLİK, E.Dz.Bnb. Araştırmacı-Yazar" başlıklı el yazımı dokümanda Genel Kurmay Başkanının Geniş Kapsamlı sınır ötesi harekata Yönelik çalışmalarına Hükümetin kayıtsız kaldığı yoğun baskılar üzerine Tezkere'yi gündeme getirdiği, yine Hükümetin Güney Doğu Anadolu'da oylarını artırmayı amaçladığını bu nedenle Tezkere'yi bir türlü çıkarmaya yanaşmadığını, Genel Kurmay Başkanlığının yoğun baskısı haklın taşan sabrı nedeniyle Hükümetin tezkereyi çıkarmaya mecbur kaldığını, Hükümetin bu tavrının iki nedeninin olduğu;

Neden I: Başkan Bush Başbakanı Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanı olarak Cumhuriyet Rejimini Ilımlı İslam Rejimine dönüştürmek amacıyla iktidara taşımıştır. Bunun bedelini ödetmek isteyecektir...

Neden II: Başkan Bush yönetimi taleplerini yerine getirmesi için AKP Lideri Başbakan ERDOĞAN'a güçlü destek vermiştir. 2007 Genel Seçimlerinde %47 gibi bir oyla galip çıkmasını sağlamıştır. Başkan Bush bunun badelinin ödenmesini isteyecektir... Şeklinde yazılar olduğu Bush-Erdoğan'ın bir mutabakat üzerinde bir anlaşmanın yapıldığı iddialarının olduğu, Genel Kurmay Başkanının Sınırlı Sınır Ötesi Harekâtını kabul etmesi durumunda BOP Başkanı Bush'un Eş Başkanı ERDOĞAN'I sözde PKK'yı bitiren bir Kahraman çıkarılacaktır... Şeklinde ibareler bulunan yazı,

Beş Sayfalık "Uluslar arası Noel Baba Barış Konseyi" başlıklı bilgisayar çıktısı dokümanda Konseyin Amaçlan, Organlar, Genel Kurulu, Yürütme Kurulu gibi genel başlıklar altında yazı, Dokuz Sayfalık "Uluslar arası Noel Baba Barış Konseyi Derneği Tüzüğü" başlıklı bilgisayar çıktısı dokümanda Derneğin kuruluşu Amaçları Organlar, Genel Kurulu, Yürütme Kurulu gibi genel başlıklar altında derneğin tüzüğü,

İki Sayfalık "Noel Baba Vakfı" "Patrik Kudüs'te Çarpıldı. Tarihteki Kudüs-MYRA (DEMRE) İnanç Köprüsü Başka Bir Bahara Kaldı" 11 Mayıs 2005 tarihli Noel Baba Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muammer KARABULUT imzalı Ekümenlik ile alakalı basın açıklaması,

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamına başlıklı En derin saygılarımızla! Milli Güçler Platformu adına Temsil heyeti Başkanı Noel Baba Vakfı Muammer Karabulut ibareleri ile biten Fener Rum Patrikhanesinin Dışarıya çıkarılması için verilen dilekçe metni,

scf@stcpc.org (Santa Claus Foundation-Noel Baba Vakfı) e-mail adresinden Noel Baba Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muammer KARABULUT tarafından Patrikhanenin Türkiye'ye verdiği zararlar konusunda Sevgi ERENEROL"a gönderilmiş çok sayıda e-mail,

Noel Baba Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Muammer KARABULUT'un 01 Ekim 2006 tarihli ve "Fener Rum Kilisesinin İrticai Ayin Faaliyetleri" konulu bilgisayar çıktısı doküman,

scf@stcpc.org. Ve Noel Baba Barış Konseyi Kuruldu İbareli 1 sayfalık yazı.

91 nolu doküman içeriğinde "Türkiye"nin Papa daveti, Las Vegas"nm büyüsüne kapılarak kumar oynamak ile eş değerdir...Ortodoks kiliseleri üzerinde ekümenikliğin ne anlama geleceğini ve böylesi bir sürecin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında başlaması ile neler yaşayacağımızın Ankara hesabını yapmamıştır!!! Yaptığı tanıtım ve benzeri hesap, ancak çocuk zekâsının kabulleneceği basitliktedir. Bizler bu hesabı yaptık, bu oyunda Laik Türkiye Cumhuriyeti Devletini kaybedeceğiz. Konuya tarihten edindiğimiz tecrübeler ile yaklaşmayan, sürekli kumarbaz edası ile Las Vegas da oyun oynayarak Türkiye"yi zarara uğratan Ankara"yı bir kez daha uyarıyoruz ve bu oyuna devam ettirdiği için kınıyoruz!!!... Saygılarımla Muammer KARABULUT Milli Güç Birliği Sözcüsü" ibareleri bulunan 18 Kasım 2006 tarihli "Türkiye Kumar Oynuyor" konulu doküman,

"Basın Açıklamasına Katılan Kurumlar" başlıklı listede; Aydınlar Ocağı, Rumeli ve Balkan Türkleri Federasyonunu Bağlı 93 Demek, Türk Ortodoks Patrikhanesi, Ulusal Birlik ve Dayanışma Demeği, Şehit Aileleri Demeği, Birleşik Taşımacılık Sendikası, Halkın Yükseliş Partisi, Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Gaspıralı Çayıxla Grubu, Batı Trakya Dergisi Grubu, Türk Yolu Dergisi Grubu, Töre Dergisi Grubu, Öntürk Uygarlığı Araştırma Merkezi, Kültür ve Töre Demeği, Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi, Amasya İli Kültür ve Dayanışma Demeği, Ozanlar Demeği, Bakırköy Sivil Toplum Kuruluşları, Kıbrıs Milli Kültür Demeği, Çevre Dostları Demeği, İstem Vakfı, Obazite Demeği, TEMA Avrupa Yakası Temsilciliği, Büyükçekmece Türk Ocağı, Türk Dünyası İnsan Haklan Demeği, Büyük Hukukçular Demeği, Ayasofya Demeği, Büyük Güçbirliği, Şişli Atatürkçü Düşünce Demeği, Kamu-Sen ve Türk Haber-Sen Sendikası, Ufuk Ötesi Demeği Grubu, Rumeli Balkan Türkleri Gönül Birliği Platformu isimlerinin olduğu,

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunan Muzaffer TEKİN ile görüşmesine izin verilmesi ile ilgili Sevgi ERENEROL adına yazılmış dilekçe,

Muzaffer TEKİN tarafından Eşi Müge ve Kızı Özge'ye hitaben yazdığı 01 Ekim 2007 tarihli 17 sayfalık mektupta; özgeçmişini anlattığını, 21 yıl mütevazi bir şekilde yaşadığını, 1,5 yılda ikinci kez hedef alındığını, Özellikle Danıştay ve Ümraniye olaylannda kendilerini hedef alanlann gerçek çeteler olduğunu, polisin kendilerini olayın içini çekilmesi İçin ifadesini düzenleyen Ali YİĞİT isimli polis memuru tarafından alındığını, ifadeyi okumadan imzaladığını, ifadesini alan görevlinin vicdan azabı çektiğini ve ifadesini düzelteceğim şeklinde haber gönderdiği anlatılan,

Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi İstanbul Baş Episkoposluğu Karaköy-İstanbul ibareli İst.25.05.2006 tarihli BASIN AÇIKLAMASI BAŞLIĞI İLE BAŞLAYAN ve DANIŞTAY SALDIRISI İLE İLGİLİ OLARAK MUZAFFER TEKİN'İN GÖZALTINA ALINMASINA YÖNELİK BASINI SUÇLAYICI SAYGILARIMLA BAĞIMSIZ TÜRK ORTODOKS PATRİKHANISİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU SEVGİ ERENEROL imzalı ibareleri ile biten 2 sayfalık Basın Açıklaması metni,

27.10.2007 tarihli ERENEROL AİLESİ tarafından Muzaffer TEKİN'e hitaben yazılmış doğum günü kutlama içerikli mektup,

2.10.2007 tarihli SEVGİ ERENEROL tarafından MUZAFFER TEKİN'e hitaben yazılmış mektup, Sevgi ERENEROL' a ait içerisinde Muzaffer TEKİN, Kemal KERİNÇSİZ, Veli KÜÇÜK' ün de aralarında bulunduğu birlikte çektirdikleri 23 adet fotoğraf.

Üzerinde Jane-John Reel Tekstil ibareleri yazılı bulunan (19) sayfalık el yazısı ile yazılmış not defterinin;

4. sayfasının sol orta kısmında "İmza Kampanyası Ergun POYRAZ" şeklinde yazı, sağ tarafında Hrant DİNK suikastı ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı ve Ermenistan Savunma Bakanına ait olan açıklamalar bulunduğu,

Ayasofya Derneği'nin 2007 yılı içersinde yapılan genel kurulu sonucu bildiriminde "Sevgi ERENEROL Başkan, Burak GÜNEŞ, Ergün POYRAZ Cancan ERENEROL, Recep AKKUŞ, Gökhan AYGÜN, Ramazan SELÇUK, Sabri AVCI, Hacı Eyüp GÜLTEK, Necip YENİŞAN, Mehmet DEMİRLER, Turgay TÜFEKÇİOĞLU, Hüseyin Mümtaz BEYAZITOĞLU, Muammer KARABULUT, Erkan AKBULUT ve Erol ŞAHİNGİL'in isimlerinin yazılı olduğu,

Adı geçen şahıslardan, Recep AKKUŞ, Erkan AKBULUT isimli şahısların derneğe müracaat formlarında aynı zamanda Büyük Hukukçular Birliği üyesi oldukları ve derneğe ait tüzüğünde yer aldığı,

(16) sayfalık "Türk Düşünce Derneği" başlıklı "Türk Düşünce Hareketi Adına Hayrettin NUHOĞLU" imzalı bilgisayar çıktısı doküman,

b) İlimiz Beyoğlu İlçesi Kamankez Karamustafa Mahallesi Ali paşa Değirmeni Sokak No:2 sayılı iş yerinde yapılan aramada elde edilen dokümanlar,

LOBİ ÇOK GİZLİ ARALIK 1999/İSTANBUL isimli doküman,

Tümgeneral Baki ÜSTÜNDAĞ, Korgeneral Koksal KARABAY, Tuğgeneral Halil HELVACIOĞLU, Oramiral Özden ÖRNEK, Orgeneral İbrahim FIRTINA, Orgeneral Aytaç YALMAN, Orgeneral İlker BAŞBUĞ, Orgeneral Hilmi ÖZKÖK, Derviş EROĞLU ve Eşi, Tümgeneral Emin ÜNAL, Binbaşı Engin BAĞBABA, Rauf DENKTAŞ ve eşi, Tuğrul TÜRKEŞ, Devlet BAHÇELİ, Ramiz ONGUN, Albay Ali AYDIN ve eşi, Arslan BULUT ve eşi, Bayram KARACAN, Cüneyt MENGÜ, Mehmet ve BEŞLİOĞLU ve eşi, Prof. Dr. İzzetin DOĞAN, Necdet SEVİNÇ ve eşi, Serdar ERTUĞRUL ve eşi, Yıldız MANDAR, Tenzile ve Sabir RÜSTEMHANLI, Muhsin YAZICIOĞLU, Şefik ÇİRKİN, Mehmet ÇİÇEK, Prof. Dr. Haydar BAŞ, Doğu PERİNÇEK (Cumhuriyetimizin 80. yılı kutlu olsun mesajı),

Tuncer KILINÇ, Tuğgeneral Gafur AKSU Faysal Bey, Hulki CEVİZOĞLU, Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT, Orgeneral Tuncer KILINÇ Orgeneral Çetin DOĞAN, Kurmay Binbaşı Cavit ERDOĞAN, Eşref Albay, Ogeneral Hurşit TOLON, Orgeneral Edip BAŞER ve eşi, Genelkurmay Başkanlığı Protokol Şube Müdürlüğü, Korgeneral Şükrü SARIIŞIK, Orgeneral Faruk CÖMERT, Albay Eşref HARMAN, Değerli Aydınlık Dergisi Ekibi, Emekli Orgeneral Hüseyin KIVRIKOĞLU, Bülent ECEVİT, Tümgeneral Abdulkadir ERYILMAZ, Bağımsız Cumhuriyet partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı, BBP İstanbul İl Başkanı İsmail TÜRK, BTP İstanbul İl Başkanı Fuat ŞENGÜL, Jandarma Kurmay Albay Ali AYDIN, MHP İstanbul İl Başkanı İhsan BARUTÇU, USİAD Genel Başkanı, Kemal ÖZDEN, İP İstanbul İl Başkanı Turan ÖZLÜ, Uğur YILDIRIM, Albay Ula ÇORUH, Arif ALTAY, Diyanet İşleri Başkanı Ali BARDAKOGLU, KKTC İstanbul Başkonsolosu Arif ATALAY, Prof. Dr. Kemal ALEMDAROĞLU, Orgeneral Fevzi TÜRKERİ, Müdafaai Hukuk Vakfı İstanbul Şubesi Zerrin BAYRAKTAR, TürkEğitim-Sen Genel Başkanı Şüayip ÖZCAN, Kahraman Meclisimizin Değerli Milletvekilleri, Yarbay Şenol AKSA, İlgili Makama, Ali Müfit GÜRTUNA, Neriman AYDIN ve Kardeşi, İlham ACAR ve eşi, Mustafa YILDIRIM, Veli KÜÇÜK (Patrikhanenin 81. yü dönümüne davetiye),

Ehram SARGUN, Ferhan TEZCAN ve eşi, Ercüment ÖZER ve eşi, Malul Gaziler Der. Bşk. Gönül ALP AYDIN, Muharip Gaziler Der. Bşk. Güneş ABACI, Mehmetçik Vakfı Bşk. İsmail ARI, Mehmet ÇAMUR, Doç. Dr. Hanefi BOSTAN, Dr. Mustafa KAVLİ, Kemal BOYATLI, Mehmet TÜTÜNCÜ, İlham GENCER, Mustafa ÖZTÜRK, Sami COŞKUN, Zehra Bilge ERAY, Adil ADİLCE, Turgay TÜFEKÇİOĞLU ve eşi, Mustafa YILDIRIM,Türk Eğitimsen bşk. Şuayyip Özcan, Güneşli Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Bilgin PEHLİVAN, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Cahit KAYIARSLAN, Kamu-Sen Karabük Şubesi Başkanı Ahmet TURGUT, Türk Ocağı Bursa Şube Başkanı Turgay TÜFEKÇİOĞLU, Aydınlar Ocağı İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa ERKAL, BCP İl Başkanı Mehmet ÖZYAĞCILAR, Şahkulu Sultan Dergahı Vakfı, Süleyman Sefer CİHAN, Süha BALİN, Hakan KALYONCU, Veli KÜÇÜK ve Eşi (Patrikhanenin 82. yıl dönümüne davetiye), Vahap GÜNGÖR, Feride Hanım, Halil İbrahim Abdik, Kürşat KARACABEY, Halil KERTMEN ve eşi, Zekiye Hanım ve Erdinç Bey , Yıldız MANDAR, Fuat Şengül,Erhan sargın ,Neriman Aydm, Prf. İzzettin Doğan, Hulki CEVİZOĞLU isimli şahıslara çeşitli kutlama, davetiye ve teşekkür tebrikleri. Sevgi ERENEROL'e Neriman AYDIN tarafından gönderilmiş, iki sayfadan ibaret mektup, içeriğinde; "Sayın ERENEROL Türk Milleti olarak ikinci bir kurtuluş mücadelesi başlatmak zorunda kalacağımızı hiç düşünmemiştik doğrusu işgal atındaki Ülkemiz ve Devletimizin Salt ve Saf bir Türklük bilincinden bir hareketle muzaffer olacağına inanan bir Türk Kadını olarak bu konudaki mücadelemize güç katacağınızı düşünüyor Türk olmayan unsurların yönetimi ve işgali altındaki Devletimizi birlikte bir hareketle azınlık ruhlu işbirlikçilerden satılmış beyinlerden kurtararak yeniden bağımsız kılabileceğinimizi biliyoruz Şeklinde yazılar bulunan 11.07.2003 tarihli yazı, Aziz Türk Milleti, Bu gün burada, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde kurulan pusuda kahpece katledilen Milli şehidimiz Türk varlığının yılmaz savunucusu, Kemal'in askeri ve öğretmeni rahmetli Necip HABLEMİTOGLU'nun aziz hatırasını yad için ibareleri ile başlayan ve 2. sayfasında Değerli arkadaşlar Rahmetli Dr. Necip HABLEMİTOĞLU Türk milletinin milli şehididir ibareleri ile devam eden ve 3. sayfasında Amaç Necip'in bıraktığı yerden onun mücadelesini devam ettiren bağımsız Türkiye için aynı fedakarlık ve cesaretle mücadele eden arkadaşı, dostu, kardeşi ERGÜN POYRAZ'ıda susturmaktır, Böylelikle bir yiğit Türk evladı daha harcanmaktadır ibareleri ile devam eden ve Türk Ölür Türklük Ebedidir, ibaresi ile son bulan sayfaların arka tarafında Msn Hotmail ibaresi ve küçük yazıların bulunduğu 3 sayfalık el yazması yazı, El yazısı ile "Sayın Sevgi ERENEROL Bilginize sevgi ve selamlar Emin ŞİRİN" ibareleri yazılmış, TBMM Başkanlığına başlıklı İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN imzalı

9471 w *({(V\ ^t~~ \ -t- S « %

İçişleri Abdulkadir AKSU tarafından cevaplandmlmak üzere verilen 2 sayfalık soru önergesi metni, TBMM Başkanlığına başlıklı İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN imzalı Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından cevaplandmlmak üzere verilen 2 sayfalık soru önergesi metni, İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından cevaplandmlmak üzere TBMM Başkanlığına TBMM Başkanı Bülent ARINÇ'm cevaplandırması üzerine verdiği 1 sayfalık soru önergesi, TBMM Başkanı Bülent ARINÇ tarafından cevaplandmlmak üzere Emin ŞİRİN'in vermiş olduğu soru önergesine verilen yazılı cevap metni ve üst yazısı 2 sayfa, TBMM Başkanlığına başlıklı İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN imzalı Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından cevaplandmlmak üzere verilen 2 sayfalık soru önergesi metni. Haber Yazarlar-Emin Şirin soran milletvekilinin Fatih Altaylıya cevabı ibareli 2 sayfalık yazı, TBMM Başkanlığına başlıklı İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN imzalı Milli Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından cevaplandmlmak üzere verilen 2 sayfalık soru önergesi metni. Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Birliği/1 başlıklı dört sayfalık kuruluş isimleri, yöneticileri ve telefon numaralarının bulunduğu 4 sayfalık liste. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve koordinasyon Kurulu Başkanlığı başlıklı 8.6.2005 tarihli 3343 sayılı Soru Önergesi konulu 1 sayfalık yazı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve koordinasyon Kurulu Başkanlığı başlıklı 2005 tarihli Soru Önergesi konulu 1 sayfalık yazı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve koordinasyon Kurulu Başkanlığı başlıklı 2005 tarihli Soru Önergesi konulu Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK imzalı 1 sayfalık yazı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve koordinasyon Kurulu Başkanlığı başlıklı 21.8.2005 tarihli Soru Önergesi konulu 1 sayfalık yazı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve koordinasyon Kurulu Başkanlığı başlıklı Soru Önergesi konulu 1 sayfalık yazı. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Planlama ve koordinasyon Kurulu Başkanlığı başlıklı Soru Önergesi konulu Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK imzalı 1 sayfalık yazı. Türk genci devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. İbareleri ile başlayan 2 sayfalık yazı, Bursa nutku TÜRKİYE KEMALİSTLER DERNEĞİ Tüzüğü (Kuruluş: 30 ağustos 2001 başlıklı Hüseyin SAĞIROĞLU, Oğuz TANGÖR, Bülent YILMAZ, Ali Güven OTMAN, Ali Sait OĞUZ, Fikret YORO, Fikri DEMİRBAŞ, Bilal HASTÜRK ve Gündüz METİNER isimli ve imzalı 9 sayfalık doküman, Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi İstanbul Baş Episkoposluğu Karaköy-İstanbul ibareli İst.24.01.2006 tarihli AZİZ TÜRK MİLLETİ başlıklı Hrant DİNK'in cenazesi9481/ - "Of ^ 'M A t *r*

konulu SAYGILARIMLA BAĞIMSIZ TÜRK ORTODOKS PATRİKHANISİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU SEVGİ ERENEROL ibareleri ile biten 3 sayfalık yazı. Cemaat Vakıflan Yönetmenliği Faaliyette Bulunan Cemaat Vakıfları (Kiliseler) 1967 başlıklı 6 sayfalık doküman, Faaliyette bulunan gayri Müslimlere ait Cemaat Vakıflan, başlığı altında 160 Vakfın isim listesinde olduğu yazı, KATILIMCILAR ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (1) numara ile numaralandmlan 1-Av. Kemal Kerinçsiz Hukukçular Birliği Yön. Kr. Bşk. 0532 214 33 54 2-Muzaffer Yüksekdağ Hukukçular Birliği üyesi 0555 344 73 50 4-Av. Saliha Karakuyulu ADD Kadıköy 0532 587 41 61 5-Aykut Gürkan ADD Kadıköy 0555 811 32 12 6-Av. Mehmet Demirlek Türk dünyası İnsan Haklan Derneği/İst. Şb. 0533 733 80 60 7-Cemal GÜL Türk Dünyası İnsan hakları Baş. Yrd. 0532 323 23 08 8-M. Akif Alparslan Türk Dünyası İnsan Haklan Başkan Yrd. 0532 233 49 18 9-BOJİDAR ÇİPOF Bulgar Kilisesi vakfı üyesi, 10-Koustantin Kostoff T.Ortodoks Kilisesi Rahibi 11-Necmi DAYDAy ADD Şişli Y.K.Ü. 0544 343 49 24 12-Erdinç TÜRKCAN ADD Şişli Bşk. 0538 438 07 58 13-Zehra Bilge Eray K.T.K.D Başkanı 0537 831 54 80 14-Vedat TÜFEKÇİ Kıbns Gazisi E. Bnb. Vttüfekçi@hotmail.com. 0533 338 58 32 15-Ramazan Kırkık TSTB Aksaray 0542 643 78 67 16-Mustafa E Erkal Aydınlar Ocağı 0535 220 88 66 17-Sevgi ERENEROL Türk Ortodoks Patrikhanesi 0532 367 80 60 ibaresi ile biten ve bu listede adı bulunan 17 kişinin telefon numaralann bulunduğu farklı el yazılan ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. Adı-Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (3) numara ile numaralandmlan SEVGİ ERENEROL, ÜLKER DURUKAN, KEMAL KERİNÇSİZ, MUSTAFA ERKAL, NEFİ DEMİRCİ, BAYRAM ARISOY, ESAT GÜÇHAN, HÜNALP SABİT, CAVİT KASADAR, ASİYE HASKALE, MUALLA ERKU, HASAN YALÇIN, CEVAT ÇALIK, ÖCAL ÜNAL, ABDULLAH TAN, HÜSEYİN ERSÖZ, SALİHA KARAKUZULU, RAMAZAN KIRKIK ve ÖZCAN PEHLİVANOĞLU isimli şahıslann isimleri, telefon numaralan ve çalıştıklan yerlerin adlanmn farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. Adı Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (4) numara ile numaralandmlan SEVGİ ERENEROL, ÜLKER DURUKAN, SÜHEYLA ECEVİT, MEHMET ESAT GÜÇHAN, BEYHAN KATİPOĞLU, RAMAZAN KİRKİK, LEMAN BAYRAKTAR, DR. CANAN TEKİN ALTINEL, OSMAN SOYSEVER, ARMAN GÜNER, ÖCAL ÜNAL, MAHMUT GUÇER, NECDAT SEVİNÇ, AYHAN AĞAOĞLU, KEMAL KERİNÇSİZ, OSMAN TUFAN, H.SALİH AKKURT, CAHİT DAK, MUSTAFA GÖKÇEK,


MUALLA ERKUT, GÖNÜL APAYDIN, RAMAZAN BAKKAL, AHMET KURT, AV. SALİHA KARAKUZULU ve.. ÖZGÜR ZEYNELOĞLU isimli şahıslann isimleri, telefon numaralan ve çalıştıklan yerlerin adlannm farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. Adı-Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (5) numara ile numaralandırılan, MUZAFFER TEKİN, RAFET ARSLAN, FAİK BÜYÜK , OSMAN TUFAN, M.ESAT GÜÇHAN, MEHMET BİLGİ, ZERRİN BAYRAKTAR, ÖZGÜR AHMET ERCAN, ÖZDEN GÖNÜL, SALİHA KARAKUZULU, MUSTAFA KAVLU, ZEHRA BİLGE ERAY, HASİP AGAHAN AKIN, ERDİNÇ TÜRKCAN, EDİZ KUTAY, GÜÇLÜ ÖZUĞUREL, YAKUP TANJU ALGÜL, MURAT KAZAR VE ÖCAL ÜNAL isimli şahıslann isimleri, telefon numaralan ve çalıştıklan yerlerin adlannm farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. Adı-Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (6) numara ile numaralandırılan, SEVGİ ERENEROL, KEMAL KERİNÇSİZ, ÖMER POLATOĞLU, MUSTAFA E ERKAL, ALEV CEDİMAĞAR, ŞÜKRAN MİREL, MUALLA ERKUT, ASİYE HAŞKIK, GÖNÜL ALP AYDIN, RAMAZAN KIRKIK, AV. NECİP YENİŞAN, AHMET KURT, CEZMİ KİBAROĞLU, ÖZGÜR ZEYNELOĞLU, CAVİT ÇOLAK, FAHRETTİN SAVAŞ KONAR, PROF. DR. ACAR SEVİM, M. BURHANETTİN ÖZGEN ve NEDİM DÜNDAR isimli şahıslann isimleri, telefon numaralan ve çalıştıklan yerlerin adlannm farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. Adı-Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (7) numara ile numaralandırılan, SEVGİ ERENEROL, AV. ÖMER POLATOĞLU, M. ESAT GÜRKAN, MUSTAFA E. ERKAL, AHMET KURT, GÖNÜL APAYDIN, OSMAN TUFAN, HASAN YALÇIN, PROF. DR. ACAR SEVİM, FAHRETTİN SAVAŞ KONAR, MURAT CANPOLAT, AV. HACI EYÜP GÜLTEK, AV. NECİP YENİŞAN, M. BURHANETTİN ÖZGEN, ERDİNÇ TÜRKCAN, EROL BİLBİLİK ve AV. KEMAL KERİNÇSİZ isimli şahıslann isimleri, telefon numaralan ve çalıştıklan yerlerin adlannm farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. Adı-Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (7) numara ile numaralandırılan, sayfanın arka yüzünde; SEVGİ ERENEROL, M. ESAT GÜÇKAN, MUSTAFA E. ERKAL, AHMET KURT, GÖNÜL APAYDIN, HASAN YALÇIN, AV. HACI EYÜP GÜLTEK, AV. NECİP YENİŞAN, M. BURHANETTİN ÖZGEN ve ERDİNÇ TÜRKCAN isimli şahıslann isimleri, telefon numaralan ve çalıştıklan yerlerin adlannm farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. Adı-Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (8) numara ile numaralandınlan, SEVGİ ERENEROL, NECİP YENİŞAN, EROL BİLBİLİK, MUSTAFA E. ERKAL, RAMAZAN KIRKIK, RAFET ARSLAN, MUZAFFER TEKİN, ZEHRA BİLGE ERAY, HÜNALP SABİT, ZEKİ BİNGÖL, HASAN YENİCELER, SÜLEYMAN UÇAK, AV. SALİHA KUZULUOĞLU, AYKUT GÜRKAN, ATİLLA ÇULHA, GÖNÜL APAYDIN, ALPER CİNGE, OSMAN TUFAN, ZERRİN BAYRAKTAR ve ÖZDEN GÖNÜL isimli şahıslann isimleri, telefon numaralan ve çalıştıklan yerlerin adlannm farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. Adı-Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (9) numara ile numaralandınlan, MAHMUT GÜÇER, ZEKİ BİKGÖL RAMAZAN KIRKIK, AV. SALİHA KARAKUZULU, RAFET ARSLAN MUZAFFER TEKİN, FAİK BÜYÜKTEOMAN, YAKUP YAVUZER, EDİZ KUTAY Y. TANJU ALGÜL, SAVAŞ

3 m « f (f %-\ ,95.0 I * -» \$S *W-


AVCI, PROF. DR ACAR SEVİM, CİHANGİR ER, ÖZCAN PEHLİVANOĞLU, HALİT CAN, CEZMİ KUBANOĞLU, AHMET KURT, OSMAN TUFAN, MUALLA ERKUT, MUSTAFA E. ERKAL, NEFİ DEMİRCİ, M. ESAT GÜÇHAN, KEMAL KERİNÇSİZ, BURAK GÜNEŞ ve bu sayfanın arka kısmında SEVGİ ERENEROL, isimli şahısların isimleri, telefon numaraları ve çalıştıkları yerlerin adlarının farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. Adı-Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (10) numara ile numaralandırılan, AYNUR SAYDAM, AHMET KURT ve KEMAL KERİNÇSİZ isimli şahısların isimleri, telefon numaralan ve çalıştıkları yerlerin adlarının farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman. 9 ŞUBAT 2007 Adı-Soyadı ibaresi ile başlayan ve ibaresi ile başlayan sağ üst köşesi (10) numara ile numaralandırılan, EROL BİLBİLİK, RAFET ARSLAN, MUZAFFER TEKİN, ZEKİ BİNGÖL, AĞAHAN AKIN, SERDAR BAĞ, CEVAT ÇALIK, KEMAL KERİÇNSİZ, GÖNÜL APAYDIN, AHMET KURT ve MUSTAFA E. ERKAL isimli şahısların isimleri, telefon numaralan ve çalıştıkları yerlerin adlannm farklı kalem ve farklı kişilerin el yazısı ile yazılmış olduğu 1 sayfalık el yazması doküman.

d- Telefon görüşmeleriDüzenle

Tape: 3111 23.08.2007 tarihinde. Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL'un "...KEMAL BEY ŞİMDİ BUGÜN SABAHDA, YİNE BU ALMANYA MESELESİ KALEME ALINMIŞ, YİNE KOCA BİR SAYFA HABER YAPILMIŞ, BAKABİLİRSENİZ Bİ BAKIN ONA " diyerek Kemal KERİNÇSİZ'den Muzaffer TEKİN'in Alman ajanlığı ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçlaması ile basın ve yayın kuruluşlannda haberlerin yer aldığını, bu konu ile ilgili araştırma yapmasını ve dosyayı incelemesini istediği, Devam eden görüşmenin sonuna doğru Kemal KERİNÇSİZ'in "... İYİCE TESLİM BAYRAĞINI ÇEKMİŞLER BAKALIM BUGÜN ŞU DOSYANIN FOTOKOPİSİNİ BİR ALABİLİRSEM ORADAN BENCE GÜZEL BELGELER OLMASI LAZIM..." diyerek Basın ve yayın organlannda çıkan haberlerde geçen soruşturma ile ilgili dosyayı ele geçirmeye çalışacağı ve Sevgi ERENEROL ile birlikte hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak;Bu konuşmanın kendisi tarafından yapıldığını, dosya olarak geçen konunun Muzaffer TEKİN"e ait olan Ümraniye olayı ile alakalı dosyanın alınması konusu olduğunu, Tape: 3112 23.08.2007 tarihinde Engin Çelik KADIGİL ile görüşmesinde özetle; "...TEŞEKKÜR EDERİM İYİYİM ENGİN BEY BU GÜN SABAH GAZETESİNDE YENİ BİR HABER ÇIKTI ALMANYA İLE İLGİLİ ONA BİR BAKARSANIZ..." şeklinde beyanlan olduğu, Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuştuğu şahıs Engin Çelik Kadıgil isimli şahsın Muzaffer Tekin isimli şahsın avukatı olduğunu, konuşmanın Muzaffer TEKİN isimli şahıs ile alakalı sabah gazetesinde geçen bir konu olduğunu, Tape: 3113 24.08.2007 tarihinde Çetin ELMAS ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL'un "....TEK SORUNUMUZ İŞTE BİLİYORSUNUZ ARKADAŞLARIMIZI TOPLAYIP DURUYORLAR YİNE ÖYLE TÜRK OLUNCA KİTAPTA YAZSAN HAPSE ATILIRSIN KONUŞSAN DA ATILIRSIN SADECE MİLLETİ İZLEYİP MİTİNGLEREDE KATILSAN ATILIRSIN ÖBÜRKÜLER SAYIP SÖVERLER BÜTÜN DÜNYA SENİN TEPENE BİNER..." diyerek Ümraniye soruşturması çerçevesinde tutuklanan şahıslann haksız yere tutuklandıklarını ve ülkemiz


içerisinde sanki bir kesimin diğer kesime karşı baskı uyguladığı, bağımsız mahkemelerin vermiş olduğu kararları saptırarak kendi görüş ve düşüncesine göre yorumladığı. Çetin ELMAS isimli şahsın da "DOĞRU DOĞRU DEVLET HAİNİ OLUP ÇIKIPTA HEPİMİZ ERMENİYİZ, ERMENİ OĞLU ERMENİYİZ DİYİNCE BİR ŞEY YOK" diyerek, dinlenen şahsın kendisine vermiş olduğu saptırma haberlerden ülkemizde bir etnik ayrımcılık olduğu şeklinde beyanda anlaşılmaktadır. Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuştuğu şahsın Gazi Üniversitesinde öğretim üyesi olan Çetin ELMAS olduğunu arkadaşlarımızı toplayıp duruyorlar derken Muzaffer TEKİN ve Ergün POYRAZ'ı kast ettiğini, Tape: 3115 27.08.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; "...OLUR ABİ O TAKDİR YÜCE TAYYİP ERDOĞAN'IN İRADESİDİR O NE BUYURURSA O OLUR...." YİNE "...ŞİMDİ ERGÜN İŞİN HUKUKİ ŞEYİN DE DEĞİLDİR. TABİ FARKINDA DEĞİLDİRDE ERGÜN'ÜN TUTUKLANMA SEBEBİ TAMAMEN GİZLİ BELGELERİN TEMİNİ VE SİLAHLI ÖRGÜT ÜYESİ OLMAK İKİ GEREKÇESİ VAR ANLATABİLDİM Mİ ABİ...". Şeklinde beyanları olduğu Tape: 3118 28.08.2007 tarihinde Muammer KARABULUT ile görüşmesinde özetle; Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuştuğu şahsın Muammer KARABULUT isimli şahıs olduğunu Ergun POYRAZ'm suçlanması ile alakalı konu olduğunu, Tape: 3119 30.08.2007 tarihinde Ferruh SEZGİN ile görüşmesinde özetle; Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını,konuştuğu şahsın bir arkadaşı olan Ferruh SEZGİN isminde eski bir gazeteci olduğunu, Zafer Bayramı kutlaması ile alakalı konuşma olduğunu, Tape: 3120 30.08.2007 tarihinde Orhan.... ile görüşmesinde özetle; Orhan.... isimli şahsın; "O ZAMAN HERKESİ TEVKİF ET, İLERDE NASILSA BİR SUÇ İŞLER..." şeklinde konuşmasına istinaden, Sevgi ERENEROL'un "...ÖYLE ÖYLE ERGÜN'ü de O ŞEKİLDE ALDILAR, ÇETE METE DEDİLER, ONDAN SONRA DEDİLER Kİ, ŞAYET GENEL KURMAY İSTİHBARATI VEYA JANDARMA İSTİHBARATINDA ÇALIŞTIĞINI SÖYLE, SENİ SERBEST BIRAKALIM. DÜŞÜNEBİLİYORMUSUNUZ RESMEN AÇIK SEÇİK PAZARLIK YAPMIŞLAR BÖYLE ...." diyerek, Ümraniye soruşturması sonucu tutuklanan Ergun POYRAZ' m haksız yere tutuklandığını ve soruşturmayı yürütenlerce asılsız isnatlarda bulunulduğu şeklinde görüşmeler yaparak, bu konuyu sürekli olarak gündem tuttuğu, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuştuğu şahsın 0535 928 30 62 numaralı hattı kullanan Orhan ÇETİNKOL isimli bir dostu olduğunu, bu şahsın Muzaffer TEKİN'in de bir arkadaşı olduğunu, konuştuğu konunun Ergun POYRAZ'a gözaltında yapılan teklif konusu olduğunu ve sonrasında siyasi partiler ile alakalı konuştuklarını, Tape: 3121 01.09.2007 tarihinde. Turan ÇÖMEZ ile görüşmesinde özetle; Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığım,Turan ÇÖMEZ isimli şahsın Patrikhanelerinin 85.Yıl dönümü kutlamalarına davet etme konusu olduğunu, Tape: 3123 03.09.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; Kemal KERİNÇSİZ'in " ŞÖYLE DİYORUM BEN, ŞEY YAPALIM BU r w* T A

C3

t * * * 3 ,

CUMHURBAŞKANI MESELESİNİ İŞLEYELİM BU HAFTADA , BOL BOL ERGÜN'ÜN KİTABINDAN EEE GÜL MESELESİNE DOKUNALIM. EVET HI HI... EEE TAM ZAMANIDIR ÇÜNKÜ BU ADAMIN NİTELİKLERİNİ SAYIP DÖKMEK, EE BÖYLEDE ERGÜN MESELESİNE DE DOKUNMUŞ OLURUZ ORDA ..." diyerek, Yeniçağ Televizyonunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile alakalı yapacakları programda Ümraniye soruşturmasında tutuklanan Ergun POYRAZ' ı da kamuoyu gündemine taşıyarak, gündem oluşturmaya çalıştıkları, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuşmanın Kemal KERİNÇSİZ'in Yeniçağ TV'de yapacağı bir konuşma ile alakalı olduğunu, Tape: 3124 03.09.2007 tarihinde Muammer KARABULUT ile görüşmesinde özetle; "...LEPTOP OLAYINI HALLEDEBİLİRSE HÜSEYİN..BEY.." şeklinde beyanlarının olduğu, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Bu konun Ergün POYRAZ isimli şahsın Emniyette el konulan Laptop'un iadesi ile alakalı olduğu, Sonrasında da Ergün POYRAZ isimli şahsın "Protestan Kur'an " isimli kitabı ile alakalı bir konuşma olduğunu; Tape: 3125 04.09.2007 tarihinde Veli KÜÇÜK ile görüşmesinde özetle;; "TENZİLE'LERE DE SEVGİLER SAYGILAR" diyerek, Veli KÜÇÜK isimli şahsın Azerbaycana yapacağı ziyaret ile alakalı olarak Sevgi ERENEROL' a bilgi verdiği, Tenzile RÜSTEMHANLI isimli bayanın Azerbaycan da bakan yardımcılığı yaptığı, ülkemize zaman zaman geldiğinde Sevgi ERENEROL, Kemal KERİNÇSİZ ve Veli KÜÇÜK isimli şahıslarla buluştuğu, Kemal KERİNÇSİZ' in organize ettiği basın açıklamalarına ve anma günlerine katıldığı, şahısların ortak dostluklarının uluslar arası arenaya kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Veli KÜÇÜK kendisini arayarak Patrikhanemizin 85. yılını kutladığını, Tenzile isimli şahsın ise Azeri Türk Kadınlar Birliği Başkanı olan Tenzile RÜSTEMHANLI olduğunu, Tape: 3127 06.09.2007 tarihinde Muammer KARABULUT ile görüşmesinde özetle; "ÖZETLE, MUAMMER KARABULUTUN YAYINA SUNDUĞU BİR İNTERNET SİTESİNDEN VE SİTEDE YER ALACAK KONULARDAN BAHSEDİYORSUNUZ. AYRICA GÖRÜŞME İÇERİĞİNİZDE, ERGUN POYRAZ, KEMAL KERİNÇSİZ, EROL BİLBİLİK İSİMLİ ŞAHISLAR HAKKINDA" şeklinde beyanların olduğunu, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Muammer KARABULUT isimli şahsın yazmış olduğu "Coca cola ve Çiş" isimli kitap ile alakalı konuşma olduğunu, Sonrasında Kemal KERİNÇSİZ isimli şahsın Tv programına Erol BİLBİLİK isimli şahsı misafir olarak davet etmesi ile alakalı konuşma olduğu, daha sonra da geçen konuşmanın "Kin Kapısı" isimli kitap ile alakalı olduğunu; Tape: 3128 08.09.2007 tarihinde Adnan ODABAŞ ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL "TABİ NE OLACAK BAŞKA AMA KİTAPTAN ALDIK DİYEBİLİRLER Mİ HEM 301'İNCİ MADDEYİ KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞSINLAR HEM DE BİR YAZARI KİTAPLARINDAN DOLAYI HAPİS ETSİNLER", "ÖYLE ÖYLE BİRİLERİNE KİTAP YAZDI DİYE MAHKEME ÜYE ŞEY HAKİM KARŞISINA BİLE ÇIKARTIRMADAN BERAAT ETTİRİYORLAR VALLA VATAN EVLADI OLUNCA ÖYLE DAHA SUÇ BİLE BULUNAMADAN SUÇ BULANA KADAR TUTUKLU KALMASINA DİYE KARAR VERİYOR" Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak;

Adnan ODABAŞ isimli şahsın arkadaşı olduğunu ve Üsküdar Gazetesinin sahibi olduğunu, bu şahsın Ergün POYRAZ'm Ümraniye olayları ile alakalı serzenişlerini bildirdiğini, Tape: 3129 11.09.2007 tarihinde Hasan YALÇIN ile görüşmesinde özetle; Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Hasan YALÇIN isimli şahısı tanımadığını, Bu telefon görüşmesinde tanıştıklarını, ancak konuşmanın içeriğini dinlediğini tam olarak hatırlamadığını, Tape: 3130 18.09.2007 tarihinde Ülker SALMAN ile görüşmesinde özetle; "ÖZETLE, ERTESİ GÜNÜ 09:45'TE TAKSİM ANITTA YAPILACAK BİR YÜRÜYÜŞLE İLGİLİ AYRINTILARI BİLDİRDİĞİNİZ.." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Ülker isimli şahsın soyadının DURUKAN olduğunu bu şahsın Bakırköy Çevre Dostları Başkanı olduğunu içeriğini tam hatırlayamadığı bir basın açıklamasına davet için aradığını; Tape: 3131 18.09.2007 tarihinde Ragıp .... ile görüşmesinde özetle; "ÖZETLE, ERTESİ GÜNÜ 09:45'TE TAKSİM ANITTA YAPILACAK BİR YÜRÜYÜŞLE İLGİLİ.." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak ağıp isimli şahıs soyadını hatırlayamadığını, halen şoförlüğünü yapan şahıs olduğunu Taksimde basın açıklamasına götürülmesi ile alakalı konuşma olduğunu, Tape: 3132 19.09.2007 tarihinde Beyazıt CEREN ile görüşmesinde özetle; ÖZETLE, BEYAZIT CEREN İSİMLİ ŞAHSA DAHA ÖNCE GÖNDERMİŞ OLDUĞUNUZ BİR KİTAP ÜZERİNE VE ŞAHSIN YAŞADIĞI BÖLGE VE KÖKENİ İLE İLGİLİ YORUMLARDA BULUNDUĞU, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Beyazıt CEREN isimli şahsı hiç tanımadığını, görmediğini, muhtemelen kendisinden Türk Hıristiyanlar ile alakalı kitap almış olabileceğini, Teoman ERGENE'nin yazmış olduğu kitap ile alakalı olduğunu, Tape: 3133 20.09.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; Kemal KERİNÇSİZ'in Sevgi ERENEROL'un cezaevinde, Muzaffer TEKİN'i ziyareti ile alakalı olarak "KOMUTANIMIZ NASIL MORALLERİ" sorduğunda, Sevgi ERENEROL da "İYİ, İYİ" diyerek, yapmış olduğu cezaevi ziyareti hakkında bilgi verdiği, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Kemal KERİNÇSİZ ile Muzaffer TEKİN ile alakalı yapmış olduğu konuşma olduğunu, Celal ŞEN isimli şahsın bir avukat olduğunu, Tape: 3134 27.09.2007 tarihinde Nuriye ... ile görüşmesinde özetle;Sevgi ERENEROL "BUGÜN Bİ GİR TEPKİMİZE BU REFERANDUM İÇİN Bİ ÇALIŞMA BAŞLATTIK.", OKUDUKTAN SONRA YAZIYI Bİ EMİN ÇÖLAŞAN VE MUSTAFA BALBAY İLE GÖRÜŞ BU KONUDA NASIL BİZE DESTEK VERİRLER NE YAPABİLİRİZ. ART OLARAK NE YAPABİLİRİZ. YANİ BU REFERANDUMDA EVET ÇIKARMALIYIZ VE LEHİMİZE ÇIKARMALIYIZ. YOKSA CUMHURİYET GİTTİ ELİMİZDEN. BU SON ŞANSIMIZ." Diyerek, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile alakalı olarak kulis faaliyetlerinde bulunarak, Cumhuriyetin kendi ellerinden gideceğini söyleyerek

Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanlığı makamlarına kendi ideolojileri doğrultusunda birisi olması için basın yayın kuruluşlarına beyanlarda bulunduğu, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak;Nuriye isimli şahsın Nuriye ATABEY olup Avrasya TV'de program yapımcısı olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kadın adaylar öne sürdüklerini ve bu konu ile alakalı konuşma olduğunu, Tape: 3135 29.09.2007 tarihinde Ender ŞAHİN ile görüşmesinde özetle; "ÖZETLE, ENDER ŞAHİN İSİMLİ ŞAHIS, SİZİN MUZAFFER TEKİN>E GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ YAKIN İLGİ, ÖZVERİ VE DEVAMLI KENDİSİNİ ZİYARET ETMENİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİĞİ Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Ender ŞAHİN'in emekli Emniyet Müdürü olduğunu, konunun ise Muzaffer TEKİN'e yapmış olduğum ziyaret için teşekkür konuşması olduğunu; Tape: 3136 02.10.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; Kemal KERİNÇSİZ'in Sevgi ERENEROL'a «YANİSTRATEJİDİR BU" dediği Sevgi ERENEROL'unda "HI HI İYİ İYİ ZATEN ONUN İÇİN BENDE BÖYLE BİR TEKLİFTE BULUNMUŞTUM SİZE ..." dediği, KEMAL KERİNÇSİZ'de; "MECBUREN BÖYLE YAPICAĞIZ ARTIK. DEDİM Kİ BAKIN ŞİMDİDEN ÇALIŞMAYA LAZIM İŞTE ÇALIŞMAK GEREKİR BEN DÖKÜMLERİN TAHLİLLERİNİ YAPACAĞIM HUKUKİ TAHLİLLERİNİ SİZDE MASTIR PLANIN TAHLİLLERİNİ YAPIN ONU BİTİRDİKTEN SİZ BANA VERİN BENİMKİNİ BEN SİZE VEREYİM. KARŞILIKLI KARŞILAŞTIRALIM. ARKASINDAN DİĞER İFADELERİN TAHLİLLERİNE GEÇELİM TEK TEK BÖYLELİKLE BİR ANA ÇATIYI KURALIM ÜÇ BÖLÜMDEN İBARET BİR TANE CD DİĞERİ MASTIR PLANI DİĞERİ DE EFENDİME SÖYLEYEYİM İFADELERİN TAHLİLLERİ OLSUN YANİ TAM HAZIRLIKLI OLALIM İDDİANAME YAZILIR YAZILMAZ HEMEN İTİRAZIMIZI YAPALIM", "BU BİR MÜVEKKİLİN DEĞİL Kİ SENİN BU MİLLİ BİR MESELE" diyerek, Muzaffer TEKİN VE Ergun POYRAZ ile alakalı olarak yeni stratejiler belirlemeleri gerektiğini, bunun bir milli mesele olduğu söyleyerek konuya ne kadar önem verdiklerini, tutuklu bulunan şahısların milli dava için tutuklandıklarını kamuoyuna lanse ederek milliyetçilerin bu ülkede tutuklandıklan şeklinde beyanlarda bulundukları, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Muzaffer TEKİN'in avukatlarının Ümraniye dosyasını incelediklerini, bu konu ile alakalı konuşma olduğunu, Tolga isimli şahsın Kemal KERİNÇSİZ'in bir avukat arkadaşı olduğunu, Tv programına kendisini davet edecek olduğunu, Mustafa ERKAU'm da TV programına davet edilecek kişi olduğunu, Tape: 3141 03.10.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; Kemal KERİNÇSİZ'in Sevgi ERENEROL'a muzaffer TEKİN ile alakalı olarak basında çıkan olumsuz haberlerle ilgili olarak "İNTİHARA SÜRÜKLETTİRMEK O YÜZDEN MÜMKÜN MERTEBE BU NAMUSSUZLARA YENİLMEYECEĞİZ" şeklinde beyanlarda bulunduğu, Sevgi ERENEROL' UN da "EVET" diyerek, konuyu doğruladığı, basın -yayın organlarında Muzaffer TEKİN ile alakalı olarak çıkan haberleri günü birlik değerlendirdikleri ve buna göre strateji belirledikleri, Tape: 3145 05.10.2007 tarihinde Erdem . .. ile görüşmesinde özetle; «YANİ GERİ ADIM ATMAMALIYIZ SİYASİ PARTİLERİN HAYATI BİTMİŞTİR ARTIK BUNLAR DEMEK Kİ HEPSİ AYNI YALNIZ BUNLAR ONSEKİZİNCİ 955 ö w -* l**«v_iJ-


ONDUKUZUNCU MADDEYİ TEKRAR DÜZENLEYECEKLERİNİ SÖYLEDİLER YA O TARİHE KADAR YİNE EE BİR SİYASİ PARTİ OLAYI ANAYASA MAHKEMESİ GÖTÜREBİLİR BÜYÜK İHTİMALLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ YAPMASI GEREKİYOR ", «AMA ÖNEMLİ OLAN BÜYÜK HUKUKÇULARIN BURADA KONUŞMALARI NASIL 367'Yİ KONUŞTUYSA SABİH KANATOĞLU ŞİMDİ BU REFERANDUM MESELESİNİ DE ONUN AÇMASI LAZIM', Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Erdem isimli şahsın avukat olduğunu soyadının AKYÜZ olduğunu, referandum ile alakalı görüştüklerini, sonrasında da Cumhurbaşkanlığı seçimi ile alakalı referandum sonrası Cumhurbaşkanlığı seçimi ile alakalı hukuki süreç ile ilgili konuşma olduğunu, Tape: 3146 10.10.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ üe görüşmesinde özetle; Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Kemal KERİNÇSİZ ile Ümraniye davasındaki gizli CD lerin basında çıkması ile alakalı yaptıkları görüşme olduğunu, Sonrasında Kurtlar Vadisi isimli diziye monte edilen Zafer karakterindeki şahıs ile alakalı hukuki yaptırımlar ile ilgili konuşma olduğunu, daha sonra Muzaffer TEKİN ile alakalı basında çıkan isim benzerliğinden kaynaklanan asılsız haberler ile alakalı hukuki müracaatlar ile Avukat Engin'in yavaş hareket etmesinden kaynaklanan serzenişler ile ilgili konuşma olduğunu, Tape: 3156 13.10.2007 tarihinde Hüseyin Mümtaz BAYAZITOGLU ile görüşmesinde özetle; "HABERTÜRK BİLİYORSUNUZ CIA İN TELEVİZYONUDUR. NASIL OLUYOR "LAZIM*, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Hüseyin Mümtaz BAYAZITOGLU isimli şahsın kendisinin Trabzon'dan yazar bir arkadaşı olduğunu, bayramlaşıp HABERTÜRK'deki şehitler için toplanan yardımdan bahsettiklerini, Tape: 3163 14.10.2007 tarihinde Hüseyin ile görüşmesinde özetle; Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Hüseyin isimli şahsın Yüksel MUTLU isimli şahıs olduğu, Yeniçağ Gazetesinin Haber Müdürü olduğunu, HABERTÜRK'te şehitler için toplanan yardım ile alakalı konuştuklarını, Tape: 3166 19.10.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; "KOLAY GELSİN BEN MUAMMERİ ARADIM DUYURUSUNU YAP DEDİM SİTEDEN ÇÜNKÜ OLAY ÇOK ÖNEMLİ ÖZELLİKLEDE İKİ KONUŞMACININ SÖYLEYECEKLERİ ŞİMDİ ÜLKER HANIMA DA SÖYLERİM ONUN DA ÇÜNKÜ ÇOK GENİŞ BİR ZİNCİRİ VAR ODA AYNI ŞEKİLDE DUYURUSUNU YAPSIN." , "ÜLKER HANIMA SÖYLEYELİM." , "HAYIR, YANİ RAGIP DEĞİL BEN O ZAMAN RAGIP'LA BERABER BEN ALAYIM ONU. Kemal KERİNÇSİZ' İNDE "ŞEY DEDİM IRAK'IN KUZEYİ VE TERÖR", "İSTERSENİZ Bİ ORGANİZE OLUP GİDELİM CUMARTESİ MÜSAİTTE HAVADA KÖTÜ OLMAYACAK", "O


KONUYU DA ODA HER TARAFA YAYSIN Kİ SADECE BAKARSINIZ BELLİ BİR YÜRÜYÜŞTE YAPILABİLİR FATİH'E DOĞRU", "TAMAM EFENDİM ÖYLE YAPALIM PEKİ." Diyerek, Doğu ve Güneydoğu Bölgemizde devam eden operasyonların ABD nin talimatları ve verdiği istihbarat ile yapıldığını, bu operasyonun gündem değiştirmeden başka bir şey olmadığını, bu konu ile alakalı olarak Yeniçağ televizyonu ve Muammer KARABULUT isimli şahsın yönettiği tepkimiz.net isimli internet sitesinde ve yürüyüş yapma konusunda da yine kendileri ile birlikte hareket eden sivil toplam örgütlerinin bir araya getirdikleri AY-YILDIZ hareketinin başkankanı Ülker SALMAN (DURUKAN) la birlikte yürüyüş yapmayı planladıkları. / ^ '*V^S


Bahse konu şahısların ülke gündemi ile alakalı olarak her şeyi takip ederek bunu kendilerine bağlı basm-yaym organları, sivil toplum kuruluşları sayesinde geniş kitlelere ulaştırmak ve kaos ortamına zemin hazırladıkları görülmektedir. Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığım, Kemal KERİNÇSİZ ile Edirnekapı Şehitliğinde yapacakları bir anma töreni ile alakalı konuştuklannı, Tape: 3171 19.10.2007 tarihinde Murat ile görüşmesinde özetle; "HIHI. ÇÜNKÜ NAŞI OLSA İSTEDİKLERİ NETİCEYİ BUNLAR, ŞEY YAPIYOLAR HİLE İLE ELDE EDİYOLAR. ONUN İÇİN YANİ GİDİP TE KULLANSAK TA HAYIRI, YİNE ONLAR EVET ÇIKARICAK ONUN İÇİN", Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Murat isimli şahsın Murat ÖZER olduğunu, işsiz olduğunu, telefonunun eşinin üzerine kayıtlı olduğunu, referandum ve Ergün POYRAZ ile alakalı konuştuklannı, Tape: 3172 21.10.2007 tarihinde Nuriye KAHYAOĞLU ile görüşmesinde özetle; "AMA PKK MKK DEĞİL, AMAN YANLIŞ YÖNLENMEYİN AMAN PKK DEĞİL BU ARTIK TÜRKİYE DİREKT OLARAK AMERİKA VE İSRAİLLE SA VAŞA GİRDİ ", Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Nuriye isimli şahsın Avrasya Tv'de program yapan Nuriye ATABEY olduğunu, Erol BILBİLİK'i programa davet etmek için çağırdığını Tape: 3173 21.10.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; ÖZETLE, PKK'NIN YAPTIĞI EYLEM SONUCU 13 ASKERİMİZİN ŞEHİT EDİLMESİYLE ALAKALI TÜRKİYE'NİN BAŞININ EZİLDİĞİNDEN VE BUNUN SİVİL İKTİDARLARLA HALLEDİLECEK BİR MESELEDEN ZİYADE SIKIYÖNETİM İLE ÇÖZÜLEBİLECEĞİ KONUSUNDA KARŞILIKLI BEYANLARINIZIN OLDUĞU, Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Kemal KERİNÇSİZ ile şahitlerimiz hakkında konuştuklannı, Bölgede sıkıyönetim ilan edilmesi konusunda fikirlerini paylaştıklanm, Tape: 3175 26.10.2007 tarihinde Doğaner GÖNEN ile görüşmesinde özetle; "KONU HAKKATEN BU CEMAAT VAKIFLARI MESELESİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ ŞUANDA BÖYLE BİR YASAĞINDA ÇIKMASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇIKSÖZ KONUSU OLUCAĞI İÇİN NE YAPIP NE EDİP BU VAKIFLAR YASASINI ÖNLEMEMİZ LAZIM EE ŞAYET BU KONUDA BUNLARIN NE BÜYÜK SAHTEKARLIKLAR ÇEVİREREK BİRTAKIM MAL MÜLKÜ BİZDEN İSTEDİKLERİNİ ORTAYA KOYA BİLİRSEK BELKİ VAKIFLAR YASASINA DA ETKİLİYEBİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ EE SİZ BU KONUYLA İLGİLİ MUHABİRLERLE Mİ GÖRÜŞÜRSÜNÜZ YOK SA BU KONUNUN DAVACI OLAN ŞAHSA SİZİN NUMARANIZI VERSEM O SİZE DETAYLI KONUYU ANLATSIN NASIL ARZU EDERSİNİZ ONA GÖRE.", Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Doğaner GÖNEN isimli şahsın Hürriyet Gazetesinde çalışan vakıf konusu olduğunu, Balıklı Rum Hastanesinin davasının gazetede yayınlanması konusu ile alakalı konuştuklarını, ^s*83*8****


Tape: 3176 27.10.2007 tarihinde Hüseyin MÜMTAZ BAYAZITOGLU ile görüşmesinde özetle; Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Bakü'de yapılacak olan bir Türk Kurultayı ile alakalı konuştuklarını, Tape: 3178 30.10.2007 tarihinde Tenzile RUSTEMHANLI ile görüşmesinde özetle; Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Tenzile RUSTEMHANLI isimli şahıs ile Nisan ayında Türkiye'de bulunan Kürtlerin yaklaşık 5000 kişi olarak Türk Cumhuriyetlerine gideceklerine dair bir yazının fotokopisinin gönderilmesi konusu ile alakalı oluğunu, Tape: 3179-3180 30.10.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; Emniyette beyanında bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Amerikan Konsolosluğu önüne siyah çelenk koyma ile alakalı olduğunu, Tape: 3181 31.10.2007 tarihinde Elif Ceyda BAYRAMOĞLU ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Konuştu şahsın Şencan İsimli şahıs olduğunu Şehit Aileleri Derneği başkanı olduğunu, Amerikan konsolosluğunun önüne siyah çelenk koymaya daveti ile ilgili olduğunu, Tape: 3183 31.10.2007 tarihinde Metin ÇELİK ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Metin ÇELİK'in arkadaşı olduğunu, tüccar olduğunu, Amerikan konsolosluğuna çelenk koyma konusu olduğunu, Tape: 3184 31.10.2007 tarihinde Tenzile RUSTEMHANLI ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Azerbaycan'daki Türk Kurultayında ki davetiye konusudur. Tape: 3185 01.11.2007 tarihinde Hüseyin Mümtaz BAYAZITOGLU ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Amerikan konsolosluğuna çelenk koyma ve Tenzile Hanımın davet edilmesi konusu olduğunu, Tape: 3186 01.11.2007 tarihinde İlker .... ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuştuğu şahsın Ülker SALMAN veya DURUKAN olduğunu aynı şahıslardır, evlenmiş olabilir) Amerikan konsolosluğuna çelenk koyma konusu olduğunu, Tape: 3019 01.11.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; ABD Dışişleri Bakanının Ülkemizi ziyaretini Sevgi ERENEROL ile birlikte nasıl provoke edeceklerine dair görüşmede, Sevgi ERENEROL'un Kemal KERİNÇSİZ'e hitaben; "... SİZE MÜJDE VERELİM RİCE (ABD DIŞİŞLERİ BAKANI) İSTANBUL'A GELİYORMUŞ. BÜTÜN ÇIRAĞAN'IN ÖNÜ POLİS KAYNIYOR...." Kemal KERİNÇSİZ' inde "YA YA İYİ OLDU,İYİ OLDU.BİZDE ŞİMDİ ORAYA DOĞRU" diyerek, Ülkemizi ziyaret eden ABD. dış işleri Bakanını ziyaretini nasıl provoke edeceklerini birbirlerine müjdeli haber olarak ilettikleri, Tape: 3187 01.11.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; "....IHI SİZE MÜCDE VERELİM RİCE (ABD DIŞİŞLERİ BAKANI) İSTANBUL'A GELİYORMUŞ. BÜTÜN ÇIRAĞAN'IN ÖNÜ POLİS KAYNIYOR....".», Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, ABD Dışişleri Bakanı Rice’ın Türkiyeye gelmesi konusu olduğunu İ i»

Tape: 3188 03.11.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSIZ ile görüşmesinde özetle; "....YOK CANIM HİÇ HİÇ ONUN YAPTIĞI FAYDA BU ÜLKEYE ÇOK AKILLI ÇOK DOLU HER ŞEYİ ARAŞTIRAN DENKLEMLERİ YERLİ YERİNE KOYAN BİR İNSAN SAĞ OLSUN O GÜNBENİ İŞTE ŞEYDEN GELİRKEN SİZDEN SONRA RADI BU NTV VELİ KÜÇÜK SORUŞTURMASINI VERMİŞ. VELİ KÜÇÜK'TE BENİM SORUŞTURMAYI TELEVİZYONDA İZLİYORUM DEDİ. HAYIRDIR ABİ FALAN DEDİM. İŞTE SİZ DEDİ İŞTE BEŞİKTAŞA GÖNDERMİŞLER DEDİ. BEŞİKTAŞ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE ONDAN SONRA VELİ PAŞANIN RESİMLERİNİ KOYUYOR DEDİ. FOTOĞRAFLARINIZI KOYUYOR BAKTIM İNTERNET SİTESİNDE NTV NİN 2 HABER OLARAK GİRMİŞLER. RADYOLAR MADYOLAR VERİYOR BAŞKA BİR TELEVİZYON KANALINDA GÖRMEDİM RASTLAMADIM AMA YANİ BÖYLE BİR OLAYI PATLATMIŞLAR " , Tape: 3190 05.11.2007 tarihinde Erkıl ile görüşmesinde özetle; " SAĞ OL, SAĞ OL BU GÜN NE YAPACAKSINIZ? ÇÜNKÜ BEN ŞİMDİ ERGÜN POYRAZ'A GİDECEĞİM ZİYARETE ONUN BU GÜN ZİYARET GÜNÜ BU GÜN...." YİNE SİZİN ERKIL.... İSİMLİ ŞAHSA " ZATEN KEMAL BEYİN ORAYA GELİRİM OLMAZSA ONDAN SONRA ÇIKARIZ...." , Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını kendisinin Ergün POYRAZ'ı ziyarete gideceğini söylediğini, Tape: 3192 12.11.2007 tarihinde Nalan KARABULUT ile görüşmesinde özetle; " BU ARADA DUYDUNMU? VATANSEVER GÜÇ BİRLİĞİNİN HEPSİ TAHLİYE OLDU ", Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını Konuştuğu şahsın Muammer KARABULUT olduğunu, Nalan KARABULUT'un eşi olduğunu, VKGB üyeleri tutuklanırken gazetelerde manşetten verildiğini, ancak serbest bırakılırken iç sayfalarda küçük haberler verildiğini, Tape: 3193 14.11.2007 tarihinde Muammer KARABULUT ile görüşmesinde özetle; "....OLMAZ ÇOLUK ÇOCUKLA BU İŞLER YÜRÜMEZ ZATEN SORUMLULUK SAHİBİ İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR...." "....BİR TEK ONLARA MİLLİ GÜCÜ BIRAKTIK BİLİYORSUN ...." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını www.milligucbirligi.com isimli site ile Hakan ve Kutalmış isimli şahısların ilgilendiklerini, www.tepkimiz.com sitesi ile pek ilgilenmediklerini, Erol BİLBİLİK isimli şahsın tepkimiz.net için bir yazı yazdığını, Bu yazının halen siteye konulmaması ile alakalı konuşma olduğunu . O çocuklar denen bu yazıları koyması gereken genç arkadaşların olduğunu, bu arkadaşların Hakan ve Kutalmış isimli şahıslar olduğunu, Tape: 3194 16.11.2007 tarihinde Sema Seher BİLBİLİK ile görüşmesinde özetle; "....LÜTFEN EROL BEYE SÖYLERMİSİNİZ YAZI SİTEYE KONDU BİRİNCİSİ KONDU TEPKİMİZ NOKTA NET...." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Sevgi ERENEROL Emniyette Alınan İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını kendisinin bu görüşmeyi yaptığı şahsın Erol BİLBİLİK'in eşi olan Sema BİLBİLİK olduğunu, Erol beye yazının siteye konduğunu ilettiğini,


Tape: 3197 24.11.2007 tarihinde Veli KUÇUK ile görüşmesinde özetle; VELİ KÜÇÜK isimli şahsın "...SEVGİ HANIM MERHABA VELİ PAŞA....PATRİKHANEYİ ARADIM YAKUP ÇIKTI GELMEDİLER DEDİ Bİ UĞRARAYIM DEDİM Bİ GÖREYİM DİYODUM..." dediği, Sevgi ERENEROL' un ise " TAMAM, BEKLİYORUM, BEKLİYORUM" diyerek, Veli KÜÇÜK ile buluştukları, bahse konu şahsın telefon görüşmelerini çok sınırlı tutması nedeni ile görüşmenin içeriğinin anlaşılamadığı fakat sevgi ERENEROL isimli şahsın çalışan ve emekli askeri personel çok yakından ilgilendiği, Tape: 3196 24.11.2007 tarihinde Tenzile RÜSTEMHANLI üe görüşmesinde özetle; " EVET EVET ONUN GÖREVİ ORALARI KARIŞTIRMAK İŞTE ELİYLE VERİLEN GÖREVLERİ YERİNE SİZİN ANAYASALARINIZ İÇİN KIRKBİNDOLAR ALMIŞTI O ONU DA, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını Türk Demokrasi Başkanı Bülent AKARCALFnm Bakü"deki Türk Dünyası Konferansına katıldığını, Burada Ermeni meselesi ile ilgili hamaset dolu konuşma yaptığını, Kendisinin de Tenzile hanıma bu şahısla alakalı fikrimi söylediğini, Tape: 3198 27.11.2007 tarihinde Bülent ŞİMŞEKLİ ile görüşmesinde özetle; ".... VALLA ŞİMDİ BENİM BİLDİĞİM ŞEY VARDI NEYDİ SAYGI ÖZTÜRK ÖYLE İKİ Bİ KİTAP YAZMIŞTI III ŞEY YAZMIŞTI GALİBA TUNCAY ÖZKAN'DA YAZMIŞTI DEĞİL Mİ?...." YİNE DEVAM EDEN KONUŞMADA SİZİN " Bİ KAÇ TANE ONLARDAN BULDA LAZIM KEMAL ABEYİME TAMAM MI..." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını. Muhtemelen arkadaşının telefonundan kendisini aradığını Bir kitap konusu olduğunu, Tape: 3199 28.11.2007 tarihinde Tenzile RÜSTEMHANLI ile görüşmesinde özetle; "....BÜLENT AKARCALI'NIN SOROSÇU OLDUĞU ...." YİNE "... Bİ DE TAYİP LE GELEN MEHMET..." ..." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Azerbaycan'da yapılan Türk dünyası ile ilgi kurultay ile ilgili yorumlar olduğunu, Tayip ile gelen Mehmet dediği şahsın Mehmet Ali TALAT olduğunu, Tape: 3200 28.11.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ in Ergun POYRAZ' ı cezaevinde ziyareti ile alakalı olarak yapmış olduğu görüşmede; Kemal KERİNÇSİZ in Sevgi ERENEROL' a hitaben "....ONUNDA BİZE TEKLİFİ VAR DİYOR Kİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI OLARAK BANA BİR ÖDÜL VERİLSİN DİYO ...." Sevgi ERENEROL' da "TAMAM" diyerek, konuyu onayladığı, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Kemal Kerinçsiz"in Ergün Poyraz cezaevinde iken sivil toplum kuruluşları olarak 0"na bir plaket vermeyi teklif ettiğini, sonrasında telefonun kesildiğini, Tape: 3201 28.11.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL, Kemal KERİNÇSİZ'e hitaben; ....dedim hiç oralı olma yok artık onu suyuna git bunun suyuna git bu işler böyle olmaz biz haytımızı ortaya koyalım dedim kelle koltukta mücadele edelim ondan sonra o kırılacak bu kırılacak diye YUMUŞAK GEÇİŞLER YAPALIM OLMAZ DEDİM tenzile hanım varsın konuşmasın

eninde sonunda nasılsa konuşur...." Diyerek, vermiş oldukları mücadelede ne kadar kararlı olduklarını en açık şekilde görülmektedir. Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığım, Kemal Kerinçsiz"in Ergün Poyraz"a plaket verilmesi konusunu Ülker Salman"a da soralım dediğini, daha sonrada Cevizkabuğu programı hakkında Tenzile Rüstemhanlı"mn katılması konusundan bahsedildiğini, Cevizkabuğu programında bir izleyicinin programa katıldığını ve Pkklılann Bakü"yede yerleştiklerinden bahsederek Sabir Rüstemhanh"ya (Tenzile nin eşidir. Azerbaycan milletvekilidir) sorular sorduğunu, bu program ve gidişi ile alakalı konuşma olduğunu, Tape: 3202 30.11.2007 tarihinde, Azerbaycan bakan yardımcısı, Tenzile RÜSTEMHANLI ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL'un Tenzile RÜSTEMHANLI'ya "....hah hah valla kimin ne olduğunu türk dünyası çok iyi biliyor istedikleri kadar kudursunlar havlasınlar biri işe yaramaz onlar tabi oyunları bozuldu diye hı ya köpekler çok rahatsız oldular foyaları ortaya çıktı burda onların üstünü örtmek için şimdi her şeyi yapıyorlar aydınlıkta çok güzellerdi tenzile hanım tabi çünkü ilk defa olarak ona bir şey tenkit oldu kimse bu güne kadar yaptıklarına bir şey demiyordu kendi aralarında konuşup gidiyordu ama bunu böyle televizyon kanallarında dillendirmek bunların oyununu bozdu üstelik şeyde tabi ellerinden kaçacak bu iş diye korkuyorlar onların asıl şeysi korkusu o en büyük para kaynakları yok olacak onlar menfaat peşindeler türk dünyası peşinde değiller TÜRK BİRLİĞİ PEŞİNDE DEĞİLLER HA PAZARTESİ SEN GEL YALNIZ TENZİLE HANIM BEN BİLİYORSUN PAZARTESİ SABAHLARI ERGÜN'E GİDİYORUM ONUN İÇİN SENİ KARŞILAYAMAYACAĞIM...." Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı ve beraberinde ki heyete ağır ithamlarda bulunarak, resmi heyete karşı alternatif kutlama tertip ederek, Kemal KERİNÇSİZ, Hüseyin Mümtaz BEYAZITOĞLU ve Paşa ERENEROL ile birlikte Tenzile RÜSTEMHANLI' ran organizasyonu ile kutlama yaptıkları, resmi heyetin yapmış olduğu kutlamaların çok daha ilgi görmesini hazmedemeyen bahse konu şahıslar Devlet erkanı hakkında ithamlarda bulundukları, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, bu konuşmadan yaklaşık 1 hafta önce yayınlanan Ceviz Kabuğu Programı ile alakalı konuşma olduğunu, sonrasında Antalya da yapılacak olan Noel Baba Konseyi toplantısı ile alakalı konuştuklarını, Tape: 3204 30.11.2007 tarihinde Veli KÜÇÜK ile görüşmesinde özetle; "....İYİ BEN Bİ VAKIFTAYIM TÜRK DÜNYASINDA BEN Bİ YAKANA UĞRAYACAĞIM YAKANA Bİ 5 DAKİKA UĞRAYACAĞIM ORDANDA MÜSAİT OLURSAN ARARIM SENİ Bİ ÇAYINI İÇMEYE GELİCEM ...." ...." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Veli KÜÇÜK"ün kendisini ziyarete gelmesi ile alakalı olduğunu, Tape: 3236 30.11.2007 tarihinde Veli KÜÇÜK ile görüşmesinde özetle; VELİ KÜÇÜK'ün "PATRİKHANEYİ ARADIM YAKUP ÇIKTI GELMEDİLER DEDİ Bİ UĞRAYAYIM DEDİM Bİ GÖREYİM DİYODUM' Sevgi ERENEROL ile görüşmeye çalıştığı anlaşılmakta, Tape :1193 10.12.2007 tarihinde Hüseyin ERİKLİ ile görüşmesinde özetle; Hüseyin ERİKLİ'nin "Ben Hüseyin ERİKLİ, İstanbul Talatpaşa Komitesinden" "Tenzile •■>i I a ■ **

hanım sizinlemiydi" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Hayır yok maalesef o Azerbaycan'da" dediği, Hüseyin ERİKLİ'nin ".. Akil vardı gazeteci orada" "Selam söyleyin dedi banada şimdi onu" "Ulusal Kanalın Azerbaycan Temsilcisi yaptılar" "..İstanbul'da Ulusal Kanalda da 2 gün bende konuşma yaptım kurultay üstüne" "Yani gene bi Avrasya Birliği bu Fethullahcılar ve Amerikanın etkisi oldu kurultayı yönlendirdiler falan diye" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Evet ben Aydınlık Dergisini gördüm zaten" "Çok güzel olmuş dergi" dediği, Tape :1194 11.12.2007 tarihinde Ekrem EKİNCİ ile görüşmesinde özetle; Ekrem EKİNCİ "Merhabalar ben Profesör Ekrem EKİNCİ Teknik Üniversiteden" dediği, Segi'inde yurt dışında olduğunu, ertesi gün kendisini aramasını söylediği tespit edilmiştir. Tape : 3207 12.12.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle;; Kemal KERİNÇSİZ' in Sevgi ERENEROL'a hitaben; Başbakan aleyhine açmış olduğumuz 3 kuruşluk davalarımızın hepsi kabul edildi" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Çok güzel tebrik ederim ..." dediği, Kemal KERİNÇSİZ'in " şehit ailelerine, şehitlere yapmış olduğu hakaret niteliği de kabul edildi" "Son olarak sordu hakim neden 3 kuruş dedi? " BAŞBAKANIN BİZİM NEZDİMİZDEKİ DEĞERİ ÜÇ KURUŞTUR, BUNU MAHKEME KARARI İLE ONAYLATTIKLARINP'söylediği Sevgi ERENEROL ise "....(gülerek) ALLAH İYİLİĞİNİZİ VERSİN BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR HAKARET OLURMU TABİ TABİ TABİ KABUL EDİLMESİ ONDAN DAHA BÜYÜK BİR HAKARET OLDU...." " VALLA SİZ KENDİNİZE BİR ÜLKE BULDUNUZ MU BEN EN AZINDAN SİZİ MACARİSTAN'A GÖTÜREBİLİRİM...." Tape: 3208 12.12.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle;Kemal KERİNÇSİZ isimli şahsın sevgi ERENEROL ile Alman Vakıflarının Ülkemiz üzerindeki yapmış oldukları faaliyetler ve Necip HABLEMİTOĞLU cinayeti ile ilgili yapmış oldukları görüşmede; ben bir iki kitap o konuda benim hiç aklıma yatmıyor alman vakıfları olay tamamen ilticacı yaklaşım gerçi teşkilatın ama kimler kullandı nasıl kullanıldı bilmiyoruz ama olay tam anlamıyla hatta vurucu güçte itirafçıların olma ihtimali var bu da gayri milli emniyetin işin içersinde olduğunun göstergesi gibi geliyor bana çok profösyonel kişiler onu yapanlar çok iyi yetişmiş ajanlar veya itirafçı aj anlaştırılmış itirafçı benim aklıma o geldi çünkü adamı öyle bir yerden vuruyor ki ikinci kez sigorta olarak kafanın üstünden vuruyor kurşunu...." Sevgi ERENEROL ise "EVET, EVET SEN ÇOK FAZLA ŞEYLER GÖRDÜN DİYE MESAJIYDI O" Kemal KERİNÇSİZ ise "... BU TÜR PROFÖSYONEL KATİLLLERİN YAPMIŞ OLDUĞU İŞ..." Sevgi ERENEROL ise "....TABİ EMİN'DE AZ ÇOK BU KONUYU BİLİR AMA ONA DA MÜSADE ETMİYORLAR ZATEN Bİ O BİLİYOR DOĞRU DÜRÜST Kİ ERGÜN BİLİYOR O KADAR O DA OLABİLİR CEVAT'TA OLABİLİR CEVAT'TA VAKIFTIR" Tape :1201 13.12.2007 tarihinde Ersan BARKIN ile görüşmesinde özetle; Bir süre sohbet edip Ersan'm avukatlık yaptığından bahsettiği, Sevgi ERENEROL'un "Necip beyin vefatıyla ilgili yarın akşam Avukat Kemal KERİNÇSİZ bey Yeniçağda bir program yapacak" "Telefonla bağlantı yapsa sana bağlanırmısm konuşurmusun" dediği, Ersan BARKIN'm "Onurla onurla gururla konuşurum" dediği,


962 Tape :1208 14.12.2007 tarihinde Banu AV AR ile görüşmesinde özetle; Banu AVAR'm ".. dün Nuriye ile konuşuyordum ART' de, . Ergün POYRAZ olayı ile ilgili soruyodumda, nasıl diye sen biliyormuşun galiba" dediği, Sevgi ERENEROL'un "...

ziyaretine gidiyorum devamlı" "Şimdi yeni bir tane yazdı o daha yayınlanmadı" dediği, Banu AV AR'm Kanal B ve ART de programa çıktığını anlatarak, bu konulardan bahsedilmediğini anlattığı, Sevgi ERENEROL'un "... malesef her ikisininde, hem Muzaffer TEKİN' in, hem Ergün POYRAZ' m ismi geçirilmiyor artık aleyhte çok oldu..." dediği, bir süre şahıslarla ilgili açılan davalardan bahsettikleri, Sevgi ERENEROL'un, her iki şahısla ilgili Savcının iddianame hazırlamadığım, sürekli oyaladıklarını, psikolojik baskı yapıldığını anlattığı, Tape :1226 18.12.2007 tarihinde Erdinç...? ile görüşmesinde özetle; Erdinç'in "... ben geldim.. Ayasofya'nm önündeyim" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Evet ama saat 12'deydi bitti bile" "Biz Aksarayda Ordu Evindeyiz müsaitseniz buyurun" dediği, Tape: 3210 19.12.2007 tarihinde, Fuat TURGUT isimli şahsın kullanmış olduğu 0542 203 78 16 telefondan gelen mesajda; "RTE/AB.Dullah G.ve sürekasi eliyle parÇalanma s~recine itilen T.C.'ni KORUMAKiÇin; milliyetÇi/devrimci ihtilal KACINILMAZDR! Bayramnz/2008'nz kutlu... Av.FuatT." Tape :1231 20.12.2007 tarihinde Kemal.... ile görüşmesinde özetle; Kemal'in "Tekirdağa gittiniz demi ?" diye sorduğu, Sevgi ERENEROL'un "evet... çok iyiydi geçen haftada bu haftada maşallah çok iyi bide Paşa gibiydi kostümlerini giymiş bayram diye bizleri güzel karşıladı kıra vatını takmış filan onu diyorum haydutlar dış arda beyefendiler içerde" dediği, ceza evinde ziyaret edilen kişiyle ilgili vatandaşların duyarsızlığından bahsettikleri, Kemal'in "yanıbaşımızdaki insanlar bile, Ayyıldız Birliği Grubunda bitakım insanlar bana kuşkuyla ya acaba yaptımı yapmadımı ... diye soruyosa düşünün onun dışındaki insanların ne konumda olduğunu" dediği, ilerleyen görüşmelerde Fikret BİLA'nm yaptığı programla ilgili konuştukları, Tape: 3211 21.12.2007 tarihinde, Veli KÜÇÜK ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL'un Veli KÜÇÜK' e hitaben "....MERSİ TEBRİK EDİYORUM 25 İNDE DE BİZİM NOEL BAYRAMIMIZ..." Veli KÜÇÜK' ün de "....HA 25 İNDE NOELİNİZ TAMAM YA ORDA OLACAĞIZ İNŞALLAH...." Diyerek, görüşme ve buluşmalar yaptıkları, Tape :1001 21.12.2007 tarihinde Veli KÜÇÜK ile görüşmesinde özetle; SEVGİ'nin "Veli paşa iyi bayramlar dilerim" "25'inde de bizim Noel bayramımız İstanbul'da" dediği, VELİ'nin "Ay'ın 25'inde Noeliniz tamam orda olacaz inşallah" dediği, SEVGİ'nin "Bekliyoruz ll'inden itibaren bekliyoruz sağolun" dediği, Tape:3212 21.12.2007 tarihinde Mithat KARACA ile yaptığı telefon görüşmesinde; S.ERENEROL'un "Mithat Albayım iyi bayramlar dilerim" dediği, M.KARACA'nın "Vefalı kardeşim benim çok sağol ya" diyerek yanıt verdiği ve M.KARACA'nın "Sevgi hanım şey varım sizde yav Veli Albay Paşamın telefonu yav" dediği, S.ERENEROL'un "Var şimdi aradım" "Mesaj değil de söylim çünkü mesaj atmasını beceremiyorum" "533 643 96 65" dediği anlaşılmıştır. Tape:1876 21.12.2007 tarihinde Süleyman ÖZMEN ile yaptığı telefon görüşmesinde; S.ERENEROL'un "Süleyman Yarbay" diyerek görüşmeye başladıkları ve birbirleriyle bayramlaştıklan, S.OZMEN'in "Siz nasılsınız bakalım paşa bey nasıl bütün akrabalarınız" dediği, S.ERENEROL'un "herkes iyiler herhangi bişey yok bildiğiniz gibi aynı devam ediyoruz Ülkemiz iyi değil bizler iyiyiz de Ülkemiz iyi değil" dediği, S.OZMEN'in "Doğru diyon doğru diyon" dediği, S.ERENEROL'un "Onun şeyindeyiz bakalım ne olacak" dediği analşılmıştır. ' t % «- \


Tape:1877 21.12.2007 tarihinde Banu AVAR ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; B.AVAR'm "Bi kadıncağız aradı beni şimdi ona çok güldüm Altaş var ya hani ... Yenihayat m kız kardeşi" "Neyse Fikriye hanım galiba unuttum ismini şimdi" "o aradı falan yav dedi oraya dedi çıktım berbat bi yer orası biliyorum dedim ama yani bizim zaten çıkacak bi yer yok dedim o yüzden yani çağırdılar mı ben masonlara bilmem neden ... "... iyi anlattı uzun uzun yarım saatte bi şeyi anlattı bu Mümtaz Hocanın partisi işte toplantı yapmış galiba o da gitmiş ondan sonra orda işte şeyle birbirine girmişler Tuncay ÖZKAN la falan pislik herif diyor bilmem ne" dediği, S.ERENEROL'un "Tuncay ÖZKAN zaten bir felaket" dediği, B.AVAR'm "çok eğlenceli bir yer bulduk biz temelli buraya geliyoruz şeyde Silivri de bi at çiftliği var bir arkadaşım bizim belki tanırsın Orhan ERKANLI vardı bir zamanlar Milli Birlik Komitesinde onun oğlu Yavuz diye bir arkadaşımız var yazın beraberdik" dediği analşılmıştır. Tape:1878 21.12.2007 tarihinde Emin GÜRSES ile yaptığı telefon görüşmesinde; E.GÜRSES'in "O toplantıdan sonra ben Rize'ye geldim" "bir iki tane mahkeme işleri var onlara bakacam" "bizim Rizelilerin mahkeme işleri bitmez biliyorsun hocam" dediği anlaşılmıştır. Tape:1879 21.12.2007 tarihinde Yavuz...? İle yaptığı telefon görüşmesinde; YAVUZ'un "Gelmiyor musunuz Ankara'ya" dediği, S.ERENEROL'un "işte bi Azerbaycan bi Macaristan yaptım geldim" "Evet birinde Kurultay vardı Türk Dünyası Kurultayı onun için gitmiştim" "Öbüründe de noel baba konseyinin bir etkinliğiydi davet etmişlerdi onun için şey yaptık gittik geldik şimdi işte burda bazı toplantılar oldu herhalde Ocağın 15 inden sonra yine bi hareketlilik başlar diye düşünüyorum" dediği, YAVUZ'un "nasıl komutanımdan haber var mı" dediği, S.ERENEROL'un "Valla iyi dün gittik bayramlaştık açık görüş yoktu" dediği, YAVUZ'un "Sağlık sıhhati morali ?" dediği, S.ERENEROL'un "İyi iyi iyi son iki haftadır baya iyi gördük kendisini" dediği, YAVUZ'un "İyi aman aman aman çok sevindim Sevgi hanım" dediği, S.ERENEROL'un "İşte bu ay sonuna kadar bu iddianame hazırlarlarsa lütfedip" "Ondan sonra rahatlıyacaz uzatıp duruyorlar" dediği, YAVUZ'un "İnşaallah ondan sonrada çıkarlar çıkarda bidaha şeyden kurtuluruz sıkıntıdan" dediği, S.ERENEROL'un "tabi tam bir rezillik yaşadık" dediği anlaşılmıştır.

Tape :1234 22.12.2007 tarihinde Bahadır BERK ile görüşmesinde özetle; Bahadır BERK'in "Ben Askeri Savcı Bahadır yarbay" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Nice mutlu güzel bayramlara" "Daha güzel bir Türkiyede inşallah kutlarız" dediği, Bahadır BERK'in "İnşallah, Ergün beyden hiç haber alıyomusunuz çıkmadı değilmi daha ..." dediği, Sevgi ERENEROL'un "Ben her pazartesi onu ziyarete gidiyorum" dediği, Bahadır BERK'in "Selamımı söyler misiniz" "Hangisinde şimdi hangi Cezaevinde?" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Şeyde Kandıra F Tipinde" dediği ve ceza evi ziyaretlerine herkezin alınmadığından bahsettiği, Bahadır BERK'in de Savcı olarak kendisinin girebileceğini ancak yanlış anlaşılma olmasın diye gitmediğini anlattığı, devamında "Siz yürekten yanında olduğumuzu söyler misiniz ben onunla çıkışta zaten görüşücem" dediği, ilerleyen konuşmalarda Sevgi ERENEROL'un da Noel Bayramı için davet ettiği, Bahadır BERK'in de Sevgiyi bir davete çağırarak "27 Aralıkta Profesör Doktor Aygün AKTAR'îa beraber" "... Dumlupınar Üniversitesindeydi" "Şimdi ordan kovdular KTÜ'ye geçti Giresun Eğitim Fakültesinde ..." "Yani canmı kurtardı diyelim Azeriydi Profesörümüz" dediği,

Tape : 1237 22.12.2007 tarihinde Cafer …..? ile ile görüşmesinde özetle; Cafer'in "... bayramlaşmadan geliyoruz, genel başkanla MydonoseShowland de bayramlaşma

vardı" "... güzel geçti mesajlar güzeldi, içerik güzeldi" dediği, Sevgi ERENEROL'un "MESAJ VERMEYİ BİLİRİZ DE İCRAAT ÖNEMLİ" dediği, Cafer'in "İNŞALLAH İCRAATIMIZ DA OLUR YA" dediği, Sevgi ERENEROL'un "İNŞALLAH HALA ÜMİT VAR DİYORSANIZ" dediği, Cafer'in "... bizden icraat olmazsa başka hiç kimseden icraat falan da bekleme" dediği, Sevgi ERENEROL'un "VALLA BİLMİYORUM DA, AMA ÜMİDİ SİZLERDEN ÇOKTAN BEN KESTİM" "BAŞIMIN ÇARESİNE BAKIYORUM, TIRNAĞIN VARSA BAŞINI KAŞI DERLER ADAMA EN DOĞRUSU ODUR" dediği ve noel bayramı için davette bulunduğu, Cafer'in de İhsan başkanla birlikte Avusturyaya gideceğini söylediği, Tape : 1239 23.12.2007 tarihinde Orhan....? ile görüşmesinde özetle; Orhan'ın "... ŞEYİ TAKİP EDİYORSUNUZ TABİ MUZAFFER'İ" dediği, Sevgi ERENEROL'un "tabi, perşembe günü sizi aradığımız da onun yanından ayrılmıştık, iyiydi son iki haftadır hele çok iyi gördük morali de yerinde bu perşembe de bayram münasebetiyle açık görüşü var Müge ile Özge gidecekler ziyaretine"" dediği, Türkiye'nin iyi yolda olmadığından bahsederek, Orhan'ın ... Dün baktım Bahçeli kükrüyor neyi kükrüyorsun" ".... soytarı neyi kükrüyorsun" dediği, bir süre gündemi değerlendirerek laiklik üzerine sohbet ettikleri,

Tape : 3214 24.12.2007 tarihinde Cihan ÖRNEK ile görüşmesinde özetle; Cihan ÖRNEK'in "... BAYRAM MAYRAM DEMEDEN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ BU KONULAR ÜZERİNDE" " ŞİMDİ SİZİN BİR İNTERNET ŞEYİ MAİL ADRESİNİZİ BİR ALABİLİR MİYİM" dediği, Sevgi ERENEROL'un da erenerol@ttnet.net.tr. Şeklinde internet adresini verdiği, Cihan ÖRNEK'in "... SİZE MİLLİ GÜVENLİK GENEL KURULU BENDEN RAPOR İSTEDİ BU KONUYLA İLGİLİ ONU YAZDIM ETTİM ŞİMDİ SİZE BİR TAKIM MAİLLER GÖNDERİCEM ONLAR BİR DE BAZI BİLGİLER VAR ONLARINDA ÖZELLİKLE SİZDE DE KALMASINI İSTİYORUM" "KEMAL ABİYE DE GÖNDERDİM SİZE DE, SONUÇTA YANİ SADECE BENDE KALMASI BÜYÜK BİR RİSK TEŞKİL EDİYOR GERÇİ BELLİ BAŞLI YERLERE ULAŞTIRDIM BEN .... " "... BU BİLGİLER ÇOK DEĞERLİ BİLGİLER ANLATABİLİYOR MUYUM" "DOLAYISIYLA BÖYLE BİR RİSKLİ BİR MÜCADELEDE DE sadece bende kalması da büyük bir risk teşkil edeceğinden dolayı en azından sizde de bulunmasında fayda var" "Bir de bunun dışmda ben size bir 15 tane bunlarla ilgili aslında daha fazla karar var da bir 15 tanesini tapu ve mahkeme kararlarını size mail olarak göndericem yalnız RİCA EDİYORUM BU ŞEY TEKRAR ARADI O KANALDAKİLER TEKRAR ARADILAR YANİ ŞU AN ÇOK CİDDİ GÖZÜKÜYORLAR yani şu an gözüktükleri az önce tekrar aradı ve ISRARLA VE ISRARLA EN AZ İKİ TANE AİLEYLE BU ŞEKİLDE" "GÖRÜŞMEK İSTİYORLAR" dediği, Sevgi ERENEROL'un "... GÖRÜŞEBİLİYORLARSA TAMAM" dediği, Cihan ÖRNEK'in "Şimdi aileleri biz bulacağız onlar görüşecekler anlatabiliyor muyum" dediği, ilerleyen görüşmede, bulacakları ailenin aforoz edilmekten korkarak konuşmayacağından bahsettikleri, fransadan gelen mirasçılardan bahsedildiği, Sevgi ERENEROL'un mail kutusunun dolu olabileceğini, bu yüzden gönderilen belgeleri Kemal'den alabileceğini anlattığı tespit edilmiştir.

Tape :1246 24.12.2007 tarihinde Selda ÖZTÜRKKAY ile görüşmesinde özetle; Selda ÖZTÜRKKAY'm "Merhabalar Ankara Yeniçağ Gazatesinden arıyorum ben Selda Öztürkkay nasılsınız" "Sevgi hanım... Kiliseye bağlı kurulan yardım kuruluşu karitas hakkında bilginiz var mı" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Karitas... Katolik Vatikana ait bir kuruluştur" "Normalde misyonerliğin bir yan kolu gibi çalışır yani yardım adı altında misyonerlik faaliyetleri tabi ön plandadır o konuyla ilgili en iyi araştırmayı Ali Rıza BAYZAN bey yapmıştır şeyden girerseniz internetten onun o çalışmasını bulabilirsiniz" dediği,

Tape : 1247 24.12.2007 tarihinde Mithat...? ile görüşmesinde özetle; Mithat'ın "Nasılsınız ben Mithat Mithat albay" "... geldim, İstanbul dayım" "Kaçta başlıyor programınız" dediği, Sevgi ERENEROL'un "11 de" dediği, Mithat'ın "Allah tan bir şey olmazsa 11 de oradayım ben şu an da Aksaray dayım" dediği, Tape : 321 25.12.2007 tarihinde Veli KÜÇÜK ile görüşmesinde özetle; Veli KÜÇÜK'ün "... ne zaman gelelim ne zaman programınız" dediği, Sevgi ERENEROL'un "Saat 11 den itibaren" dediği, Veli KÜÇÜK'ün "iyi biz 11 den sonra geliriz öyleyse Necla hanımla" dediği, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Veli KÜÇÜK'ün Noel kutlamasının saat kaçta başlayacağına dair araması olduğunu, Tape :1252 26.12.2007 tarihinde Yüksel MUTLU ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL'un düzenlediği noel bayramı toplantısına katılımla ilgili konuştukları, Segi ERENEROL'un Yüksel MUTLU'nun gazeteci olarak toplantıya neden gelmediğini sorduğu, Yüksel MUTLU'nun da haberinin olmadığını söylediği ve kimlerin geldiğini sorduğu, Sevgi ERENEROL'un "Kalabalıktı kimler geldi valla herkes vardı tanıdığınız bütün arkadaşlar hepsi sağ olsunlar geldiler Kemal bey de geldi o biraz geç geldi ama geldi yani sonunda" dediği, Yüksel MUTLU'nun da toplantıyı kameraya almaktan bahsettiği, Sevgi ERENEROL'un "... zaten dostların buluşması birilerini yeterince rahatsız ediyor bir de afişe etmenin anlamı yok" dediği, Tape :1254 27.12.2007 tarihinde İhsan GÖKTAŞ ile görüşmesinde özetle; İhsan GÖKTAŞ'm "... İhsan GÖKTAŞ veya namı değer isakınbeçtayn bir ara görüşmüştük sizinle hatırlıyor musunuz Kemal beyin orada" "Bu yurtdışında 2005 te Amerikalı örgüte Türk darbesi diye mevzu bahis olmuştu medyaya çıkmıştım ve rahmetli Atilla İLHAN kitap yazmıştı benim üzerime" "... üç gün önce Star Tv de ana habere bir demeç verdim iki hafta önce de tekrar gazetelere çıktık dediklerim tekrar teyitlendi söz konusu şu bu sayntoloji diye bir örgüt var" "Kendilerine Hiristiyan kılıfı adı altında ... sokmaya çalışıyorlar bu benim bildiğime göre Almanya da ki içişleri bakanlığı ve Fransa ve İngiltere de kilerinde bildiğime göre bundan Vatikan da rahatsız artı gerçek Hristiyan dinine mensup olan insanlarda rahatsız" diyerek bu konularda Kadir ÖZÇELİK'le bir televizyon programı yapmayı düşündüğünü söyleyerek Sevgi ERENEROL'u da programa çağırdığı, onunda kabul etmediği tespit edilmiştir. Tape: 3218 27.12.2007 tarihinde. Hüseyin ile görüşmesinde özetle; ".... İNŞALLAH İNŞALLAH HEPİMİZ BEKLİYORUZ DA DİLERİM YİNE BİR OYUN OYNAMAZLAR..." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, konuştuğu şahsın Hüseyin BUZOĞLU olduğunu, Ümraniye olayı iddianame ile alakalı konuştuklarım, Tape: 3219 29.12.2007 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; "....YOK TEMPO'YU DÜŞÜNMENİN VAKTİ GELDİ GİBİME GELİYOR...." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Sevgi ERENEROL Emniyette Alınan İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, yıl sonu devirleri ile alakalı konuşma olduğunu, Tempo TV ile alakalı olduğunu, Kemal KERİNÇSİZ'in zaman zaman bu tv’de yayına çıktığını, y-j 966 \ * „" « s'v % /

  • Tape: 'da kayıtlı, 31.12.2007 günü saat: 11.56 sıralarında Sevgi ERENEROL

ile X Bayan/Ali...? arasında yapılan telefon görüşmesinde özetle; X Bayan'm "Kayseri Jandarma Bölge Komutanımız görüşmek istiyorlardı veriyorum Sevgi hanım" dediği, ALİ'nin "Hayırlı seneler" "Sevgiciğim nasılsın iyisin değil mi?" dediği, S.ERENEROL'un "Çok şükür iyiyim bende işte Kandıra'da Ergün POYRAZ ı ziyarete git... ondan dönüyorum" dediği, ALİ'nin "Daha bir gelişme yok değil mi mahkemesi?" "Ney ney isnat ediyorlar ki bu çocuğa?" dediği, S.ERENEROL'un "hiçbir şey isnat etmiyorlar kitap yazdı diye de diyemedikleri için öyle uzatıp duruyorlar psikolojik baskı oluşturmaya çalışıyorlar uzattıkça böyle teslim alabileceklerini düşünüyorlar" "bu milleti kurtarsın bunlardan" dediği, Tape: 3222 02.01.2008 tarihinde Veli KÜÇÜK ile görüşmesinde özetle; Sevgi ERENEROL Emniyette Alman İfadesinde bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Yılbaşı kutlaması olduğunu, Tape : 1265 02.01.2008 tarihinde Orhan..? ile görüşmesinde özetle; SEVGİ'nin "Pazartesi günü de tabi Kandıra'yı ziyaret günümdü benim hepsi üst üste gelince bir hayli şey yaptım yoğunluk oldu size iyi seneler" dediği, ORHAN'm "Bir an önce de Muzafferin Muzaffer'in özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dediği, SEVGİ'nin "İnşallah inşallah bütün milletin de özgürlüğe kavuşmasını" "Muzaffer Bey ile beraber onların da hepimiz özgürlüğe kavuşmasını" dediği, ORHAN'm "Milletin özgürlüğe kavuşması biraz zor" "Bütün bütün kaleleri kaptırdılar" "SİLAHLI KUVVETLER DE DAHİL" dediği, SEVGİ'nin "Ah nasıl bunun altından kalkacağız hiç bilemiyorum ama" "Evet evet vallahi birazcık gayret edilsin muhakkak gene bulunur da herkes şey hayatından memnun gibi" dediği, ORHAN'm "Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri yanında olmadan hiç bir hareket olmaz" dediği, SEVGİ'nin "OLMAZ BİLİYORUM" dediği, ORHAN'm "Hiç bir hareket olmaz ben bunları yaşadım ihtilaller darbeler mahkemeler..." Sevginin "Evet evet ondan şüphem yok ama geçen gün Erol Bilbilik SKY televizyonunda programdaydı onu izleyenler genç subaylar olarak 180 kişilik bir grup mail göndermiş demek ki bazı şeyler şeyi yapıyor yani faaliyete geçildi hani o kadar da toplumu uyutamadılar öyle görünüyor ama birileri demek ki bir şekilde bazı şeylerin farkında ama demek zaman gelmedi daha çünkü gecenin on bir buçuğu muydu neydi program başladığında ve ikiye kadar sürmüştü buna rağmen ertesi gün de yılbaşı gecesi" herkes kutlama yapacaktı oturup millet seyretti seyrettiğine göre demek ki herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor öğrenip bir şeylerin gayretindeler" "İnşallah sonunda muvaffak oluruz gene ne bileyim elbirliğiyle" Tape : 1271 02.01.2008 tarihinde Banu..? ile görüşmesinde özetle; BANU'nun "Tenzile'yi aradım onun da kocasına ödül vermiş Yahya Akengin uzun uzun konuştuk ya bunlar Fethullahçı değil mi filan diye ama değiller galiba yani onlar şey eski ülkücüler olabilir değil mi" dediği, SEVGİ'nin "Akengin onlar da aynı Fethullahçı grup aynı takımından" dediği, BANU'nun "...bu Zabir beye ödül vermişler kim bunlar dedim... Fethullah ile ilişkileri yok tam olarak bunlarm diyor bunlar eski ülkücü grubu ama içlerinde vardı bir ara dedi...Tenzileye geçtim öyle yani ben almam ödülü demesin diye çünkü alsın yani ne olacak ismi duyulsun burada da" dediği, SEVGİ'nin "YOK AMA ÖDÜLÜ KİMDEN ALIYOR O ÖNEMLİ O ZAMAN BEN BİR ARAŞTIRAYIM BEN TAM NET OLARAK" dediği, ,*****•*-


Tape :1272 03.01.2008 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; SEVGİ'nin "Kolay gelsin siz kimle program yapacaksınız yarın akşam" dediği, KEMAL'in "Yarın akşam çocuklarla yapacağız bu 221. maddeyi bir tartışalım diyoruz bu şey var ya etkin pişmanlık onun esnetilmesi genişletilmesi meselesi genel affa doğru adım adım ... o konuyu bizim çocuklarla beraber bir tartışalım diyoruz" "Tabi açılım olur çocuklara da rahat konuşma açısından hukuki bir konuda" "Kalabalık da sekiz on kişi gelsinler ki daha renkli olsun daha farklı fikirler" "Ondan sonra da bu Kegam Vetyam var biliyor musunuz Kegam" "Onu bir alayım ben diyorum programa Ermeni meselesi ne dersiniz" "Özellikle bizim böyle bir Ermeni cemaatinden birini çıkarmamız lazım daha hoştur" "BİZİM ESAS ETNİKÇİLİK EFENDİM VEYA BİR KİMLİK DÜŞMANI OLMADIĞIMIZIN DA ORTAYA KOYMUŞ OLURUZ O BAKIMDAN ONU ÇIKARAYIM DİYORUM" dediği, SEVGİ'nin "İyi olur iyi olur" dediği, Tape :1273 04.01.2008 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; KEMAL'in "Sağolun efendim Tekirdağ'ın yoluna yavaş yavaş gidiyoruz" "Ya ya ya bu Kelle kararını açıklamış mahkeme hakimi aman ya rabbim ne biçim karar nasıl karar" dediği, SEVGİ'nin "Öyle mi ... harika helal kadma" dediği, KEMAL'in "Helal aman ya rabbi ben böyle bir karar görmedim" "Yani bir okusanız benim gözlerim yaşardı o karar karşısında var mı dedim böyle insan var mı hele bir bayan olarak bunu vermek nasıl dert veriyor biliyor musunuz dört sayfa ... PKK konusunda aman ya rabbim" dediği, SEVGİ'nin "YA O ZAMAN HEPİMİZ TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZALIM" dediği, KEMAL'in "Ya işte onu hemen yapmalıyız o kadar" "Basın da arıyor basın ele geçirmiş basın medya da arıyor NTVden şimdi aradılar haber konusu yapıyoruz biz bunu dediler görüşünüz ne benim katacak bir şeyimiz yok mükemmel bir karar mükemmel NTVde çıkmış herhalde saat bir haberlerini izlerseniz" Tape : 1274 04.01.2008 tarihinde Orhan..? ile görüşmesinde özetle; SEVGİ'nin "BEKLERİZ İYİ GİDİYOR MU İŞLER" dediği, ORHAN'm "VALLAHİ BİRAZ İYİ DEĞİL ASLINDA BUNU BİRE BİR KONUŞURUZ BEN GELDİĞİMDE DE DAHA RAHAT KONUŞURUZ SANIYORUM" dediği, Tape : 1275 04.01.2008 tarihinde Turgay..? ile görüşmesinde özetle; TURGAY'm "ŞEY VAR MEHMET ŞERİF FIRAT'IN TORUNU DOĞU İLLERİ VARTO TARİHİNİ YAZAN" "YAZDIĞI İÇİN DE ÖLDÜRÜLENİN TORUNU GELECEK ON DOKUZUNDA DAHA VAR" " DAHA SONRA BİR DE ÖZEL KONUŞTURDUK ONU KÜRT MESELESİ ŞENER PAŞA VARDI YA VELİ PAŞA VARDI" "On dokuzunda müsait olursanız herhalde iyi olacak bu defa" dediği, Tape: 3223 04.01.2008 tarihinde, saat: 13.37 sıralarında, Sevgi ERENEROL ile Ümraniye sanığı Muzaffer TEKİN'in eşi Müge TEKİN isimli şahıs arasında geçen görüşmede; Müge TEKİN'in "....O MİLLETİN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASI BİRAZ ZOR ...",".... BÜTÜN BÜTÜN KALELERİ KAPTIRDILAR ...",".... SİLAHLI KUVVETLER DE DAHİL ..." Sevgi ERENEROL isimli şahsında; "....BENBUNLARI YAŞADIM İHTİLALLER, DARBELER, MAHKEMELER ..." Tape :1280 04.01.2008 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ ile görüşmesinde özetle; SEVGİ'nin "Evet evet nasıl Muzaffer bey" dediği, KEMAL'in "Çok selamları var iyi iyi" dediği, SEVGİ'nin "Dün çünkü morali çok iyiydi" dediği, KEMAL'in "Motive etmeye devam" " EN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HEM SAĞLIKLI TAHLİLLER YAPIYORUZ HEM GÜÇLÜ BİR MORAL VERMEYE GAYRET EDİYORUZ Kİ" "Çünkü insanlar dostlarıyla moralle ayakta kalır" "Her şeyi enine boyuna konuşuyoruz haftalık yorumları yapıyoruz" "Evet ... dosyasının gelmesi için bir girişimde bulunucaz" "Çünkü şey daha fazla beklettirmeyelim" "Bu adamlara kalacaksa yine biz


kendi gayretlerimizle bulacaz dosyayı" dediği, SEVGİ'nin "İnşallah sizin akşam programınız var bu kadar yorgunluktan sonra bide değilmi" dediği, KEMAL'in "Yani orda da bi kaç kardeşi konuşturalım ..." "Tabi hani belki bir hafta birini bir hafta birini yapabilirsiniz" dediği, SEVGİ'nin "İYİ AMA MUZAFFER BEY O ZAMAN ŞEY YAPIYOR GEÇEN HAFTA AÇIK GÖRÜŞTE BİLE BOŞ BULUNDU SEVGİ NİYE GELMEDİ DEMİŞ" "İnşallah öyle birşey yapabilirsek çok iyi yani olur üzülürüm çünkü hakikatten her ikisinin de ihtiyacı var her ikisine de ... şey yapmak lazım" "Çünkü açık görüşlerde aynı zamana düşücek heralde o zaman" "Yani birinin açık görüşünde en azından gideyim dicem ama o da olmıcak" Tape: 3224 07.01.2008 tarihinde Ülker SALMAN ile görüşmesinde özetle; "....YARIN TOPLANIYORUZ İŞTE DUYURU YAPTIM ARKADAŞLARA ...", şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Tape: 3225 08.01.2008 tarihinde Erdinç TÜRKCAN ile görüşmesinde özetle; "....ŞEY ŞEY BAKIMINDAN ÜÇ KURUŞ ...", "....ZATEN DAHA BEŞ PARA FAZLA ETMEZ YANİ ..." SİZİN "....NE YAPACAĞIZ NE EDECEĞİZ ONUN ŞEŞİ BU OLACAKTI ...", "....SİZE İLETİRİZ ALINAN KARARLARI ..." şeklinde beyanlarda bulunduğunu, Tape :1283 09.01.2008 tarihinde Müge TEKİN ile görüşmesinde özetle; SEVGİ'nin "İyiyim sağol iş yerindeyim evdeysen sabitten konuşalım" dediği, MÜGE'nin "Sevgicim resimleri alırken ben yalnız Papa ... kabrinin çekmiştim ya" "Onları tab ettirmeyi unutmuşum" "Vural Vural Albayın eşi ile tesadüfen karşılaştım" "Kendisi Papa... nin kabrinin ve ayakucundaki o değerli yazının" "Hah yani ben albümüme koymak istiyorum ve arkadaşlarım göstermek istiyorum dedi" "Bütünüyle bir resim var birde ayrıca yalnızca Atatürk'ün o değerli yazısını içeren bir resim var" dediği, Tape: 3226 10.01.2008 tarihinde, Emin GÜRSES ile görüşmesinde özetle; Emin GÜRSES'in "....MUZAFFER YÜZBAŞI ÇIKACAK....", "....ANKARA'DA BEN DEDİM Kİ YANİ BUNA ŞEMDİNLİ MESELESİNİ ÇÖZDÜNÜZ BUNA SIRA NE ZAMAN GELECEK ..." Dediki sıra dedilerki sıra ona geldi şimdi dediler"dediğini, Sevgi ERENEROL ise; "İNŞALLAH DİLERİZ ÖYLE OLUR.." şeklinde geçen görüşmede, Ümraniye soruşturmasıyla ilgili tutuklu bulunan Muzaffer TEKİN in, serbest bırakılması için ikili görüşmelerde bulunulduğu anlaşılmaktadır, bu görüşme ile ilgili olarak; Bu konuşmayı kendisinin yaptığını, Emin Gürses"in Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi olduğunu, Şemdinli meselesini çözdünüz buna sıra ne zaman gelecek şeklinde kime sorduğunu bilmediğini, konuşmanın Emin Gürses"in Avrasya TV de programa davet edilmesi konusu olduğunu, Tape : 1291 12.01.2008 tarihinde Kemal KERİNÇSİZ/Gönül..? ile görüşmesinde özetle; KEMAL'in "Güzel bir katılım yaptınız" "...akşamki programda bu Ermeni Avukatı ön plana çıkararak" "Yani bizlerin aslında bir ırkçı kancı kafatasçı olmadığını" "Yani eğer bu ülkeyi seven bütün insanlarla bir ve beraber olabileceğimizi göstermek amacıyla" "O bi mesajdı o bakımdan ben onun üzerinde ..." dediği, SEVGİ'nin "Tahmin ettim tahmin ettim" dediği, KEMAL'in "Özellikle Hrant Dink duruşmasının öncesinde ölümün yıldönümünün öncesinde bunu yapmakta fayda olduğun düşünüyorum" dediği, SEVGİ'nin "...biraz Hrant'ın olayına değinseydik keşke" dediği, KEMAL'in "Hrant Dinkin konumuna bi inceleyecektik nerelerden yetişmiş olduğunu" "Kimleri yetiştirdiğini TİKKO nun örgüt üyesi olduğunu ondan sonra dağa çıktıklarını arkası MİT i Jandarmayı öldürdüğünü orada Ermeni çocuklarının yeniden devşirilip zannediyorum ki Sırp Surp Surp Haç Lisesinde yetiştirildikleri "Yani bunları bir güzel işleseydik iyi olurdu" "...işte haftaya 301 i kafamda düşünüyorum" dediği,

Tape :1292 14.01.2008 tarihinde Pınar..? ile görüşmesinde özetle; PINAR'm "İşçi Partisinden arıyorum genel başkan sekreteri Pınar ben" "Şimdi şöyle bişey rica edecektik biz sizden Genel Başkanımız size zannedersem Lozanla ilgili bir-iki tane kitap vermiş Seha Meray ait kitaplar zannedersem şimdi biz çalışma yapıyoruz bu çalışmamızdan dolayı bu kitaplar bize lazım mümkünse onları alabilir miyiz acaba" dediği, SEVGİ'nin "Emin misiniz bana verdi biz konuşmuştuk şey yapıcaktı bana ama vermedi bana" dediği, PINAR'm "Demek ki verecekti unutmuş olabilir şimdi kitapları da bulamadığım için ben sizi rahatsız ettim çok özür diliyorum" dediği, Tape :1293 15.01.2008 tarihinde Bojidar..? m gönderdiği mesajrda; Bojidar'm "Şimdi sana bi isim atıcam mesajla bir Azeri ismi" "Bunun hakkında hiç bilginiz var mı" dediği, Tape :1294 15.01.2008 tarihinde Bojidar..? m gönderidiği mesajda; "MARZİYE BİNNETOVA" şeklinde mesaj gönderdiği, Tape : 1295 15.01.2008 tarihinde Bojidar..? ile görüşmesinde özetle; SEVGİ'nin "Evet baktım ama tanımıyorum" "Şayet istersen yarın öğrenirim ama" dediği, BOJİDAR'm "ama onu bi araştıralım o zaman" dediği, Tape :1296 16.01.2008 tarihinde Bojidar..? ile görüşmesinde özetle; SEVGİ'nin "Sorduğun ismi bulamadım aradım Azerbaycan'ı sordum bilmiyorlarmış" dediği, Tape :1297 16.01.2008 tarihinde İhsan GÖKTAŞ ile görüşmesinde özetle; İHSAN'm "Sevgi hanım merhaba rahatsız ediyorum kusura bakmayın İhsan Göktaş" "Veya namı diğeri İS AKİ MEŞTAYN" "Şeyin dur bakayım avukat şeyin bürosunda buluşmuştuk siz söyleyin Kemal KERİNÇSİZ buluşmuştuk hatırlıyor musunuz" "Sevgi hanım şöyle bir olay var gece aramıştım sizi bir yaym için" "EKİBİMDE yani burda Türkiye'deki... kişiler haklı yere onu dile getirdiler sizin gibi o yüzden de çıkmadım iyi ki çıkmamışım çünkü onların avantajına reklam gibi yine yaym o format da yaptılar" "Biraz önce yarım saat önce haber Türk ile röportaj yaptım" "Yoksa gündeme gelmek istemiyorum ben" "Görevimi yaptım çünkü kitaplar da yazıldı" "...Sevgi Erenerol hanımı arayın çünkü konumundan ötürü bilirkişidir şu açıdan benim hani aklımın yettiğine kadar bilir kişidir çünkü bu organizasyon kendisine biz Hıristiyan'ız görünümünü vermeye çalışmaktadır bunu yaparak Hıristiyan alemine de zarar vermektedir" "Bu örgüte benim bildiğim Avrupa daki kaynaklardan doğru istihbaratlardan doğru Vatikan bile karşıdır bu örgüte" "İngiltere Fransa ve Almanya daki mesela Almanya da Kristian Gandov vardır klişe sözcüsü Almanya da" "O arkadaşımız bile hani bırakın karşı olmayı çok yüksek faaliyetler yapıyor halkı uyarmak için" "O yüzden seviniyorum ve Naziyan hanım sizi aramasını ben ricada bulundum kendisini" "Yani burda bir bilir kişi yani burda şimdi durup dururken bir Müslüman çıkıp ta bunlar Hıristiyan demesi olmaz çünkü" "Sizin numaranızı ben verebilir miyim Nazeyen hanıma sizi arasın bir it... geçsin sizinle" dediği, SEVGİ'nin "Tamam olur verebilirsiniz" dediği,

e)- örgütsel irtibatları;Düzenle

Şüpheli Sevgi ERENEROL"un Emniyette alman ifadesinde; Şüpheliler Oktay YILDIRIM, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, Mahmut ÖZTÜRK, Muzaffer TEKİN, Rafet ARSLAN, Halil Behiç GÜRCİHAN, Muammer KARABULUT' Ergün POYRAZ, Emin ŞİRİN, Doğu PERİNÇEK'in Asım DEMİR, Veli KÜÇÜK, M. Zekeriya ÖZTÜRK, Mehmet Fikri KARADAĞ, Fuat TURGUT ve İhsan GÖKTAŞla örgütsel anlamda irtibatlarının olduğu,

Diğer Şüpheliler Asım DEMİR, Atilla AKSU, Doğu PERİNÇEK, Emin GURSES, Emin ŞİRİN, Ergün POYRAZ, Ferid İLSEVER, Güler KÖMÜRCÜ, Habib Ümit SAYIN, Mehmet Fikri KARADAĞ, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, Muammer KARABULUT, Muzaffer TEKİN, Serhan BOLLUK, Vedat YENERER, Veli KÜÇÜK ve İhsan GÖKTAŞ"m Şüpheli Sevgi ERENEROL"u tanıdıklarını beyan etmeleri sebebi ile adı geçen şüphelilerin Sevgi ERENEROL ile irtibatlı oldukları, Dokümanların Yapılan incelemesinde; Şüpheli Sevgi ERENEROL ile Şüpheliler Muammer KARABULUT, Muzaffer TEKİN, Kemal KERİNÇSİZ, Veli KÜÇÜK, Ergün POYRAZ, Doğu PERİNÇEK, Emin ŞİRİN ve Rafet ARSLAN"m birbirleri ile irtibatlı oldukları, Basın Açıklamalarından elde edilen görüntülerde; Güvenlik Şube Müdürlüğünün 06.03.2008 tarih ve 2008/3640 sayılı yazısı ile gönderilen dosya içeriğinde yapılan incelemede; 1-30.08.2003 Saat: 14.00 de Beyoğlu ilçesi tepebaşı Eski Tüyap önünde İP İstanbul İl Teşkilatı organizesinde çeşitli sivil toplum Kuruluşlarının katılımı ile "30. Ağustos'un 81. Yılında bir zaferin coşkusunu yaşamak ve ordu millet kaynaşmasını sağlamak" için basın açıklaması yapıldığı,bu eyleme Mehmet PERİNÇEK ve şüpheli Sevgi ERENEROL'un katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 2- 08.02.2004 günü saat 13.05 Tarlabaşı Eski Tüyap önü İP (İŞÇİ PARTİSİ) İstanbul il Başkanlığınca "KKTC Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ'a destek" için basın açıklaması yapıldığı,bu eyleme Şüpheliler Doğu PERİNÇEK ve Sevgi ERENEROL'un katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 3-24.04.2004 günü KKTC yapılacak olan referandum ile 18.04.2004 günü Ankara Abdi İpekçi Parkında "Dayan Denktaş, Uyan Türkiye" adı altında yapılacak miting ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Kültür Derneği İst. Şubesi binasında 16.04.2004 günü saat 11.15 sıralarında basın açıklamasını yapıldığı, Şüpheli Sevgi ERENEROL'un katıldığı,Güvenlik şube müdürlüğünün çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 4-28.12.2004 günü saat 18.00 sıralarında sahipliğini Vedat YENERER'in yapmış olduğu internet ajans.com organizasyonunda Eminönü İlçesi Sirkeci Tren Garı Salonunda "YILIN KUWACISI" ödül töreni 60-70 kişinin katılımıyla yapıldığı,bu eyleme şüpheliler Emin GÜRSES, Kemal ALEMDAROĞLU ve Sevgi ERENEROL'un katıldığı Güvenlik şube müdürlüğünün göndermiş olduğu dosya incelemesinden anlaşılmıştır. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ, General Necati ÖZGEN, Sakarya Ün. Doç.Dr. Emin GÜRSES, İst. Üniver. Eski Rektörü K. ALEMDAROĞLU, İ.Ü. Doç.Dr. Hacı SALİHOĞLU, Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK, Sadettin TANTAN, İnönü Üniversitesi Prof. Dr. Fatih HİLMİOĞLU, Bilgi Üniv.Erol MÜTERCİMLER, CNN TÜRK ve Radikal Gazetesi yazan Yiğit BULUT, İs. Üniver. Prof. Dr. Erol MANİSALI, TV8 Programcısı Pınar TÜRENÇ, AKUT Başkanı Nasuh MAHRUKİ, ATO Başkanı Sinan AYGÜN ayrıca Türk Ortodoks Patriği Paşa ERENEROL kız kardeşi Sevgi ERENEROL, eski rahip Konstantin KOSTOF, Yeniçağ gazetesi icra kurul üyesi Ahmet YABULOĞLU, gazeteci yazar Orhan CAN, gazeteci yazar Lütfü AKDOĞAN adına kızı eğitimci Erol ALTACA, DYP Gen, Başkam Mehmet AĞAR adına DYP İst. İl Başkanı Faik İÇLİ, yazar Hasan PULUR adına Pınar TÜRENÇ, Hürriyet gazetesi yazarları TÜRENÇ, Bekir COŞKUN, Yalçın BAYER ve Atilla İLHAN adına da yine Tufan TÜRENÇ ödül verildiği,

x


Em. General. Tuncer KILIÇ, gazeteci yazar Altemur KILIÇ, Saygı ÖZTÜRK, Mustafa BALBAY, Hulki CEVİZOĞLU, İlhan SELÇUK ödüle layık görülmelerine rağmen gelmedikleri, 5- 05.02.2005 günü saat: 12.30 sıralarında Şişli İlçesi Anıttepe Sitesi Nadide Sok. No: 17 sayılı yerde faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından "KKTC'ye sahip çıkalım" konulu basın açıklamasını dernek başkanı Zehra Bilge ERAY'm yaptığı, dernek Yönetim Kurulu üyesi Atilla ÇİLİNGİR,İşçi partisi İl başkanı Erhan İLSEVER ve bu etkinliğe şüpheli Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü Sevgi ERENEROL'un da sözlü açıklamalarda bulundukları, Güvenlik şube müdürlüğünün çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 6- 02.07.2005 günü saat. 14.00 Eminönü İlçesi Ankara Caddesi Cağaloğlu yokuşu Saadet Han No:42/409 adresinde bulunan Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Birliği organizesinde "Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamit'e yapılan suikastın 100. Yılı olması" sebebiyle Beşiktaş ilçesi yıldız cami önünde basın açıklaması yapıldığı, 50 kişilik gruba sanatçı Serdar GÖKHAN tarafından basın bildirisinin okunduğu, Hukukçular Birliği ve şüpheli Sevgi ERENEROL'un katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 7-24.09.2005 günü Bilgi üniversitesinde yapılan "Ermeni Soykırımı" panelini protesto etmek amacıyla Milli Güç Platformu ve Hukukçular Birliği tarafından Bilgi üniversitesi önünde saat 09.40 sıralarında basın açıklaması yapıldığı, bu eyleme şüpheli Kemal KERİNÇSİZ ve Sevgi ERENEROL isimli şahısların katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 8- 28.10.2005 günü saat 11.00 sıralarında Fener Rum patrikhanesi önünde Milli Güç Platformu, Hukukçular Birliği, Milliyetçi İşadamları Derneği, Türk Ortodoks Kilisesi, Noel Baha Vakfı tarafından "Patrikhane Yunanistan'a" konulu protesto eylemi yapıldığı, Fener Rum patrikhanesi önündeki topluluğa önce Kemal KERİNÇSİZ tarafından kısa bir konuşma yaptıktan sonra, Noel Baba Vakfı Başkanı Muammer KARABULUT'UN basın açıklamasını okuduğu, Patrikhane kapısına "Patrikhane Yunanistan'a, Hukukçular Birliği ve Milli Güç Platformu" yazılı siyah çelenk bırakıldığı, bu eyleme şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ, Veli KÜÇÜK, Muzaffer TEKİN, Sevgi ERENEROL, Zeki Yurdakul ÇAĞMAN isimli şahısların birlikte katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 9- 07.06.2006 Günü saat 11.25 sıralarında Eminönü ilçesi Sultanahmet adliyesi önünde Perihan MAĞDEN'in Vicdani Ret konusunda yargılanmasıyla ilgili 50 kişilik gruba Gönül APAYDIN tarafından basın bülteni okunmuştur. Büyük Hukukçular birliği


yazılı pankart,Perihan sen Şehit anası değil, ancak Deniz anası olabilirsin ,vicdani retçilik PKK'ya Hizmettir-. "Her Türk asker doğar-Burası Türkiye ya sev ya terk et-Türkiye Türktür Türk kalacak-Katil ABD işbirlikçi AKP-Asker Doğduk Asker Ölürüz " şeklinde sloganların atıldığı tespit edilmiştir.. Aynı gün İstanbul adliyesi, Asliye Ceza mahkemesinde Perihan MAĞDEN'in sanık olarak yargılandığı davanın görülmesi sırasında basın açıklaması yapan gruptaki bazı şahıslarca sözlü sataşma olayının yaşanması üzerine;Adliye binası içerisindeki koridora çevik Kuvvet Şube Müd.Görevli Polisler alınarak, beklemekte olan Perihan MAĞDEN avukatları ile yanlarında bekleyen Şanar YURDATAPAN, Ayşe KULİN, Cüneyt ÖZDEMİR, Ataol BEHRAMOĞLU'nun bulunduğu grup ile Av.Kemal KERİNÇSİZ, Pakize ALPAKBABA, M.Zekeriya ÖZTÜRK, Levent TEMİZ, Sevgi ERENEROL isimli şahıslarında bulunduğu, özellikle avukatlar ve gaziler davaya müdahil olmak için ellerinde dilekçeleri ve avukatları ile birlikte gelen şehit yakınlarından oluşan grup

arasında, koridorda tampon oluşturulmak suretiyle muhtemel bir olayı önlemek için gerekli Güvenlik tedbirleri alınmıştır.Grubu av. Kemal KERİNÇSİZ, Pakize ALPAKBABA,isimli şahısların yönlendirdiği ve grup içerisinde slogan atılması üzerine, herkesin duyabileceği şekilde gruba ve grubu yönlendiren şahıslara gerekli uyarılar yapılmıştır. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan EKER ve Güvenlik Savcısı Abdülaziz ÖZATLAN ile birlikte yapılan değerlendirmede, bir müdahale söz konusu olduğunda olayın büyüyebileceği, müdahalenin adliye içerisindeki düzeni ve görülmekte olan duruşmaları olumsuz etkileyebileceğinden dolayı duruşma bitene kadar alman Güvenlik tedbirlerinin devam etmesi ve fiili bir durumda müdahale edilmesi kararı alınmıştır. Şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ Sevgi ERENEROL ve Oktay YILDIRIM'm birlikte katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 10- 12.06.2006 Saat 13.15 sıralarında Beyoğlu İlçesi Mete caddesi üzerinde bulunan AB Birliği Bilgi Merkezi önünde Türkiye'm Topluluğu ve Türk Ortodoks Patrikhanesi tarafından "Türkiye'nin AB üyeliği müzakere süreci" ile ilgili basın açıklaması düzenlendiği, Sevgi ERENEROL tarafından basın açıklamasının okunduğu, üzerinde Büyük Hukukçular Birliği yazılı çelengin AB bürosu önüne bırakıldığı, bu eyleme şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ, Oktay YILDIRIM ve M. Zekeriya ÖZTÜRK'ün katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 11- 20.06.2006 günü Atatürk hava limanı Genel binası önünde Milli Güç Platformu ve Büyük Hukukçular Birliği organizesinde "Ermenistan Katolikosu 2.Karakin'nin ülkemizi ziyaretini" protesto eylemi düzenlendiği, konuk Misafirin aracı geçerken grup tarafından yumurta atıldığı, polisin ikazına rağmen eyleme devam edildiği, Merdan AYDIN, Ferdi ÇELİK, Muammer KOCADAĞLI, Fatih SEKMAN isimli şahısların gözaltına alındığı, Şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ ve Sevgi ERENEROL isimli şahısların katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 12- 20.07.2006 günü GALATASARAY Lisesinden Taksim anıtına düzenlenen yürüyüşe şüpheliler Muzaffer TEKİN, Oktay YILDIRIM, Kemal KERİNÇSİZ, Emin GÜRSES ve Sevgi ERENEROL isimli şahısların da katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır.

) 973 13- 24.07.2006 günü saat 10.45 sıralarında Milli Güç Platformu tarafından "Lozan barış antlaşmasının 83. Yıl dönümü nedeniyle" Beyoğlu İlçesi Kemeraltı caddesi Sevgi İş Hanında bulunan Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği toplantı salonunda panel düzenlendiği, Türk Ortodoks Patrikhanesi basın sözcüsü Sevgi ERENEROL, Milli Güç Birliği adına "Laik Türkiye Cumhuriyetini Patrikhaneye mi yıktıracaklar" isimli kitabın yazan Muammer KARABULUT ve Büyük Hukukçular Birliği genel başkan yardımcısı Hanefi ATINÇ'm sözlü konuşma yaptığı, 83.Yıl dönümünde Lozan Barış antlaşmasının önemi ve anlamı, Lozan antlaşmaları ve AB Dayatmaları başlıklı iki (2) adet basın bülteninin basma dağıtıldığı,bu eyleme Şüpheliler Sevgi ERENEROL ve Muammer KARABULUT 'un birlikte katıldıkları, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 14- 20.07.2006 günü GALATASARAY Lisesinden Taksim anıtına düzenlenen yürüyüşe şüpheliler Muzaffer TEKİN, Oktay YILDIRIN Kemal KERİNÇSİZ, Emin GÜRSES ve Sevgi ERENEROL isimli şahısların da katıldığı, Güvenlik şube


müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 15- 24.07.2006 günü saat 10.45 sıralarında Milli Güç Platformu tarafından "Lozan barış antlaşmasının 83. Yıl dönümü nedeniyle" Beyoğlu İlçesi Kemeraltı caddesi Sevgi İş Hanında bulunan Türk Dünyası İnsan Haklan Derneği toplantı salonunda panel düzenlendiği, Türk Ortodoks Patrikhanesi basın sözcüsü Sevgi ERENEROL, Milli Güç Birliği adına "Laik Türkiye Cumhuriyetini Patrikhaneye mi yıktıracaklar" isimli kitabın yazarı Muammer KARABULUT ve Büyük Hukukçular Birliği genel başkan yardımcısı Hanefi ATINÇ'm sözlü konuşma yaptığı, 83.Yıl dönümünde Lozan Barış antlaşmasının önemi ve anlamı , Lozan antlaşmaları ve AB Dayatmaları başlıklı iki (2) adet basın bülteninin basma dağıtıldığı,bu eyleme Şüpheliler Sevgi ERENEROL ve Muammer KARABULUT 'un birlikte katıldıkları, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 16- 28.07.2006 günü Saat: 10.00 da Şişli 3.Asliye mahkemesinde "Bir milyon ermeni, 30.000 Kürt öldürüldü" şeklindeki sözleri üzerine Yazar Ferid Orhan PAMUK hakkında açılan davanın 3. duruşması esnasında protesto eylemi gerçekleştirildiği, şüpheliler Fuat TURGUT, Oktay YILDIRIM ve Sevgi ERENEROL'un birlikte katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır.

17- 10.12.2006 günü saat 12.30 da 10 Aralık Dünya İnsan Haklan günü olması nedeniyle, Beyoğlu İlçesi Galatasaray Lisesi önünde Büyük Hukukçular Birliği, Ayasofya Derneği, Milli Güç Platformu, Türk Dünyası İnsan Haklan Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Anadolu Türkmen ve Dostluk Derneği, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü, Şehit Aileleri Derneği, Türk Tarih Vakfı, Kamu-sen tarafından basın açıklaması düzenlendiği, bu eyleme şüpheli Sevgi ERENEROL'un katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 18- 18.12.2006 günü saat 12.25 de Eminönü ilçesi Sultanahmet Adliyesi önünde Necip HABLEMİTOGLU'nun ölümünün yıl dönümü nedeniyle Hukukçular Birliği, Ayasofya Derneği, Milli Güç Birliği, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği tarafından basın açıklaması düzenlendiği, Büyük Hukukçular Birliği üyesi Cevat ÇALIK tarafından gruba hitaben bir basın metni okunduğu, eyleme Kemal KERİNÇSİZ,Muzaffer TEKİN, Sevgi ERENEROL ve Raf et ARSLAN 'm birlikte katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 19- 03.03.2007 günü saat 12.50 ilimiz Kadıköy ilçesi İskele meydanında Atatürk Düşünce Derneği organizesinde Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti değer yargılanm ve ilke ve kazanımlanm korumak adı altında basın açıklaması düzenlendiği "Çankaya Kemalin Çocuklarmındır, Halife değil Cumhurbaşkanı istiyoruz, Medreseye hayır" şeklinde dövizler taşındığı, bu eyleme şüpheli Muzaffer TEKİN ve Sevgi ERENEROL'un katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 20-11.03.2007 günü saatl2.00.Sıralannda ilimiz Beyoğlu ilçesi Galatasaray Meydanında Büyük Hukukçular Birliği, Gönül Birliği Platformu, Ulusal Jeofizik Kurumu Derneği, Atatürk Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi. Harp Malulleri Derneği, Bakıröy STK tarafından basın açıklaması düzenlendiği, Kemal KERİNÇSİZ tarafından basın açıklaması yapıldıktan sonra Taksim anıtına çelenk koymak için izinsiz yürüyüş yapılması üzerine Polis

tarafından yürüyüşün engellendiği, "Tayip El-kadı kol kola Türkiye gidiyor Karanlığa" şeklinde taşman pankartla ilgili Nöbetçi C.Savcısının talimatıyla yasal işlem yapıldığı, bu eyleme şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ, Muammer KARABULUT, Muzaffer TEKİN ve Sevgi ERENEROL'un katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. 21-15.06.2007 günü saat: 13.00 da Beşiktaş ilçesi Levent Camii' de yaklaşık 500-600 kişinin katılımıyla Hakkari ilinde şehit edilen P.Kd. Bnb. Murat ÖZYALÇIN ve Elazığ'da şehit edilen Jn.Uz.Erbaş Cihan KIZILTAŞ' m cenaze namazı kılınmış ve cenaze namazını müteakip cenazeler Edirne kapı şehitliğine defnedilmiş ve konu saat 14.30 da sona ermiştir. Katılan grup içerisinde; Muzaffer TEKİN, Sevgi ERENEROL, Kemal KERİNÇSİZ, Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU, Ramazan BAKKAL, Ramazan KIRKIK isimli şahısların da katıldığı, Güvenlik şube müdürlüğünün konu ile ilgili göndermiş olduğu dosya içeriğinin incelemesinden anlaşılmıştır. Cenaze merasimi sonrası; "yan gelip yatmadı vatanını satmadı, Irak'ı basarız Barzaniyi asarız, kahrolsun pkk, şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun ABD işbirlikçi akp, kahrolsun şehide kelle diyenler, askere uzanan eller kırılsın, hepimiz askeriz pkk ya yeteriz, vatan sana canım feda, imralıyı basarız apoyu asarız, aponun piçleri yüdıramaz bizleri, Tayyip oğlunu askere gönder, kahrolsun pkk işbirlikçi Akp " Ayrıca 50-60 kişilik grup cenaze kortejinin güvenliğini sağlayan güvenlik kuvvetlerinin bulunduğu noktaya kadar gelerek, görevlilere hitaben "Satılmış Köpekler Vatan sizden Ne Bekler" şeklinde sloganlar atıldığı, 22-18.12.2007 günü ilimiz Sultanahmet Adliyesi önünde "Dr.Necip HABLEMİTOĞLU'nun ÖldürülmesPolayı ile ilgili olarak Büyük Hukukçular Birliği tarafından basın açıklaması düzenlendiği, Sevgi ERENEROL'un "Aziz Türk Milleti" başlıklı basın metnini okuduğunu, faili meçhul dosyalar hakkında Ankara C.Savcılığına gönderilmek üzere dilekçe verildiği, , Burak GANEŞ, Necip YENİŞAN, Yıldırım ÇAVUŞOVALI, Av.Eyüp GÜLTEK, Mehmet DEMİRLEK, Ramazan BAKKAL, Ülker DURUKAN, şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ ve Sevgi ERENEROL dilekçe de imzalarının bulunduğu ve eyleme katıldıkları Güvenlik şube müdürlüğünün olay esnasında çekmiş olduğu kamera görüntülerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. Milli Güç Platformu ve Hukukçular Birliği'nin, Patrikhanenin Yunanistan' a gönderilmesi konulu basın açıklamasında şüpheliler Muzaffer TEKİN, Veli KÜÇÜK, Sevgi ERENEROL Kemal KERİNÇSİZ, Zeki Yurdakul ÇAĞMAN Muammer KARABULUT un birlikte olduğu görülmüştür. Telefon analizlerinden bir çok örgüt üyelerine ile görüştüğü -Fuat TURGUT' in kullandığı 0 542 203 78 16 nolu GSM hattı ile 11 kez görüştüğü, -Fuat TURGUT' in kullandığı 0 506 505 91 63 nolu GSM hattı ile 15 kez görüştüğü, -Kemal KERİNÇSİZ' in kullandığı 0 532 214 33 54 nolu GSM hattı ile 923 kez görüştüğü, -Muammer KARABULUT'un 0 542 822 12 46 nolu GSM hattı ile 697 kez görüştüğü, -Oktay YILDIRIM' in kullandığı 0 542 531 53 68 nolu GSM hattı ile 2 kez görüştüğü, -Atilla AKSU' nun kullandığı 0 535 833 65 46 nolu GSM hattı ile 47 kez görüştüğü, -Bekir ÖZTÜRK' in kullandığı 0 505 451 31 29 nolu GSM hattı ile 3 kez görüştüğü, -İhsan GÖKTAŞ' in kullandığı 0 539 872 57 88 nolu GSM hattı ile 4 kez görüştüp, -Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK'ün 0 532 341 29 02 nolu GSM hattı ile 7 kez görüştüğü, -Asım DEMİR' in kullandığı 0 536 528 62 18 nolu GSM hattı ile 3 kez görüştüğü, -Veli KÜÇÜK' in kullandığı 0 506 240 06 06 nolu GSM hattı ile 2 kez görüştüğü, -Veli KÜÇÜK' in kullandığı 0 533 643 96 65 nolu GSM hattı ile 69 kez görüştüğü,


-Oktay YILDIRIM' in kullandığı 0 505 810 87 91 nolu GSM hattı ile 33 kez görüştüğü, -Güler KÖMÜRCÜ' in kullandığı 0 532 213 61 00 nolu GSM hattı ile 2 kez görüştüğü, -Muzaffer TEKİN' in kullandığı 0 216 566 61 52 nolu GSM hattı ile 2 kez görüştüğü, -Emin GÜRSES' in kullandığı 0 532 206 67 68 nolu GSM hattı ile 150 kez görüştüğü, -Kemal KERİNÇSİZ' in kullandığı 0 533 294 91 90 nolu GSM hattı ile 907 kez görüştüğü, -Emin ŞİRİN' in kullandığı 0 532 262 68 84 nolu GSM hattı ile 59 kez görüştüğü, -Muzaffer TEKİN' in kullandığı 0 532 291 92 93 nolu GSM hattı ile 112 kez görüştüğü, -Halil Behiç GÜRCİHAN' in kullandığı 0 532 595 90 46 nolu GSM hattı ile 12 kez görüştüp,

f)-Diğer şüpheli ve tanık beyanları;Düzenle

Şüpheli ifadelerinde; ASIM DEMİR'ln alınan ifadesinde; Sevgi ERENEROL isimli şahsı Şişli Adliyesi önünde yazar Orhan PAMUK hakkında yapılan basın açıklamasından tanıdığını, bu basın açıklamasına kendisi ile Avukat Kemal KERİNÇSİZ"in de katıldığmı, DOĞU PERİNÇEK"in alınan ifadesinde; Sevgi ERENEROL 'u gazetelerden tanıdığını, Türk Ortodoks Patrikhanesi sözcüsü olarak bildiğini, mitinglerde gördüğünü, kitle örgütü yöneticileri bir grup bayanla iki yıl kadar öncesi ziyaretine geldiklerini, EMİN GÜRSES"in alınan ifadesinde; Sevgi ERENEROL'u vatansever bir milliyetçi olarak tanıdığını, zaman zaman telefon görüştüklerini, Patrikhanede düzenlenen kutlama tarzı programlara katıldığını, Birde İstanbul Üniversitesi önündeki Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey'in idam edildiği yerdeki düzenlenen anma toplantılarında bir defa görüp ve görüştüğünü, Kardeşi Mustafa'nın vefat etmesi sonrasında cenaze törenine katılan şahısların isim listesi Zümrüt Rize Gazetesi tarafından kendisine maille bildirildiğini, Sedat PEKER"in cenaze törenine katılmadığını ancak Veli KÜÇÜK ve Sevgi ERENEROL cenaze törenine katılmış olduklarını, Ergün POYRAZ isimli şahsı bir defa Sevgi ERENEROL'un Patrikhanesinde gördüğünü, Emin GÜRSES "in 23.01.2008 günü saat 17.49 sıralarında Erman DUR adına kayıtlı telefondan X Şahısla yapmış olduğu telefon görüşmesinde "astsubayın Sevgi ERENEROL'la bir irtibatının olmadığından, arkasındaki ekipte bulunan şahısların Sevgi ERENEROL'la irtibatlı olduğunu ancak daha sonra Sevgi'nin bu şahısları kiliseden kovduğundan " bahsettiği hatırlatılarak, konuyla ilgili alman ifadesinde: Bahsettiği kişinin Hanifi ALTAŞ olduğunu, bildiğim kadarıyla Hanifı ile Sevgi'nin bir ara aralarının bozulduğunu, Bu nedenle Sevgi'nin Hanifı'yi patrikhaneden uzaklaştırdığını ortamdaki konuşmalardan algıladığını, Emin GÜRSES"in 23.01.2008 günü saat 18.27'de Yalçın BAYER ile yapmış olduğu telefon görüşmesi yüzüne karşı okunduktan sonra; Bir süre Sevgi ERENEROL'la Sami HOŞTAN'ın medyada fotoğraflarının yan yana konulması olayından bahsettikten sonra, yaşanan bu olayın sorumlusu olarak gösterilen


Emniyet Teşkilatı Mensupları için Yalçın BAYER'in "Artık bu ibne Polis her numarayı yapabilir. " dediği hatırlatılarak konuyla ilgili alman ifadesinde: Yalçın BAYER Hürriyet gazetesinde köşe yazan olduğunu, Yapılan operasyonla ilgili, Sami HOŞTAN mafya elemanı olduğunun herkesçe bilindiğini, Sevgi ERENEROL ile bu mafya liderinin basında yan yana konulmasına ben sinirlendiğini, bu konuyu söylediğini, Onun da yanlış anlamış olabileceği ve konuyu tam anlayamadığı için, basma değil de polise böyle bir küfür de bulunduğunu, EMİN ŞİRİN"in alınan ifadesinde; Türk Ortodoks Kilisesinde bahsedilen toplantılara gelince, çok az bir cemaati olan ve Papa Eftim dolayısı ile Atatürk'ün bir emaneti olarak kabul ettiği bu kilisenin basın sözcüsü Sevgi ERENEROL'un daveti üzerine ağabeyi olan ve ismini hatırlayamadığım patrik ile kendilerini ziyaret ederek görüştüğünü, kendisine Patrikhanenin sıkıntılarım, Rum Fener Patriği Bartelemeos'un baskısını, otonom olması gereken Bulgar Kilisesinin Bartelemeos'tan gördüğü baskıları anlattıklarını, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile olan bazı problemlerinden bahsettiklerini, Atatürk'ün bir emaneti olarak gördüğü bu patrikhanenin problemlerine bir Milletvekili olarak eğildiğini ve 2004-2005 Noelin"deki ayin ve yemek daveti olmak üzere birkaç davetlerine katıldığım, Patrikhanenin siyasete karışmamak kaydı ile duruşunu desteklediğini, ancak özellikle Sevgi ERENEROL'u dini bir tavırdan ziyade siyaset kokan ve aşın üsluplu demeçleri dolayısı ile de son 2 senedir görüşmediğini, ERGÜN POYRAZ"m alınan ifadesinde; Behiç GÜRCİHAN ile Sevgi ERENEROLU"nun basın sözcüsü olduğu Hıristiyanlar için Özel bir günde kilisedeki davette kalabalık bir ortamda ayaküstü tanıştıklanm, FERİT İLSEVER"in alman ifadesinde; Sevgi ERENEROU'u basından tanıdığını ve bazen Ulusal kanalı ziyaret ettiğini, GÜLER KÖMÜRCÜ"nün alman ifadesinde; Sevgi ERENEROL"dan yaptığı bir haber ile ilgili görüş aldığını, HABİB ÜMİT SAYIN"ın alman ifadesinde; Sevgi ERENEROL ile üç yıl kadar önce öğrencisi olan Üsteğmen Levent ÇETİNKAYA"ya Misyonerlik konusunda Tez yaptmrken öğrencisi ile birlikte bir kere görüştüğünü, kendisini oradan tanımakta olduğunu, Başka bir görüşmelerinin olmadığını, ismini de telefonunu da o tarihlerde almış olabileceğini, MEHMET FİKRİ KARADAĞ"m alınan ifadesinde; Sevgi ERENEROL isimli bayanı Türk Ortodoks kilisesinin basın sözcüsü olarak önce medyadan tanıdığını, Selçuk ERENEROL'un cenazesinde kendisini gördüğünü ve tanıştığını, birkaç defada paskalya törenlerine ve kardeşi olarak bildiği Paşa ERENEROL'un patriklik görevine başlama törenine katıldığını, birkaç defa konferanslarda karşılaştığını ve selamlaştığını, MEHMET ZEKERİYA ÖZTÜRK"ün alman ifadesinde; Sevgi ERENEROL"u Türk Ortodoks Kilisesi sözcüsü olarak tanıdığını, Nerede ve ne zaman tanıştığını hatırlamadığını, sık olarak görüşmediğini, beyan etmiş ise de, Şüpheli Sevgi ERENEROL beyanında M.Zekeriya ÖZTÜRKTe alakalı olarak iki üç kez gördüğünü,


2005 yılında Beyazıt Meydanında yapmış oldukları basın açıklamalarında tanıştıklarım beyan etmiş MUAMMER KARABULUT'un alınan ifadesinde; SEVGİ ERENEROL ile 2005 yılında Kanal B televizyonunda Ahmet MUMCU"nun da katıldığı canlı yayında tanıştığını, sonrasında benim 1991 yılından bu yana mücadelesini verdiği Fener Rum Patrikhanesinin Yunanistan"a taşınması konusunda İstanbuP'da başlattığı kampanyaya Sevgi ERENEROL""un da destek verip katıldığını, Bu kampanya esnasında birbirleri ile sık sık görüştüklerini ve dost olduklarını, Milli Güç Platformun da bu kampanya esnasında kurulup bu kampanyayı sahiplendiğini, kendisinin de bu platformun sözcüsü olduğunu ve çeşitli kurumlara sözcü imzası ile açıklamalar gönderdiğini, Sevgi ERENEROL ile İsparta ve Kayseri"de sempozyumlara katıldıklarını, Ayrıca Papa"nm Türkiye ye ziyareti konusunda yazılar yazdıklanm, Ayasofya Demeği ve Milli Güç Birliği Demeğini beraber kurduklanm, Ailecek görüştüklerini, Cezaevinde kendisini ziyaret etmediğini, Sevgi ERENEROL"un Noel BABA Banş Konseyi Üyesi olduğunu, Daha önceden Sevgi ERENEROL"un Türk Ortodoks Kilisesinde düzenlediği birkaç dini törene katıldığını, Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde düzenlenen ve Kemal KERİNÇSİZ"in de ifade verdiği basın açıklamasının olduğu gün Türk Ortodoks Kilisesinde Emin GÜRSES"i gördüğünü, Aynca Müge TEKİN isimli şahsı almak için Muzaffer TEKİN"in de gelmiş olduğunu, Antalya"da kurulan Noel Baba Vakfının ülkemizdeki kültürel değerlere sahip çıkmak amacı ile kurulduğunu, Benzer nedenlerle Ayasofya Demeğinin kurulmasını ve ülkemizi tanıtmak amacı ile faaliyette bulunulmasını Sevgi ERENEROL ve Kemal KERİNÇSİZ"e önerdiğini, Bu önerisini İstanbuP'da iken yaptığını, Sonrasında Ayasofya Demeği ile alakalı kendisine, Antalya"ya bir faks geldiğini, Bu faksm muhtemelen tüzük olduğunu, imzalayıp geri faksladığını, Böylelikle Ayasofya Derneğini kurulduğunu, 2006 yılın da www.kuwaimilliye.net isimli internet sitesine yazı göndermeye başladığını, Bu sitenin sahibinin Bekir ÖZTÜRK olduğunu, yazılan çıkmaya başladıktan sonra kendisi ile alakalı olumsuz tepkiler okuyuculardan gelmeye başladığını, Aynca sitenin konumu, fikirleri, yazarlan konusunda rahatsızlık duyduğunu, Aynı dönemde Sevgi ERENEROL"da bu sitede yazı yazdığını ve isminin olduğunu sonrasında kendisinin Sevgi Hanıma site hakkında ki olumsuz fikirlerini söyleyerek "0"nun da siteden aynlmasmı sağladığını, Oktay YILDIRIM isimli şahsı Kemal KERİNÇSİZ"in Fatih"te bulunan ofisine gittiğinde gördüğünü, muhtemelen Kemal KERİNÇSİZ"in bu şahsı tanıdığını, Bu ortamda o esnada Oktay YILDIRIM, ben, Sevgi ERENEROL, Ergün POYRAZ ve avukatlık bürosunda çalışanların bulunduğunu, Aynı gün Kemal KERİNÇSİZ, Sevgi ERENEROL, Ergün POYRAZ ve aileleri ile birlikte yemeğe gittiklerini, hatta Ortaköy Polis Lokantasına gittiklerini, Buraya davetsiz olarak Oktay YILDIRIM"m da geldiğini, Oktay YILDIRIM benden Kuvva-i Milliye internet sitesinde tekrar yazı yazmasını istediğini ancak ben kabul etmediğini, Oktay YILDIRIM"ı 22 Temmuz 2006 günü ilk ve son kez gördüğünü, Muzaffer TEKİN"i 2007 yılında Beyoğlu Galatasaray Lisesi önünde Sevgi ERENEROL, Kemal KERİNÇSİZ"in de katıldığı konusunu hatırlamadığı bir basın açıklamasında gördüğünü ve Sevgi ERENEROL"un daha önceden Muzaffer TEKİN hakkında olumlu şeyler söylediğinden dolayı bu şahsı ismen bildiğini,


Taç Vakfı ile alakalı bir tazminat davası olduğunu, konu Yargıtay da iken kendisine icra geldiğini, Yargıtay da bulunan dosyamız ile ilgilenmesi konusunda yardımcı olması için Sevgi ERENEROU'dan Ergün POYRAZ"m telefonunu alarak Ergün POYRAZ"ı aradığını, Finansbank"m Yunan milli bankasına satılmasında Fener Rum patrikhanesini sponsor olarak gördüğü ve Gima"nm Finansbank"a ait bir kuruluş olmasından dolayı yine Gima"nm güvenlik işinin Veli KÜÇÜK tarafından yapılmasından dolayı Veli KÜÇÜK"ü arama gereği duyduğunu, Bunun üzerine Sevgi ERENEROU'dan Veli KÜÇÜK"ün telefonunu alarak Veli KÜÇÜK ile görüştüğünü ve Finansbank ve sahibi Hüsnü ÖZYEGİN olayını anlattığını, MUZAFFER TEKİN"in Muzaffer TEKİN"den elde edilen ve içeriğinde"10505 Ortodoks kilisesi isimli klasör içersinde kilisede düzenlenen ayin sırasında ve sonrasında toplu şekilde yenen yemek esnasında üzerinde vatansever kuvvetler güç birliği hareketi yazılı kartpostal şeklinde bir objeyi göstererek poz verdiği çok sayıda kişinin katıldığı görülen resimler" ile ilgili olarak alman ifadesinde; Bu resimlerin 2004 yılında Karaköy'deki Türk Ortadoks kilisesinde yapılan bir Paskalya töreninden çekilen fotoğraflar olduğunu, Bu kilisedeki törene kilisenin Basın Sözcüsü Sevgi ERENEROL tarafından davet edildiğini, bu kilisenin Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından bizzat 21 Eylül 1922 tarihinde Kayseri'de kurdurulduğunu bildiği için bu davete icabet ettiğini, Orada çekilen fotoğraflardaki karelerde kendisi ile birlikte bulunan şahıslardan bazılarımn Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketini oluşturmak için bir araya gelen şahıslar olduğunu, SERHAN BOLLUK"un alınan ifadesinde; Sevgi ERENEROL"u tanıdığını, Sevgi ERENEROU'u iki yıl öncesinde Ulusal Kanalda çeşitli defalar yayma çıkardıklarını, Hıristiyan misyonerlik faaliyetleri ile ilgili olarak bu tarihten sonra görüşmediğini, VEDAT YENERER"in alınan ifadesinde; Sevgi ERENEROL 2006 yılında Medyadan tanıdığını, Türkiye"nin ulusal bütünlüğüyle ilgili konuşmalan ve Türkiye de misyonerlerin faaliyetleriyle ilgili belge ve bilgileri olduğunu ve Sevgi ERENEROU'un Ortodoks olması, gayrimüslim olarak bu kadar açıklıkla konuşmasından dolayı dikkatini çektiğini, Bunun üzerine Sevgi ERENEROL hakkında araştırma yaptığını ve telefonunu bularak kendisini aradığını, 2006 yılı Aralık ayında sahibi olduğum www.internetajans.com adına Sevgi ERENEROL"a yılın kuvvacısı adlı bir plaket verdiklerini ve Bunun haricinde Sevgi ERENEROL ile samimiyetinin olmadığını, VELİ KÜÇÜK"ün alınan ifadesinde; Sevgi ERENEROL isimli bayanı tanıdığını ve Ölen Türk Ortodoks Patriği Selçuk ERENEROL"un kızı olduğunu, Türk Dünyası araştırmalar vakfında cumartesi günleri yapılan konferans etkinliklerinde ilk kez gördüğünü ve tanıştığını, bilahare iki kez her sene yapılan Noel yemeklerinde yapılan davete icabet ettiğini, 2006 yılında verilen yemekte de Muzaffer TEKİN'i bir kez orada gördüğünü, yeni patrik Paşa ERENEROL ile de orada tanıştığını, Zaman zaman Sevgi ERENEROL ile telefonda görüştüklerini, YUSUF BİRİŞİK"in alman ifadesinde; Sevgi ERENEROL"u tanımadığını, isimi basından duyduğunu, Birkaç kez de İşçi partisinin basın açıklamalarında Doğu PERİNÇEK"e destek vermek için geldiğini gördüğünü, İHSAN GÖKTAŞ"m alınan ifadesinde; « t _ *Y\ 979


Sevgi ERENEROL"u tanıdığını, 1-1,5 sene kadar önce jandarma İstihbaratından olduğunu söyleyen ve irtibat numarası olarak 0 537 793 0685 ve 0212 285 21 05 nolu numaralan veren Jandarma olduğunu söyleyen Yavuz Kara...isimli şahıs vasıtası ile tanıştığını, Yavuz Kara..,ile bir silahlı saldın olayı ile alakalı Eyüp Jandarma karakoluna dilekçe verdiği dönemde tanıştığını, Kendisinin Sevgi Hanımın telefonunu verdiğini, Sevgi ERENEROL"u Scientology örgütünün Hıristiyanlık ile alakasının olmadığını dile getirebilmesi için telefonla aradığını, Sevgi ERENEROL"un bu görüşmede kendisini Kemal KERİNÇSİZ'in yanma çağırdığını ve buluştuklarını, Kemal KERİNÇSİZ"in de orada olduğunu, Sevgi ERENEROL ile Scientology hakkında konuştuklannı, Sonrasında Kemal KERİNÇSİZ"in kendisini boşanma konusu ile ilgili Cevat ÇALIK"a yönlendirdiğini ve aynldıklanm, Bir daha yüz yüze görüşmediklerini, En son iki hafta önce görüştüklerini, Genelde arama nedeninin Scientology örgütünün Hıristiyanlık ile alakasını olmadığını kamu oyuna duyurmak için yardımcı olmasını istediğini, ORHAN TUNÇ"un alınan ifadesinde; ortunc@gmail.com.tr adlı e-mail adresinde yapılan incelemede taslaklar başlıklı bölümde "Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Sevgi ERENEROL Balıkesir "de çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye adım adım işgal ediliyor başlıklı altı sayfalık e-mail gönderisi" ilgili olarak; Bu e-maili kendisine Balıkesir Politika Gazetesi sahibi Tank SÜRMELİOĞLU"nun gönderdiğini, Sevgi ERENEROL"un Balıkesir'de bir konferans verdiğini, bu konferansın metni olduğunu, bir okuyun ilginç bir yazı diye gönderdiğini, "orrunc@gmail.com elektronik posta adresinin yapılan incelemesinde tariksurmelioglu@hotmail.com elektronik posta adresi ile yapmış olduğu; Messenger Plus! İleti Geçmişi Oturum başlama: 29 Ocak Salı (21:59) tar: ERENEROL TUTUKLANMADAN ÜÇ BEŞ GÜN ÖNCE SURDAYDI (22:12) "SEVGİ ERENEROL.rtf dosyasını tar kaynağından alınamadı. (22:12) "SEVGİ ERENEROL.rtf' dosyasını tar kaynağından alınamadı." şeklinde görüşme ile ilgili olarak; Tank SÜRMELİOGLU"nun Balıkesir Politika Gazetesinin sahibi olduğunu, MSN ile onunla konuştuklannı, kendisine Sevgi ERENEROL'un Balıkesir'de konferans verdiğini söylediğini ve metni sana MSN den atıyorum dediğini ve bende aldığını,

g)-Hukuki durumunun değerlendirilmesi;Düzenle

Şüpheli Sevgi ERENEROL ifadesinde "milli güç platformu güncel olaylara karşı tepkiyi ortaya koymak için oluşan bir oluşumdu ,bu platform bir birliktelik hareketi olup, ulusal konulara duyarlı çeşitli derneklerin katıldığı bir platformdur" diyerek açıklamasına rağmen ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN örgütsel içerikli dökümanlanndan birisi olan Kemalist gençlik, Milli Güçbirliği ve Kuvayi Milliye Teşkilatlanmn yeniden kurulması ve yapılandmlması ile alakalı olarak hazırlanan örgütsel dokümanlann içeriğine göre: "bir Türk kızının Milli Güç Birliğinin başına geçirilmesi uygun görülmüştür" denilmiş ve bu genç Türk kızınında şüpheli Sevgi ERENEROL olduğu şüphelinin Büyük Güç Birliği Derneği ve diğer tüm ulusalcı derneklerle irtibatlı olduğu, üyesi olmasa bile bu derneklerin eylem ve faaliyetlerinin organizesine katılıp yönlendirme yaptığı, bu platformun faaliyetleriyle alakalı olarak, şüpheliler Kemal KERİNÇSİZ, Oktay YILDIRIM, Ergün POYRAZ, Zafer (Kod) Muzaffer TEKİN, Veli KÜÇÜK, Paşa (Kod) M. Fikri KARADAĞ, Kemal Yalçın ALEMDAROĞLU ve Doğu PERİNÇEK ile birçok örgüt üyesinin eylemlere katıldıkları, bu konuda Antalya'da bulunan şüpheli Muammer KARABULUT'un dahi talimatları şüpheli Sevgi ERENEROL'dan aldığı, Şüpheli Veli KÜÇÜK'ün hiçbir dernek üyesi olmamasına rağmen Sevgi ERENEROL'un tüm örgütsel faaliyet ve derneklerin eylem ve faaliyetlerini Veli KÜÇÜK'le görüşerek organize ettikleri, şüpheliler Veli KÜÇÜK ve Zafer (Kod) Muzaffer TEKİN'e bağlı olarak, bu dernekleri legal ve illegal olarak yönettiği, bu şüphelinin ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN sivil yapılanmasında derneklerden sorumlu yöneticisi olduğu, ERGENEKON LOBİ sivil yapılanmasında görevli yönetici konumunda olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut telefon görüşmelerinde şüpheli Sevgi ERENEROL'UN basın sözcüsü olduğu kilisenin örgütün gizli toplantılannm yapıldığı yer olduğu, bizzat şüpheli Emin GÜRSES'in telefon görüşmelerinden anlaşıldığı, ayrıca VATANSEVER KUVVETLER GÜÇ BİRLİĞİ derneğinin de ilk kuruluş aşamasında derneğe ait broşürlerin kilisede getirilip dağıtıldığı dosyada mevcut fotoğraflar ve beyanlardan anlaşıldığı, bu gizli toplantılara Paşa (Kod) M.Fikri KARADAĞ'in da gelip katıldığı, Gizli Tanık 17, Cumhuriyet Başsavcılığımızda verdiği ifadesinde; Paşa (Kod) M. Fikri KARADAĞ Kuvayı Milliye Derneği (1919)'inden çıkıp gizlice Karaköy'deki kiliseye toplantıya katıldığını gördüğünü beyan ettiği, Yine dosyada mevcut fotoğraflarda şüpheliler Muzaffer TEKİN, Kuddusi OKKIR, Paşa (Kod) M. Fikri KARADAĞ ve İsmail PAKER (Kod) İsmail EKSİK ile bir çok şüphelilerin kilisedeki gizli toplantı ve ayinlere katıldığı, Aramalarda şüpheli Sevgi ERENEROL'da ele geçen "Derin Ergenekon" isimli örgütsel içerikli dokümanda Ergenekon'un gizli bir yer altı yapılanması olduğunu ve çok eski yıllardan beri var olan bir örgüt olduğunu (sözde) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu yapılanmanın göz bebeği olduğunu, (sözde) Özel Kuvvetlerinin ayrı bir yerinin bulunduğunun belirtildiği, örgütün Alpler ve Erenler olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde örgütlendiğinin bu belgede belirtildiği, buradan ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN yapısında Türk Silahlı Kuvvetlerine sızılması için hangi tür yöntemlerin kullanıldığı da açıkça anlaşılmaktadır. Örgütsel dokümanda: "Agarta'mn merkezinde bulunan Ergenekon, bilgi işlem ve uygulama merkezi konumunda bir oluşumdur" Kurtlar Vadisinin bulunduğu yerin özel adı ERGENEKON' dur. ERGENEKON TÜRK'ÜN MİLLİ DURUŞUDUR. Bu duruş Tann'nın özüne kadar gider. Ergenekon' a Anadolu topraklarından ulaşım, Karaman Konya Akşehir üçgeni içinden yapılır. Farklı bir zaman boyutundadır. Destan zamanlarındaki ulaşımın Asya'dan olduğu doğruydu. Ama bu gün için Ergenekon' un Anadolu'ya geçmesi bir plânın gereğiydi. Yani zaman kaymalan mekânlan da etkileyerek, farklı zaman boyutuna Anadolu'dan sağlandı. Ağartanın Bilgi İşlem ve uygulama Merkezi olan ERGENEKON' un işlevi çok özel zamanlarda ortaya çıkar. Bu ortaya çıkış zamanlannı bilen varlıklar vardır. Türk'ün Yolunu aydınlatan bir özellikle mesajlar verirken de her gelişte genetiklerine bazı işlevleri eklerler. Bu mesajlar Bozkurt Sembolü ile verilir. Yol göstericiliğinin yanında bazı aralarda yardımlanm bir ilâhilikle bu Millete Rahmet olarak verir. Bu Tanrısal bir oluşun gerçek yönüdür.

Agarta'da bu sistemin gönderilişi ve hazırlanışı üç kişilik bir Ruhsal İdari Evrim Üstadları tarafından Türkiye'de (Anadolu topraklarında) yedi kişiye ulaştırılır. Bu ökült ve ezoterik bir öğretidir. Bu evrimsel üstadlarmın adı TÜRK' tür. Tanrı'yı Türk kelimeleriyle anlatan ezoterik bilgi çok az inisiye bilmektedir. Bu sebeple şöyle bir söylemi bizler kullanır olduk: "Çalış didin ve çalış yıldızlar kapacaksın, Bir Tanrı'ya bir de Türklüğe tapacaksın!" Bu ulaşımın şifreleri çözülür. Alt Birimi olan kırk kişiye dağıtılır. Kırk görevli bu sistemin dağılımını teknik bir şekilde Türk İnsanma sunar. Bu öğretinin ve uygulamanın bizzat sahibi ERGENEKON'dur. Ergenekon'un görev alanlarının içinde Türk Ordusu'nun çok önemli yeri vardır. Türk Ordusu içinde bu görevler ve görevliler Alpler ve Erenler olmak üzere iki misyona ayrılırlar. Her birim Türk Ordusunun okült birimlerini oluşturur. Alpler, Özel Harp Dairesinin faaliyetlerini devam ettirir. Erenler ise işin Parapsikolojik spiritüel ya da başka bir anlatımla ilâhi yönünün sergilemesini yapar. Bu sistemin idarecileri çok özeldir. Sistemin başında görülmezler. Ve asla deşifre olmazlar. Türk Ordusu ATATÜRK'ün deyimiyle, "ÇELİKLEŞMİŞ BİR İFADEDİR" anlatımının altında yatan gerçek ile Tannkut Mete'nin ilk düzenli orduyu kurmasıyla ordudaki sistemin devam ettirile gelmesinin ardında yatan gerçek aynıdır. O öz ve çekirdek asla kaybolmaz. Çünkü Kundalini gücü nasıl ki zor zamanlarda ortaya çıkarsa, Türk Milletinin zor anlarında da bu sistem olaylara direk el koyar. Sistem sürekli olmasına rağmen kendisini her zaman hissettirmez." Şeklinde olup; ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN oluşumumuna kaynaklık eden ERGENEKON dokümanında hem gizlilik kurallarına çok öenm verildiği, hem de oluşumun başmda 7 ayrı başkanlığın bulunduğu ve bunlara bağlı alt birimlerden de söz edildiği, bu belgeden ERGENEKON terör örgütünün Türk Silahh Kuvvetleri bünyesinde kurulmuş olmadığını ve gizlice Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yapılanma ve sızmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. ERGENEKON dokümanmda (sözde) özel kuvvetler komutanlığında görevli şahıslardan oluşan operasyon dairesi ve kontrol dairesi için bu belgedede açıkça "Özel Kuvvetler Komutanlığının" ERGENEKON içinde özel bir yere sahip olduğu vurgulanmıştır. Dosyada mevcut telefon görüşmelerinde; şüpheli Sevgi ERENEROL'un görevli askeri şahıslarla görüştüğü bu şahısların da bazılarının kilisede yapılacak ayinlere katılacaklarını belirttikleri, buradan da ERGENEKON terör örgütünün birçok yere sızma faaliyeti içerisinde olduğu Ortodoks Kilisesinin de bu amaç ve faaliyetlere hizmet edip kilisenin özel durumu ve bizzat Atatürk tarafından kurulup desteklendiği hususları da kullanılarak örgütün gizli dini amaçlarına da uygun faaliyetlerde bulundukları, Yine, şüphelide ele geçirilen CD'de bulunan Selçuk Üniversitesi ile alakalı olarak yapılan üniversite öğretim üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin dini ve siyasi görüşlerinin yasa dışı olarak yazılıp rapor şekline getirilip örgüte ulaştırıldığı bu CD'nin şüpheliye gönderilmesinden de şüphelinin örgütün üst düzey yönetici konumunda olduğu ve üniversitelerdeki görelilerin fişlenmesi konusuyla doğrudan görevli olduğu kişisel verileri kaydetme suçunu da işlediği.anlaşılmıştır. Şüpheli Kemal KERİNÇSİZ'le sadece Büyük Güç Birliği Derneğine üye oldukları başkaca herhangi bir hukuki bağ bulunamasına rağmen, şüpheli Kemal KERİNÇSİZ'in


şüpheli Muzaffer TEKİN ve Ergün POYRAZ ile alakalı olarak her türlü hukuki gelişmeyi bu şüpheliye aktardığı, şüpheli Sevgi ERENEROL'un da bunlarla alakalı birçok talimatı Avukat olan Kemal KERİNÇSİZ'e verdiği, Kemal KERİNÇSİZ'in de bu talimatları yerine getirdiği. Avukat olan Kemal KERİNÇSİZ in MİLLİ GÜÇ BİRLİĞİ nin başında sorumlu olan Sevgi ERENEROL'dan her konuda talimat alması, birçok kişiyle yaptığı görüşmelerde televizyon kanallarında yayınlanacak programların ve bazı yazıların kendisini sorulmadan yayınlanmadığı bu konuda birçok örgüt üyesini yönlendirdiği tüm bu delilerin ERGENEKON terör örgütünün hiyerarşik yapısında şüpheli Sevgi ERENEROL'un yönetici konumunda olduğunu göstermektedir. Şüpheli Sevgi ERENEROL'un kurulacak derneklerin tüzüğünü şüpheli Muammer KARABULUT'a faksladığı ve Muammer KARABULUT'un da imzalayıp Sevgi ERENEROL'a göndermesi de Sevgi ERENEROL'un bu konudaki tek yetkili kişi olduğunu göstermektedir. Sevgi ERENEROU'un İstanbul da Muammer KARABULUT'un Antalya'da yaşadıkları göz önüne alındığında, örgüt elemanlarından Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer KARABULUT ile irtibatlarının hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu ve bu irtibatının her türlü bilgi ve faaliyetlerin paylaşılması ve yayılması noktasında birleştiği, Basın Sözcülüğünü şüpheli Sevgi ERENEROL"un yaptığı Türk Ortodoks Kilisesine belirli günlerde ayinlere, kutlamalara Ergenekon terör örgütü mensuplannm katıldığı göz önüne alındığında, kilisenin örgütün faaliyetleri perdeleyen bir kurum olduğu ve örgütün yasal kurum olma özelliğinden dolayı kiliseye her türlü şahsm gelebileceği, gelen bu şahsılara ise örgütün propagandası yapılmak sureti ile örgüte eleman kazandırmaya çalışıldığı, hatta gizli toplantıların bile kilisede yapıldığım şüpheli Emin GÜRSES'in telefon görüşmelerinden açıkça anlaşılmıştır. Şüpheli Sevgi ERENEROL'un, 02.01.2008 tarihinde Orhan ile yaptığı görüşmede; Sevgi'nin "Pazartesi günü de tabi Kandıra'yı ziyaret günümdü benim hepsi üst üste gelince bir hayli şey yaptım yoğunluk oldu size iyi seneler" dediği, Orhan'ın "Bir an önce de Muzafferin Muzaffer'in özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum" dediği, Sevgi'nin "İnşallah inşallah bütün milletin de özgürlüğe kavuşmasını" "Muzaffer Bey ile beraber onların da hepimiz özgürlüğe kavuşmasını" dediği, Orhan'ın "Milletin özgürlüğe kavuşması biraz zor" "Bütün bütün kaleleri kaptırdılar" "SİLAHLI KUVVETLER DE DAHİL" dediği, Sevgi'nin "Ah nasıl bunun altından kalkacağız hiç bilemiyorum ama" "Evet evet vallahi birazcık gayret edilsin muhakkak gene bulunur da herkes şey hayatından memnun gibi" dediği, Orhan'ın "Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri yanında olmadan hiç bir hareket olmaz ben bunları yaşadım ihtilaller darbeler mahkemeler " dediği, Sevgi'nin "OLMAZ BİLİYORUM" dediği, Sevgi'nin "Evet evet ondan şüphem yok ama geçen gün Erol Bübilik SKY televizyonunda programdaydı onu izleyenler genç subaylar olarak 180 kişilik bir grup mail göndermiş, demek ki bazı şeyler şeyi yapıyor yani faaliyete geçildi hani o kadar da toplumu uyutamadılar öyle görünüyor ama birileri demek ki bir şekilde bazı şeylerin farkında ama demek zaman gelmedi daha çünkü gecenin on bir buçuğu muydu neydi program başladığında ve ikiye kadar sürmüştü buna rağmen ertesi gün de yılbaşı gecesi" herkes kutlama yapacaktı oturup millet seyretti seyrettiğine göre demek ki herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor öğrenip bir

şeylerin gayretindeler" "İnşallah sonunda muvaffak oluruz gene ne bileyim elbirliğiyle" şeklindeki görüşmeden şüpheli Sevgi ERENEROL'un ERGENEKON terör örgütünün amaçları içinde yer alan darbe yapmak için yapılan çalışmaları çok iyi bildiği ve yapılacak darbenin henüz zamanı gelmediğini ancak genç subayların bu konuda bazı çalışmalar içinde olduğunu bildirdiği anlaşılmaktadır. Şüpheli Muzaffer TEKİN'in hiçbir derneğin üyesi olmadığı halde Sevgi ERENEROL ile arasındaki ilişkinin örgütsel anlamda olduğu ve hiyerarşik yapı gereği Muzaffer TEKİN ile Ergün POYRAZ'm tutukluluktaki hukuki süreçlerinin ve yazacakları kitapların dahi talimatlannı Sevgi ERENEROL'un Kemal KERİNÇSİZ ve Muammer KARABULUT'a vererek nasıl yazdırılıp nerede yazdmlacağı soruşturmalarda yapılacak tüm süreçler ve soruşturmayla alakalı yapılacak yazılı açıklamalar ve protesto eylemlerinin nerede ve ne zaman yapılacağına da şüpheli Sevgi ERENEROL'un karar verdiği anlaşılmıştır. Şüpheli Sevgi ERENEROL'un şüpheliler Oktay YILDIRIM, Kemal KERİNÇSİZ, Muzaffer TEKİN, Veli KÜÇÜK, Paşa (Kod) M.Fikri KARADAĞ, Kuddusi OKKIR, Mehmet Zekeriya ÖZTÜRK, İsmail EKSİK, Muammer KARABULUT, Emin GÜRSES ve Doğu PERİNÇEK ile örgütsel irtibatlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Şüpheli Sevgi ERENEROL'un kilisenin basın sözcüsü olduğu ve beyanında 1000 YTL geliri olduğunu söylemesine rağmen sürekli örgütün yurt dışı faaliyetlerine katıldığı yurt içinde birçok toplantı ve örgütsel içerikli toplu eylemlere katıldığı, şüphelide Lobi isimli dokümanın çıkması, birçok derneğin eylem ve faaliyetlerini organize etmesi, eski adı MİLLİ GÜÇ PLATFORMU OLAN. Büyük güçbirliği derneği ve diğer derneklerle irtibatları da göz önüne alındığında şüphelinin örgütün sivil toplum kuruluşları ve bu amaçla kurulmuş derneklerin yönetimi ve toplu eylem ve gösterilerinden sorumlu yöneticisi olduğu, örgütün amaçları doğrultusunda tertiplenen tüm protesto miting ve gösterilere bilfiil katıldığı anlaşılmıştır. Şüpheli Sevgi ERENEROL'da ele geçirilen DERİN ERGENEKON dokümanında belirtilen gizli yapılanmada askeri kesimde örgütlenme yapılması ile ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN genel stratejisi ve gizli yapılanmasıyla alakalı olan Derin ERGENEKON isimli dokümanın da sadece bu şüpheli de çıkması ve bu belgelerle ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN gizli yapılanmasının amaçlan içinde bulunan gizli askeri yapılanma işlerinde de aktif görevli konumunda olduğu , Kendisinin bizzat gidip Genel Kurmay Başkanlığı bünyesindeki askeri kurumlarda seminerler vermesi, bazı üst düzey askeri şahıslarla yakın ilişkileri, bazı askeri şahısların kilisedeki ayinlere fiilen katıldıklanna ilişkin görüşmeler, ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN yurt dışı yapılanması ile ilgili birçok örgütsel faaliyeti Veli KÜÇÜK'ün talimaflanyla Kemal KERİNÇSİZTe birlikte yapması ve 1000 ytl geliri olduğunu beyan etmesine rağmen sürekli yurt dışı faaliyetlerine katılması, ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN tüm amaç ve faaliyetlerine uygun olarak hareket ettiği, şüpheli Ergün POYRAZ'la yakın irtibatı ve Ergün POYRAZ'm yazacağı kitapla alakalı olarak kullanılacak cümlelerin dahi bu şüpheli tarafından belirlenmesi, Zafer (Kod) Muzaffer TEKİN'le olan irtibatlan ve davası ile alakalı olarak Kemal KERİNÇSİZ'e birçok talimat vermesi, milli güç birliğinin oluşturulması için kendisine verilen Türk KIZI misyonuna uygun olarak yaptığı eylem ve faaliyetler ile kilisedeki gizli toplantılar ve askeri şahıslarla olan irtibatlan göz önüne alındığında şüpheli Sevgi ERENEROL'un, ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, kiliseye gelen örgüt üyelerine ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN genel ideolojisi ile ^— /Z&SK- -r?^wF


nihai gizli amaçlarını ve örgütlenme yapısını anlattığı, ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN gizli amaçlan arasında bulunan darbe yapmak ve buna zemin hazırlamak suçlarayla alakalı olarak yaptığı telefon görüşmelerinden anlaşıldığı, ERGENEKON TERÖR ÖRGÜTÜNÜN amaçlan arasında bulunan darbe yapmak için kaos ortamı oluşturup halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı isyana tahrik suçlanna da katıldığı ve yönettiği tüm örgütsel eylemlere iştirak ettiği, bu nedenle TCK'nun 313/1 maddesindeki suçlan da işlediği, Kişilerin siyasi felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykın olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlanna veya sendikal bağlantılanna ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetme suçunu da işlediği, bu alandaki suçlardan ve devlete ait gizli belgeleri ele geçirmek suçlanndan da sorumlu tutulmasının gerektiği anlaşıldığından; Şüpheli Sevgi ERENEROL'un üzerine atılı eylemlerine uyan, TCK'nun 314/1, 313/1, 3713 Saydı Terörle Mücadele Kanunun 5, TCK'nun 313/4, 314/3 ve 220/4. maddeleri yollaması ile TCK'nun 135/2-1,43/2 maddeleri gereğince cezalandırılması, Aynca, Şüpheli Sevgi ERENEROL, yasadışı ERGENEKON terör örgütünün yöneticisi konumunda olup, 5237 Sayılı TCK'nun 314/3. maddesi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır" ve TCK'nun 220/5. maddesi de "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı aynca fail olarak cezalandmlır" hükmü gereği, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen tüm suçlardan 5237 Sayılı TCK'nun 314/3 maddesi yollaması ile TCK'nun 220/5. maddesi gereğince sorumlu tutulmasının yasal zorunluluk olduğu anlaşıldığından; ERGENEKON terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu, 1-Cumhuriyet Gazetesine 3 kez bomba atılması nedeniyle, ruhsatsız patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak, korku ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanma, mala zarar vermek suçlarından TCK'nun 174/1-2 (hukuki kesinti oluşturan iddianame öncesi tüm ruhsatsız patlayıcı bulundurma eylemleri Yargıtay kararlannda tek suç sayıldığından alt sınırdan uzaklaşılması suretiyle bir kez uygulanması), 170/1-c (3 kez), 151/1(3 kez), 2-Danıştay saldırısında Türk Milleti adına yargılama görevini yürütmekte iken görevinin başında katledilen yargı şehidi Mustafa Yücel ÖZBİLGİN'in tasarlayarak öldürülmesi, mağdurlar Mustafa BİRDEN, Ayla GÖNENÇ, Ayfer ÖZDEMİR ve Ahmet ÇOBANOĞLU'nun tasarlayarak öldürülmeye teşebbüs edilmesi nedeniyle TCK'nun 82/a-g, 82/a-g, 35/2. maddesi (4 kez), 3- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; Muzaffer TEKİN, İsmail YILDIZ, Ergün POYRAZ, Kemal KERİNÇSİZ, Mete YALAZANGİL, Aydm YÜKSEK, Muzaffer ŞENOCAK, Fikret EMEK'in işlemiş oldukları; Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etmek suçundan dolayı TCK'nun 327/1. maddesi gereğince (8) SEKİZ KEZ, 4- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; İsmail YILDIZ, Ergün POYRAZ, Mete YALAZANGİL, Aydm YÜKSEK, Muzaffer ŞENOCAK ve Fikret EMEK'in işlemiş oldukları; Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanmak suçu nedeniyle: TCK'nun 326/1. maddesi gereğince, (6) ALTI KEZ, 5- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; Gazi GÜDER, Ayşe Asuman ÖZDEMİR, Halil Behiç GÜRCİHAN, İsmail YILDIZ, Kemal ŞAHİN, Mehmet Murat YÜCEL, Feridun Refik NUHOĞLU, Ergün POYRAZ, Fikret EMEK,

Doğu PERINÇEK, Mehmet Zekeriya OZTURK, Habip ümit SAYIN, Hikmet ÇİÇEK, Kemal KERİNÇSİZ, Nusret SENEM, Erkut ERSOY ve Murat ÇAĞLAR'in işlemiş oldukları, Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydetmek suçu nedeniyle; TCK'nun 135/2-1,43/2. maddesi gereğince (17) ONYEDİ KEZ, 6- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler; Oktay YILDIRIM, Mehmet DEMİRTAŞ ve Fikret EMEK'in işlemiş oldukları, silahlı terör örgütüne ait silahları depolamak suçu nedeniyle; TCK'nun 315 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddesi gereğince (3) ÜÇ KEZ, 7- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: Ayşe Asuman ÖZDEMİR ve Halil Behiç GÜRCİHAN'in işlemiş oldukları, Adil Yargılamayı Etkileme suçu nedeniyle; TCK'nun 288. maddesi gereğince (2) İKİ KEZ, 8- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: Fikret EMEK, Hayrettin ERTEKİN, Hikmet ÇİÇEK, Halil Behiç GÜRCİHAN, Hayati ÖZCAN, Ergün POYRAZ, Nusret SENEM ve Doğu PERINÇEK'in işlemiş oldukları; Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etmek suçu nedeniyle, TCK'nun 334/1 maddesi gereğince (8) SEKİZ KEZ, 9- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: İsmail YILDIZ, Bekir ÖZTÜRK, Hüseyin GÖRÜM ve Fuat ERMİŞ'in işlemiş oldukları; Askerleri kanunlara karşı itaatsizliğe teşvik etmek suçu nedeniyle, TCK'nun 319/1, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5. maddesi gereğince (4) DÖRT KEZ, 10- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheliler: Mehmet Fikri KARADAĞ, Hayrettin ERTEKİN ve Muhammet YÜCE'nin işlemiş oldukları; Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme suçu nedeniyle, TCK'nun 284/1 maddesi gereğince (3) ÜÇ KEZ, 11- Ergenekon terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde şüpheli Muzaffer ŞENOCAK'm işlemiş olduğu; Ruhsatsız patlayıcı bulundurmak suçu nedeniyle, TCK'nun 174/1 ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 5/2. maddeleri, 12- Şüpheli Ergün POYRAZ'm işlemiş olduğu; Yasaklanan bilgileri açıklamak suçu nedeniyle TCK'nun 336. maddesi, 13- Şüpheli Mehmet Fikri KARADAĞ ve Hayrettin ERTEKİN'in işlemiş olduğu; Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek veya aşağılamak suçu nedeniyle TCK'nun 216/1. maddesi gereğince (2) İKİ KEZ, 14- Şüpheli Hayrettin ERTEKİN ve Aydın YÜKSEK'in işlemiş olduğu 2863 Sayılı yasalara muhalefet etmek suçu nedeniyle, 2863 Sayılı Kanunun 73. maddesi (2) İKİ KEZ, 15-Şüpheli Hayrettin ERTEKİN'in işlemiş olduğu 2813 Sayılı Kanuna muhalif olarak ruhsatsız telsiz kullanmak suçu nedeniyle 2813 Sayılı Kanunun 32/a maddeleri gereğince ayrı ayrı CEZALANDIRILMASI talep edilmiştir.