Dostum çün yüze gülmek eylemişsin hu sana

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Dōstum çün yüze gülmek eylemişsin ẖū saña
Yüri iy hercāˀī var şimden gerü yā hū saña

Gel aḳıtma gözlerümüñ ḳanlu yaşın sevdüġüm
Ocaġuña ṣu ḳoyar ẖayr itmez āẖir bu saña

Çeşmine cān virdüñ ey dil pendümi gūş itmedüñ
Gör nice siḥr etdi āẖīr bu iki cādū saña

Öldürürseñ lāʿlüñ ābı ḥayret ile ger beni
Teşne cāndır Ḥaḳ tatturmasun bir içim ṣu saña

Ẓulmet·i ġamda ḳodıysa seni yārüñ ġam yime
Bulunur Mihrī cihāndur yine bir meh-rū saña