Dinleyin Bir Güzel Medhedeyim

Dinleyin bir güzel medhedeyim

Yiğide nispetle yürüyüşlünün

Can feda ederim söyle sunaya

Bin türlü naz ile salınışının


Kadife şalvarli tül lü başlının

Güvercin topuklu sarı mestlinin

Elleri kınali kumru seslinin

Zülüfü gerdana tarayışlının


Entari giyinmis freng irengi

Yanaklar kırmızı elmas irengi

Saçlari topukla eyliyor çengi

Bir ceren bakışlı on dört yaşlının


Karac(a) oglan der ki güzelin huyu

Hezeren çubuğ(u) na benziyor boyu

Ab-i kevser gibi lebinin suyu

Peynirdir dilleri inci dişlinin