Devlet atına süvâr olmış iki sîmîn-beden

Devlet atına süvâr olmış iki sîmîn-beden
Gûyiyâ halk-ı cihâna biri cândur biri ten

Biri İskender-i devrân birisi Haydar Şâh
Tîg-ı kahrına bularuñ döye mi burc u beden

Bularuñ biri melekdür biri firişte 'ayân
Ki temâşâ ider anları ol arada giden

Mihrî mihrin bularuñ göremez illâ ki rakîb
Neyleyelüm kişiye her işi tâli'dür iden

'Îd-i adhâ ne mübârek gün idi gördüm hoş
Devlet atına süvâr olmış iki sîmîn-beden