Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Sayı: 26342
Resmî Gazete

KANUN

Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5554

Kabul Tarihi: 8.11.2006

 Madde 1

f1. 6/11/1981 tarihli ve 2549 sayılı Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları (Kahramanları) için, Ankara'da bir "Devlet Mezarlığı" tesisi ve bunun idame ve muhafazası ile ilgili hususları düzenlemektir.


Madde 2

f1. 2549 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE-1: Devlet Mezarlığına defnedilecekler hakkında kendisinin vasiyeti veya ailesinin talebi üzerine bu Kanun hükümleri uygulanmayabilir.


Madde 3

f1. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 4

f1. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kaynak: "T.C. Resmî Gazete - 10 Kasım 2006". T.C. Resmî Gazete. 4 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Eylül 2020. 
Telif durumu:

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.