Denizli'de gönüllü müfrezesi kuruldu

DENİZLİ

Müftü Ahmet efendinin başkanlığı altında geçen perşembe günü kurulan ve derhal geniş faaliyete geçen "Müdafaai Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyeti" bütün kaza ve nahiyelerle bağlantılar kurmuş ve Milis Teşkilâtını da vücuda getirmiştir.

Mutasarrıf Faik Bey'in emri ile Denizli gönüllü müfrezesine jandarma deposundan alının tüfeklerle yarım sandık cephane dağıtılmıştır.

Cemiyet tarafından gönüllü toplama işiyle tahsildar Karpuzcu Ahmet efendi görevlendirilmiştir. Kayıtlarını ilk yaptıran gönüllüler şunlardır: Tenekeci Mahmut Çavuş, Muharem, Baki, İbrahim, Halil Çavuş, İbrahim, Yusuf, Davut, Ahmet, Hamdi, Ahmet Çavuş ve Ali.

Ailesini aramağa Ödemiş'e gitmiş oaln polis komiseri Hamdi Bey dün dönmüş, gönüllü kaydını yaptırmış ve Müftü Ahmet Hulûsi Efendi tarafından müfrezeye reis tayin edilmiştir.

Müftü Ahmet Hulusi efendi, Denizli'nin açacağı silâhlı mücadeleye Dinar halkını da iştirak ettirmek için oraya gitmiştir. Çal Müftüsü Ahmet İzzet Efendi de bölgesinde gönüllü toplamaktadır.