Dediler Zî Kerâmet Kânı Hayder

―8―

Dediler zî kerâmet kânı Hayder
Dayanmaz derdimin dermanı Hayder
Hak’ın kudretleri senden ayandır
Velâyet mülkünün sultânı Hayder
Cemâda dil verirsen emr-i Yezdan
Verir nutkun ölüye cânı Hayder

Kamu mü’minlerin kalbinde mihrin
Olubdur dini hem îmânı Hayder
İmâm-ül-müttekinsin bellü bayık
Erenler merdinin merdânı Hayder
Behişt ehline sâkî-i ezelsin
Hak’ın senden erer ihsânı Hayder
Yemînî derdmende kıl inâyet
Dalâlette komagıl anı Hayder