Düşmen kamu kişiye rakib oldı akibet

Mefʿūlü fāʿilātü mefʿāīlü fāʿilün

ʿDüşmen ḳamu kişiye raḳīb oldı ʿāḳibet
Kör ṭāliʿüm ki baña ḥabīb oldı ʿāḳibet

Dil derdine devālar umarken veren baña
Şerbet yerine zehri ṭabib oldı ʿāḳibet

Luṭf u vefāsı müddeʿiye oldı dāˀimā
Cevr ü cefāsı baña naṣīb oldı ʿāḳibet

Ṣaldı beni ḳapulara bī-ʿitibār edüp
Yanında müddeʿī yüridip oldı ʿāḳibet

Çoḳdur cihānda derd·I nigār ile mübteẕel
Mihrī senüñ işüñde ġarīb oldı ʿāḳıbet