Cumhuriyet Senatosu Tutanakları/20 Ekim 1961

Birleşim Sayısı: 1
Birleşim Tarihi: 20 Ekim 1961


Açılma Saati: 10.45

Geçici Başkan: Ethem Menemencioğlu (En yaşlı üye)

Geçici Katipler: Osman Alişiroğlu (Ankara), Neşet Çetintaş (Yozgat), Cevdet Geboloğlu (Bitlis), Macit Zeren (Amasya)

Kapanma Saati: 12.15

OturumlarDüzenle