Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/Tekirdağlı, serbest güreş başpehlivanı oldu

Tekirdağlı, serbest güreş başpehlivanı oldu
Separator.jpg
Başaltı birinciliğini Babaeskili İbrahim, büyük orta biriniciliğini de Adapazarlı Vâhid kazandılar

İstanbul Halkevi tarafından tertib edilen serbest güreş müsabakalarının üçüncüsü dün Taksim stadyomunda yapıldı. Her gün biraz daha artan bir alâka gören bu müsabakalar finale yaklaştıkça ayrı bir ehemmiyet kazanmağa başladı.

Kazana kazana finale kalan güreşçiler arasında yapılan bu müsabakalar ilk günler birkaç dakika içinde netice veren müsabakalara nazaran daha uzun sürüyor ve neticeler bu suretle daha güçlükle elde ediliyordu.

Başaltı güreşleri

Boyabadlı Hasan – Pehlivanköylü Mustafa

Güreşçier yavaş ve tesirsiz oyunlarla yirmi dakikalık ilk devrede hemen hemen müsavi bir güreş yaptılar.

İkinci devrede Pehlivanköylü Mustafa hasmını derhal mindere düşürerek bir müddet minderde uğraştıktan sonra tek kle takarak 39 dakikada tuşla galib geldi.

[Arkası Sa. 6 sütun 1 de]