Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/Ankaradaki maç

Ankaradaki maç
Separator.jpg
Fenerbahçenin Çankaya ile dün yaptığı maçın tafsilâtı 6 ncı sahifemizdedir