Cumhuriyet/1 İkinciteşrin 1936/İlk kadın hava şehidimiz: Kahraman Eribe için tören yapılacak

İlk kadın hava şehidimiz

Kahraman Eribe için tören yapılacak
Separator.jpg
Bu genc kızın ölümü umumî bir teessür uyandırdı

Bayram sabahı Ankarada Türkkuşu paraşütçüleri talim atlayışı yaparken paraşütçü talebeden meşhur tayyareci Vecihinin kızı Eribenin heyecana kapılıp paraşütünü geç açması yüzünden yere

[Arkası Sa. 3 sütun 6 da]