Cana yeter bu canıma cevr ü cefalar it

Mefʿūlü fāʿilātü mefʿāīlü fāʿilün

Cānā yeter bu cānuma cevr ü cefālar it
Zecr ise cāna ancaḳ ola gel vefālar it

Miḥnetler ile ḳarşuña öldüḳçe ʿāşıḳuñ
Sen oyna gül raḳīb ile ẖoş ẖoş ṣafālar it

ʿĀşıḳlaruñı bī-güneh öldürme dōstum
Öldür raḳīb·i kāfiri bārī ġazālar it

Luṭf ile ḳıl ʿilāc bu gün ey tabīb·i cānā
Dil ẖastedür firākuñ(i)le gel devālar it

Şīrīn-leb ile aġzuña sögmiş ey Mihrī yar
ʿÖmri çoġ olsun el götür imdi duʿālar it