Bugün Günlerden Cumadır Cuma (Bayburt)

(Bugün günlerden cumadır cuma-2 sayfasından yönlendirildi)
Bu günde günlerden cumadır cuma
Yar hamama gedip kınanı yuma
Ben seni sevmişem kimseye deme
Zalim celeb vurmuş yaram var benim
Bu günde günlerden salidir sali
Sallan gel sevdiğim sarılak bari
Yoktur bu dünyada yarin emsali
Zalim celeb vurmuş yaram var benim