Bu gönlüm zevrakın aldı bu gün bir gonce-leb gül-ruh

Mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün

Bu göñlüm zevraḳın aldı bu gün bir ġonce-leb gül-ruẖ
Yaşum deryāsına ṣaldı bu gün bir ġonce-leb gül-ruẖ

Bülendī ḳaddi nāzile ṣalınup ser-firāzile
Gülistān ṣaḥnına geldi bu gün ġonce-leb gül-ruẖ

Belā-keş bülbülüm bildi fiġānumdan ṣafā buldu
Yüzüme gül gibi güldi bu gün ġonce-leb gül-ruẖ

Dile gerçi cefā ḳıldı birine biñ vefā ḳıldı
Bize vaṣlın ʿatā ḳıldı bu gün ġonce-leb gül-ruẖ

Alup şīrīn-ẕebān ile elinden Mihrīnüñ varın
Aha geldüm didi yeldi bu gün ġonce-leb gül-ruẖ