Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 338 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler'in 22 Ekim 1973 tarihli 1747. toplantısında edilmiştir[1]

Güvenlik Konseyi,

1. Çatışmaların tüm taraflarına şu anda bulundukları konumlarda, bu kararın kabul edildiği andan itibaren 12 saat geçmeden, acilen ateşkes yapmaları ve tüm askeri etkinliğe son vermeleri çağrısında bulunur;

2. İlgili tüm taraflara ateşkesi müteakiben hemen Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararının (1967) gereklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmeleri çağrısında bulunur;

3. Ateşkesle eşzamanlı olarak ilgili taraflar arasında Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak amacıyla, uygun bir makamın himayesinde müzakelerin başlamasına karar verir.


  1. Bir üye (Çin) oylamaya katılmadı.