Bir dem ol dilber cemalinden ırak olmak ne güç

Fāilātün fāilātün fāilātün fāilātün

Bir dem ol dil-ber cemālinden ırāġ olmaḳ ne güc
Bir nefes cānānesiz ʿālemde ṣaġ olmaḳ ne güc

Gülsitānda ġonçenüñ yanında ẖār olmaḳ ne ẖoş
Lāle gibi bülbülüñ baġrında daġ olmaḳ ne güc

Ben gedāsını ḳomazlar yüz sürem dergāhına
Pādişahuñ āsitānında yasaġ olmaḳ ne güc

Çeşmi ẖışm etdükce cānā ġamzesi ẖançer çeker
Mest elinde dōstlar ḳılıç bıçaġ olmaḳ ne güc

Gülşen·i ḥüṣni kenārın ṭutdı Mihrī ẖaṭṭ·ı yār
Bülbülüñ tāze gülistānında zaġ olmaḳ ne güc