Bir Yiğit de Bir Güzeli Severse

Bir yiğit de bir güzeli severse

Emrettiği yere hemen gitmeli

Ardına düşmeyle güzel sevilmez

Güzelleri koşup koşup bulmalı


Zehirdir kötünün ekmeği yenmez

Merd olanın ışığı sönmez

Bir güzel seversen sözünden dönmez

Sevdiğinin halından da bilmeli


Dolandım dağları borlara düştüm

Kız senin derdinden odlara düştüm

Çaresi bulunmaz dertlere düştüm

Dostunun derdine ortak olmalı


Karac'oğlan der ki n'olup n'olmadan

Dost ağlayıp düşman bize gülmeden

Biri ölüp biri ile kalmadan

Ölecekse ikisi de ölmeli