Bir Kız Bana Emmi Dedi

Değirmenden gelirim beygirim yüklü

Şu kızı görenin del olur aklı

On beş yaşında kırk beş belikli

Bir kız bana emmi dedi neyleyim


Bizim ilde üzüm olur alc olur

Sızılaşır bozkurtları aç olur

Bir yiğide emmi demek güç olur

Bir kız bana emmi dedi neyleyim


Birem birem toplayayım odunu

Bilem dedim bilemedim adını

Elbistan yanaklı Türkmen kadını

Bir kız bana emmi dedi neyleyim


Karacoğlan der ki noldum nolayım

Akar sularınan bende geleyim

Sakal seni makkabınan yolayım

Bir kız bana emmi dedi neyleyim