Bana kara diyen dilber

Beni kara diye yerme,
Mevlam yaratmış hor görme,
Ela göze siyah sürme,
Çekilir kara değil mi?


Her yoldan gelir geçerler,
Aktan karayı seçerler,
Ağalar beyler içerler,
Kahve de kara değil mi?


Karac’oğlan der maşallah,
Birgün görünür inşallah,
Kara donludur beytullah,
Örtüsü kara değil mi?