Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ulusal marşı

Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi Latin

Azerbaycan! Çiçeklenen cumhuriyet, şanlı diyar,
Kadir Sovyet ellerinde hem özgürsün, hem bahtiyar.
Ekim'den kuvvet alıp sen kavuştun saadete,
Övgüler olsun bu hünere, övgüler olsun bu kudrete!

Yolumuz Lenin yoludur, partidir rehberimiz,
Komünizmin güneşiyle aydınlanacak seherimiz.
Biz gidiyoruz geleceğe, galiplerin ordusunda,
Yaşa, yaşa, Azerbaycan, büyük Sovyet ülkesinde!

Ateşler yurdu, bu ak günler el gücünün meyvesidir,
Kahramanlık, bir de hüner özgür insan hevesidir.
Nesillerden nesillere yadigardır dayanıklılığın,
Komünizme biz gidiyoruz, sıra sağlam, adım metin.

Yolumuz Lenin yoludur, partidir rehberimiz,
Komünizmin güneşiyle aydınlanacak seherimiz.
Biz gidiyoruz geleceğe, galiplerin ordusunda,
Yaşa, yaşa, Azerbaycan, büyük Sovyet ülkesinde!

Olgunlaşmış Rus halkıdır, dostluk birlik bayraktarı,
Mukaddestir, sarsılmazdır, dost ellerin bu öncü kuvveti.
Kardeş halklar birliğinden aldık gücü kudreti biz,
Bırak var olsun bu ittifak, şanlı Sovyet vatanımız!

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Odlar yurdu, bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qəhrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nəsillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə biz gedirik, sıra möhkəm, addım mətin.

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Rəşadətli Rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmasdır dost əllərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı sovet vətənimiz!