Aydın'daki kuvvetlerimiz Çine'ye doğru çekildiler

SAVAŞ VEREREK RİCAT EDEN MİLLİ KUVVETLER TOPLARI DA KURTARDILAR YOLLAR MUHACİRLERLE DOLU. YÖRÜK ALİ EFE'DEN HABER ALINAMADI

ÇİNE

Aydın'ı işgal eden Yunan tümenine mensup bir alay dün Büyük Menderes Köprübaşı istikametinde saldırılarına devam etti. Bütün gün cereyan eden çarpışmalardan sonra Albay Şefik, Binbaşı Hacı Şükrü ve bir kaç yüz kişilik nizami kuvvetleri geceleyin çekilerek buraya geldiler.

Milis kuvvetlerinden çekilenler, Büyük Menderes Köprübaşında kimsenin kalmadığını ve muhtemelen Yunan alayının nehri aşarak burayı işgal ettiğini söylediler. Fakat bu nokta karanlıktır.

Diğer taraftan sabahleyin Telsiztepe sırtlarından ilerleyen bir Yunan müfrezesini, topçu yardımı ile geri atmış olan Yörük Ali Efe ile arkadaşı Kıllıoğlu Hüseyin Efe'nin müfrezeleri, ikinci bir Yunan taarruzunda doğu istikâmetinde bir çekilme yaptıklarından onlarla da irtibat kaybolmuştur. Şu ana kadar Yörük Ali Efe'den hiç bir haber alınamamıştır.

Dün sabah Petraki çiftliğine yerleştirilen Obüs topları, uzun süre düşmanı durdurmaya muvaffak olmuşsa da, dün akşama doğru Yunan kuvvetlerinin Köprübaşına sızmaya başlamaları üzerine geriye Çine'ye çekilmiş ve kurtarılmıştır.

Topların emniyetle geri hatlara çekilmesinde, dünkü çarpışmalara yetişen Koçarlı nahiyesinin 50 kadar millî efradının rolü büyük olmuştur.

YOLLAR MUHACİR DOLU

Büyük Menderes nehrinden Çine'ye doğru giden yol dün gece muhacirlerle doluydu. Aydın'dan da kaçanlar, Büyük Menderes nehrine kadar olan köy halkı da yollara dökülmüştür ve Yunan istilâsından kaçmaktadır.