Ateşi ışka ol aşıklar ki canın yakdılar

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Āteş'i ʿışḳa ol 'āşıḳlar ki cānıñ yaḳdılar
Buldılar vuṣlat ebed çünkim cihānın yaḳdılar

Yanmasun mı 'āşıḳ'ı bī-çāreler pervāneveş
Māh-rūlar çünki ḥüsni şemʿadānın yaḳdılar

Hicr(i)le ṣanma seni yaḳdı vucūdum ẖūblar
Ey nice dil mülketinüñ ẖānümānın yaḳdılar

Lā'line öykindügiçün lāle ruẖsārına şem'
Lāleye dāġ urdılar şemʿüñ zebānın yaḳdılar

Dil(i)le cān virdi Mihrī tercemān dil-berlere
Aldılar göñlin 'aceb bu tercemānın yaḳdılar