Anadolu Rumları neler istediler?

YUNAN Haber Bülteni'nin açıkladığı bir habere göre Anadolu Rumlarından bir heyet İstanbul'da Yunan klübünde yaptığı bir toplantı sonucunda aldığı kararı Yunan Başbakanı Venizelos'a ulaştırmıştır.

Kararda, Anadolu Rumlarının talepleri sıralanmakta ve "İzmir ile Bursa Yunanistan'a kavuşurken, biz Anadolu içleri Rumları barbarlarla birilikte yaşamaya devam edemeyiz" denmektedir.

Anadolu Rumlarının temsilcileri, "Tam bir siyasi istiklâl ve anavatanımızın garantisi, büyük devletlerin de himayesi altında işlerimizi yürütmek hakkını istiyoruz" demektedirler.

İmzalar şunlardır:

  • Aleksandr Sinlosoğlu (Bankacı);
  • Sofokl Hüdaverdioğlu (Tüccar);
  • Aleksandr Köseoğlu (Sanayici);
  • Hristanthe Tomaides (Avukat);
  • Jurdan Cerrahoğlu (Doktor);
  • Yoahim Valayanis (Profesör);
  • Trasyhul Ryzos (Mühendis).

Patrikhane ne yapıyor?Düzenle

DİĞER taraftan Yunan gazeteleri, Anadolu'da Hıristiyanlara zulüm yapıldığına, bu kütlelerin tehlikede bulunduklarına dair haberler yayarak, İzmir'de başlamakta olan işgal bölgelerinin mümkün olduğu kadar içeriye yayılmasını istemektedirler.

Yunan basını, "Anadolu içlerinden Patrikhaneye geldiği bildirilen raporlar" üzerinde durmaktadır.

Patrikhane tarafından iddia edildiğine göre, Anadolu'da Hıristiyanlar felâketle karşı karşıya bulunmaktadırlar ve açlıktan ölmeleri tehlikesi de vardır. Patrikhane Türk makamlarının Hıristiyanlara ekmek vermediklerini, Konya ilinde de çetelerin Hıristiyan evlerini güpe gündüz bastıkları ileri sürülmektedir.