Adalet ve Kalkınma Partisinin Temelli Kapatılması İstemine İlişkin Savcılık İddianamesi/D-6 Eylemleriyle siyasi partinin kapatılmasına neden olan (kurucu dahil) üyeleri

6- Eylemleriyle siyasi partinin kapatılmasına neden olan (kurucu dahil) üyeleriDüzenle

Kapatma yaptırımını gerektiren davaya konu eylemler gözetildiğinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılmasına beyan ve eylemleriyle neden olan kurucu dahil üyelerinin belirlenmesi, bu kişilere Anayasa'nın 69 ncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ve SPY'nın 95 nci maddesi uyarınca uygulanacak önlem (yasaklılık) yönünden önem kazanmaktadır.

Anılan önlemin uygulanabilmesi için, eylem ile önlem arasında, "ilgili ve yeterli olma" ölçütlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu anlamda iddianamede irdelenen, kararlılık ve yoğunlukla işlenen eylemler gözetildiğinde; aşağıda sıralanan kişiler ve eylemleri, kapatma yaptırımı ile doğrudan ilgili olup, eylemlerinin boyutu ve niteliği itibarıyla, Anayasa ve SPY'da belirtilen önlemin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Eylemlerin boyut ve niteliği itibarıyla, söz konusu önlemin uygulanması da somut olay yönünden yeterlidir.

Davalı partinin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi ile ilgili olarak fiil ve beyanları bulunan:

 1. w:Recep Tayyip Erdoğan
 2. w:Bülent Arınç
 3. w:Abdullah Gül
 4. w:Hüseyin Çelik
 5. w:Ömer Dinçer
 6. w:Fahri Keskin
 7. w:Burhan Kuzu
 8. w:Eyüp Fatsa
 9. w:Nihat Eri
 10. w:Eyüp Sanay
 11. w:Tayyar Altıkulaç
 12. w:Ömer Özyılmaz
 13. w:Sadullah Ergin
 14. w:Cavit Torun
 15. w:Asım Aykan
 16. w:İrfan Gündüz
 17. w:Mehmet Çiçek
 18. w:İdris Naim Şahin
 19. w:Binali Yıldırım
 20. w:Akif Gülle
 21. w:Hasan Kara
 22. w:Fehmi Hüsrev Kutlu
 23. w:Musa Uzunkaya
 24. w:Mehmet Aydın
 25. w:Güldal Akşit
 26. w:Ersönmez Yarbay
 27. w:Ahmet Faruk Ünsal
 28. w:Mehmet Elkatmış
 29. w:Abdullah Çalışkan
 30. w:Nihat Ergün
 31. w:Bülent Gedikli
 32. w:Egemen Bağış
 33. w:Resul Tosun
 34. w:Hayati Yazıcı
 35. w:Sadık Yakut
 36. w:Abdurrahman Kurt
 37. w:Muzaffer Külcü
 38. w:Selami Uzun
 39. w:Fatma Seniha Nükhet Hotar Göksel
 40. w:Dengir Mir Mehmet Fırat
 41. w:Mehmet Zafer Üskül
 42. w:Hüseyin Tuğcu
 43. w:Mehmet Cemal Öztaylan
 44. w:Hüsnü Tuna
 45. w:Fatma Şahin
 46. w:Muzaffer Gülyurt
 47. w:Muhyettin Aksak
 48. w:Bekir Bozdağ
 49. w:Nurettin Canikli
 50. w:Mustafa Elitaş
 51. w:Recep Akdağ
 52. w:Cevdet Erdöl
 53. w:Hüseyin Tanrıverdi
 54. w:Ayşe Böhürler
 55. w:Hasan Cüneyt Zapsu
 56. w:Hasan Balaman
 57. w:Ali Uğurlu
 58. w:Kamil Ünal
 59. w:Mustafa Burna
 60. w:Ali Tekin
 61. w:Süleyman Kaldırım
 62. w:Mustafa Tarlacı
 63. w:Ayşe Yürelitürk
 64. w:Ahmet Genç
 65. w:Mehmet Demirci
 66. w:Ahmet Misbah Demircan
 67. w:Hüseyin Turan
 68. w:İbrahim Karaosmanoğlu
 69. w:Alaaddin Yılmaz
 70. w:İbrahim Halıcı
 71. w:Ahmet Şükrü Kılıç,

haklarında; Anayasa'nın 69 ncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında ve SPY\’nın 95 nci maddesinde belirtildiği üzere, "kapatmaya ilişkin kesin kararın, Resmi Gazete'de gerekçeleri olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacaklarına da" hükmedilmesi gerekmektedir.

KaynakçaDüzenle