Aşinalar saglıgile eylesün seyranlar

Fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün

Āşinālar ṣaġlıġile eylesün seyrānlar
Durdıġınca bu cihān geldükçe bu devrānlar

Dūr düşdüñ çüñki ey dil bülbül'i gülzārdan
Gitdi güller biz ḳılalum nāle vü efġānlar

Bister'i nesrīnde ārām eylesün ẖoş dōstlar
Cismümüze püreler ursun bizüm dendānlar

Yisün içsün ẖoş bulur yaylaḳlarında dem-be-dem
Yudalum biz ġam evinde kāse kāse ḳanlar

Ḳıldısa cismüñ bu şehrüñ ıssısında çāre ne
Pes mekānıdır ġarīb olanlaruñ külẖānlar

Yoḳdurur Mihrī bu gün daʿvāya maʿni gösterir
Vaz gel hercā'ilerdür şimdiki yārānlar