Ağalar Gurbetten Geldim

Ağalar gurbetten geldim
Geldim ki nazenin gitmiş
Bir daha saz almam ele
Salınıp gezenim gitmiş


Aynasın verin dizine
Sürmeler çeksin gözüne
Siyah zülfün mah yüzüne
Tarayıp düzenim gitmiş


Bir daha içmenem bade
Sırrımı vermenem yade
Uçtu gövel kaldı yade
Göllerde gezenim gitmiş


Emrahım ben de varırsam
Düşmandan hayfım alırsam
Vadem yeter ben ölürsem
Kabrimi kazanım gitmiş