Türk Ceza Kanunu

(5237 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
Sayı:
Resmî Gazete

KANUN

Türk Ceza Kanunu

Kanun No. 5237

Kabul Tarihi: 26 Ekim 2004

 


BölümleriDüzenle

Kitap Kısım Bölüm Madde
Birinci Kitap
Genel hükümler
Birinci Kısım
Temel ilkeler, tanımlar ve uygulama alanı
Birinci Bölüm - Temel ilkeler ve tanımlar 1 - 6
İkinci Bölüm - Kanunun uygulama alanı 7 - 19
İkinci Kısım
Ceza sorumluluğunun esasları
Birinci Bölüm - Ceza sorumluluğunun şahsîliği, kast ve taksir 20 - 23
İkinci Bölüm - Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler 24 - 34
Üçüncü Bölüm - Suça teşebbüs 35 - 36
Dördüncü Bölüm - Suça iştirak 37 - 41
Beşinci Bölüm - Suçların içtimaı 42 - 44
Üçüncü Kısım
Yaptırımlar
Birinci Bölüm - Cezalar 45 - 52
İkinci Bölüm - Güvenlik tedbirleri 53 - 60
Üçüncü Bölüm - Cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi 61 - 63
Dördüncü Bölüm - Dava ve cezanın düşürülmesi 64 - 75
İkinci Kitap
Özel hükümler
Birinci Kısım
Uluslararası suçlar
Birinci Bölüm - Soykırım ve insanlığa karşı suçlar 76 - 78
İkinci Bölüm - Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti 79 - 80
İkinci Kısım
Kişilere karşı suçlar
Birinci Bölüm - Hayata karşı suçlar 81 - 85
İkinci Bölüm - Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar 86 - 93
Üçüncü Bölüm - İşkence ve eziyet 94 - 96
Dördüncü Bölüm - Koruma, gözetim, yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlâli 97 - 98
Beşinci Bölüm - Çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma 99 - 101
Altıncı Bölüm - Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 102 - 105
Yedinci Bölüm - Hürriyete harşı suçlar 106 - 124
Sekizinci Bölüm - Şerefe karşı suçlar 125 - 131
Dokuzuncu Bölüm - Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar 132 - 140
Onuncu Bölüm - Malvarlığına karşı suçlar 141 - 169
Üçüncü Kısım
Topluma karşı suçlar
Birinci Bölüm - Genel tehlike yaratan suçlar 170 - 180
İkinci Bölüm - Çevreye karşı suçlar 181 - 184
Üçüncü Bölüm - Kamunun sağlığına karşı suçlar 185 - 196
Dördüncü Bölüm - Kamu güvenine karşı suçlar 197 - 212
Beşinci Bölüm - Kamu barışına karşı suçlar 213 - 222
Altıncı Bölüm - Ulaşım araçlarına veya sabit platformlara karşı suçlar 223 - 224
Yedinci Bölüm - Genel ahlâka harşı suçlar 225 - 229
Sekizinci Bölüm - Aile düzenine karşı suçlar 230 - 234
Dokuzuncu Bölüm - Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar 235 - 242
Onuncu Bölüm - Bilişim alanında suçlar 243 - 246
Dördüncü Kısım
Millete ve devlete karşı suçlar ve son hükümler
Birinci Bölüm - Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar 247 - 266
İkinci Bölüm - Adliyeye karşı suçlar 267 - 298
Üçüncü Bölüm - Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar 299 - 301
Dördüncü Bölüm - Devletin güvenliğine karşı suçlar 302 - 308
Beşinci Bölüm - Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar 309 - 316
Altıncı Bölüm - Millî savunmaya karşı suçlar 317 - 325
Yedinci Bölüm - Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk 326 - 339
Sekizinci Bölüm - Yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar 340 - 343
Dokuzuncu Bölüm - Son hükümler 344 - 345

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakDüzenle