4777 sayılı kanun

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Kanunlar Kanun Numarası: 4777
Kabul Tarihi: 03.10.2001
Resmî Gazete Tarihi ve No: 31 Aralık 2002 - 24980


4777 sayılı kanunDüzenle

"31 Aralık 2002 tarihli 24980 sayılıResmi Gazetenin 3. Mükerrer sayısında yayımlanan 4777 Sayılı Kanunun, 1. ve 2. maddeleriyle Anayasa'nın 76 ncı ve 78 inci maddelerinde değişiklik yapılmış, yerlerine işlenmiştir.”
GEÇİCİ MADDE 1.- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin son fıkrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci dönemi içinde yapılacak ilk ara seçimde uygulanmaz.
MADDE 3.– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde tümüyle oylanır.