Çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin kanun

(4620 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
Sayı:
Resmî Gazete

KANUN

Çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin kanun

Kanun No. 4620

Kabul Tarihi: 18 Ocak 2001

 


MADDE 1. - Ülkemiz tarafından 9 Haziran 1999 tarihinde imzalanan "Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin ekli beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.