Çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin kanun

(4620 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
Çocuk haklarının kullanılmasına ilişkin kanun
Kanunlar Kanun Numarası: 4620
Kabul Tarihi: 18 Ocak 2001
Resmî Gazete Tarihi ve No: .. -


MADDE 1. - Ülkemiz tarafından 9 Haziran 1999 tarihinde imzalanan "Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"nin ekli beyan ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.