28 Nisan

Ben ezilen bir sınıfın haykıran,
Hak isteyen sesinden yaratıldım.
Ölümlerin pençesinde hıçkıran,
Mazlumların sesinden yaratıldım.

İnsanoğlu, uzaklaşma, yakına gel,
Başka yoldan alınmasın eserin.
Bir güneşin, bir mesleğin, bir aşkın,
En hakiki manasından yaratıldım.

Yeni aşkı, yeni zevki yaratan,
Yeni dünya kurmak için can atan,
Yeni sazın tellerini çınlatan,
Uluslararası havadan yaratıldım.

Azerice aslıDüzenle

Mən əzilən bir sinifin hayqıran,
Haq bağıran sədasından yarandım.
Ölümlərin pəncəsində hıçqıran
Məzlumların nəvasından yarandım.

İnsan oğlu, uzaqlaşma, gəl yaxın;
Başqa yoldan alınmasın sorağın.
Bir günəşin, bir məsləkin, bir aşqın
Ən həqiqi mənasından yarandım.
 
Yeni eşqi, yeni zövqü yaratan,
Yeni dünya qurmaq üçün can atan,
Yeni sazın tellərini çınlatan
Beynəlmiləl havasından yarandım.