Atatürk soyisminin alınamayacağına dair kanun

(2622 sayılı kanun sayfasından yönlendirildi)
Atatürk soyisminin alınamayacağına dair kanun
Kanunlar Kanun Numarası: 2622
Kabul Tarihi: 17/12/1934
Resmî Gazete Tarihi ve No: 24/12/1934 - 2888


  • 1- Kemal öz adlı Türkiye Cumhur reisine 24.11.1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan ATATÜRK soyadı tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz veya soyadı olarak alınamaz, kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir surette bir kimseye verilemez.
  • 2- ATATÜRK adının başına ve sonuna başka söz konarak öz veya soyadı alınamaz ve kullanılamaz
  • 3- Bu kanun hükmü 24/11/1934 tarihinde başlar.
  • 4- Bu kanun hükmünü yerine getirmeye Dahiliye Vekili memurdur.

BağlantılarDüzenle