15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1'inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

29 Temmuz 2003
Sayı: 25183
Resmî Gazete

KANUN

15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1'inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Kanun No. 4951

Kabul Tarihi: 22 Temmuz 2003

 Madde 1

f1. 15.5.2002 tarihli ve 4756 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Geçici madde 1

f1. Halen görevde bulunan Üst Kurul üyeleri, bu Kanuna göre seçilecek yeni Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun, Resmî Gazetede yayımlanması tarihine kadar 3984 sayılı Kanunda belirlenen yetki, görev ve işlemleri yerine getirmek üzere görevlerine devam ederler.


Madde 2

f1. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3

f1. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kaynak: "4951 sayılı Kanun". tbmm.gov.tr. 26 Temmuz 2003 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2020. 
Telif durumu:

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 31. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen yayımlanan veya ilân olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve kazai kararların çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir suretle bunlardan faydalanmak serbesttir.