Şeyh-i Seb‘a Cafer Efendi'nin evlenmesi üzerine yazdıkları

Bin iki yüz dokuz tarihi Şevvâl-i şerif evâhirinde teehhül etmişiz. Allahı âzîmü’ş-şân hakkımızda hayırlar feth eyleyüb akıbet-hayrlığı kerem eyleye. Âmin. 21 Şevâl sene 1209.