Şehzade Süleyman Marşı

Düştü vakta ki rahm-ı mâderden Osman âşikâr
Saçtı rahmet millet-i Osmaniyâne Girdigâr
İleri, ileri haydi ileri
Alalım düşmandan eski yerleri


Şehzade Sultan Süleyman hem vezir, hem şahımız
Geçtiler Rumeli'ye sal ile,arttı şanımız
İleri, ileri haydi ileri
Alalım düşmandan eski yerleri


Dört yüz arslandan bu vatan kaldı bize yadigar
Terk edersek lanet etmez mi bize perverdigar
İleri, ileri haydi ileri
Alalım düşmandan eski yerleri