Şablon:Süreli yayın günlük tablosu

Şablon belgelemesi Belgeleme

Bu şablon gazete, dergi gibi süreli yayınların sayılarına bir tablo içerisinde bağlantı oluşturmayı sağlamaktadır. Söz konusu tabloda dizine ve her sayı için hazırlanmış özel sayfalara bağlantı verilmektedir.

Kullanımı

{{süreli yayın günlük tablosu|YAYIN ADI|YIL|AY|AYIN GÜN SAYISI}}

Açıklamalar

Aşağıdaki her bir parametreyi doldurmak zorunludur.

  • YAYIN ADI, söz konusu yayının adı.
  • YIL, tablosu oluşturulmak istenen süreli yayının yayımlandığı yıl.
  • AY, tablosu oluşturulmak istenen süreli yayının yayımlandığı ay.
  • AYIN GÜN SAYISI, tablosu oluşturulmak istenen süreli yayının yayımlandığı ayın çektiği gün sayısı. 28 ilâ 31 arasında bir değer girilmelidir.
Not

Şablon girilen bilgilere dayalı olarak YAYIN ADI/YYYY/AA/GG şeklinde bağlantı oluşturacaktır. Örneğin Hâkimiyet-i Milliye'nin 23 Nisan 1920 tarihli sayısı için oluşturulacak olan bağlantı Hâkimiyet-i Milliye/1920/04/23 şeklinde olacaktır. Bu sayının taranmış dosyası içinse Dosya:Hâkimiyet-i Milliye, 1920-04-23.djvu adresine bağlantı verilecektir. Eğer taranmış dosya DjVu değil de başka bir dosya türünde ise bağlantının doğru verilebilmesi için şablonun isteğe bağlı tek parametresi olan |dosyatürü= parametresi kullanılabilir. Yalnızca bu parametre kullanıldığında tablodaki tüm bağlantılar belirtilen dosya türüne gidecektir. Eğer belirli bir gün için özel olarak dosya türü belirtilmek isteniyorsa parametre adı |dosyatürü23= gibi gün verilerek belirtilebilir.

Örnek

{{süreli yayın günlük tablosu|1920|1|31}}
{{süreli yayın günlük tablosu|1920|4|30|dosyatürü23=pdf}}
Oca
1920
Sayfa   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tarama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nis
1920
Sayfa   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tarama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30