Şablon:KM-Türkiye-isimsiz

Yayımlanırken sahibi belirtilmeyen veya sahibi bir tüzel kişi olan bu eser, yayımlanma tarihinin üzerinden 70 yıl geçmesinden dolayı Türkiye'de kamu malı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 12. maddesine göre:

  • Yayımlanmış olan bir eserin sahibi 11 inci maddeye göre belli olmadıkça, yayımlıyan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve salahiyetleri kendi namına kullanabilir.
  • Bu salahiyetler, 11 inci maddenin 2 nci fıkrasındaki karine ile eser sahibinin belli olmadığı hallerde konferansı verene veya temsili icra ettirene aittir.

Aynı kanunun 27. maddesine göre:

  • 12 nci maddenin birinci fıkrasındaki hallerde koruma süresi, eserin aleniyet tarihinden sonra 70 yıldır; meğer ki eser sahibi bu sürenin bitmesinden önce adını açıklamış bulunsun,
  • İlk eser sahibi tüzelkişi ise, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır.