İngilizler şimdi de Kürtleri ayaklandırmaya çalışıyorlar

DİYARBAKIR

Bir kaç gün evvel yollanmış olan bu telgrafta Mardin livasında dolaşmış olan İngiliz binbaşısı Nevil'in bu defa Viranşehir'e geçtiği ve Kürtleri Türkler aleyhinde ayaklandırmanın yollarını aradığı bildirilmektedir.